Ellinor Petersen (KD)

För frihet i mitt land

Mänskliga rättigheter i Umeå

Av , , 1 kommentar 3

Jag hade förmånen att vara med på MR-dagarna både igår och idag. Tack Nordmalings kommun! Jag var med på MR-aktuellt där jag bland annat fick se Clowner utan gränser som pratade kort om vikten av att människor till exempel på flykt också får chansen att skratta, att bli människa, genom kulturupplevelser, och inte bara mat och värme.

Cleo var där och hon berättade om Fatta-kampanjen, om hur viktigt det är att lagen görs om så att samtycke ska vara kriterium för sexuellt umgänge. Det räcker inte att någon ger sin ”tillåtelse” vilket en del domstolar verkar ha trott, eftersom det ger ett fruktansvärt läge för dem som blivit utnyttjade och så tror domarna på förövarna. Att inse att människor måste ge sitt samtycke är ett steg på vägen. Hon berättade också om en ny kampanj som riktas mer mot männen. För, som hon sa, ”alla” känner ett offer, men ”ingen” känner en förövare. Såklart att vi måste fokusera mer på männen, eftersom troligtvis kommer mannens kompis lättare kunna stoppa honom om han Fattar att mannen håller på att gå för långt.

Jag var också med på Röda Korsets rollspel ”På flykt” som Gunilla Forsberg i Bjurholm hade berättat lite om på KDK:s seminarium förra helgen om Integration. Vilken tankeställare, om man inte kan lita på polisen, då är det mycket som faller. Vem kan man lita på då? Kan man lita på Migrationsverket? Kan vara värt att komma ihåg när man läser om ensamkommande flyktingbarn eller familjer som ”ändrat” sin historia någon eller några gånger.

Sen var jag med och lärde mig mer om minoriteter och deras rätt till sin kultur. Och vad det innebär i praktiken. Jag blev faktiskt lite surare än jag redan var över hur lite jag vet om våra minoriteter. Varför lär vi oss så hemskt lite om samerna? Varför visste jag nästan ingenting om sametinget? Jag fick i alla fall träffa några personer som berättade mer om detta, och fick lära mig att sametinget har 31 ledamöter, att de har plenum tre gånger per år, och att de inte har en parlamentsbyggnad, men att det har varit på gång flera gånger och troligtvis kommer byggas i Kiruna ganska snart. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten, och nästa gång skulle det visst äga rum i Sundsvall, och webbsänds dessutom. De som deltar får tala sitt språk, men de flesta debatter förs på svenska. Då någon vill tala sitt språk, finns tolk på plats. Det finns flera partier. De har val vart fjärde år, förra året hade de val. Det finns flera grupper av samer. Många av dem vill inte vara ”ett folk” eftersom de identifierar sig med sin mindre grupp. Var och en för sig kan det dock vara svårt att hävda sig mot majoritetssamhället, så jag fick intrycket att det finns vissa som kämpar för att de ska ena sig.

Jag hoppas kunna lära känna några av de som är minoriteter i vår kommun för att kunna förstå vad de har för behov. Umeå är förvaltningskommun, men det kanske finns behov i Nordmaling också. Det vill jag veta från personer som bor här.

Jag fick se en pjäs om Elsa Laula som sprängde gränser. Man kan lätt bli upprörd över hur svenskarna har betett sig mot urfolken här. De har levt här i många generationer, så kommer svenskarna och tränger sig på och börjar ställa krav. Det blir surrealistiskt när man hör deras berättelse. Jag känner mig som nybyggare i Sápmi, och hoppas kunna vara en god granne.

Sen var det visning av ”The President”, som var en film från Kamerun, där samma president suttit i 42 år. Filmen är förstås förbjuden i hemlandet. En sak jag lärde mig av den filmen är att den som tar över efter presidenten avgår är presidenten i senaten. Bara det att… konstitutionen ändrades 1996 och senaten finns inte längre. Så det blir nåt vakuum om presidenten försvinner. Det är inte rätt att presidenten utser sin tronföljare. Vad händer då? Dessa saker reflekterade filmen över.

Under lunchen fick jag prata med en diakon från Skara/Hjo i Västra Götaland. Vi pratade om barnfattigdom, och jag reflekterade över vem som bestämmer vad som är viktigt för en familj. Är det verkligen politiker eller socialsekreterare som ska bestämma om det är viktigare för barnen att gå på teater eller ha en snyggare jacka? Det tror jag egentligen inte. Varför ska någon utom familjen själv bestämma det? Jag tror att vi måste komma ifrån omhändertagande-mentaliteten, och jobba mer med ”hjälp till självhjälp”. Om barn lever under knappa omständigheter, kanske de bäst hjälps av att deras föräldrar får hjälp att komma igång och förbättra sin situation, och det är nog bäst att det är som en helhet, både med kortfristiga lån och idéer och stöd, hellre än att politiker sitter och öronmärker olika bidrag. Det tror jag mycket mer på.

Sist men inte minst hade Ordfront sin utdelning av demokratipriset till Edward Snowden, visselblåsaren från underrättelsetjänsten i USA. Han berättade över en videolänk att massavlyssningen inte lett till att någon terrorist hade kunnat stoppas. Däremot gav den massor av information till regeringen, och ingen kontroll över hur den används. Det är stora inskränkningar i vår privata sfär, i brevhemligheten, i friheten att vara kritisk mot sin regering. Det är mycket viktigt att massavlyssningen stoppas, för vill vi verkligen bo i ett samhälle där vår regering eller där USA:s regering, håller koll på alla våra sociala kontakter, var vi är, vad vi säger, till vem och när, utan ett domstolsbeslut och misstanke om brott? Inte jag.

Musikskolan finns kvar

Av , , Bli först att kommentera 2

Kristdemokraterna var emot en nedläggning av kommunala musikskolan. Vi var också emot den neddragning som övriga partier förut tyckte var i sin ordning. Nu har tillräckligt många tänkt om, och musikskolan finns kvar i budgeten nu. Det gläder vi oss åt!

Det ger bättre förutsättningar för dem att kunna bedriva den verksamhet vi vill som kommun att de ska. Mer bör göras, men det sker inte i kommunfullmäktige utan i samtal med berörda parter. Lokaler, möjlighet att gå ifrån lektioner, sådant är för rektor och lärare att diskutera.

Jag tror att kulturen ska vara självständig och oberoende, det är centralt för att den ska kunna vara fri och grundläggande för vår yttrandefrihet att politiken inte styr över musik och andra kulturella uttryck. Därför är det viktigt att vi vänjer oss av med att politiker fattar beslut om medel till kulturarbetare. Istället bör vi underlätta genom att minska kostnaderna för att utöva sitt yrke (detta är en nationell fråga). Vi bör också uppmuntra musikskolan och andra att göra vad de kan för att öka sina övriga intäkter, till exempel genom fler utåtriktade evenemang, konserter, workshops, etc. Det är frågan om ett långsiktigt arbete, och därför ska sådana reformer inte skyndas fram, och måste ske i samråd med berörd verksamhet.

Ätbar park i Nordmaling, kanske?

Av , , Bli först att kommentera 4

Anna-Karin Lundberg hade lämnat in en motion för en liten tid sedan angående möjligheten att plantera en ätbar park i Nordmaling, alternativt att rusta upp befintliga parker med ätbara växter, träd och buskar. Vi jobbade tillsammans på att hjälpa kommunfullmäktige inse att denna motion faktiskt är en bra idé, och inte bara ska avslås omedelbart, som samhällsbyggnadsförvaltningen hade föreslagit, och kommunstyrelsen hade tänkt.

Vi i Kristdemokraterna anser att en ätbar park skulle leda till större trivsel hos våra medborgare. En ätbar park skulle leda till en uppiffning av vår utomhusmiljö och göra vår omgivning lite grönare.

Införandet av en ätbar park skulle medföra större attraktionskraft för orten, för boende och turister. Det skulle till exempel gå att skylta upp parken så att den är lätt att hitta för dem som vill besöka den. Man skulle kunna använda den i kommunens marknadsföring.

Det är fler kommuner som har planterat ätbara parker, däribland Örebro, Kungsbackaån i Halland, Umeå och Helsingborg.

Jag tycker vi skulle ringa och fråga dem i de kommunerna om hur det har gått. Har det varit uppskattat? Har det varit problem med vandalisering? Det verkade vara sådant som samhällsbyggnadsförvaltningen funderade över, men inte hade utrett.

Därför yrkade vi på återremiss, och vi var glada när detta beviljades av kommunfullmäktige! Röstningen gav 24 för, 7 emot.

Uppföljning ska göras inom ett år

Av , , Bli först att kommentera 2

av den nya organisationen vars reglemente röstades igenom idag på kommunfullmäktige. Symptomatiskt för politiken som förts under förra mandatperioden var förhastade beslut som följdes upp dåligt.

Jag kommer jobba för att denna mandatperiod har mer genomtänkta beslut, förankrade i de organisationer och grupper av människor som besluten gäller.

Idag handlade det om att se till att i beslutet ha med en klausul om att vi gör en utvärdering efter en tid, så vi kan se hur den nya organisationen faller ut. Kristdemokraterna reserverade sig mot denna förändring, eftersom den resulterar i färre personer som fattar alla beslut. Det kanske kan bli bra ändå, det får vi se om ett år!

Som jag skrev i ett tidigare inlägg är det mycket viktigt att medborgarna gör sina röster hörda, oavsett om de är förtroendevalda eller inte. Det är när vi alla berättar vad vi tycker som vi kan förstå varandra. Även om politikerna har anförtrotts en viss makt att fatta beslut över allas huvuden, bör de inte missbruka den till att helt bortse från vad medborgarna tycker.

Kommunchefen Kurt-Allan Egelby menade att uppföljning och utvärdering skulle göras löpande, men stod bakom vårt förslag att ha en skrivning om en tid när det ska göras, och det blev inom ett år.

Första kommunfullmäktige som ersättare! Roligt!

Opera i Rundvik

Av , , 1 kommentar 3

Äntligen kom Metropolitan Operan till Rundvik genom den digitala maskinen. Tack till Rundviks Folkets Hus som tog hand om detta! Vilken fantastisk föreställning det var ikväll.

Tänk att vi som bor här också kan ta del av världsstjärnorna.

Det var ikväll Le Nozze di Figaro sändes, med Peter Mattei (från Sverige!) som Greve Almaviva. I den här sättningen fick vi verkligen se att Greven genomgick en hjärtats förvandling, när han bad sin grevinna om förlåtelse. Ja, det var som omvändelse under galgen, men det kändes ändå ganska äkta. James Levine som var dirigent hade en känslighet i timingen, om och om igen. Orkestern var underbar.

Historien är full av förvecklingar. Susanna (Marlis Petersen) och Cherubino (Isabel Leonard) lyfte komiken till en hög nivå. I recitativet och arian Giunse alfine il momento – Deh vieni, non tardar, kom Susannas sammansatta längtan till sin älskling och den där driften att försöka sätta karln på plats verkligen till sin rätt. Jag har aldrig förut sett arian som hennes sätt att lura Figaro, men i kvällens föreställning, där det också var hennes mål (förutom att lura Greve Almaviva), var det så mycket roligare. Komisk opera är roligt, när den är bra!

Renée Fleming, som var kvällens konfrencier i New York till resten av världen, uppmuntrade oss i publiken att gå på opera i operahusen dels Metropolitan, men även lokalt, eftersom det är en större upplevelse på plats. Då vill jag tillägga att som åskådare i Rundviks Folkets Hus får man faktiskt bättre visuell upplevelse av ansiktsuttryck och så, eftersom kamerorna kan komma närmare än deras ögon som är i publiken i huset.

Det är planerat att Folkets Hus kommer sända flera andra operaföreställningar framöver. Det är storartat! Jag hoppas att många i trakten tar tillfället i akt att komma.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Busskur vid pulkabacken

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår kom äntligen busskuren på plats vid pulkabacken, där bussen stannat sedan vi flyttade hit för närmare tre år sedan, utan att ha någon markering. Man ”visste bara” att det var här bussen stannade. Varje skoldag stod 10-20 barn och ungdomar och väntade vid vägkanten på bussen till skolan. I december 2012 skrev jag ett medborgarförslag om att alla busshållplatser skulle märkas, samt att jag tyckte vi borde ha busstidtabeller i busskurerna. Detta besvarades med att jo, nog skulle det gå att pröva, åtminstone i stomlinjen i Nordmaling. Och beträffande märkning tog det längre tid att förstå att det skulle kunna göras. Men funderingar fanns visst redan på denna flytt av busskur, fast inget gjorts åt det.

Första steget är nu genomfört, en busskur är på plats vid pulkabacken i Rundvik! Tack Conny Nordendahl som sett till att detta blivit gjort. Det var många glada barn som kom hem igår med skolbussen och såg att det var en busskur på plats, och alla ville pröva att sitta i den.

Nästa steg är bättre information om vilka linjer som går när i centralorten. Jag tror att med bättre information om hur man åker kollektivt, kommer fler kunna välja det.

Busskuren vid pulkabacken:

BusskurPulkabacken

Förra busshållplatsen, där inga bussar längre stannar, behövde inte längre busskuren:

 

GamlaHållplatsen

 

Efter valet

Av , , 2 kommentarer 3

Jag fick frågan efter valet om jag var nöjd. Nja, sådär får jag väl säga. Tack såklart till alla som röstade på Kristdemokraterna! Men det är inte bara vad människor väljer på valdagen som är viktigt. För att ha ett fritt, pluralistiskt samhälle är det faktiskt mycket viktigare att vi alla engagerar oss i frågor som är viktiga för oss under alla andra dagar.

Jag hoppas kunna lyssna noga på vad medborgare i Nordmaling ser som problem som vi kan lösa eller förbättra på olika sätt. När vi var och en bryr oss om vår kommun och säger vår mening och samverkar kan vi nå bättre resultat än om vi bara stressar fram i vårt eget utan att säga till när vi ser något som kan bli bättre. Att något varit dåligt länge borde inte tas till ursäkt att inget göra i fortsättningen.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Surströmming och valprogram!

Av , , Bli först att kommentera 2

Anders Sellström och Ellinor Petersen

Efter att vi fått njuta av surströmming i tunnbröd fick vi också lyssna på Anders Sellström som berättade om olika frågor vi kommer driva i valet.

Några höjdpunkter:

1. Vi är stolta över att ha infört avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Givandet har ökat mycket sedan dess, och vi är inte nöjda med nivån, utan vill dubblera den till rätt att dra av för 12000 kr per år. Vi är övertygade om att människor kommer att ge till sådant som de brinner för, och det behövs inte en politisk överbyggnad för allt som är behjärtansvärt. Vi vill också utöka avdragsrätten att även gälla företag. Det är jag glad att driva!

2. Familjepolitiken förstås. Vi har prövat vårdnadsbidraget som en lösning för att underlätta för familjer att ha barnen hemma längre. Nu har vi ett ännu bättre förslag, nämligen att utöka möjligheten att använda barnomsorgspengen för vård av enbart egna barn i hemmet. På det viset kommer alla barn att få del av den skattesubvention som alla barn i dag får enbart om de befinner sig i kommunal barnomsorg. Detta kommer förstås att leda till att fler familjer kan ha större flexibilitet under småbarnsåren om de vill vara hemma och ta hand om sina egna barn längre. Det kommer också att leda till minskade kostnader för kommuner som inte behöver lika många platser på förskolorna, och naturligtvis en bättre arbetsmiljö för barn och vuxna på förskolan, särskilt som vi också satsar på att minska barngrupperna till max 12 i småbarnsgrupperna. Barnomsorgspengen som vi förespråkar är i storleksordningen 6000-7000 kr per månad, att jämföra med vårdnadsbidraget på 3000 kr per månad, eller subventionen till förskolan som är ca 14000 kr per månad.

3. Göran Hägglund har varit socialminister i åtta år nu, och han har märkt hur problematiskt det är med landstingen som huvudmän för sjukhusen. Därför vill han göra en omorganisering så att vissa saker, som väldigt specialiserad vård, kommer ske på färre ställen, och att kommunerna kommer få ta över primärvården. Jag tror att det kommer gynna sjukvården så att den blir mer effektiv i sin finansiering och förhoppningsvis blir det mindre slöseri med skattepengar (till exempel att alla landsting köper dyra apparater som används några enstaka gånger per år – det kommer ju inte behövas om inte alla landsting är skyldiga att erbjuda all slags vård). Sådant gillar jag verkligen.

4.Vi tror också på människors förmåga att själva avgöra om de är för skröpliga för att bo kvar hemma, och går till val på att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda plats på ett särskilt boende för alla över 85 år som önskar det. Vi tar bort kravet på behovsprövning. I Nordmaling vill vi införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen, så att alla som är beroende av oss vet vad de kan förvänta sig av oss som kommun, och vem de ska vända sig till om något inte funkar som de hoppades eller som det borde.

Under frågestunden togs Lagen om Valfrihet upp – hur blir det med den? Ja, det var ju alliansen som införde den, men de rödgröna vill ta bort den. Jag är väldigt glad över att vi har möjlighet att vända oss till en annan vårdcentral när väntetiderna är oacceptabla, till exempel.

Ha kvar musikskolan i Nordmaling

Av , , 1 kommentar 4

Idag skriver Anna-Karin Lundberg, Patrik Öberg och jag på Ordet Fritt i VK om att ha kvar musikskolan i Nordmaling.

Musikskolan vill vi gärna ska bli mer oberoende av kommunens medel, men det kan inte ske över en natt. Låt oss tillsammans arbeta för att förbättra musikskolans förutsättningar, tills politikerna inte längre behövs. Det är det jag vill.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Biljetter till tågen vid Nordmalings Resecentrum

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu äntligen har jag hört rykten om att det kommer börja gå att köpa biljetter vid resecentrum i Nordmaling.

Bra! Tydligen har kommunen haft ett finger med i spelet, hur vet jag inte. SJ har inte svarat på mejl, men tågvärden hade hört nåt…

Vad glad jag blir. Kanske kan Norrtåg också börja kommunicera när de tänkt ställa in samma tur i en hel vecka… (hände förra veckan).