Birgitta J:n

Presentationsbilden nedan...
gör inga anspråk på att vara nytagen. Nej precis tvärtom!
Det den däremot påvisar tycker jag - är att jag ser "full-i-sjutton" ut!
Det är precis vad jag fortfarande är - om än i varierande grad...
 

Inlägg av Birgitta J:n:

Bloggar av Birgitta J:n