Regionen befinner sig i en kris!

När 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen för Region Västerbotten är ytterst allvarligt!

När 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen för Region Västerbotten är ytterst allvarlig. I december var regionen tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala löner. Prognosen för 2024 är att det behövs lånas 600 miljoner till för att kunna betala ut löner och göra de allra mest nödvändigaste investeringarna.

Trots att regionen nyttjade över 1 000 miljoner har varken vårdköer eller personalens arbetsmiljö påtagligt förbättrats.
Tillgängligheten till vård är en akut utmaning med rekordlånga vårdköer, bristande kapacitet och vårdplatsbrist.

Mellan januari 2020 till december 2023 har antalet vårdplatser minskat med 19 procent. Det medför att kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 47 procent till 237 miljoner. En ohållbar utveckling då det är framtidens skattebetalare som står för kostnaderna.

Behovet av investeringar är påtagligt. Uppskattningsvis saknas det minst 6 000 – 8 000 miljoner för de kommande tio åren. Det märks tydligt att investeringar i fastigheter, ny medicinteknisk utrustning och IT är eftersatta. Av de pengar som avsätts handlar det i stora delar om att ersätta sådant som måste bytas ut, inte nya investeringar för att möta framtidens vårdbehov.

Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas politisk försummelse från de styrande Socialdemokraterna. Det är inte en framkomlig väg att använda lånade pengar från framtida skattebetalare för att täcka upp för bristen på finansiering. Det är tydligt att prioriteringar måste omprövas och fokus läggas på att skydda kärnuppdraget, jobba förebyggande och skapa en hållbar utveckling för hela länet.

Det går faktiskt att vända utvecklingen. Men det krävs tuffa prioriteringar. Ett antal medarbetare som inte arbetar vårdnära kommer att behöva lämna sina tjänster och vi måste höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Sammantaget har vi presenterat kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner.

Ett växande län medför nya möjligheter och nya krav. Vi vill ta vara på den utvecklingen. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla sjukvård och regional utveckling i hela länet. Ett nytt ledarskap med innovativt tänkande är avgörande för Region Västerbotten.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M) Regionråd i opposition
Ewa-May Karlsson (C) Gruppledare
Hans-Inge Smetana (KD) Gruppledare
Maria Lundqvist Brömster (L) Gruppledare

4 kommentarer

 1. Lars A Grahn Företagskonsult

  Hade detta inlägg gällt ett börsnoterat företag som Xxx så hade företagsledning och styrelse blivit avskedade. Som VB-medborgare kräver jag att nuvarande regionstyrelsen gör en 5-års- prognos utifrån nuvarande kända bidrag och utveckling vad gäller ek tillväxt i samhället och affärer med grannlänen etc. En annan fråga är ,tycker medborgarna i länet att den rödgröna regionstyrelsen gör så bra jobb att de är tysta ?
  Det är ett pågående haveri inom regionen.

  • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

   Verkligen. Haveri är rätta ordet. Och du beskriver korrekt hur ansvarsutkrävandet sker i näringslivet. Håller med att det borde skett ett ansvarsutkrävande då den styrande ledningen fortsatt på samma sätt i ca 50 år. Men väljarna måste bli bättre på sitt ansvarsutkrävande som sker vart fjärde år.
   Det är sedan länge dags fundera när man gör till valurnan o ska rösta vem som ska styra Region Västerbotten.

  • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

   Ja ber om ursäkt jag inte svarat på din klokskap förrän nu.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.