KD stärker sina positioner i regionen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Första mötet i kväll med nya fullmäktigegruppen. Vi är inte valda i regionen än men folket har valt oss. Kd stärker sina positioner i regionen.

Ett mandat till fick vi efter valet så 5 ordinarie ledamöter och första ersättare har väljarna gett 2183 kryss. 3 av 5 fullmäktigeledamöter är nya. Med deras erfarenheter och våra som varit med tidigare och det arbete vi lagt ner under perioden, och kommer intensifieras ytterligare, så kommer vi synas ännu mer i debatten framöver.

Och vår röst kommer sannerligen behövas.
I veckan visar det sig att 60 % av de som väntar på vård får göra det olagligt länge. Det är alltså bara 40 % Västerbottningsr som får vård inom den lagligt garanterade tiden om 3 månader
Det är i dagsläget 13049 personer i Västerbotten som väntat olagligt länge på första besöket eller vård. Så kan vi inte ha det.

Ny smittskyddsläkare. Tack Stephan!!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag den 5 september tillträder Maria Marklund som ny smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Maria Marklund, som arbetat som medicinsk chef och hygienöverläkare i Region Västerbotten blir ny smittskyddsläkare i regionen och börjar sin nya tjänst måndag den 5 september 2022. Hon efterträder Stephan Stenmark som går vidare till en tjänst hos Folkhälsomyndigheten.

Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) kommenterar rekryteringen av Maria Marklund.

– Vi välkomnar Maria på denna viktiga tjänst. Hon är en erfaren läkare med relevant bakgrund och har jobbat nära dessa frågor under många år. Vi vill också tacka Stephan Stenmark för bra år som regionens smittskyddsläkare och hälsar honom varmt lycka till.

Det är med vemod Maria Marklund lämnar sin arbetsgrupp på vårdhygien men ser framemot nya utmaningen.

– Smittskyddsfrågor har intresserat och engagerat mig i hela mitt yrkesliv. Jag väldigt glad men samtidigt ödmjuk inför uppgiften som smittskyddsläkare. Jag har arbetat nära smittskyddet i min roll som medicinsk chef på vårdhygien, inte minst nu under pandemin och jag känner dem väl. Det är en väldigt kompetent enhet och arbetsgrupp, som jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med.

Bli först att kommentera

Funktionsnedsättningar

Av , , Bli först att kommentera 2
Det handlar om att leva, inte bara överleva. Det kan vara svårt att ta in, men idag tvingas en stor andel av människor med omfattande funktionsnedsättningar kämpa mot myndigheter för att få det stöd som borde vara en självklar rättighet.
Det handlar exempelvis om assistans för att sköta sin hygien eller att ta av och på sig sina kläder. Ja, till och med för att äta.
Självbestämmandet är dessvärre nästan obefintligt för många människor med funktionsnedsättning i Sverige idag.
Samhällets stöd och skyddsnät brister. Detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. För det handlar i grund och botten om att varje människa ska kunna leva, inte bara överleva.
Dessutom om man har en funktionsnedsättning så man går inom personkretsen i Lagen om Stöd och Service (LSS) då har man en rättighetslag att luta sig mot. Här måste samhället bli bättre på ta tillvara dessa personers rättigheter men också deras kompetenser.
Bli först att kommentera

Transporter är viktiga för Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 1
Transportpolitiken ska utgå ifrån att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet. Ett väl utbyggt och effektivt transportsystem av vägar, järnvägar, flygförbindelser, sjöfart, väl fungerande postservice samt snabba tele- och datakommunikationer är en förutsättning för Sveriges utveckling. Det är avgörande för att företag ska kunna utveckla verksamhet även på mindre orter och samtidigt möjliggöra arbetspendling.
Tågtrafiken på Tvärbanan, Västerbotniabanan, fyller en viktig funktion med god marknadspotential. Trafiken den sista delen Hällnäs – Storuman via Lycksele sker dock på en ej elektrifierad sträcka vilket innebär att trafiken idag utförs med dieseltåg vilket är både kostsamt och belastar miljön. Om sträckan elektrifieras kan mycket positiva effekter uppnås såsom effektivare godstransporter och större möjligheter till arbetskraftspendling. Detta skulle starkt bidra till utvecklingen och tillväxten i vårt län.
Kristdemokraterna vill:
– Kommunerna ska ges möjligheten att, i samverkan med Trafikverket, införa avgifter som tas ut av trafikanterna för att finansiera enskilda trafikprojekt.
– Kollektivtrafikens bussar ska så långt som möjligt använda fossilfria drivmedel.
– Bättre trafikplanering mellan regionen och kommunerna avseende kollektivtrafik.
Den s.k Västerbottensmodellen när det gäller finansiering av kollektivtrafik behöver utvecklas.
– Elektrifiera tvärbanan mellan Hällnäs och Storuman.
– Upprusta inlandsbanan. Det finns en stor potential att öka godsflöden och resande om bara banan kan hållas i ett bra skick.
– Norrbotniabanan ska byggas ut hela vägen mellan Umeå och Luleå.
Bli först att kommentera

Toppkandidat norra listan!

Av , , Bli först att kommentera 2
Jag heter Anders Hettinger, är 66 år gammal och bor i Skellefteå. Med fyra vuxna barn och en snabbt växande skara barnbarn har jag ett rikt familjeliv. Jag är gift med Maud och vi lever ett aktivt pensionärsliv med bl.a. mycket alpin skidåkning på vintern och båtåkning på sommaren.
Efter ett långt yrkesliv som revisor och affärsanalytiker har jag nya engagemang som styrelseledamot i bl.a. Mellanbygdens Transport AB, Styrelseakademien Norr, Senioruniversitetet i Skellefteå och Jazzklubben Boston. Min politiska karriär har varit diskret med tidigare uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Västerbotten.
Med tilltagande oro har jag noterat sjukvårdens allt mer tilltagande problem, inte minst i Västerbotten. Förutom det övergripande behovet av en genomgripande sjukvårdsreforrn som samordnar all svensk sjukvård nationellt behövs i Västerbotten betydande åtgärder för att få ordning på såväl primärvården som den alldeles för körika specialistvården.
Jag kandiderar för KD eftersom det är det enda parti som entydigt driver frågan om reform för nationell samordning samtidigt som åtgärdskraven i Västerbotten är tydliga. Regionen måste öppna upp för fler privata aktörer så vi får ett fungerande stabilt system med husläkare och inte bara underbemannade vårdcentraler med ständigt nya stafettläkare utan patientkännedom.
Vidare måste vårdenheterna organisatoriskt ledas av företrädare för professionen och inte politiskt tillsatta administratörer. Entydigt framkommer att såväl trivsel som vårdeffektivitet förbättras av det. Med bättre fungerande primärvård blir också belastningen på specialistvård mindre. Länets sjukhus har olika karaktär och behöver lokalt ledarskap för hantering av de lokala förhållandena. En fråga som över hundra läkare i norra länsdelen påpekade i en gemensam skrivelse i våras.
Så för att säkra förutsättningarna för en bättre vård i hela Västerbotten ska Du rösta på KD. Tillsammans med övriga Allianspartier är vi redo axla ansvaret styra region Västerbotten mot en kostnadseffektivare och vårdkvalitativt bättre sjukvård i länet.
Anders Hettinger
#1 KD Region Västerbotten Norra
Skellefteå
Bli först att kommentera

Vad får du om du röstar på KD i länet?

Av , , Bli först att kommentera 1
Kristdemokraterna värnar hela Västerbotten. I VK skriver vi toppkandidater om några av våra viktigaste punkter ur det regionala valprogrammet.
Västerbotten behöver ett styre som kan åstadkomma förändring på riktigt. Det krävs reella satsningar om vi ska kunna korta de långa vårdköerna och säkra den regionala utvecklingen i länet.
Kristdemokraterna presenterar konkreta förslag till hur regionen ska utvecklas och den nuvarande vårdkrisen ska vändas.
Vi är redo, är du? 💙
Bli Kristdemokrat du med!
Bli först att kommentera

Påfyllnadsdos!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu kan alla som fyller 65 i år eller är äldre boka tid för ytterligare en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Höstens påfyllnadsdos är viktig för att behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

– Det känns bra att kunna släppa på en till grupp så pass snabbt. Från och med fredag den 2 september är de båda centrala vaccinationsmottagningarna i gång igen, och då har vi hög kapacitet att vaccinera. Så passa på att boka en tid på en gång, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

Personer som är 65 år eller äldre tillhör en av de grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19, och rekommenderas därför en påfyllnadsdos under hösten.

– Nu när skolorna börjat och många är tillbaka på jobbet förväntar vi oss att smittspridningen kommer att öka. Att fortsätta vaccinera dig är det bästa du kan göra för att skydda dig mot svår sjukdom i covid-19, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Rekommendationen om en påfyllnadsdos gäller även de som nyligen har haft covid-19.

Sedan tidigare kan personer som är 18 år eller äldre boka tid om de har hemtjänst, hemsjukvård eller har en sjukdom eller ett tillstånd som ger en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre får sin påfyllnadsdos i hemmet.

– När vi upplever att de som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 har haft möjlighet att boka en tid kommer vi även att erbjuda vaccin till resten av befolkningen som är 18 år eller äldre, säger Ronny Lestander.

Boka en tid eller kom på drop in

Alla som har möjlighet rekommenderas att boka tid genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Det går även att boka tid genom att ringa till valfri hälsocentral. På vissa orter finns möjlighet att komma på drop in. Det går inte att ringa telefonnummer 1177 för att boka eller avboka en tid för vaccination.

Det ska ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

Bokningsbara tider samt tider för drop in finns påvaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

Viktigt vid vaccination

  • Ta med legitimation, vaccinationskort och en ifylld hälsodeklaration.
  • Kom inte till mottagningen med symtom på covid-19. Boka i stället om tiden.
  • Kom tidigast tio minuter före bokad tid för att undvika trängsel. Håll avstånd till andra som väntar.
  • Använd munskydd i samband med vaccinationen.
  • Ha gärna kortärmat eller kläder som är lätta att ta av för att enkelt få sprutan i överarmen.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Vår klippa på västra listan!

Av , , Bli först att kommentera 0
Det här är Betty-Ann Nilsson och är 58 år. Gift och bor tillsammans med min familj i Ulriksdal utanför Lycksele.
Är i grunden en ”Bonnjänta” uppvuxen i Vilhelminas inland, Västanbäck.
Färdig sjuksköterska 1985 och har jobbat på Ögon sedan 1994, som ortoptist sedan 2000. Att arbeta med barn och unga är något jag gjort så länge jag kan minnas och är ett oerhört givande och stimulerande jobb. Barnen är vår framtid!
För mig är sjukvården en viktig fråga. Den ska vara tillgänglig och likvärdig för alla oavsett var du bor, (i vårt län eller i vårt land. ) För att vi ska kunna få detta krävs att vi har personal på alla olika nivåer, från primärvården till våra tre sjukhus. Personal som trivs, har bra arbetsvillkor, möjlighet att påverka sin arbetssituation och har rimliga lönevillkor.
Vårdprofessionen är de som ska styra och leda vården vilket inte är fallet i nuläget. Personalen är vår viktigaste resurs!
Lycksele lasarett, det lagomt stora!
Här finns personal som samarbetar mellan de olika verksamheterna, med korta beslutsvägar vilket i sin tur gör verksamheterna effektiva.
Vi vill stärka och förbättra genom att
– Anställa en egen ”platschef”
– Ge personalen möjlighet att styra den verksamhet som man arbetar i!
– ”skrota” Länsklinikerna!
– Förbättra arbetsmiljön!
– Stärka villkoren för regionens egen personal genom att bla växla över kostnaderna från hyrpersonalen.
– Utveckla förlossningsavdelningen med tex Barnmorskestyrd förlossningsvård!
– Större möjlighet till betald specialistutbildning!
Personalen är vår viktigaste resurs! Låt de med rätt kompetens styra!
Betty-Ann Nilsson #1 KD Regionlista Västerbotten Västra
Lycksele
Bli först att kommentera

Södra regionlistan

Av , , Bli först att kommentera 0
Jag heter Hans-Inge Smetana född och uppvuxen i Vännäs. Är stolt pappa till 5 barn och 10 barnbarn. 3 av barnbarnen är Danskar och 6 av dem är Norrmän och en är Svensk.
Vi har i vårt hem haft många fler barn under åren eftersom vi varit fosterhem och haft 5 barn placerad under längre och kortare tid. En viktig uppgift att få hjälpa de barn som inte får de förutsättningar i livet som alla barn borde få.
När jag inte jobbar ägnar jag tid åt min familj och åker gärna iväg med husbilen och hälsar på min familjen både i Norge och Danmark och övriga släkten i Skåne. Ett annat stort intresse jag har är veteranhobbyn. Äger och renoverar ett antal mopeder och veteranbilar.
Hela mitt liv har handlat om affärer. Började min bana i Ica- rörelsen på Ica Stinsen i Vännäs. Minns mycket väl när jag som 12 åring gick och frågade handlaren om han hade nåt jobb åt mig. Han skrattade mig rakt i ansikten och jag trodde jag hade gjort bort mig ordentligt. Så tittade han på mig och sa: – Kommer pojkar i den åldern och frågar efter jobb då ska dom få det, kan du börja på lördag? Och på den vägen blev det. Jobbade där under hela skoltiden och ett antal år efter militärtjänstgöringen. Slutade där som butikschef några år efteråt för att vandra vidare i Ica rörelsen. Gick sen över till försäkringsbranschen som säljledare för Norrland och senare till TV4 som försäljningschef. Och sedan dess har jag börjat sälja politik istället.
Varit engagerad i kommunpolitiken i Vännäs under lång tid men fick inför valet 2006 frågan att bli partiets ombudsman i Västerbotten. Lovade över valet men visade sig bli flera val istället då det blev 12 år. Har sedan haft uppdrag i samhället tjänst på alla nivåer och är både ödmjuk och tacksam för det förtroendet. Det rör sig om uppdrag på både kommunal nivå, regional nivå men också den nationella nivån i arbetsgrupper och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) etc. Den senaste mandatperioden har jag förutom kommunala uppdrag även haft förtroendet att leda kristdemokraternas arbete i Region Västerbotten som partiets gruppledare. Även det ett förtroende jag är stolt och glad över.
I den rollen vill jag arbeta för att korta vårdköerna, se till att alla barn får den vård de är berättigad till och inte får kölapp. Vill öka samarbetet mellan kommuner och regionen samt verka för att staten tar större ansvar för sjukvården.
En röst på mig kommer du inte ångar. Vi kristdemokrater lovar inte allt åt alla men håller vad vi lovar.
Hans-Inge Smetana #1 KD Regionlista Västerbotten Södra
Vännäs
Bli först att kommentera

Vågar inte ta debatten så väljarna får reda på hur illa det är!

Av , , Bli först att kommentera 2
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i länet vågar inte möta den taggade och samspelta oppositionen (KD, M, C och L) i debatt.
Vi har haft debatt om sjukvården i Skellefteå ordnat av Skellefteåupproret och vi har haft debatt i Lycksele om förlossningsvården. Men Umeåborna har inte haft den möjligheten. Därför bokade vi i oppositionen lokal, ordnade neutral moderator och bjöd in alla partier till debatt om den fråga som väljarna klassar som den viktigaste valfrågan: Vården.
Svaret vi fick är att man har inte tid. Så svarade S, V och även SD. Om man inte har tid att närvara på debatt så är det inte tiden det brister i utan viljan. Man vågar inte visa vilka brister det är i vården och att man inte lyckats med sitt uppdrag. Man vill inte att sanningen ska komma fram till väljarna.
Sen går man ut med flygblad där man skriver att S vill ha köfri vård, vårdkontakt inom 5 minuter och fler vårdplatser och bättre villkor för personalen.
Det man glömmer berätta för väljarna är att dom haft möjligheten att göra det i 40 år men totalt misslyckats.
Ska vi låta dem misslyckas i 4 år till? Då blir det som doktorn som fortsatt skriver samma recept men som inte botar patienten.
Det enda rätta är att byta ut den trötta regionledningen till oss i Allians för Västerbotten med oss i KD och Nicklas Sandström M och Ewa-May Karlsson C och Maria Lundqvist Brömster L i spetsen om det ska bli nån förändring.
Bli först att kommentera