Ge förtur i vaccinkön

Av , , Bli först att kommentera 2

I flera regioner görs nu en omprioritering i vilken ordning vaccinering ska utföras. Region Västerbotten måste nu agera likadant, menar vi Kristdemokrater. Vi vill att viss vårdpersonal ska erbjudas vaccin snarast möjligen. Vi värnar verkligen att våra äldre och de i riskgrupp ska tas väl om hand. För att klara det, inom vård och omsorg, måste vi ha frisk personal som kan jobba med de sjuka.

Därför la min kristdemokratiska kollega, Betty-Ann Nilsson, ett initiativärende på måndagens hälso- och sjukvårdsnämnd, med uppdraget att prioritera vårdpersonalens vaccination redan nu.

Det är kritiskt att vi säkerställer att de som jobbar i frontlinjen också kan utföra sitt arbete utan risk för att bli sjuka. Personal som arbetar med att vårda Covid-patienter eller som arbetar inom särskilt viktiga vårdverksamheter måste prioriteras högst i vaccinationskön.

Landets regioner har getts tillstånd att frångå FoHM:s rekommendationer kring vaccinationskön. Kristdemokraterna menar att ett snabbt agerande i Västerbotten är viktigt för att säkerställa att vården fungerar, av hänsyn framförallt till de som är i riskgrupp. Under året har vårdpersonalen visat på heroiska insatser under långa skift och osäkra förhållanden. Nu förtjänar de den trygghet som enbart vaccinet kan erbjuda.

Även VK rapporterar om detta idag.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Gott Nytt År!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det har varit ett minst sagt omtumlande år på många vis, eller egentligen kanske bara på ett vis. Pandemin har påverkat oss alla i stort som smått. Jag tänker extra på de som förlorat en anhörig under året. Vi alla har undvikit att krama våra barn och barnbarn, firat högtider i små konstellationer och kringskurit de flesta av våra vanliga rutiner. Och våra händer har lärt sig att tåla tunga omgångar av vatten och tvål, eller handsprit.  

Nya tider väntar lyckligtvis, och vi ser fram emot ett friskare 2021. Men innan dess vill jag summera det politiska året, där KD i Region Västerbotten har varit en stark opposition mot de rödgröna. Och flera gånger har vi också fått gehör och resultat!

Frågor vi fått gehör för under året:

Översyn av ambulanssjukvården – Tack vare våra yrkanden ska en översyn av länets ambulanssjukvård genomföras och presenteras under kommande vår. De rödgrönas besparingar har drabbat patientsäkerheten, med neddragningar på ambulansen inom en rad kommuner. Arbetsvillkoren har även förändrats för de anställda och flera har därför slutat sin tjänst. Vi var extra glada i partiet i december när vi äntligen fick gehör för en översyn av ambulanssjukvården.

Regionala utvecklingsstrategin som ska gälla under 20-talet – Den nya regionala utvecklingsstrategin har KD arbetat hårt med. Första utkastet i våras missade målet helt, och var så generiskt skriven att det var svårt att se kopplingen till just Västerbotten och våra utmaningar. KD lyckades få gehör för att även civilsamhällets aktörer ska lyftas som viktiga vid kommande utveckling av länet. Vi fick även gehör för infrastrukturen; vägnätets betydelse i hela länet, järnvägarna och flygplatserna. Utöver detta fick vi gehör för fortsatt bredbandsutbyggnad, vikten av satsningar för att underlätta kompetensförsörjning, tillgänglig vård och omsorg i hela Västerbotten, samt den regionala livsmedelsstrategin och dess betydelse för bland annat regionala arbetstillfällen.

Gehör för att följa upp resultatet av ASTA-mottagningens nedläggning – Nedläggningen innan sommaren av ASTA, den mottagning som arbetat – och prisats för sitt arbete – med personer som drabbats av sexuellt våld, har vi varit kritiska till. Den expertis som arbetade på ASTA har tyvärr nu delvis försvunnit, när flera anställda valt att avsluta sin anställning efter att ASTA integrerats in i annan verksamhet. KD la fram ett initiativärende att behålla ASTA, men har därefter drivit och fått gehör för att en uppföljning i frågan ska göras.

Kosten vid Lycksele lasarett – För att säkerställa kosten vid Lycksele lasarett vill KD att Region Västerbotten ser över om någon privat aktör kan ta över driften. Regionens förslag är annars att mat ska tillagas och fraktas från Umeå, vilket vi ser riskerar bli både en ekonomisk och miljömässig förlust.

Ett urval av andra frågor vi lyft under året:

 • Att verksamheter som överskrider budget får rapportera hur man arbetar med att vända detta. Redan vid årets början hade Region Västerbotten underskott på kring en halv miljard kronor och kommande generationer ska inte tvingas betala för detta.
 • Redan i juni påbörja planering för massvaccinering.
 • Mer pengar till Röda korsets behandlingscenter som mer effektivt än regionen arbetar med bland annat traumatiserade patienter.
 • Regionen ska lyssna till kommunerna i högre utsträckning vid samverkansarbeten.
 • Införa social aktivitet på recept för att stävja ensamhet i samhället.
 • Se över sömnapnévården i länet.
 • Säkerställande att det finns tillräckligt med bröstcancerradiologer även i framtiden.
 • Kommunerna ska få anställa läkare till äldreboendena för att höja kvaliteten på vården som utförs där.
 • Mer medel till rörelseägda folkhögskolor som bör behandlas jämlikt med regionens egna.

En röst på Kristdemokraterna i regionen är alltid en röst för en hälso- och sjukvård att lita på, kombinerat med ett sunt användande av våra gemensamma skattemedel. Så under detta speciella år vi nu lämnar, så ock under kommande år.

Så återstår nu bara att önska – Gott Nytt År!

Agera eller avgå!

Av , , 11 kommentarer 8

Under tisdagen kom coronakommissionen med hård kritik mot regeringen. Tidigt in i pandemin frågade KD regeringen hur sjukvårdens beredskap att hantera en situation med ökade smittotal såg ut. Behövdes snabbutbildning av personal på vissa fronter? Hur såg det ut med vårdplatser, vårdmaterial och smittspårning? I det läget menade Löfven att Sveriges beredskap var god – idag ”såg vi det inte komma”.

Igår höll partiledare Ebba Busch en presskonferens med anledning av kommissionens kritik mot regeringen, med slutsatsen att KD inte har förtroende för statsministern. Det är hög tid att han utvärderar sitt ledarskap istället för att, som under de senaste nio månaderna, skylla allt ansvar på andra. Den som inte visar sig villig att ta sig an ledartröjan under en kris, är uppenbart fel person att leda landet.

I mitten av mars ville vi att en granskade kriskommission skulle tillsättas, vilket länge förhalades av regeringen – nu när de tar emot dess kritik förstår man varför. Vi ville tidigt höja permitteringsgraden, ersättningar till riskgrupper inklusive gravida som inte har ett arbete de kan utföra hemifrån, samt stimulera fasta anställningar inom äldrevården.

Årsrika medborgare på våra äldreboenden har förtjänat bättre, både innan pandemin som under den. Det behövs krispaket för att lyfta äldreomsorgen och vården, både under pågående pandemi men även mer långsiktigt. Kristdemokraterna har politiken och reformerna för de äldre, vars röst inte verkar höras bland regeringens representanter.

Pandemin har även tydligt visat att staten behöver ta hela ansvaret över vården. Under en lång tid kastades ansvar mellan regioner, myndigheter och stat och Sverige förlorade värdefull tid att agera, i takt med att smittotalen ökade.

Det är dags för Löfven att börja agera, eller avgå!

Här kan du läsa Kristdemokraternas samtliga skrivelser till regeringen under året om Covid-19.

11 kommentarer
Etiketter: , , , ,

En ambulans att lita på

Av , , Bli först att kommentera 8

Antalet avvikelser inom ambulanssjukvården har ökat kraftigt under året och många patienter har tvingats ta sig till sjukhus på egen hand. Under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd lyfte vi kristdemokrater därför – återigen – kritik och menade att de rödgröna prioriterar besparingar över patientsäkerhet.

Vi kristdemokrater är bedrövade över att det kunnat bli så illa med ambulansverksamheten i länet. Som det är nu har det blivit ett lotteri ifall ambulansen ens dyker upp, när de rödgröna satt patientsäkerheten helt ur spel. Vi måste som medborgare få känna den trygghet vi förtjänar och lita på att ambulansen dyker upp när det akuta slår till.

Regionen måste värdesätta våra hjältar inom ambulanssjukvården och stärka deras villkor. De sliter ju som hundar. Två omtyckta chefer och flera ambulanssköterskor har sagt upp sig så det är väldigt turbulent just nu. Här måste det till en förändring, vi kan inte ha så här patientosäker vård.

Därför la vi följande initiativärende under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN):

– Ambulansverksamheten behöver omvärderas och utvärderas för att återställa den patientsäkra ambulansverksamhet Västerbottningarna är värda.

– Utvärderingen ska också göras utifrån personalens arbetssituation inklusive en analys av varför personal slutat och hur man kan förbättra arbetssituationen.

– Medarbetares förslag till en mer effektiv arbetsplanering och besparing måste tas tillvara.

– Utredningen ska återredovisas HSN för politiska beslut senast under våren 2021.

I dag rapporterade även Folkladet om vårt initiativ för att återställa en fungerande ambulanssjukvård i hela Västerbotten. Avvikelserna ökar – nu måste patientsäkerheten återställas. De rödgröna måste lyssna till de anställda och varningsklockorna med att allt fler väljer att söka sig till andra yrken.

Vårt initiativ har fått gehör från nämndens ordförande som föreslår nämndens ledamöter att bifalla KD:s förslag och att det ska utredas. Under omröstningen fick KD gehör för sina yrkanden att bland annat utreda hur ambulanspersonalens villkor kan bättras, samt patientsäkerheten tryggas i hela länet.

Det är en glädjens dag för alla västerbottningar. De styrande rödgröna partierna tog till sig av våra yrkanden och frågorna ska nu äntligen utredas. Det här är viktigt både utifrån patientsäkerheten och för att kunna stärka arbetsvillkoren åt hjältarna inom ambulanssjukvården

KD vill att hela länet ska leva!

 

 

KD före sin tid

Av , , Bli först att kommentera 5

I januari är det tänkt att vaccinering mot covid-19 ska kunna påbörjas. Men när storhelgerna kommer allt närmare är det ännu bara en region i landet som har en färdig plan för hur massvaccineringen ska lösas i praktiken: Region Skåne, där KD är med och styr. 

Från Kristdemokraternas sida har vi hela tiden förordat mer nationell styrning under krisen. Men så länge ansvaret ligger på regionerna krävs genomtänkta handlingsplaner för hur vaccineringen ska implementeras och organiseras lokalt runtom i länet. Det här handlar om folkhälsan och om att få igång samhället igen.

Många regioner, inklusive Västerbotten, arbetar fortfarande på en sådan plan och förhoppningsvis blir den klar innan det blir skarpt läge. Nu vill vi inte riskera att veckorna går, där människor går miste om vaccin bara för att regionen varit dåligt logistiskt förberedda.

Redan i juni la vi Kristdemokrater ett initiativärende i regionstyrelsen, om att börja planera för massvaccinering.  Detta avfärdades av de styrande rödgröna. De frågor vi tog upp då, och ännu inväntar svar på, var bland annat om och hur primärvården och skolhälsovården ska inkluderas? Vem som ska bära huvudansvaret för administration och logistik, samt hur ska kylkedjan kunna upprätthållas?

Ifall det dessutom kommer behövas det mer personal på vissa avdelningar, vilket är troligt, varifrån ska de komma?

Tiden går fort och förhoppningsvis är svaren på plats före vaccinleveranserna!

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Hela Västerbotten ska fungera!

Av , , Bli först att kommentera 5

”Vi måste prata hela länet när vi pratar den regionala utvecklingsstrategin!” är orden jag uttalar på bilden. 

Idag håller vi digitalt regionfullmäktige. Lite annorlunda att göra anföranden från distans, men ack så viktigt.  Den stora frågan som tas upp idag är beslut om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska gälla hela detta decennium. En viktig strategi som står överordnad många av kommunernas dokument.

Dessutom ska ex. ansökningar för bidrag och projektmedel hänvisas till RUS, så ni förstår verkligen dess tyngd. Kristdemokraterna har därför tagit RUS på största allvar och har haft ett flertal digitala möten sista halvåret för att bearbeta de utkast som kommit och sett till att få gehör för vår politik. Vi har skickat in tre yrkanden och fått mycket gehör vid varje tillfälle.

Bland annat lyfter RUS nu civilsamhället som en utvecklingsaktör, vikten av fungerande infrastruktur i alla dess former och i hela länet, fortsatt bredbandsutbyggnad och behovet av tillgänglig vård och omsorg. Den regionala livsmedelsstrategin tas upp i RUS tack vare oss, liksom arbetet för att säkra kompetensförsörjning i hela Västerbotten.

Inför dagens regionfullmäktige la vi fram ett gemensamt tilläggsyrkande från Alliansen, där vi bland annat tryckte på vikten av att RUS tar upp den växande ensamheten och dess påverkan på människors hälsa, äldres livskvalitet precis som strategin redan tar upp särskilda satsningar på barn och ungas livskvalitet. Men vår största ansats förblir att vi måste samverka mer inom länet. Landsbygd och stad, kommuner med varandra, och såklart regionen med kommunerna.

Enbart så bygger och utvecklar vi ett län som människor kan och vill bo i!

Feministiska regeringen ignorerar..

Av , , 1 kommentar 6

Jag har skrivit om det på bloggen tidigare. KD har ända sedan i mars jobbat i riksdagen för att gravida ska räknas som riskgrupp. Regeringen har konsekvent avfärdat detta. I våras, och nu återigen, märker vi att allt fler gravida och nyblivna mammor är oroliga på grund av pandemin. Kvinnor som den feministiska regeringen uppenbart inte bryr sig om. 

Både psykologer och barnmorskor larmar om kvinnor som är oroliga att smittas under graviditeten. Blivande föräldrar måste kunna känna trygghet även under dessa tider. 

KD vill därför möjliggöra för att i slutet av sin graviditet kunna få ersättning att vara hemma och därmed skydda sig från smitta. Idag tvingas de istället använda sig av sin föräldrapenning. Nuvarande graviditetspenning skulle med KD-förslaget utvidgas till att gälla generellt under hela den sista månaden av graviditeten.
Nu när smittspridningen ökar kraftigt och råden blir allt skarpare om extra försiktighet och social distansering för oss alla i samhället, behöver man se över stödet till gravida. Trots forskning som visar på ökade risker för gravida som får covid-19 räknas de dessvärre inte som riskgrupp.
.
Enligt Barnmorskeförbundet har även gravida som fått rätt till gravidpenning p.g.a. smittorisk på sin arbetsplats, ändå inte alltid fått detta utbetalt. Detta måste ändras – nu får det räcka med senfärdighet från regeringen!
1 kommentar
Etiketter: , ,

Översyn av LSS

Av , , 2 kommentarer 7

Inför hälso- och sjukvårdsnämnden i förra veckan yrkade Kristdemokraterna i Västerbotten tillägg till vad som ska bli regionens remissvar till Socialdepartementet i frågan om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vi yrkade då att:

 • Staten bör ta över hela ansvaret för insatsen personlig assistans, inkluderat kostnadsansvaret. Ev. övergångsregler bör utredas inför ett statligt övertagande.
 • Att omprövning av ärenden inte ska vara generella utan individualiserade. I vissa fall är funktionsnedsättningen inte möjlig att förändra, och då ska man självklart inte utsätta någon för en prövning som inte är relevant.
 • Om man beslutar om lagstöd för att utge habiliteringsersättning enligt LSS bör man överväga att göra detsamma för de som beviljas insatsen enligt socialtjänstlagen. Utgångspunkten ska vara att man får möjlighet till samma ersättning för samma insats, oavsett vilket lagrum insatsen beviljas utifrån.
 • Ersättningen bör indexregleras och skrivas upp med löneutvecklingen. Schablonersättningen bör inte differentieras, då den som ger insatsen som en del av en hushållsgemenskap inte ska ha mindre ersättning.

Inget av våra yrkanden gavs tyvärr något gehör från de rödgröna som styr fram till 2022. Men vi jobbar på i frågan, redo att ta över makten efter nästa val.

Sverige förtjänar bättre!

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Antikroppstester kommer igång

Av , , 1 kommentar 4

Från och med nästa vecka blir det möjligt att testa dig i Västerbotten för att se om du har antikroppar mot covid-19.

– Många har efterfrågat möjligheten att testa sig för att få veta om man har antikroppar mot covid-19 och vi kan nu erbjuda det för allmänheten. Det finns ett behov eftersom många som hade symtom i våras inte kunde provtas då, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det andra visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar.

Vuxna och ungdomar från det år de fyller 16 år har möjlighet att testa sig för antikroppar.

Du kan göra ett antikroppstest om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har varit sjuk men inte gjort något PCR-test när du hade symtom
 • Någon i din familj eller person du umgåtts med har haft bekräftad covid-19, men du har själv inte provtagits eller tagit ett test som visade negativt provsvar
 • Du har varit sjuk och har personer i din omgivning som är över 70 år eller som av annan anledning riskerar bli svårt sjuk i covid-19.

– Det är viktigt att resurserna för provtagning och analys används där de behövs. Därför ska du inte ta ett antikroppstest om du inte har haft symtom och heller inte umgåtts med något som har bekräftad covid-19, säger Gunilla Persson.

Antikroppstestning i hela regionen

Ett antikroppstest kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet. Region Västerbotten har upphandlat en extern aktör som ska utföra provtagningen, som sker genom ett blodprov i armvecket.

Det kommer att vara möjligt att boka tid för antikroppstest måndag till och med söndag i Umeå och Skellefteå. För övriga kommuner kommer verksamheten att vara ambulerande, men pågå under minst två dagar på samma ort. Platser, tillgängliga tider och datum finns och uppdateras löpande på den bokningssida som nås via 1177.se/antikroppstest-covid-19.

Vid provtagningen ska man själv registrera sitt prov på en webbsida. Därför behöver man en smartphone med sig till provtagningstillfället.

Provet analyseras vid laboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus och när det är färdigt får man ett sms och kan logga in och se sitt svar.

Inga antikroppstester för barn

Barn under 16 år provtas inte eftersom de oftast får milda symtom om de blir smittade av covid-19 och inte utvecklar antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra. Yngre barn kan provtas om läkare bedömer det som medicinskt nödvändigt.

Vad innebär det att ha antikroppar?

Folkhälsomyndigheten bedömer att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd mot covid-19 som varar upp till ett halvår från det att du fått ditt testresultat.

– Om du har antikroppar mot covid-19 minskar risken att du smittas och därmed minskar även risken att du för smittan vidare till andra. Det är ändå viktigt att fortsätta följa de råd som finns för att minska smittspridningen i samhället, avslutar Gunilla Persson.

Mer information om antikroppstester i Västerbotten finns på 1177.se.

Allvarligt läge i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

Spridningen av covid-19 har ökat dramatiskt i Västerbotten. Med det har smittan också kommit in på äldreboenden och inom hälso- och sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om skärpta råd för Västerbotten. Alla behöver förändra sitt beteende för att bromsa spridningen av covid-19.

I samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare. Råden utgår från att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Råden gäller från och med idag till och med den 8 december, men kan komma att förlängas beroende på utvecklingen av smittspridningen.

– Läget är mycket allvarligt och nu krävs att alla tar sitt ansvar och följer råden. Det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bromsa smittspridningen och skydda de som riskerar bli svårast sjuka, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Det här gäller dig som bor eller vistats i Västerbotten:

Undvik att umgås med andra
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som till exempel vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i till exempel livsmedelsbutiker och apotek kan göras, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Alla ska även fortsatt följa de allmänna råden om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd, stanna hemma när du är sjuk och testa dig om du har symtom

– Det är nu det gäller. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen och alla behöver ta ansvar för det. Det innebär att vi behöver avstå sådant vi förut skulle ha gjort så att vi minskar våra fysiska kontakter, säger Stephan Stenmark.

Påverkan på sjukvården

Smittspridningen i samhället speglar belastningen på sjukvården. Just nu vårdas patienter för covid-19 på alla våra sjukhus. Därtill är personal hemma sjuka, i karantän eller väntar på provsvar från smittspårning.

– Vi är naturligtvis väldigt oroade över den utveckling vi ser. Smittspridningen riskerar att påverka tillgängligheten till vården. Nu behöver vi alla anstränga oss. Alla kan och måste följa råden. Då kan vi bromsa smittspridningen och fortsätta erbjuda högkvalitativ och säker vård till alla västerbottningar, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länsstyrelsen beslutar om max 50 deltagare

Länsstyrelsen har samtidigt fattat beslut om att det från och med imorgon, den 11 november, är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna skyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

– Beslutet är ett led i det gemensamma arbetet med att begränsa smittspridningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Även detta beslut gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Se dagens presskonferens i efterhand:

https://regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19

Skärpta råd för dig i Västerbotten på 1177.se

Länsstyrelsens beslut om