Ambulansen, Kirurgen, Ortopeden samt AnOpIva

Av , , Bli först att kommentera 2

I veckan var jag tillsammans med alliansen gruppledare åter på ett antal intressanta verksamhetsbesök. Vi började dagen på ambulansen där verksamhetschef Stian Kvalvik tog emot oss och på klingande Norska berättade om verksamhetens stora utmaningar och behov. Stian har ett positivt gäng runt sig och man har inte akuta svårigheter att hitta personal eftersom ambulansen är en populär arbetsplats. Men stora utmaningar finns att få ihop scheman och nu tar vi också över ambulansverksamheten i Sorsele, Dorotea, Tärnaby och Norsjö. Här försöker man samordna så man både arbetar på ambulansen men även på sjukstugorna. En intressant samordning för patienternas bästa.

Vi besökte också AnOpIva. En av de större verksamheterna på NUS där verksamhetschef Nicklas Larsson berättade om verksamheten och visade oss runt i lokalerna. På NUS har vi samlat resurserna både för anestesi, operation och intensivvården under AnOpIva. Både ortopeden och kirurgen önskar i vissa lägen att äga hela vårdkedjan men finns också fördelar med att samla verksamheten. IVA vården är krävande på många sätt både personellt med inte minst teknikmässigt så många rum får tas i anspråk för att förvara maskinerna. T ex har man en livsuppehållande cykel med hjärtstartare etc som man kan snabbt åka ut på NUS ifall något händer. När vi tittade på operationsplaneringen såg vi att just vid detta ögonblick opererades det för fullt i 19 salar på NUS. Alltifrån hjärta till alla andra operationer.

Vi fortsatte sedan till Kirurgen och mötte senioren Stig-Evert Thornberg som varit med länge både inom kirurgi och ortopedi. Kirurgen har utmaningar då vi saknar sköterskorna i operationsrummen vilket gör att operationer tvingas ställas på kö. Utomlänsvården har fördubblats på 3 år. För att underlätta har man anställt vårdnära personal som servicebiträden för att underlätta för sjuksköterskorna. Sköterskorna ska ha mer tid med patienterna. Det är inte minst viktigt med cancerpatienter. Förra måndagen hade kirurgen 20 sattelitpatienter, då är det tur att vi har bra samarbeten på NUS mellan klinikerna. Allt för patientens bästa.

Nästa besök blev på Ortopeden som är rätt spridda över ”Dallashuset”. Mottagningen har ca 150 besök och man får bra hjälp. Tidigare låg man på sjukhus ca 3 veckor för en knäprotes vilket man nu gör för dagen och skickar hem patienten på kvällen. I dag har man 18 platser på vårdavdelningen men skulle behöva ca 40 platser. Mycket av den elektiva vården sker i Lycksele. Vi mötte också avdelningschef Viktoria Popovac Lindström (som för övrigt fick VK:s tårta häromdagen) som på ett positivt sätt beskriver hur man arbetar för att få en positiv arbetsmiljö på kliniken, allt för att det ska vara lättare att rekrytera personal.

Åter en mycket intressant dag i verksamheterna.

Barnonkologi

Av , , Bli först att kommentera 3

Tillsammans med Nicklas Sandström och Ewa-May Karlsson besökte jag idag barn 3. Det är på den onkologiska avdelningen där barn behandlas som har fått diagnosen cancer i alla dess former.

Här har man startat en intermediär vård avdelning BIMA med två platser. Vården har behov av ca 15 platser i landet och det är fantastiskt att vi har möjligheten på NUS. Som ni ser av bilderna nedan är rummet anpassat för sängliggande så man har ljus i taket så man kan se molnen. Sängarna är också speciella samt utrustningen. Här finns den mest moderna utrustningen av sprutpumpar och telemetri. Denna satsning är möjlig eftersom regeringen satsat just på barnonkoligi i sin stadsbudgeten.

Men eftersom det är barn vården handlar om vill man ha så mobil teknik som möjligt. Så Umebon Martin som gått här på Industridesign har utarbetat en ryggsäck där barnen kan bli ordentligt mobila trots intag av olika vätskor i dropp. Barnen får sina intag av dropp på bröstkorgen så med denna ryggsäck/tröja så kan man springa och leka istället för att vara sängliggande. Denna ryggsäck testas nu i Umeå för att sen förhoppningsvis tas i produktion för att säljas både i Sverige och utomlands. Tack Martin för ditt arbete för barnen.

Vi fick en genomgång av verksamheten och utmaningarna framåt av Frans (chefen på Barn 3) Det är ce 350 barn/ år som får cancerdiagnos i Sverige. Och i Norra sjukvårdegionen (nästan halva Sverige) har vi motsvarande del av befolkningen så det är mellan 20 – 45 barn årligen som behandlas via NUS. Här jobbar 7 specialister i barnonkologi samt ca 45 omvårdnadspersonalen. Glädjande är att man har bemanning så här är inga vårdplatser indragna.Ännu ett intressant besök i verksamheten.

Folkfesten kan fortsätta!

Av , , Bli först att kommentera 2

Klart med tre nya år för Rally Sweden i Umeå

I dagarna tecknades avtalet mellan Rally Sweden och Umeå Kommun som gör klart att den svenska VM-deltävlingen i Rally kommer genomföras med Umeå som centralort även åren 2025, 2026 och 2027.

– För oss är det en trygghet att ha Umeå och dess region med oss på den här utvecklingsresan som Rally Sweden är. Vi går nu mot det fjärde rallyt i Umeå i februari 2025 och jag tycker att vi tillsammans med Umeå och regionen tagit positiva kliv framåt med event för varje år, där Red Barn Arena är ett otroligt hjärta för rallyt och all den publik som vill uppleva festen på bästa sätt, säger Anna Nordkvist, vd för Rally Sweden.

Att Rally Sweden har fått en plats i Umeåbornas hjärtan kändes tydligt av under årets rally. Och att staden och regionen vill fortsätta vara ett nav i VM-kalendern.

– Umeå är en stad i framkant. Vi vill fortsätta att växa i invånarantal och med en branschbredd skapa en attraktiv stad att arbeta och leva i. I det arbetet ligger även att vi som stad, tillsammans med regionen är med och skapar ett levande och inspirerande kultur- och fritidsliv som både invånare och gäster kan ta del av. För oss är Rally Sweden en del i det arbetet och ett stort event som på flera olika sätt är med och bidrar till tillväxten i Umeå, men framförallt skapar en fantastisk folkfest för Umeåborna och hitresande från hela världen, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

Även WRC-promotorns VD, Jona Siebel är nöjd med att avtalet nu är klart.

– Rally Sweden är så mycket mer än ett rally på snö – det är en av de mest unika fanupplevelserna inom motorsport och Red Barn Arena har snabbt flyttat till toppen av rallyfansens måste-besök. För oss som Promotor är vi otroligt glada över att återvända till Umeå och för den stabilitet detta ger Rally Sweden organisation.

Nästa Rally Sweden körs i februari 2025. Exakta datum är ännu inte satta.

Regionstyrelsens budgetkickoff.

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det regionstyrelsens budgetkickoff med bra information från alla verksamheter, ekonomi och personalförsörjningen. Att vi står inför utmaningar är ingen nyhet. Rent ekonomiskt måste vi komma ner i ram och minska det strukturerade underskottet som idag är ca 600 000 000 kr.

Vi har idag ett enormt investeringsbehov och ska vi ha råd att göra de nödvändigaste investeringarna så måste vi hålla budget. Den innevarande budgeten är dessutom underfinansierad med dryga 600 000 000 kr

Vi ser dock en liten ljusning inför 2025 eftersom pensionskostnaderna inte kommer öka i lika stor utsträckning.

Personalförsörjningen är verkligen också en utmaning. Idag jobbar ca 25% inom välfärdssektorn. Enligt SKR så ser man behov av att omfördela det om några år till att 55% av den arbetsföra befolkningen behöver jobba inom välfärdssektorn. Det intressanta är att det numera är i norra Sverige som jobben finns. Så vi behöver ca 100 000 personer ytterligare arbetskraft i norr. Inget litet behov och ligger samhällsutmaningar även i den siffran med nya bostäder och annan infrastruktur.

Vi behöver stärka universitetssjukhuset NUS och vi får mer högspecialiserad vård. Vi kommer framöver tvingas till utbudsbegränsningar säger vår sjukvårdsdirektör.

Vi står inför stora utmaningar för dig som Västerbottning fortsatt ska få god vård och tillsammans med kommunerna en god regional utveckling. Från KD deltar Betty-Ann Nilsson och jag som gruppledare och vi kommer göra vad vi kan för att minimera att kostnaderna överförs till kommande generationer.

Regionen befinner sig i en kris!

Av , , 4 kommentarer 6

När 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen för Region Västerbotten är ytterst allvarligt!

När 2023 ska summeras, kan vi konstatera att situationen för Region Västerbotten är ytterst allvarlig. I december var regionen tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala löner. Prognosen för 2024 är att det behövs lånas 600 miljoner till för att kunna betala ut löner och göra de allra mest nödvändigaste investeringarna.

Trots att regionen nyttjade över 1 000 miljoner har varken vårdköer eller personalens arbetsmiljö påtagligt förbättrats.
Tillgängligheten till vård är en akut utmaning med rekordlånga vårdköer, bristande kapacitet och vårdplatsbrist.

Mellan januari 2020 till december 2023 har antalet vårdplatser minskat med 19 procent. Det medför att kostnaderna för utomlänsvård har ökat med 47 procent till 237 miljoner. En ohållbar utveckling då det är framtidens skattebetalare som står för kostnaderna.

Behovet av investeringar är påtagligt. Uppskattningsvis saknas det minst 6 000 – 8 000 miljoner för de kommande tio åren. Det märks tydligt att investeringar i fastigheter, ny medicinteknisk utrustning och IT är eftersatta. Av de pengar som avsätts handlar det i stora delar om att ersätta sådant som måste bytas ut, inte nya investeringar för att möta framtidens vårdbehov.

Region Västerbotten befinner sig i en ekonomisk kris av historiska proportioner. En sådan utveckling kan tillskrivas politisk försummelse från de styrande Socialdemokraterna. Det är inte en framkomlig väg att använda lånade pengar från framtida skattebetalare för att täcka upp för bristen på finansiering. Det är tydligt att prioriteringar måste omprövas och fokus läggas på att skydda kärnuppdraget, jobba förebyggande och skapa en hållbar utveckling för hela länet.

Det går faktiskt att vända utvecklingen. Men det krävs tuffa prioriteringar. Ett antal medarbetare som inte arbetar vårdnära kommer att behöva lämna sina tjänster och vi måste höja avgifterna så att de är mer i nivå med resten av landet. Sammantaget har vi presenterat kostnadsreducerande åtgärder på över 500 miljoner.

Ett växande län medför nya möjligheter och nya krav. Vi vill ta vara på den utvecklingen. Genom tuffa men nödvändiga prioriteringar kan vi vända utvecklingen. För att det ska vara möjligt krävs en politisk vilja att utveckla sjukvård och regional utveckling i hela länet. Ett nytt ledarskap med innovativt tänkande är avgörande för Region Västerbotten.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M) Regionråd i opposition
Ewa-May Karlsson (C) Gruppledare
Hans-Inge Smetana (KD) Gruppledare
Maria Lundqvist Brömster (L) Gruppledare

Av , , Bli först att kommentera 3

Kommunstyrelsen idag. Med 22 ärenden på agendan samt många intressanta föredragningar. Viktiga ärenden som årsredovisning, hantering av över o underskott, olika reglementen och upsiktsplikter och medborgarförslag. 

Vi Kristdemokrater hade en motion som behandlades. Handlar om att vi vill utreda om vi kan sälja eller donera överbliven mat. Vi ansåg att man inte lyft samarbete med civilsamhället och att kunna donera mat via dem så vi begärde återremiss. Efter ajournering fick vi bifall till återremiss så får vi med även insatsen via civilsamhället innan vi fattar beslut om motionen.

Vi agerade i fler frågor bla annat om familjerådgivning. Vi kommer köpa tjänsten av Umeå kommun, vilket är bra. Men vi vet att i de familjer som familjerådgivning kan bli aktuell är det ofta problem att båda kanske inte prioriterar rådgivning och då anser vi Kristdemokrater att vi ska för barnens skull ha så låg tröskel som möjligt att få hjälp med familjerådgivning. Därför yrkade vi på avgiftsfria besök hos familjerådgivningen. Tyvärr så var vi enda parti som tyckte så. Men vi kommer igen i fullmäktige.

Årsredovisningen för Vännäs kommun är en rolig läsning. Flera miljoner bättre än budgeterat. En av orsakerna att vi jobbar envetet tillsammans i budgetberedning alla partier vilket gör att alla partier har samma information och vi håller hårt om börsen. Det har verkligen inte varit så alltid. Vi har haft kommunakuten hos oss när vi lånade till att betala ut lönerna. På den tiden var jag rektor på en friskola. Och kommunen hade inte likviditet att betala skolpeng till skolan eftersom börsen var tom. Men det är nu tack o lov historia.

Maten kommer i matlådor till Lycksele lasarett!

Av , , 2 kommentarer 7

Så har vi haft regionstyrelse. Hela 55 ärenden på agendan. Med allt i från formalifrågor till sjukvårdsfrågor och till matfrågor. Vi behandlade också ett antal remisser för SOU och ett antal motioner. Vi har en ordning att vi inte debatterar motioner så mycket i RS utan varje parti yrkar bifall till sin motion och sedan tar vi debatten i fulllmäktige.

🔹️Införandet av framtidens vårdsystem Cosmic är ett stort problem att de inte kan leverera som vi avtalat i tid och vi tvingas till stora kostnader för att upprätthålla de tidigare systemets licenser tills vi kan få en övergång.

🔹️Ekonomin är förstås på agendan. Både årsredovisningen för regionstyrelsen specifikt men också årsredovisningen för hela regionen med ett underskott på en miljard (nästan 10 % av omsättningen) och vi lånade till driften i december och kommer behöver göra det även detta år. Alltså låna för att betala löner. Det är ingen god utveckling. En debatt som också kommer på april månads fullmäktige om nån vecka.

🔹️Men den fråga som kanske mest engagerade denna gång var beslutet gällande matproduktionen. Man har velat ha en likformig matproduktion i hela länet. Vi Kristdemokrater har motsatt oss det och tycker att man i Lycksele bör fortsätta med lagad mat även till patienterna på avdelningarna.

Men så blev inte fallet. Nu ska det skickas matlådor till Lycksele från Umeå vilket vi tycker är ett mycket dåligt förslag. Vi yrkade på fortsatt lagad mat i Lycksele men blev nerröstad. Nedan ser ni hur partierna röstade. Vi begärde votering så varje ledamot i styrelsen inte ska kunna gömma sig bakom nåt parti eller så och röstutfallet blev 12 röster för matlådor och 3 röster emot. Lycksbaren kommer bli kvar. Men vi befarar att det framöver kommer bli för få portioner som ska lagas att man även inför matlådor där vilket vore förödande. Nu kommer vi bevaka om detta kommer bli så bra som det hävdas.

🔹️Vad tycker du som patient och boende i södra Lappland om beslutet?

Maten i Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi kristdemokrater är rätt frustrerade över förslaget att all matproduktion till våra 3 sjukhus ska vara ”likvärdig” och komma i matlådor från Umeå. Att tillaga mat i Lycksele, i det kök som finns, skall alltså inte få göras. Maten skall lagas i Umeå och sen transporteras med lastbil till Lycksele och där värmas/tillagas i mikrougnar på varje avdelning. Man motiverar det med att patienterna ska få ett större antal rätter att välja på.

Den utredning som finns är undermålig i många delar. Dels har man i utredningen i hela länet enbart frågat 20 personer i hela länet. Tio personer i Umeå, 5 i Skellefteå och 5 i Södra Lappland och på det antalet bygger man sina förslag. Men kan omöjligt vara en representativ grupp för vad våra inneliggande patienter egentligen vill.

Ombyggnationer nämns men inte hur stor kostnad det verkligen är för att bygga om alla avdelningar. Idag är det viktigt med krisberedskap på alla plan. Finns ingen kontinuitetsplan utifrån redundans om vägtransporterna ligger nere så mat ej kan levereras.

Patienter som finns i Lycksele prisar ofta maten och gläds åt att slippa mat i plastlådor.

Idag pratas det mycket om miljö, man pratar om närproducerad mat. Beredskap är också något som regeringar har tryckt på under senaste decenniet. Vi kan inte förstå hur mat lagad i Umeå och sen transporterad i enskilt förpackade plastlådor kan anses vara miljövänligt eller säkert vid kris.

Soporna kommer att öka p.g.a. plastlådorna och matsvinnet kommer också öka då överblivna/utgångna matlådor måste kasseras. Avdelningspersonalen kommer att behöva lägga mer tid på mattillagning även om det är att värma varje enskild i mikro. Investering kommer att behöva göras på varje avdelning med särskilda programmeringsbara mikrougnar, strömförsörjningen till avdelningsköken kommer att behöva ses över.

Kökspersonalen i Lycksbaren känner sig överkörda och man kan fundera hur det går ihop med att man från den politiska ledningen säger sig vilja ha en tillitsbaserat sätt att leda.

Jo vi Kristdemokrater är smärtsamt medvetna om att regionen har ett strukturerat underskott på ca 600 miljoner och förra året 1 miljard i budgetunderskott, (nästan 10 % av omsättningen) som den rödgröna ledningen åsamkat skattebetalarna. Så finns behov att spara och vi är beredda att ta vårt ansvar och räta upp de fel som majoriteten åsamkat. Men i detta förslag blir det inga besparingar och det uttrycks också att det inte är ambitionen.

Våra tre sjukhus har olika förutsättningar och vi Kristdemokrater kan inte förstå att allt måste göras likadant. Vi är alla olika så låt oss jobba effektivt utifrån förutsättningarna som finns. Låt våra patienter i Lycksele slippa äta uppvärmd mat, i fasta portionstorlekar, ur plastlådor.

Betty-Ann Nilsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Max Fredriksson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare KD Region Västerbotten

Västerbotten ska lära andra i omställning!

Av , , Bli först att kommentera 3

10 miljoner för effektivare tillståndsprövning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har tilldelats tio miljoner kronor för att under 2024 bistå andra länsstyrelser i ärenden med betydelse för klimatomställningen. Inom ramen för det har Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen i Norrbottens län inlett ett samarbete för att korta handläggningstiderna och skapa en mer förutsägbar process för verksamhetsutövare som sökt tillstånd enligt miljöbalken.

– Det är glädjande med konkreta exempel på hur länsstyrelserna arbetar tillsammans för att förenkla för företag och öka medborgarnyttan. Min och hela regeringens förväntan är att länsstyrelserna ska utbyta erfarenheter för att tillsammans bli effektivare och arbeta mer enhetligt, säger civilminister Erik Slottner.

Länsstyrelserna slutredovisade i december 2023 ett regeringsuppdrag om utvecklat samråd i projekt för att verksamhetsutövare ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. En slutsats från länsstyrelserna var att verksamhetsutövare upplever en osäkerhet kring vad som förväntas under samrådsprocessen. Uppdraget resulterade i förslag om nya arbetssätt som kan användas för att bland annat förtydliga och effektivisera processen.

Medlen till Länsstyrelsen i Västerbottens län är en del av regeringens satsning på 100 miljoner kronor på länsstyrelsernas förvaltningsanslag för åren 2024–2026, för effektiv tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken.

– För att klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045, arbetar regeringen med full kraft för att riva ned de hinder som bromsar klimatomställningen. En avgörande del i det arbetet handlar om att se till att tillståndsprocesserna blir snabbare, effektivare och mer förutsägbara, så att industrins och näringslivets omställningsplaner kan skyndas på. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan länsstyrelserna, så att näringslivet kan få besked om sina tillståndsprövningar så fort som möjligt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 

 

Polisanmäler leverantör efter uppföljning!

Av , , Bli först att kommentera 7
Misstänkta oegentligheter polisanmäls
Region Västerbotten polisanmäler misstänkta oegentligheter som kommit fram i samband med en fördjupad leverantörsuppföljning av städtjänster i Skellefteå.

Bakgrunden är att det förekommit brister i städningen. En fördjupad uppföljning av leverantören visade på misstänkta oegentligheter som är kopplade till leverantörens styrning och ägarskap. Region Västerbotten har sagt upp avtalet med leverantören samt haft kontakt med brottsbekämpande myndigheter.

– Vi ser allvarligt på att det finns indikationer på att oegentligheter kan ha förekommit. Därför gör vi nu en polisanmälan och överlämnar till polismyndigheten att utreda ärendet, säger Johan Gammelgård, digitaliserings- och servicedirektör.

Region Västerbotten kommenterar inte vidare i ärendet då det råder förundersökningssekretess med anledning av polisanmälan.

För att möta hoten från en välfärdsbrottslighet som ökar i samhället bildar Region Västerbotten en samordningsfunktion med representanter från bland annat inköp, upphandling, juridik och säkerhet för att öka uppmärksamheten och stärka kompetensen i regionen.

– Region Västerbotten hanterar mycket pengar som ska göra nytta för välfärden och inte riskera att hamna på fel ställen, säger Tommy Svensson, regiondirektör.