Västerbotten kan bättre!

Av , , Bli först att kommentera 6

Varje Region har en Regional Utvecklings Strategi. (RUS) Det är liksom lagstadgat och det dokument man sen hänvisar till när man t ex söker EU- bidrag och det är också ett dokument som kommunerna ska förhålla sig till. Det är således inget dokument som bara ska stå i en hylla utan ska vara ett levande dokument för länets utveckling.

RUSen är också överställd alla andra planer som t ex Länstransportplan, Skogsvårdsplaner, kommunernas utvecklingsplaner etc. Allt i länet ska ligga under RUSen och kan knytas ihop i länets regionala utvecklingsstrategi.

Det är dags att anta en ny RUS. Till hösten ska det beslutas om en ny som ska gälla 10 år framåt. Mot bakgrund av ovanstående skrivning hur viktig RUSen är finner jag det mycket märkligt hur Regionen kan komma fram med ett förslag som är så undermåligt. I princip alla remissinstanser har sågat förslaget. Kommunerna där den regionala utvecklingen sker har sågat förslaget, de 3 arbetsmarknadsregionerna vi har i vårt län likaså.

Eftersom jag anser att dokumentet är så viktigt och bör få dignitet satte jag igång ett arbete i vårt parti runt RUS remissen. Vi la ner att gediget arbete med representanter från hela länet och arbetade under ett antal möten (förstås digitala) för att jobba fram ett remissvar där också vi faktiskt sågade förslaget ganska rejält.

T ex så nämner man knappt det viktiga näringslivet. Likaså civilsamhället som vi kristdemokrater värnar om och den håller inte ihop med att ha med länets förtjänster och utmaningar.  Transporterna som är viktiga för vårt län samt vikten av vårt vägnät måste finnas med och upprustas. När det gäller stad och land finns det knappt en rad om länets utmaningar i den delen, fast vi är ett län med stora avstånd.

Nu hoppas vi på ett rejält omtag så vi kan besluta om en bra RUS till hösten som ska föra vårt läns utveckling in i framtiden. Vi har skrivit en artikel i Västerbottens Kuriren och en i Västerbottens Folkblad utifrån det vi tycker saknas i det förslag till Regional Utvecklings Strategi vi remissat om.

Hör gärna av dej vad du tycker i saken!

Västerbotten kan bättre!

Tyvärr ingen bred lösning

Av , , Bli först att kommentera 7

Tyvärr blev det ingen bred överenskommelse och lösning i migrationsfrågan. Tyvärr blev det ingen lösning alls vad det verkar. Socialdemokraternas förslag skulle innebära en större migration än den vi har idag, trots att en sådan inte skulle ta hänsyn till landets integrationskapacitet. Fokus borde istället vara att hjälpa så många som möjligt, så bra som möjligt.

Kristdemokratin vägleds av idén om det absoluta människovärdet. Vi har en lång tradition av att göra stora insatser för den som flytt till Sverige. Men mot bakgrund av de gångna åren och en integration som blivit allt svårare att genomföra i praktiken, måste vi fundera över både vad vi vill och vad vi klarar av. Migration och integration hänger ihop. Den som ges uppehållstillstånd i landet behöver också ha en reell möjlighet att finna arbete och egenförsörjning, utöver att lära sig språket och det nya landet.

Kristdemokraterna värdesätter därför främst omfattande bistånd. När så många människor är på flykt som idag, enligt UNHCR 80 miljoner människor, är den mest humana lösningen att fokusera på bistånd. Genom detta kan vi se till att mätta så många magar som möjligt, att så många som möjligt får tillgång till vård de behöver, att så många unga som möjligt får chans att gå i skola. Det är dyrt att hjälpa i ett av världens dyraste länder. Som exempel kostar ett boende på HVB-hem några tusen kronor per dygn, medan ett helt års skolgång i en afghansk skola kostar 640 kronor.

Den avgörande frågan för oss som värnar medmänskligheten förblir: hur hjälper vi så många som möjligt, så bra som möjligt?

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Blåsta på el från vind

Av , , 6 kommentarer 7

Förra veckan importerade Sverige el från grannländerna. Samtidigt sattes reservkraftverket i Karlshamn igång, som i normalfallet endast är i drift vintertid och dessutom eldar med olja. Svenska kraftnät har betalat 300 mkr för att kärnkraftverket Ringhals 1 ska öppnas i förtid fr.o.m. iförrgår.  

Vi kan konstatera att Sverige inte längre är självförsörjande när det gäller elektricitet. Svenska kärnkraftverk har stängts ned för att ersättas med vindkraft som även under blåsiga dagar inte kommer upp i den kapacitet vi behöver.

När vintern är som kallast blåser det oftast ”för lite”, enligt Svenska kraftnät kan enbart en knapp tiondel av all installerad vindkraftskapacitet nyttjas. Svenska kraftnät arbetar för att höja överföringskapaciteten från norra Sverige där den mesta av elen produceras. Det är nu en reell risk med strömavbrott orsakade av effektbrist i södra Sverige.

Självklart behöver vi satsa mer på hållbar energi, både befintliga och framtida lösningar. Men nu är beviset här på det som vi hade kunnat förutspå – det går inte att stänga ner våra kraftverk innan det finns alternativ som producerar el i minst samma omfattning. Kärnavfall har en halveringstid på tusentals års, vilket är illa och allt annat än hållbart. Men just därför kan det inte vara avgörande att stänga våra kärnkraftverk redan igår, eftersom effekten av en nedstängning ändå blir så liten på sikt. Bättre då att ha lite is i magen medan vi utvecklar våra andra kraftkällor. KD försökte tidigare i år stoppa nedläggningen av Ringhals, men regeringen ville annorlunda.

För den kommande vintern räknas Sverige behöva importera nästan 70 % mer el jämfört med föregående vinter och det är ifall det inte blir en ovanligt kall vinter… Redan ifjol tvingades företag i södra Sverige att skjuta upp investeringar, eftersom elnätet inte skulle klara av mer belastning. Därmed gick man miste om nya arbetstillfällen. Detta är både en skandal och en påminnelse om att Sverige nog klarar sig bättre utan MP i regeringen.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Stärk primärvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Tillsammans med Alliansens gruppledare i regionen, skriver jag idag i VK om vikten av att stärka primärvården och att det är dags att införa fast läkarkontakt.

* * * * *

Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården.

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. I dag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som tar ett samlat ansvar får vården.

Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Även för hälsocentralen och läkaren leder detta till ineffektivitet och ökad arbetsbörda. I slutändan kan såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet påverkas. En fast läkarkontakt på sin hälsocentral ger trygghet och tillit. Patienten slipper onödigt lidande och vårdens resurser utnyttjas mer effektivt.

Alliansen i Västerbotten vill komma till rätta med den bristande sammanhållningen i vården. Primärvården måste utgöra navet för patienten. Ett första och viktigt steg i detta är att genomföra en primärvårdsreform med en fast läkare med tillhörande vårdteam. Vårt förslag innebär en särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare.

Stimulansersättningen syftar till att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare. Vi är även övertygade att genom att göra primärvården mer attraktivt att jobba i, kommer vi att minska bristen på allmänläkare. När en läkare har ett helhetsansvar för sina patienter kan en välfungerande och nära vård med kontinuitet och tillgänglighet för västerbottningarna säkras.

Patienterna ska informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en stärkt kontinuitet och en ökad tillgänglighet för patienten. Att patient och läkare känner varandra är en fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Vi är övertygade att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

Alliansen i Västerbotten vill stärka primärvården och möjliggöra den viktiga primärvårdsreform som bidrar till en bättre och mer sammanhållen vård. Vid senaste budgetfullmäktige prioriterade vi 20 miljoner till att genomföra denna reform med start nästa år. Tyvärr röstades detta ned av den rödgröna majoriteten i regionen.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Carin Hasslow (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Trubbel i paradiset

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är välkommet att S nu tar sitt förnuft till fånga, åtminstone så långt det är möjligt, och är beredda att prata migrationspolitik med KD och de övriga borgerliga partierna för att säkerställa en hållbar och långsiktig linje. Men att man gör det utan sin regeringspartner är minst sagt anmärkningsvärt. Är det dags att ifrågasätta S regeringsduglighet?

Vänstern har genom historien talat om dåligt samarbete inom borgerligheten men detta tar väl ändå priset. Vi visste redan att vi har en rekordsvag regering, framröstad av färre än var tredje väljare som på vacklande grunder och med nöd och näppe samlade ihop tillräckligt med riksdagsstöd i elfte timmen. Men att själva kärnan, de två regeringspartierna är så pass oeniga i en viktig fråga avslöjar att regeringen är svagare än man anat.

MP menar att de inte kan genomföra politik de inte tror på, och kanske har de nåt att vinna i opinionen ifall de vågar sticka ut och faktiskt lämna regeringen. Men sett till den kohandel som styrt Sverige sedan januari ifjol känns det osannolikt. Kanske skapas det ännu ett hemligt papper, som det mellan Löfven och Sjöstedt, som lugnar miljöpartisterna även om det i praktiken saknar verkan.

Oavsett, det ska bli spännande att följa turerna. Vi kristdemokrater är redo vilken dag som helst att ge Sverige en ny och ansvarstagande regering!

Strøget i sommar?

Av , , 2 kommentarer 5

Sverige är fortsatt en röd fläck i omvärldens kartbok och svenska resenärer portas som bekant från många länder. Såväl inrikes- som utrikesministern är arga och besvikna över att t.o.m. grannländerna stänger ute Sverige, som nu klassas som paria av NY Times. Dessutom listar WHO Sverige som ett av elva extra riskabla länder i Europa, i sällskap med tio länder i öst. 

Ser man inslag från utlandet ser man att de flesta där bär munskydd så fort de lämnar hemmet. I Sverige var det först igår som Folkhälsomyndigheten rekommenderade de som arbetar inom vård och omsorg, bland potentiellt smittade, att bära visir och munskydd. Vi har valt en annan väg, och det är naturligt att andra länder är tveksamma till att öppna upp sina gränser mot oss. Mer än fyra gånger fler dödsfall än Danmark i förhållande till befolkning. Jämfört Finland och Norge än värre.

Testning och medföljande smittspårning har ju hittills varit ett framgångsrikt recept på att minska spridningen i andra länder. Per invånare har Sverige testat färre en exempelvis Djibouti och man får undra om det är värdigt ett rikt, fungerande högskatteland. Men kikar man inte ut i världen och lär sig, utan håller fast vid idén att vi gjort allt bäst, så kommer man aldrig nå den självinsikt som krävs för att bättre kunna hantera nästa kris.

Lyckligtvis har vi västerbottningar varit duktiga på att hålla avstånd, stannat hemma när det behövts och tvättat våra händer noggrant. Västerbotten är enda regionen som haft färre än 20 smittfall per 100 000 invånare de senaste veckorna och vi är därför de enda som är helt välkomna att resa in till Danmark. Kanske blir det fullt av Malåbor, Åselebor och Umeåbor på Strøget denna semester – på lagom avstånd förstås.

S kidnappade av MP

Av , , 1 kommentar 9

Västerbotten är beroende av goda kommunikationsförbindelser, där flyget spelar en avgörande roll. Sedan många år pågår en stor omställning inom flygindustrin, där flygplan byts ut mot nya och bränslesnåla modeller och vissa drivs delvis på biobränslen. Att villkora de stöd som nu betalas ut till flygnäringen blir därför bara ett slag i luften och en retfull gest mot en bransch som just nu befinner sig i sin värsta kris genom historien.

Trafikverket föreslår nu att 19 flygplatser i ett rikstäckande nät ska klassas som samhällsviktiga och med tillgänglighet på dygnets alla timmar för räddningstjänst, ambulans- och sjuktransporter. Det är lätt att förstå betydelsen av fungerande flygtrafik och flygplatser. Därtill kommer besöksnäring och företag som är helt beroende av goda förbindelser.

Stöden till flygplatserna har varit oförändrat sedan år 2001 trots att fler flygplatser tillkommit. I år räknar regionalflygplatserna i landet med underskott på omkring 300 mkr, men det har upplevts svårt att få ekonomiskt stöd eftersom MP hellre ser kraftigt minskad tillväxt än fungerande flygtrafik som minskar sina utsläpp. Flygtrafiken och de jobb den skapar (och räddar) är avgörande för länets fortsatta utveckling.

Vad flygnäringen mest av allt önskar är riktat stöd – inte villkorat. Precis som så mycket annat just nu handlar det om att ställa om, inte att ställa in. Flygen behöver komma upp i luften igen, och likt andra företag behöver de stöttning från staten utan hopsnickrade krav och klausuler.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Inte de rödgrönas paradgren

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens regionfullmäktige hanterades bl.a. den nya budgeten. Det är sällan vi stått inför en sån osäkerhet. Kommer prognoserna att hålla? Hur mycket kommer skatteintäkterna att minska? Det är ingen hemlighet att ekonomi inte är de rödgrönas paradgren. Men jag blir lite trött när jag hör den rödgröna majoriteten skylla budgetläget och de problem vi har helt på covid-19.

De ekonomiska utmaningarna kan inte fullt kopplas till covid-19, där ju staten har lovat gå in och täcka upp de extra utgifterna. Västerbotten ligger dessutom bra till i coronaläget jämfört andra regioner.

Faktum är att redan innan pandemiläget, visade årsprognosen ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. 2019 blev ännu ett dystert budgetår och landade i ett underskott på en halv miljard kronor. Dessutom har vi ett balanskravsresultat på 333 mkr – pengar som regionen ska återställa inom tre år.

De rödgröna vill i sin budget skjuta på återställningen av balanskravet först till år 2022 – ifall de lyckas eller inte kommer lämpligt nog att kunna avgöras först efter nästa val. Hur de rödgröna ska kunna betala tillbaka dessa pengar, trots att de år efter år överstiger sin egen budget, förblir ett mysterium.

Kommunallagen är tydlig: varje generation ska bära sina egna kostnader. Även nästa generation västerbottningar förtjänar en god vård – inte att tvingas betala tillbaka tidigare generationers övertrasserade konton.

Fastän vi i Alliansen tar ekonomiskt ansvar i denna svåra tid, klarar vi också av att rikta viktiga satsningar på bl.a.

  • barn- och ungdomspsykiatrin
  • fler vårdval
  • stärkt ambulansvård och kollektivtrafik
  • en särskild satsning på att korta dels de vårdköer vi redan hade, dels den vårdskuld vi nu bygger upp i form av oställda diagnoser eller uppskjutna operationer.

Satsningarna möjliggörs genom ökad samordningen, bl.a. av sjukresor, minskad byråkrati, central administration och hyrpersonalkostnader.

Västerbotten förtjänar en långsiktigt hållbar ekonomi. Hur mycket den rödgröna majoriteten än önskar, försvinner inte ekonomiska utmaningar bara för att man vänder blicken åt ett annat håll eller medvetet skjuter dem på framtiden. Sannolikt kommer majoriteten fram till nästa val att skylla det ekonomiska läget på pandemin, men låt oss då komma ihåg vilken situation de lett oss in i långt innan virusets uppkomst.

Från Alliansen är vi beredda att ta ansvar för en hållbar ekonomi redan nu.

Debatt: Dags att bygga en hållbar ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver tillsammans med Alliansens gruppledare i länet om vårt budgetförslag i dagens VK.

* * *

Även om staten sagt sig täcka de extrakostnader coronakrisen medför är läget dystert. Ekonomi i region är bekymmersam, besvärliga vårdköer är en realitet. Utmaningarna var ett faktum långt innan covid-19. De försvinner inte genom att skjuta de nödvändiga lösningarna på framtiden. Nu krävs en budget för ansvarstagande. Det skriver företrädare för allianspartierna i landstinget.

Region Västerbotten har svåra bekymmer med ekonomi och vårdköer. Det är inget nytt utan situationen såg så ut långt innan Coronapandemin. År 2019 hade sjukvården 483 miljoner kronor högre kostnader än budget och vi gick in i 20-talet med ett strukturellt underskott på 580 miljoner. Dessutom har vi ett balanskravsresultat på 333 miljoner kronor, pengar som regionen måste återställa inom tre år.

Alliansen lägger gemensamt en budget för ansvarstagande i en svår tid, i kontrast till den rödgröna majoritetens.

Det är ingen tvekan om att vi är i ett svårt och ovisst läge. Allt fokus just nu ligger på att hantera och ta oss igenom denna tid, rädda liv och hålla trycket på vården nere. Västerbotten har klarat pandemin väl tack vare ett snabbt omställningsarbete, men parallellt med hanteringen av covid-19 bygger vi upp en vårdskuld i form av uppskjutna operationer och diagnoser som inte ställs. Detta samtidigt som skatteintäkterna riskerar minska ytterligare till följd av ökad arbetslöshet.

Även om staten sagt sig täcka de extrakostnader coronakrisen medför är läget dystert. Redan i februari visade årsprognosen för år 2020 ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Från vår sida väljer vi att inte skjuta utmaningar framför oss. För att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och regionalutveckling är det avgörande att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Västerbotten behöver påbörja återställning av balanskravet år 2021, i enlighet med lagen, i stället för att som den rödgröna majoriteten skjuta fram detta till år 2022.

Bland satsningarna i vår gemensamma budget återfinns en primärvårdsreform med en omställning till mer nära vård, stärkt ambulansvård i hela länet, fem miljoner kronor till ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), särskild satsning på att korta vårdköerna efter coronapandemin, stärkt kollektivtrafik samt fler karriärvägar och vidareutbildningsplatser för vårdpersonal.

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare både för redan anställda och för nyutbildade och fortbildning och karriärvägar ska vara en självklarhet för samtliga yrkesgrupper med koppling till den direkta sjukvården.

Vi lägger ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning vilket inkluderar en ny ekonomisk modell där fler beslut ska fattas av de närmaste cheferna, mer självstyre för sjukhusen, vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin som gör att föräldrarna själv får välja vårdgivare, samt vårdval vid utprovning av hörapparat.

Vi föreslår minskningar av kostnader som inte har med den direkta sjukvården att göra och vill krympa den centrala administrationen, minska kostnader av hyrlokaler och inköp av konsulttjänster, liksom förbättra samordningen av sjukresor och skapa en bättre avtalsuppföljning.

För att regionen ska vara attraktiv krävs även en stark regional utveckling. Det behövs fler företagare i alla branscher och vi vill göra det enklare för mindre företag att etablera sig även inom vården, för mer valfrihet åt patienter i hela länet.

För att säkerställa en god och nära vård, oavsett huvudman, där personen är i centrum vill vi genomföra en primärvårdsreform med riktade satsningar. Primärvården kan då bidra till bättre vård för en lägre kostnad och minska onödiga sjukhusvistelser.

En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam, för att förbättra patientens vårdupplevelse. Öppettiderna på̊ länets hälsocentraler behöver förlängas, vilket skulle avlasta akutmottagningarna och leda till en mer likvärdig vård i hela länet. Digitala lösningar ska vara första linjens vård för dem som inte har ett akut behov.

Vi har sett under pandemin att många av vårdbesöken har kunnat lösas på digital väg och dessa lärdomar behöver vi ta med oss. Det måste också till ett ökat samarbete mellan regionen och länets kommuner, där en fjärdedel av vården utförs.

Våra fyra partier har sedan många år tillbaka presenterat kraftfulla åtgärder, förslag på reformer och prioriteringar. Dessa blir än viktigare när rådande krisläge är över.

Efter 40 år av ett rött styre som gång efter annan reaktivt tvingats hantera uppkomna situationer i stället för att höja blicken och se efter hållbara ekonomiska lösningar, behövs ett nytt ledarskap som har idéerna för att vända utvecklingen. Som kan genomföra nödvändiga åtgärder för att utveckla och förbättra sjukvården, stärka den regionala utvecklingskraften samt bygga en långsiktigt hållbar ekonomi.

Utmaningarna var faktum långt innan covid-19. Vad än den rödgröna majoriteten vill tro, försvinner de inte bara för att de skjuts på framtiden.

Nicklas Sandström, regionråd (M) i opposition

Ewa-May Karlsson, gruppledare (C)

Carin Hasslow, gruppledare (L)

Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD)

Palmes mördare!

Av , , 2 kommentarer 4

Många av oss minns denna dag för 34 år sedan då det chockerande beskedet kom att Olof Palme Sveriges statsminister är skjuten.Minns exakt vart jag satt när jag fick beskedet. Långt innan jag engagerade mig politiskt så hade jag köpt en insatslägenhet på Ersboda och vi höll på flytta in dagen innan.

Så denna morron hade jag just fått till fåtöljen och soffan i rummet och satt tidigt på morgon och funderade hur de andra möblerna bäst skulle placeras när jag hämtade tidningen och även via radion fick beskedet. Man har självklart hört och tagit del av morden på ledare i t ex USA men man blev chockad att något sådant kunde hända i det trygga Sverige.

Sen har det spekulerats hejvilt om Skandiamannen, Sydafrikaspåret, PKK spåret, Polisspåret och flera förundersökningsledare har som Hans Holmer lämnat uppgiften.Christer Petterson blev åtalad och sedan friad i Hovrätten. Ja turerna har varit väldigt många.

Såg en skymt av Leif G W Persson innan pressträffen och han fick frågan vad han tror förundersökningsledaren kommer att presentera. Leif lutar sig tillbaka och säger som han brukar: Ja om jag ska spekulera en sista gång så tror jag att en person kommer utpekas men kanske inte lever och förundersökningen kommer att lägga ner. Och som vanligt fick denne förunderlige man rätt.

Måste säga att dagens presskonferens ingav respekt. (även om andra nog har annan åsikt) Att efter 34 år och så många olika inslag och ändå lyckas sortera och i denna flora av information talar för att vi denna gång fått förundersökningsledare som kommit så nära sanningen vi kan komma så här 34 år efteråt. Hade tänkt snabbt lyssna vem dom ansåg vara gärningsman men satt som klistrad hela den intressanta pressträffen. Och man slås av hur en sån central person som Stig Engström inte kallades in i det polisiära arbetet men hur han arbetade hårt för att rentvå sig innan han ens var misstänkt. Att media spelade stor roll förstår vi och påtalades också av förundersökningsledaren.

Att man satsat på att utreda det ordentligt går inte ta miste om. En av den största mordutredningen i världen. Cirka 10 000 personer är förhörda och en del flera ggr. T ex Sigge Cedergren är hörd inte mindre än 43 ggr.

Men det märkligaste är väl ändå resultatet av erkännanden. Jag har haft förmånen delta i den dömande församlingen på Hovrätten i ca 20 år. Och alla mål jag varit med och avgjort är det vanlig att man absolut inte erkänner brott utan alla andra kan vara gärningsmän utom den som är åtalad. I detta mord har inte mindre än 134 personer erkänt mordet och 29 personer av dem har erkänt mordet direkt till polisen och de andra har erkänt till annan person. Mycket märkligt. Liksom att det är en fjäder i hatten att få mörda Sveriges statsminister.

Hur som helst kommer spekulationerna att fortsätta för vi fick ingen bärande bevisning i domstol och inget mordvapen. Men jag tror ändå att vi kommit så långt vi kan komma i denna förskräckliga händelse. Och efter pressträffen håller jag för sant att nog Stig ”Skandiamannen” Engström är Olof Palmes mördare.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,