Blåsta på el från vind

Av , , 4 kommentarer 6

Förra veckan importerade Sverige el från grannländerna. Samtidigt sattes reservkraftverket i Karlshamn igång, som i normalfallet endast är i drift vintertid och dessutom eldar med olja. Svenska kraftnät har betalat 300 mkr för att kärnkraftverket Ringhals 1 ska öppnas i förtid fr.o.m. iförrgår.  

Vi kan konstatera att Sverige inte längre är självförsörjande när det gäller elektricitet. Svenska kärnkraftverk har stängts ned för att ersättas med vindkraft som även under blåsiga dagar inte kommer upp i den kapacitet vi behöver.

När vintern är som kallast blåser det oftast ”för lite”, enligt Svenska kraftnät kan enbart en knapp tiondel av all installerad vindkraftskapacitet nyttjas. Svenska kraftnät arbetar för att höja överföringskapaciteten från norra Sverige där den mesta av elen produceras. Det är nu en reell risk med strömavbrott orsakade av effektbrist i södra Sverige.

Självklart behöver vi satsa mer på hållbar energi, både befintliga och framtida lösningar. Men nu är beviset här på det som vi hade kunnat förutspå – det går inte att stänga ner våra kraftverk innan det finns alternativ som producerar el i minst samma omfattning. Kärnavfall har en halveringstid på tusentals års, vilket är illa och allt annat än hållbart. Men just därför kan det inte vara avgörande att stänga våra kärnkraftverk redan igår, eftersom effekten av en nedstängning ändå blir så liten på sikt. Bättre då att ha lite is i magen medan vi utvecklar våra andra kraftkällor. KD försökte tidigare i år stoppa nedläggningen av Ringhals, men regeringen ville annorlunda.

För den kommande vintern räknas Sverige behöva importera nästan 70 % mer el jämfört med föregående vinter och det är ifall det inte blir en ovanligt kall vinter… Redan ifjol tvingades företag i södra Sverige att skjuta upp investeringar, eftersom elnätet inte skulle klara av mer belastning. Därmed gick man miste om nya arbetstillfällen. Detta är både en skandal och en påminnelse om att Sverige nog klarar sig bättre utan MP i regeringen.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Stärk primärvården

Av , , Bli först att kommentera 2

Tillsammans med Alliansens gruppledare i regionen, skriver jag idag i VK om vikten av att stärka primärvården och att det är dags att införa fast läkarkontakt.

* * * * *

Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har medicinska resultat i världsklass, men vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Särskilt problematiskt är det i primärvården.

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. I dag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som tar ett samlat ansvar får vården.

Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Även för hälsocentralen och läkaren leder detta till ineffektivitet och ökad arbetsbörda. I slutändan kan såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet påverkas. En fast läkarkontakt på sin hälsocentral ger trygghet och tillit. Patienten slipper onödigt lidande och vårdens resurser utnyttjas mer effektivt.

Alliansen i Västerbotten vill komma till rätta med den bristande sammanhållningen i vården. Primärvården måste utgöra navet för patienten. Ett första och viktigt steg i detta är att genomföra en primärvårdsreform med en fast läkare med tillhörande vårdteam. Vårt förslag innebär en särskild ersättning för de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare.

Stimulansersättningen syftar till att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare. Vi är även övertygade att genom att göra primärvården mer attraktivt att jobba i, kommer vi att minska bristen på allmänläkare. När en läkare har ett helhetsansvar för sina patienter kan en välfungerande och nära vård med kontinuitet och tillgänglighet för västerbottningarna säkras.

Patienterna ska informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en stärkt kontinuitet och en ökad tillgänglighet för patienten. Att patient och läkare känner varandra är en fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Vi är övertygade att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

Alliansen i Västerbotten vill stärka primärvården och möjliggöra den viktiga primärvårdsreform som bidrar till en bättre och mer sammanhållen vård. Vid senaste budgetfullmäktige prioriterade vi 20 miljoner till att genomföra denna reform med start nästa år. Tyvärr röstades detta ned av den rödgröna majoriteten i regionen.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Carin Hasslow (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Trubbel i paradiset

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är välkommet att S nu tar sitt förnuft till fånga, åtminstone så långt det är möjligt, och är beredda att prata migrationspolitik med KD och de övriga borgerliga partierna för att säkerställa en hållbar och långsiktig linje. Men att man gör det utan sin regeringspartner är minst sagt anmärkningsvärt. Är det dags att ifrågasätta S regeringsduglighet?

Vänstern har genom historien talat om dåligt samarbete inom borgerligheten men detta tar väl ändå priset. Vi visste redan att vi har en rekordsvag regering, framröstad av färre än var tredje väljare som på vacklande grunder och med nöd och näppe samlade ihop tillräckligt med riksdagsstöd i elfte timmen. Men att själva kärnan, de två regeringspartierna är så pass oeniga i en viktig fråga avslöjar att regeringen är svagare än man anat.

MP menar att de inte kan genomföra politik de inte tror på, och kanske har de nåt att vinna i opinionen ifall de vågar sticka ut och faktiskt lämna regeringen. Men sett till den kohandel som styrt Sverige sedan januari ifjol känns det osannolikt. Kanske skapas det ännu ett hemligt papper, som det mellan Löfven och Sjöstedt, som lugnar miljöpartisterna även om det i praktiken saknar verkan.

Oavsett, det ska bli spännande att följa turerna. Vi kristdemokrater är redo vilken dag som helst att ge Sverige en ny och ansvarstagande regering!

Strøget i sommar?

Av , , 2 kommentarer 5

Sverige är fortsatt en röd fläck i omvärldens kartbok och svenska resenärer portas som bekant från många länder. Såväl inrikes- som utrikesministern är arga och besvikna över att t.o.m. grannländerna stänger ute Sverige, som nu klassas som paria av NY Times. Dessutom listar WHO Sverige som ett av elva extra riskabla länder i Europa, i sällskap med tio länder i öst. 

Ser man inslag från utlandet ser man att de flesta där bär munskydd så fort de lämnar hemmet. I Sverige var det först igår som Folkhälsomyndigheten rekommenderade de som arbetar inom vård och omsorg, bland potentiellt smittade, att bära visir och munskydd. Vi har valt en annan väg, och det är naturligt att andra länder är tveksamma till att öppna upp sina gränser mot oss. Mer än fyra gånger fler dödsfall än Danmark i förhållande till befolkning. Jämfört Finland och Norge än värre.

Testning och medföljande smittspårning har ju hittills varit ett framgångsrikt recept på att minska spridningen i andra länder. Per invånare har Sverige testat färre en exempelvis Djibouti och man får undra om det är värdigt ett rikt, fungerande högskatteland. Men kikar man inte ut i världen och lär sig, utan håller fast vid idén att vi gjort allt bäst, så kommer man aldrig nå den självinsikt som krävs för att bättre kunna hantera nästa kris.

Lyckligtvis har vi västerbottningar varit duktiga på att hålla avstånd, stannat hemma när det behövts och tvättat våra händer noggrant. Västerbotten är enda regionen som haft färre än 20 smittfall per 100 000 invånare de senaste veckorna och vi är därför de enda som är helt välkomna att resa in till Danmark. Kanske blir det fullt av Malåbor, Åselebor och Umeåbor på Strøget denna semester – på lagom avstånd förstås.

S kidnappade av MP

Av , , 1 kommentar 9

Västerbotten är beroende av goda kommunikationsförbindelser, där flyget spelar en avgörande roll. Sedan många år pågår en stor omställning inom flygindustrin, där flygplan byts ut mot nya och bränslesnåla modeller och vissa drivs delvis på biobränslen. Att villkora de stöd som nu betalas ut till flygnäringen blir därför bara ett slag i luften och en retfull gest mot en bransch som just nu befinner sig i sin värsta kris genom historien.

Trafikverket föreslår nu att 19 flygplatser i ett rikstäckande nät ska klassas som samhällsviktiga och med tillgänglighet på dygnets alla timmar för räddningstjänst, ambulans- och sjuktransporter. Det är lätt att förstå betydelsen av fungerande flygtrafik och flygplatser. Därtill kommer besöksnäring och företag som är helt beroende av goda förbindelser.

Stöden till flygplatserna har varit oförändrat sedan år 2001 trots att fler flygplatser tillkommit. I år räknar regionalflygplatserna i landet med underskott på omkring 300 mkr, men det har upplevts svårt att få ekonomiskt stöd eftersom MP hellre ser kraftigt minskad tillväxt än fungerande flygtrafik som minskar sina utsläpp. Flygtrafiken och de jobb den skapar (och räddar) är avgörande för länets fortsatta utveckling.

Vad flygnäringen mest av allt önskar är riktat stöd – inte villkorat. Precis som så mycket annat just nu handlar det om att ställa om, inte att ställa in. Flygen behöver komma upp i luften igen, och likt andra företag behöver de stöttning från staten utan hopsnickrade krav och klausuler.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Inte de rödgrönas paradgren

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens regionfullmäktige hanterades bl.a. den nya budgeten. Det är sällan vi stått inför en sån osäkerhet. Kommer prognoserna att hålla? Hur mycket kommer skatteintäkterna att minska? Det är ingen hemlighet att ekonomi inte är de rödgrönas paradgren. Men jag blir lite trött när jag hör den rödgröna majoriteten skylla budgetläget och de problem vi har helt på covid-19.

De ekonomiska utmaningarna kan inte fullt kopplas till covid-19, där ju staten har lovat gå in och täcka upp de extra utgifterna. Västerbotten ligger dessutom bra till i coronaläget jämfört andra regioner.

Faktum är att redan innan pandemiläget, visade årsprognosen ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. 2019 blev ännu ett dystert budgetår och landade i ett underskott på en halv miljard kronor. Dessutom har vi ett balanskravsresultat på 333 mkr – pengar som regionen ska återställa inom tre år.

De rödgröna vill i sin budget skjuta på återställningen av balanskravet först till år 2022 – ifall de lyckas eller inte kommer lämpligt nog att kunna avgöras först efter nästa val. Hur de rödgröna ska kunna betala tillbaka dessa pengar, trots att de år efter år överstiger sin egen budget, förblir ett mysterium.

Kommunallagen är tydlig: varje generation ska bära sina egna kostnader. Även nästa generation västerbottningar förtjänar en god vård – inte att tvingas betala tillbaka tidigare generationers övertrasserade konton.

Fastän vi i Alliansen tar ekonomiskt ansvar i denna svåra tid, klarar vi också av att rikta viktiga satsningar på bl.a.

  • barn- och ungdomspsykiatrin
  • fler vårdval
  • stärkt ambulansvård och kollektivtrafik
  • en särskild satsning på att korta dels de vårdköer vi redan hade, dels den vårdskuld vi nu bygger upp i form av oställda diagnoser eller uppskjutna operationer.

Satsningarna möjliggörs genom ökad samordningen, bl.a. av sjukresor, minskad byråkrati, central administration och hyrpersonalkostnader.

Västerbotten förtjänar en långsiktigt hållbar ekonomi. Hur mycket den rödgröna majoriteten än önskar, försvinner inte ekonomiska utmaningar bara för att man vänder blicken åt ett annat håll eller medvetet skjuter dem på framtiden. Sannolikt kommer majoriteten fram till nästa val att skylla det ekonomiska läget på pandemin, men låt oss då komma ihåg vilken situation de lett oss in i långt innan virusets uppkomst.

Från Alliansen är vi beredda att ta ansvar för en hållbar ekonomi redan nu.

Debatt: Dags att bygga en hållbar ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver tillsammans med Alliansens gruppledare i länet om vårt budgetförslag i dagens VK.

* * *

Även om staten sagt sig täcka de extrakostnader coronakrisen medför är läget dystert. Ekonomi i region är bekymmersam, besvärliga vårdköer är en realitet. Utmaningarna var ett faktum långt innan covid-19. De försvinner inte genom att skjuta de nödvändiga lösningarna på framtiden. Nu krävs en budget för ansvarstagande. Det skriver företrädare för allianspartierna i landstinget.

Region Västerbotten har svåra bekymmer med ekonomi och vårdköer. Det är inget nytt utan situationen såg så ut långt innan Coronapandemin. År 2019 hade sjukvården 483 miljoner kronor högre kostnader än budget och vi gick in i 20-talet med ett strukturellt underskott på 580 miljoner. Dessutom har vi ett balanskravsresultat på 333 miljoner kronor, pengar som regionen måste återställa inom tre år.

Alliansen lägger gemensamt en budget för ansvarstagande i en svår tid, i kontrast till den rödgröna majoritetens.

Det är ingen tvekan om att vi är i ett svårt och ovisst läge. Allt fokus just nu ligger på att hantera och ta oss igenom denna tid, rädda liv och hålla trycket på vården nere. Västerbotten har klarat pandemin väl tack vare ett snabbt omställningsarbete, men parallellt med hanteringen av covid-19 bygger vi upp en vårdskuld i form av uppskjutna operationer och diagnoser som inte ställs. Detta samtidigt som skatteintäkterna riskerar minska ytterligare till följd av ökad arbetslöshet.

Även om staten sagt sig täcka de extrakostnader coronakrisen medför är läget dystert. Redan i februari visade årsprognosen för år 2020 ett negativt resultat med 697 miljoner kronor. Från vår sida väljer vi att inte skjuta utmaningar framför oss. För att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och regionalutveckling är det avgörande att regionen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar. Västerbotten behöver påbörja återställning av balanskravet år 2021, i enlighet med lagen, i stället för att som den rödgröna majoriteten skjuta fram detta till år 2022.

Bland satsningarna i vår gemensamma budget återfinns en primärvårdsreform med en omställning till mer nära vård, stärkt ambulansvård i hela länet, fem miljoner kronor till ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), särskild satsning på att korta vårdköerna efter coronapandemin, stärkt kollektivtrafik samt fler karriärvägar och vidareutbildningsplatser för vårdpersonal.

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare både för redan anställda och för nyutbildade och fortbildning och karriärvägar ska vara en självklarhet för samtliga yrkesgrupper med koppling till den direkta sjukvården.

Vi lägger ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning vilket inkluderar en ny ekonomisk modell där fler beslut ska fattas av de närmaste cheferna, mer självstyre för sjukhusen, vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin som gör att föräldrarna själv får välja vårdgivare, samt vårdval vid utprovning av hörapparat.

Vi föreslår minskningar av kostnader som inte har med den direkta sjukvården att göra och vill krympa den centrala administrationen, minska kostnader av hyrlokaler och inköp av konsulttjänster, liksom förbättra samordningen av sjukresor och skapa en bättre avtalsuppföljning.

För att regionen ska vara attraktiv krävs även en stark regional utveckling. Det behövs fler företagare i alla branscher och vi vill göra det enklare för mindre företag att etablera sig även inom vården, för mer valfrihet åt patienter i hela länet.

För att säkerställa en god och nära vård, oavsett huvudman, där personen är i centrum vill vi genomföra en primärvårdsreform med riktade satsningar. Primärvården kan då bidra till bättre vård för en lägre kostnad och minska onödiga sjukhusvistelser.

En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam, för att förbättra patientens vårdupplevelse. Öppettiderna på̊ länets hälsocentraler behöver förlängas, vilket skulle avlasta akutmottagningarna och leda till en mer likvärdig vård i hela länet. Digitala lösningar ska vara första linjens vård för dem som inte har ett akut behov.

Vi har sett under pandemin att många av vårdbesöken har kunnat lösas på digital väg och dessa lärdomar behöver vi ta med oss. Det måste också till ett ökat samarbete mellan regionen och länets kommuner, där en fjärdedel av vården utförs.

Våra fyra partier har sedan många år tillbaka presenterat kraftfulla åtgärder, förslag på reformer och prioriteringar. Dessa blir än viktigare när rådande krisläge är över.

Efter 40 år av ett rött styre som gång efter annan reaktivt tvingats hantera uppkomna situationer i stället för att höja blicken och se efter hållbara ekonomiska lösningar, behövs ett nytt ledarskap som har idéerna för att vända utvecklingen. Som kan genomföra nödvändiga åtgärder för att utveckla och förbättra sjukvården, stärka den regionala utvecklingskraften samt bygga en långsiktigt hållbar ekonomi.

Utmaningarna var faktum långt innan covid-19. Vad än den rödgröna majoriteten vill tro, försvinner de inte bara för att de skjuts på framtiden.

Nicklas Sandström, regionråd (M) i opposition

Ewa-May Karlsson, gruppledare (C)

Carin Hasslow, gruppledare (L)

Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD)

Palmes mördare!

Av , , 2 kommentarer 4

Många av oss minns denna dag för 34 år sedan då det chockerande beskedet kom att Olof Palme Sveriges statsminister är skjuten.Minns exakt vart jag satt när jag fick beskedet. Långt innan jag engagerade mig politiskt så hade jag köpt en insatslägenhet på Ersboda och vi höll på flytta in dagen innan.

Så denna morron hade jag just fått till fåtöljen och soffan i rummet och satt tidigt på morgon och funderade hur de andra möblerna bäst skulle placeras när jag hämtade tidningen och även via radion fick beskedet. Man har självklart hört och tagit del av morden på ledare i t ex USA men man blev chockad att något sådant kunde hända i det trygga Sverige.

Sen har det spekulerats hejvilt om Skandiamannen, Sydafrikaspåret, PKK spåret, Polisspåret och flera förundersökningsledare har som Hans Holmer lämnat uppgiften.Christer Petterson blev åtalad och sedan friad i Hovrätten. Ja turerna har varit väldigt många.

Såg en skymt av Leif G W Persson innan pressträffen och han fick frågan vad han tror förundersökningsledaren kommer att presentera. Leif lutar sig tillbaka och säger som han brukar: Ja om jag ska spekulera en sista gång så tror jag att en person kommer utpekas men kanske inte lever och förundersökningen kommer att lägga ner. Och som vanligt fick denne förunderlige man rätt.

Måste säga att dagens presskonferens ingav respekt. (även om andra nog har annan åsikt) Att efter 34 år och så många olika inslag och ändå lyckas sortera och i denna flora av information talar för att vi denna gång fått förundersökningsledare som kommit så nära sanningen vi kan komma så här 34 år efteråt. Hade tänkt snabbt lyssna vem dom ansåg vara gärningsman men satt som klistrad hela den intressanta pressträffen. Och man slås av hur en sån central person som Stig Engström inte kallades in i det polisiära arbetet men hur han arbetade hårt för att rentvå sig innan han ens var misstänkt. Att media spelade stor roll förstår vi och påtalades också av förundersökningsledaren.

Att man satsat på att utreda det ordentligt går inte ta miste om. En av den största mordutredningen i världen. Cirka 10 000 personer är förhörda och en del flera ggr. T ex Sigge Cedergren är hörd inte mindre än 43 ggr.

Men det märkligaste är väl ändå resultatet av erkännanden. Jag har haft förmånen delta i den dömande församlingen på Hovrätten i ca 20 år. Och alla mål jag varit med och avgjort är det vanlig att man absolut inte erkänner brott utan alla andra kan vara gärningsmän utom den som är åtalad. I detta mord har inte mindre än 134 personer erkänt mordet och 29 personer av dem har erkänt mordet direkt till polisen och de andra har erkänt till annan person. Mycket märkligt. Liksom att det är en fjäder i hatten att få mörda Sveriges statsminister.

Hur som helst kommer spekulationerna att fortsätta för vi fick ingen bärande bevisning i domstol och inget mordvapen. Men jag tror ändå att vi kommit så långt vi kan komma i denna förskräckliga händelse. Och efter pressträffen håller jag för sant att nog Stig ”Skandiamannen” Engström är Olof Palmes mördare.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Av , , Bli först att kommentera 2

Skriver i dagens VK tillsammans med min fullmäktigegrupp om personalsituationen i regionen.

 

Vi har senaste tiden kunnat läsa om uppgivna röster från vården, om anställda som upplever sig bara vara en rad i en lista trots att man tjänstgjort åt regionen i flera decenniers tid. Det rådande läget har skapat en stressad arbetssituation utöver det normala, även om vården var ansträngd redan tidigare. Region Västerbotten har nu chansen att visa vilken slags arbetsgivare man vill vara.

Från Kristdemokraternas sida värdesätter vi vårdpersonalen. Inte minst i tider som dessa är det uppenbart hur deras insatser är avgörande för ett tryggt Västerbotten.

I regionplanen står det fastställt att Region Västerbotten ska vara en god arbetsgivare, vilket dessvärre finns lite att jobba på. Under många år har man haft det allt svårare att rekrytera och, desto viktigare, behålla personal. Att många under rådande läge nu väljer att avsluta sin anställning är extra allvarligt. Under senaste tiden har vi sett hur hyrpersonal har ökat, inte minst bland sjuksköterskorna. Uppenbarligen är det bättre att jobba åt annan huvudman än regionen.

Beslutet att låta september månad räknas som semestermånad är kallt agerat mot personalen, inte enbart på grund av hösttemperaturerna. Uppenbart har man inte förstått vikten av återhämtning efter en vår med rekordtryck på sjukhusen. Semestrar i september är förvisso tillåtna enligt avtal. Men efter veckor bakom ansiktsskydd och långa arbetspass har sommarsemestern en extra stor betydelse för vårdpersonalen just i år. Semesterschemat borde därför istället bygga mer på frivillighet, med extra ersättning för de som skjuter på semesterveckor eller avbryter sin ledighet. Andra regioner har lyckats med det – t ex Västernorrland som erbjuder ersättning för personal som självmant skjuter upp sin sommarvila för att istället ta hand om Covidpatienter.

Visst är det ett ovanligt svårplanerat läge, även om Region Västerbotten ännu inte ställts inför krisläge då antalet sjuka och vårdade ligger lägre än många regioner. Men att skjuta semestrar framåt i tiden är ingen lösning. Vi vet helt enkelt inte hur länge coronakrisen kommer pågå. Därutöver tillkommer behandlingar som ställs in, insatser som skjuts upp, diagnoser som inte ställs och en vårdskuld som växer rejält för varje dag. När krisen väl släpper, om det så blir i september, pekar mycket på att vi får se en peak av remisser och patienter som hållit sig undan vården i månader. Dessutom kommer behoven att vara stora för rehabiliteringsvård för de som kommer tillbaka efter intensivvård med respirator.

Vårdskulden ska också börja betas av samtidigt som många är på semester. Alternativt kan vården då tvingas hantera den andra våg, som många befarar kommer blossa upp i höst när elever och anställda är tillbaka på sina skolor och arbeten efter sommaren. Oavsett är senarelagda semestrar ingen lösning.

Mitt under pandemin går Region Västerbotten dessutom fram med planer på att omorganisera primärvården i Skellefteå- och Umeåregionen. En ny modell där hälsocentraler ska klustras ihop under en och samma verksamhetschef, vilket personal och fack kritiserat då det riskerar leda till mer administration, längre beslutsled, fler chefer och omflyttningar av personal. Vid senaste Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i frågan blev fackförbundens representanter körda på dörren enbart utifrån formaliteter. Det är inte bara respektlöst mot de anställda, utan även en felprioritering av det grövsta slaget att planera nya organisationer när allt fokus borde ligga på att hantera coronakrisen och dess följder.

Kristdemokraterna kämpar för att personalen inom vården ska ges fler kollegor, för att de ska få en hållbar arbetssituation med möjlighet till återhämtning. Belastningen på personalen är extremt hög på ett sätt som riskerar att bli ohållbart och det ganska snart. Underbemanningen var ett problem redan innan corona samtidigt som vårdköerna fortsatte slå rekord månad efter månad. Vi har bl.a. föreslagit ersättning till vårdutbildade som arbetar i andra branscher, och till deras nuvarande arbetsgivare, för att de tillfälligt ska kunna bemanna upp inom vården.

De anställda i vården behöver veta att deras arbetsgivare står på deras sida i detta ovanliga läge vars slut vi inte vet när vi kommer att nå. Att sätta på pränt vilken slags arbetsgivare man vill vara är ett första steg, men det avgörande är de handlingar man utför i praktiken. Att besvikelsen är så pass stor bland vårdpersonalen i den tid vi behöver dem som mest är allvarligt. Nu har Region Västerbotten chansen att visa att man är den arbetsgivare man hittills aspirerat på att vara, som lyssnar till och värdesätter sina anställda.

 

Hans-Inge Smetana

Gruppledare, Region Västerbotten (KD)

Betty-Ann Nilsson

Fullmäktigeledamot (KD)

Karl-Gustav Lilja

Fullmäktigeledamot (KD)

Anna-Karin Lundberg

Fullmäktigeledamot (KD)

Max Fredriksson

Distriktsläkare (KD)

Bli först att kommentera

Lutande resultatet i Pisa

Av , , 4 kommentarer 5

De senaste PISA-resultaten visade på en uppgång för svenska elever. Men nu avslöjar bl.a. Expressen att Sverige bröt mot OECD:s regelverk och undantog felaktigt en stor mängd elever, både svenskfödda och utlandsfödda, ur urvalet. Visst kan resultaten se ut att luta åt rätt håll när man plockar bort elever med svaga språkkunskaper. Men utmaningarna kvarstår och ingen blir hjälpt av fin statistik.  

När resultaten från senaste PISA-undersökningen presenterades i slutet av förra året var det enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) ”en glädjens dag”. Svenska högstadieelever klättrade ju mot toppen på den internationella rankingen. Och det var en klar förbättring mot för tidigare. Om reglerna hade följts däremot, skulle de svenska resultaten gått i motsatt riktning och Sverige skulle snarare ha backat jämfört med föregående provtillfälle.

Enligt OECD:s regelverk får man undanta nyanlända elever som undervisats i svenska i mindre än ett års tid. Elever som fått undervisning i mer än ett år ska alltså skriva provet. Dessutom har man undantagit även de som fötts i Sverige och läst svenska genom hela sin skolliv.

En rektor i Uppsala menar att vissa elever mår dåligt av att skriva prov och därmed undantas. Men då har man missat syftet – prov handlar inte om att peka ut någon eller få någon att få dåligt. Det handlar om att fånga upp var eleven befinner sig på lärokurvan och om fler insatser behövs sättas in. I vuxenvärlden ökar inte chansen att få jobbet man vill ha, för att man slapp skriva provet man inte ville ta.

Enligt Skolverket har studier visat att elever som av olika anledningar inte deltar på ett prov ofta i genomsnitt är lågpresterande jämfört med de som skriver ett prov. Uppskattningar tyder på att en tredjedel av 15-åringarna kan befinna sig på lägsta nivån av läsfärdighet, vilket vore väldigt allvarligt. Det är ju därför än viktigare att alla gör provet och att resultaten följs upp. Annars blir de omöjliga att jämföra över tid, och vi riskerar en skola som halkar efter internationellt. Fin statistik är föga imponerande om den missar verkligheten.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,