Barncancerfonden.

Av , , Bli först att kommentera 1

I kväll på gruppmötet med SKR gruppen har vi inbjudit Barncancerfonden och dess Generalsekreterare Torbjörn Larsson samt Katarina Gold och Elin Frisk från personalen.

  • WHO menar att 30-50% av cancer kan förebyggas där livstidsfaktorerna är viktiga. Intressant att höra om Barncancerfonden arbete och inte minst vikten av det psykosociala behovet runt ett barn som fått diagnosen.

I dag är det 85 % överlevnad på 5 års sikt av de barn som får en cancerdiagnos. 70 % av dessa får sena effekter vilket innebär t ex kognitiva svårigheterna, hjärntrötthet etc som försvårar livet och 30 % av dem får så allvarliga sena effekter som ställer till större levnadsproblem.

Då känns det bra att för 40 år sedan bildades Barncancerfonden
och har stora resurser att hjälpa till. Barncancerfonden samlar in ca 8 miljoner/vecka och ca 140 miljoner/ år. Man har den senaste veckan fått två donationer på 25 miljoner vardera. Men det kommer inte en krona från statligt håll. Här ser man verkligen civilsamhällets kraft.

Intressant att även Barncancerfonden lyfter upp att den uppdelning vi har i kommun region och stat försvårar en trygg o säker vård för de barn som t ex får cancerdiagnos eller diabetes.

Som brukligt diskuterar vi på gruppmötet allt ifrån vindkraft, avfallsfrågor, organisatoriska frågor samt sjukvårdsfrågor. Många intressanta frågeställningar.

Bli först att kommentera

Covid -19 och vaccinationsläget.

Av , , Bli först att kommentera 3

Har regionstyrelsens arbetsutskott idag och som brukligt börjar vi med info om Covid-19 och statusen för vaccinationen.

Vi ser en utökad aktivitet av smitta. Den största ökningen har vi nu i Skellefteå. Och fortsatt är det den yngre åldersgruppen som står för största ökningen.

🔹Vi testar fortsatt mycket och förra veckan togs över 8000 prover.

🔹I dagsläget har vi 4 personer inneliggande på sjukhus och ingen på IVA.

Vi ligger bra till i Västerbotten mot nationella siffror när det gäller vaccinering men fokuset är fortsatt att öka den ytterligare.

Som framgår av siffrorna ovan uttagna igår ser det ut så här:

🔹Åldersgrupperna 40 + är vaccinationsgraden över 90%

🔹16-17 åringarna har gått förbi den äldre gruppen tack vare vi vaccinerar via gymnasieskolorna.

🔹I åldersgruppen 18-39 ska skapas ytterligare dropp in möjligheter för att möjliggöra en smidig vaccinering och därmed öka vaccinationsgraden.

🔹Samarbeten pågår med Elevhälsan och kommunerna så vi är beredda om det ska vaccineras 12 åringar och de äldre med 3:dej dos.

🔹Dropp in möjligheter måste öka ytterligare i Skellefteå

🔹Om vi ska ligga på 90% vaccinationsgrad i åldersgruppen 18-39 år så behöver vi vacciner ca 14 000 personer till.

🔹Vi har börjat vaccinera en tredje dos till de personer som har särskilt lågt immunförsvar. Enligt Folkhälsomyndighetens definition har vi ca 1000 individer i Västerbotten. Och av dem har t o m förra veckan 60 personer fått sin 3:dej dos.

🔹Hittills är det ca 24 000 individer i Västerbotten som inte vaccinerat sig. Insatser görs för att minska detta antal med bl a att möjliggöra smidigare hantering.

Bli först att kommentera

Om ett år..

Av , , 2 kommentarer 6

Om ett år tar vi itu med de rödgrönas vårdköer!

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Vi vill därför bland annat stärka sjukvården, där primärvården anpassas efter de stora avstånd som finns. Vi värnar att Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar, även under somrarna, samt en pålitlig ambulansverksamhet som täcker upp våra stora ytor. De rödgrönas beslut till omorganisation av ambulansen har haft en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten.

Mer resurser behöver tillföras till vården men det räcker inte. Uppdelningen i 21 sjukvårdsregioner har visat sig vara förlegad. Därför föreslår KD att det tillfälligt inrättas en nationell vårdförmedling som ger de patienter som har väntat olagligt länge – mer än lagstadgade 90 dagar på operation eller specialistvård – möjlighet att få vård i andra regioner där det finns ledig kapacitet.

Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård och det kommer ta lång tid att beta av vårdskulden. Men långa väntetider är ingen naturlag – om ett år tar vi itu med de rödgrönas alltjämt växande vårdköer, som slog rekord redan före pandemin.

I Västerbotten ska människor kunna åldras i trygghet och värdighet. För att genomföra detta vill vi se stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, ett nationellt forskningsprogram i syfte att förbättra äldres hälsa, samt en äldreboendegaranti och slopad pensionärsskatt. Kvalitativ äldreomsorg förutsätter även ett personcentrerat bemötande där personalen ges möjlighet att bygga en personlig relation med den äldre.

Det är svårt att förstå varför länet har så låg vägstandard när bilen ofta är det enda sättet att förflytta sig till och från arbete och affärer, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill därför öka anslagen för underhåll av regionala vägar och öka statens anslag till enskilda vägar. Det är hög tid att höja vägstandarden istället för att sänka hastigheten.

Vi vill även utreda om en större del av intäkterna från naturtillgångar kan stanna hos kommuninvånarna, något som har haft positiv effekt i Norge. Landsbygden måste ges chansen att leva av egen kraft. Samverkan mellan kommuner måste underlättas, understött av regionen. Det behövs även en ökad polisnärvaro, där den lokala förankringen stärks. Uppklaringen av heminbrott måste öka och rånarligor stoppas.

Kristdemokraterna står redo – hela Västerbotten ska fungera.

Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens ordförande Lycksele (KD)

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten (KD)

Veronica Kerr, gruppledare Umeå kommun (KD)

Per Boström, ordförande Skellefteå (KD)

Flitig i debatten

Av , , Bli först att kommentera 4

I torsdagens debattsida i VK kunde du läsa vår gemensamma alliansartikel om att det är tid för maktskifte i Region Västerbotten. Mycket utvecklas tyvärr åt fel håll inom regionen. Allt fler problem har på grund av politisk misskötsel vuxit sig större. Läs gärna hela artikeln, om du missat den.

I går syntes jag även på debattsidan i Dagens Samhälle, där jag tillsammans med 14 ledande kristdemokrater från landets olika regioner riktade skarp kritik mot att regionerna i höst drar igång ett eget flygbolag för ambulanssjukvård. Artikeln i sin helhet finner du här:

Regionerna har landat fel i frågan om ambulansflyget

I vårt vidsträckta land där specialistsjukvård kan finnas tillgänglig många mil bort, är ambulansflyget avgörande. Men tyvärr har Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) fattat det högtflygande beslutet att starta ett flygbolag finansierat av regionerna. Jetflygplan för mer än 700 miljoner kronor har köpts in – skattekronor som borde gå till att korta vårdköer. Att äga dyra flygplan riskerar tvinga fram sparplan på annat håll inom vården.

Det finns förstås vinster med ett samordnat nationellt ambulansflyg. Men varför starta ett eget flygbolag med skattebetalarnas medel? Vi anser att regionerna istället bör upphandla gemensamt och leasa ambulansflyget från den fria marknaden, likt man gör i våra grannländer. Tyvärr har regionerna fastnat med huvudet bland molnen, istället för att fokusera på vårdens kärnuppgifter på marknivå.

I Norge tog det över ett år att genomföra en övergång, då mellan två redan etablerade aktörer. Regionernas obefintliga erfarenhet av att driva flygbolag äventyrar nu hela verksamheten och därmed patientsäkerheten. Kommer föräldrar kunna känna sig trygga i att deras nyfödda barn som behöver akut transport med kuvös faktiskt också får det? Den prehospitala vården är avgörande för den som har långt till närmaste sjukhus eller specialistvård. Men vid övertagandet i höst riskerar planen stå kvar på marken. Ännu saknas licenser, som flygoperatörscertifikat. I höstvädret minskar också möjligheterna att ta hjälp av ambulanshelikoptrar, varför en övergång hellre borde ha påbörjats under sommartid.

Inte mycket har gått rätt vid starten av KSA, som präglats av överprövningar, förseningar, och bristande insyn. År 2019 avbröts pågående upphandlingar och ifjol togs beslutet att driva ambulansflyg i egen regi, motiverat med att upphandling visat sig vara ogenomförbart. Detta trots att flygaktörer finns med svenska tillstånd och specialiserad kompetens.

Timpriset för KSA är högt redan med dagens prognoser. Jetplan är mindre kostnadseffektiva på sträckor under en timme, jämfört bränslesnåla propellerplan. En mix av flygplanstyper är därför varit att föredra både investeringsmässigt, driftsmässigt och inte minst för miljön. Propellerplan kostar ungefär hälften av ett jetplan och har dessutom betydligt lägre miljöpåverkan på kortare sträckor.

Vi oroas över de skenande kostnader som tränger undan annat i redan ansträngda regionbudgetar. Prislappen lär sannolikt öka, regionerna riskerar få gå in med ytterligare ägarbidrag till kommunalförbundet. Den yttersta konsekvensen av projektet kan bli att en eller flera regioner väljer att hoppa av samarbetet, där de kvarvarande regionerna står med en allt större del av notan. Det vore en trist utgång av en nationell samordning som i grunden vore positiv.

Vi kristdemokrater anser att staten bör ta ansvaret över sjukvården, för att säkerställa en jämlik vård där det inte spelar roll var i landet man bor. Tills detta sker är det regionernas uppdrag att säkerställa god hälso- och sjukvård, med ambulansflyget som en viktig komponent. Samordning och samarbeten kan vi inte nog värna om i samhället, men gränsen är passerad när regionerna med vårduppdrag ger sig in i flygbranschen. Det blir både mer kostnadseffektivt och transparent med gemensam upphandling på den fria marknaden och självklart vill vi att staten tar ansvar även över den nationella ambulansflygsverksamheten.  Regionerna ska äga sjukhussängar – inte flygplan.

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten, KD

Jennie Forsblom, regionråd i opposition Region Gävleborg, KD

Björn-Ove Björk, regionråd Region Uppsala, KD

Malin Gabrielsson, gruppledare Region Västmanland, KD

Maria Nilsson, regionrådsersättare Västra Götalandsregionen, KD

Mona Hammarstedt, gruppledare Region Västernorrland, KD

Per Einarsson, regionråd Region Skåne, KD

Anders Lundström, regionråd Region Skåne, KD

Lars-Erik Olofsson, gruppledare Region Jämtland Härjedalen, KD

Désirée Pethrus, gruppledare Region Stockholm, KD

Joha Frondelius, gruppledare Region Sörmland, KD

Eva Johnsson, regionråd Region Kronoberg, KD

Jimmy Loord, regionråd Region Kalmar, KD

Per Larsson, oppositionsråd Region Östergötland, KD

Regionerna ska äga sjukhussängar och inte flygplan .

Av , , 6 kommentarer 5

Skriver tillsammans med kollegor i landet i Dagens Samhälle vad vi tycker om ambulansflyget.

Samordning och samarbeten kan vi inte nog värna om i samhället, men gränsen är passerad när regionerna med vårduppdrag ger sig in i flygbranschen, skriver 14 kristdemokrater som kritiserar Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs beslut att starta ett eget flygbolag.

”Det finns förstås vinster med ett samordnat nationellt ambulansflyg. Men varför starta ett eget flygbolag med skattebetalarnas medel,” frågar debattörerna.

I vårt vidsträckta land, där avståndet till specialistsjukvård kan vara många mil, är ambulansflyget avgörande. Men tyvärr har Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) fattat det högtflygande beslutet att starta ett flygbolag finansierat av regionerna. Jetflygplan för mer än 700 miljoner kronor har köpts in – skattekronor som borde gå till att korta vårdköer. Att äga dyra flygplan riskerar att tvinga fram sparplaner på annat håll inom vården.

Det finns förstås vinster med ett samordnat nationellt ambulansflyg. Men varför starta ett eget flygbolag med skattebetalarnas medel? Vi anser att regionerna i stället bör upphandla gemensamt och leasa ambulansflyget från den fria marknaden, likt man gör i våra grannländer. Tyvärr har regionerna fastnat med huvudet bland molnen, i stället för att fokusera på vårdens kärnuppgifter på marknivå.

I Norge tog det över ett år att genomföra en övergång, då mellan två redan etablerade aktörer. De svenska regionernas obefintliga erfarenhet av att driva flygbolag äventyrar nu ambulansflygets hela verksamhet och därmed patientsäkerheten. Kommer föräldrar att kunna känna sig trygga i att deras nyfödda barn som behöver akut transport med kuvös faktiskt också får det? Den prehospitala vården är avgörande för den som har långt till närmaste sjukhus eller specialistvård. Men vid övertagandet i höst finns det en risk att planen kommer att stå kvar på marken. Ännu saknas licenser, som flygoperatörscertifikat. I höstvädret minskar också möjligheterna att ta hjälp av ambulanshelikoptrar, varför en övergång hellre borde ha påbörjats under sommaren.

LÄS OCKSÅ: Ambulansflyget försenas igen

Inte mycket har gått rätt vid starten av KSA, som präglats av överprövningar, förseningar och bristande insyn. År 2019 avbröts pågående upphandlingar och i fjol togs beslutet att driva ambulansflyg i egen regi, motiverat med att upphandling visat sig vara ogenomförbart. Detta trots att flygaktörer finns med svenska tillstånd och specialiserad kompetens.

Timpriset för KSA är högt redan med dagens prognoser. Jämfört med bränslesnåla propellerplan är jetplan mindre kostnadseffektiva på sträckor under en timme,. En mix av flygplanstyper hade därför varit att föredra både investeringsmässigt, driftsmässigt och inte minst för miljön. Propellerplan kostar ungefär hälften av ett jetplan och har dessutom betydligt lägre miljöpåverkan på kortare sträckor.

Vi oroas över de skenande kostnader som tränger undan annat i redan ansträngda regionbudgetar. Prislappen lär sannolikt öka, regionerna riskerar att få gå in med ytterligare ägarbidrag till kommunalförbundet. Den yttersta konsekvensen av projektet kan bli att en eller flera regioner väljer att hoppa av samarbetet, där de kvarvarande regionerna får stå för en allt större del av notan. Det vore en trist utgång av en nationell samordning som i grunden vore positiv.

Vi kristdemokrater anser att staten bör ta ansvaret över sjukvården, för att säkerställa en jämlik vård där det inte spelar roll var i landet man bor. Tills detta sker är det regionernas uppdrag att säkerställa god hälso- och sjukvård, med ambulansflyget som en viktig komponent. Samordning och samarbeten kan vi inte nog värna om i samhället, men gränsen är passerad när regionerna med vårduppdrag ger sig in i flygbranschen. Det blir både mer kostnadseffektivt och transparent med gemensam upphandling på den fria marknaden och självklart vill vi att staten tar ansvar även över den nationella ambulansflygverksamheten. Regionerna ska äga sjukhussängar – inte flygplan.

Hans-Inge Smetana, gruppledare KD Region Västerbotten, 

Jennie Forsblom, regionråd i opposition KD Region Gävleborg

Björn-Ove Björk, regionråd KD Region Uppsala

Malin Gabrielsson, gruppledare KD Region Västmanland

Maria Nilsson, regionrådsersättare KD Västra Götalandsregionen

Mona Hammarstedt, gruppledare KD Region Västernorrland

Per Einarsson, regionråd KD Region Skåne

Anders Lundström, regionråd KD Region Skåne

Lars-Erik Olofsson, gruppledare KD Region Jämtland Härjedalen

Désirée Pethrus, gruppledare KD Region Stockholm

Joha Frondelius, gruppledare KD Region Sörmland

Eva Johnsson, regionråd KD Region Kronoberg

Jimmy Loord, regionråd KD Region Kalmar län

Per Larsson, oppositionsråd KD Region Östergötland

6 kommentarer

Lyft – men oklart var det landar

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår landade de nya ambulansflygen i Umeå, som för övrigt blir koordineringscentral för ett nytt nationellt ambulansflyg. Med anledning av detta deltog jag i TV4s riksnyheter och gav Kristdemokraternas syn.

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/här-visas-första-regionägda-ambulansplanet-upp/13358703 

Jag lyfte kritik mot att regionerna nu startat ett eget flygbolag – där det är högst oklart på vilka belopp kostnaderna kommer landa. Vi i KD värnar givetvis en ökad nationell samverkan, som krävs för att säkerställa en jämlik vård i hela landet oavsett var man bor.

De nya planen är däremot ett medicintekniskt lyft. De tar ambulansflyget in i framtiden, med bland annat plats för fler patienter och möjlighet att enklare lyfta in och ur dem som transporteras på bår, genom en bred cargodörr och automatisk bårlyft.

Men vi är kritiska mot att regionerna nu ger sig in i en bransch där man saknar erfarenhet. Jag kommer fortsätta driva frågan, för att säkerställa ett kostnadseffektivt ambulansflyg. Genom processen har vi som enda parti i Västerbotten varit kritiska mot beslutet att regionerna ska starta och äga ett flygbolag, trots den kompetens som redan finns på den fria marknaden.

Vår kristdemokratiska hållning är fortsatt att Region Västerbotten ska äga sjukhussängar – inte flygplan.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Vårduppdrag > Flygbolag

Av , , 3 kommentarer 6

Under gårdagen besökte jag Svenskt Ambulansflyg och dess förbundsdirektör Anders Sylvan. Det blev ett intressant möte i de nya lokaler där Umeå blir koordineringscentral för ett nytt nationellt ambulansflyg. 

Kristdemokraterna värnar ökad nationell samverkan, som krävs för att säkerställa en jämlik vård i hela landet – oavsett var man bor.

Redan sedan många år har norrlandsregionerna samverkat vad gäller ambulansflyget. Norrland står idag för ca 60% av samtliga luftutryckningar. Samarbetet har fungerat väl, men efter en process som kantats av en rad överklagningar och förseningar är nu regionernas egna flygbolag snart i luften. Finansierat av landets 21 regioner.

Genom processen har vi som enda parti i Västerbotten varit kritiska mot beslutet att regionerna ska starta och äga ett flygbolag, trots den kompetens som redan finns på den fria marknaden.

Snart landar de första planen, inköpta för 700 miljoner kronor. Ännu är inte alla tillstånd på plats. Det ska sägas att ett viktigt arbete pågår för att räta upp de tidigare bristerna. Jag kommer fortsätta driva frågan, för att säkerställa ett kostnadseffektivt ambulansflyg.

Vår kristdemokratiska hållning är fortsatt att regionen ska prioritera sitt vårduppdrag istället för att äga flygbolag.

Läkarmedverkan i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag regionstyrelsens arbetsutskott. Rätt många ärenden. Viktiga ärenden som beställning hälsoval Västerbotten m fl är på agendan.

En annan viktig fråga är det nya avtalet mellan regionen och kommunerna i länet gällande läkarmedverkan. Detta är en fråga som kommer ligga aktuell ett bra tag inte minst efter pandemin kommer just läkarmedverkan diskuteras. Hur kan vi säkerställa, att givet det nuvarande läget med arbetstrycket mot primärvården, att läkarna verkligen har tid att runda på kommunernas SÄBO. Läkarbristen är fundamental på sina håll. Ett nytt avtal är ett steg i rätt riktning, men som jag ser det behövs mer. Men det får framtiden och efterlevande av avtalet visa.

Som vanligt har vi med oss smittskydd på mötet. Och pandemin är verkligen inte över.
Sista tre veckorna har vi haft ökad smittspridning I Västerbotten där sista veckan dock avmattades något. Det är Deltavarianten som överväger.

Man har gjort en modelerering för att kunna planera de olika scenarier framöver.
Den visar att det kan bli upp till 20 inläggningar/ vecka så vårdens belastning kommer fortsätta i höst.

Viktigt vi fortsatt träffar så få som möjligt och jobbar hemifrån de som kan. Så vi kan göra det vi kan för att minska smittspridningen. Vi håller på ha vanan inne. Samt själbklart viktigt att så många som möjligt vaccinerar er.

Vaccinationsprocessen rullar på och beroende på smittläget kan även 12 åringar bli aktuella att vaccinera samt tydligare direktiv runt den 3:dje dosen kommer framöver. I dag finns inget godkänt vaccin för 3:dje dos.

🔹️ I åldersgruppen 40-49 åringar är det 88% som fått sin första dos.
🔹️Hela 90 % i de äldre åldersgrupper.
🔹️Drygt 50% av 16 åringarna och uppåt har fått sin första dos.
Så fortsatt ligger Västerbotten väldigt bra till i jämförelse i övriga landet.

Vi har också minskat dosintervallet från 7 veckor till 5 veckor eftersom vi fått mer doser vaccin så vi har ganska gott om vaccin just nu.

Så fortsatt gäller håll i o håll ut och ta hand om varandra.

Bli först att kommentera

Fortsatt hög smittspridning i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 6

Under föregående vecka testades 294 personer positivt för covid-19. Smittspridningen dominerar bland unga vuxna och fallen ses i huvudsak i Umeåområdet men har under den senaste veckan ökat även i Skellefteåområdet.

Under de senaste två veckorna har smittan ökat markant i Västerbottens län. Nästan 600 personer har testats positivt på 14 dagar och de flesta är mellan 20 och 29 år.

– Den ökade smittspridningen är ytterligare ett bevis på att pandemin inte är över och vikten av att vaccinera sig. Vi ser att smittan sker bland de yngre som inte hunnit lika långt i vaccinationsprocessen där bara ungefär 20 procent är färdigvaccinerade av personer mellan 18 och 29 år, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Sammanlagt har det givits 317 594 doser vaccin i Västerbotten och 130 938 personer är färdigvaccinerade.

Undvik trängsel och arbeta hemma om du kan

3 776 prover analyserades under vecka 32 och av dessa var 7,5 procent positiva vilket är en marginell minskning från veckan innan med 9 procent positiva svar. Deltavarianten dominerar helt och smittan sker huvudsakligen i sociala sammanhang, kompisträffar, fester och inom familjen.

– Undvik trängsel i alla sammanhang inklusive handel och kollektivtrafik och på restauranger. Om du umgås utanför din krets ska du göra det smittsäkert, gärna utomhus och håll avstånd. Stanna hemma när du är sjuk och testa dig vid symtom, säger Stephan Stenmark.

Restriktioner gäller fortfarande och för västerbottningar som reser gäller att resa smittsäkert och att testa sig för covid-19 vid hemkomst om resan skett utanför Norden.

– Nu börjar semestern vara slut för många av oss och vardagen är tillbaka. För er som måste tillbaka till arbetsplatsen så vill jag påminna om att hålla avstånd och ta till försiktighetsåtgärder. Och för er som har möjlighet – fortsätt arbeta hemifrån, avslutar Stephan Stenmark.

1 kommentar

Blivit lurad på 100 000 kronor.

Av , , 4 kommentarer 7

Krister Stenlund på Folkbladet har intervjuat en av dem som blivit lurade att köpa min husbild till underpriser. Eric Fahlén som han heter bor i Lycksele. En mycket trevlig person så vi kommer nog ha kontakt även efter detta är avklarat. 

Husbilen var oväntat billig. Eric Fahlén, Lycksele såg en möjlighet att göra ett klipp och slog till.

Han blev blåst på 100 000 kronor.

– Jag vill att folk ska veta hur gräsligt enkelt det är att bedra människor, säger Eric.

Eric Fahlén är en av minst två personer som bedragare lyckades lura med hjälp av en falsk annons där Vännäspolitikern Hans-Inge Smetana utnyttjades.

Bedragarna utgav sig för att vara Hans-Inge och annonserade ut en husbil i hans namn. Eric hade nyss gått på semester då han fick syn på annonsen. Han planerade att åka till Öland för att hälsa på en vän och funderade på att köpa en husbil.

– Jag upptäckte annonsen två–tre minuter efter att den hade publicerats. Jag noterade vad husbilen kostade och att den fanns på nära håll, i Vännäs.

Eric ringde. Upptaget. Nästa gång svarade ”säljaren”.

– Mannen berättade att han sålde husbilen billigt eftersom han led av långt framskriden cancer. Han sa att han behövde få loss pengar för att kunna lösa bort lån på en sommarstuga som hans barn skulle få ärva, berättar Eric.

Han konstaterar att människor kan ha legitima skäl att sälja saker oväntat billigt. Eric berättar att han genom åren har gjort flera lyckade affärer där säljare haft rimliga anledningar att slumpa bort sina varor.

Med facit i hand var erbjudandet för bra för att vara sant, ett marknadsmässigt pris på husbilen är det dubbla jämfört med priset i annonsen. Men där och då lät bedragarens beskrivning av en obotlig cancersjukdom och en önskan att förbereda sig inför det ofrånkomliga som en rimlig förklaring till prissättningen.

Att mannen lät som en sansad person i medelåldern, med utpräglad Norbottensdialekt och med ljudet av lekande barn runtomkring sig bidrog till att Eric svalde betet.

– Han sa att folk hela tiden ringde på annonsen. Om man ska göra en bra affär är det ofta snabba ryck som gäller. Jag sa att jag kunde tänka mig att sopa in en handpenning, berättar Eric.

Han förde över 100 000 kronor. Bedragaren skickade ett kvitto. De kom överens om att träffas i Vännäs två dagar senare för att slutföra affären.

Nästa dag ringde bedragaren.

– Han sa att han måste lösa ett lån senast klockan halv två den dagen och ville att jag skulle betala resterande belopp, berättar Eric.

Nu började varningsklockor ringa. Eric sa nej. Han upprepade sitt nej när mannen 20 minuter senare kontaktade honom på nytt och ville att han skulle föra över åtminstone 50 000.

– När jag sedan ringde honom på lördag var telefonen avstängd. Då började jag på allvar inse vad det här var frågan om, säger Eric.

Han begav sig till Vännäs, hem till Hans-Inge Smetana.

– Jag ringde på dörren, presenterade mig och sa: ”Du funderar säkert varför jag söker upp dig på det här sättet”. Han svarade: ”Jag tror att jag vet…”.

Så dags hade Hans-Inge fått veta att bedragare utnyttjat hans namn. Han hade redan haft kontakt med ytterligare en person som lurats att betala handpenning.

Bedrägeriet har polisanmälts, både av Eric och Hans-Inge.

– Jag vet inte vad som egentligen är värst, att bli av med pengar eller att bli utnyttjad som Hans-Inge blev, säger Eric.

Medan Hans-Inge Smetana använder sina politiska kontakter för att om möjligt se över lagstiftningen och försöka förhindra den här sortens brottslighet vill Eric Fahlén bidra från sitt håll och med sina kunskaper.

– Jag har tidigare jobbat som it-tekniker och har egentligen lämnat den branschen bakom mig. Men det här har triggat i gång mig. Jag kommer definitivt att jobba vidare med säkerhetsfrågor, säger han.

Hur känns det att ha förlorat 100 000 kronor?

– Jag har accepterat att jag blev lurad och försökt lägga det bakom mig, annars ligger man sömnlös. Men visst, det känns tråkigt att det inte blev någon semesterresa.

 

ERIC FAHLÉNS TRE TIPS FÖR ATT STOPPA BEDRAGARE

1. Om en vara säljs på annons, betydande under marknadsmässigt pris, borde det finnas ett system där kontrollfrågor ställs innan annonsen godkänns.

2. Varje gång någon säljer en vara på annons för en viss summa, exempelvis 50 000 kronor eller mer, ska säljaren identifiera sig med hjälp av bank-id. Om det gäller ett fordon ska det dubbelkollas mot bilregistret innan annonsen godkänns.

3. Om du är köpare när det gäller ’snabb’ och ’rätt’ peng, be att säljaren legitimerar sig genom någon typ av legitimation.

Läs artikeln i folkbladet här.

4 kommentarer