vattenkraften.se har fått det sjätte svaret från C

vattenkraften.se;

”Hej

Vi på vattenkraften.se skulle gärna, så här inför stundande val, vilja vara allmänheten behjälplig när det kommer till våra hjärtefrågor.

En, för oss, extremt viktig fråga är ert partis officiella ståndpunkt gällande Vattenverksamhetsutredningens Slutbetänkande: I Vått och Torrt.

Som det ser ut idag så är vi exempelvis på väg mot rullande viten ifrån EU, eftersom vi inte kommer att följa ramdirektivet för vatten. Enligt våra beräkningar handlar det om mellan ett och fyra MSEK/dag. Detta enbart för att vi inte miljöanpassar vattenkraften. (Det har inte gått så lång tid sedan vi hade en rejäl debatt kring avloppsproblem och de i förhållande väldigt låga belopp detta medförde i form av rullande viten.)

Gällande nämnda vattenkraft så dras vi idag med idel kraftverksföretag som gör allt för att slippa undan RIKTIG miljöanpassning och istället skryter om och gömmer sig bakom småsaker som t.ex. byte av oljesort vid smörjning av turbiner. Vad gäller oviljan så kan vi om ni känner behov av detta plocka fram mängder med vattendomar som påvisar detta faktum. Vi har tydliga bevis för att de bolagen säger och det de faktiskt gör skiljer sig åt markant. Det här är inte på långa vägar vad som krävs för att Sverige skall kunna påstå sig vara ett föregångsland i dessa frågor.

Men den stora frågan då; med tanke på att slutbetänkandet innehåller reformer kring vattenkraften i Sverige som verkligen skulle göra skillnad så vore det bra att veta vart ert parti står i denna fråga. Kommer ni att ställa er bakom detta förslag på reform eller kommer ni att förkasta den och den akvatiska miljön?

MVH

Per Persson Eckerström
vattenkraften.se”

Centerpartiet svarar:

”Vattenverksamhetsutredningen lyfter fram viktiga frågor runt våra vattendrag, bland annat en mer miljöanpassad vattenkraft då all vattenverksamhet enligt förslaget ska prövas enligt Miljöbalken. Där det anses motiverat ska vattenkraften öka minimitappningen och vandringsvägar ska byggas för att möjliggöra för fisk att vandra förbi dammar och kraftverk. Det är helt klart att förutsättningarna för vandrande fisk måste förbättras. I första hand för bestånden men också för att det finns stora värden i form av rekreation och turism. Centerpartiet vill gå vidare med utredningens tankar samtidigt som det måste göras en avvägning mot övriga intressen. Centerpartiet kommer att ta slutlig ställning till hur den framtida lagstiftningen bör vara utformad efter det att förslagen varit ute på remiss.

Miljöbalkens regler om vattenverksamheter och vattenanläggningar är föråldrade och det är därför regeringen beslutade att bestämmelserna behövde ses över av en utredning. Vi har verksamheter som i dag drivs helt eller till del med stöd av gammal lagstiftning eller av mycket gamla privilegiebrev som inte alltid är lätta att tyda. Dessutom har ofta olika tillstånd lagts till varandra genom århundradena i takt med att verksamheter ändrats eller byggts ut. I dag är det därför mycket svåröverskådligt att ta reda på exakt vad som gäller för drift av ett visst vattenkraftverk. Att en och samma verksamhet i dag kan drivas med stöd av ett lappverk av äldre tillstånd med oklar innebörd är inte bra för någon, vare sig för tillstånds- och tillsynsmyndigheten, den enskilde verksamhetsutövaren eller miljön. Vi behöver hitta en framtida reglering som kommer till rätta med denna problematik. Det måste bli tydligt för alla och envar med stöd av vilken typ av tillstånd en viss verksamhet bedrivs och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av sådant tillstånd.

Syftet när utredningen tillsattes var att se till att vattenverksamheter bedrivs på ett sådant sätt att de lever upp till miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och växtliv. Genom att använda modern teknik kan vattenkraften fortsätta att bidra till en tryggad energiförsörjning och uppfyllande av våra klimatmål samtidigt som vi kan ha levande vattendrag och ett rikt djur och växtliv.”

Med vänlig hälsning,

Susanne von Tiedemann

Politiskt sakkunnig

Centerpartiets riksdagskansli

Källa: vattenkraften.se

Etiketter: , ,

3 kommentarer

 1. Christer Abrahamsson

  Det sista stycket av Centerpartiets svar ser bra ut. Där står att man vill ha vattenkraft som är miljöanpassad. Man kan ju börja med att se till att nuvarande vattendomar följs. Problemet är att om man bestämmer sig för att alla nuvarande tillstånd skall omprövas oavsett om det behövs eller inte, kommer att släppa loss en lavin av kostnader för fallrättsägarna. De aggressiva krafter som idag rasar mot vattenkraften, vill inte ha någon vattenkraft alls. Med nuvarande ordning kommer en sådan omprövning att bli så dyr att det kostar mer än det smakar att fortsätta driften. Det är exakt så motståndarna vill ha det. Dessutom sprider man propagandan om att de mindre kraftverken inte producerar något alls. Centern bör nog tänka sig för flera gånger innan man säger ja till något som kommer att beröva ännu fler av landsbygdens folk deras arbete och spiller bort förnyelsebar energi för många tusen hushåll. Möjliga vinnare kan bli storstädernas jurister som får mycket att göra vid denna omprövning av tillstånden.

  Christer Abrahamsson

  • [email protected] (inläggsförfattare)

   Intressant att du fortsätter att dra oss som värnar strömmande vatten och Sveriges levande landskap över en kam och säga att ”De aggressiva krafter som idag rasar mot vattenkraften, vill inte ha någon vattenkraft alls” att det bedrivs ”propaganda” när det visas upp fakta och siffror hur det ser ut, att Sverige kan klara sig utan den småskaliga vattenkraften då den förstör mer än den gottgör…

   Är det verkligen det vi säger?!?

   Jag rekomenderar dej att gå in på Älvräddarnas hemsida och läsa vad som skrivs där.

   Om Älvräddarna:
   http://www.alvraddarna.se/om/alvraddarna/

   Om vattenkraft:
   http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft/

   Än en gång, som jag svarade på ditt förra inlägg:
   Vi värnar strömmande vatten, levande älvar och landskap och jobbar i både motvind och motströms till att få behålla den natur vi har, att den ska få fortsätta leva – att den biologiska mångfalden ska få fortgå och finnas kvar till våra ättlingar…

   Den ENDA braschen som ligger utanför Miljöbalken i Sverige idag är…ja, just det ja – vattenkraften.
   Klart att det kommer att bli kännbart, att det kommer att kosta, då vattenkraftsbranschen fått härja fritt mer än hundra år…

   Sverige har ett lågt elpris– vi ÄR bortskämda med det, det går inte att komma ifrån.
   MEN ska vi ha kvar vår natur och biologiska mångfald, så måste vi börja ”se om vårt hus” nu och inte vänta i 100 år till!

 2. Pingback: Småskaligt – obetydligt | Zamlat Zurr

Lämna ett svar till [email protected] Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.