Vad vill Älvräddarna?

Av , , Bli först att kommentera 0

Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med bl a fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning.

Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft.

Utrivning av onödig vattenkraft.

T.ex. den som producerar väldigt lite el men förstör viktiga vattendrag.

Strömmande vattendrag kan (om den restaureras och befrias från vattenkraft) bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning.

Detta i form av bl a hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling, forsränning.

ÄlvS deltar i olika samråd, seminarier, domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenstånd, gör tillsynsanmälan och polisanmälningar vid behov.
Agerar rådgivare år fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring osv…

Källa; Älvräddarna

Bli först att kommentera
Etiketter:

Kraftverksmiss orsakade stort antal döda utrotningshotade musslor

Av , , Bli först att kommentera 0

Meeen åååhhh, vilka klantskallar!
Genom torrläggning har Eon och Lst i Kalmar lyckats ta död på lika många musslor som myndigheter runt om i Sverige försöker rädda med bidragspengar från EU!
Älvräddarna kommer att agera genom att polisanmäla Eon och JO-anmäla Lst i Kalmar för de grova misstag som begåtts i samband med tillståndsgivning och arbete.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Älvräddarnas svar på KDs nej till nya regler för vattenkraft

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Älvräddarnas årsmöte 2014

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilken helg jag haft.

Som alltid när det är någon sorts konferens, mässa eller som nu; årsmöte så blir det ju otroligt intensivt och programmet brukar vara späckat.
Man kliver upp i arla morgonstund och sedan så tickar klockan iväg på småtimmarna – för man vill ju umgås också, med alla trevliga människor!

Jag hade inte hängt med på att det var det 40:e årsmötet som hölls och jag liksom kände historiens vingslag i luften och respekten för ÄlvS växte ännu mer, när jag tänkte på vilka otroliga fighters de varit och vilka strider som vunnits.

Vi tillbringade helgen i en alldeles fantastisk miljö.
Ems herrgård vid Emån.
Ett flugfiskeparadis sedan många, många år, dit trogna flugfiskare återvänder år efter år med vackra byggnader, suveränt bemötande, bra service, god mat och sköna sängar

Fredagskvällen bjöd på en fantastisk buffé vid ankomsten och en föreläsning om Hertings kraftverk i Ätran som Mats Hebrand från Fiskevårdsteknik AB höll i.
Lördagen bjöd på ett stilla strilande regn, men vad gjorde väl det.
Det var många av oss som strosade utefter Emån, plockade mogna söta goa vilda björnbär och åt som mellanmål och lagom till lunch höll regnet upp.

Efter lunchen så drog årsmötet igång.
Och årsmöte är ju…som årsmöte kan vara – men tror inte jag skrattat så mycket någon gång, som på detta årsmöte 😉

Efter årsmötet så blev det utflykt.
Vi åkte till Karlshammars kraftverk och till museet i Fliseryd.
Söndagen tillbringades tills törsta del vid Kalmar läns största sjö Yxern, som jag belyst vid ett antal gånger i tidigare inlägg.

Stämningen har varit mycket god, goa kontakter har knutits, intressanta diskussioner har förts bland oss ca 40 deltagare som bestod av styrelsen, lokala grupper och stödmedlemmar.
Jag och Jonas Rexefjord blev invalda som nya styrelseledamöter – ska bli spännande 🙂


Nya styrelsen, fattas gör Per Wernberg, Lars Lindström och John Schütte.

Älvräddarna välkomnade även fem nya älvräddargruper:
Vattnets Vilja, Orsa
Nedre Ljungans Älvräddargrupp
Älvräddargrupp Vimmerby – Västervik
Gamla tyresö Biotopvårdsförbund
Älvorna – i vilken jag kommer att ingå,  men  mer om det senare…

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

”Striden om Vindelälven”

Av , , Bli först att kommentera 0

Något som inte får glömmas!

Älvräddarnas ursprung och arv…

”Striden om Vindelälven”

Vindelälven har setts som ett åtråvärt objekt av kraftindustrin och ingick från år 1962 bland Statens Vattenfallsverks planerade projekt.
I april 1970 beslutade dock regeringen Palme att Vindelälven inte skulle byggas ut. Detta trots att vattendomstolen och de stora naturskyddsorganisationerna hade accepterat en exploatering.
Under större delen av 1960-talet stöddes utbyggnadsplanerna också av en majoritet i riksdagen.
Även länsstyrelsen i Västerbotten, berörda kommuner och de flesta berörda byar hade på sina möten ställt sig bakom en utbyggnad.
Det som satte käppar i hjulet hade i stället sitt ursprung i de lokala protester som år 1962 utbröt bland delar av befolkningen längs älven och dess tillflöden.
Bl a skulle byn Adolfström som ligger i största biflödet Laisälven inom Arjelogs kommun hamna på 38 meters djup i ett regleringsmagasin.
Protesterna spred sig även till andra delar av landet och samlade företrädare för naturvården, hembygdsrörelsen, turistbranschen, samerna, sportfiskarna och senare även enskilda forskare.
Älvräddarna fick även stöd av riksdagens borgerliga minoritet och en del socialdemokrater, så regeringen kunde inte längre påräkna ett tillräckligt stöd för en exploatering.
Detta trots att riksdagen tidigare ställt sig bakom ”Freden i Sarek” – en överenskommelse från år 1961 mellan kraftindustrin och företrädare för naturvården där man listade vilka vattenkraftsutbyggnader som skulle få komma till stånd, och där bl a Vindelälven ingick.
Anledningen till den politiska omsvängningen berodde också på att man nu såg ett framtidshopp i kärnkraften, där ett enda kraftverk skulle kunna producera tio gånger mer el än hela Vindelälvens kapacitet.
Det då låga oljepriset gjorde även oljekraftverk intressanta.
En annan viktig anledning till politikernas entusiasm för vattenkraften stod att finna i den sysselsättning som utbyggnaden gav åt många människor.
Efter denna seger för dem som ville rädda Vindelälven kom vattenkraftsutbyggnaden i Sverige att ifrågasättas allt starkare och en lokal protestgrupp bildades för nästan varje nytt vattenkraftsprojekt.
Slaget om Vindelälven kom också att bli en vändpunkt i den politiska hänsynen till den svenska vattenkraftens miljöaspekter.

Några läsvärda länkar:

Vindelälven – Wikipedia

Kampen om Vindelälven – Västerbottens Museum
En ”bok” i pdf-form

Den nya striden om vattenkraften – Forskning & Framsteg

Är vi beredda att betala?!?

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Småskaligt=obetydligt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Med anledning av den kommentar som skrivits i inlägget ”vattenkraften.se har fått de sjätte svaret från C” så tycker jag att denna tydligt visar på om de småskaliga behövs eller inte!

 

Sameby vill inte att gruvan i Stekenjokk öppnas!

Av , , Bli först att kommentera 0

 

vattenkraften.se visar hur vattenkraften i Sverige ser ut!

Av , , Bli först att kommentera 0

 

vattenkraften.se har fått det sjätte svaret från C

Av , , 3 kommentarer 0

vattenkraften.se;

”Hej

Vi på vattenkraften.se skulle gärna, så här inför stundande val, vilja vara allmänheten behjälplig när det kommer till våra hjärtefrågor.

En, för oss, extremt viktig fråga är ert partis officiella ståndpunkt gällande Vattenverksamhetsutredningens Slutbetänkande: I Vått och Torrt.

Som det ser ut idag så är vi exempelvis på väg mot rullande viten ifrån EU, eftersom vi inte kommer att följa ramdirektivet för vatten. Enligt våra beräkningar handlar det om mellan ett och fyra MSEK/dag. Detta enbart för att vi inte miljöanpassar vattenkraften. (Det har inte gått så lång tid sedan vi hade en rejäl debatt kring avloppsproblem och de i förhållande väldigt låga belopp detta medförde i form av rullande viten.)

Gällande nämnda vattenkraft så dras vi idag med idel kraftverksföretag som gör allt för att slippa undan RIKTIG miljöanpassning och istället skryter om och gömmer sig bakom småsaker som t.ex. byte av oljesort vid smörjning av turbiner. Vad gäller oviljan så kan vi om ni känner behov av detta plocka fram mängder med vattendomar som påvisar detta faktum. Vi har tydliga bevis för att de bolagen säger och det de faktiskt gör skiljer sig åt markant. Det här är inte på långa vägar vad som krävs för att Sverige skall kunna påstå sig vara ett föregångsland i dessa frågor.

Men den stora frågan då; med tanke på att slutbetänkandet innehåller reformer kring vattenkraften i Sverige som verkligen skulle göra skillnad så vore det bra att veta vart ert parti står i denna fråga. Kommer ni att ställa er bakom detta förslag på reform eller kommer ni att förkasta den och den akvatiska miljön?

MVH

Per Persson Eckerström
vattenkraften.se”

Centerpartiet svarar:

”Vattenverksamhetsutredningen lyfter fram viktiga frågor runt våra vattendrag, bland annat en mer miljöanpassad vattenkraft då all vattenverksamhet enligt förslaget ska prövas enligt Miljöbalken. Där det anses motiverat ska vattenkraften öka minimitappningen och vandringsvägar ska byggas för att möjliggöra för fisk att vandra förbi dammar och kraftverk. Det är helt klart att förutsättningarna för vandrande fisk måste förbättras. I första hand för bestånden men också för att det finns stora värden i form av rekreation och turism. Centerpartiet vill gå vidare med utredningens tankar samtidigt som det måste göras en avvägning mot övriga intressen. Centerpartiet kommer att ta slutlig ställning till hur den framtida lagstiftningen bör vara utformad efter det att förslagen varit ute på remiss.

Miljöbalkens regler om vattenverksamheter och vattenanläggningar är föråldrade och det är därför regeringen beslutade att bestämmelserna behövde ses över av en utredning. Vi har verksamheter som i dag drivs helt eller till del med stöd av gammal lagstiftning eller av mycket gamla privilegiebrev som inte alltid är lätta att tyda. Dessutom har ofta olika tillstånd lagts till varandra genom århundradena i takt med att verksamheter ändrats eller byggts ut. I dag är det därför mycket svåröverskådligt att ta reda på exakt vad som gäller för drift av ett visst vattenkraftverk. Att en och samma verksamhet i dag kan drivas med stöd av ett lappverk av äldre tillstånd med oklar innebörd är inte bra för någon, vare sig för tillstånds- och tillsynsmyndigheten, den enskilde verksamhetsutövaren eller miljön. Vi behöver hitta en framtida reglering som kommer till rätta med denna problematik. Det måste bli tydligt för alla och envar med stöd av vilken typ av tillstånd en viss verksamhet bedrivs och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av sådant tillstånd.

Syftet när utredningen tillsattes var att se till att vattenverksamheter bedrivs på ett sådant sätt att de lever upp till miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och växtliv. Genom att använda modern teknik kan vattenkraften fortsätta att bidra till en tryggad energiförsörjning och uppfyllande av våra klimatmål samtidigt som vi kan ha levande vattendrag och ett rikt djur och växtliv.”

Med vänlig hälsning,

Susanne von Tiedemann

Politiskt sakkunnig

Centerpartiets riksdagskansli

Källa: vattenkraften.se