Skamligt och oseriöst?!

Hanna Lundin Jernberg(L) kallar mig och mina kollegors agerande i Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ”skamligt” och ”oseriöst” i VK.

Det är ett mycket otrevligt språkbruk från nämndens vice ordförande.

Men vad är det då vi som är oseriösa och skamliga då ska ha gjort?

Bakgrunden till de hätska ordvalen är att Individ- och familjenämnden har en prognos på -70 miljoner kronor för året. Vid det senaste sammanträdet presenterades en ny ekonomirapport som förklarade att underskottet ökat med ytterligare -10 miljoner på en månad och inte visade någon tendens att minska, trots mängder av vidtagna åtgärder.

Detta är allvarligt då vi vet att ju längre året går så kommer ökade volymer att öka underskottet. Det bör samtidigt påpekat att det här är ett underskott som beror på stora kostnadsökningar i inflationens spår för köpta placeringar för barn och unga. Det beror alltså inte på en misskötsamhet av socialtjänstens ekonomi utan extern påverkan då socialtjänsten är beroende av köpt verksamhet.

Tillbaka till ekonomirapporteringen. Socialdemokraterna la då tillsammans med Miljöpartiet ett yrkande i samband med rapportens presentation om att förvaltningen behöver titta på nya effektiviseringar samt se om det finns mer att lära av andra kommuner.

Det här har fått Hanna Lundin Jernberg(L) och Andreas Sellstedt(V) att gå i taket. Att (S) agerar på föredragningen under mötet och väljer att agera får Liberalernas vice ordförande att kalla oss ”oseriösa” och ”skamligt”. Man menar att de inte fått information om nya förslag.

Men det har man ingen rätt att få då lagen inte stipulerar beredningstvång i nämnderna. Och det är verkligen inget nytt med nya yrkanden vid ekonomirapporten vid Individ- och familjenämndens sammanträden då vi ofta agerar utifrån den information som ges.

Tvärtom är det sedvanligt agerande vid sittande bord när politiken nås av information i föredragningarna. Och vi ansåg det klokt att agera och inte vänta ytterligare en månad – detta då vi inte vill riskera panikåtgärder längre fram om utvecklingen fortsätter.

De här kraftorden kommer nu från två partier som ofta brukar lägga egna yrkanden på sittande bord vid nämnden. Inte minst Hanna Lundin Jernberg(L) själv har ju lanserat frågan om att göra om socialtjänsten till en tummelplats för inhyrda konsulter.

Förutom Lundin Jernberg(L) så reagerade än Andreas Sellstedt(V) kraftigt. ”Helt galet, Det finns inget mer att ta av” säger Sellstedt till VK.

Jaha? Men nu handlar det ju inte om vad en enskile ledamot anser utan om att genomlysa frågan och skapa handlingsfrihet.

Och vad Sellstedt inte berättar är att hans egen gruppledare just deltagit i ett beslut som uppmanar nämnden att just vidta åtgärder för en budget i balans.

Vid kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts sammanträde den 23 april så skedde nämligen en dialog om underskottet mellan kommunledningen och Individ- och familjenämnden. Vid sittande bord togs då följande beslut som Vänsterpartiets gruppledare Bore Sköld(V) deltog i;

”Dialog mellan näringslivs‐ och arbetsutskottet och individ‐och familjenämnden om ekonomin:

Beslut
Näringslivs‐ och arbetsutskottet beslutar

att till protokollet notera att dialog ägt rum med individ‐ och familjenämndens presidium med syfte att tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder

att utskottet därmed förutsätter att individ‐ och familjenämnden vidtar åtgärder
för att nå en budget i balans.

Läs protokollet här, sida 38.

Så å ena sidan sitter Vänsterpartiets gruppledare i april och beordrar mig att ta fram åtgärder för en budget i balans(för övrigt genom ett yrkande vid sittande bord,). Sen en månad senare sitter Andreas Sellstedt(V) och tycker det är upprörande att vi följer instruktionen från Bore Sköld(V) mfl.

Hur ska ni ha det egentligen?

Om vi ska minimera effekten för våra socialsekreterare och personal inom omsorgen så kan vi inte fortsätta gå med allt större underskott. De behöver adresseras och det är precis vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gjort nu liksom tidigare. Det ska jämföras med Vänsterpartiet som konsekvent avslår jobbiga beslut och Liberalerna som frekvent inte tar ställning utan åberopar återremiss.

Att ta ansvar är varken oseriöst eller skamligt, Hanna Lundin Jernberg(L). Utan det görs av omtanke om vår personal och för att trygga vardagen för de vi är till för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se