Fler agerar mot Jomshofs hat mot muslimer

Av , , 2 kommentarer 11

Som jag skrev igår så försöker Sverigedemokraterna återigen via Richard Jomshof att sabotera den svenska NATO-ansökan och sprida hat mot muslimer.

Även om den politiska arenan varit ovanligt tyst över Jomshof spridning av hat och splittring så finns det andra som agerat. Svenska kommittén mot Antisemitism(SKMA) gör ett uttalande på sin hemsida där man kräver att regeringen agerar mot SD:s antimuslimska hets.

Även judiska ungdomsrådet skriver att Jomshofs förslag att förbjuda islamiska symboler ”lyckas vara islamofobskt och relativisera förintelsen på samma gång”.

Det är alltså ordförande i Sveriges justitieutskott och ansvarig för beredning av lagförslag som tillåts av regeringen Kristersson gång på gång agera så här. Jomshof är en säkerhetspolitisk risk och uppenbart omogen sitt uppdrag. Han måste lämna sin post.

Nya sabotageförsök från Jomshof av NATO-ansökan

Av , , 9 kommentarer 7

Så var det då dags för nästa försök från Richard Jomshof(SD) att skjuta den svenska NATO-ansökan i sank. Denna gång vill justitieutskottets ordförande berätta att det inte finns fungerande muslimska länder och han vill förbjuda symboler för islam.

Detta utspel kommer någon vecka efter att SÄPO deklarerat att terrorhotnivån ligger kvar på en 4. Och samtidigt som regeringen deklarerar att det kan bli krig i Sverige. Det är mot den bakgrunden Jomshofs försök att underminera NATO-ansökan måste ses.

Richard Jomshof har gång på gång visat att han är ytterst olämplig som justitieutskottets ordförande. Det handlar inte om hans personliga åsikter utan om att han i sin roll utsätter svenskar för säkerhetsrisker. Jomshof bör själv dra slutsatser av detta och avgå.

 

Svar på debattartikel om socialtjänsten

Av , , 2 kommentarer 4

I dagens VK svarar jag allianspartierna debattartikel om effektiviseringsarbetet inom socialtjänsten. De kommande åren finns inte personal att tillgå i den utsträckning som landets socialtjänster är van vid. Personalbristen är redan idag ytterst påtaglig och kommer gradvis förvärras pga demografin. Dvs allt större andel av befolkningen blir äldre samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar.

Ska vi klara funktionshinderomsorgen långsiktigt så kommer politiken redan nu behöva vidta åtgärder för omställning. Det är besvärligt och kommer inte vara uppskattat. Men då alternativet är att vi annars kommer ha svårt att klara socialtjänstens grunduppdrag så behöver politiken agera.

Omställningen av socialtjänsten

Av , , 8 kommentarer 11

Västerbottens kuriren och Folkbladet skriver idag om effektiviseringsarbetet inom Individ- och familjenämnden. Tänkte därför ge en kort bakgrund till de inriktningsbeslut som nu fattats av nämnden.

 

Vad innebär besluten?

Nämnden har tagit följande inriktningsbeslut:

  • Nya arbetssätt för att minska externa placering LSS
  • Förändrade arbetssätt för att minska placeringar av barn och unga enligt socialtjänstlagen
  • Åtgärder för att minska placeringar av vuxna enligt socialtjänstlagen
  • Samplanering av personal inom funktionshinderomsorgen
  • Olika förslag inom LSS-området bland annat försök att bygga LSS-bostad på nytt sätt inom funktionshinderomsorgen samt förändringar runt inköp och matsubventionering.

 

Varför tas de här besluten?

Det handlar om att socialtjänsten behöver ställa om. Huvudorsaken är personalbristen och den ekonomiska situationen. Nämnden fattade därför i april 2023 beslut om att göra en större översyn av verksamheten för att se över vilka ändrade servicenivåer och effektiviseringar som måste vidtas för att nämnden ska kunna klara sitt grunduppdrag. Detta arbete har nu behandlats i nämnden vid decembersammanträdet. Nämnden var enig i en del av förslagen och oenig i andra delar.

 

Varför är ekonomin försämrad inom socialtjänsten i Umeå?

Det beror på att i takt med kostnadsökningen i samhället så har kostnaderna också ökat kraftigt inom socialtjänsten som upphandlar mycket verksamhet. Prognosen för 2023 är -85 miljoner kronor och för 2024 ser det ännu mer besvärligt ut. Det handlar i stor utsträckning om externa placeringar där kostnaderna ökat i vissa fall med över 30%. Men också om införandet av 11-timmars dygnsvila inom funktionshinderomsorgen från september samt ökade behov, där fler unga behöver stöd. Att det ser ut så här är inte förbundet till endast Umeå kommun utan runt om i landet har socialtjänsten kraftiga kostnadsökningar man brottas med.

 

Varför finns det inte personal att få tag i?

Kortfattat handlar det om att andelen i arbetsför ålder sjunker medan andelen äldre ökar under den kommande tioårsperioden. Längs kusten i Västerbotten råder nu allmän personalbrist och det kommer bli allt svårare de närmsta åren att rekrytera tillräckligt med personal. Redan idag är detta mycket kännbart för socialtjänsten. Vi behöver därför se över hur vi kan använda vår personal så effektivt som möjligt. Men även se över om det är arbetsmoment utanför lagstadgade uppgifter som ska göras annorlunda eller inte alls. Detta är en omställning som kommer att märkas av, men är nödvändig för att kunna ge stöd till så många som möjligt.

 

Kan man inte skjuta till mer medel?

Individ- och familjenämnden har äskat om 80 miljoner kronor av kommunfullmäktige för att möta kostnadsbelastningen. Detta äskande har avslagits av kommunfullmäktige. De statliga resursförstärkningar som tillkommit kommunen har fördelats mot att möta upp unga i riskzon och möta gängkriminaliteten samt se till att klara lagkravet på ett överskott i budgeten. Det största problemet för nämnden är dock att personal inte finns att få tag på och är mycket påtagligt för verksamheten. Därför behöver nämnden ändå se över arbetssätt och vad som ska utföras.

 

Varför har ingen dialog skett med funktionshinderrörelsen?

Förvaltningen har getts i uppdrag av nämnden att funktionshinderrörelsen ska höras. Detta ska sedan återkopplas till nämnden och vi avvaktar från vår sida vad som kommer fram av detta.

 

Innebär dessa beslut att LSS inte ska följas?

Nej det stämmer inte, LSS är lagstiftning och ska följas. En kommun kan inte sluta utföra lagstadgade insatser enligt LSS på grund av personalbrist eller ekonomi. Däremot kommer kommunen se över om man kan bygga två boenden närmare varandra för att kunna uppfylla behoven av gruppbostad 9:9. Om detta inte skulle vara förenligt med lagstiftningen så kommer kommunen inte gå vidare med detta.

Operativa teamet ska vara kvar

Av , , 2 kommentarer 8

I dagens VK och Västerbottensnytt rapporteras att operativa teamet vid Ersängsskolan ska avslutas. Det stämmer inte riktigt.

Det är riktigt att projektet avslutas men nu väntar beslut i nämnderna om projektet ska permanentas. Jag vill med anledning av debatten därför redan nu lämna besked om hur Socialdemokraterna ser på detta.

Jag och För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten(S) är helt överens om att Operativa teamet ska finnas kvar. Dessutom vill vi också titta på vidare på hur det kan utvecklas till fler skolor. Hur detta ska utformas kommer vi återkomma till när nu projekttiden upphör. Sen är det djupt olyckligt att andra besked verkar ha gått ut. Vår politiska hållning har hela tiden varit att värna det förebyggande arbetet i de tuffa besparingstider som är, och det är också direktivet som gått ut – freda det förebyggande arbetet!

Det kan vara värt att nämna att både jag och Moa var två av de drivande i att få det operativa teamet på plats. VI är måna om att detta blir kvar och att barnen på Ersboda har ett gott stöd till att klara skolan.

Vi återkommer till Individ- och familjenämndens sammanträde den 20 december med yrkande.

Bakfickan besöktes av Lena Hallengren

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår besökte jag och Lena Hallengren, Sveriges tidigare socialminister och numera socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Bakfickan. My, Stina och Bore gav en bra beskrivning av det arbete som bedrivs.

Vi fick också möjlighet att berätta för Lena om vårt arbete från socialtjänsten, Bakfickan och stadsmissionen om att underlätta för personer i social utsatthet att få tandvård. Ett bra möte, helt enkelt.

Kvinnojourerna riskerar att slås ut

Av , , 3 kommentarer 4

Kvinnojoursrörelsen i hela Sverige är i gungning efter att regeringen signalerar tillståndsplikt för skyddade boenden från 1 april 2024. Jourerna får svårt att leva upp till tillståndsplikten och överallt signaleras nu att jourerna riskerar att läggas ned eller sluta med skyddade boenden.

Det är årtionden av ovärderlig kunskap som håller på att gå förlorad då politikerna jagar oseriösa privata utförare. Varför måste jourerna in i detta?

VI kommer kämpa för vår kvinnojour i Umeå. Så länge jag är ordförande för Individ- och familjenämnden så ska banne mig inte kvinnofridsarbetet vara kommers och jourerna slås ut. Inte i vår stad.

Kommer partiledningen strunta i norrlänningarna? (S) i Umeå backar Erik Bergkvist

Av , , 1 kommentar 9

På fredag fastslår partistyrelsen listan till EU-parlamentsvalet 2024. Uppgifter cirkulerar i media om att nuvarande EU-parlamentarikern Erik Bergkvist(S) petas och att norra Sverige ska lämnas utan representation. Stämmer det så är det ett enormt misstag.

Norrlänningarna är belästa, ogillar vi att bli lurade av överheter och har ett gott minne. Här röstar man generellt vänster för att man vet hur det ligger till och inte går på bondfångeri från högermän och rasister. Att i detta läge när norrlandskusten bär hela den gröna omställningen peta vår EU-parlamentariker vore ett stort misstag.

Blir detta fallet får vi helt enkelt driva opinion mot partiernas missgynnande av norr. Till skillnad från Lennart Holmlund tror jag inte ett dugg på att det inte blir ”go i valrörelsen”. Tvärtom blir det då att kavla upp ärmarna och skicka ett tydligt meddelande till huvudstaden att nu räcker det med det koloniala synsättet partierna gång på gång visar upp mot norra Sverige.

Vår hembygd är inget råvaruskafferi och norrlänningarna är inte lättfintade.

I förra EU-valet lyckades samtliga partier utom (S) med bedriften att inte placera en enda norrlänning på valbar plats. Detta haveri straffade sig rejält, då människor inte är dumma utan röstade på Norsjösonen Erik Bergkvist(S) och andra norrlänningar på listorna. Men minnet är uppenbart extremt kort.

Först har du en regering som inte lyckas välja ut en enda minister som bor norr om Dalälven. Går detta nu igenom och (S) tappar bollen så riskerar över 1 miljon människor stå utan vettig representation i EU och regering.

Socialdemokraterna i Umeå står helt bakom vår EU-parlamentariker Erik Bergkvist(S). Självklart ska befolkningen i våra län ha en vettig representation. Tänker partiet strunta i detta så kommer man få rejäla problem.

Inlägg om oberoende granskning av socialtjänsten

Av , , 4 kommentarer 14

Från gårdagens kommunfullmäktige. I Gällivare demonstrerade moderata politiker för att en frontfigur i LVU-kampanjen ska få hem sina barn. I Älvsbyn beordrade en kristdemokratisk ordförande en utredning för att avbryta LVU och återföra barnen till ett barnporrmisstänkt par.

Två fall där det gått väldigt fel. Men exempel på där politiker öppnat socialtjänstens handläggning för påverkan.

I Umeå har en motion antagits för att granska LVU-ärenden. Jag är säker på att det görs med samma goda ambitioner som i Gällivare och Älvsbyn av politiker som vill ta ansvar. Problemet är dock att den här fjärrstyrningen öppnar upp handläggningen för risk för otillbörlig påverkan.

I en tid där socialtjänsten är utsatt för påverkan av kriminalitet, LVU-kampanj och resursstarka intressegrupper så är det viktigt att politiken står stadigt bakom sin socialnämnd, sina socialsekreterare och chefer.

I Umeå är signalen just nu något annat.

Arbetarna på Tesla strejkar för att få teckna kollektivavtal

Av , , 3 kommentarer 10

Just nu strejkar IF Metall för att arbetarna vid Teslas verkstäder ska ha vettiga villkor. Tesla vägrar teckna kollektivavtal och vill istället ge sämre ersättningar till sin personal än på arbetsmarknaden i övrigt. Genom att inget kollektivavtal är tecknat så har personalen ingen rätt till årliga löneökningar, arbetstidsförkortning och omställningsstöd.

Du kan läsa mer om If Metalls strejk här och här. Detta är i sig inte en kamp enbart för Tesla-arbetarna utan också för den svenska modellen där arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans kommer överens om arbetsvillkoren.

Jag besökte igår strejkvakterna utanför Teslas lokaler på Ersboda. Socialdemokraterna i Umeå anser självklart att kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.

 

Arkiv
RSS Nytt från vk.se