Gymnasieelevernas utbildning på spel

Av , , 2 kommentarer 11

Från och med onsdag 18 november återinförs delvis fjärr- och distansundervisning i de kommunala gymnasieskolorna i Umeå. Eleverna ska vara hemma var tredje vecka enligt ett rullande schema.

”Våra gymnasieelever tar i och med det här beslutet ett ansvar som vida överstiger vad vi borde förvänta oss av barn. Om ni övriga inte fattar allvaret i situationen och upphör med smittspridande aktiviteter omgående betyder det att ni bidrar till att sätta hela deras gymnasietid i gungning. Den utbildningsskuld som vi börjar bygga upp för den här generationen kommer redan nu att ta lång tid att återställa.”

säger Peter Vigren (S), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och fortsätter:

”Vi vill återgå till ett normalläge så fort som möjligt. Men vad så fort som möjligt innebär, det bestämmer vi gemensamt. Så gör din plikt. Vartenda felaktigt beslut du fattar kan leda till oräkneligt lidande, men varenda gång du avstår från att gå in i en butik eller väljer bort en middag med vänner, kan du rädda liv och våra barns utbildning.”

2 kommentarer

Sätt stopp för organiserad brottslighet. Varenda skattekrona ska gå till de människor som har behov av välfärden

Av , , 6 kommentarer 10

I dagens VK 16/11 skriver jag tillsammans med kommunalråden Hans Lundberg(S) och Janet Ågren(S) om det uppdrag Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt i budgeten om att förebygga etablering av organiserad brottslighet i Umeå.

Vi ser exempel från andra kommuner hur organisera dbrottslighet kunnat använda välfärden som en kassako för egen vinning och de stora förlorarna är skattebetalarna och enskilda som behöver hjälp. Nu kommer vi jobba igenom den här frågan för att säkra att vi har så robusta system som möjligt och förebygga läckage till kriminalitet. Detta är ett brett uppdrag som innefattar både de kommunala nämnderna som de kommunala bolagen.

Pengarna ska gå till dem vi är till för. Punkt slut.

Läs hela debattartikeln här nedan:

Vi tänker inte vänta på att högermajoriteten i riksdagen kommer till insikt om privatiserings- och avregleringspolitikens baksida. Därför förstärker vi här och nu arbetet med att förhindra, med de verktyg som står kommunen till buds, att oseriösa aktörer och organiserad brottslighet ska kunna sko sig på skattemedel. Vi ser också positivt på de straffskärpningar för välfärdskriminalitet som regeringen genomfört och satsningarna på myndigheternas arbete med att avslöja och bekämpa sådan brottslighet.

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för Umeå kommun för 2021, som också vann kommunfullmäktiges stöd, finns ett särskilt uppdrag som handlar om organiserad brottslighet. Uppdraget lyder:
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta”

Tanken med detta uppdrag är tvådelat. Dels handlar det om att se till att våra skattemedel går till de människor som behöver samhällets stöd, dels handlar det om att förebygga och försvåra att organiserad brottslighet etablerar sig och får fotfäste i Umeå kommun.

Vi vill agera proaktivt. För några år sedan uppmärksammades ett antal stora fall av hemtjänstbedrägerier i Södertälje kommun, kopplade till organiserad brottslighet. Då genomfördes en granskning av välfärdssystemen i Södertälje. Man fann att allianspartiernas satsningar på valfrihetssystem var en näringsrik jordmån för organiserad brottslighet.

Södertälje började sin kamp mot den organiserade brottsligheten med två steg. För det första inriktade man sig på att begränsa den svarta andrahandsmarknaden som gjorde fattiga människor livegna och för det andra avvecklade man valfrihetssystem i hemtjänsten (LOV, lagen om valfrihet) för att i stället gå över till upphandling (LOU, lagen om upphandling).

Intressant nog var Umeå en av de första kommuner att fördjupa sig i den modell Södertälje gick över till. Socialdemokraterna tittade av olika skäl på Södertäljes modell för hemtjänsten och vi föreslog att Umeå skulle gå i en liknande riktning att ersätta LOV med LOU. Tyvärr röstades detta ned av Alliansen med Moderaterna i spetsen och Arbetarpartiet som valde att avfärda Södertäljes erfarenheter.

Paradoxen är alltså att medan allt fler kommuner nu lämnar LOV, som Linköping, så har högerpartierna och Arbetarpartiet med sitt stoppbeslut gjort Umeå kommun sårbart för en kommande etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen.

Med LOV-frågan avgjord så behöver vi dock se över vilka eventuella sårbarheter som finns i våra rutiner, precis som Södertälje gjort. Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta till sig de lärdomar som finns runt om i landet och bygga robusta system för att försvåra etablering av organiserad brottslighet. Och därmed säkerställa att resurserna aldrig används till något annat än alla enskilda som har rätt till stöd.

Vi har de senaste åren gjort insatser som haft stor påverkan på att förhindra etablering av organiserad brottslighet. Den hårda kampen mot människohandeln och prostitutionen har begränsat de kriminellas intäktskällor och vår tydliga inriktning att förebygga uppkomsten av utsatta områden genom satsningar mot segregation och klassklyftor kommer att ha stor effekt på att hindra att unga människor hamnar i kriminalitet under kommande år.

Umeå kommun behöver nu också säkerställa att vi inte får etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen. Därför behövs detta initiativ och det gläder oss att övriga partier valde att ställa sig bakom vårt förslag denna gång.

Mer behöver dock göras. Och högerpartiernas kroniska ovilja att styra upp välfärdsmarknaden när lagförslag om detta läggs i riksdagen visar att de ännu inte är mogna att erkänna de allvarliga konsekvenserna av privatiserings- och avregleringsivern under Alliansregeringen och under borgerligt styre på kommunal nivå runtom i landet.

Och även om de borgerliga partierna röstade för vårt förslag till nytt uppdrag hade de samtidigt själva föreslagit det mest extrema privatiseringsprogram Umeå skådat. Detta långt efter att borgerliga kommunpolitiker i andra delar av landet börjat svänga utifrån insikten om utförsäljningarnas baksidor.

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå kommun och ordförande för Umeå drog- och brottsförebyggande råd

Janet Ågren, kommunalråd (S) och ordförande för planeringsutskottet vid Umeå kommun

Andreas Lundgren, ordförande (S) för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

6 kommentarer

Just i detta nu

Av , , Bli först att kommentera 15

Det här är Ålidhems hälsocentral. Just i detta nu sliter vårdpersonal där inne med att ge hjälp till de som är sjuka eller har ont.

Personalen är förvisso klädda i munskydd mot pandemin. Men varje undersökning eller provtagning gör att de kommer i närkontakt med patienter. Och varje besökare som släpps in kan vara potentiellt smittad med covid.

Ändå kämpar de vidare och gör sitt jobb. Vilka hjältar.

Bli först att kommentera

Stoppa organiserad brottslighet från att etablera sig i Umeå

Av , , 1 kommentar 15

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med kommunalråden Hans Lindberg och Janet Ågren om att Socialdemokraterna nu föreslår att Umeå kommun ska lära av andra kommuner för att förebygga etablerandet av organiserad brottslighet.

Vi har genom insatser mot prostitution och människohandel stört ut den organiserad brottslighet som ligget bakom handeln med kvinnor och barn att få fotfäste här. Nu synar kommunens rutiner mot välfärdskriminalitet. Lär av de kommuner som varit framgångsrika – och lär i tid.

Läs vår debattartikel här nedan:

PRIVATISERINGAR KAN UTNYTTJAS AV KRIMINELLA

Vi tänker inte vänta på att högermajoriteten i riksdagen kommer till insikt om privatiserings- och avregleringspolitikens baksida. Därför förstärker vi nu arbetet med att förhindra och bekämpa att oseriösa aktörer och organiserad brottslighet ska kunna sko sig på skattemedel.

I vår budget Umeå kommun för 2021, som också vann kommunfullmäktiges stöd, finns ett uppdrag med lydelsen:
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta”

Tanken med detta uppdrag är tvådelat. Dels handlar det om att se till att våra skattemedel går till de människor som behöver samhällets stöd, dels handlar det om att förebygga och försvåra för organiserad brottslighet att få fotfäste i Umeå kommun.

Vi vill agera proaktivt. För några år sedan uppmärksammades ett antal stora fall av hemtjänstbedrägerier i Södertälje kommun, kopplade till organiserad brottslighet. Då genomfördes en granskning av välfärdssystemen i kommunen. Man fann att Allianspartiernas satsningar på valfrihetssystem var en näringsrik jordmån för organiserad brottslighet.

Intressant nog så var Umeå en av de första kommuner att fördjupa sig i den modell Södertälje gick över till för att bekämpa välfärdskriminaliteten. Vi föreslog att Umeå skulle gå i en liknande riktning och ersätta valfrihetssystemet med upphandling. Tyvärr röstades detta ned av Alliansen med Moderaterna i spetsen och Arbetarpartiet som valde att avfärda Södertäljes erfarenheter.

Med frågan om valfrihetssystem avgjord så behöver vi se över vad Umeå kan göra mer av för att förhindra att välfärden blir en kassako för kriminella. Organiserad brottslighet har ingen plats i Umeå och skattemedlen ska gå till dem som behöver samhällets hjälp. Inte till kriminella.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun och ordförande för Umeå drog- och brottsförebyggande råd

Janet Ågren (S), kommunalråd och ordförande för planeringsutskottet vid Umeå kommun

Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

1 kommentar

Kalla mig demokratihatare om ni vill

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu får ni kalla mig demokratihatare eller vad ni vill. Men jag tycker det är fruktansvärt oansvarigt att vi har partier i Umeå kommunfullmäktige som motsatt sig en frivillig överenskommelse bland partierna att minska antalet ledamöter som är på plats vid sammanträdena.

I ett läge där vi uppmanas av region och folkhälsomyndighet att pga pandemin inte ha någon kontakt med andra än familjemedlemmar, och där gräns för sammankomst sänks till 50 så ska Umeå kommunfullmäktige ha 65 ledamöter på plats plus 20-talet ersättare. Under oktobermötet hade flera partier KRÄVT full bemanning på plats samtidigt som smittan spreds för fullt i samhället.

Jag tror inte det handlar om att man vill värna något demokratiskt samtal, utan det handlar om att man vill ha en arena att sprida sin propaganda. Hade man värnat demokratin så hade man snarare stått upp för en linje som inte riskerar att hela kommunfullmäktige slås ut av klusterspridning av covid.

Har god lust att hänga ut vilka dessa partier är. Som själv i riskgrupp och då kommunallagen ställer höga tekniska krav på digital medverkan(något som Umeå och landets 20 största kommuner brottas med att lösa) så har jag och andra ordföranden inget val än att närvara för att svara i de ärenden partierna vill diskutera. Det må så vara hänt.

Men i denna allvarliga situation bör all solidaritet vara med riskgrupper inom äldreomsorg och LSS. Undrar om det någon gång kan sjunka in hos en del att allt fokus nu måste vara på att rädda liv.

Bli först att kommentera

Håll i nu västerbottningar!

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu gäller det för alla västerbottningar att hålla i och hålla ut. Regionen hade idag presskonferens och presenterade skärpta råd för befolkningen. De allmänna råd som från idag ska tillämpas i Västerbotten är:

• Var och en bör, om möjligt, undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

• Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

• Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

• Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

• Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Så här långt har Umeå kommun klarat det bra att skydda riskgrupper. Vi har få bekräftade fall men behöver alla umebors hjälp att fortsatt se till att hålla smittan ute från våra vård- och omsorgsboenden och LSS-bostäder.

Bli först att kommentera

Vad hände sedan?

Av , , Bli först att kommentera 3

På tisdag deltar jag vid Umegration tillsammans med vän i Umeå om situationen för de ensamkommande flyktingungdomarna som kom för fem år sedan. 2015 hade jag varit ordförande i ett år för socialtjänsten i Umeå när nämnden ställdes inför det största flyktingmottagandet sedan andra världskriget.

Mellan systemfel och ständiga ändrade villkor försökte vi, skolan och frivilliga krafter manövrera för att åstadkomma ett gott mottagande. Om hur vi lyckades och vad som hände sedan ska vi tala om på Kulturväven 18.00 den 2 november.

Läs mer här om Umegration.

Bli först att kommentera

10 miljoner mer till förebyggande arbete

Av , , Bli först att kommentera 7

Kommunens budget för 2021 är nu fastställd och Socialdemokraternas budgetförslag vann gehör. Det innebär att drygt 10 miljoner nu kan riktas direkt till förebyggande arbete.

för Individ- och familjenämndens del innebär det att vi under året kommer kunna bygga ut det förebyggande arbetet mot barn och unga och placera ut fler socialarbetare i bostadsområdena. Totalt handlar det om strax under 4 miljoner i en permanent resursförstärkning.

På övergripande nivå viker vi också en del av utvecklingsanslaget till tidiga förebyggande insatser. Det handlar om 6 miljoner som ska kunna användas som en social investeringsfond. Det ger oss möjlighet att bygga ut samverkan med nya arbetssätt och även koppla på ideella föreningar för att hjälpa till med det förebyggande arbetet.

Sammantaget är detta välkomna prioriteringar och något som kommer göra skillnad.

Bli först att kommentera

Stoppa framväxten av utsatta områden i Umeå blir ett övergripande mål för Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 13

Från och med i måndags har Umeå kommun ett nytt övergripande mål. Kommunfullmäktige har beslutat att införa ett nytt mål för kommunen: Umeå ska växa hållbart utan framväxt av utsatta områden. Detta som en direkt följd av att Socialdemokraterna och miljöpartiets budget och mål vann gehör.

Vad betyder då det här? Jo det betyder att denna ambition får samma dignitet som målet om att bli 200 000 till år 2050. Målet ska ses långsiktigt och handlar om att vi inte ska tillåtas att Umeå dras isär och att vi får bostadsområden som präglas av ”låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället”(polisens definition).

Jag och fler med mig har jobbat hårt i kulissen för att Umeå kommun ska anta detta som ett övergripande mål. Vi har inte något utsatt område ännu, och Umeå är generellt en trygg stad, men vi har tecken på social oro. Och vi vet att kommuner som misslyckats med att stoppa utvecklingen slår ut generationer av unga med stora kostnader för skola och socialtjänst som följd.

Så det gäller i tid att växla upp och arbeta med att inkludera människor, att motverka segregation och klasskillnader. Då budgeten nu gick igenom kan vi omedelbart sätta igång med att tillsätta fler förebyggande insatser inom socialtjänsten samt införa ett riktat anslag till sociala investeringar.

Noterbart är att i princip inga andra partier hade detta som övergripande mål, vilket är förvånande med tanke på de rapporter vi fått och att man kände till vårt budgetinnehåll. Tyvärr tror jag många partier inte förstått vikten av att kommunen kraftsamlar och agerar snabbt.

Bli först att kommentera
Arkiv
RSS Nytt från vk.se