NOA-chefen Götblad manar till förebyggande arbete

Av , , Bli först att kommentera 7

Polischef Carin Götblad, chef hos Noa, talar om gängkriminalitet på socialchefsdagarna i Göteborg. Fantastiskt bra.

Budskapet är tydligt, förebyggande åtgärder måste till. Inte ett ord om ”hårdare tag”(jämför med hur det lät från partierna i valdebatten), däremot påpekade hon vikten av att bry sig och att agera tidigt för att hjälpa barnen.

Jag och vice ordförande Hanna fick en bra pratstund med Götblad. Jag bjöd in Carin till Umeå för att lära sig mer om hur vi jobbar. Men också för att se om vi kan hjälpa till att ge stöd till hennes kamp för uppslutning kring det föregående arbetet nationellt.

Bli först att kommentera

Krisen för välfärden som överskuggar allt

Av , , 4 kommentarer 6

Bristen på arbetskraft skakar vårt samhället i grunden.

Under mina snart 8 år som ordförande för Individ- och familjenämnden har jag varit med om många kriser och allvarliga händelser. 2015 handlade det om ett stort flyktingmottagande som ansträngde socialtjänsten till det yttersta. 36 000 ensamkommande ungdomar kom till Sverige inom loppet av några månader.

Åren därefter hade kommunerna en allvarlig ekonomisk situation som tog mycket hantverk för att undvika drastiska besparingar samtidigt som kostnaderna ökade.

2020 kom pandemin och kommunerna tvingades ställa om hela organisationen. 2022 befinner vi oss mitt i Rysslands invasion av Ukraina som ökar elräkningen och en inflation som sticker iväg, och där vi inte sett slutet på hur detta påverkar hushållen med färre som kommer kunna betala hyra och bolån.

Vi lever i en tid där kriser och allvarliga händelser avlöst varandra. För mig som håller på med politik dagligen så är det frapperande hur annorlunda denna tid är jämfört med de tidiga åren i mitt politiska engagemang.

Men nu står vi inför de två tuffaste kriserna jag då sett under mina år som ordförande. Och som inte har någon rättfram lösning.

Det ena är självfallet den pågående klimatkrisen. Vi har endast ett par år på oss att klara parisavtalet om 1,5 grader. Bara för att citera dagens nyhetssändning; I Pakistan kostar klimatförändringarna i form av översvämningar enorma summor. Landet funderar på att ställa in sina låneinbetalningar för att ens kunna parera situationen i landet. Klarar inte världen att komma samman inom kort så går vi förutom haveri i världsekonomin mot utrotning av liv i världen inom det kommande seklet.

Men den andra stora krisen, som jag talar om kommer smygande. Här är krismedvetenheten högst varierande. Visst, alla har hört om det som det här inlägget ska handla om, men allt för få har förstått komplikationerna av den.

Jag talar om kompetensförsörjningskrisen. Den kallas också för ”kompetensförsörjningsutmaningen” men redan nu är effekterna av detta så påtagligt att det är mer riktigt att tala om växande kris. Vi står mitt i en växande kris som riskerar att underminera våra välfärdssystem.

Anledningen att det ser ut så här är att andelen av befolkningen i arbetsför ålder sjunker samtidigt som allt fler blir äldre. Färre ska inte bara försörja fler. De ska också arbeta för fler.

Tidningarna fylls dag ut och dag in om bristen på folk. I Kiruna får en skola stänga för att det går inte att få tag i lärare. På Norrlands universitetssjukhus kan inte patienter opereras för att personalen nu får ut sina semestrar som de inte kunde få under sommaren, då det inte fanns sommarvikarier. Företag kan inte ta ordrar i brist på arbetskraft. Inom delar av äldreomsorgen ute i landet arbetar personalen 150% för att täcka upp för att det inte finns kollegor på övriga schemarader.

Nu har vi en regering vars huvudidé är att sänka löner och ersättningar för att få människor att komma i arbete. Låglönejobb till icke-avtalsenliga löner ses som en lösning på arbetslösheten. Men är det verkligen en vettig politik i detta läge?

VI har inte råd, som en god vän till mig halvt skämtsamt, att folk låses upp i låglönejobb som matutkörning och RUT-tjänster. De behövs i omsorgen och inom alla företag som har svårt att klara beställningar.

Det paradoxala i detta är dock att så många är ännu omedvetandes om vad som pågår. Vi har politiker som lägger verklighetsfrånvända förslag som att ingenting har hänt. Medvetenheten är högst ojämn inom och mellan partierna.

Många medborgare har ännu inte stött på de allvarligaste störningarna mer än att man inte kommer i kommer fram till hälsocentralen på morgonen för att vikarier går att få tag i. I Lycksele var det svårare att hålla öppet BB på sommaren. Och i omsorgen muttras det över att chefen verkar ju aldrig få loss någon vikarie!

Men detta är bara början. Och det går snabbt nu. För Individ- och familjenämnden har ansökningarna om att få jobba inom personlig assistans halverats på drygt ett år. Vi är långt ifrån ensamma att ha svårare att få tag i personal.

Även om teknikförsörjning och digitala lösningar kan täcka upp en del arbetsmoment som idag utförs av personal så räcker det inte. Inte heller kommer bättre arbetsvillkor vara en lösning på totalen då personer i faktiska tal inte räcker till. I Umeå har vi exempelvis redan nu färre på ekonomiskt bistånd än rikssnittet så där finns inga större grupper att ta. En del kan möjligtvis lösas genom att fler pensionärer jobbar längre.

Kontentan är att den här krisen är så omfattande och riskerar att skapa så stora effekter att vi förmodligen inte ens förstår konsekvenserna som kommer de närmaste åren. Kommer lagstiftningen med åtagande mot medborgare kunna upprätthållas? Vad händer om sjukvården inte kan operera? Och hur ska företag kunna fungera om en del av arbetskraften blir borta längre för att man inte kan få hjälp i tid?

Det kommer krävas att vi arbetar över alla möjliga förvaltnings- och myndighetsgränser för att allokera de personella resurser vi har där de gör mest nytta. Det i sin tur kommer kräva en ökad rörlighet och flexibilitet i våra organisationer för att parera de största effekterna av kompetensförsörjningskrisen. Vi behöver alltså omedelbart mindre av ”indelningar” och mer av att hjälpas åt.

Nu sker samtidigt, mot bakgrund av säkerhetsläget en upprustning av svenskt försvar. Fler unga män och kvinnor ska mönstra in i det svenska försvaret. Det kommer också ta i anspråk en del av arbetskraften i arbetsför ålder.

Ska Sverige klara kompetensförsöjningen och upprätthålla välfärden så kommer dessa kriser/utmaningar behöva mötas gemensamt. Och vi kommer att behöva tänka helt nytt.

Ett första förslag skulle kunna vara att vid sidan av förbättrade arbetsvillkor inom välfärden, helt enkelt utreda en utbyggd civilplikt. Där behoven inom framförallt omsorgen kan säkerställas av civilpliktiga som precis som militärtjänstgöring kan allokeras till kärnverksamheter som äldreomsorg och funktionshinderomsorg inom kommuner som får det svårt, för att säkerställa välfärden. En god beredskap är A och O de kommande åren.

4 kommentarer

Intervju med VK

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens Västerbottens kuriren intervjuas jag, Hans Lindberg, Janet Ågren och Carin Nilsson om Socialdemokraternas framgångar i Umeå. Vi känner oss ödmjuka inför det stora förtroendet och ska göra det vi kan för att förvalta det.

Samtliga urklipp från dagens Västerbottens kuriren och tidiga web-bilagan. Fotograf: Torbjörn Jakobsson.

Foto från VK:s framsida.

Bli först att kommentera

Vi har bara varandra. Välj ”tillsammans” före rädslan idag

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag avgörs det. Socialdemokraterna i Umeå finns idag utanför vallokalerna och svarar om du har några slutgiltiga frågor innan det är dags att rösta.

Jag gick med i Socialdemokraterna för ganska exakt 25 år sedan. För mig var det ett beslut som mognade fram genom många års intresse för samhällsfrågor. Jag hade förstått att fackföreningarna och Socialdemokratin var de möjligheter vanliga människor hade för att göra sin röst hörd. De verktyg om man så vill som fanns för att omfördela från de rika och välbesuttna till folket.

Och en rörelse, arbetarrörelsen, med en ambition att inte endast lindra lidandet för de sämst lottade. Utan en högre strävan att lyfta alla människor, hela folket, gemensamt för att ge ALLA barn ett värdigt liv.

Jag var ofta arg på socialdemokratin. Jag tyckte Göran Perssons regering bedrev en högerpolitik och svek arbetarna. Men jag tvivlade inte på mitt partival. Och jag visste att det inte var Persson som hade alla lösningar. Jag behövde också göra mitt, för det handlar alltid om att gräva där man står.

Jag vet att den fackliga kampen och den politiska kampen är två grenar på samma träd. Jag vet också att berättelsen om arbetarrörelsen är en berättelse om kamp.

Ingenting som verkligen är värt något har kommit till utan kamp. Människor kommer aldrig få rättvisa och frihet om vi inte är beredd att tillsammans kämpa för det.

Hjalmar Branting sa en gång att arbetarrörelsens mål var att se till att människor nådde ”sina bästa stämningars längtan”.

Och så är det. Vi är en rörelse av vanligt folk, för vanligt folk. Och jag hoppas du idag sluter upp och röstar för ett Sverige där det bara finns ”VI”, och inte ”vi och dom”.

För egentligen handlar allting om den äldsta historien av alla. Ska vi falla in i rädsla och dela upp oss i vinnare och förlorare?

Eller ska vi orka se att människovärdet måste omfatta alla. Och att det kräver att vi även i svåra tider står upp för varandra och ser oss själva i varandra?

Idag avgör du. Jag hoppas du ser igenom tomma vallöften, lockrop och försöken att slå blå dunster i huvudet på dig. För sanningen är att vi bara har varandra.

Rösta på Socialdemokraterna.

Bli först att kommentera

Arbetare gå och rösta

Av , , 3 kommentarer 2

Arbetare gå och rösta mot högerpolitiken den 11 september.

3 kommentarer

L och KD vill straffa förebyggande kommuner

Av , , Bli först att kommentera 3

”Det vansinnigaste förslagen hörs inte alltid mest” skriver Peter Vigren(S)

I dagens Folkbladet skriver Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren(S) om ett av de vansinnigaste förslagen i valrörelsen. Kristdemokraterna och Liberalerna vill sätta en broms på kommunernas befria beskattningsrätt.

Man vill konkret straffa socialdemokratiskt och vänsterstyrda kommuner som hellre vill finansiera välfärden än att göra som borgerligt styrda kommuner och prioritera skattesänkningar och privatiseringar.

Detta är naturligtvis ett helt sjukt förslag men som riskerar bli möjlighet vid ett regeringskifte. Det blir då mindre pengar till det förebyggande arbetet och tidiga insatser för barn och unga.

Den här SD-högerkartellen måste stoppas den 11 september.

Bli först att kommentera

Plats 4 centrala listan

Av , , Bli först att kommentera 1

Fick frågan om vilken lista jag står på i valet. Och svaret på det är att jag kandiderar till ytterligare en period i kommunfullmäktige.

Jag står på plats 4 på den centrala kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Umeå. Vi har två listor till kommunen, en omlandslista med kandidater från primärt kommundelarna och en central lista för boende inne i Umeå stad.

Jag driver ingen krysskampanj och står helt bakom den lista som partiet i enighet tagit fram. Så kryssa mig om du vill men det är inte det viktigaste. Utan vi har ett bra sammansvetsat lag i kommunen med kandidater som vi alla står bakom.

Under kommande period så kommer mycket av mitt arbete handla om att arbeta för att bygga ut tidiga insatser till barn och unga i kommunen.

Bli först att kommentera

Socialtjänstens myndighetsutövning ska inte vara föremål för politiska spel

Av , , Bli först att kommentera 5

Det finns vissa gränser som inte ska passeras i en valrörelse. Och en sådan är att inte dra in socialtjänstens myndighetsutövning i politiska spel.

Här i Umeå har vi sett rena lögner och grova påståenden om socialtjänsten och anställda inom socialtjänsten. Och i förrgår var det ett grovt utspel från ett parti mot ett annat om att de ville tvångsomhänderta barn.

Tyvärr är det väldigt få som inte befinner sig i en socialförvaltning eller en socialnämnd som förstår vilken skada lögner om socialtjänsten får. Påverkanskampanjen i våras kanske gav en liten inblick av hur allvarligt det är.

Men oavsett om det är utländska extremister, media eller politiska partier som sprider dem, så är skadan betydligt större än vad de flesta i allmänhet förstår och kan tänka sig.

Orsaken är att sådana här lögner leder till att människor blir rädda för att söka hjälp. Människor som befinner sig i otroligt svåra situationer där livet är i kras och familjemedlemmar behöver hjälp, vågar inte längre ta kontakt. Det leder också till stor påfrestning på socialarbetare att återvinna förtroende och hantera omöjliga situationer. Färre söker sig att bli ledsagare eller familjehem.

Det resulterar också i en ökad mängd hot och våld mot personal och förtroendevalda i socialnämnderna som tvingas gå med larm och vara rädda. Säkerhetsbedömningar måste göras.

Socialtjänstens myndighetsutövning är alldeles för viktig för att vara ett slagfält för politiker som använder utsatta människor som brickor i ett spel.

Bli först att kommentera

Justitieministern: Umeå har mycket att lära övriga Sverige

Av , , Bli först att kommentera 6

Roligt att se hur Justitieministern i sociala medier lyfter upp Umeås förebyggande arbete. Jag välkomnar fler ledande nationella politiker hit för att lyssna till hur man kan arbeta förebyggande i samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, fritid, civilsamhälle och kulturen.

Som ministern säger så gör vi någonting väldigt rätt här i kommunen och det kan andra kommuner lära sig av som är i en växande fas. Vi har inga utsatta områden, vi har inte grov gängkriminalitet med skjutningar som vi ser i andra kommuner och lägst andel anmälda brott av alla större kommuner i landet.

Det är helt klart att all vår personal i skolan och socialtjänsten, på fritidsgårdarna och alla i föreningslivet ska räta på ryggen. Umeås fokus på förebyggande arbete fungerar – och nu lyfter även en av Sveriges ledande ministrar fram detta. Vi kan och vi ska hålla ihop Umeå!

Men det kräver en sak. Välfärden först. Välfärd med en bra skola och socialtjänst går före borgerliga skattesänkningar och privatiseringar.

Bli först att kommentera
Arkiv
RSS Nytt från vk.se