Arbetet mot våld blir fråga för kommunfullmäktige. Helt rätt att ansvaret att förebygga våld tas av alla.

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialdemokraterna initierade för ett par år sedan handlingsplanen mot våld. Nu på måndag går den upp för beslut och det innebär att kommunens olika delar kommer få ett utökat ansvar att förebygga och arbeta mot våld.

Ska våldet minska så måste man inse att vi behöver fler som involveras i att arbeta förebyggande och göra det pratbart. Den som lever med våldets konsekvenser har rätt till samhällets skydd och det ställer krav på hela kommunens ansvarstagande.

Ett historiskt kommunfullmäktige väntar nu på måndag. Inte en dag för tidigt.

Bli först att kommentera

Socialtjänsten rustar sig för att klara bemanning och kommande smitspridning

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialtjänsten i Umeå befinner sig i stabsläge och det sker förberedelser för att hantera kommande smittspridning. Fullt fokus nu på att klara bemanning och stoppa smittspridningen. Det är ett mycket stort antal små enheter det handlar om bara inom LSS, så då förstår ni utmaningen. Tillkommer gör hemtjänst, IFO och deras boendeformer.

Som umebo kan du vara trygg och lugn i att Umeå socialtjänst gör allt vi kan i rådande situation. Beredskapsplaner och handlingsplaner är upprättade och vi följer läget noggrant. Att klara bemanningen ställer stora krav på vår organisation.

Tyvärr förstår vissa partier uppenbarligen väldigt lite om den situation vi står inför. Nu har jag fått en enkel fråga till kommunfullmäktige om en vecka från Sverigedemokratena i Umeå om man inte skulle kunna införa en manual för kontaktpersoner?!

Demokratin tillåter dessa frågeställning så inget tu tal om det. Men har man minsta förståelse för det som nu sker så är det kanske inte mest prioriterat att belasta tjänstemännen i stabsläge med att filosofera om olika ämnen. Här gäller det att skydda äldre och funktionsnedsatta från smitta.

Det är inget annat än en skandal hur SD i Umeå nyttjar sina resurser de får från skattebetalarna till den politiska verksamheten.

Bli först att kommentera

Umeå växer och ställer nya krav på ökad samverkan och förändrade arbetssätt

Av , , Bli först att kommentera 5

Under gårdagen besökte jag och kommunalrådet Hans Lindberg, socialtjänstens verksamheter som möter barn och ungdomar. Under tre timmar fick vi möjlighet att föra dialog med kommunalrådet om vad socialtjänsten ser för utmaningar framöver för att Umeå ska växa socialt hållbart. Hur ska vi se till att alla ungdomar får en bra uppväxt? Hur ser missbrukssituationen ut? Vad ser vi i orosanmälningarna som kommer in?

Vi vet att Umeå kommun på många sätt arbetar rätt idag. Att vi inte har något bostadsområde som räknas som socialt utsatt är ett tydligt bevis på det.

Genom åren har vi i Umeå via våra skola, socialtjänst, fritid och kultur och civilsamhället, tillsammans med en god planering av bostadsområden, minskat sociala problem som många andra kommuner inte lyckats med. Det är inget givet utan här har Umeå arbete legat i framkant.

Men vi ser också att vi kommer behöva tänka nytt framöver. Utmaningarna ser inte likadana ut som bara för något år sedan och ställer högre krav på samverkan och anpassning av våra arbetssätt. Det är en resa som vi bara är i början av.

Bli först att kommentera

En historisk dag

Av , , Bli först att kommentera 6

Ibland är man med om historiska händelser och idag är en sådan dag.

En bred koalition bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har enats om att parisavtalet måste efterlevas och uppnås. Väl medvetna om att detta är svårt så väljer vi att anta utmaningen och låta detta synas i de nya miljömålen.

Vi gör det inte för att vägen är rak och enkel utan för att det är svårt. Och för att det är vårt ansvar för kommande generationer.

Moderaterna, kristdemokraterna och Sverigedemokraterna å sin sida knäar inför utmaningen och försökte krypa undan med en återremiss.

Den här frågan kommer att påverka Umeås kommunpolitik för mycket lång tid framöver. Och den har splittrat allians för Umeå i två delar, en grön liberal del och en konservativ moderat falang. På bilden Andreas Sjögren(S), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i debatten.

 

Bli först att kommentera

Om inte sexhandeln stoppas så får den organiserade brottsligheten fri tillgång till kapital. Stryp inkomsterna från prostitutionen för att försvåra maffians etablering.

Av , , Bli först att kommentera 7

Sveriges radio har de senaste dagarna uppmärksammat sexhandeln runt om i landet. Det har blivit uppmärksammat att Umeå tryckt tillbaka sexhandeln medan många andra kommuner inte bedriver något arbete.

Det kan tyckas märkligt men orsaken är förmodligen att man inte insett vilken påverkan detta har på samhällsstrukturen. Annars skulle nog betydligt mer ha gjorts om fler inser vilken inkomstkälla detta är för maffia och organiserad brottslighet.

Sexhandeln är nämligen den tredje mest lukrativa inkomstkällan för organiserad brottslighet vid sidan av droger och vapen. Till skillnad från de sistnämnda så kan ”varan” i sexhandeln säljas om och om igen.

Och det man kanske inte heller tänker på är att dessa människohandlare inte ”bara” håller på med sexhandel. De är också djupt involverade i slavarbetskraft och smuggling av vapen och droger. Det gör att om man inte bekämpar prostitutionen så kommer gängen att ha fri tillgång till kapital för att bli än mer resistenta på drogmarknaden. Och det gör också att etableras prostitution så följer snart droger och vapen i dessa spår.

Ett exempel på organiserad brottslighet som börjat vandra norrut är nigerianska ”Black Axe”, fruktade för sitt nära samarbete med sicilianska maffian Cosa Nostra. Black Axe försörjer sig på prostitution och droghandel. Media rapporterade att de i slutet av 2019 att de nått så långt norrut som Uppsala. I Göteborg gör polisen nu försök att slå tillbaka med flertalet insatser.

Det där tänkte kanske inte alla kommunpolitiker på runt om i landet som ignorerat arbetet mot sexhandeln. Ingen skulle acceptera att narkotikaförsäljningen pågick ostört, så varför ska då prostitutionen få göra det? Oförmåga att se detta samband och agera har gett en fribiljett in i svenska samhället till organiserad brottslighet och maffia.

Således om vi inte vill ha hit dessa organisationer måste inkomstkällorna strypas. Arbetet mot prostitutionen och människohandel behöver utvecklas ytterligare och arbetet mot droger förstärkas. Bland annat därför har jag och (S) också tagit initiativ till hårdare tag mot narkotikan i Umeå brottsförebygganderåd.

Bli först att kommentera

Umeå. Enda kommunen som lyckats minska prostitution och människohandel

Av , , Bli först att kommentera 6

Dagens bild från P4 Västerbottens hemsida. Det går att göra något åt organiserad människohandel och prostitution om det finns vilja till det. Men det krävs en bra samverkan mellan polis, socialtjänst mfl.

 

Bli först att kommentera

Medborgarlöftet

Av , , Bli först att kommentera 6

I morse medverkade umeåpolisen Thomas Nyberg studio P1 och gav en bra beskrivning av hur polis och socialtjänst i Umeå tillsammans trycker tillbaka prostitution och människohandel. Jag blev väldigt glad över att höra Thomas och hur han gång på gång återkommer till vikten av samverkan och att hjälpas åt. En riktig förebild i det arbetet.

Medborgarlöftet mellan kommunen och polisen är helt centralt och det bästa är att alla kommuner som vill göra något kan teckna ett liknande medborgarlöfte som vi gjort i Umeå. Med samverkan och med inte alltför omfattande resursfördelning så visar Umeå att man kan störa människohandeln och göra det rejält obekvämt att etablera sig här.

Så nu är det upp till bevis för kommunpolitiker runt om i Sverige. Tänker ni agera mot slaveriet och organiserad brottslighet eller stå passivt och titta på. För visst ska det väl vara jobbigt att sälja kvinnor och barn?

Bli först att kommentera

Sluta slakta socialtjänsten, Anders Ågren

Av , , Bli först att kommentera 17

Ser att Anders Ågren(m) kommenterar nattens bilbrand på Mariehem och kastar anklagelser runt sig mot andra partier. Nu vet vi ännu inte mer vad som hänt mer än att polisen enligt VK misstänker att bilbranden är anlagd.

I ett Umeå som växer är det av yttersta betydelse att olika tendenser till ökad brottslighet och social oro hanteras. Här har Ågren helt rätt, det finns ingen acceptans för något annat. Det krävs ett målmedvetet och uthålligt arbete så att Umeå växer hållbart och inget annat duger än att kriminaliteten kämpas ned och kriminella sätts bakom galler.

Det är också därför som Socialdemokraterna 2018 initierade att kommunen tillsammans med polis att sätta in ett batteri av åtgärder mot tecken på social oro som fanns. Polisen har en nyckelroll i detta men även kommunen kan göra mycket.

Skola och socialtjänst är två av de viktigaste verktygen en kommun har för att stävja kriminalitet och social utsatthet. Skolan behöver se till att alla barn klarar skolan så man kan få ett jobb i framtiden. Socialtjänsten å sin sida har en annan nyckelroll, då man möter upp ungdomar på väg in i kriminalitet och drogberoende.

Tyvärr i Umeå kommun så är vi inte eniga i politiken om att även kommunen ska bidra i det brottsförebyggande arbetet. Det finns nämligen politiker som konstant vill slakta socialtjänstens verksamheter och den värsta i den klassen heter just det; Anders Ågren(m) och Moderaterna.

När vi har velat satsa på fältarbete så har vi tvingats rösta ned försök från Ågrens moderater att skära i fältgruppen. I kommunfullmäktige har Ågren drivit neddragningar på minst 22 miljoner kronor på socialtjänsten för 2020 vilket vi stoppat då det skulle vara helt oansvarigt. Vi har också blockerat försök från Ågrens parti för några månader sen att lägga ofinansierade förslag på uppskattningsvis minst 6 miljoner kronor i nämnden. Det skulle ha lett till neddragning av 10 socialsekreterare.

Det är bra att Moderaterna markerar mot tecken på ökad kriminalitet. Men det kan inte bara vara polisen som ska fixa det här. Så vill du göra något Ågren; sopa framför egen port och sluta försöka slakta socialtjänsten och de verktyg kommunen har. Vi behöver göra mer inte mindre.

Bli först att kommentera

12 år!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det tog 12 år för Moderaterna att ”inse” att de generösare reglerna för arbetskraftsinvandring som de drev igenom är absurda och får katastrofala konsekvenser. 12 år!

Under den här tiden har människor fått jobba som slavar, människohandeln frodats och seriösa företag fått allt svårare att konkurrera mot låglönepressen. Moderaterna har allvarligt skadat Sverige.

Bli först att kommentera

Anna Levander från Dolce spelar på lördag

Av , , Bli först att kommentera 9

På lördag hoppas jag du kommer till manifestationen för välfärden som anordnas av nätverket ”Välfärd i Umeå”. Vi som ingår i nätverket består av fackförbund, funktionsrätt Umeå samt privatpersoner.

Välfärd i Umeå är partipolitiskt och religiöst obundet och strävar att lyfta upp hur viktig välfärden är och att det är dags att prioritera den.

Det som känns riktigt kul i detta är all den positiva respons vi fått längs vägen. Och den budgivning som just nu sker i riksdagen där partier överbjuder varandra i satsningar på kommuner och regioner visar att vi ligger rätt i tiden.

Jag kan nu också berätta att Anna Levander från Dolce uppträder för oss på lördag. Känns jättekul att en lokal artist meddelat att hon stödjer manifestationen och vill göra en insats!

Välfärd i umeå

Bli först att kommentera
Arkiv
RSS Nytt från vk.se