Äntligen börjar det röra på sig runt den personliga assistansen. Om nu alla bara slutar ge kontraorder så kan vi efter 25 år äntligen börja få någon ordning i den här soppan

Av , , Bli först att kommentera 7

Dagens besked från socialminister Lena Hallengren(S) är oerhört välkommet. En ny utredning tillsätts med det huvudsakliga målet att skapa ett statligt huvudmannaskap. Det delade huvudmannaskapet inom personlig assistans föreslås avvecklas vilket skulle omöjliggöra kostnadsövervältringar på kommunerna.

Som jag skrivit om på bloggen många gånger så är detta det enda vettiga i nuvarande situation. Nu gäller det bara att de olika partierna gör två saker

  • Sluta ge nya kontraorder och inriktningar som förvirrar och framförallt förhalar en nyordning.
  • Tillsätt inte ytterligare en massa utredningar som upprepar denna loop i 25 år till

De senaste 10 åren har åtminstone 2 miljarder kostnadsövervältrats på kommunerna räknar Sveriges kommuner och regioner(SKR) med. Anledningen är att kommunerna betalar de 20 första timmarna/vecka av grundläggande behov. Snävare tillämpning hos försäkringskassan har kostat kommunernas socialtjänst stora summor pengar som istället skulle ha gått till alla enskilda som behöver socialtjänstens hjälp.

Tyvärr har partierna varit oförmögna att både ena sig och ta i frågan. Så nya utredningar har kommit och gått i takt med att majoriteterna skiftat i Sveriges riksdag. Min förhoppning är nu att Hallengren kan sätta en slutpunkt för detta och att vi inom något år kan få se skarpa lagförslag.

Samtidigt som denna utredning aviseras så är en annan utredning om personlig assistans ute på remiss. Den handlar om förstärka rätten till personlig assistans. Även den är ett fall framåt och ger människor en förutsägbarhet som saknats.

 

Bli först att kommentera

Stärkt rätt till bostad för våldsutsatta

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har Individ- och familjenämnden fattat ett av årets viktigaste beslut. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade i nämnden för ett år sedan ett gemensamt uppdrag om att se över hur nämnden fördelar bostäder enligt SoL 4:2. Detta i syfte att förstärka våldsutsattas rätt till stöd med bostad, utöver den nivå som gäller för kommunerna idag.

Under dagens sammanträde har en enig nämnd antagit nya riktlinjer i enlighet med uppdraget. Det här är ett oerhört viktigt beslut som kommer göra stor skillnad i många människors liv, inte minst för barnen. Möjligheten att kunna lämna en förövare utan att bli hemlös är avgörande om våldet ska kunna brytas.

Idag är jag en stolt umebo och en stolt socialdemokrat.

Bli först att kommentera

FLASH! 12 000 anställda pratar våld

Av , , 2 kommentarer 6

Socialdemokraterna har för en liten stund sedan drivit igenom att frågor om hot och våld ska vara del i medarbetarsamtal och medarbetarenkät. Det betyder att hädanefter kommer 12000 anställda få frågor om hot och våld, i bredare bemärkelse än kopplat till arbetsplatsen.

När Socialdemokraterna tog initiativ till handlingsplanen mot våld för ett par år sedan så var tanken att ta ett brett grepp. Inte stanna vid våld i nära relation som många kommuner gjort utan trycka tillbaka våldet brett. Alla avdelningar ska delta i det arbetet.

Nu är direktivet lagt till personalavdelningen att chef och medarbetare ska diskutera detta årligen och förhoppningsvis kan det göra våldet mer pratbart och att fler kan få hjälp.

Samtidigt som detta sker har (S)-regeringen nu lanserat sitt stora åtgärdspaket. 40 åtgärder föreslås för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar bland annat om följande:

  • Stärka rätten till bostad för våldsutsatta och ökad skyldighet för kommunerna att bidra
  • Stärkt barnrättsperspektiv för barn som följer med våldsutsatt vårdnadshavare till skyddat boende
  • Höjda stöd till kvinnojourerna. Och dessa stöd permanentas
  • Stärkt stöd till kvinnofridslinjen och den nationella stödtelefonen.

Umeå kommun ska ta sitt ansvar. Just nu håller en stor kartläggning på att sammanställas som kommer att fungera som underlag för fler konkreta åtgärder och som en del i handlingsplanen mot våld.

2 kommentarer

TV4 säljer sig till kändisar – med rätt kontakter får du 10 minuter att göra reklam

Av , , 11 kommentarer 14

Nog har man sett mycket illa genom åren men frågan är om inte TV4:s agerande under morgonens Nyhetsmorgon slår alla rekord. Man bjöd in Dominika Peczynski, känd som tidigare sångerska i army of lovers och gift med före detta finansminister Anders Borg, att i 10 minuter breda ut sig om varför hon kandiderar till riksdagen för Liberalerna.

Philblad öppnade med att han träffat Dominika flera gånger och att detta är en person med stort samhällsintresse. Peczynski förklarade att hon var där som politiker. Redan där rang varningsklockorna, kommer detta verkligen vila på den oberoende grund som man hävdar sig göra. Det måste vara ett stort nyhetsvärde i detta annars driver man ju personvalskampanj.

Men vad var det då för nyhetsvärde i detta?

Tja ingenting. Det var inga nya förslag Perzynski presenterade. Inget överraskande överhuvudtaget. Varför hon skulle beredas mer plats än övriga kandidater till Liberalernas riksdagslista i Stockholm fick vi inget riktigt svar på. Utan uppenbarligen förväntas tittarna tycka det är okej att kändisar ska ges fritt utrymme i politiken bara för att man är känd.

Det finns egentligen bara tre förklaringar till att Perzynski fick 10 minuter att tala om sig själv och sin politik:

1.Antingen har kampanjstaben runt pr-människan Perzynski köpt sig plats i TV4

2. Man har nyttjat personliga kontakter på TV4 för att få utrymme

3. TV4 har sina sympatier hos Liberalerna och väljer att gynna ett enskilt parti.

Alla tre alternativen är egentligen lika illa. TV4 har skadat sitt eget förtroende genom att ogenerat ge utrymme för politiska kampanjer. Peczynski förklarade under intervjun att partiledaren Nyamko Sabuni var en personlig vän och att hon tyckte att Sabuni var duktig. Så du tror på Sabuni? frågade Philblad, -ja absolut verkligen svarade Peczynski.

Jaha. Inte en enda kritisk fråga.

Därefter fick vi inte veta så mycket mer. Eller som Philblad själv uttryckte det, – idag skummar vi bara lite på ytan, vi behöver inte göra mer.

Intervjun avslutades käckt med att Philblad tyckte att – nästa gång du kommer hit vill vi höra en slogan.

Okej vi får en fortsättning alltså. Inte för att något nytt presenterades utan för att en kändis vill ha utrymme.

Att kändisar som har det gott tycker det finns en lockelse att även inneha politisk makt har vi sett så många gånger om. Det finns inget nyhetsvärde i det.

Vad var det han sa Juholt, klegget? Är det detta han månne menade.

TV4 har skadat sitt eget anseende som en seriös rapportör av nyheter. Nu vet vi att man kan köpa sig utrymme i politiken och att kanalen gynnar enskilda personer och partier. Och själv sitter jag där med en fadd smak i munnen hur en av landets stora mediahus hanterar sitt demokratiska uppdrag.

11 kommentarer

M i Umeå tvingar L, C och KD in i ett skattesänkarträsk

Av , , 19 kommentarer 15

Budgetfullmäktige i måndags cementerade ytterligare hur oense den borgerliga alliansen är i Umeå. I den mest grundläggande frågan, den om skattesats, stod Moderaterna ensamma om att vilja sänka skatten med 15 öre. Inget av de övriga partierna C, L och KD ansåg att det var möjligt.

Den enighet de borgerliga partierna visade upp bestod av ett antal gemensamma uppdrag om att sälja ut umebornas välfärd till privata intressen. I övrigt låg såväl budgetförslagen från (C) och (L) betydligt närmare Socialdemokraternas förslag än Moderaternas. De borgerliga partierna är djupt oense om prioriteringar, finansiella mål och skattesats.

Den här splittringen är inget nytt. Inför valåret 2018 hade man också under flertalet år lagt skilda budgetar. Men sedan gick man ihop och lade en gemensam valbudget. 2018 drev man i enlighet med Moderaternas vilja en gemensam sänkning av skatten med 10 öre med ambition att sänka ännu mer kommande år.

Orsaken till att skattesänkningen återkommer är att Moderaternas huvudprioritet är skattesänkningar. Skulle inte Moderaterna få med sig detta så har de tappat sin viktigaste profilfråga.

Följden blir att L, KD och C vart fjärde år tvingas köpa denna skattesänkning som Moderaterna driver. Trots att de tillsammans har 13 mandat och Moderaterna 11 så får Moderaterna sin vilja igenom. Oavsett hur kommunens situation ser ut i övrigt så surrar sig de borgerliga partierna lydigt vid skattesänkarrodret. Även fast deras egna budgetar påvisar att annat är mer prioriterat.

Inför 2022 vet vi att det finns osäkerheter i ekonomin, vi vet att de demografiska utmaningarna ökar allt mer fram till 2026 och att det handlar om att ställa om och klara av att hantera nödvändiga investeringar. Kommer L, C och KD ännu en gång lockas in i ett moderat skattesänkarträsk?

19 kommentarer

35 miljoner i nedskärning på socialtjänsten är orimligt

Av , , 4 kommentarer 8

Igår ställde sig kommunfullmäktige bakom Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget för 2022. Det vi lade på bordet var ett budgetförslag som sätter välfärden först, med fokus på vår personal som satsning på arbetskläder inom förskolan och funktionshinderomsorgen. Det är den starkaste budgeten på många år tack vare den socialdemokratiska regeringens tillskott till kommunerna.

De borgerliga partierna hade i långa debattartiklar deklarerat sin enighet men lade ändå fyra separata förslag till budget. Man var oense om det mest grundläggande som skattesats, men även om satsningar på nämnder, finansiella mål och hur stort överskott kommunen skulle göra. Centerpartiet och Liberalerna låg närmare oss än allianskollegan Moderaterna.

Moderaternas alternativa budget stack särskilt ut. En av huvudnumren här bestod av att sänka skatten med 15 öre och betala det igenom nedskärning på socialtjänsten med 35 miljoner. Man menade att genom att arbeta med frivilliga hembesök så kan socialtjänsten spara 35 miljoner, dvs 33% av försörjningsstödets kostnader. Detta hade man inte stöd av från övriga borgerliga partier som inte ville gå med på att räkna hem stora fiktiva belopp på en sådan åtgärd.

Låt mig vara tydlig med att huruvida frivilliga hembesök är en bra åtgärd eller ej var inte huvudfrågan här. Utan frågan i budgetdebatten var om det som enskild åtgärd kan reducera kostnader med 35 miljoner. För annars hamnar socialtjänsten i att genomföra stora nedskärningar för att klara budgeten.

När nämnden haft fördjupande redovisning med försörjningsstöd under våren så har förvaltningen fått frågan om frivilliga hembesök kan ge 35 miljoner, det vill säga 1/3 av försörjningsstödets totala kostnader, i besparing. Svaret har varit ett tydligt nej, och då ska man också komma ihåg att Umeå kommun tidigare tillämpat frivilliga hembesök.

För att fördjupa den här bilden så ska jag redovisa lite statistik. Moderaterna hänvisar till att kommuner som Sigtuna och Södertälje lyckats kapa stora summor på försörjningsstödet med frivilliga hembesök. Och ja det är sant att de kommunerna vidtagit flertalet olika åtgärder för att komma ned i kostnader, men det är vanskligt att göra jämförelser då utgångslägena ser så olika ut. Ok vi börjar:

På den här bilden kan vi se kategorin ”kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare”. Där ser vi att Umeå ligger lägre än många andra kommuner i kostnaden för sitt försörjningsstöd. Vi är en kommun med utbildad befolkning, en god arbetsmarknad och där arbetsmarknad, socialtjänst och arbetsförmedling arbetar tätt ihop för att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Tar vi nästa bild kan vi se hur vi mäter oss mot större städer:

Den stad som ligger före oss är Borås. En kommun som arbetat mycket med att kommunen själv anställer den som uppehåller ekonomiskt bistånd. tar vi sen nästa bild så visar den hur stor andel av befolkningen som någon gång under året haft ekonomiskt bistånd från socialtjänsten:

Även här ligger Umeå lågt. Om vi så jämför med de kommuner som Moderaterna ofta pekar på som goda exempel på hur stora belopp som kan sparas in och jämför med Umeå så ser det ut som följer:

Kostnad ekonomiskt bistånd/invånare 2020:

Sundbyberg 1196 kr/invånare

Södertälje 2275 kr/invånare

Sigtuna 1301 kr/ invånare

Umeå 1039 kr/invånare

Det vill säga att Umeå i utgångsläge redan är 157 kr billigare per invånare än den kommun som ligger närmast. Kommunerna är inte heller helt jämförbara då Södertälje under en period stod för 25% av mottagandet av flyktingar till Sverige. Att många där har svårt att komma ut på arbetsmarknaden i kombination med den kommunens svarta bostadsmarknad förklarar nog högre kostnader.

Poängen med den här sifferexercisen är nu inte att säga att Umeå inte kan lära av andra i frågor rörande försörjningsstöd. Utan poängen är att de besparingar Moderaterna budgeterade med på 35 miljoner är ytterst osäkra och därmed ett stort riskspel för socialtjänsten.

Moderaterna hade med största sannolikhet ett budgethål här som skulle tvinga socialtjänsten till stora besparingar i det förebyggande sociala arbetet. Vi talar då om nedläggning av öppen förskola, nedläggning av fältgruppen, stopp för tidiga drogförebyggande åtgärder mot ungdomar och mindre tidiga insatser mot skolorna. Besparingen hamnar på dessa områden då det är den enda budgetposten som inte är fullt ut lagstadgat.

Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att fusk och felaktigheter ska beivras. Det är därför vi lagt ett uppdrag i kommunfullmäktige om att välfärdskriminalitet, vilket innefattar även fusk i försörjningsstödet, ska bekämpas. Vi är också öppna för att använda olika metoder för hålla ned kostnader i försörjningsstödet och se till att människor kommer i arbete. Förvaltningen har här inte bedömt att frivilliga kontroller via hembesök har varit den mest prioriterade åtgärden utan snarare att utveckla mer former för att pröva arbetsförmågan och se till att människor kommer snabbt i arbete och genomföra en digitalisering för att lösgöra tid för handläggare till klientuppföljningar.

För att bygga ett tryggt Umeå som håller ihop så är det sista vi behöver nu stora nedskärningar på socialtjänsten för att betala för skattesänkningar. De pengarna behövs istället till att säkerställa en god uppväxt för våra barn och ungdomar.

4 kommentarer

Ökat stöd till Kvinno- och tjejjouren har långt vidare betydelse än 1 miljon

Av , , Bli först att kommentera 13

Under onsdagen föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet på Individ- och familjenämnden att minst 1 miljon kronor ytterligare ska avsättas till ett nytt idéburet partnerskap med Kvinno- och tjejjouren från 2022.Förslaget vann gehör från övriga partier.

Anledningen att vi väckte ärendet på sittande bord är att vi vill att kommunens tjänstemän och Kvinno- och tjejjouren ska veta förutsättningarna när man sätter sig för att diskutera ett ökat stöd till våldsutsatta barn och kvinnor. Vi vill se samarbetet växlas upp samtidigt som vi skapar förutsättningar för jouren att klara sig ekonomiskt.

Även om en del partier knotade över att ärendet lades på sittande bord så röstade alla för det. Det var bra gjort av ledamöterna i övriga partier och innebär att beslutet gäller långsiktigt.

Umeå har inte gett mindre till sin kvinnojour än jämförbara kommuner. Med det här tillskottet så kommer Umeå att lägga sig högt i resursfördelning. Till det kommer också att regeringen aviserat utökade medel till kvinnojourerna runt om i Sverige. Det här är välbehövliga medel som direkt gör skillnad i våldsutsatta kvinnors liv.

I beslutet som nämnden antog betonas att det nämnden vill se är att ett IOP, idéburet-offentligt partnerskap, ska tas fram och börja gälla från 2022. Just den biten är oerhört central i beslutet då det avgör framtiden för det ideella kvinnojoursarbetet i Umeå kommun. Ökat samarbete gör att Umeå väljer väg. Medan andra kommuner i ökat grad upphandlat sina skyddade boenden av privata utförare så kommer Umeå gå mot en förstärkning av kvinnojourerna.

Så den stora frågan här är inte om slutsumman exakt landar på 1 miljon eller strax däröver. Utan att ett IOP kommer på plats som vågar ta höjd. För då har vi i praktiken säkrat det ideella arbetet i kvinnojouren för framtiden.

Bli först att kommentera

Inte tid för att sörja

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår var det kommunfullmäktige. Klimatfrågan hamnade i fokus. Vänsterpartiet föreslog att varje sammanträde hädanefter skulle inledas med en tyst minut för klimatet. Förslaget blev nedröstad med bred majoritet.

Symboliken i Vänsterpartiets förslag leder naturligtvis fel. Kommunfullmäktige ska istället för att sörja och begrunda nederlag ägna sig åt att genomdriva en politik som når klimatmålet.

Idag på Hållbarhetsutskottet har jag lyft ett ärende till dagordningen med en annan ingång. Det handlar om att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder ska vara uppdaterade på den senaste forskningen kring klimatutmaningen. Mitt förslag är att det anordnas regelbundna genomgångar av exempelvis FN-organen IPCC och WMO:s rapporter så att samtliga kommunfullmäktigeledamöter har samma nulägesbeskrivning.

Vi behöver koppla ihop den globala och nationella situationen med vad vi gör lokalt här i Umeå kommun. Ingen ledamot ska kunna säga att man inte visste.

 

Bli först att kommentera

Fotbollen tillhör folket

Av , , 4 kommentarer 10

Ny superliga ska bildas i Europeisk fotboll. Storlagen bryter sig ur sina lokala ligor och gör som NHL. Obefintlig risk att åka ut och pengar att tjäna. Real Madrid, Barcelona, United etc.

Fotbollen tar nu det fulla steget bort från folksport till inhängnad elit. Det är det naturliga steget för alla fotbollsmiljardärer som vill säkra sina investeringar, man bygger ett monopol. Bakom dessa gigantiska företagsintressen finns gott om rika ryska oljemiljardärer, sheiker från länder där kvinnor och fattiga förtrycks mm. Dagens fotboll är byggd på miljarder och åter miljarder från storföretag och pengar från världens rikaste personer.

Men fotbollen tillhör inte er. Den tillhör folket. Och kampen måste starta med att återta föreningarna till medlemmarna. Gör som AFC Wimbledon som startades av fansen till Wimbledon FC; bygg eran egen klubb och skriv in i stadgarna att klubben ägs av medlemmarna och aldrig mer ska säljas till stora företagsintressen.

Det ligger något paradoxalt i att folkrörelser som är alltför viktiga och stora blir till marknad och intresse för storföretag. Ta Manchester city, denna anrika arbetarförening som köptes upp av storfinans, och som dragit det till sin spets. Klubben styrs idag praktiken av en shejk från Förenade Arabemiraten som skapat en franchise av klubben runt jordklotet. Varför bara ha bara ett ”city”-lag när man kan ha ett i varje världsdel, dammsuga upp alla talanger och sälja billigt inom sina bolag förlåt klubbar.

Men vad denne shejk vet om arbetarkvarteren i Manchester är högst oklart. Klart är dock att medlemmarnas roll idag är att vara glada fans som ska köpa ”merchandise”.

Fotbollens själ är alla barn, ungdomar, föräldrar som tagit på sig ledaransvar och alla som vecka ut och vecka in tränar på olika nivåer. Det är er sport – inte storfinansens.

4 kommentarer
Arkiv
RSS Nytt från vk.se