Om mig

Hej!

Jag heter Johan och har bott i Umeå under cirka 20 år. Under dessa år har jag följt och varit aktiv i olika typer av lokalpolitiska frågor. Senaste åren är det framförallt frågor som situationen inom förskolan, kommunledningens kuppartade utförsäljning av hyresrätter och situationen för visselblåsare inom offentliga verksamheter som jag engagerat mig i.

 

Av detta har jag lärt mig två saker. För det första finns det många fantastiska människor i Umeå som kan skilja rätt från fel och är beredda att agera när så krävs. För det andra har jag lärt mig att de som idag utgör det politiska ledarskapet i Umeå kommun – de facto socialdemokraterna och moderaterna – har en grundmurat arrogant inställning till dessa människor. Istället för att seriöst debattera svåra politiska frågor ägnar sig heltidsarvoderade politiker åt att smutskasta och misskreditera människor som engagerar sig. Jag har landat i slutsatsen att Umeå förtjänar något bättre och i den här bloggen ska jag fram till valet försöka visa varför.