Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Det finns en metod i galenskapen …

Av , , Bli först att kommentera 0

””””””””””””””

….säger Inge-Bert Täljedal (S) och lämnar kulturnämnden i Umeå kommun i protest mot sina partikamraters ställningstagande för beslutet att bygga höghuset.

Även Länsstyrelsen m.fl. instanser har sagt nej till ett bygge i området som sedan 50 år har behandlats som kulturmiljö med byggnader som har högsta kulturhistoriska skyddsklass och därför betecknas som byggnadsminne, värda att bevaras, trähus från före branden år 1888.

Genom att tillåta ett sex våningar högt hus ställs alla inför fullbordat faktum menar Inge-Bert Täljedal. Enligt VK anser han att beslutet om detaljplan för Plåtslagaren är ett sätt för majoriteten att föregripa det kommande beslutet om en ny översiktsplan för centrum. (se länk till artikeln nedan)

Min slutsats är följande: Vid kommande beslut om översiktsplan kan man, efter gårdagens beslut att bygga höghus på Brogatan, inte längre bestämma att endast lägre byggnader tillåts. I alla fall inte då en redan existerande/beslutad byggnad i området får vara flera våningar hög. Indirekt betyder detta dessutom att även högre byggnader än detta kan få byggas i stadskärnan.

Bygget kommer att förändra Umeås stadsbild markant i framtiden. Det kommer också att hota den äldre kulturmiljön i området. Sett ur denna "snäva" synvinkel blir det obegripligt att Täljedals partikollegor anser att detta beslut är för Umeås och dess invånares långsiktiga bästa? Tittar man på beslutet ur ett vidare perspektiv och med fokus längre fram i framtiden så har de nu förmodligen "bara" offrat Damen, inför den framtid de ser framför sig, vilket inte med säkerhet betyder att de vinner spelet …..

……………..

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Viktigt att kyrkliga företrädare vågar stå på offrets sida

Av , , Bli först att kommentera 0

………….

Både som medmänniska och som förtroendevald inom svenska kyrkan vill jag ännu en gång lyfta det numera riksbekanta samhället Bjästa utanför Örnsköldsvik. Se mitt tidigare inlägg blogg.vk.se/admin/index.php .

Det som hänt är inte unikt. Människor talar illa om varandra och om medmänniskor de knappt känner för att vinna makt att påverka och skydda sig genom att vinna andras förtroende med en vi-känsla. Det speciella den här gången är att skvaller och elakt förtal har präntats ned i ett medium där kommentarerna kunnat göras synliga för andra än de "utvalda".

Jag vill slå ett slag för Hanne Kjöller som skrivit en ledare med tyngd i DN om skvaller, myter och skrönor som blir sanningar om det som "alla" vet under rubriken "Sällan har så många haft så mycket att lära" en passande travesti av Churchills bevingade ord. http://www.dn.se/ledare/signerat/bjasta-sallan-har-sa-manga-haft-sa-mycket-att-lara-1.1068810

Jag vill även lyfta en artikel av min kollega inom FISK, (Folkpartister i Svenska kyrkan), Karin Långström Vinge som skrivit en artikel om kyrkans förhållningssätt på SVT Debatt.  http://svt.se/2.35188/1.1944557/kyrkan_ska_alltid_sta_pa_offrets_sida?lid=puff_1927515&lpos=lasmer

Det kan aldrig nog poängteras hur viktigt det är att framför allt förtroendevalda och lärare, övrig skolpersonal och rektorer som representerar eller företräder skolan vågar ta ställning och sätta tydliga gränser för vad som är acceptabelt och inte. Utsatta barn och ungdomar måste skyddas av de vuxna i samhället. Förövare måste vägledas och deras behov måste tas på allvar och redas ut innan de är kapabla att verkligen kunna ta tillvara på en andra chans utan risk för sitt eget eller andras liv & hälsa. Att ta ansvar för både offrets och gärningsmannens bästa är medmänsklighet.

………………..

Melissa Horn på Ume Open 2010 – en speciell upplevelse utlovas dig

Av , , Bli först att kommentera 0

Hon är en fantastisk singer-songwriter. Jag är inte heller förvånad över att alla turnéer hon gjort gått för fulla hus. Tips – lyssna på henne live när hon nu besöker Umeå. Kanske ligger en biljett till Ume Open festivalen på UFH kvar och väntar på just dig?

Lyssna gärna även till denna finstämda sång från YouTube "Till Hiva" från debutalbumet "länga Nätter", 2008.

http://www.youtube.com/watch?v=oMRYGK5-a4M

Lyssna på Melissa Horn när hon uppträder på Ume Open 2010.

Själv var jag på festivalen igår som representant för IFK Umeå Friidrott och höll koll på barområdet i Äpplet. Vilka härliga musikälskare det var som besökte Ume Open i fredags. Mysigare publik tror jag inte man kan önska sig som arrangör! Det lär nog vara lika avslappnad och skön feeling idag.

……………..

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Löfte till pensionärer vid Alliansregeringens val kick-off

Av , , Bli först att kommentera 0

******

Pensionen har krympt när ekonomin krymper och därför lovar Alliansregeringen nu att pensionärerna kompenseras med sänkt skatt i det tredje steget på skatteraketen. Skatteförändringen berör främst de personer som har lägst pension, allt som oftast kvinnor. Sänkningen börjar gälla den 1 januari 2011, då Alliansen förhoppningsvis återerövrat regeringsmakten i valet 2010.

Förslaget innebär för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en skattesänkning på ca 1 200-1 400 kronor per år beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst innebär förslaget en skattesänkning på ca 2 400-2 800 kronor per år.

Med de två tidigare genomförda skattesänkningarna innebär det föreslagna för en ensamstående pensionär med full garantipension en total skattesänkning på ca 4 500-5 400 kronor per år. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst innebär den samlade skattelättnaden ca 4 900-5 800 kronor per år.

***************

Läs mer på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/12868/a/142897

Bli först att kommentera

Mer frihet & större ansvar till små företag

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Regeringen föreslår regelförenklingar för de ca 250 000 st AB och 15 000 st HB som berörs av revisionsreformen. Små aktiebolag ska själva avgöra om de vill göra revision av verksamheten och få den kvalitéstämpel som detta medför eller om de vill satsa pengarna på annat i verksamheten.

De bolag som väljer bort revision sparar in arvodet till revisorn. Detta uppgår i regel till 10 000–20 000 kr för ett litet aktiebolag. Några aktiebolag kanske väljer att investera en del av besparingen i tjänster; som t ex redovisningskonsulter. Det är också möjligt att det kan bli dyrare att låna i bank om man inte har någon revisor. Många kommer sannolikt att välja att ha kvar sin revisor, antingen för att man tycker att det är värt kostnaden eller på grund av krav från t ex banker.

Poängen är att den som kan bolaget och bolagets behov bäst – företagaren själv – får välja vilket alternativ som hon eller han tror är mest fördelaktigt för bolaget.

—————————

 

 

Bli först att kommentera

Verkligheten hinner ikapp den som tiger och samtycker

Av , , 4 kommentarer 0

Alla de som varit aktiva anti-feminister, men även de som förnekat eller passivt betraktat den systematiska och måste man ändå tycka, öppna mobbningen av den unga flickan har fått ett uppvaknande som heter duga.

Om traumat varit stort det senaste året i samhället så är det inget mot det trauma som nu tornar upp sig. Jag tror dessutom att namnet Bjästa kommer att associeras med Knutby – och tvärtom – vilket inte underlättar på något sätt men det kanske är precis vad som behövs. En rejäl minnesbeta så ingen vågar göra om detta. Någonsin. Någonstans i Sverige.

Många kloka inlägg har redan skrivits sedan UG:s program och den påföljande debatten i teve. Det jag främst vill tillägga är, och nu riskerar jag vara präktig och lagom, att jag hoppas att debatten inte längre ska handla om de ungdomar som är offer eller förövaren utan om oss vuxna. Enligt mitt sätt att se på saken finns mer gott att hämta om så många goda krafter som möjligt verkar för att förändra de fördomar som vi vuxna bär på och rikta resurserna på att ge vuxna som trots allt förstår - bättre stöd och vertyg  – att kunna, våga och vilja ta ansvar i liknande kritiska situationer där övergrepp mot kvinnor och barn misstänks eller de facto sker.

Glöm inte heller att både den som skadar eller kränker och den som blir skadad och kränkt behöver stöd och hjälp. Det finns dock stora skillnader i vilken typ av stöd och vilken sorts hjälp som personerna har behov av eftersom både bakgrunden och förutsättningarna för dem är vitt skilda.

Den som blir utsatt för  en våldtäkt behöver en annan typ av stöd än den som utsätter någon för övergrepp. Den som utsätter någon för något som skadar behöver få vägledning för att förstå (känslomässigt likaväl som intellektuellt) att han/hon gjort en annan person ont och att det inte är ok att bete sig så. Den som blir utsatt behöver kunna känna sig trygg och respekterad och veta att hon/han inte gjort något som förtjänar den sexuella våldshandlingen och att det inte är ok att någon gör illa henne/honom.

Hur fortsätter vi härifrån? Det måste vi vuxna företrädare med olika typer av ansvar där ute bland Sveriges alla landskap fundera på. Hoppas medvetenheten och viljan hos så många vuxna nu väckts att bättre förutsättningar för reell jämställdhet nu äntligen kan åstadkommas.

————–

4 kommentarer
Etiketter: ,

Politik för global utveckling – hållbar och rättvis

Av , , Bli först att kommentera 0

—–

Presskonferensen idag är tilltalande och ämnet känns angeläget. Det jag läst hittills är strålande. Tex att alla politikområden ska ha kunskap om och ta hänsyn till vilka konsekvenser olika politiska beslut får för människor i utvecklingsländerna.Eller att den svenska politiken för global utveckling ska inriktas både på att bistå de fattiga länderna i deras specifika utmaningar och att hantera politik i Sverige och inom EU, som kan hämma utvecklingsansträngningar i utvecklingsländerna. Den ska också tackla de globala utmaningar som hindrar en rättvis och hållbar utveckling. Såväl biståndet som andra politikområden ska bidra till detta.

För att på allvar omsätta Politik för Global Utveckling i praktiken konkretiserar regeringen arbetet under mandatperioden till sex globala utmaningar som identifierats som centrala. Dessa är:

  • Förtryck
  • Ekonomiskt utanförskap
  • Klimatförändringar och miljöpåverkan
  • Migrationsströmmar
  • Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot
  • Konflikter och sviktande situationer

Inom allt arbete med politik för global utveckling förutsätts samverkan och politisk samstämmighet mellan olika politkområden för att ge resultat. Så bra att regeringen gått in för att styra upp arbetet för världen. Detta kommer att röja undan det ensidiga tänket på bistånd som enda vägen till global utveckling en gång för alla.

Bli först att kommentera

Att hänga ut misstänkta sexköpare = att hänga undan kvinnliga- och barnsexslavar?

Av , , 1 kommentar 3

—————-

Beatrice Ask har uttalat sig i fråga om handläggningen av post från polis/åklagare vid misstankar om brottet sexköp enligt 6:11 BrB. Brev till förmodade sexköpare skulle särskiljas med hjälp av grälla kuvert så att andra än den misstänkte skulle förstå att brevet handlade om brottet sexköp.

Tidigare har hon enligt min uppfattning visat att hon inte förstår utsatta kvinnors situation, vilket jag inte vill gå in närmare på just nu. Och därför är jag egentligen inte förvånad över hennes utspel. Däremot är jag rädd att diskussionen om sexköparens integritet & principen om att man inte är skyldig innan man blivit dömd faktiskt, hur illa det än låter, har skadat mer än det gjort nytta, För det får man väl ändå hoppas att hon trodde hon gjorde något bra för utsatta kvinnor och barn trots att det var ett riktigt smaklöst förslag hon gav uttryck för.

Förutom att partnern, då det potentiella brevet kommit, förstår vilket brott som brevet från polisen gäller så kanske partnern ändå förr eller senare skulle ha fått veta vad maken/makan "roat" sig med. Men oavsett om han/hon får kännedom om det hela så måste man ställa sig frågande till hur inskränkt ministern tänkte. Förstår makan/maken vad ett sådant brev innehåller så förstår eventuella grannar men även eventuella unga personer i familjen samma sak! Kan det någonsin vara ett samhällsintresse att en misstänkt persons barn ser brev som innehåller misstankar om brott som föräldern kan ha begått, Beatrice Ask?

Även om debatten har handlat om justitieministern och hennes kompetens och förtroende som minister så har hon lyckats att lyfta frågan om sexköp på agendan.

Först och främst bör vi ändå fråga oss varför polis- och åklagarmyndighet hanterar post avseende misstankar om brottet sexköp annorlunda än andra brott och i andra hand om det är befogat med detta undantag?

Oavsett varför man valt denna väg så är mitt svar: -nej, det är inte befogat! Om man hanterar dessa misstänkta annorlunda än andra personer som misstänks för brott så visar samhället att den misstänktes och de som döms för sexköp inte behöver/ska behöva ta fullt ansvar för sitt brott. Samhället tillåter alltså sexköpare att komma undan sitt ansvar lindrigare än andra brottslingar gör för de brott de begått. Varför?

Det handlar om köp av sex, om prostitution i Sverige. Prostitution anses medföra allvarliga skador både för individen som prostituerar sig och för samhället. En omfattande kriminalitet är också vanlig i samband med prostitution, som till exempel människohandel för sexuella ändamål, misshandel, koppleriverksamhet och narkotikahandel.

Insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma tillrätta med prostitution och de problem sexhandeln medför. Om lagstiftaren menar allvar med att bekämpa prostitution och människohandel samt narkotikabrott – då kan man inte samtidigt skydda de personer som utgör fundamentet för verksamheten!

Därför kan jag ändå ha viss förståelse för Asks uttalande trots att hon uttryckte sig klumpigt. Det är bara det att detta inte är rätt väg att gå för att nå framgång i denna fråga. Det är inte den misstänkte gärningsmannens familj som ska vakna – det är VI som samhället består av som måste agera och kräva ett slut på diskriminerande regler som möjliggör att brott som till övervägande del begås av män mot kvinnor inte tas på yttersta allvar.

Ett vanligt brev till den vanliga adressen är opartiskt, likvärdigt och rättssäkert men det är framför allt JÄMSTÄLLT & RÄTTVIST! Det är hög tid att vi i Sverige år 2010 på allvar värnar om kvinnors och barns rättssäkerhet och integritet!

——————-

1 kommentar

Ensamkommande barns familjehemsaplaceringar utreds ofta inte enligt SKL

Av , , 2 kommentarer 2

 

Redan då jag skrev om att vara god man för ensamkommande (flykting)barn så konstaterade jag att varken barnets egna behov utreddes eller förhållandena i familjehemmet där barnen i de flesta fall placerades heller utreddes.

Då visste man redan att barnen och ungdomarna inte alltid hamnade hos släktingar, vilket SKL och MIgrationsverket tar upp idag i en artikel i DN. Det behöver iofs inte vara något dåligt i sig om det inte är så att barnen far illa i det nya hemmet. Men, om varken barnet behov eller hemmets förutsättningar utreds så kan vi faktiskt inte veta om barnet har det bra eller inte.

Då barn som bor i Sverige, svenska barn, placeras i familjehem så utreds både barnets behov och förhållandena och förutsättningarna för familjen att ta emot barnet. Vi måste se till att alla barn som vistas i Sverige har samma skydd och att alla barn har samma rättigheter och att kommunerna tar sitt ansvar och ges möjligheter att värna alla dessa barn och ungdomar fullt ut!

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kontrollen-brister-nar-flyktingbarn-placeras-1.1060011

2 kommentarer
Etiketter:

Aktuellt om den pågående sexualbrottsutredningen

Av , , Bli först att kommentera 2

Föreläsning om frågor som lyfts i Sexualbrottsutredningen med Monica Burman som är verksam som forskare och lärare vid juridiska institutionen på Umeå universitet.

Kvinnojouren har funnits i 30 år i Umeå och det är något vi ska vara stolta över. Jouren och dess ideellt verksamma och anställda har på många sätt utmanat det etablerade samhället och bidragit till utvecklingen av ett mer jämställt Sverige. Men mycket finns ännu kvar att göra. Det visade sig tydligt under gårdagens konferens på Folkets Hus där forskaren Eva Lundgren och Anneli Svensson, RFSL:s Brottsofferjour föreläste om sin forskning och sitt arbete samt vid den paneldebatt som senare hölls med Lena Isaksson, Nea Mellberg,  Gudrun Nordborg samt Eva Andersson .

Idag avslutas firandet av Umeå Kvinnojour med Monica Burmans föreläsning om sexualbrottsutredningen kl 13:00 på FH, gratis och öppen för alla.

————-

Bli först att kommentera