Maria Lindvall (L) socialliberal politiker

Glöm aldrig.

Av , , Bli först att kommentera 0

Glöm aldrig – vår skyldighet att stå upp mot antisemitism.

Idag uppmärksammar vi 75-årsdagen av befrielsen av Förintelselägret Auschwitz. Det är en dag att minnas vilka ofattbara grymheter som utfördes i hjärtat av Europa, det systematiska mördandet av miljoner människor, varav sex miljoner judar. Det är också en dag att visa vår respekt och tacksamhet för de överlevanden som gör en oerhörd insats genom att bära vittnesmål.

Idag lever judar runt om i Sverige dagligen med antisemitism. Det handlar om hot, våld och trakasserier, som leder till att många judar inte vågar bära judiska symboler i offentligheten. Vi kan aldrig ta demokrati och mänskliga rättigheter för givna. Var och en av oss är skyldiga att ta ansvar för vår gemensamma frihet och framtid.

 

Bli först att kommentera

Park-prat Öst på stan & Rosendals gamla IP

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag bjuder Umeå kommun in boende Öst på stan till park-prat. Stadens offentliga rum är stadsinvånarnas vardagsrum och trädgård. Platsen där barnen ska leka och växa. Idag är dagen för samråd om parkerna i stadsdelen Öst på stan och Rosendalsparken vid den nya förskolan Mården. Jag hoppas att så många som möjligt låter göra sin röst hörd.

Kommunen har tagit bort en ofta använd och älskad idrottsplan för ett hyreshus samt en förskola med 6 avdelningar. Ytan som är kvar är en liten, liten park med buskar och blommor. Vet inte om det ens ryms bänkar och hur man ska kunna göra den lilla parksnutten till något attraktivt som går att använda. Hittills har kommunen inte tagit tillräcklig, om någon hänsyn alls till barns och ungdomars möjlighet till säker och utvecklande lek och rekreation. Förutom då att dagis får vara kvar på området, också på en liten yta för utelek för så många barn som alla avdelningarna inrymmer.

Jag har inget emot att man bygger bostäder. Jag har heller inget emot förtätning av staden. Jag tycker bara att det hade funnits så många andra platser i Umeå där det skulle kunna förtätas än just på denna plats.

Öst på stan fanns bara ett enda (and)rum som var lättillgängligt för spel och lek. Det finns inga fotbollsplaner eller stora parker eller närliggande skogspartier som det exempelvis gör på Teg eller Tomtebo eller Umedalen. Inte heller många familjer som bor i villor med en egen behaglig trädgård. Nej, Öst på stan finns vägar, hus, hyreshus, cyklar och bilar och bussar som kör kors och tvärs genom stadsdelen.

De senaste åren har Umeå varit med om en omfattande förvandling av stadskärnan. I stadskärnan har stora viktiga parkrum gjorts om och moderniserats och satsningar har även gjorts i de centrumnära stadsdelarna för att rusta upp parkerna nära centrumkärnan.

Rosendals grusplan är ett stycke unik historia för Umeå, inte bara med tanke på dess kulturhistoriska värde som platsen för Umeåhockeyns födelse, den enda hockeyarenan som fanns före isladan på Teg, utan även för att den utgör något så ovanligt som ett centralt offentligt rum som främst används av barn och ungdomar.

Rosendals idrottsplan var det självklara valet för barn just så pass stora att de på egen hand kunde ta sig utanför gården men inte ville/fick gå själva längre bort än ca 300-500 meter hemifrån. För att inte tala om alla de äldre barn och ungdomar som kom dit från alla hörn av stadsdelen.

På grund av dess läge mitt i stadens täta bebyggelse har den ett stort upptagningsområde från kringliggande kvarter och upplevs som betydligt tryggare och trevligare att vistas på än Fridhemsgymnasiets ensliga, bullriga, stora plan.

Men det är till Fridhemsgymnasiet som Umeå Fritid hänvisat barnen Öst på stan. Men då de som planerat och bestämt inte med i beräkningen att denna plats är starkt trafikstörd och att barnen då måste ta sig över/under en stor barriär i form av både järnväg och motorväg, faktiskt till en helt annan stadsdel och till dess mest otillgängliga, ensliga hörn. Förutom Rosendal finns därför, på hela stadsdelen Öst på stan endast Minervaskolans idrottsplan, som är privat, inhägnad och dessutom ofta uppbokad på kvällar och helger.

Även den planen ligger enskilt till, mitt emellan en stor väg och byggnader som står tomma på kvällstid. Varken Minervaskolans eller Fridhemsgymnasiets idrottsplaner kan på något sätt ersätta den funktion som Rosendalsplanen erbjuder. Jag hoppas att så många som möjligt har hittat till kommunens hemsida och via Internet lämnat sina synpunkter om vad just de tycker om planen för parken. Jag hoppas att så många boende som möjligt Öst på stan hittat tid, kraft och mod göra sin röst hörd.

Barn och ungdomars möjlighet till säker och utvecklande lek är mycket begränsade inom SAMTLIGA fastigheter Öst på stan. Det är trångt mellan husen, mycket biltrafik i stadsdelen och de få lekplatser som finns passar främst för de allra minsta.

I dagens stillasittande samhälle måste varje tillfälle till rörelseglädje tas tillvara, och föräldrar behöver stöd från samhället för att inspirera till utomhusaktiviteter istället för datorspel. Barn inom centrumfyrkanten måste erbjudas möjligheter till rörelse, lek och spel inom rimligt avstånd från deras bostäder. Att ta bort idrottsplanen stred i någon mån även mot det övergripande målet att minska bilberoendet inom staden eftersom fler barn kommer att behöva skjutsas till diverse fritidsaktiviteter utanför staden.

Detta står i direkt konflikt med gällande översiktsplan. I den fördjupade översiktsplanen över de centrala stadsdelarna står följande:

”Vid planläggning av bostadsmiljöer ska barns behov av friytor särskilt beaktas. Barnens möjligheter till säker och utvecklande lek och rekreation ska tillgodoses. Om tillräckliga möjligheter inte finns inom den egna fastigheten bör kompensationsåtgärder i närområdet övervägas.”

Vidare strider borttagandet av idrottsplanen mot viktiga principer om jämlikhet, eftersom det framför allt är barn till mindre välbeställda föräldrar som kommer att bli lidande när Rosendal försvinner, barn som varken har en egen trädgård eller en stuga utanför stan att åka till. Inte bygger man då en park med höga kvaliteér för dessa barn.

Faktiskt vet jag inte för vem man anlägger den mer än förskolebarnen, som inte är där efter skolan och som inte vistas i förskoleområdet under sommaren. Vem har tänkt på alla de andra barn som behöver utrymme Öst på stan? Vem? Jag hoppas de synpunkter som lämnas in i denna nya möjlighet att lämna synpunkter för de boende, att de tas på stort allvar för Rosendalsplanen är värdefull för många av oss boende Öst på stan.

Bli först att kommentera

EU-valet handlar om vår hotade miljö, om öppenhet och solidaritet

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll debatterar Jan Björklund mot Jimmie Åkesson.

Vi liberaler tror på Europa. Vi tänker att är man Sverigevän så är man också Europavän. Därför säger vi Ja till mer samarbete i Europa. Se debatten här via länken nedan kl. 19.00!

Samarbetet i Europa har gett oss européer förutsättningar för ett liv i frihet. Vi valde bort högernationalismen och socialismen. Vi valde ett Europa där vi kan resa fritt, arbeta fritt, plugga fritt och handla fritt utan gränser och hinder. Europa valde liberalismen som samhällsmodell. Det är detta som står på spel i morgondagens val. om vi ska fortsätta att bygga en liberal samhällsutveckling eller inte. Högernationalistiska krafter flyttar fram sina positioner och deras mål är att rasera det europeiska samarbetet. Valet har inte varit viktigare än nu. Vi liberaler tar kampen för ett Europa där vi samarbetar mer. Där vi löser framtidens utmaningar tillsammans, för att klara jobben, rädda klimatet och öka tryggheten. Vi tar kampen mot högernationalisterna och populisterna.

https://www.expressen.se/nyheter/eu-valet-2019/allt-infor-valrysaren-i-expressen-tvs-och-di-tvs-uppesittarkvall/

Bli först att kommentera

En unik seriebok om vad fascim är

Av , , Bli först att kommentera 1

Lena Berggrens seriebok tecknad av Kalle Johansson är unik i sitt slag. En smart idé att göra en tecknad seriebok om ett komplext ämne. Jag växlar läsningen med att laga väckarklockan. Timvisaren är nu i tid.

 

Bli först att kommentera

Liberala kvinnor VB besökte Kvinnofridscentrum och Barnahuset

Av , , 2 kommentarer 2

Jag besökte Kvinnofridscentrum /Barnahuset i Umeå idag. Tillsammans med andra i föreningen gjorde vi ett studiebesök som Liberala kvinnor Västerbotten ordnat. Vår ciceron familjepedagog Carina Lindholm fick ta emot en vårbukett närodlade tulpaner som tack för det hon berättade och för det fina arbete som personalen gör varje dag året om för att stötta barn och vuxna som utsatts för hot och våld.

"Ihop-trasslet" som hindrar kvinnor från att lämna mannen

”Ihop-trasslet” som hindrar kvinnor från att lämna mannen

Vi fick veta att det är cirka 150 – 170 personer som kommer till mottagningen varje år och att trycket är så stort att verksamheten försöker möta det med fler antal samtalsgrupper. Om utrymme och personalresurser fanns så skulle det enkelt kunna fyllas på med mångdubbelt fler utsatta kvinnor i behov av stöd.

Hjulet om makt och kontroll

Hjulet om makt och kontroll

Det måste satsas mer på förebyggande verksamhet i kommunerna än någonsin förr om vi ska komma tillrätta med problemet. Vi måste också lära oss att det inte är den som utsatts för hot och trakasserier som ska skämmas. För att stötta berättelserna som göms behöver vi få och våga prata öppet om våld i nära relationer utan att dömas.

 

Hur mår du och vad känner du kära barn - kort?

Hur mår du och vad känner du kära barn – kort?

Bilderna är från studiebesöket och visar en del av lokalerna där både vuxna och barn möter terapeuter, förhörsledare, polis, rättsmedicinare m.fl. Polisnallen tröstar de barn som kommer på besök.

DSC_1052

Att det inte är så enkelt att bara gå ifrån en våldsam partner symboliseras av härvan av sambandstrådar som hänger på vita tavlan. Hur barn får hjälp med att beskriva sina känslor med bilder syns på ett annat foto.

Här finns hjälp om du är utsatt för psykiska övergrepp eller fysisk misshandel.

Här finns hjälp om du är utsatt för psykiska övergrepp eller fysisk misshandel.

Vi har fått veta att det återstår en hel del att göra för att motverka våld i nära relationer. För barn och ungas skull måste vi vuxna göra allt för att  förhindra att barn utsätts för psykisk och fysisk misshandel i samband med våld som sker mellan de vuxna i hemmet. Barnen är barn. De är oskyldiga och i beroendeställning och kan omöjligt förstå varför hemskheterna sker. De behöver också någon att prata med! De behöver få hjälp att komma ur en livssituation som skadar deras själ, självkänsla och trygghet. Det stödet kan Kvinnofridscentrum och Barnahuset ge. Jag är så tacksam att vi i Västerbotten har denna kompetens på plats men lämnar mötet med insikten om att fler än idag måste trycka på mer för att få till en genomgripande förändring!

2 kommentarer

Ny miljöpolitisk talesperson för Folkpartiet, Karin Karlsbro

Av , , Bli först att kommentera 2

Klimatfrågorna är de största utmaningarna att lösa, skriver Karin Karlsbro. Samtidigt vill hon fortsätta kämpa för den biologiska mångfalden i skog och vatten.

Hon är en röst att räkna med i miljöpolitiska sammanhang och skriver i sitt pressmeddelande

– Världen behöver ekonomisk utveckling. God ekonomisk tillväxt och människors tillgång till energi måste förenas med skarpa klimat- och miljökrav, också på global nivå. Vi behöver en ny upplysningstid, med fortsatta satsningar på forskning och teknikutveckling för att alla människor världen över ska ha tillgång till välfärd, klimat- och miljömässigt hållbar energi och en bra miljö.

 

 

 

Bli först att kommentera

Barn och ungdomar Öst på stan behöver Rosendals idrottsplan

Av , , 2 kommentarer 11

Stadens offentliga rum är stadsinvånarnas vardagsrum och trädgård. Platsen där barnen ska leka och växa. Idag är sista dagen för samråd om planerna på byggnationerna Öst på stan på kvarteret Mården 11.

Jag hoppas att så många som möjligt har låtit göra sin röst hörd.

Kommunen föreslår nämligen att en ofta använd och älskad idrottsplan ska ge vika för hyreshus på mellan 6-11 våningar samt en liten, liten park med buskar och blommor. Förslaget har inte tagit tillräcklig, om någon hänsyn alls till barns och ungdomars möjlighet till säker och utvecklande lek och rekreation. Förutom då att dagis får vara kvar på området i en nybyggd skola med 6 avdelningar, i två plan.

Jag har inget emot att man kommer att bygga fler lägenheter, mest ettor och tvåor. Jag har heller inget emot förtätning av staden. Jag tycker bara att det finns så många andra platser i Umeå där det skulle kunna förtätas än just på denna plats.

Öst på stan finns idag bara ett enda (and)rum som är lättillgängligt för spel och lek. Det finns inga fotbollsplaner eller stora parker eller närliggande skogspartier som det exempelvis gör på Teg eller Tomtebo eller Umedalen. Inte heller många familjer som bor i villor med en egen behaglig trädgård. Nej, Öst på stan finns vägar, hus, hyreshus, cyklar och bilar och bussar som kör kors och tvärs genom stadsdelen. Jag hoppas att så många boende som möjligt har hittat kraft och mod göra sin röst hörd.

De senaste åren har Umeå varit med om en omfattande förvandling av stadskärnan. I stadskärnan har stora viktiga parkrum gjorts om och moderniserats och satsningar har även gjorts i de centrumnära stadsdelarna för att rusta upp parkerna nära centrumkärnan.

Rosendals grusplan är ett stycke unik historia för Umeå, inte bara med tanke på dess kulturhistoriska värde som platsen för Umeåhockeyns födelse, den enda hockeyarenan som fanns före isladan på Teg, utan även för att den utgör något så ovanligt som ett centralt offentligt rum som främst används av barn och ungdomar.

Rosendals idrottsplan är det självklara valet för barn som är just så pass stora att de på egen hand kan ta sig utanför gården men inte vill/får gå själva längre bort än ca 300-500 meter hemifrån. För att inte tala om alla de äldre barn och ungdomar som kommer dit från alla hörn av stadsdelen. På grund av dess läge mitt i stadens täta bebyggelse har den ett stort upptagningsområde från kringliggande kvarter och upplevs som betydligt tryggare och trevligare att vistas på än Fridhemsgymnasiets ensliga, bullriga, stora plan.

Men det är till Fridhemsgymnasiet som Umeå Fritid hänvisar barnen. Men de tar inte med i beräkningen att denna plats är starkt trafikstörd och att barnen då måste ta sig över/under en stor barriär i form av både järnväg och motorväg, faktiskt till en helt annan stadsdel och till dess mest otillgängliga, ensliga hörn. Förutom Rosendal finns därför, på hela stadsdelen Öst på stan endast Minervaskolans idrottsplan, som är privat, inhägnad och dessutom ofta uppbokad på kvällar och helger. Även den ligger enskilt till, mitt emellan en stor väg och byggnader som står tomma på kvällstid. Varken Minervaskolans eller Fridhemsgymnasiets idrottsplaner kan på något sätt ersätta den funktion som Rosendalsplanen erbjuder. Jag hoppas att så många som möjligt har hittat till kommunens hemsida och via Internet lämnat sina synpunkter om vad just de tycker om detaljplanen för Mården 11, (dnr PLA 10-72).

Barn och ungdomars möjlighet till säker och utvecklande lek är mycket begränsade inom SAMTLIGA fastigheter Öst på stan. Det är trångt mellan husen, mycket biltrafik i stadsdelen och de få lekplatser som finns passar främst för de allra minsta.

I dagens stillasittande samhälle måste varje tillfälle till rörelseglädje tas tillvara, och föräldrar behöver stöd från samhället för att inspirera till utomhusaktiviteter istället för datorspel. Barn inom centrumfyrkanten måste erbjudas möjligheter till rörelse, lek och spel inom rimligt avstånd från deras bostäder. Att ta bort idrottsplanen strider även mot det övergripande målet att minska bilberoendet inom staden eftersom fler barn kommer att behöva skjutsas till diverse fritidsaktiviteter utanför staden.

Detta står i direkt konflikt med gällande översiktsplan. I den fördjupade översiktsplanen över de centrala stadsdelarna står följande:

”Vid planläggning av bostadsmiljöer ska barns behov av friytor särskilt beaktas. Barnens möjligheter till säker och utvecklande lek och rekreation ska tillgodoses. Om tillräckliga möjligheter inte finns inom den egna fastigheten bör kompensationsåtgärder i närområdet övervägas.”

Vidare strider borttagandet mot viktiga principer om jämlikhet, eftersom det framför allt är barn till mindre välbeställda föräldrar som kommer att bli lidande när Rosendal försvinner, barn som varken har en egen trädgård eller en stuga utanför stan att åka till. Inte bygger man då en park med höga kvaliteér för dessa barn. Faktiskt vet jag inte för vem man anlägger den mer än förskolebarnen, som inte är där efter skolan och som inte vistas i området under sommaren. Vem har tänkt på alla de andra barn som behöver utrymme Öst på stan? Vem? Jag hoppas de synpunkter som lämnats trots allt tas på allvar för Rosendalsplanen är värdefull för många av oss boende Öst på stan.

2 kommentarer

Vi känner stor sorg & saknad

Av , , Bli först att kommentera 3

Sent igår nåddes jag av beskedet av att Britt-Marie Lövgren avlidit. Jag är chockad och bedrövad.

 

Britt-Marie har betytt så mycket, inte bara för oss inom folkpartigruppen i Umeå utan för många inom vårt parti. Så även för mig. Vi har förlorat en modig och väldigt driftig och insatt gruppledare men minnet av henne och hennes insatser kommer att finnas kvar länge.

 

Mina tankar går till de närmast sörjande. Måtte de finna tröst och stöd samt kraft att gå vidare trots det ofattbara som hänt.


Bli först att kommentera

Unga föräldrar och deras fortsatta utbildning

Av , , 4 kommentarer 7

Det är viktigt att unga föräldrar får möjlighet att återuppta och slutföra sin gymnasieutbildning. Idag ser verkligheten ut så att tre av fyra unga föräldrar inte har slutfört sin gymnasieutbildning vid 25 års ålder. De riskerar naturligtvis både att hamna utanför arbetsmarknaden och att fastna i utanförskap och bidragsberoende. Och inte bara de utan även deras barn. Varje år föds omkring 1300 barn av föräldrar som inte ännu fyllt 20 år.

Unga föräldrar ska inte behöva riskera att slås ut från utbildning på grund av dålig ekonomi. Idag växlar de allra flesta mellan att studera och att arbeta för att få ekonomin att gå ihop. Därför har regeringen redan tidigare låtit Ungdomsstyrelsen utreda unga föräldrars förutsättningar att slutföra sin/en gymnasieutbildning. 


Vi vill nu hitta de verktyg som leder till för att stödet i skolan och de ekonomiska förutsättningarna att återgå till studier förbättras. Därför har regeringen tillsatt en utredning för att se över frågan om studiehjälpen bör kunna omfatta ett tillägg för studerande unga med barn.
4 kommentarer
Etiketter:

Höj RUT-avdraget

Av , , Bli först att kommentera 10

och separera ROT & RUT från varandra i husavdraget.

Hushållsnära tjänster kommer att efterfrågas i allt högre utsträckning i framtiden, och till fler och olika typer av tjänster. I dag kombineras avdragen för rot och rut i det så kallade hus-avdraget. Maximalt hus-avdrag är 50 000 kronor per person. Det år som en familj gör en förändring tenderar avdraget att främst användas för olika typer av reparations- och tillbyggnadsarbeten, ROT istället för RUT-tjänster. I dessa fall uppstår inte den önskade avlastningen från hemarbete som framför allt skulle komma många kvinnor till del.Folkpartiets partistyrelse föreslår till landsmötet att avdragen bör separeras. Samtidigt är det rimligt att höja nivån så att både rut-avdraget och rot-avdraget var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per år och person. Ett hushåll med två vuxna skulle alltså ha möjlighet att få totalt 200 000 kronor i avdrag vid fullt utnyttjande av både rot- och rut-tjänster.Folkpartiet bejakar en utveckling som underlättar för familjer i vardagen.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,