Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Alliansen vill leda Sverige vidare in i grön ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 5

****************************** 

En politik för minskade klimatutsläpp, renare hav och bevarande av den biologiska mångfalden.

En röst på alliansen innebär fokus på luften, haven, sjöarna, skogen, växterna, djuren – ja allt det som omfattas av en modern miljöpolitik. Läs vår miljö- och klimatrapport som nyligen släpptes.

Alliansen utmanar de rödgröna med goda resultat i ryggen. Alliansen har höjt miljöbudgeten från 15 till 20 miljarder kronor under mandatperioden, satt fart på den förnybara energin, skyddat mer skog än någon annan regering och gjort Sverige till ledande på att minska klimatskadliga utsläpp.

*****************

Klimatet, att värna den biologiska mångfalden och ett hållbart energisystem är avgörande för framtiden.

Oljekatastrofen vid BP:s rigg i Mexikanska golfen visar att ett samhälle byggt på olja och fossil energi utgör ett hot mot vår planets långsiktiga överlevnad.

Alliansen utmanar de rödgröna om vilka som är bäst på att genomföra en politik genom samarbete för oss mot en ekonomisk och ekologisk utveckling som tryggar miljön och jobben i Sverige. Ungefär så  skriver Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat som bestått av Andreas Carlgren (C), Sofia Arkelsten (M), Eva Flyborg (FP) och Liza-Maria Norlin (KD).

Inga nettoutsläpp 2050

När alliansen 2006 tog över efter de rödgröna var målet för att minska de svenska klimatutsläppen förfärande lågt, 4 procent till 2012. Vi har höjt det till 40 procent fram till 2020-

Minska klimatpåverkan av fossilberoendet för uppvärmning och bränsle.  Storsatsa på energieffektivisering. Alliansen säger: Sverige ska gå före, men 99,8 procent av klimatutsläppen sker utanför Sverige. Därför lägger vi fokus på utsläppen både i Sverige och utomlands. Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige.

Överskott av klimatsmart el

Facit med alliansregeringen: Vindkraften växer rekordartat under mandatperioden. El från bioenergi likaså. Sverige kommer med alliansens politik att få ett överskott av klimatsmart el. Enligt Energimyndigheten bedöms detta till över 20 TWh 2020 – utan de höjda ambitionerna i elcertifikatsystemet medräknade!

Alliansen har genom klimat- och energiuppgörelsen 2009 och förra veckans riksdagsbeslut om kärnkraften lagt grunden för en ökad klimatsmart elproduktion i Sverige.

Risken för elbrist och import av klimatförstörande kolkraft från kontinenten ersätts pga detta av växande överskott av förnybar el.

Alliansarbetsgruppen föreslår därför bland annat: Öka exporten av svensk el och ersätt kolet ute i Europa med klimatsmart kraft!! Stärkt överföringskapaciteten i Sverige och till Europa.

Hållbara ekosystem

Biologisk mångfald är en stor miljöutmaning. FN:s globala studie ”Millennium Ecosystem Assessment” från 2005 visar att den biologiska mångfalden utarmas 100 till 1000 gånger snabbare i dag än för 50 år sedan.

Regeringen har storsatsat på naturvården. Från sex miljarder förra mandatperioden till 7,5 miljarder kronor nu. Vi har flerdubblat skyddet av naturskog, genom att i första hand använda statens skog i stället för att tvinga av små skogsägare mark. Över två tredjedelar av resurserna för landsbygdsprogrammet går till miljöinsatser.

Alliansarbetsgruppen föreslår bland annat: Sverige ska vara pådrivande för skydd och ett hållbart brukande av skogar över hela världen. Skövlingen av tropiska regnskogar måste halveras till 2020, och upphöra till 2030. Komet-programmet, som har initierats i fem län ska steg för steg utvecklas till att omfatta hela landet.

*************************************

Alliansen uppfyller klimatmålet, gör Östersjön renare, värnar naturskogarna och den biologiska mångfalden och för en energipolitik för trygga jobb och för export av ren svensk el som kan ersätta koldioxidel på kontinenten.

Alliansens klimat- och miljörapport hittar du här: www.annonsmakaren.se/av/media/Miljorapport.pdf

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,