Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Folkpartiet har målet inställt på en utrikespolitik för mänskliga rättigheter och demokrati

Av , , Bli först att kommentera 6

Vice statsminister tillika Folkpartiets partiledare Jan Björklund har idag presenterat flera förslag som syftar till att mänskliga rättigheter får en starkare ställning i Sveriges och EU:s utrikespolitik. Han anser att det är genant för EU att Arabförbundet, som består av flera diktaturer, lyckades samla sig till ett beslut att förorda en flygförbudszon över Libyen, medan EU misslyckades. Vidare presenterar han Folkpartiets förslag på olika sätt att, från och med nu, verka för att utveckla den svenska utrikespolitiken till en arena där grundläggande värderingar om mänskilga rättigheter alltid sätts i främsta rummet.

En ny diplomati

Revolterna i Nordafrika kom som en överraskning för många i Europa. Orsaken är att EU främst kommunicerat med statsledningar i dessa länder. När informationsmonopolen brutits upp och folk vågar protestera så eroderar snabbt stödet för korrumperade makthavare. När grannskapspolitiken i EU nu ska förnyas måste mänskliga rättigheter och demokrati få en mycket större tyngd.

Mer bistånd till demokratins förkämpar

Det är omöjligt att bygga demokrati utan demokrater. Folkpartiet vill öka, men också fokusera, det svenska demokratibiståndet. I nästa biståndsbudget bör minst en miljard kronor öronmärkas för bistånd till demokrater som arbetar i totalitära eller post-totalitära stater, en så kallad demokratimiljard.

Skärpning av kraven för svensk vapenexport

Vi måste bli mer noggranna till vem vi säljer vapen. Svenska försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati, men inte till att hota frihet och demokrati.  Lagstiftningen kring försvarsmaterielexport måste skärpas. Demokratier ska få köpa, och länder som vill vara demokratier. Men inte diktaturer. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter

Sverige kandiderar i år för en plats i rådet, som tyvärr har blivit en mötesplats för en rad av världens värsta regimer. Om Sverige väljs in i rådet kommer vi att utvärdera vår insats under 2014. Vi bör då samtidigt utvärdera hela rådets förehavanden. Om nuvarande situation består, där diktaturer lamslår FN:s arbete för mänskliga rättigheter är den enda rimliga slutsatsen att Sverige därefter verkar för att FN:s råd för mänskliga rättigheter läggs ned.

http://www.folkpartiet.se/Jan-Bjorklund/