Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Unga föräldrar och deras fortsatta utbildning

Av , , 4 kommentarer 7

Det är viktigt att unga föräldrar får möjlighet att återuppta och slutföra sin gymnasieutbildning. Idag ser verkligheten ut så att tre av fyra unga föräldrar inte har slutfört sin gymnasieutbildning vid 25 års ålder. De riskerar naturligtvis både att hamna utanför arbetsmarknaden och att fastna i utanförskap och bidragsberoende. Och inte bara de utan även deras barn. Varje år föds omkring 1300 barn av föräldrar som inte ännu fyllt 20 år.

Unga föräldrar ska inte behöva riskera att slås ut från utbildning på grund av dålig ekonomi. Idag växlar de allra flesta mellan att studera och att arbeta för att få ekonomin att gå ihop. Därför har regeringen redan tidigare låtit Ungdomsstyrelsen utreda unga föräldrars förutsättningar att slutföra sin/en gymnasieutbildning. 


Vi vill nu hitta de verktyg som leder till för att stödet i skolan och de ekonomiska förutsättningarna att återgå till studier förbättras. Därför har regeringen tillsatt en utredning för att se över frågan om studiehjälpen bör kunna omfatta ett tillägg för studerande unga med barn.
4 kommentarer
Etiketter: