socialdemokraterna Åsele

Vem styr kommunen?

Av , , 4 kommentarer 20

Det är tydligt att vår enkla blogg blir både läst och uppmärksammad – även av vår opposition. Att vi inte är helt överens i en del frågor framgår även det med tydlighet. Vem som sedan ”har rätt” överlåter vi till väljarna att avgöra.

VI tänker inte sätta oss över någon annan och påstå att vi bär på den enda sanningen, men en sak kan vi i alla fall lova: Vi gör allt vi kan för att bibehålla den service vi har och naturligtvis vill vi även förbättra den i den mån detta är möjligt. Vi tänker däremot inte göra någonting som vi inte kan ta ansvar för om tio år. Badpölen på campingen är ett exempel på saker som vi ALDRIG skulle genomföra.

Både Sylvia Samulesson och Egon Persson har i sina bloggar haft synpunkter gällande oss, vår politik och vår blogg. Vi kommer att besvara allt, men för läsarens skull kommer vi att dela upp svaren.

Skolan i Fredrika är fortfarande ett populärt ämne. Vi kommer att återkomma till den frågan mer utförligt längre fram, så den lämnar vi för stunden obesvarad.

När det gäller äldreomsorgen/vården har vi redan presenterat våra tankar, men även den punkten kan vi återkomma till. Här verkar det också som att oppositionen inte är helt överens. Den ene påstår att vi har tillräckligt med boenden och partikamraten menar att behovet nästan kommer att fördubblas inom en tioårsperiod. Vad gäller?

Det vi tänker ge vårt svar på idag är hur vi ser på tjänstemännens arbete och i vilken grad det är dem eller vi som styr.

Egon Persson säger ”Att ha förtroende för kommunens tjänstemän, innebär inte att de är dessa som ska styra kommunen.” Det är helt riktigt! Att ha förtroende för tjänstemännen innebär heller inte att framföra insinuationer och beskyllningar inför sittande fullmäktige, åhörare och press. Att ha förtroende för tjänstemännen innebär att ge dem ett uppdrag och sedan låta dem genomföra detta utan onödig inblandning. Givetvis har vi kontakt med tjänstemännen under projektens gång, där vi håller oss uppdaterade, ställer frågor och ger synpunkter. Denna möjlighet har även oppositionens företrädare! Varför inte utnyttja denna möjlighet istället för att ifrågasätta deras kompetens och integritet på fullmäktige? Är svaret så enkelt som att man söker politiska poäng med sitt agerande?

Liknelsen med målaren visar ganska tydligt på hur olikt vi ser på våra tjänstemän. ” En duktig målare, behöver inte kunna driva företag, för att få en anställning. Han behöver bara veta vad som ska målas och vilken kulör.” Nej, han behöver inte kunna driva ett företag, men nog behöver han veta mer än vad som ska målas och i vilken kulör det ska göras. (Hade det varit så enkelt så hade ju vem som helst kunnat ta på sig ett målaruppdrag.) ”En duktig målare” har både utbildning och erfarenhet och därför behöver företagaren inte åka runt och kolla alla jobb den anställde målaren gör – han behöver inte heller kritisera honom inför andra. Man har kommunikation sinsemellan istället. Detta skapar ett ömsesidigt förtroende och ett gott arbetsklimat.

Man kan också vända på Egons liknelse och säga ”En duktig företagare behöver inte vara utbildad målare för att driva en målarfirma. Han behöver bara kunna leda och fördela arbete och vara lite driftig.” (Lite förenklat). Med det menar vi att om man har personal med högre utbildning än man själv sitter inne med – så borde man acceptera det. Åsikter om och funderingar kring arbetet tar den duktige företagaren (återigen) med sina anställda, och inte inför uppdragsgivaren. Vilken uppdragsgivare skulle ge firman förnyat förtroende om det framgår att företagaren inte litar på sina anställda?

Summering:

Vi HAR duktiga tjänstemän. Vi är ÖVERTYGADE om att de gör sitt bästa för oss kommuninvånare. VI för en löpande kommunikation med tjänstemännen för att hålla både oss och dem uppdaterade om beslut och verksamhet.

Detta gör att vi även känner att VI har tjänstemännens förtroende. Vad känner oppositionen?