socialdemokraterna Åsele

En budget för framtiden

Av , , 2 kommentarer 38

Vi vill med detta inlägg klargöra en del saker som kan ha missuppfattats av den som läst Egon Perssons senaste blogg. Visst vill vi fortsätta samarbetet med VLL! Vi tänker INTE lägga ned någonting – vare sig inom vård eller skola! VI har fullt förtroende för vår personal och våra tjänstemän!

Egon Persson har i sin blogg redogjort för oppositionens förslag till budget för 2015. Vi kan inte annat än instämma i delar av det han säger. Vad som däremot inte klart framgår är vilka partier som ingår i denna opposition, men förhoppningsvis kommer detta att klargöras i god tid innan valet.
En grundförutsättning i all ekonomisk verksamhet är att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Det gäller i det egna hushållets ekonomi liksom i ett företags eller en kommuns ekonomi. Det viktigaste är att sänka kostnaderna och anpassa dem till de intäkter man har.” Absolut! Det innebär också att man ibland måste ta beslut som inte är populära hos alla. Vad vi vill säga är att det är omöjligt att sänka kostnaderna utan att någon drabbas. Det enda man kan göra är att försöka göra skadorna så små som möjligt.
Vi är även helt överens med oppositionen när det gäller samarbetet med VLL. Av Egons inlägg kan man annars lätt få intrycket av att vi skulle vara emot ett samarbete. Är detta en missuppfattning eller ett medvetet försök att misskreditera oss? Vi är ju trots allt överens i KS – råder det någon tvekan om det? Visserligen vet vi att det finns förslag om att riva upp VLL-avtal, men det kommer inte från oss.
En annan inte helt oviktig sak när det gäller VLL är att varken Åselepartiet eller Opinion har någon representant i landstingsfullmäktige. Något att tänka på.
Kort därefter kommer nästa försök till misskreditering – eller missuppfattning!? ”Majoritetens förslag: Centralisering till Åseborg innebär att Tallmon, Duvan och Stugan läggs ned på sikt.” Här tror vi ändå att vi kan utesluta att det handlar om missuppfattning. De boenden som kommer att omfattas av omorganisationen kommer inte att läggas ned. Verksamheten kommer att flyttas. Det är inte samma sak, vilket Egon/oppositionen försöker få oss att tro.
Varifrån han har fått idén att Stugan skulle läggas ned har vi ingen aning om. Här flödar tydligen tankarna fritt. Vi vill givetvis ha kvar Stugan! I vilken form det ska vara för att bäst tillgodose våra invånares behov är däremot en fråga för noga övervägande.
De förslag som oppositionen sedan kommer med när det gäller organisationen inom vården innehåller – enligt oss – vissa motsägelser. Man är för en effektivisering, men vill inte centralisera. Vi anser att det blir BÅDE effektivare OCH bättre med att ha vårdplatserna på så få ställen som möjligt. Bättre närhet till specialistkunskap. Effektivare och lättare för personsalen att kunna ge så god vård som möjligt. Inte minst en bättre arbetsmiljö för personalen. Personalen är ju ändå den viktigaste biten i hela organisationen.
Vår inställning är att vi först och främst fyller avdelningarna på Åseborg och sedan resterande, utifrån behov. Ska vi – som oppositionen anser – hyra ut rum/lägenheter så vore det väl bättre att nyttja t.ex Tallmon till detta!? Det är ju inte samma behov av vårdande personal för den som önskar ett sådant boende. Att då göra som oppositionen vill och sprida ut de med störst vårdbehov och istället placera de med ett mindre behov där kompetensen finns anser vi inte vara effektivt – eller försvarbart.
När det gäller antalet platser skiljer det lite på våra förslag, men inte alltför mycket. Vi tänker dock långsiktigt och att tro att vi har tillräckligt med platser för framtida behov känns lite chansartat och i viss mån ansvarslöst. Ett par platser ”för mycket” kostar mindre än att behöva bygga ut om/när behovet dyker upp.

Sedan kommer ett påstående om att hemtjänsten inte är tillräckligt ”effektiv”. ”Enl. beräkningar kan en hemtjänstpersonal serva 9 kunder om de finns boende någorlunda i närhet av varandra.” Detta följs av ”Dagens 25 hemtjänstpersonal ska serva ca 125 kunder utspridda i Åsele. Det innebär att de servar ca 5 kunder/personal jmf. med normen ca 9 kunder/personal – d.v.s. ungefär hälften så ”effektiva” som vid användning av personal i trybo (trygghetsboende).” Denna ”ineffektiva” verksamhet tänker sig Egon – och oppositionen – kunna bota med att göra trygghetsboenden av Svalan och Bofinken. Problemet med den idén är att den inte fungerar! Antagligen har oppositionen tänkt sig att alla som nu har hemtjänst skall in till trygghetsboenden!? Annars faller ju hela förslaget. Det är YTTERST tveksamt om någon av dessa är intresserad av en flytt. Tänker oppositionen kanske börja tvångsflytta folk från sina hem för att uppnå denna ”effektivisering”?
Vi skulle också vilja veta vem som gjort denna beräkning och hur den är gjord. Har man tänkt på att det föreligger stora skillnader på hur mycket vård varje brukare är i behov utav? Hur mycket ”service” ingår i beräkningen?
Så kommer vi till övertidskostnader och timtid. Detta är en fråga som vi med förtroende överlämnar till verksamheten att sköta. Vi politiker bör hålla oss till vårt och låta verksamheten sköta sitt. Det är en ren förtroendefråga och är det så att oppositionen inte har förtroende för kommunens personal så borde man kunna säga det utan omformuleringar.
Slutligen har vi kommit fram till punkten Fredrika skola/musikskolan. Här säger Egon Persson ”Nedläggning av grundskolan i Fredrika och stängningen av Musikskolan avvisas.” Här är vi återigen fullständigt överens! Något förslag om nedläggning av dessa har aldrig kommit från oss och kommer heller inte framgent.

.

EU-valet

Av , , 2 kommentarer 14

Nu är det bara drygt två veckor kvar till EU-valet, men det är redan nu möjligt att förtidsrösta uppe på kommunhuset.
Du tänker väl gå och rösta!?
Vilken inställning man än kan ha när det gäller hela EU, så är det viktigt att utnyttja sin rätt och göra sin stämma hörd. Det är ju ändå på det viset att EU till väldigt stor del påverkar våra liv, även i lilla Åsele. Du vet väl att mer än hälften av våra lokala beslut styrs av vad som beslutas i EU!?
Vi socialdemokrater vill verka för ett bättre Europa. Ett Europa där det satsas på jobb. Vi vill ha ett stopp för lönedumpning och försämrade villkor inom arbetsmarknaden. Vi kämpar för ALLAS lika värde och frihet. Vi står upp mot den rasism och främlingsfientlighet som vissa andra partier står för. En utebliven röst kan vara en röst för dessa krafter.
Ta ställning du också! Ta med föräldrar, barn, grannen, kompisen och arbetskamraten och GÅ OCH RÖSTA! Gör som oss. Rösta för ett bättre, jämlikare och mer medmänskligt Europa.
Vill du att ditt Europa ska vara rött, blått, grönt – eller brunt??? Det avgörs vid valurnorna.