Valen i vardagen

Från mobilen

Idag är det höstlov för eleverna på Castorskolan som på andra håll. Personalen har en dag om valen och vanorna i vardagen.

Två killar från Skellefteå, fritidspedagoger och företagare, guidar oss kring saker som förhållningssätt och bemötande på arbetsplatsen och det etiska fundament som kan kallas värdegrunden.
Det här har man gjort både genom ”forumspel”, interaktiva inslag och grupparbeten. Alla personalgrupper inom skolan, fritids och förskolan – även de enskilda – deltar.

En mycket bra dag hittills.