Länsstyrelserna ska förenkla för företag genom bättre myndighetskontakter

Som en del av regeringens förenklingspaket som aviserades i budgetpropositionen för 2024 ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att utforma och genomföra kompetenshöjande insatser riktade till länsstyrelsernas företagsnära verksamheter. Syftet är att förenkla företagens kontakter med länsstyrelserna.

Insatserna ska bidra till bättre myndighetskontakter med företag vid ärendehandläggning genom ökad kunskap om och förståelse för företagens förutsättningar och behov, större likformighet i arbetssätt och bemötande mellan olika länsstyrelser samt en mer likformig ärendehantering genom fler gemensamma processer och rutiner.

Regeringens förenklingspolitiska mål för förvaltningsmyndigheters bemötande och service för företag anger att dessa ska vara företagsanpassade och väl fungerande. Det kan röra såväl tillsyn som handläggningstider och andra myndighetskontakter. Av intresse kan exempelvis vara tillgänglighet, svarstid, upplevt bemötande, vägledning i fråga om regler och förståelse för företagens villkor.

– Regeringen fortsätter växla upp regelförenklingsarbetet. Företag ska kunna fokusera mer på sina kärnverksamheter och få en minskad administrativ börda. Det här uppdraget ska förenkla för företag genom bättre myndighetskontakter vid till exempel ärendehantering. Länsstyrelserna har en bred kontaktyta med företag och spelar därför en viktig roll, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Länsstyrelserna har en viktig roll att främja länens utveckling. Detta uppdrag kompletterar och förstärker de tidigare insatser regeringen gjort för att stärka förutsättningarna för länsstyrelsernas att ha ett ökat fokus på tillväxtfrågor samt för att deras myndighetsutövning ska vara effektiv, smidig och enkel. Det är fantastiskt roligt att länsstyrelserna och Tillväxtverket kan samverka för bättre myndighetskontakter med företag, säger civilminister Erik Slottner.

I uppdraget ingår att föra dialog med relevanta näringslivsorganisationer, samt beakta företagens förutsättningar och behov vid utformningen av insatserna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.