Lördag 17.30 Arbetarpartiet ligger närmare Kommunals kongressbeslut än Kommunal Umeå + (S)chwänstern. Jag synar Alejandro Caviede(s) bluff

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Ingress

Alejandro Caviedes, S-politiker i Region Västerbotten, påstår nu att jag uttalar mig i fackförbundet Kommunals namn. Men detta har jag naturligtvis aldrig gjort. Alla som läser detta har gått via rubriken på detta blogginlägg. Där står följande: ”Arbetarpartiet ligger närmare Kommunals kongressbeslut än Kommunal Umeå + (S)wänstern. Jag synar Alejandro Caviede(s) bluff”

Och så är det verkligen.

Arbetarpartiets politik innebär (liksom beslutet på fackförbundet Kommunals Kongress 2016) att LOV inte ska avskaffas för att ersättas med dagens LOU. Men denna nyanserade hållning har Alejandro Caviedes aldrig förmått framföra. Caviedes har däremot – gång på gång på gång – sagt följande om vad Kommunal anser: ”Vi har kongressbeslut på att LOV ska avskaffas”.

Därefter har Caviedes satt punkt. Detta oavsett om han har talat med politiska meningsfränder eller motståndare. Det är detta som gör Alejandro Caviedes till en bluffmakare. Sanningen är att fackförbundet Kommunal anser är att varken LOV eller LOU passar för välfärdssektorerna. Kommunal vill helst ha en helt ny lagstiftning när det gäller dessa sektorer.

Då jag berättar detta har jag tillgång till exakt samma källor som Alejandro Caviedes. Men jag blandar inte ihop mina egna åsikter med fackförbundet Kommunals åsikter. Jag klarar av att berätta vad som Kommunals förbundsstyrelse, jurister och utredare har uttalat. Detta innebär inte att jag uttalar mig i Kommunals namn. Däremot innebär det två andra saker:
a) Jag kan läsa innantill,
b) Jag kan tala sanning.

Tragikomiskt eller lyteskomik?
Det som återstår av Caviedes kritik är följande: Jag borde, enligt Caviedes, ha använt orden ”utlåtande om motionen” eller ”yttrande om förslaget” istället för min formulering ”kommentar till beslutet”… Tillåt mig påminna Caviedes att utan oss i Arbetarpartiet hade en bredare allmänhet i Umeå aldrig fått veta sanningen om VAD Kommunals förbundsstyrelse verkligen ansåg i samband med motionsbehandlingen 2016. Detta då Caviedes har gjort allt för att dölja detta. Jag är övertygad om att läsarna håller med mig om att sanningen om VAD förbundsstyrelsen ansåg är viktigare än om sanningen kallas för utlåtande, yttrande eller kommentar.

Detta pinsamma ordklyveri är ytterligare ett uttryck för samma desperation som Alejandro Caviedes, S-politiker i Region Västerbotten, visat då han uttryckt sig om mig på följande sätt

a) ”Jan Hägglund är helt ute och cyklar”,
b) ”har inte en djävla aning om vad han talar om”
c) ”verkar leva i en helt annan planet!!!”
d) ”Han sviker Kommunals medlemmar!!”

… Och om Arbetarpartiet på följande sätt …
e) ”Hur fan kan man som arbetarparti tro mer på arbetsgivarna när det gäller anställningsvillkoren i bramschen än på den fackliga organisation som organiserar medlemmarna i den branschen? Det är fullständigt galet.”

Ingen annan har uttryckt sig på samma vulgära sätt som Alejandro Caviedes. Detta vare sig de har velat avskaffa lagen om valfrihet (LOV), som exempelvis Caviedes partivänner inom S, eller bland de som har vill behålla LOV men utnyttja dess möjligheter.

 

Del I

Låt oss därmed lämna det tragikomiska och återgå till debatten.

Alejandro Caviedes har, till skillnad från mig, verkligen uttalat sig i Kommunals namn! Detta inte bara en gång utan många gånger. Denne socialdemokratiske politiker, i Region Västerbotten, har uppenbarligen inte talat sanning när det gäller vad fackförbundet Kommunal verkligen står för.

När det gäller Alejandro Caviedes personliga uppfattning anser han att alla privata utförare av hemtjänst i Umeå ska bort. Därmed delar Alejandro Caviedes inte sitt eget partis ståndpunkt. Han delar Vänsterpartiets ståndpunkt.

Jag vill i detta sammanhang påminna alla läsare om den Uppgörelse som Socialdemokraterna – det parti som Alejandro Caviedes kallar sitt? – har gjort med C, L och MP. I denna Uppgörelse är det fritt fram för LOV inte endast inom hemtjänsten – i Umeå. I den Uppgörelse som (S) har gjort med C, L och MP är det fritt fram för LOV inom sjukvården, särskilda boenden, skola och inom Arbetsförmedlingen.

Vi i Arbetarpartiet anser att detta är helt fel !
Vi har försvarat LOV mot LOU – inom hemtjänsten – i Umeå. Vi i Arbetarpartiet har däremot inte förespråkat LOV inom alla välfärdssektorer över hela Sverige. Det vore intressant att höra vad Alejandro Caviedes, och de övriga inom Schwänstern (de socialdemokrater som vill vara mer V än Vänsterpartisterna) har att säga om den Uppgörelse som S har gjort med C, L och MP på riksplanet i syfte att klänga sig fast vid ministerposterna?

 

Del II: desperation på grund av rädsla
Vi tror på förbundsstyrelsen beskrivning av vad Kommunal står för i denna fråga. Det vi inte tror på är vad Alejandro Caviedes påstår att Kommunal står för. Alejandro Caviedes verkar vara rädd. Mycket rädd. Därför har han börjat angripa min person med svordomar och lögner. Problemet när någon har byggt sin argumentation på lögner  – precis som om han har något att dölja – och det har han. Verkligen. Men låt oss vänta med detta ett tag och beskriva de utryck som Caviedes rädsla har tagit sig de senaste 24 timmarna – efter att en av mina partikollegor skrev en kommentar till Caviedes senaste blogginlägg. Låt mig exemplifiera:

a. Caviedes har inte vågat publicera min partikollegas kommentar till Caviedes blogginlägg,
b. Caviedes har även blockerat min partikollega från sin facebook,
c. Caviedes har även strukit en annan medlem av Arbetarpartiet, som sin vän, från sin facebook,
d. Caviedes har slutligen blockerat mig från sin facebook, liksom i förväg, trots att jag aldrig har varit vän med Caviedes på facebook. Men en rädd person, vilket Caviedes har all anledning att vara, har behov att förebygga insyn. Annars löper han en stor risk att förlora sitt inflytande inom Socialdemokraterna.

Vi har upptäckt att Caviedes har försökt bluffa oss i Arbetarpartiet. Och det finns en stor chans att han även har bluffat, lyckosamt, sina egna socialdemokratiska partikollegor och nu är livrädd att bli avklädd inför dessa. Och avklädd kommer Alejandro Caviedes att bli. Hans rädsla har varit befogad. Liksom den desperation som lyst igenom i alla hans påhopp på mig som person.

 

Del III: Jag utmanar nu Alejandro Caviedes på en offentlig debatt
Jag kommer att återkomma med datum, tid och plats – samt med en inbjudan till alla som vill komma och lyssna – och sedan vänta på S-politikern (i Region Västerbotten) Alejandro Caviedes i en timme. Vi får sedan se om Caviedes vågar dyka upp. Det borde inte vara svårt för Alejandro Caviedes att ställa upp ”face to face” mot mig. Han har ju en sådan låg uppfattning om mig som person. Kom ihåg några av hans beskrivningar av mig:
* ”Jan Hägglund är helt ute och cyklar”,
*  ”har inte en djävla aning om vad han talar om”
*  ”verkar leva i en helt annan planet!!!”
”Han sviker Kommunals medlemmar!!”

Det borde inte vara svårt för Alejandro, S-politikern i Region Västerbotten, att ta en debatt med någon som är en svikare som inte har en djävla aning om vad han talar om eftersom han verkar leva på en annan planet där han är ute och cyklar!


Del IV:
Hur kan Caviedes ha fått upp förslaget att avskaffa LOV på fullmäktiges bord ?

Caviedes har skrutit offentligt med att det är han och en annan (som arbetar för Kommunal lokalt) som har lyckats få upp frågan om att avskaffa ”lagen om valfrihet” (LOV) på den politiska dagordningen i Umeå kommun. Detta skryt har jag noterat, både i samband med en skriftlig offentlig debatt som Caviedes fört med Veronica Kerr på nätet, men också vi träffade honom face-to-face. ”Detta kommer från Kommunal i Umeå” var en replik som återkom gång på gång på gång från hans sida. Inte alltså inte endast till oss.

Hur kan en S-politiker i Region Västerbotten sätta dagordningen för fullmäktige i en så viktig fråga?

Hur kom Alejandro Caviedes i den positionen att han lyckades skapa oro hos över 1600 brukare och alla deras anhöriga, hos 18 privata hemtjänstföretag och alla deras anställda (ofta med familjer) som idag tar hand om 54 procent av alla som har beviljats hemtjänst? Hur fick denne Caviedes en position där han kunde skapa oro hos tiotusentals personer?

Detta beror på ett principlöst manövrerande från Alejandro Caviedes och co. Ibland bär de socialdemokratiska kläder för att vinna gillande på de övre nivåerna inom facket (där ”alla” måste vara socialdemokrater). På så sätt utser socialdemokraterna på de högre fackliga nivåerna sådana som Caviedes och co. till fackliga positioner på sektionsnivå. Sedan bär de sina fackliga kläder för att framstå som (oantastliga) fackliga radikaler när de debatterar med borgerliga, andra socialdemokrater och oss i Arbetarpartiet. Det är då de försöker skrämma med uttalanden som: ”hur fan kan man som arbetarparti tro mer på arbetsgivarna när det gäller anställningsvillkoren i bramschen än på den fackliga organisation som organiserar medlemmarna i den branschen? Det är fullständigt galet”.

Och många faller för detta manövrerande. Vissa imponeras. Andra skräms. Men det är så det går till. Så idag har Alejandro och co. – genom ett politiskt zick-zackande, med snabbare klädbyten än Clark Kent – bufflat sig fram och erövrat positioner som gör att de kan få upp saker på den politiska dagordningen. Ibland genom ombud.

När det gäller frågan om hemtjänsten i Umeå är Socialdemokraternas högsta beslutande organ inte S-gruppen i Umeå kommunfullmäktige. Det högsta beslutande organet för (S) i Umeå kallas Arbetarekommunens representantskap (AK:s repskap). Och det är via detta politiska fora som Alejandro Caviedes, med hjälp av andra i Schwänstern, har lyckats driva igenom att S-gruppen i fullmäktige ska avskaffa LOV – trots att Caviedes inte själv sitter i kommunfullmäktige.

Och för att få över andra socialdemokrater på sin sida – under debatterna i AK:s repskap (S högsta beslutande organ i Umeå) – har Alejandro Caviedes bluffat genom att hänvisa till ett beslut på Kommunals Kongress 2016 som alltså inte existerar.

Personligen tror jag att Schwänstern (ni vet de socialdemokrater som vill vara mer V än vänsterpartisterna själva), med Alejandro Caviedes i spetsen, har lyckats vinna en majoritet inom Arbetarekommunens representantskap. Sedan har AK:s repskap gett S-fullmäktigegrupp order att avskaffa LOV. Det kan ha varit svårt för många socialdemokrater på AK:s repskap att gå emot vad som påstods vara ett beslut taget på fackförbundet Kommunals kongress. Kommunal har många medlemmar (väljare) och detta fackförbund har stött S väldigt mycket i en rad valrörelser både i form av reda pengar och genom arbetskraft i form av förtroendevalda och ombudsmän. Här visar sig fördelarna med att ibland kunna bära S-kläder och ibland fack-kläder.

 

Del V:  Men i slutänden hänger allt på en sak: innehållet i kongressbeslutet som gett Caviedes makt över andra!

Alejandro Caviedes har ständigt kommit dragandes med Kommunals kongressbeslut från 2016 under hela den offentliga debatten mellan partierna i Umeå kommunfullmäktige och gissningsvis även inom S (själv eller via andra inom Schwänstern). Så låt oss då se vad som blev innebörden av det beslut som Alejandro Caviedes under månader har hänvisat till !

Det skrevs en motion till fackförbundet Kommunals kongress 2016 om att avskaffa LOV. Men förbundsstyrelsens inom Kommunal yttrade sig över denna motion. Det går att säga så här: förbundsstyrelsen yttrande över motionen var den avgörande delen av det beslut som kom att fattas på Kommunals kongress 2016.

I sin kommentar till beslutet att anta motionen skriver Kommunals förbundsstyrelse följande:

”För att Kommunal ska kunna få gehör för sitt krav att LOV ska avskaffas är en viktig pusselbit att det skapas en annan juridisk lösning för de kommuner och landsting som vill erbjuda sina medborgare möjlighet att välja ett privat välfärdsalternativ. Förbundet har därför till regeringen lagt fram förslag på hur lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver förändras för att bättre passa välfärden. Centralt är att villkor enligt kollektivavtal säkras för all upphandlad verksamhet.”

 

Kommentarer:

– Fackförbundet Kommunal säger alltså att det först måste skapas ett alternativ till LOV innan Kommunal kan få gehör för kravet att avskaffa LOV. Vidare framgår att detta alternativ inte är dagens variant av ”lagen om offentlig upphandling” (LOU). Istället kan vi alla läsa, klart och tydligt, att förbundsstyrelsen anser att ”lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver förändras för att bättre passa välfärden.
– Låt oss repetera detta med betoning på ett annat led i förbundsstyrelsens kommentar: ”Förbundet har därför till regeringen lagt fram förslag på hur lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver förändras för att bättre passa välfärden”.

– Det står även att det är centralt är ”att villkor enligt kollektivavtal säkras för all upphandlad verksamhet”. Detta viktiga krav är redan tillgodosett i Umeå kommun – som har LOV!

Det som alltså inte står är att fackförbundet Kommunal vill avskaffa LOV – för ersätta denna med dagens LOU! Det som står i förbundsstyrelsens kommentar är att fackförbundet Kommunal vill att regeringen ska förändra dagens LOU – inte använda sig av dagens LOU.

– Denna ståndpunkt från fackförbundet Kommunal framkommer vid flera tillfällen. Så skriver exempelvis Oskar Taxén, jurist på fackförbundet Kommunal, bland annat följande:” Sammantaget är min uppfattning att såväl LOU som LOV är illa anpassade för upphandling i välfärden och att de bör utmönstras till förmån för en egen särskild lag om välfärdsupphandling … ”!

 

 

Del VI: När vi synar vad Kommunal verkligen står för framstår Alejandro Caviedes som en bluffmakare  

Vi i Arbetarpartiet har argumenterat mycket mer i linje med fackförbundet Kommunal än vad Alejandro Caviedes har gjort. Vi har även legat mer i linje med fackförbundet Kommunal än vad Socialdemokraterna i Umeå har gjort (troligtvis på grund av Caviedes inverkan). Detta om det stämmer, som Caviedes skrytsamt har påstått, att det är han och ”Kommunal Umeå” som ligger bakom att Socialdemokraterna plötsligt fick för sig att avskaffa LOV till förmån för dagens variant av LOU (Caviedes kan ju tänkas ha bluffat då han debatterade skriftligt med Veronica Kerr och talade med oss). Detta vore ju en mindre bluff än att få ”alla” inom S att tro på ett kongressbeslut som endast presenterats till hälften – och som därför inte stämmer.

Arbetarpartiet har, liksom fackförbundet Kommunal, inte velat ersätta dagens LOV med dagens LOU. Men Alejandro Caviedes, och övriga Socialdemokrater i Umeå, ledda av sin Schwänsterfalang, har velat ersätta LOV med dagens LOU.

Arbetarpartiet har inte varit nöjd varken med LOV eller LOU. Vi har därför försökt finna vägar att förändra hemtjänsten inom ramen för LOV och vi har öppet redogjort för flera av de förbättringar som går att göra inom ramen för LOV. Alejandro Caviedes, och övriga Socialdemokrater i Umeå, ledda av sin Schwänsterfalang, har inte redogjort för hur de vill förbättra någonting.

Jag kan, mot denna bakgrund, avvisa Alejandro Caviedes påstående om att jag och övriga i Arbetarpartiet inte skulle ha en enda ”djävla aning om vad [jag] talar om”. Vi avvisar även påståendet om att vi ”sviker kommunals medlemmar”.

 

VII:  Caviedes bluffade om beslutet på Kommunals kongress – bluffar han då han påstår sig vara Socialdemokrat?

De saker som Socialdemokraterna faktiskt har sagt är följande:
a) de vill minska antalet privata utförare – men oklart med hur många,
b) de vill att kommunen ska behålla hälften av all hemtjänst – och därmed en viss valfrihet.

Men detta är inte vad Alejandro Caviedes står för. Om han bestämma skulle alla privata utförare avskaffas. Han har därmed samma uppfattning som Vänsterpartiet. För även V vill avskaffa alla privata utförare inom hemtjänsten i Umeå. Alejandro bluffade när det gällde innehållet i beslutet på fackförbundet Kommunals kongress. Vi frågar oss nu om han bluffar när det gäller att han är Socialdemokrat. Hans ståndpunkt är alltså densamma som Vänsterpartiets.

 

VIII: Den avgörande frågan vad gäller Alejandro Caviedes politiska framtid

Fråga kan ställas på följande sätt: om Alejandro Caviedes hade mage nog att bluffa när det gällde innehållet i beslutet på fackförbundet Kommunals kongress då han debatterade med exempelvis representanter för andra partier, kan Caviedes även ha bluffat om Kommunals kongressbeslutet intern – inom socialdemokratin – så att han och övriga inom Schvänsterfalangen vann en majoritet inom den socialdemokratiska arbetarekommunens representantskap?

Om så var fallet – att Alejandro Caviedes har lurat sina partikamrater – måste detta ha skapat en dålig eftersmak inom Socialdemokraterna i Umeå. Men om det är Caviedes bluff som ligger bakom den plötsliga vändning inom S så har bluffen inneburit något långt värre än att ha påverkat stämningen negativt inom S. Möjligheten finns att det är Caviedes bluff som har skapat en så stor oro och ångest hos de över 1600 brukare och över tiotusen anhöriga, hos de 18 privata hemtjänstföretagen och alla deras anställda (som idag tar hand om över hälften av alla som blivit beviljade hemtjänst i Umeå kommun) och detta helt i onödan!

Detta skulle i så fall vara totalt oacceptabelt. Detta är nämligen inte acceptabelt att skapa ångest och oro hos gamla som är beroende av andra för när det gäller det mest intima vid toalettbesök och som därför vill vara beroende av så få personer som möjligt. Detsamma gäller för exempelvis autistiska barn – barn som liksom de äldre blir oroliga om det kommer för många nya och okända ansikten in i hemmet.
För alla dessa handlar det inte om något maktspel eller någon lek – det handlar om dödligt allvar.

Och om Caviedes har skapat alla denna ångest och oro hos så många, genom att bluffa för egna dunkla syften, hoppas jag att dennes lämplighet att anförtros offentligt ansvar ifrågasätts.

 

Del IX
Det som står utom varje rimligt tvivel är att Alejandro Caviedes har haft ett stort inflytande när det gäller socialdemokratins agerande – tyvärr utan att behöva stå till svars. Det måste nu vara slut med denna ansvarslöshet. Det vore på sin plats med ett klargörande om vems intressen Caviedes egentligen representerar:
* Hela socialdemokratins,
* Enbart Schwänsterfalangens,
* Vänsterpartiets,
* Eller enbart sina egna

Klart är dock att Caviedes är en bluffmakare. Frågan är bara hur mycket han bluffar?

 

Avrundning

Till sist: på måndag återkommer jag med ett försök att redogöra för Socialdemokraternas alla försuttna chanser med LOV – samt med nya avslöjanden om Alejandro Caviedes politiska manövrer!

 

_________________________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

16 kommentarer

 1. Ville-Valle

  … ja du Jan Hägglund, tänk om Umeå hade haft fler av din sort i de styrande rummen för då hade inte de gamla behövt gråta sig till sömns av oro för sin dagliga tillvaro; då hade inte föräldrar i Umeå behövt gråta sig till sömns av oro för sina barns ve och väl i skolan; då hade inte fattigpensionärerna i Umeå behövt gråta sig till sömns av frustration över den politiska elitens ansvarslösa slöseri med skattepengar i Umeå och så vidare…
  Och så en sak till – hörde av en bekant att din antagonist Alejandro Caviedes har blivit ”blöt i byxorna där bak” på grund av rädsla över vad som komma skall från Jan Hägglund och Arbetarpartiet…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack Ville-Valle. Både för dina värmande ord samt för informationen om Alejandro Caviedes. Det finns fler i hans närhet som också kommer att få anledning att byta byxor. I sinom tid.

 2. Pingback: När fick Arbetarpartiet mandat att företräda Kommunals medlemmar? | Alejandro Caviedes

 3. Pingback: När fick Arbetarpartiet mandat att företräda Kommunals medlemmar? | Alejandro Caviedes (s)

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag uttalar mig inte, till skillnad från Alejandro Caviedes, i Kommunals namn. Däremot är det sant som det står i rubriken för mitt senaste blogginlägg: ”Arbetarpartiets politik för hemtjänsten ligger närmare Kommunals kongressbeslut än den politik som drivs av Kommunal+S i Umeå”. Och så är det verkligen. Arbetarpartiets politik innebär, liksom beslutet på Kommunals Kongress, att LOV inte ska avskaffas för att ersättas med dagens LOU. Men denna nyanserade hållning har Alejandro Caviedes aldrig förmått framföra. Caviedes har, gång på gång på gång sagt följande om vad fackförbundet Kommunal anser: ”Vi har kongressbeslut på att LOV ska avskaffas”. Och där har Caviedes satt punkt. Detta oavsett om han talat med politiska meningsfränder eller motståndare. Det som fackförbundet Kommunal anser är att varken LOV eller LOU passar för välfärdssektorerna. Fackförbundet vill helst ha en helt ny lagstiftning när det gäller välfärdssektorerna.
   Och att jag berättar om vad som Kommunals förbundsstyrelse och jurister har uttalat innebär inte att jag uttalar mig i Kommunals namn. Däremot innebär det två andra saker:
   a) Jag kan läsa innantill,
   b) Jag kan tala sanning.

   Alejandro Caviedes har, till skillnad från mig, verkligen uttalat sig i Kommunals namn. Inte bara en utan väldigt många gånger. Och han har uppenbarligen inte talat sanning om vad fackförbundet Kommunal verkligen står för. När det sedan gäller vad Alejandro Caviedes personligen anser så har han aldrig stuckit under stol med detta. Precis som Vänsterpartiet vill Alejandro Caviedes avskaffa alla privata utförare av hemtjänst i Umeå. Här har han inte samma uppfattning som sitt parti – i Umeå.

   Jag vill avsluta med att påminna alla om den UPPGÖRELSE som Alejandro Caviedes parti (?) har gjort med C, L och MP. I denna är det fritt fram för LOV inte endast inom hemtjänsten. I den uppgörelse som ditt parti har gjort med C, L och MP är det fritt fram för LOV inom sjukvården, särskilda boenden, skola och även Arbetsförmedlingen.

 4. Fredrik

  Jag väntar på ett svar på min fråga jag ställde, kommer det att publiceras eller tar du bara in rygg-dunkar? Trodde mer om dig.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag har bett dig sända mig din tidigare kommentar samt mitt förra svar. Om du gör det har dig lovat dig ett svar (se din mail) men annars inte. Bollen ligger hos dig!

 5. Bergis

  Kommunal är Socialdemokraternas knähund. När ställde kommunal upp för sina medlemmar sist? Förlorarna är medlemmar som betalt in fackföreningsavgift och på köpet får en Lenita som försvarar begränsningar i strejkrätten. Medlemmarna kan dessutom inte rösta bort invalda företrädare eftersom demokratin brister inom Kommunal.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tobias Baudin är ledamot i Socialdemokraternas högsta ledning, Verkställande Utskottet, där även Stefan Löfven satt innan han blev partiordförande inom S. Jag håller med om att denna knytning både är negativ för hur Kommunal förmår strida för sina medlemmar och när det gäller vilka som kan få förtroendeuppdrag. Det värsta exemplet var 2003 då Kommunal svek sina medlemmar på ett sätt som uppmärksammades i ett undersökande TV-program av typen ”Kalla Fakta”. Det var faktiskt skakande.

 6. Fredrik

  Här kommer frågeställningen: – Vad är den främsta fördelen för de ANSTÄLLDA, gräsrötterna, fotfolket, att jobba i en LOV bransch? Jag har hört dig prata dig varm för brukarna som riskerar att en ny person kommer till dom om det blir en ny upphandling och det går ju inte att argumentera emot självklart, men det som jag saknar svar på från din sida är arbetar perspektivet, de unga människor ( för det är mest unga som jobbar inom privat hemtjänst, dom är billigast att anställa, ett företag måste ju gå runt, är ingen välgörenhet att driva privat hemtjänst ) som ska utföra jobbet med att ta hand om äldre, hur ger du dom bäst förutsättningar som politiker till vänster på skalan? PS, jag är ingen ”fiende ” som du beskrev mig i tidigare inlägg, jag ser denna fråga ur ett annat perspektiv än dig, ur arbetarens perspektiv.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack. Jag kommer att svara på dina och en annan persons frågor i morgon måndag. Men jag kommer att ha en annan ingång än vad du har. Min ingång blir denna: ” – Brukarna föredrar LOV vilket innebär 1 – 0 till LOV: Finns det någon förbättring för de anställda som kan göras med LOU och som inte kan göras inom ramen för LOV – inom hemtjänsten – i Umeå?”

 7. Jonsson

  LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson sitter i sossarnas VU. Baudin gör inte det. Men, han sitter troligen i A-kassans styrelse ännu. Och han var tidigare vice ordförande i LO.
  Jag drog en lättnadens suck den dag Vanja Lundby Wedin avgick som LO-ordförande. Det fanns bl a vissa frågetecken kring AFA samt hennes make. Tyvärr har även Thorwaldsson en del att bevisa. Han är lysande på 1 maj, men blek övriga 364 dagar.
  Det var alltså 2016, på Annelie Nordströms tid, som SKAF motionerade valfriheten. Först nu 3 år senare blev det en het fråga i Umeå?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Du har rätt. Det var Lillemor Arvidsson, ordförande i Kommunal, som satt i Socialdemokraternas ledning en kortare tid. Dock ej i VU utan i Partistyrelsen. Tack.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.