Socialdemokraternas oförmåga att återvinna arbetarväljarna orsakade valnederlaget. Kraftsamling krävs – som efter valnederlaget 1991

Av , , Bli först att kommentera 30

Ska du bidra till
en djupare förändring måste
du även engagera dig under de 1460
dagarna till nästa val.

__     __     __

 

Ingress
Sverige står inför ett regeringsskifte. Valets stora vinnare var SD. Åkessons parti fick 20,5 procent av rösterna vilket innebar en ökning med hela 3,0 procentenheter jämfört med förra valet. Även Socialdemokraterna gick framåt. Partiet fick 30,3 procent vilket innebar en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med för fyra år sedan. Men medan SD var valets stora vinnare gjorde S sitt näst sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes! Detta är en av de viktigaste faktorerna i en valanalys.

En andra viktig faktor är följande: Socialdemokraternas ökning skedde på bekostnad av det egna, tänkta, regeringsunderlaget. S ökade alltså i jämförelse med katastrofvalet 2018. Men samtidigt minskade MP, V och C med totalt 2,4 procentenheter. Som block betraktat gick dessa fyra partier bakåt med 0,4 procentenheter i jämförelse med förra valet. S-blocket förlorade alltså fler väljare, över blockgränsen, än vad man självt lyckades vinna.

Socialdemokraternas misslyckande bestod främst i att partiet inte lyckades återvinna arbetarväljarna från Sverigedemokraterna. Istället försvagades stödet för S, ytterligare, bland arbetarväljarna samtidigt som stödet fortsatte att växa för SD. Bland de som uppger sig vara arbetare röstade 32 procent på S i årets val medan 29 procent röstade på SD. För fyra år sedan låg stödet för S på 34 procent bland arbetarna medan stödet för SD låg på 24 procent (Svt:s väljarundersökning).

 

Del ett
S förlorar regerings-positionerna – inte regerings-makten

De flesta analyser utgår ifrån att Socialdemokraterna nu tvingas lämna ifrån sig regeringsmakten. Men sanningen är att S aldrig riktigt har återerövrat den makt som följer av ett regeringsinnehav sedan partiet förlorade regeringsmakten till den av Reinfeldt ledda Alliansen 2006. Efter valet 2014 tog det tre månader av förhandlingar innan Decemberöverenskommelsen (DÖ) slöts och Socialdemokraterna och koalitionspartnern MP fick fast mark under fötterna. Under hösten efter valet hade S+MP:s budgetförslag fallit och Stefan Löfven tvingades inleda sin tid som statsminister med en budget utarbetad av allianspartierna. Regeringen fick alltså inte majoritet för sitt eget budgetförslag! Detta berodde på att både de fyra allianspartierna och SD röstade emot.

De långdragna förhandlingarna efter valet 2014 handlade huvudsakligen dels om hur inflytandet för det tidigare nazistiska partiet SD skulle minimeras, dels om vilka politiska kompromisser Socialdemokraterna var beredda att göra för att kunna regera. Redan för åtta år sedan började alltså S kompromissa med själva regerings-makten för att kunna besätta regerings-posterna.

Detta mönster återupprepades efter valet 2018. Då tog det hela fyra månader av förhandlingar innan Stefan Löfven kunde väljas till statsminister genom det s.k. Januariavtalet. Återigen handlade förhandlingarna huvudsakligen om två saker: * Hur inflytandet för Sverigedemokraterna skulle minimeras, * Vilka politiska kompromisser som S var beredda att göra för att få förlänga sitt innehav av regerings-posterna.

 

Del två
Regeringsbildningen efter valet 2018 var dömd att misslyckas

Förhandlingsuppgörelserna efter valen 2014 och 2018 var möjliga eftersom inget av de forna allianspartierna då ännu var beredda att ingå ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Men allt tydde på att den regeringsbildning som skedde efter valet 2018 var dömd att misslyckas. Låt oss nämna några av skälen. 1. I valet hade S och MP tillsammans fått stöd av färre än en tredjedel av väljarna. Samtidigt hade den samlade borgerliga oppositionen (de forna allianspartierna och SD) tillsammans fått stöd av nästan 60 procent av väljarna. 2. Återigen fälldes S+MP:s budgetförslag och regeringen tvingades styra med en M+KD-budget. 3. De olika partier som möjliggjorde att Stefan Löfven ”tolererades” som statsminister stod för sinsemellan oförenliga krav. Centern och Liberalerna ville bl a försämra lagen om anställningsskydd och ta steg mot marknadshyror. Vänsterpartiet hotade att fälla regeringen om den gav efter för C och L i dessa frågor.

I detta läge borde Socialdemokraterna ha avgått. En minoritetsregering som inte får igenom sin egen budget och som har färre än en tredjedel av mandaten i riksdagen och väljarna bakom sig saknar legitimitet. Kombinationen av att S hade gjort sitt sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes, och kraven från C och L på långt gående ideologiska reträtter, pekade på att Socialdemokraterna borde ha satsat på en comeback i valet 2022 efter en mandatperiod i opposition. Ett annat alternativ kunde ha varit att utlysa ett extraval i början av 2019.

Argumenten emot en avgång, med eller utan ett extraval, var att S då skulle ha överlämnat makten till en borgerlig regering. Men, som vi inledde med att säga, Socialdemokraterna har aldrig riktigt återerövrat regerings-makten utan främst regerings-positionerna. Under de två mandatperioder som gått har Socialdemokraterna regerat med borgerliga budgetar under tre av åtta år (2015, 2019 och 2022). Partiet har allvarligt försämrat anställningsskyddet, luckrat upp kollektivavtalen, sänkt skatten med nästan 70 miljarder och försökt ta de första stegen mot marknadshyror! Trots att S gjort precis allt för att klamra sig fast vid regerings-positionerna befinner sig partiet idag lik förbannat i opposition…

 

Del tre
S klarade inte av att återerövra arbetarväljarna från SD

Socialdemokraterna förlorade valet på grund av att partiet inte kunde återerövra arbetarväljarna från SD. Och hur skulle S ha kunnat göra det när de bland annat gett sig på anställningsskyddet – arm i arm med Sveriges mest fackföreningsfientliga partiledare (Annie Lööf)?

Det finns naturligtvis även andra förklaringar till att Socialdemokraterna fortsätter att förlora arbetare till SD. Att partiet ”inte såg det komma” när det gäller den bristande integrationen, framväxten av parallella samhällsstrukturer och skjutningarna har också spelat en viktig roll. Dessa frågor borde utgöra en utgångspunkt för en kritisk eftervalsdebatt inom S. Och det är i dessa frågor som S måste utforma konkreta krav för att kunna bedriva en framgångsrik opposition med sikte på att vinna tillbaka arbetarväljarna från SD i valet 2026.

 

Avslutning
Kraftsamling krävs – som efter valnederlaget 1991

Idag skulle Socialdemokraterna kunna göra samma sak som efter förlusten av regeringsmakten 1991. Efter valnederlaget började partiet, tillsammans med LO-facken, att kraftsamla. Den 6 oktober 1992 genomfördes landsomfattande demonstrationer mot högerregeringen under Carl Bildt och Anne Wibble. Över 200 000 människor deltog. Men idag kommer inga signaler om kraftsamling mot Ulf Kristerssons block – i vilket SD utgör största parti. Istället för en kraftsamling mot den nya regeringens signaler om nya angrepp mot offentliga sektorn via skattesänkningar och antifacklig lagstiftning fortsätter Magdalena Andersson samarbetspolitiken gentemot borgerligheten – även i oppositionsställning!

I samband med att Andersson mötte media efter att ha avgått som statsminister gjorde hon följande utspel: ”Om M vill samarbeta med mig så står min dörr öppen”. Den tuffa attityden gentemot moderatledaren och regeringsbildaren Ulf Kristersson står istället SD för. I en intervju i DN säger Jimmie Åkesson att SD kommer att gå i opposition om Kristersson skär i a-kassan!

Om denna ”arbetsfördelning” mellan ledaren för S och ledaren för SD blir bestående kommer Socialdemokraterna varken att återerövra regeringsmakten eller regeringspositionerna 2026.

Bli först att kommentera

Del ett: Arbetarpartiet passerade KD i Umeå kommun. Del två: ”Alternativ för Sverige” gick kraftigt bakåt – men öppnar dörren för nazister

Av , , 2 kommentarer 60

Ska du bidra till
en djupare förändring måste
du även engagera dig under de 1460
dagarna till nästa val.

__     __     __

Ingress
Under arbetet med en analys av riksdagsvalet vill jag publicera två korta kommentarer. Kommentarerna handlar dels om Arbetarpartiets valresultat i Umeå. Dels om ”Alternativ för Sverige” – en del av den högerextrema myllan som jag anser att det är väldigt viktigt att bekämpa i syfte att isolera.

 

Del ett
Arbetarpartiet gick om KD i den slutliga röstsammanräkningen för Umeå kommun.
Men detta borde ha varit klart redan på valnatten. Skälet till att så inte var fallet heter Holmsund västra. Eller, rättare sagt, valförrättarna i Holmsund västra. I detta valdistrikt skedde nämligen misstag som inte får ske. Först hamnade hela 47 av Arbetarpartiets röster under ”övrigt” just i Holmsund västra. I alla andra 73 valdistrikt i Umeå kommun klarade valförrättarna av att särredovisa våra röster. Detta är ett krav som kan ställas. Årets val var det tredje där namnet ”Arbetarpartiet” har funnits med. Dessutom: Jag har toppat valsedlar i hela sju val.

Sedan: Ännu värre var det att valförrättarna i just Holmsund västra (av allt att döma) verkar ha tagit 53 av Moderaternas valsedlar och lagt dessa bland KD:s valsedlar! Något liknande skedde inte heller det i något annat av de 73 valdistrikten i Umeå kommun. Agerandet från de ansvariga valförrättarna i Holmsund västra måste synas i sömmarna. Denna typ av misstag är inte acceptabla.

 

Del två
Jag vill fortsätta att upplysa mina läsare om ”Alternativ för Sverige” (AfS).
Därför skriver jag ytterligare ett blogginlägg om högerextrema AfS.

Först: Alternativ för Sverige (AfS) gick bakåt i årets riksdagsval.
*I hela riket tappade AfS nästan var femte väljare och slutade på 16 646 röster (i förra valet fick de nästan 20 300 röster).
*I Västerbotten tappade AfS över var fjärde väljare i riksdagsvalet och slutade på 415 röster (mot drygt 560 röster 2018).
* I Umeå tappade AfS också över var fjärde väljare och slutade på 222 röster (mot 305 röster för fyra år sedan).
Denna tillbakagång gläder alla oss som bekämpar högerextremistiska och rasistiska idéer och organisationer.

 

Del två B
Det finns nazister i organisationen Alternativ för Sverige. Dessa nazister använder sig av en ”tvättmetod”.

Ekonomiska gangsters brukar tvätta sina pengar i skumma företag. Inom de nazistiska och högerextrema kretsarna används också metoden att tvätta. Bland annat kandidater. En av de skumma organisationerna i den nazistiska och högerextrema miljön kallar sig för ”Det fria Sverige”.

Tvättningen går till på följande sätt: Det fanns personer som kandiderade för AfS i årets val som hade kopplingar till nazismen. Men detta ville Alternativ för Sverige dölja. Det är här som organisationen Det fria Sverige kommer in. Det Fria Sverige grundades av personer med bakgrund i två direkt nazistiska organisationer:
a) Nordiska motståndsrörelsen (NMR),
b) Svenskarnas parti (SvP).

Det fria Sverige, däremot, har aldrig varit en öppet nazistisk organisation. Därför vandrar tvättäkta nazister över – från bland annat Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti – via Det fria Sverige till Alternativ för Sveriges valsedlar! Antagligen anser Alternativ för Sverige att det skulle se alltför illa ut om kandidaterna på deras valsedlar kom direkt från öppet nazistiska organisationer som NMR och SvP. Det skulle antagligen också se alltför illa ut om kandidaterna på Alternativ för Sveriges valsedlar var dubbelanslutna (både medlemmar i AfS och i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och Svenskarnas Parti). Men genom att ta ”vägen över” Det fria Sverige kan alltså nazister hamna på AfS valsedlar. Och det går också, med största sannolikhet, att både vara medlem i AfS och i Det fria Sverige.

Det Fria Sverige tvättar alltså nazister – bland annat åt Alternativ för Sverige.

 

Del två C
Några andra upplysningar om partiet Alternativ för Sverige:
* företrädare för AfS för fram antisemitiska (anti-judiska), rasistiska, konspirationsteorier,
* AfS vill avskaffa brottsrubriceringen ”hets mot folkgrupp”,
* Partiledaren Gustav Kasselstrand har uppgett att minst en miljon invandrare skulle lämna landet med AfS politik – något som huvudsakligen skulle ske med tvångsmedel,
* Vice partiledaren i AfS (tidigare ordförande i Sverigedemokraterna!) Mikael Jansson reste år 2018 till Syrien och träffade diktator Bashar al-Assads närmaste män. Jimmie Åkessons föregångare som ordförande i SD, Mikalel Jansson, uppgav att han skulle diskutera ”återvandring” med Syriens diktators närmaste män.

 

Avslutning
Alternativ för Sverige röjer inte endast väg för högerextrema åsikter. AfS röjer även väg för nazistiska åsikter via ”tvättade” nazister. Det är, naturligtvis, glädjande att antalet som röstade på denna medlöpar-organisation minskade i Sverige, Västerbotten och i Umeå. Men 222 avgivna riksdagsröster i Umeå, 415 avgivna dito i Västerbotten och 16 646 röster för AfS i hela Sverige är, naturligtvis, åt helvete för många.

* AfS åsikter måste bekämpas aktivt.
* Syftet med en politiska kampanj måste vara att isolera AfS
samt pressa tillbaka högerextremister, rasister och nazister i allmänhet.

 

2 kommentarer

Två högerextremister – far och son – stöder parti som vill att deras fru respektive mor ska ”återvandra”. Se klipp om Alternativ för Sverige i Umeå

Av , , 14 kommentarer 74

 

Ingress
Den 18 aug höll det högerextremistiska partiet ”Alternativ för Sverige” (AfS) ett offentligt möte på Renmarkstorget i Umeå. Huvudattraktionen var partiordförande Gustav Kasselstrand. Jag ska strax återkomma till denne.

 

Del ett
Den första och största frågan för AfS är att invandrarna ska ”återvandra”.
Enligt detta parti ska kriminella, bidragsberoende, de som ljugit om sin identitet och de som inte velat anpassa sig återvandra. Men även invandrare som arbetar, är skötsamma och har anpassat sig ska inte vara säkra på att få ”stanna för all framtid”, skriver AfS, på sin hemsida. Detta öppnar för nyckfulla beslut – utan all rättssäkerhet.

 

Del två
Till min stora förvåning ser jag en man som är gift med en kvinna från Filippinerna
bland den handfull åhörare som står och lyssnar på ordförande Kasselstrand. Tillsammans med mannen finns hans, och den filippinska kvinnans, gemensamma son. En tillfällighet? Var far och son kanske endast nyfikna åhörare som råkat hamnat fel?

Tyvärr inte. Den 11 september lade både mannen och hans son ut valsedlar på vallokalerna för det högerextremistiska partiet  Alternativ för Sverige. De arbetar båda för ett parti vars politik (om AfS skulle vinna folkligt stöd) öppnar för att mannens fru, som alltså är pojkens mor, löper risken att tvingas ”återvandra”.

 

Klipp
Här kommer ett klipp på det tio-tal umebor som lyssnade på Kasselstrand. Mannen finns bland dessa tio. Efter klippet ska jag beskriva Gustav Kasselstrand samt ursprunget till Alternativ för Sverige.

Se video här

 

Del tre
Gustav Kasselstrand uteslöts av SD:s ledning i april 2015. Han hade då, bland annat, varit politisk sekreterare för SD:s riksdagsgrupp under nästan två år. Kasselstrand var vid tiden för sin uteslutning förbundsordförande för SD:s ungdomsförbund Sverigedemokratisk ungdom (SDU). Denna post hade han innehaft från februari 2011 till sin uteslutning drygt fyra år senare.

Skälet som SD:s ledning uppgav för uteslutningen av Kasselstrand var att denne, tillsammans med andra inom SDU, hade odlat och hemlighållit sina kontakter med bland annat ”Nordisk ungdom”.

Nordisk ungdom
Vad är Nordisk ungdom för organisation? ”Statens medieråd bedömde Nordisk Ungdom som en radikalt högerpopulistisk organisation som knöt an till ”den fascistiska ideologins tankefigur” och inkorporerade ”ideologiska element och politiska strategier från den italienska sociala fascismen” som de anpassade till ett svenskt sammanhang. Nordisk Ungdoms lokal Stacken i Täby var enligt Medierådet det första fascistiska sociala centret i Sverige…” (Wikipedia).

Mer om Nordisk ungdom
Organisationen bildades 30 januari 2010. Datumet 30 januari var ingen tillfällighet. Det var den 30 januari som Hitler och nazisterna tog över makten i Tyskland 1933! Namnet Nordisk ungdom är lånat från en svensk nazistisk ungdomsorganisation som bildades på 1930-talet.

Bland de som (återigen) bildade en organisation med namnet Nordisk ungdom fanns folk som hade lämnat det tidigare nazistiska partiet Sverigedemokraterna. Det handlade om personer som ansåg att SD, årgång 2010, hade blivit för tama politiskt sett! Nordisk ungdom använde våld i sina aktioner. Våldet riktade sig bland annat mot afghanska flyktingar och mot Stockholm Pride. Flera medlemmar i Nordisk ungdom dömdes för brott i samband med organisationens olika aktioner.

Gustav Kasselstrand uteslöts alltså för att han hade odlat och hemlighållit sina kontakter med Nordisk ungdom. Men även för att han hade  skyddat medlemmar i Nordisk ungdom som samtidigt varit medlemmar i SD:s ungdomsförbund SDU.

 

Del fyra
Sverigedemokratisk ungdom (SDU). Under flera år försökte ledningen inom SD reformera sitt ungdomsförbund. Detta genom att utesluta nazister och andra högerextremister – en och en. Men SD-ledningen tvingades att ge upp detta försök. Det fanns helt enkelt för många nazister och högerextremister inom SDU. Inför Sverigedemokraternas kongress (Landsdagar) som hölls i slutet på november 2015 gav SD upp försöken att reformera sitt ungdomsförbund. Istället klippte SD alla band med SDU. Detta skedde i september 2015.

SD tvingades därefter börja bygga upp ett nytt ungdomsförbund. De som valde att stanna kvar i det ungdomsförbund (SDU) som Kasselstrand hade lett under drygt fyra år (februari 2011 – april 2015) tvingades att lämna partiet Sverigedemokraterna.

Det var alltså tidigare medlemmar i det uteslutna SDU – ofta nazister och högerextremister – som tillsammans med bland annat avhoppare från SD – kom att utgöra grunden då Alternativ för Sverige bildades. AfS registrerades och grundades i början av 2017 för att lanseras ett år senare.

Och vem kunde bli en mer naturlig ordförande för AfS än den tidigare SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand.

 

Avrundning
Det var tragiskt att se far och son stå och lyssna på Kasselstrand. Denne ledare för ett parti vars politik (om AfS skulle vinna folkligt stöd) hotar mannens fru och sonens mor med ”återvandring”. Ett hot som ligger helt i linje med de traditioner och de förebilder som AfS har.

Det tragiska består i att mannen och hans son arbetar för att AfS ska vinna folkligt stöd! Något som skulle utgöra ett hot mot den kvinna som är fru respektive mor till dessa båda högerextremister.

Dessa båda högerextremister – far och son – framstår som tragiska. Men de är samtidigt farliga. Speciellt om de blir fler. Låt oss därför se till att de inte blir fler. Låt oss därför ta dem och deras rasism på allvar – och ifrågasätta deras hatiska budskap.

Dessa två högerextremister är inte några som man fikar ihop med.
Kom ihåg: de menar allvar – precis som Gustav Kasselstrand.

14 kommentarer

Stort tack till våra valarbetare och väljare! Plus en första kommentar till Arbetarpartiets valresultat i Umeå kommun

Av , , 4 kommentarer 79

Ska du bidra till
en djupare förändring måste
du även engagerar dig under de 1460
dagarna till nästa val.

__     __     __

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra valarbetare som gjort stora insatser under årets valrörelse. Och ett stort tack till alla väljare som bemött oss med en sådan värme då vi varit ute och valarbetat. Här följer några första kommentarer kring vårt valresultat.

Vi återkommer också med kommentarer kring resultatet i riksdagsvalet. Men åter till Umeå kommun:

1. Vi klarade vår huvudmålsättning. Arbetarpartiet valdes åter in i Umeå kommunfullmäktige!

2. Med största sannolikhet har vi blivit större än Kristdemokraterna. Våra röster i valdistriktet Holmsund Västra har felaktigt redovisats under kategorin ”övriga partier”. Men då detta retts ut kommer vi alltså, med största sannolikhet, att ha gått om KD.

3. Vi var nära, väldigt nära, att ta ett tredje mandat – från Liberalerna – i den Centrala valkretsen. Skillnaden handlar om färre än 70 röster.

Uppdatering 14/9: Detta stämmer inte. De sju utjämningsmandaten gör att vi skulle behöva fler än 70 väljare för att ta ett mandat från Liberalerna. Det får bli i valet 2026.

4. Med alla valkretsar räknade, utom de sena poströsterna, ser vi ut att hamna på nästan 3 000 röster, vilket motsvarar 3,5 procent av rösterna i Umeå (vi fick 3,58 procent år 2018).

Kommentarer:
Det hade varit roligt med ett tredje mandat. Men huvudsaken för oss var att ta bli återvalda. Och det blev vi. Vi har nu valts till Umeå kommunfullmäktige för nionde gången (första gången var 1991). Detta visar att dagens Arbetarparti har en fast förankring i Umeå kommun. Vi har skapat en unik tradition, eller närvaro, bland umeborna för att vara ett parti som inte bara är ett lokalt utskott av ett riksdagsparti. Ingen kan förneka Arbetarpartiets folkliga stöd lokalt.

AP gick väldigt mycket framåt i valet 2018. Då ökade vårt röstetal, i absoluta termer, med nästan 40 procent! I årets val lyckades vi, mot alla odds, återupprepa 2018 års valresultat. Utgångsläget var nämligen mycket svårt. Faktorer som corona-pandemin, Ukrainakriget och ett monumentalt fokus på regeringsfrågan inför detta val har, tillsammans, dragit bort uppmärksamheten från ALL kommunalpolitik. AP har verkligen tvingats kämpat hårt för att sätta de kommunala frågorna i centrum. Det har varit krävande.

Därför är vi idag både nöjda, och stolta, över att vi har lyckats försvara vår valframgång från 2018.

Återigen: ett stort tack till alla valarbetare, väljare – och allierade!

 

 

Gå med i AP.
Arbetet mellan valen
är viktigast.

 

4 kommentarer

Kommunens skuldsättning skenar med S+Mp+Alliansen. Men inflation o. räntehöjningar kräver att skulderna minskas. Nu krävs prioriteringar !

Av , , 2 kommentarer 49

Oavsett hur du
röstar till riksdagen – rösta
på Arbetarpartiet i valen till Umeå
kommun och Regionen. Ska du bidra till verklig
förändring måste du även engagerar dig
de 1460 dagarna fram till
nästa val 2026.

__     __     __

 

Ingress
I juni år 2020 antogs budgeten för året 2021. Arbetarpartiet (AP) hade avsatt 600 miljoner till investeringar. Övriga partier hade enats om en investeringsbudget på hela 1500 miljoner. Vi i AP fick, naturligtvis, kritik av de övriga partierna för att vi hade varit för snåla.

Men hur blev utfallet (verkligheten) när år 2021 kunde utvärderas. Verkligheten visade att investeringarna hade uppgått till 630 miljoner. Vi låg alltså 30 miljoner ifrån utfallet eller verkligheten. Övriga partier låg 1500 – 630 = 870 miljoner ifrån utfallet eller verkligheten. Detta talar sitt tydliga språk.

 

Del ett
I juni i år antogs en investeringsbudget för 2023 och samtidigt en plan för investeringarna för åren 2024, 2025, 2026. Jag väljer att kalla detta för en ”långtidsbudget för investeringarna”. Den långtidsbudget som S+Mp+Allianspartierna antog för investeringarna under de fyra åren 2023 – 2026 landade på hela 5000 miljoner! För att finansiera detta måste dessa partier, enligt sina egna siffror, öka upplåningen med 2300 miljoner under samma fyraårsperiod!

I maj i år, månaden före antagandet av ”långtidsbudgeten för investeringarna”, låg Umeå kommuns låneskuld på 1900 miljoner. S+Mp+Allianspartierna planerar alltså att ytterligare öka kommunens låneskuld med 2300 miljoner under de kommande fyra åren. Innebörden av detta är att S+Mp+Alliansens långtidsbudget för investeringarna förutsätter att låneskulden, vid utgången av 2026, kommer att ligga på 1900 miljoner + 2300 miljoner = 4200 miljoner.

 

Del två
S+Mp+Alliansen planerar alltså att mer än fördubbla låneskulden på bara fyra år! Från dagens 1,9 miljarder till 4,2 miljarder. Men till detta ska läggas att idag ökar räntorna snabbare än på mycket länge. Även om kommunens lån, till stor del, var bundna till vissa procentsatser kommer ränteökningarna ändå att slå igenom – även på Umeå kommuns snabbt ökande låneskuld. Tyvärr innebär detta att låneskulden, vid utgången av 2026, mycket väl kan vara betydligt större än 4,2 miljarder.

I ett läge med ökande inflation och stigande räntor förefaller det sällsynt oansvarigt att mer än fördubbla Umeå kommuns låneskuld på bara fyra år. Det som krävs, i dagens krissituation, är istället att kommunens skuldberg minskas under de kommande fyra åren.

 

Del tre
Arbetarpartiet hade en mer återhållsam investeringsbudget under året 2021 (se ingressen ovan). Vi har även en mer återhållsam ”långtidsbudget för investeringar” när det gäller fyraårsperioden 2023 – 2026. Detta gör att vi kan åstadkomma ett trendbrott under nämnda fyraårsperiod när det gäller kommunens skuldsättning. AP:s finansieringsbudget gör det möjligt att påbörja en avbetalning av kommunens skulder. Denna skuldminskning är visserligen blygsam och ligger ”endast” på 360 miljoner under fyraårsperioden.

Men att överhuvud taget minska kommunens skulder, i ett läge då S+Mp+Alliansen planerar att mer än fördubbla kommunens skulder, innebär en väldig skillnad.

Skillnaden är faktiskt väldigt stor. Vid utgången av år 2026 kommer kommunens skuldsättning vara mellan 2500 – 2600 miljoner lägre med Arbetarpartiets ”långtidsbudget för investeringarna”. Detta i jämförelse med den skuldsättning som skulle bli resultatet  om den av S+Mp+Alliansen antagna investeringsplanen förverkligas. Skillnaden kan för övrigt bli ännu större på grund av stigande räntor.

Umeå kommuns skuldsättning med AP:s alternativ vid utgången av 2026: 1900 – 360 = 1640 miljoner
Skuldsättningen med det alternativ som S+Mp+Alliansen har antagit: 1900 + 2300 = 4200 miljoner
Skillnad: 4200 – 1640 = 2560 miljoner.

 

Del fyra
Det finns olika metoder för budgetering. En investeringsbudget kan vara en prognos. Detta betyder att De Styrande endast gissar hur utfallet kommer att bli – utan att själv ens försöka påverka utfallet, utan att själv försöka styra, utan att själva våga prioritera. Denna metod kan kallas för en passiv budgetering. Metoden kan också kallas för en viljelös budgetering. Eller för en feg, och därför en dålig, budgetering.

En investeringsbudget kan också vara ett uttryck för en medveten planerad viljeinriktning. I detta fall måste De Styrande klara av att prioritera. Att prioritera betyder att välja att förverkliga vissa projekt – och att inte förverkliga andra. Att prioritera betyder också att, av de projekt som verkligen ska förverkligas, lägga vissa före och andra senare – i en turordning. Denna metod kan kallas för en aktiv budgetering. Återigen: Denna metod uttrycker en medveten viljeinriktning.

 

Del fem
Att banta eller inte banta – det är frågan. De Styrande i Umeå kommun använder sig av passiv budgetering när det gäller investeringarna. Deras metod kan jämföras med ett klädinköp för en person som borde gå ned i vikt. Om den som behöver banta – från exempelvis 150 kg till 63 kg – köper kläder som är stora nog även för någon som väger 180 kg innebär ju inte kläderna någon som helst press på den som behöver banta. Den som väger 150 kg kan ju, om det bara kommer an på kläderna, till och med gå upp i vikt!

Låt oss gå tillbaka till investeringsbudgeten för året 2021.

Utfallet blev alltså 630 miljoner. Vi hade trängre kläder – nämligen 600 miljoner. Men S+Mp+Alliansen hade skaffat kläder vida nog för 1500 miljoner. Med tanke på att utfallet blev ”endast” 630 miljoner fanns ingen som helst viljeinriktning i form av prioriteringar från S+Mp?Alliansens sida. Det fanns inget resonemang av typen: Vi bygger A och B, men inte C och D – och sedan förverkligar vi A före B.

 

Avslutning
Arbetarpartiet använder sig av aktiv budgetering. Skälet till att Arbetarpartiet kan börja betala av på, och därmed minska, kommunens skuldberg under samma fyraårsperiod som S+Mp+Alliansen vill mer än fördubbla låneskulden – är att vi förmår prioritera. Vi är, exempelvis, inte emot en evenemangsarena. Men den ska inte betalas med kommunala pengar. Detta ställningstagande innebär en prioritering. Vi i Arbetarpartiet väljer bort något som övriga partier vill betala för – åtminstone delvis med kommunens pengar.

 

2 kommentarer

Bilder från dagens torgmöte för Religionsfrihet och Yttrandefrihet – mot rasism. Mötet hölls med anledning av Paludans norrlandsturné

Av , , 4 kommentarer 40

Uppföljning av tidigare blogg.

Högerextremisten och koranbrännaren Rasmus Paludan hoppade, till vår stora lycka, över Umeå.

*Rasmus Paludan brukar genomföra manifestationer utan polistillstånd. I samband med dessa bränner han Koranen – ofta utan tillstånd att elda inom tätbebyggt område!

Varje ansvarskännande medborgare måste motverka ett sådant allmänfarligt beteende. Eldar är till för att släckas. Här nedan visar jag hur man kan göra. Jag häller ut 10 liter vatten från en skurhink. Se det som ett tips.

Jag har ännu inte träffat en högerextremist som inte har förstått innebörden av tio liter vatten!

*I samband med torgmötet intervjuade jag en ungdomsledare på Ersboda vid namn Mahmoud Chninou. Han berättade om sitt arbete i vad han kallar för sårbara områden. Hans berättelse om sitt arbete fick spontana applåder från åhörarna.

Åhörarna uppskattade även min, handgripliga, instruktion om hur man släcker bränder.

 

Foto: Max Foto

Foto: Marie Salomonsson

Foto: Marie Salomonsson

Foto: Marie Salomonsson

 

4 kommentarer

Varning umebor! Högerextremisten + koranbrännaren Paludan PASSERAR Umeå idag. Möte för Religionsfrihet och Yttrandefrihet – mot rasism 13.00

Av , , 3 kommentarer 31

Högerextremisten och koranbrännaren Rasmus Paludan KOMMER att passera Umeå idag. 

Detta är nämligen Paludans resplan:
* Härnösand: 08.30 – 09.30
* Ö-vik:          10.45 – 11.45
* Umeå:         ………………..
* Skellefteå:   15.00 – 16.00
* Piteå:           17.15 – 18.15
* Luleå:          19.15 –  20.00

Källa: Stram Kurs facebooksida (Paludans parti)

 

Kommentar
Som alla ser finns det absolut ingenting som hindrar Rasmus Paludan, som reser med bil, att ändra sin resplan och stanna till i Umeå. Han har genomfört många Koranbränningar – i syfte att provocera fram våld och hat och skapa sår i samhället – utan polistillstånd. Bland annat den senaste gången han invaderade Luleå.

 

Alla hoppas att Umeå slipper Rasmus Paludan idag lördag.
Men risken finns att högerextremisten Paludan stannar till här för att försöka ta ”revansch” för sitt misslyckande då han invaderade Umeå måndagen den 22 augusti.

 

Därför bjuder jag in till ett torgmöte idag lördag 13.00 – på Rådhustorget i Umeå.
Temat för torgmötet kommer att vara detsamma som då Rasmus Paludan var här i augusti.

”För religionsfrihet och yttrandefrihet och ömsesidigt respekt – mot rasism”

 

Mötet 13.00 på Rådhustorget har följande syfte:
* att skapa ett alternativ till den eventuella manifestation som Rasmus Paludan skulle kunna genomföra även i Umeå,
* att låta folk säga vad de tycker om högerextremisten och koranbrännaren Paludan – på en annan plats än den han själv (eventuellt) väljer i Umeå – och att genom en aktiv bojkott undgå den fälla som Paludans hela ”fälttåg” i Norrland utgör.

En fälla både för muslimer och för icke-muslimer.

 

Kom ihåg temat för torgmötet idag 13.00 på Rådhustorget:
”För religionsfrihet och yttrandefrihet och ömsesidigt respekt – mot rasism”.

 

DU ÄR VÄLKOMMEN

3 kommentarer

إلى كل السويدين الجدد – To all foreign born residents living in Sweden – Till alla utlandsfödda i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 53

 

 

__          __          __

 

To all foreign born residents living in Sweden

Unemployment among employees born in Sweden is around 5,4 percent. Unemployment among foreign born employees is as high as 17,0 percent! This is unfair. Everyone who wants to work should be able to work and get paid. Arbetarpartiet is fighting to make it possible for everyone who wants to work to get a decent job.

All people should be allowed to practice their religious beliefs, as long as this does not mean the oppression of other people and their beliefs. Arbetarpartiet has always supported the Muslims’ demand for a separate room at the NUS hospital in Umeå where Muslims – and others – can make their dead family members ready for the funeral. We have also always fought racism.

In Sweden, you can vote in three different elections on Sunday, September 11:
* In the election to Riksdagen
* In the election to Region Västerbotten
* In the election to Umeå Kommun

In order for you to vote in the three different elections, the following rules apply:
* To Riksdagen: You must be a Swedish citizen and have received a Voting Card – Röstkort – by post in August.
* To Region Västerbotten: You must have lived in Sweden for three years and received a Voting Card – Röstkort – by post in August. You do not have to be a Swedish citizen to vote in this election.
* To Umeå Kommun: You must have lived in Sweden for three years and received a Voting Card – Röstkort – by post in August. You do not have to be a Swedish citizen to vote in this election.

Arbetarpartiet asks for your vote in two elections on September 11:
* In the election to Umeå Kommun
* In the election to Region Västerbotten.

But most importantly: We want you to join our political party to fight for justice, and against racism, during the 1461 days until the next election!

 

__          __          __

 

Till alla utlandsfödda

Arbetslösheten hos löntagare födda i Sverige ligger på drygt 5 procent. Arbetslösheten bland utlandsfödda ligger på hela 17 procent. Detta är orättvist. Alla som vill ska få arbeta och få lön. Arbetarpartiet vill att alla ska få arbeta.

Alla människor ska få utöva sin religiösa tro, så länge detta inte innebär ett förtryck av andra människor. Arbetarpartiet har alltid stött muslimernas krav på ett eget rum på sjukhuset NUS där muslimer – och andra – kan tvätta sina döda.

I Sverige får du rösta i tre olika val söndagen den 11 september:
* Valet till riksdagen
* Valet till Region Västerbotten
* Valet till Umeå kommun

För att du ska få rösta i de tre olika valen gäller följande regler:

Till riksdagen: Du ska vara svensk medborgare och ha fått ett Röstkort via posten i augusti
Till Region Västerbotten: Du ska ha bott i Sverige i tre år och ha fått ett Röstkort via posten i augusti. Du behöver inte vara svensk medborgare.
Till Umeå kommun: Du ska ha bott i Sverige i tre år och ha fått ett Röstkort via posten i augusti. Du behöver inte vara svensk medborgare.

Arbetarpartiet vill ha din röst i två val den 11 september:
* Umeå kommun
* Region Västerbotten

Bli först att kommentera

Rasmus Paludan har sökt tillstånd i Ö-vik OCH i Luleå nu på lördag. På vägen passerar koranbrännaren Umeå. Möte mot Paludan 13.00

Av , , Bli först att kommentera 51

Till alla umebor,

* Högerextremisten Rasmus Paludan hotar återigen oss umebor. Paludan har ansökt om tillstånd att få genomföra en manifestation i Ö-vik nu på lördag (ÖA 7/9-22). Paludan har även ansökt om att få genomföra en manifestation i Luleå – på lördagens kväll. Om Paludan genomför sina manifestationer i Ö-vik och Luleå kommer denne högerextreme koranbrännare att passera Umeå …

 

* Senast Rasmus Paludan invaderade Umeå misslyckades han med att skapa kaos och våld – vilket var hans mål. Alla umebor lyckades som väl var hålla huvudet kallt genom en kraftfull insats från många håll (se min blogg 23 augusti).

Tyvärr finns det nu en uppenbar risk att högerextremisten Paludan försöker ta ”revansch” på oss umebor genom att göra ett ”oanmält” besök här för att genomföra det han brukar göra – i förhoppning om att kunna provocera fram kaos och våld för att lämna sår i samhället efter sig – och dessutom skada valrörelsen här i Umeå.

 

* Inför sitt förra besök hade Paludan uppgett att han skulle använda böcker, tändare, urin och grisblod. Här i Umeå. Högerextremisten ville dessutom genomföra sin manifestation i närheten av en moské – vilket han naturligtvis inte fick. Paludan fick hålla till i Döbelns Park. Där kände han sig tvingad att endast tala, i drygt två timmar, inför en publik som i slutet huvudsakligen bestod av poliser.

 

*Men Paludan brukar ofta strunta i polistillstånd och bara börja tala i centrum i en stad med sin megafon – samt uppträda väldigt provocerande på annat sätt. Så gjorde han i Luleå sedan han misslyckats i Umeå. I Luleå gick Paludan bara ut, mitt i staden, och började tala för att sedan tända eld på Koranen. Då den våldsamma reaktionen uteblev fortsatte Paludan att provocera. Då en person inte orkade längre utan skrek något i stil med ”rasist” åt Paludan tog högerextremisten detta som en ursäkt för att, återigen, bränna Koranen.

Paludan tar även hjälp av tekniken för att kunna provocera ännu mer. I hans megafon upprepades automatiskt ett budskap riktat till den som ropat ”rasist” åt honom i Luleå. Budskapet löd ungefär: ”Du som ropade är ansvarig för att jag (Paludan) nu måste fortsätta att bränna Koranen”.

Dessa ord upprepades sedan, 30 – 50 gånger, automatiskt av Paludans megafon! Detta är oerhört provocerande, att höra och se, för alla närvarande. Både för muslimer och för icke-muslimer.

Tänk då vilket situation som högerextremisten Rasmus Paludan skulle kunna skapa om han stod och gapade, med sin megafon, intill en moské. Och dessutom tog hjälp av såväl grisblod som urin!

 

*Jag hoppas att vi umebor slipper besök av Rasmus Paludan nu på lördag. Men risken finns att högerextremisten Paludan stannar till i Umeå under lördagen den 10 september och då passar på att försöka ta ”revansch” på umeborna genom att bränna Koranen. Och kanske även försöka förnedra troende, och även icke-troende, genom att använda sig av grisblod och urin på ett sätt som strider mot all mänsklig hänsyn.

Därför bjuder jag in till ett torgmöte nu på lördag 13.00 på Rådhustorget i Umeå. Temat för torgmötet kommer att vara detsamma som då Rasmus Paludan invaderade Umeå den 23 augusti.

 

”För religionsfrihet och yttrandefrihet och ömsesidigt respekt – mot rasism”

Du är välkommen till Rådhustorget nu på lördag 13.00.
Vill du själv säga några ord – hör av dig till mig.

Janne Hägglund,
070-2937461

 

O B S! Det kommer inte att talas partipolitik under torgmötet. Det kommer inte att finnas några partisymboler. Jag bjuder in som privatperson – och jag förutsätter att andra talare också respekterar detta.

 

Kom ihåg: Högerextremisten Rasmus Paludan vill provocera. Kommer han till Umeå är hans syfte att få oss umebor – både muslimer och icke-muslimer – att bli så provocerade att vi försöker stoppa honom. Paludan vill att polisen då ska tvingas ingripa samt att detta i sin tur ska urarta i våld och kaos, hat och splittring. Detta är Paludans mål.

Alla måste förstå att Paludan verkligen vill att någon ska försöka stoppa honom – och helst någon som är muslim. Detta för att sedan kunna peka ut alla muslimer som våldsverkare. Men om någon icke-muslim stoppar Paludan är detta också bra för honom. Då kan han (Paludan) utmåla sig själv som ett ”offer”.

 

Jag tar initiativ till mötet 13.00 på Rådhustorget nu på lördag av följande skäl:
* alla som vill ska få en möjlighet att säga vad de tycker om Rasmus Paludan,
* det ska finnas ett alternativ till en eventuell manifestation i Umeå genomförd av Rasmus Paludan – ett alternativ i form av en aktiv och kollektiv bojkott av den fälla som högerextremisten Rasmus Paludan lägger ut både för muslimer och för icke-muslimer.

Kom ihåg innehållet i vårt tema på Rådhustorget 13.00 nu på lördag:
”För religionsfrihet och yttrandefrihet och ömsesidigt respekt – mot rasism”.

Bli först att kommentera

Varning! Extremisten Rasmus Paludan tänker återigen bränna Koranen i Umeå – för att skapa hat och splittring i slutet på valrörelsen

Av , , 7 kommentarer 59

Varning umebor!

 

Ingress
Den danske högerextremisten Rasmus Paludan tänker återigen bränna Koranen i Umeå i syfte att skapa hat och splittring under valrörelsens sista skälvande timmar. Paludan var givetvis inte nöjd med att han misslyckades vid sitt förra försök att invadera Umeå. Därför hotar han med att komma tillbaka.

Jag vill med dessa rader varna alla umebor.

 

1.Vi som vill förebygga våldsamheter måste återigen göra vårt bästa för att organisera en aktiv bojkott av Paludans koranbränningar. Detta genom ett offentligt möte med syfte att både försvara religionsfrihet och yttrandefrihet samt visa ömsesidig respekt – mot rasism.

Låt oss samlas på något annat ställe för att brännmärka Paludans primitiva försök att så hat mellan olika människor.

 

2.Jag vill varna för att besöka Paludans möte. Jag såg hur utstuderat han uppträdde exempelvis i Luleå. Det är i stort sett omöjligt att inte tappa humöret. Paludan förolämpar alla på ett sätt som är så utmanande att jag aldrig sett dess like.

 

3. Jag kommer, återigen, att ta initiativ till en offentlig manifestation på samma tid som denne högerextremistiske spridare av hat och splittring. Fast på en annan plats.

Du som vill hjälpa till – titta in på min blogg. Jag kommer att publicera nya fakta så fort som jag fåra veta något nytt. Alltså: Håll utkik efter mitt nästa blogginlägg.

 

Avrundning
Rasmus Paludan försöker att sabotera valrörelsen. Denne högerextremist vill underminera de demokratiska valen genom ett försök att skapa våld och kaos. Paludan utgör ett hot mot de demokratiska fri- och rättigheterna och vi måste bemöta honom genom en AKTIV BOJKOTT.

* försvara religionsfriheten och yttrandefriheten,

* visa ömsesidig respekt – låt inte rasism och våld få fäste,

* slå vakt om de demokratiska fri- och rättigheterna.

 

Var på stand by!

 

7 kommentarer