Anser Hanna Lundin Jernberg (L) att socialtjänsten står över lagen? Är detta också vad övriga politiker i IFN och socialtjänstens chefer anser?

Av , , 41 kommentarer 94

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Svar på Hanna Lundin Jernbergs inlägg 3 september

Inledning
Anser Hanna Lundin Jernberg (L) att socialtjänsten står över lagen? I sitt blogginlägg den 28 augusti skriver hon bland annat följande: ”Jag vill tro och hoppas att socialnämnder runtom i Sverige trotsar domar [och] ser till barnets/barnens bästa och kan trotsa domar om umgängesrätt om det är det bästa för barnets skydd och säkerhet”.

Jag inledde debatten med Hanna Lundin Jernberg (HLJ) av följande skäl:
a) hon behöver lära sig att det faktiskt går att förena socialtjänstens oro för barns säkerhet med juridiska principer,
b) det går även att förena socialtjänstens oro med hänsyn till föräldrar,
c) som vice ordförande i i Individ- och familjenämnden (IFN), och därmed en makthavare i bland annat LVU-ärenden, är det inte acceptabelt att hon uppmanar till Domstolstrots.

Hennes svar har endast stärkt mig i dessa uppfattningar.

 

Del ett
HLJ började sitt blogginlägg med att referera en VK-artikel. Denna artikel handlade om en dom i Kammarrätten i vilken domstolen återgav en förälder umgängesrätt med sina barn – en umgängesrätt som tidigare hade begränsats av socialtjänst och IFN i Umeå kommun. Eftersom domen i Kammarrätten inte överklagades av politikerna i IFN vann beslutet i Kammarrätten laga kraft. Detta innebär alltså att socialtjänstens och IFN:s tidigare beslut att begränsa förälderns umgängesrätt undanröjs och att föräldern därmed har rätt att träffa sina barn. Men trots att det hade gått nästan en månad sedan beslutet vunnit laga kraft hade föräldern ännu inte fått träffa sina barn. Det är mot denna bakgrund som debatten mellan mig och HLJ ska ses. HLJ uppmanar socialtjänsterna ”runtom” i Sverige till Domstolstrots då juridiska instanser som exempelvis Kammarrätten ”dömer fel”. HLJ försvarar socialtjänstens metod att inte låta föräldern träffa sina barn trots att Kammarrättens beslut ger föräldern denna rätt.

Här uppstår frågan om socialtjänst och IFN – utan att hemfalla till Domstolstrots – kan förhindra att föräldern återfår sin umgängesrätt. Detta ifall socialtjänsten anser att en fortsatt inskränkning av förälderns umgänge är ”det bästa för barnets skydd säkerhet” (för att citera HLJ)?

Svaret på detta är JA! Men bara under vissa förutsättningar. Vi har formulerat dessa förutsättningar efter att ha talat med en jurist på SKR (Sveriges kommuner och regioner). Se nedan.

 

Del två
Om socialtjänsten anser att en domstol har fattat ett felaktigt beslut måste socialtjänsten fatta ett nytt beslut – som då inte får vara detsamma som det beslut domstolen har upphävt. Vill socialtjänsten stoppa en förälder från umgänge kan den, exempelvis, i sitt nya beslut fastställa att föräldern får träffa sitt barn – i närvaro av en stödperson! Detta beslut kan då föräldern antingen acceptera eller, återigen, överklaga.

Denna metod står i samklang med rättsstatens principer. Redan i mitt första blogginlägg berättade jag om att socialtjänsten och IFN kunde agera enligt ovanstående. Tyvärr tog HLJ inte till sig den kunskap som Arbetarpartiet fick från juristen på SKR. Istället fortsätter HLJ att försvara ett tillvägagångssätt som innebär följande:
* föräldern blir rättslös,
* en uppmaning till Domstolstrots.

Detta innebär att HLJ öppet förespråkar att socialtjänsten ska ställa sig över lagen. Detta är verkligt farligt för en person som sysslar med myndighetsutövning. Använder man sig av LVU – för att hämta barn ur hemmen och placera dessa på SiS-boenden eller i HVB- och familjehem – bör man akta sig väldigt noga för att hävda att socialtjänsten ska ställa sig över lagen. Bland annat genom att uppmana till Domstolstrots. Genom att inte retirera lyckas HLJ ytterligare undergräva förtroendet för socialtjänst och IFN – i Umeå kommun.

 

Del tre
Tror HLJ själv på att alla Sveriges socialtjänster, hur länge som helst, kan strunta i alla domstolsbeslut? I sitt svar den 3 september fortsätter hon nämligen att hävda att socialtjänsten kan trotsa beslut från exempelvis Kammarrätten. Hennes nya argument för denna metod är att det finns ett ”kryphål i lagen”.

Låt mig upprepa den väsentliga delen av det HLJ skrev i det blogginlägg som jag angriper. Hon skrev så här: ”… Jag vill tro och hoppas att socialnämnder runtom i Sverige trotsar domar …”. Det verkar som om Hanna Lundin Jernberg, genom att hon vänder sig till socialtjänster runtom i hela Sverige, på allvar tror att socialtjänsten i Sveriges 290 kommuner verkligen skulle kunna bygga sitt framtida agerande på Domstolstrots – att alla socialtjänster skulle kunna sätta i system att trotsa domstolsbeslut de inte gillar.

Har HLJ tänkt på hur stort antalet Domstolstrots då skulle hinna bli på ett år? På två år, på tre?

Hanna Lundin Jernberg verkar också, på allvar, tro att exempelvis den jurist på SKR som vi talat med – och tusen andra jurister inklusive de högre rättsliga instanserna – inte skulle lägga märke till ett sådant agerande från socialtjänsterna ”runtom” i Sveriges många kommuner. HLJ tror uppenbarligen inte heller att det skulle bli några reaktioner på ett sådant systematiskt Domstolstrots.

 

Del fyra
Hanna Lundin Jernberg försöker dra bort uppmärksamheten från den principiella frågan: kan socialtjänsten fortsätta att uttrycka sin oro för barns säkerhet även efter ett domstolsbeslut som socialtjänsten anser vara felaktigt – och samtidigt agera i enlighet med rättsstatens principer och utan att göra föräldrar rättslösa? Jag svarar JA på denna fråga. Och har redan visat hur. Men tillåt mig ändå att repetera:

Om socialtjänsten anser att en domstol har fattat ett felaktigt beslut måste socialtjänsten fatta ett nytt beslut – som då inte får vara detsamma som det beslut domstolen har upphävt. Vill socialtjänsten stoppa en förälder från umgänge kan den, exempelvis, i sitt nya beslut fastställa att föräldern får träffa sitt barn – i närvaro av en stödperson! Detta beslut kan då föräldern antingen acceptera eller, återigen, överklaga”.

Men HLJ vill inte ta till sig något. Hon skriver istället att hon inte vill ha något barns allvarliga skador eller död på sitt samvete. Sedan skriver hon: ”Det tror jag inte Hägglund skulle vilja heller”. Det har hon naturligtvis rätt i. Det är bra att HLJ har förstått detta. Däremot är det mindre bra att HLJ inte förstår att hela utgångspunkten i hennes i blogginlägg den 28 augusti är fel. Hon har fel då hon uppmanar till Domstolstrots; hon har fel då hon försvarar ett agerande som gör föräldrar rättslösa.

 

Avslutning
Debatten handlar nu om socialtjänsten ska stå över lagen eller inte. Kammarrättens beslut att återge en förälder umgängesrätt med sina barn måste antingen leda till att socialtjänsten och IFN fattar ett nytt, ej likalydande, beslut som inskränker umgängesrätten men som föräldern kan överklaga. Eller så ska dessa myndighetsutövare (socialtjänst och IFN) se till att föräldern får träffa sina barn.

I slutet på augusti hade varken det ena eller det andra inträffat i det ärende som VK skrev om. Nu har det gått ytterligare en halv månad sedan beslutet trädde i laga kraft. OM socialtjänsten fortfarande varken har fattat ett nytt beslut, som kan överklagas av föräldern, eller låtit föräldern träffa sina barn, visar detta att socialtjänsten och IFN anser sig stå över lagen. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet.

Till sist: När det gäller Hanna Lundin Jernberg har hon, i samband med denna debatt, visat att hon personligen anser att socialtjänsten verkligen står över lagen (förhoppningsvis delar de övriga inom IFN inte hennes åsikter). I mina ögon agerar HLJ som en rättshaverist. Jag anser att Hanna Lundin Jernberg bör avgå och JO-anmälas (som representant för en nämnd).

41 kommentarer

Ebba Bushs ”felsägning”! Hotar dra in Turkiets bistånd, gör sedan pinsam reträtt. Med sådana ministrar behöver Kristersson inga fiender

Av , , 1 kommentar 53

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Ebba Bush: Vice statsminister i varje tum – för stormakten Sverige
I går sade Ebba Bush (KD), mycket karskt, att Sveriges bistånd inte ska gå till länder som vägrar ta ansvar för sina medborgare, som utsätter svenska folket för för terrorliknande handlingar och som försätter Sverige i ett otryggt läge. Detta enligt Aftonbladet Hon – just hon, Ebba – övervägde därför att dra in biståndet till Turkiet. Minsann.

Det var ”ord och inga visor” som Eddie Meduza skulle ha sagt, från vice statsminister Ebba Bush som, för en (1) dag, var vice statsminister i stormakten Sverige. Vice statsminister i varje tum.

 

Förnedrande reträtt
Idag ”förtydligar” sig Ebba Bush när det gäller hennes karska uttalande riktat mot Turkiet. Hon säger till Ekot att det hela var en ”felsägning”. Tänka sig så fel det kan gå. Betydligt mindre karskt säger nu Ebba Bush att det hon sade igår ingick i ett resonemang om att de båda länderna, Sverige och Turkiet, ska kunna samarbeta med varandra även i rättsliga frågor. Så sade nu energi- och näringsminister Ebba Bush – efter att ha gjort en hårdlandning på planeten jorden.


Ebba Bush glömde att Sverige i två års tid har krupit för Turkiet.
Inte krupit på golvet – utan under golvet. Inte kysst president Erdogans skor – utan kysst Erdogans nakna fötter. Allt för att få bli medlem i den USA-ledda militäralliansen NATO. Ebba Bush glömde, för en olycklig liten stund, att det just därför var mindre lämpligt att hota Turkiet. Därför påmindes Ebba Bush om detta. De som kan tänkas ha påmint Ebba är följande politiska och diplomatiska armé:

*alla riksdagspartier som är för Sveriges NATO-anslutning,
*alla ambassadörer som arbetar för Sveriges NATO-medlemskap,
*Jens ”NATO” Stoltenberg,
*USA:s ambassadör i Sverige,
*Finlands regering,
*alla ministerkollegorna i regeringen,
*alla ledande KD:are i Sverige,
*Duon Kristersson och Billström
*Samt Turkiet.

Jag gissar att Ebba tvingas avstå från egna utspel ett tag. Kanske slipper hon munkavle efter nyår. Kanske.

 

Ebba Bush 2022: ”Varför inte över hundra skadade islamister”
Det var just denna minister – Ebba Bush- som blev ö-känd för att hon, i samband med påskkravallerna 2022, fråga sig varför det inte var ”över hundra skadade islamister”. Detta gjorde att hon lyckades förolämpade oändligt många vanliga muslimer – precis som Richard Jomshof (ordförande i justitieutskottet och ledande Sverigedemokrat), vilken ständigt sysslar med att förolämpa alla muslimer i Sverige. Men Ebba ligger inte långt efter när det gäller att ge Ulf Kristersson huvudvärk. Med sådana ministrar (och ordföranden i justitieutskottet) behöver Kristersson inga politiska motståndare – och det har han ju inte heller, lyssna på Magda (S) – han har nog med ”sina egna”.

 

Ebba är bäst – för oss NATO-motståndare
Jag är emot att Sverige ansluts till det NATO – som för övrigt håller på att byta namn till NA IP TO (där IP står för Indo Pacific). Detta beroende på att NATO håller på att expandera till både Indiska oceanen och Stilla havet i syfte att även nya länder som Australien, Nya Zeeland, Sydkorea och Japan (som alla ligger i Indiska oceanen och Stilla havet) ska delta i USA:s politik av aktiv inringning (containment) av Kina. Detta tillsammans med de tidigare NATO-länderna. Och stormakten Sverige.

För mig är Ebba Bush helt enkelt bäst. Hennes tuffa ”oneliners”, i komplicerade frågor, skapar precis det kaos för M+SD-regeringen som jag önskar. Ebba is the gift that keeps on giving.

1 kommentar

Jag har dröjt med svaret till HLJ. Aldrig har så många hört av sig. Jag börjar mitt svar med att upprepa min syn på HLJ:s agerande – och lite till

Av , , 13 kommentarer 75

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Uppdaterad 10/9-23

 

Ibland blir det inte som man tänkt sig.

Jag hade tänkt svara på Hanna Lundin Jernbergs blogginlägg – där hon försökte förklara sin uppmaning till Domstolstrots – i torsdags. Men jag har dels deltagit i förberedelserna inför en konferens, dels har jag blivit kontaktad av många personer som haft saker att säga rörande socialtjänsten och deras agerande – både i Umeå och på andra platser. Båda dessa inslag har varit av karaktären ”nu eller aldrig”. Mitt svar kommer därför under helgen. Men jag kan i alla fall upprepa min syn på Hanna Lundin Jernbergs agerande – och lite till.

Jag har alltså, sällan eller aldrig, blivit kontaktad av så många människor som har velat tala med mig om sina erfarenheter av socialtjänsten. Både i Umeå och på andra ställen. Vissa en bra bit bort.

Tillbaka till Umeå.
Kärnan i det jag skrev, med anledning av Hanna Lundin Jernbergs blogginlägg den 28 augusti, handlade om två saker:

1. Vice ordföranden (HLJ) i IFN i Umeå uppmanar socialtjänsterna ”runtom i Sverige” att trotsa domar!
Eftersom Hanna Lundin Jernbergs utgångspunkt var den artikel i VK som handlade om att Kammarrätten upphävt ett beslut som HLJ själv varit med om att fatta så handlade hennes uppmaning bland annat om att rättfärdiga sitt eget agerande. I sitt blogginlägg den 28 augusti talar HLJ både i egen sak samt uttalar sig generellt.

2. En socialförvaltning, och/eller politisk nämnd, som fått sitt beslut om att inskränka en förälders umgängesrätt upphävt kan fortsätta att begränsa förälderns umgängesrätt med sitt barn – under förutsättning att:
a) socialtjänsten / politikerna i nämnden fattar ett nytt beslut – som föräldern i sin tur ska kunna ta strid emot genom att överklaga,
b) det nya beslutet inte är likalydande som det beslut som, exempelvis, Kammarrätten har upphävt.

Om socialtjänsten / IFN  inte fattar ett nytt beslut blir föräldern rättslös.

I sitt inlägg den 28 augusti visar HLJ ingen som helst förståelse för det brutala i sin uppmaning till Domstolstrots.
HLJ förstår inte …
a) det övergrepp mot lagen,
b) det övergrepp mot lagens andemening,
c) det övergrepp mot enskilda

… som hennes uppmaning till Domstolstrots innebär.

HLJ identifierar sig uppenbart, helt och hållet och med hull och hår, med socialtjänsten = med institutionen.

Hanna Lundby Jernberg bryr sig alltså inte om det limbo som föräldern hamnar i då en socialtjänst DRAR  UT  PÅ  TIDEN  med att fatta ett nytt beslut. För detta är exakt vad socialtjänsten kan göra i syfte att knäcka en förälder.

Det är svårt att fatta beslut när det gäller utövandet av makt. Det är svårt att klara av att hitta rätt balans mellan vad som är förenligt med en rättsstat och vad som utgör rättslöshet. Det är svårt att hamna rätt då man kläms mellan (ibland) bristfälliga föräldrars strävan efter umgänge med sina barn och samhällets skyldighet att försöka garantera barns säkerhet. Detta är verkligen svårt för både socialsekreterare och för socialpolitiker.

Men det är inte svårt för just Hanna Lundby Jernberg (L).
Hon strävar inte efter rätt balans. Hon har löst det hela genom att, helt och hållet, identifiera sig med INSTITUTIONEN.

 

 

13 kommentarer

Socialpolitikern Hanna Lundin Jernberg (L) uppmanar Sveriges socialtjänster till DOMSTOLSTROTS i syfte att inskränka umgängesrätten

Av , , 38 kommentarer 140

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Politiker kan inte använda lagen då det passar, och sedan uppmana till Domstolstrots då det inte passar

 

Ingress
I ett blogginlägg uppmanar Hanna Lundin Jernberg (L) socialtjänsterna ”runtom” i Sverige till Domstolstrots! Hanna Lundin Jernberg inleder sitt blogginlägg med att referera en artikel i Västerbottens-Kuriren rörande en dom i Kammarrätten. Artikeln i VK handlar om en förälder som, bland annat, fått sin umgängesrätt med sina barn begränsad. Detta efter beslut av socialtjänsten, samt av socialpolitikerna i Individ- och familjenämnden (IFN), i Umeå kommun. Beslutet att begränsa förälderns umgängesrätt till sina barn har dock hävts efter ett beslut av Kammarrätten. Domen i Kammarrätten om att ge föräldern rätt att träffa sina barn har inte överklagats av socialpolitikerna i IFN och har därför vunnit laga kraft. Trots det hade föräldern, vid tidpunkten för nätartikeln i VK (27/8), ännu inte fått träffa sina barn. Detta trots att det då hade gått nästan en hel månad sedan domen vunnit laga kraft.

Det är mot bakgrund av att socialtjänsten i Umeå (vid tidpunkten för Hanna Lundin Jernbergs blogginlägg) ännu inte hade efterföljt Kammarrättens beslut att låta föräldern träffa sina barn som Lundin Jernbergs uppmaning till Domstolstrots ska bedömas. Lundin Jernbergs uppmaning till Domstolstrots påminner inte endast om rättshaveri. Det är även ett försvar av hennes eget agerande och av socialtjänstens agerande.

 

Del ett
Vem är Hanna Lundin Jernberg (L)? Hon är vice ordförande i IFN i Umeå (en nämnd som tidigare kallades Socialnämnden). IFN har både rätt och skyldighet att, med stöd av lagen, bland annat genomföra tvångsomhändertaganden av barn. Detta innebär att vårdnaden fråntas föräldrarna och övertas av samhället, exempelvis genom placering i SiS ungdomshem eller i HVB-boenden. Och ett sådant tvångsomhändertagande hade skett, med hjälp av LVU (Lagen om vård av unga), i den artikel i VK som föranledde Hanna Lundin Jernberg att uppmana Sveriges socialtjänster till Domstolstrots.

Hanna Lundin Jernberg är en verklig makthavare. Hon tillhör ett fåtal politiker som sysslar med myndighetsutövning. Lundin Jernberg är en del av det myndighets-Sverige som socialtjänsten och socialpolitikerna i IFN tillhör när de, med lagens hjälp, genomför tvångsomhändertaganden.

Det är unikt att en person, i hennes position, uppmanar Sveriges socialtjänster att syssla med Domstolstrots. Och det dessutom offentligt.

Hanna Lundin Jernberg har, genom sin offentliga uppmaning till Domstolstrots, mer än de flesta enskilda individer bidragit till att undergräva förtroendet för socialtjänsten – i Umeå och på andra ställen i Sverige. Risken är att många nu ställer sig följande frågor:
a) är Hanna Lundin Jernberg en rättshaverist?
b) består hela IFN i Umeå av rättshaverister?

 

Del två
Vad ska en socialtjänst göra om den inte håller med om en dom (i exempelvis Kammarrätten) som återger föräldrar umgängesrätten till sina barn? Det finns naturligtvis andra vägar än rättshaveristens uppmaning till Domstolstrots.

Om socialtjänsten anser att en domstol har fattat ett felaktigt beslut måste socialtjänsten fatta ett nytt beslut – som då inte får vara detsamma som det beslut domstolen har upphävt. Vill socialtjänsten stoppa en förälder från umgänge kan den, exempelvis, i sitt nya beslut fastställa att föräldern får träffa sitt barn – i närvaro av en stödperson! Detta beslut kan då föräldern antingen acceptera eller, återigen, överklaga.

Ett sådant tillvägagångssätt följer rättsstatens principer.

 

Del tre
Det agerande som Hanna Lundin Jernberg säger sig stödja lämnar föräldern fullständigt rättslös. Det agerande hon säger sig stödja är inte förenligt med de principer som ska gälla i en rättsstat. Jag vet inte, i skrivande stund, om socialtjänsten i Umeå har fattat ett nytt beslut, efter att Kammarrätten upphävde det tidigare beslutet, och därmed agerat i enlighet med rättsstatens principer. Så kan ju vara fället.

Det jag däremot vet är att Hanna Lundin Jernberg bland annat skriver följande i sitt blogginlägg (28/8): ”… För uppenbart kan socialtjänsten trotsa domar om umgängesrätt…” och sedan fortsätter hon ”om barnet är i fara”.

Detta sätt att resonera lämnar föräldern fullständigt rättslös.

Hanna Lundin Jernberg stöder en ordning som gör det möjligt för socialtjänsten, och för socialpolitikerna i IFN, att agera som om de var enväldiga. I hennes värld behöver endast den myndighet hon själv är en del av påstå ”barnet är i fara” och sedan kan de strunta i lagen.

 

Avrundning
Håller övriga ledamöter i IFN i Umeå med Hanna Lundin Jernberg? Frågan måste få ett svar. Om exempelvis ordförande Andreas Lundgren och moderaten Igor Hell, tillsammans med socialtjänstens chefer och handläggare, håller med Lundin Jernberg innebär detta inget mindre än en sorts krigsförklaring riktad både mot föräldrar och mot rättsstaten. Om övriga ledamöter i IFN inte håller med måste detta komma fram – och det mycket snart.
Det går inte att tiga sig ur detta. Skulle övriga ledamöter i IFN, och socialtjänstens chefer och handläggare, försöka tiga sig ur det dilemma som Lundin Jernberg försatt dem i innebär detta att de sluter upp bakom sin vice ordförande. Jag hoppas dock att den attityd som Lundin Jernberg uppvisar inte speglar attityden hos alla partier i IFN och hos alla chefer inom socialtjänsten

Till sist: Hanna Lundin Jernberg (L) har inte de politiska insikter som krävs för myndighetsutövning. Hon bör avgå. Hon bör även JO-anmälas.

 

 

 

38 kommentarer

År 2020 svämmade Tvärån över och folk paddlade kajak på Rödäng. Nu planeras nya bostäder just där – innan säkerhetsåtgärder vidtagits

Av , , 1 kommentar 61

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________


Detta blogginlägg baserar sig på insatserna från Davis Kaza, Patrik Brännberg – och även Janet Ågren (S) – i måndagens interpellationsdebatt.

Äras de som äras bör.   

 

Ingress
Översvämningar. På mötet med Umeå kommunfullmäktige måndag 28 september hade Arbetarpartiet ställt en interpellation (fråga) rörande Umeå kommuns åtgärder mot översvämningar. Vi är många som minns de väldiga översvämningar som drabbade Umeå under hösten 2020. Då rasade vägar, bilar dränktes och källare översvämmades då Tvärån och Djupbäcken steg långt över sina bräddar. Bland de stadsdelar som som drabbades hårdast var Rödäng, Västerslätt och Haga. Vi är många som minns bilden på han som paddlade kajak på Rödäng.

 

Del ett
Det har nu gått hela tre (3) år sedan hösten 2020. Under denna tid har Umeå kommun, klokt, genomfört en rad utredningar rörande de höga vattenflödena i Tvärån och i Djupbäcken. Vi i Arbetarpartiet ställde därför frågor om kommunen hade lyckats ta fram några åtgärder för att motverka framtida översvämningar av samma förödande karaktär som för tre år sedan. Klimatförändringar pågår. Och dessa riskerar att leda både till kraftigare regn- och snöfall samt till ofta förekommande regn- och snöfall. Detta även i norra Sverige. Mot denna bakgrund ställde vi följande frågor:

1. Har kommunen tagit fram några konkreta åtgärder för att motverka översvämningar bland annat i Tvärån och Djupbäcken?
2. Om ja: Vilka åtgärder rör det sig om?
3. När väntas dessa nödvändiga åtgärder för att motverka översvämningar bland annat i Tvärån och Djupbäcken finnas på plats?
4. Varför stoppar inte kommunen planeringen av nya bostäder i de översvämningsdrabbade områdena tills dess att de nödvändiga åtgärderna för att motverka översvämningar finns på plats?

 

Del två
Det slog slint. Den som svarade på våra frågor var kommunalrådet Janet Ågren (S). Frågorna 1-3 kunde Janet Å besvara – utan större besvär. Men när Janet Å skulle svara på frågan om nya bostäder i översvämningshotade bostadsområden slog det slint för kommunalrådet. Förvirring uppstod.

* Förvirring nr 1. Janet Ågren inledde sitt svar med påståendet att nya bostadsområden i närheten av Tvärån inte kommer att öka risken för översvämningar! Men vem har påstått detta. Ingen. Låt mig, för Janet Ågrens skull, förtydliga frågan. Alltså: Varför planerar kommunen att bygga nya bostäder på Rödäng innan åtgärderna för att förhindra nya översvämningar är verkställda? Detta innebär ju att ytterligare bostäder – nämligen både nya OCH gamla – kan bli översvämmade!
Vår fråga blev aldrig besvarad.

* Förvirring nr 2. Sedan gjorde Janet Ågren, till synes, helt om, och sa att kommunens byggnadsnämnd arbetar utifrån Boverkets råd som innebär att ”ny sammanhållen bebyggelse” bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning! Här blir förvirringen total. För OM kommunen verkligen skulle arbeta utifrån att “ny sammanhållen bebyggelse” inte ska lokaliseras till områden som hotas av översvämning – varför planerar då kommunen att bygga nya bostäder på Rödäng utan att åtgärder för att motverka översvämningar finns på plats? Något svar på denna fråga lyckades Ågren heller aldrig klämma ur sig.

 

Del tre
Detta är inte första gången som frågor rörande klimat och nederbörd ställer till det för Janet Ågren. När vi debatterade snöröjningens problem i januari i år fällde Ågren följande uttalande apropå den ökande mängden nederbörd i norra Sverige: ”Det är inte säkert att nederbörden kommer som snö”. Ågren hade då inte förstått att regn, och även snöblandat regn, som fryser till is under natten utgör ett av snöröjarnas allra största problem. Vi kan nu tillägga att nederbörd i form av regn – speciellt mycket regn på kort tid – innebär en ökad risk för översvämningar. Detta är också ett problem.

 

Avslutning
Vad Janet Ågrens förvirring, och debatten i övrigt, visade var att kommunen inte hänger med i klimatutvecklingen. Ökad nederbörd leder till ökad risk för översvämningar. Detta måste märkas även i stadsplaneringen. Bostadsområden får inte planeras, i områden som har en hög risk för översvämningar, innan rejäla åtgärder vidtagits för att förhindra sådana.

Eller, som Boverkets råd lyder: ”ny sammanhållen bebyggelse” bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning!
En sista fråga till Janet Ågren. Varför följer inte Umeå kommun Boverkets kloka råd – när det gäller Rödäng?

1 kommentar

Det finns starka skäl att följa upp resultatet av den S+MP:budget som antogs för nästa år i Umeå kommun. Den präglades av nedskärningar

Av , , Bli först att kommentera 55

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Till mina kära läsare,
Ursäkta uppehållet. Det beror på sommaren och på mitt dramatiska besök på vårdinrättningarna som jag skrev om i mitt senaste blogginlägg.

 

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Detta riskerar att få dramatiskt negativa effekter för Sveriges 290 kommuner och 21 regioner. I en rapport från SKR – arbetsgivarorganisationen för landets alla kommuner och regioner – som släpptes i maj framhålls bland annat följande:

1. Nästan alla regioner och många kommuner förväntas göra ett ”historiskt lågt resultat” och gå med förlust både i år och 2024,

2. Orsakerna är främst hög inflation, stigande räntekostnader och ökade pensionskostnader,

3. Om inga åtgärder vidtas förväntas de ekonomiska resultaten falla med nära 50 miljarder kr innevarande år (till minus 6 miljarder) och sedan med ytterligare 28 miljarder 2024,

4. För att undvika en sådan negativ ekonomisk utveckling ”krävs mycket stora nedskärningar och / eller skattehöjningar ” – och SKR förutsätter att åtgärder av denna karaktär vidtas av regioner och kommuner,

5. Men även om resultaten skulle bli bättre under åren 2025 och 2026, något som även beror på om inflationen går ned tillräckligt snabbt, ökar dock de långsiktiga kostnaderna för bland annat sjukvård och äldreomsorg eftersom en allt större andel av befolkningen kommer att uppnå åldern 80 år eller mer,

6. Över 80 procent av regionerna och 17 procent av kommunerna har antagit budgetar med minusresultat för innevarande år,

7. Trots detta har verksamheternas ramar inte kunnat räknas upp tillräckligt mycket för att budgeterna för nästa år ska motsvara pris- och löneutvecklingen – vilket i verkligheten innebär nya nedskärningar.

 

Umeå kommun utgör ett av många exempel på denna dramatiska utveckling. Den budget som antogs i juni för nästa år var en nedskärningsbudget. Arbetarpartiet kommer att följa upp denna budgets effekter på kommunens verksamheter.

Du som vill veta mer om nästa års budget för Umeå kommun – se mitt blogginlägg den 23 juni. Blogginlägget har följande rubrik:

Nedskärningar på totalt 149 miljoner nästa år – detta drabbar de fem största nämnderna sedan fullmäktige antagit S+MP:s budgetförslag

Bli först att kommentera

TACK ni anställda på Strokeenheten, Röntgen, Akuten, Ögon o Dragonens vårdc – jag gick från synbortfall till besked om att hjärnan är OK. Tack!

Av , , 1 kommentar 72

I söndags kväll jobbade jag och kvinnan jag är gift med väldigt hårt med att sortera och flytta väldigt många flyttkartonger – i extrem värme. Då kvällspasset var slut började jag ”se konstigt” på ena ögat. Jag har varit med om detta förut, i samband med extrem stress, år 1995. Jag gick alltså och lade mig. Utan oro.
* Men på morgonen ringde jag till Dragonens vårdcentral 07.50. Och de ville att jag skulle komma dit, akut, 11.15.
* En första undersökning gav anledning till oro. Vidare till Ögonkliniken 14.40 och en ny undersökning. Däremellan hann vi dock köra bort en del saker, av bättre kvalitet, till en organisation på Björnvägen / Mariedal.
* En ny undersökning på Ögon ökade på oron och jag vidarebefordrades direkt till Akuten och fler undersökningar – och stegrad oro. Kvinnan i mitt liv anslöt.
* Därifrån rullades jag till Strokeenheten som kollade upp mig och skickade mig till …
* … Röntgen. Där fick jag kontrastvätska och undersöktes sedan med datortomografi. Noggrannare kan man inte bli undersökt. Och jag skulle sova över på NUS för att möjliggöra bl a kontroll av hjärtrytmen. Jag var nu mycket orolig. Därför började jag plåga min omgivning med, mer eller mindre, djupsinniga politiska analyser medelst långa sms – detta i syfte att göra andra oroliga. Ha, ha. Innan jag somnade fick jag ett första, preliminärt och lugnande, besked rörande DT-röntgen av en sjuksköterska.
* I morse kom en arbetsterapeut tillsammans med (vad som förr kallades för) en sjukgymnast (nu fysioterapeut) och kollade mina kroppsliga och mentala funktioner ännu noggrannare.
* Sedan fick jag träffa en läkare. Hon hade fullständig koll på bilderna från datortomografin och på det mesta i övrigt. Efter ett ”godkänt” EKG skrevs jag ut. Men med löfte om ett medicinbyte och uppföljning på olika sätt.

Jag hade inte skadat hjärnan. Men symptomen var sådana att detta kunde ha varit fallet. Därför denna växande oro och vandringen genom sjukvårdssystemet.

Det hela fungerade fantastiskt. Från samtalet med Dragonens vårdcentral 07.50 måndag morgon – via denna vårdcentral, ögonkliniken, akutmottagningen, strokeenheten, röntgen, tillbaka till strokeenheten – till utskrivningen (med löfte om uppföljning) vid lunchtid idag, tisdag.
Personalen var fantastisk hela vägen: alla undersköterskor, röntgensköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter samt läkare plus den kringpersonal som skötte transporter, städ och matlagning.
Jag vill ödmjukt tacka er alla – ni är mina hjältinnor och hjältar.

Jag undrar vad ALLA dessa AVANCERADE undersökningar, utförd av all VÄLUTBILDAD och KUNNIG, samt TREVLIG, personal skulle ha kostat om jag hade varit tvungen att betala själv? Kampen för mer resurser till sjukvården måste intensifieras.

Jan Hägglund

PS. Nu ska jag, och kvinnan i mitt liv, fortsätta att sortera och flytta grejor. I extrem hetta. Så det så. DS.

1 kommentar

Trump hotar åklagare och domare, juryledamöter och vittnen. Och JUST NU ser det ut som om han kommer att bli nästa president i USA

Av , , 14 kommentarer 33

Donald Trump, som leder i opinionsmätningarna när det gäller vilken kandidat som kommer att vinna Republikanernas nominering inför nästa presidentval, lade den 4 augusti ut följande text på tvitter.

” IF YOU GO AFTER ME, I`M COMING AFTER YOU… ”

Källa: Heather Cox Richardson from Letters from an American

Detta innebär ett hot riktat mot åklagare och domare, juryledamöter och vittnen i, bland annat, den juridiska process kommer att pröva om Trump har försökt hindra godkännande av resultatet i presidentvalet 2020. I Sverige finns det något som heter ”Övergrepp i rättssak”. För detta brott blir den svensk straffad för som, exempelvis, hotar ett vittne. Det Trump har gjort är oändligt mycket allvarligare.
Donald Trump bör inte ha den enorma makt som det innebär att vara USA:s president. Men Trump kan mycket väl bli vald nästa år. Hans motkandidat från det Demokratiska partiet blir nämligen, mest sannolikt, Joe Biden – den av ålder uppenbart förvirrade politiker som idag är USA:s president. Och Joe Biden – eller de som styr USA i hans namn – är inte mindre krigiska än Trump. Snarare tvärtom.

* Det är inte bara i Sverige det råder politisk kris.


* USA:s politiska-demokratiska system befinner sig i det djupaste förfall.

Och detta krisande USA leder NATO.
Situationen är allvarlig.
Riktigt allvarlig.

14 kommentarer

Jag publicerar några kommentarer till mitt senaste blogginlägg – som kompensation för lång väntetid. Jag har varit bortrest under två veckor

Av , , 3 kommentarer 36

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Jag tackar för dessa, och andra, kommentarer.

Några ord från mig
* Eftersom kommentarerna blir mer offentliga då jag lägger ut dem som ett eget blogginlägg har jag tagit bort namnen och signaturerna – samt även de ursprungliga kommentarerna som ju innehåller just namn och signaturer,
* Jag håller inte med om vissa åsikter som jag ger spridning åt på detta sätt. Jag anser exempelvis inte att utställningen ”Ecce Homo” utgjorde hets mot folkgruppen svenska kristna.

Jag är tacksam för alla kommentarer till mina blogginlägg. Och jag vill uppmuntra fler att kommentera det som jag skriver. Därför publicerar jag dessa kommentarer – med datum. Dels som ett bevis på min uppskattning. Dels som en sorts kompensation för att ni fick vänta så länge på publicering.

Jag, och kvinnan jag är gift med, har varit utomlands. Därav dröjsmålet. Vi har besökt den exotiska och extremt patriotiska Republiken Jämtland. Där har fler den jämtländska flaggan vajande än den svenska. Efter två övernattningar flydde vi till ett annat, också mycket patriotiskt, land vid namn Norge. Även i Monarkin Norge fanns det fler norska flaggor än svenska. Den svenska flaggan verkar ligga illa till runt om i världen.

Nåväl, håll till godo kära läsare:

 

21 juli
Tack för insatta och klargörande texter!
Uppskattar även kommentaren ang Holmlund. Har undrat lite över hans återkommande inlägg om koranen och att vi har religionsfrihet i Sverige. Har inte fått kläm på varför han upprepar detta så frekvent när ingen ifrågasätter just detta. Men han drivs som det verkar av en stark önskan om Natomedlemskap och då gäller det nu att vara till lags. Även gentemot lättkränkta representanter för systematiskt översitteri.

 

22 juli
I förra veckan försökte jag polisanmäla Momika för förargelseväckande beteende, men polisen vägrade ta emot min anmälan, efter en lång konsultation med någon överordnad, med motivering att brottet redan var anält, men som överträdelse av eldningsförbud .Inför gårdagens allmänna sammankomst hade4 polisen, enligt egen utsago, haft en bra diskussion” med Momika- Vad menas med det? Hade polisen givit Momika vägledning i den juridiska snårskogen om att bränna Koranen utan att riskera straffrättsliga konsekvenser? I så fall var det tjänstefel av polisen.

Under gårdagen försökte jag förgäves komma fram till polisen,. men det var upptaget hela dagen, för att göra en ny anmälan mot Momika för förargelseväckande beteende, denna gång för att hs skändat svenska flaggan., Han hade nämligen stampat på boken framför en svensk flagga i knähöjd. Dessa huliganfasoner är ingenting som stöds av något som den flaggan symboliserar. nämligen svenska folket och svenska staten- Dessutom verkar syftet ha varit att att svenskar, som vistas i muslimska länder ska drabbas av hämnd från extrema islamister. Momika är en fiende till svenska folket, och bör utvisas. Men bör själv få bestämma vart han ska åka.

 

22 juli Svar till Messerschmitt.
Det är alltså vad Momika själv påstår. Är du miljöpartist? De brukar ju springa till media med snyfthistorier om personer, som fätt avslag på sina ansökningar. Eller är du flyktingadvokat? I så fall bör du lämna in bevisen för politisk verksamhet i hemlandet och begära omprövning. Dessutom är du att gratulera till att ha fått en troligen mycket inkomsbringande person som klient, Om omika har tänkt kandidera till riksdagen för SD, får han först se till att bli svensk medborgare och dessutom bli nominerad av det partiet. Hans eventuella partimedlemskap bevisar ingenting, eftersom öppet medlemskap är ett villkor för skattebefrielse för ideella föreningar.

 

22 juli som svar till Jan Hägglund
Det har visserligen inte prövats i domstol om koranbränning är hets mot folkgrupp, men åkagare har bedömt att den lagen inte är tillämplig, angagligen för att 1,8 miljarder muslimer imte kan anses vara en folkgrupp i lagens mening. Mpmika kommer troligen att dömas för överträdelse av eldningsförbude, men det har ju inte hindrat honom från att skända skriften på annat sätt. Har någon sett ihonom elda under den senaste maifestationen ellert har han gjort det på tillåten plats och utan offentlghet?

 

22 juli Romerska sekulära? 
Muslimer betraktas inte som folkgrupp enligt svensk lag.
Vilket dock irakier och svenskar gör. Religiösa irakier och religiösa svenskar innefattas således i ”folkgrupper”?
Detta innebär att Ecce Homo i Sverige, var hets mot folkgruppen svenska kristna (till att börja med).
Att manifestera mot islam och skända koranen utanför Iraks ambassad i Stockholm, är sannolikt hets mot Iraks medborgare som är muslimer.
Om syftet med koranbränningar, flaggbränningar och liknande vore i opinionsbildande syfte för att mjuka upp uråldriga till synes orubbliga religiösa seder och kultur, då är det ju dömt att misslyckas. Speciellt då aktionen triggar maktutövare i diktaturer som Irak och Turkiet, att flytta fram sina positioner.
Yttrandefriheten kan som det visat sig kidnappas i kampanjer mot Sverige, direkt eller indirekt. Det är bara att gilla läget nu.

Vänsterliberaler sägs hylla frihet TILL något, vilket likväl skulle kunna vara att stampa på och bränna symboler, och måla karikatyrer som exponeras i kyrkor (som att hylla motsatsen). Hyllandet pågår till dess någon ryter ifrån rejält som nu skett, då backar de. Av rädsla. Inte av ändrad övertygelse.
Jag vet inte om Ecce Homo, blev någon personlig framgångssaga. Exponeringen visade att religion trots allt inte är en privatsak. Nyckeln är att reagera på provokationer utan att agera med våld. Dit är det en lång uppförsbacke med politisk förveckling.

 

23 juli
Mycket bra ditt avslöjande om extremisten Muqtada al-Sadr, vars förehavanden jag inte känt till förut. Men det förklarar en hel del. I länder med stark religiös tro hos befolkningen, maskerar politiska demagoger – oavsett om de är troende eller ej – sina politiska budskap som kamp för Gud. Det är billihy inga dyra vallöften, som måste uppfyllas. Ytterst osannolikt att Momika kommer från en kristen minoritet i Irak. Enligt andra uppgifter har han varit en fanatisk anhängare till al-Sadr, Hans provokationer mot världens muslimer har en tydlig udd mot kristendomen, när han stampar på muslimernas heliga skrift framför en svensk flagga, med gult kors mot himmelsblö bakgrund, vilken han själv har tagit dit. Han tror kanske att han ska bli förlåten av Allah för den goda sakens skull? Han hoppas kanske på belöning från svenska staten i form av verkställighetshinder för utvisning till hemlandet?Bland vanligt folk i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika och särskilt i Mellanöstern, torde ilskan mot USA och Nato vara stor, p.g.a. alla illdåd, som USA gjort sig skyldigt till med stöd av Nato. Och som formellt fortfarande icke medlem i alliansen, torde Sverige för tillfället vara Nato:s svagaste länk, som man kan slå mot. Svenska politiker till höger och vänster har genom sitt försök att fösa in Sverige i Nato bakom ryggen på svenska folket, utan vara sig folkomröstning eller annan demokratisk process, dragit in Sverige i andra länders interna konflikter. Ett resultat är att varje skärpning av svens lag eller rättspraxis, hur nödvändig den än må vara, kommer att hälsas som en seger av de utländska extremister, som kommer att sporras att kräva mer. Det rätta nu är att pausa eller helt avbryta försöken att gå med i Nato tills Sveriges interna problem är lösta. För att eventuellt återupptas efter en folkomröstning, sedan alla konsekvenser av medlemsskapet har redovisats. Under tiden måste det svenska försvaret återgå till att vara ett rent invasionsförsvar,

 

 

 

 

3 kommentarer

Sveriges ambassad i Irak stormades åter på uppmaning av Muqtada al-Sadr – vars anhängare även stormat och lamslagit Iraks parlament

Av , , 8 kommentarer 54

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Ingress
Sveriges ambassad i Iraks huvudstad Bagdad har åter stormats. Detta på uppmaning av Muqtada al-Sadr. Vem är då denne makthavare i Irak? Han är ledare för en väpnad milis. Målet för Muqtada al-Sadr är att omvandla Irak till en shiaislamsk diktatur efter iransk modell.

 

Del ett
Anhängare till Muqtada al-Sadr stormade parlamentet i Irak i fjol sommar och förhindrade därmed det politiska arbetet i Iraks parlament (se citat ur DN-artikel nedan).

Muqtada al-Sadr tillhör de viktigaste maktspelarna i Irak. Detta, och hans tidigare stormning av det irakiska parlamentet, gör att jag inte tror att stormningarna av den svenska ambassaden har skett spontant. Tvärtom: jag är övertygad om att dessa stormningar ingår i det maktspel som Muqtada al-Sadr bedriver i Irak och främst syftar till att stärka denne maktspelares position bland shiamuslimer inom och utanför Irak.

 

Del två
Jag har tidigare skrivit att Arbetarpartiet aldrig skulle bränna varken Koranen eller Bibeln eller någon annan liknande skrift. AP strävar efter enighet i kampen för mer resurser till bl a sjukvård och äldreomsorg. Vi strävar även efter enighet i kampen mot Sveriges inlemmande NATO – vi säger alltså Nej till utplacering av USA:s kärnvapen och Nej till NATO-trupper i landet. Vi strävar även efter enighet för att stoppa kryperiet för Turkiets president Erdogan.
Att bränna skrifter som Koranen, eller Bibeln, skulle skapa splittring och försvårar Arbetarpartiets strävan efter enighet i försvaret av den svenska välfärdsstaten och i kampen för ett Sverige som står oberoende från stormakten USA.
Däremot försvarar vi den svenska yttrande- och tryckfriheten – både mot USA/Nato och Turkiets Erdogan.

 

Avslutning
Med ovan sagda: Jag tror inte att stormningarna av den svenska ambassaden i Bagdad har skett spontant. Jag är övertygad om att stormningarna ingår i det maktspel som Muqtada al-Sadr bedriver på hemmaplan – som ett led i att omvandla Irak till en teokratisk diktatur med Iran som förebild.
___          ___          ___

 

DN 30 augusti 2022

”Iraks huvudstad Bagdad har skakats av explosioner, raketbeskjutning och skottlossning. Ett trettiotal människor har dödats under det senaste dygnet. Våldet följer på en djup politisk kris där den mytomspunne maktspelaren Muqtada al-Sadr har huvudrollen. Omvärlden väntar oroligt på shialedarens nästa drag … Under sommaren har hans supportrar ockuperat det irakiska parlamentet vilket omöjliggjort debatter och sessioner …

Erik Ohlsson
Saeed Alnahhal ”

8 kommentarer