Kommunen har lånat upp 9800 milj sedan år 1622. En politisk majoritet i Umeå vill nu öka dessa lån med 60 % – på fem år! Hjälp oss stoppa detta

Av , , Bli först att kommentera 29

 

Ingress
1. Det krävs två trendbrott i Umeå kommun – det väldiga skuldberget måste börja krympas. Den nuvarande planen vars syfte är ytterligare öka lånen med 55-60 procent på endast fem (5) år måste stoppas. Istället är det dags att börja betala av på de lån som kommunens förvaltningar och bolag har tagit.
2. En ny arbetsorganisation måste till präglad av anställningstrygghet, delaktighet och ökad bemanning där så behövs. Dagens organisation – med för många förvaltningar/nämnder som är svåra att samordna, innehåller otrygga ”allmänna” visstidsanställningar samt en ledarskapskultur som bygger på rädsla måste avskaffas. Istället krävs en organisation som bygger på färre förvaltningar/nämnder, trygga anställningar och en ledarskapskultur som uppmuntrar till egna initiativ och kreativitet. Till detta ska läggas ökad bemanning inom omsorg och skola.

 

Del ett
Låneskuldens skrämmande utveckling – och behovet av ett trendbrott. Umeå kommuns verksamhet sker huvudsakligen i  förvaltningar och bolag. Kommunens förvaltningar styrs av av politiska nämnder. Exempelvis Äldrenämnden. Ett kommunalt bolag styrs av en styrelse. Exempelvis Bostaden.

När Umeå kommuns totala verksamhet, investeringar och skuldsättning beskrivs används begreppet ”Kommunkoncern”. Men, käre läsare, låt dig inte förvirras av detta. Det handlar om UMEÅ KOMMUN.

Ifjol uppgick den totala låneskulden till hela 9 792 miljoner för kommunkoncernen (förvaltningar/nämnder samt bolag/styrelser). Skulderna låg alltså på nästan tio miljarder kronor! Av dessa skulder belastade 2 137 miljoner förvaltningar / nämnder (som äldrenämnden och tekniska nämnden). Och 7 655 miljoner belastade de kommunala bolagen/styrelserna (exempelvis Bostaden och Umeå Energi AB). Denna skuld på 9 792 miljoner hade Umeå stad / kommun dragit på sig sedan staden grundades år 1622. För 400 år sedan.

Del två
Nu planerar de glada och okunniga att öka den låneskuld som det har tagit Umeå stad/kommun 400 år att ackumulera med mellan 55 och 60 procent – på endast fem (5) år!

 

Del två
Ökningen av lånen beräknas nu uppgå till 5 500-6 000 milj fram till 2025 – under endast fem år! Fördelningen förväntas bli så här:
a) förvaltningarna/nämnderna beräknas öka sina lån med ca 2 000 miljoner kr under dessa fem år,
b) de kommunala bolagen/styrelserna beräknas öka sin skuldsättning med mellan 3 500-4 000 miljoner kr fram till 2025.
Tillsammans blir detta en ökning av lånen för det som brukar kallas ”kommunkoncernen” på mellan 5 500-6 000 miljoner. Detta endast under de fem (5) åren 2021-2025. Denna ökning av lånen uppgår till mellan 55-60 procent av de lån som Umeå stad/kommun har lyckats låna upp hittills under staden/kommunens snart 400-åriga existens (Umeå grundades 1622). Som du mins låg denna summa på 9 792 miljoner. Sedan är det bara att dividera.

Ja, kära läsare, du läste tyvärr rätt. Jag vet vad jag talar om – och nu vet du det jag vet.

Del tre
Arbetarpartiets budget innebär att vi börjar betala av på skuldberget – vi börjar alltså minskar skulderna istället för att fortsätta att öka desamma. Vår Alternativbudget innebär, bland annat, att vi fördubblar kommunens överskott från en till två procent. Vi är nästa ensamma om att öka kommunens överskott. Nästan. Även Kristdemokraterna har förstått situationens allvar. Och liksom AP har de gjort en budget som förbättrar kommunens överskott – från en till två procent. Detta är utmärkt gjort av Kd.

Men de styrande partierna, S+Mp, har alltså presenterat ett budgetförslag som kommer att öka ”kommunkoncernens” upptagning av lån med mellan 55-60 procent – under endast fem (5) år! Och till dig käre läsare, som har levt i förhoppning om att jag skrev fel, måste jag tyvärr upprepa de siffror som utgör det budgetförslag som S+Mp har lagt. Detta förslag går ut på att de 9 792 miljoner som det har tagit Umeå stad / kommunkoncern 400 år att låna ihop nu planeras att ökas på med mellan 55-60 procent fram till 2021.

TYVÄRR kommer de flesta partier i kommunfullmäktige att ställa upp på detta.

Drabbas kommer barnen och eleverna i skola och förskola, alla de som behöver omsorg för att de är äldre eller handikappade eller har en svår familjesituation, utsätts för övergrepp eller behöver hjälp med att sluta supa, knarka och slå. Drabbas kommer personaltätheten – som behöver öka – men som nu riskerar att minska under fem-årsperioden 2021-2025.

 

Del fyra
Den nästan ofattbara ansvarslöshet som speglas i de siffror jag redogjort för ovan har vi, som representerar Arbetarpartiet, bekämpat under en lång tid. Vi har gång på gång motsatt ansvarslösa satsningar av typen:
*skrytbyggen som kulturhuset väven,
* badhuset navet som endast borde ha kostat en tredjedel – och som dessutom är felplacerat,
* det kostsamma året som ”kulturhuvudstad” – som bl a orsakade nämnda skrytbyggen,
* att kommunens skulle ha två fullstor inomhusarenor för fotboll – istället för en (1) som alla jämförbara kommuner (om de har någon alls),
* den orimliga kostnaden för gång- och cykelbron från umesidan av älven till Bölesholmarna: ursprungskostnaden var 43 miljoner som blev 59 miljoner – som blev 75 miljoner – som blev 156 miljoner.

Sorglöst. Oansvarigt. Nästan ofattbart. Och nu planerar samma partier att fortsätta att låna.

Umeå kommun bör snarast anmälas till i TV-programmet Lyxfällan.

 

Avslutning
Arbetarpartiet har i de flesta fall lagt fram egna, mindre kostsamma men ofta bättre, alternativ. Vår Alternativbudget – till skrytprojektens slöseri – kommer att utgöra en viktig del av vår valkampanj nästa år. Alternativbudgeten bygger bland annat på följande värderingar:
– Ökad bemanning till lagstadgade basverksamheter som exempelvis äldreomsorgen,
– Elever som halkat efter under pandemin måste få extra stöd i olika former,
– Besparingar krävs
på det som inte är lagstadgade basverksamheter – sett över den tioårsperiod som vi planerar för,
– Minskade investeringar: Ska ett parti kunna säga Ja måste samma parti även kunna säga Nej – vilket kräver prioriteringar,
– Detta gäller även för investeringar: även här måste de lagstadgade basverksamheter komma i första rummet.

 

Vi är inget stort parti med förankring i riksdagen – men vi har viljan att göra TVÅ saker:
a) börja återbetala lånen – istället för att fortsätta att öka dem,
b) skapa en bättre arbetsorganisation som ger mer för pengarna – än dagens.

 

Vi är beredda att ta ”regeringsansvar” för Umeå kommun –
tillsammans med andra partier som delar vår uppfattning i dessa två frågor.
Du som läser detta – och som gillar det du läser –
bli medlem och valarbetare
.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Centerns ungdomsledare Réka Tolnai vill kunna ”röka på” vid grillfesten – apropå lättade restriktioner. Blivande socialminister i en S+C-regering?

Av , , 12 kommentarer 50

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

 

Ingress
I ett tidigare blogginlägg fick mina kära läsare ta del av den nya CUF-ordföranden Réka Tolnais – av knegarförakt drypande – åsikter. I ett videoklipp kunde alla både höra och se centerungdomens ledare Réka Tolnais angrepp på ”Britt-Mari 45” och på LAS.


Min kompis Tompa har återigen gett mig stoff – nu till nedanstående blogginlägg

Del ett
Réka Tolnai framstår som ett yngre svenskt svar på Donald Trump med sina alternativa sanningar.
I ett nytt videoklipp, nu till stöd för införandet av fri hyressättning vid nybyggnation av hyresrätter, frågar Réka Tolnai: ”Tycker du att det är rimligt att en lägenhet i Filipstad ska ha lika hög hyra som en lägenhet i Stockholms innerstad? Det tycker inte vi, men det är så situationen ser ut i dagsläget.”
Frågan ställs med det självsäkra tonfall som endast okunniga människor lyckas pressa fram.

Låt oss därför upplysa centerungdomens nya ledare Réka Tolnai om hur verkligheten är beskaffad. Åtminstone enligt SCB:s statistik från 2020.
*Enligt SCB låg snitthyran för en lägenhet på 70 kvadratmeter i Filipstads kommun på 5390 kr / mån.
*För en lägenhet på 70 kvadrat får man i snitt betala 8120 kr i Stockholms kommun,
*Handlar det om snitthyran i Stockholms innerstad, dit Réka Tolnais pekar, och en lägenhet på 70 kvadrat som är byggd år 2011 (eller senare) landar vi på 13 500 kr / mån. I snitt.

Detta visar att en lägenhet i Filipstad inte, på långt när, har en lika hög hyra som en lägenhet har i Stockholms innerstad. Jag hoppas någon berättar detta för Centerns ungdomsledare Réka Tolnai.
Källa: Hyresgästföreningens hemsida hurvibor.se

 

Del två
Réka Tolnai liknar faktiskt Donald Trump på mer än ett sätt. Det handlar om både
– ett osvikligt självförtroende kombinerat med okunskap
– okunskap och självförtroende som ersatts med alternativa fakta…

Apropå angreppet mot LAS och ”Britt-Marie, 45” så medverkade centerungdomens ledare Réka Tolnai i TV4:s program ”Efter fem”. Detta strax efter att videon om ”Britt-Marie 45” släpptes. Efter Réka Tolnais insats i TV4 intervjuades TV4:s politiske kommentator Ulf Kristoffersson. Denne tog bland annat upp den kritik som självaste partiledaren för Centern, Annie Lööf, riktat mot Réka Tolnai.

Annie Lööf har nämligen framstått som besvärad över att ha en ledare för ungdomsförbundet som säger precis vad moderpartiet Centern verkligen tänker. Réka Tolnai verkade dock ha tagit kritiken från Annie Lööf med en sorglös klackspark. Precis med den sorts sorglösa klackspark som skulle kunna känneteckna en person som framträder påverkad av cannabis (marijuana eller hasch).

 

Del tre
Fram till nyligen har Réka Tolnai varit något av en gåta. Hennes kommentar på nätet om sin mindre lyckade insats i TV4 löd nämligen på följande sätt: ”Nej, TV4 Nyheter gick kanske inte toppen men fick i alla fall prata med Tilde de Paula”. I ett annat, uppföljande, videoklipp har vi fått en fingervisning om varför det går så illa när centerungdomens ledare försöker tala om det hon tänker i videoklipp (som ju kan göras om – om Réka Tolnai så skulle önska).

Nåväl, när de flesta av oss längtar efter ett slut på pandemin och efter lättade restriktioner för att kunna återgå till ett, någorlunda, normalt liv så vet Réka Tolnai att berätta om vad hon längtar efter. Och det är efter lättade restriktioner på andra områden. Ge dig till tåls käre läsare så ska du strax få veta vad.

 

Avslutning
När du sett videoklippet nedan – som du gör på egen risk – inställer sig följande frågeställningar:
1. Har Réka Tolnais behov av att ”röka på  grillfesten” påverkat hennes förmåga att framträda i media,
2. Handlar det kanske om hennes behov av kalla öl?

Vad hoppas Socialdemokraterna uppnå genom att samarbeta med ett Centerparti som föder fram denna typ av ungdomspolitiker?
Om Annie Lööf vill lyfta in Réka Tolnai som minister i en regering S+C – vad gör Socialdemokraterna då?
Ger henne posten som Socialminister …

Titta och lyssna, läs och lär.
Ur led är tiden.

 

 

 

 

 

12 kommentarer

Ständigt denne Raad al-Duhan: utvisad från Sverige, dödshotat chefredaktör, korrumperat en SR-journalist, åtalad för penningtvätt

Av , , 2 kommentarer 106

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

 

Ingress
Expressen har lyckats få en intervju med Raad Al-Duhan – en gång Umeås ”golden boy”. Vi vill påminna om att denne Raad Al-Duhan kunde verka fritt i Umeå under sju år (2007-2014). Det uppfanns hela tiden olika projekt till denne. Det gemensamma för projekten var att han hela tiden gavs möjlighet att arbeta med ungdomar och påverka ungdomar. VILKET HAN OCKSÅ GJORDE. Hur kunde detta ske? Därför att det fanns en rad ”möjliggörare” bland politiska partier i Umeå. Det fanns också ett antal politiker som vägrade att avbryta sin vänskap på Facebook med Raad Al-Duhan oavsett vilka avslöjanden som kom fram.

På senare tid har Raad Al-Duhan låtit höra om sig genom att han har lyckats korrumpera en journalist på Sveriges Radio samt bli åtalad för penningtvätt. Tidigare var han mest omskriven för att han blivit utvisad i tre instanser på grund av att han utgjorde ett hot mot rikets säkerhet samt att han dödshotat den tidigare chefredaktören på Gefle Dagblad.

Då den journalist som inte längre arbetar på Sveriges Radio gjorde vad vi ansåg vara ett snyftreportage om Raad Al-Duhan under hösten 2019 reagerade vi starkt. Vi hade själva samlat in en hel del uppgifter om nämnde Al-Duhan och skrivit både artiklar och blogginlägg om denne. Jag vill därför återpublicera vår starka reaktion på bland annat det reportage som (den vänskapskorrumperade) journalisten på SR hade gjort. Jag vill tillägga att det är med en viss stolthet som jag här nedan återpublicerar delar av den ståndpunkt som jag, tillsammans med andra i Arbetarpartiet, hade diskuterat oss fram till (från 21 december 2019).

 

”Dödshot mot chefredaktör
År 2017 dömdes Raad Al-Duhan för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör Anna Gullberg. Al-Duhan dömdes för att ha dödshotat i två instanser. Hoten uttalades efter att Gefle Dagblad gjort granskande och avslöjande reportage om att den moské, där Raad Al-Duhans far är imam, utgjorde ett fäste för salafistisk jihadism i Sverige. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att brottet var så pass allvarligt att det hade ett ”straffvärde” som motsvarade två månaders fängelse. Och Tingsrätten ansåg att Al-Duhan även skulle sitta av denna tid. Hovrätten fastställde dock straffsatsen till villkorlig dom och dagsböter.

Raad Al-Duhan har försökt utnyttjat skillnaden mellan påföljden i Tingsrätt och Hovrätt för att förminska sitt brott. Men, återigen, vi som studerat domarna kan berätta att både Tingsrätt och Hovrätt ansåg att Al-Duhans dödshot vara så allvarligt att straffvärdet motsvarade två månaders fängelse. Hovrätten valde dock en påföljd i form av ett villkorlig dom och dagsböter (vilket innebär Al-Duhan hade en vistelse i fängelset vilande över sitt huvud under två års tid ifall det kom fram att han, exempelvis, skulle uttala nya dödshot). För att sammanfatta: Tingsrätten och Hovrätten hade samma uppfattning när det gäller att dödshoten hade uttalats, och även när det gällde brottets allvar. Detta kan inte snackas bort.

Uttalandet av hotelser är något Raad Al-Duhan även har sysslat med tidigare. Tidningen Doku (22/11-19) kunde visa att Al-Duhan riktat ett hot mot Stefan Löfven på facebook i juli 2014:
”Vi muslimer har kraften och viljan inom oss, vi har lärt oss att med rätt tro och tålamod kommer allt att lösa sig … Din dag och Israels dag kommer där vi ser hur ni och era barn få smaka på samma sak som folket i Palestina, Irak, Syrien, Burma, Centrala Afrika och många många andra länder får gå igenom”

När en person kommenterade och ifrågasatte Al-Duhans argumentation på facebook svarade denne på följande sätt:
”Haha … den rättvisa du snackar om och den fredliga handlingen är inte till någon lösning längre… Sedan snackar jag om politikerna som står vid mördarens sida. Våld stoppar våld många ggr lura inte dig själv! … Kärlek och mer kärlek i så fall ska inte ens självförsvar finnas och om den ska finnas så tappar den smaken i mina ögon om inte den är öga för öga och tand för tand” (Doku).

Kommentar: Innebörden i det Raad Al-Duhan skriver är att det enda medlet är våldshandlingar (”fredliga handlingar är inte till någon lösning längre”). Och våldshandlingarnas art ska präglas av ”öga för öga och tand för tand”. Här talar Raad Al-Duhan om dödligt våld. Detta i samband med att han nämner Sveriges statsminister…

 

Positiv inställning till Usama bin Laden
När Raad Al-Duhan bedrev ungdomsverksamhet i Umeå vittnade personer i hans närhet om att han hyste sympatier för bland annat Usama bin Laden. En källa till Gefle Dagblad beskrev hur Al-Duhan försökte påverka ungdomar på följande sätt:
”- Han tyckte om Osama bin Laden och kunde visa ungdomar med invandrarbakgrund jihadistfilmer från Algeriet och Irak. Inte så att han predikade utan han låtsades som att det var på skoj. Han vågade inte visa sådant för någon med svensk bakgrund. Han pratade även mycket om sin pappa Abo Raad och att han var Europas största imam, med förhoppning att göra honom till en förebild för ungdomarna”.

Raad Al-Duhans sympatier för Usama bin Laden verkar finnas kvar även idag.

I en artikel i Aftonbladet (21/11-19) säger Al-Duhan följande om Usama bin Laden, mannen bakom Al-Qaida och attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001:
”- När Usama bin Ladin kommer på tal frågar jag alltid ´varför är han terrorist?’ Varför var han inte terrorist när USA hjälpte honom med vapen och pengar? Varför var han inte terrorist när han hade kontor i Saudiarabien och rekryterade jihadister? Varför blev han terrorist först när han gick på högsta hönset?”

Kommentarer:
* Det är bara sympatisörer till islamistiska terrorister som Usama bin Laden som ifrågasätter att denne var terrorist. Det första terrordåd som Usama bin Laden kopplats till skedde i den jemenitiska staden Aden redan 1992. Usama Bin Laden och Al-Qaida kopplades sedan ihop med en rad andra terrordåd senare under 1990-talet, bland annat den s.k. Luxormassakern i Egypten 1997. Usama Bin Laden hjälpte även talibanerna i Afghanistan att genomföra en massaker på mellan 5-6000 shiamuslimska hazarer i staden Mazar-e-Sharif år 1998.

* Tidningen Doku (22/11-19) har även visat att Al-Duhan har försvarat Al-Qaida offentligt på Facebook. En person hade skrivit att Al-Qaida ”i 10 fall av 10 gör islam en otjänst”. På detta svarade Raad Al-Duhan följande:
”Nu är al Qaida khawarij mashallah! Bror enligt USA är mursi, osama, hamas, al qaida alla khawarij. Enligt mig alla är bröder de är så synd att man inte kan vara ärlig mot sig själv! 10Av10 jag ska berätta sanningen för dig! Så länge vi inte är enade så finns det ingen seger.”

* Kärnan i vad Raad Al-Duhan säger till den han diskuterar med är att även Usama bin Laden, Al-Qaida, m fl, ska ses som en del av den muslimska gemenskapen (alla är bröder). Han invänder mot uppfattningen, som bland annat den han diskuterar med företräder, att Al-Qaida i ”tio fall av tio” gör islam en otjänst genom sin terror. Al-Duhan håller inte med om detta. Han anser att alla muslimer ska enas. Detta är den enda vägen till seger.

* Men en seger kan endast vinnas mot en fiende. Och om alla muslimer ska enas med Usama bin Laden och Al-Qaida innebär detta enande att alla andra muslimer antingen måste acceptera Al-Qaidas metoder eller till och med själva börja tillämpa deras terror. Alla andra ståndpunkter skulle innebära att acceptera USA:s uppfattning.

 

Oförsvarlig okunskap – eller medialt medlöperi?
Mot denna bakgrund – domarna för dödshot, filmvisningarna för utvalda invandrarungdomar och försvaret av Usama bin Laden och Al-Qaida – är det skandalöst att vissa media inte har förmått avslöja vem Raad Al-Duhan egentligen är på det sätt som jag gör nu medan du läser detta på min blogg. Dessa media har därför, i praktiken, sprungit hans och nätverkets ärenden. Vi tänker främst på Aftonbladet och Sveriges Radio. Dessa har agerat som försvarsadvokater åt Al-Duhan. Till TV4:s försvar ska sägas att de lät en terrorforskare kommentera och kritisera Al-Duhans försvarstal rörande sig själv.”

 

2 kommentarer

KU:s kritik mot regeringens hantering av pandemin måste bl a ses mot ”överdödligheten” i Sverige. Se tabell som jämför de nordiska länderna.

Av , , 1 kommentar 74

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

 

Ingress
Vi i Arbetarpartiet) har varit kritiska mot regeringens hantering av coronapandemin. Den 11 mars ifjol skrev jag mitt första blogginlägg om coronapandemin. och den 16 mars hade mitt blogginlägg följande rubrik: ”Ökningen av smittade och avlidna i Sverige och världen skrämmer. Corona avslöjar att regeringen inte klarar rollen som krisledning”.

Vi välkomnar därför den skarpa kritik som Konsitutionsutskottet (KU) har riktat mot S+MP-regeringen för dess bristfälliga hantering av coronapandemin. Kritiken mot regeringen framförs mot bakgrund av den verklighet som delvis framträder i tabellen nedan (skriver delvis eftersom exempelvis alla som fått långsiktiga skador av covid-19 inte syns i statistiken – ännu).

 

Del ett
Se själv de tragiska siffrorna i tabellen nedan.

Land

Antal döda

Befolkning

Antal döda per miljon invånare

Sverige

14 512

10,2 miljoner

1 405

Danmark

2 517

5,8 miljoner

432

Norge

785

5,3 miljoner

146

Finland

959

5,5 miljoner

173

Danmark-Norge-Finland

4 261

16,7 miljoner

255

Källa: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, 4 juni 2021

 

Kommentar
I Sverige har över 14 500 människor avlidit efter att ha smittats av coronaviruset och utvecklat covid-19. Jämför vi Sveriges befolkning med den sammanlagda befolkningen i Danmark, Norge och Finland har det dött nästan sex gånger fler p.g.a. corona i Sverige än i de tre nordiska grannländerna tillsammans. Jämför vi bara Sverige med Norge är det nästan tio gånger fler som dött p.g.a. corona i Sverige! Misslyckandet med att hantera coronapandemin har alltså fått tragiska konsekvenser.

 

Del två
Konstitutionsutskottet kritiserar regeringen på en rad olika punkter. Det handlar bland annat om följande:

a) Masstestning av befolkningen kom igång för sent. Enligt KU var regeringen för otydlig när det gällde vem som skulle ansvara för testningen och vem som skulle betala för den. Detta innebar att testningen försenades och kom igång först flera månader efter det att en omfattande samhällsspridning av coronaviruset redan hade konstaterats.

b) Tillgången till skyddsutrustning var bristfällig. Även när det gäller skyddsutrustningen kritiserar KU regeringen för att den varit för otydlig när det gäller vem som var ansvarig för inköpen. Socialstyrelsen, kommunerna och regionerna – samt leverantörerna av skyddsutrustning – hade alla olika uppfattningar. Resultatet blev att inköpen försenades.

c) Smittspridningen inom äldreomsorgen. KU anser att de tidiga åtgärderna för att begränsa smittspridningen inom äldreomsorgen inte var tillräckliga. Regeringen borde ha varit mer aktiv när det stod klart att åtgärderna inte räckte till.

d) Arbetet med den tillfälliga pandemilagen började för sent. Enligt KU borde detta arbete ha påbörjats i början av sommaren, eftersom regeringen borde ha insett behovet av att ha ett nytt regelverk på plats så snart som möjligt. Arbetet påbörjades dock först efter sommaren. När smittspridningen ökade igen under hösten fick därför arbetet med pandemilagen påskyndas, vilket gav mycket kort tid för olika remissinstanser att yttra sig om lagen.

Genomgående för Konstitutionsutskottets kritik är regeringen, å ena sidan, har agerat långsamt och sent. Å andra sidan kritiseras regeringen för den, när den väl har agerat, tagit fram sina beslutsförslag i en sådan hast att olika remissinstanser haft extremt kort tid på sig att inkomma med synpunkter.

 

Del tre
Oförmågan att hantera kriser går igen. Under pandemins inledning fick jag en kraftig känsla av déjà vu. Jag kände igen oförmågan att hantera kriser från tidigare krissituationer. En av de situationer jag drog mig till minnes var tsunamikatastrofen 2004-2005, då den person som sände flygplan för att evakuera överlevande svenskar var Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson – det var inte statsministern Göran Persson i den dåvarande S-regeringen. Eller utrikesminister Laila Freivalds. Det var alltså Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Heder åt henne.

En annan situation där samma oförmåga uppvisats handlar om hanteringen av de individer som återvänder till Sverige efter att anslutit sig till Islamiska Staten / Daesh i Syrien och Irak. Nästan alla andra länder i Europa lyckades få fram en lagstiftning som gjorde det möjligt att lagföra de återvändande och gå igenom deras mobiler och datorer. Men inte Sverige.

Två nästan osannolika exempel på oförmåga att hantera kriser. Nej. Två helt osannolika exempel.

 

Avrundning
Det svenska coronamisslyckandet måste få konsekvenser. Både i form av utkrävande av ansvar och i form av förändringar. Inte endast det ena eller det andra. Konstitutionsutskottets kritik måste leda till BÅDE OCH. Den får inte fladdra förbi i media, och leda till några debatter i TV, för att sedan sopas under mattan och falla i glömska. Detta har, på det stora hela tagit, blivit Coronakommissionens ödé.

Syftet måste vara att dödssiffrorna i Sverige inte ska vara så skamliga, och tragiska, vid en jämförelse med de övriga nordiska länderna vid nästa pandemi. Syftet måste vara att samhället ska stå bättre rustat inför nästa pandemi. Detta kräver en seriös diskussion kring alla de misstag och brister som uppdagats.

Ett annat inslag i en sådan diskussion måste vara att ta del av lärdomarna från de övriga nordiska grannländernas långt mer framgångsrika hantering av pandemin än den svenska.

1 kommentar

Ska militär sättas in mot kriminella gäng – eller kvarterspoliser? Skrämmande att Sverige ligger i topp vad gäller dödligt skjutvapenvåld!

Av , , 10 kommentarer 88

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

 

Ingress
Sveriges ende kvarvarande integrationspolis heter Ulf Boström.
Tillsammans med andra poliser deltog Ulf i en intervju i Sveriges Radio med anledning av den mycket tragiska dödsskjutningen av en känd affärsidkare i stadsdelen Hjällbo, som utgör en del av det större Göteborgsområdet Angered. Dödsskjutningen skedde i söndags. Jag hörde en repris av intervjun med bland annat Ulf Boström i måndags kväll.

Då hade det skett ytterligare två tragiska dödsskjutningar i Stockholmsområdet. Den första i Husby och den andra i Hjulsta. Då hade även olika personer, med insikt, sagt att dödsskjutningen i Hjällbo utgjorde en tillfällig kulmen på en längre konfrontation mellan två delar av en större klan. En konfrontation som trappats upp i fredags och utlöst ett större slagsmål med många tio-tals deltagare.

Händelserna, både i Göteborg och Stockholmsområdet, måste även ses mot bakgrund av den rapport som Brottsförebyggande rådet presenterade i förra veckan (26/5). Rapporten är både tragisk och skrämmande. Den visar att Sverige ligger i topp, i hela Europa, när det gäller dödligt våld via skjutvapen! Studien hade jämfört utvecklingen i Sverige med 22 andra länder i Europa under två årtionden (2000-2019). Låt mig citera SVT:

” -Ökningen som Sverige redovisar går inte att se någon annanstans i Europa. Sverige har rört sig från botten till toppen i Europas statistik, säger Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå”.

 

Del ett
Det finns partier som inte förstår att det hänt något i Sverige – som vägrar se sanningen. Det fanns många, från vissa partier, som kallade oss som talade om hederskultur (och hedersvåld) för rasister. De ifrågasatte länge hedersvåldets existens. Dessa personer och partier har tvingats inse verkligheten. De flesta håller numera en (surmulen) tystnad då dessa frågor diskuteras. Men nu håller personer från samma politiska partier på väg att upprepa sitt misstag. Fast nu kallar de oss rasister för att vi vågar tala om den klan- eller släktorganiserad brottslighet som de förnekar existensen av.

Våldet och dess organisering måste vara utgångspunkten. Det krävs att vi förstår våldets orsaker. Det handlar bland annat om sociala faktorer, droghandel och (ibland) klan- eller släktorganiserade strukturer. Vi som vill bekämpa våldet måste göra ett avgörande val. Jag upprepar: läget är farligt för hela Sverige. Vägvalet handlar inte ”bara” om Hjällbo, Husby och Hjulsta. Det handlar inte endast om storstadsområdena. Vägvalet kommer att påverka hela Sverige.

Sverige befinner sig definitivt i ett vägskäl – vid ett avgörande vägskäl – och då behövs modet att se sanningen i vitögat.

 

Del två
Ett vägval: Det moderata kommunalrådet i Göteborg, Hampus Magnusson, vill sätta in militären mot gängen. Han har tillsammans med andra moderater skrivit en motion om att polisen ska få begära hjälp av militären. Sist detta hände var i Ådalen…

Detta måste anses vara ett moderat olycksfall i det politiska arbetet. Vi har bättre moderater än så i Umeå.

 

Del tre
Ett annat vägval:
Jag tar mig friheten att använda det som integrationspolis Ulf Boström sade i intervjun i måndags – både i samband med den kris som uppstått i Göteborg men också i en rad andra sammanhang. Boström har även tidigare påpekat att det aldrig har funnits så många personer i uniform i Sverige som idag. Detta om vi räknar in både polis, ordningsvakter och väktare.

Boström understryker även att det som behövs är socialt uthålliga poliser. Då syftar han på kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Han syftar på poliser som har ett kontor, och en ständig närvaro, på utsatta stadsdelar; på poliser som genom att vara en del av olika bostadsområden stegvis kommer att vinna de boendes förtroende. Poliser som kommer att konkurrera med lokala gudfäder (min egen slutsats).

 

Del fyra
Vägvalet handlar om ifall polisens ökade resurser ska användas förebyggande eller repressivt. Skillnaden kommer att sätta sin prägel på Sverige under årtionden framöver. Det är lätt att fastna i fällan att endast satsa på ett repressivt arbetssätt. Skillnaden mellan ett repressivt arbetssätt, där polis och lagstiftare kommer in sedan brotten väl är begångna, och ett förebyggande arbete, är fruktansvärt stor. Speciellt på längre sikt. Så långt Ulf Boström med 43 år i yrket och Sveriges idag (tyvärr) ende integrationspolis.

 

Del fem
Återigen: Förslaget att sätta in militär måste anses utgöra ett olycksfall i arbetet för (M). I Göteborg. Det huvudsakliga polisiära arbetet måste vara förebyggande. Detta betyder naturligtvis inte att det inte kan vara berättigat att öka straffen för vissa typer av brott – men denna väg får inte bli ”den enda vägens politik”.

Polisen i Umeå har tagit stora steg i rätt riktning med satsningen på områdespoliser. Arbetarpartiet vill att den lokala polisen tar fler steg i samma riktning och återupprättar systemet med kvarterspoliser.

Tyvärr är den tid är förbi då det räckte med att tala om fler ungdomsgårdar – om denna tid någonsin funnits. De ungdomar, ibland tolv år eller yngre, som används som knarkkurirer och vapengömmor har annat för sig än att gå på ungdomsgårdar! Detta betyder inte att ungdomsgårdar är fel. Tvärtom. Men de kommer inte längre att utgöra spjutspetsen – vilket de delvis gjorde en gång. Åtminstone i Umeå.

Nu är det polisen som måste utgöra spjutspetsen. Inte i alla delar av Sverige. Men i allt fler delar av detta allt mer otrygga land. Det är därför polisens arbetssätt är så avgörande.

 

Avrundning
Vi stöder tanken på att polisen ska få ytterligare resurser – men inriktningen måste vara förebyggande. Arbetarpartiet vill att detta ska vara tydligt uttalat och verkställas genom att kvarterspoliserna återinförs, på bred front, över hela Sverige, med fotpatrullering och lokala poliskontor. Det är detta som kommer att kräva ytterligare poliser. Men en sådan satsning skulle vara förebyggande – och ha en chans att lyckas.

Till sist: Det fanns en gång något som hette Ume-modellen. Här i Umeå! Politiker och tjänstemän kom hit på studiebesök för att studera ”vår” modell. Ume-modellen utgick från ungdomsgårdarna (fritidsgårdarna). Dessa låg då under socialtjänsten och gårdsföreståndarna var även effektiva fältarbetare. De kunde nämligen använda all den ”goodwill” – som de byggt upp under många och långa på vardagskvällar genom gemensamma aktiviteter tillsammans med ungdomarna – när de senare ibland träffade samma ungdomar i stökiga miljöer på fredags- och lördagskvällar. Berusade och ibland i gäng. För att återuppbygga denna Ume-modell måste fritids- eller ungdomsgårdarna åter läggas under socialtjänsten. Gårdspersonal som ser sig som en del av socialtjänsten arbetar på ett annorlunda sätt än den personal som ser sig en del av exempelvis idrottsrörelsen.

Det har ALDRIG har varit mer nödvändigt än IDAG att återföra fritidsgårdarna till socialtjänsten. Och att återupprätta en Ume-modell 2.0 är absolut nödvändigt. Sådana fritids-ungdomsgårdar kommer att fylla en väldigt stark, kompletterande, roll till framtida kvarters- och fotpatrullerade poliser. Bland annat när det gäller att hindra återväxten bland de kriminella. Skillnaden är att idag kommer det att vara polisen som går i bräschen i kampen mot gängkriminalitet. Om ungdomsgårdarna återförs till socialtjänsten (som tidigare var fallet) kan dessa bli ett oerhört viktigt komplement i arbetet mot kriminalitet i allmänhet och gängkriminalitet i synnerhet.

Jag talar nu om hela Sverige.
I Umeå uppfattar jag det som att situationen står och väger.

 

10 kommentarer

De privata utförarna ökade sin andel av hemtjänsten från 2 % till 54 % åren 2007-2018. Idag röstade vi för att de skulle få likvärdiga förutsättningar

Av , , 4 kommentarer 97

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________

Inledning
Idag diskuteras återigen frågan om de privata utförarna av hemtjänst i Umeå kommun. I januari 2019 beslöt en majoritet av ledamöterna i fullmäktige från alla partier, utom S och V, att lagen om valfrihet (LOV) skulle behållas och inte ersättas av lagen om offentlig upphandling (LOU) när det gäller hemtjänsten i Umeå kommun.
För drygt två år sedan röstade alltså Arbetarpartiet för att lagen om valfrihet (LOV) skulle behållas, i Umeå kommun, när det gäller hemtjänsten.

Jag vill återigen betona vad debatt och beslut handlade om i januari 2019. Den handlade om hemtjänsten – i Umeå kommun. Speciellt Vänsterpartiet har nämligen haft väldigt svårt att hålla sig till ämnet. De har, titt som tätt, talat om riskkapitalister, vårdskandaler på bland annat vårdcentraler i södra Sverige. Och sedan om riskkapitalister igen. Under minst tio år. Men sällan om just hemtjänsten i Umeå.

 

Del ett
*Vi har blivit kritiserade för vårt ställningstagande i denna fråga. Kritiken har kommit från ett fåtal socialdemokrater samt från Vänsterpartiet.
*Vi brukar svara på följande sätt: För oss i Arbetarpartiet sitter ideologin främst i att facklig verksamhet och kollektivavtal inte motarbetas av privata utförare av hemtjänst. Det avgörande är att anständiga löner och anställningstrygghet för löntagarna garanteras,
*Våra kritiker inom S och V har
genom att aktivt rösta för (eller indirekt godkänna) Januariavtalet 2019 – tagit stora steg mot att underminera just anställningstryggheten genom att acceptera de försämringar av LAS som Centern och Liberalerna krävde i Januari 2019,

 

Del två
År 2005 beslutade S tillsammans med M, C, Kd och L att införa fritt val inom hemtjänsten i Umeå kommun (jag minns inte hur Mp röstade för drygt 15 år sedan). Innebörden var att äldre och/eller funktionshindrade fritt skulle kunna välja även privata utförare av hemtjänst. Vid detta tillfälle röstade vi emot detta beslut. Beslutet antogs dock av Umeå kommunfullmäktige. År 2005.
*Det är en sak att rösta emot ett förslag. Det är en helt annan sak att rösta för att avskaffa ett system sedan systemet väl har ”satt sig”. Och dessutom visat sig fungera bra. Detta är vad som har hänt här i Umeå. Vi röstade alltså emot införandet av privata utförare av hemtjänst 2005, men av detta följer INTE att vi kom att rösta för att avskaffa de privata utförarna 2019. Tvärtom. I januari röstade Arbetarpartiet för att behålla de privata utförarna. Dessa har på drygt tio år ökat sin andel av de som fått beslut om hemtjänst från två procent till 54 procent.
*Nästan alla privata utförare i Umeå kommun är tidigare kommunanställda som har trott sig om att kunna bedriva hemtjänst mer effektivt än kommunen och därför har startat eget – något som Socialdemokraterna alltså öppnade för år 2005 (vilket var innan LOV infördes 2020).

Del tre
Det är alltså en sak att rösta emot ett förslag – det är en helt annan sak att vilja avskaffa ett system sedan detta har ”satt sig” – och dessutom visat sig fungera bra. Låt mig repetera detta. Det händer stundtals att ett parti kan ha fel. Detta händer stundtals även oss i Arbetarpartiet !!

Låt oss titta på följande siffror och argument:

1. År 2007 var det endast två procent av umeborna som blivit beviljade hemtjänst som valde privata utförare. År 2018 hade denna siffra ökat till hela 54 procent!
2. Både de brukare / vårdtagare som hade valt någon av de olika privata utförarna, för att få sitt behov av hemtjänst tillgodosett, och de som hade valt Umeå kommun som utförare av hemtjänst, var nöjda med kvaliteten. I båda fallen låg ”brukarnöjdheten” på hela 94 procent. Detta visar att de privata utförarna av hemtjänst såväl som Umeå kommun, samt de anställda, gör ett bra jobb.
3. Men de privata utförarna av hemtjänst hade ändå ökat sin andel av de som blivit beviljade av hemtjänst från två till hela 54 procent på drygt tio år. Detta är en dramatisk och häpnadsväckande ökning och ökningen måste få en förklaring.
Då vi i Arbetarpartiet talade med brukare, anhöriga, anställda, f.d. anställda, Umeå kommun, fackförbundet Kommunal samt de privata företag som utförde 54 procent av den beviljade hemtjänsten under hösten 2018 framträdde en klar bild: även om Umeå kommun också var en bra utförare bestod de privata utförarnas stora fördel i att de, i större utsträckning än kommunen, kunde erbjuda samma personal!
4. Debatten och besluten handlar enbart om hemtjänsten – här i Umeå kommun. Debatten och besluten handlar INTE om att låta privata utförare få ta över exempelvis ett lasarett; debatten handlare INTE om hur privata  riskkapitalister har betett sig i någon kommun eller region i någon av Sveriges storstäder. Det har ständigt visat sig nödvändigt att påminna om detta. Vänsterpartiet har, för att kunna hota i debatterna, ständigt avlägsnat sig både från Umeå kommun och från hemtjänsten.

Kommentar. De äldre och/eller fysiskt handikappade människor som ofta även behöver hjälp med det allra mest intima som toalettbesök och dusch befinner sig i en väldigt utsatt situation. För dessa betyder det ofta oändligt mycket – det kan handla om skillnaden mellan att kunna behålla sin värdighet eller inte – att inte behöva ta hjälp av nya och okända personer alltför ofta – även om även dessa är duktiga. Det är inte svårt att förstå varför valet i första hand faller på de privata utförarna då dessa oftare kan erbjuda den nödvändiga hjälpen via ”kända” personer. Detsamma gäller de (oftast) äldre som har drabbats av demens samt ungdomar som exempelvis lider av aspergers syndrom. Vikten av att den nödvändiga hjälpen, så ofta som möjligt, utförs av kända ansikten är ofta helt avgörande. Detta var den helt avgörande förklaringen bakom varför de privata utförarna hade kunnat öka sin andel av de som blivit beviljade hemtjänst (av Umeå kommuns handläggare) inför det beslut som togs i fullmäktige i januari 2019.

 

Del fyra
Umeå kommun kan lära sig en del av de privata utförarna. Även om vi som idag representerar Arbetarpartiet alltså röstade emot införande av privata utförare inom hemtjänsten i Umeå kommun, då detta infördes av Socialdemokraterna och de fyra dåvarande allianspartierna (Mp?), är det alltså något helt annat att bryta upp ett fungerande system som fått tid att ”sätta sig”. Det är det ena. Det andra är att om de privata utförarna hade ökat sin andel av brukarna/vårdtagarna från två procent till 54 procent på elva år måste alla känna både respekt och ödmjukhet inför detta. Det är uppenbart att Umeå kommun har något som de kan lära av de privata utförarna av hemtjänst.

 

Del fem
Hur mycket kostar det om kommunen ska ta över? Umeå kommun klarade ekonomin år 2020, och sannolikhet även för 2021, på grund av de extra statliga ekonomiska bidrag som följt i coronapandemins spår. Men det rör sig om tillfälliga ekonomiska förstärkningar till kommunerna från statens sida. Ifall Umeå kommun skulle ta över den an del av hemtjänsten som idag utförs av de privata utförarna skulle detta kosta Umeå kommun 50-55 extra miljoner kr per år. Förra gången frågan var uppe till omröstning i Umeå kommunfullmäktige (januari 2019) var det 1600 människor som hade valde de privata hemtjänstföretagen.

De partier som, sedan frågan kom upp på agendan under hösten 2018, varit mest aggressiva är Vänsterpartiet och (vissa) Socialdemokrater. Detta trots att det i praktiken var S som öppnade för de privata utförarna år 2005. Idag var det i stort sett endast Lasse Jacobsson (V) som gick över styr. I övrigt hölls argumentationen på en rätt saklig nivå.

 

Del sex
Budgeten antas 21 juni – hosta upp pengarna

Arbetarpartiet förutsätter att det, eller de, partier som är emot att de privata utförarna inom hemtjänsten ska få fortsätta har avsatt 50-55 miljoner kr extra i sina budgetar för nästa år. Detta är alltså, som jag skrivit ovan, den extra årliga kostnad som skulle belasta Umeå kommun ifall den skulle ta över de uppåt 1600 personer som valt privata utförare år 2018. (Siffrorna kan ha förändrats tillfälligt p g a coronapandemin). Jag syftar på S, Mp och V. Om dessa partier däremot inte har avsatt denna summa blir en argumentation om att avveckla de privata utförarna inom hemtjänsten i Umeå kommun inte trovärdig – den reduceras endast till tom luft.

 

Avslutning
Självklart finns det brister inom hemtjänsten.
Låt mig nämna några exempel  på varför:
a)
Umeå kommun har varit den av Sveriges 290 kommuner som varit absolut snålast vad gäller ersättningen för varje utförd timme hemtjänst. Kommunen ligger förfarande i den absoluta botten när det gäller ersättningsnivån.
b) Umeå kommun har även haft ett helt omotiverat krav på andelen undersköterskor på varje tiotal anställda (samt på hur denna andel räknas ska räknas fram) vilket har inneburit att de privata utförarna av hemtjänst har förhindrats att tillsvidareanställa många som annars hade kunnat få fast anställning,
c) Umeå kommun bör börja betala anständigt för varje utförd timme hemtjänst – något som skulle kunna göra den redan höga kundnöjdheten ännu högre.

Det är mot denna bakgrund som Arbetarpartiet idag röstade för följande två att-satser på mötet med Umeå kommunfullmäktige:
att  kommunfullmäktige beslutar att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten,
att  ge i uppdrag till Aldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Vi avstod inte ifrån att stödja dessa båda att-satser endast för att de lagts fram av de fyra traditionella borgerliga partierna.

 

PS. Debatten och besluten handlar enbart om hemtjänsten – här i Umeå kommun. Debatten och besluten handlar INTE om att låta privata utförare få ta över exempelvis ett fler vårdcentraler; debatten handlare INTE heller om att försvara hur privata riskkapitalister har betett sig i på olika håll i anslutning till Sveriges storstäder.
Det vi i Arbetarpartiet har haft att ta ställning till är ett system för hemtjänsten i just Umeå kommun som Socialdemokraterna och Alliansen införde i Umeå med början 2005.
Vi är övertygande om att vi tog rätt beslut i januari 2019. Vi är även övertygade om att vi stödde rätt förslag till beslut idag. Det betyder inte att Arbetarpartiet vill låta privata utförare ta över exempelvis vårdcentralerna. År 2019 tillhörde vi den segrande sidan. Idag tillhörde vi den förlorande. Förändringen berodde på att Miljöpartiet övergav de privata utförarna inom hemtjänsten i Umeå. DS.

4 kommentarer

De låga förväntningarnas rasism – inte klädsamt för skolverket och utbildningsministern. Dessutom: Leve Britt-Marie 45!

Av , , 1 kommentar 53

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________________


Min kompis Tompa har skrivit något han kallar slagserien – jag lånade den och lade till lite

 

*De låga förväntningarnas rasism
Det har varit många turer kring fifflet med de svenska resultaten i PISA-mätningarna 2018. För att få den svenska skolan att framstå i bättre dager valde Skolverket att exkludera samtliga utrikesfödda elever från att skriva provet – med politikernas goda minne.

Om någon är osäker på vad begreppet ”de låga förväntningarnas rasism” innebär så har vi här ett glasklart exempel…

 

*Det lutande PISA-tornet tippar
PISA-fifflets eftermäle har ställt till det ordentligt för utbildningsminister Anna Ekström (S). Trots att hon har haft tillgång till information om att elever, på felaktiga grunder, undantagits från att skriva provet hävdar hon envist att hon inte alls har haft några sådana uppgifter. Skolverket hävdar att hon har informerats om vilka undantag som de gjort. Nu kommer KU att utreda huruvida Ekström har ljugit för riksdagen. Eller inte. Det krävs sannolikt mycket Red Bull, med viiingar, för att räta upp detta haveri.

Jag vill ge ett tips till Anna Ekström (S): Att göra fel, ljuga om det, och bli ertappad som lögnare är värre än att göra fel och erkänna direkt…
Leve pud-landet Sverige.

 

*Leve ”Britt-Marie 45”!
Réka Tolnai, ny ordförande för Centerns Ungdomsförbund (Cuf), går i en video på Twitter till attack mot lagen om anställningsskydd. ”Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45, som har suttit kvar i fikarummet i flera år istället för hårt arbetande unga. Hej då LAS!”, säger Tolnai, med ett tonfall vars dumdryghet är lika gränslös som Cufs arbetarförakt.

Jag ger dig ännu en möjlighet dig att se Tolnai, ny ordförande i Cuf, i full frihet.

Det handlar om ett arbetarförakt – och ett förakt mot deras fackföreningar och arbetarpartier som S och oss i AP – som dryper från varje por i detta videoklipp. Detta sker under Annie Lööfs skyddande vingar.

”Britt-Marie 45” tillhör sannolikt de som lär upp de nya yngre på arbetsplatserna. ”Britt-Marie 45” förtjänar stärkt anställningstrygghet, högre lön och bättre arbetsvillkor… Leve Britt-Marie 45.

Britt-Mari 45, hennes systrar och bröder, förtjänar inte att bli hånade av sådana som Réka Tolnai – ny ordförande för Centerns Ungdomsförbund (Cuf).

Se Cufs hämningslösa knegarförakt nedan.

 

1 kommentar

Tillnyktring krävs i Vänsterpartiet. V förbereder ”regeringssamarbete” med C och misstroendeomröstning mot S+Mp. Titta på videoklipp med Cuf

Av , , Bli först att kommentera 54

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Vänster utan kompass
Kan man lita på V – andra delen

Ingress

”Dadgostar (V) tror på regeringssamarbete med Annie Lööf”.
Denna osannolika rubrik kunde vi läsa i Göteborgs-Posten den 17 maj. Lika osannolik är Centerns ungdomsförbunds (Cuf) videoklipp om ”Britt-Mari 45” som du kan se längst ned i detta korta blogginlägg (för att komma från mig).

Jag måste säga att både Dadgostars utspel och Cuf:s videoklipp har något gemensamt. De är båda orimliga. I det ena fallet ligger utspelet ”på gränsen” till politisk, inte personlig, personlighetsklyvning. Du kan inte tigga om att få regera tillsammans med det parti som är upphovet till den politik som du hotar att väcka misstroendevotum mot. Speciellt inte samtidigt. I det andra fallet har gränsen, definitivt, överskridits. Här måste diagnosen vara ett fullt utvecklat knegarförakt. Båda utspelen är olycksbådande. Som så mycket annat. Jag lämnar videoklippet till dig, käre läsare, att titta på. Själv tar jag itu med Vänsterpartiet – andra delen.

 

Del A.
Vänsterpartiets nya ledare Nooshi Dadgostar
påstod sig förbereda ett ”regeringssamarbete” med Centerns partiledare Annie Lööf. Detta samtidigt som Vänsterpartiet, återigen, hotar med att försöka driva fram en misstroendeomröstning mot den S-ledda regeringen. Denna gång på frågan om utredningen om ”fri hyressättning”.

Vi i Arbetarpartiet tvingas efterlysa logiken i Vänsterpartiets agerande!

Det är Centerpartiet som driver på Socialdemokraterna när det gäller att försämra LAS, införa fri hyressättning, sänka skatterna ytterligare och så vidare. Och Socialdemokraterna låter sig drivas på. Skälet är att det är viktigare för S-etablissemanget att klänga sig fast vid regerings-positionerna (inte regerings-makten) än att försvara knegarna. Men det är trots allt Centern som driver Socialdemokraterna framför sig när det gäller försämringar av anställningstryggheten och försöken att införa marknadshyror.

I detta läge hotar Vänsterpartiet alltså den S-ledda regeringen med en misstroendeomröstning. Och samtidigt ”uppvaktar” V-ledaren, oblygt, själva roten till det onda, Centerns Annie Lööf, och frågar om de har ”chans” på ett regeringssamarbete tillsammans med Lööf. Dadgostar säger till och med, enligt GP, att V förbereder sig på ett ”regeringssamarbete” tillsammans med Lööf!

Ursäkta. Men detta agerande från V:s nya partiledning framstår som, politiskt sett, ”på gränsen” till sinnesförvirrat. För Vänsterpartiets egen skull hoppas vi att Annie Lööfs klara och tydliga Nej på denna uppvaktning från Vänsterpartiet leder till en, politisk, tillnyktring.

Återigen ställer vi oss frågan:
Vem kan lita på Vänsterpartiet

Del B.
Ni i V har hotat med en misstroendeomröstning i 2½ år. Antingen verkställer ni hotet, visar att ni menar allvar och går från ord till handling. Eller också byter ni metod. Vänsterpartiet i Umeå är i alla fall välkomna till Rådhustorget för att säga varför det är dåligt med marknadshyror. Vi förser er både med talartid och ljudanläggning. MEN GÖR NÅGOT … annat än att bara hota och sedan lägga er platta. Som en dörrmatta.

 

Avslutning
I klippet nedan kan alla se ordföranden för Centerpartiets ungdomsförbund. Tala om arbetarförakt. Vill Ung Vänster samarbeta med Cuf? Om inte – säg ifrån. Säg ifrån NU.

Bli först att kommentera

Är Vänsterpartiet en dörrmatta? Det går inte att behålla trovärdighet, eller värdighet, genom ständiga hot att fälla regeringen – o ständiga reträtter!

Av , , 9 kommentarer 100

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Vem kan lita på Vänsterpartiet – vad gäller LAS och fri hyressättning.
Det första av två blogginlägg?

 

*Inledning: Är Vänsterpartiet en dörrmatta?

Den 16 januari 2019 – för drygt 2 år och 4 månader sedan – utfärdade Jonas Sjöstedt ett ”misstroendelöfte” riktat mot den tillträdande regeringen Stefan Löfvén II (S+Mp).

Bildandet av denna regering var en enorm förödmjukelse för Vänsterpartiet:
* V förlorade helt det inflytande som partiet haft som budgetpartner till regeringen (S+Mp) under mandatperioden 2014-18,
* Partiet har under snart 2½ år blivit kallade för ”ytterkantsparti” – och därmed jämställts med (Sd) – bland annat av just C och L som var de partier som övertog Vänsterpartiets roll, och mer därtill, i samband med att S, Mp ,C och L slöt Januariavtalet 2019.
* Vänsterpartiet tvingades slutligen släppa fram en regering (S+Mp) som skulle försämra arbetsrätten (LAS), försvaga kollektivavtalen, införa fri hyressättning på nyproduktion av hyresrätter samt ”behålla” Alliansens tidigare skattesänkningar, mm.

Sedan dess har Vänsterpartiet, gång-på-gång-på-gång, hotat att fälla (S+Mp) regeringen. Det spelar ingen roll vilka de skulle fälla regeringen tillsammans med. För sossarna, och alla andra, skulle minsann få veta att Vänsterpartiet inte alls var den dörrmatta som så många – både utanför V, men även inom de egna leden – började uppfatta Vänsterpartiet som.

 

1. Vänsterpartiets dubbelspel och undanflykter
Men det visade sig att Jonas Sjöstedt och en majoritet av ledningen för V – som alltså utsattes för hård kritik från många av sina egna medlemmar, och som just därför tvingades tala så högt och så ofta om att fälla regeringen – hade byggt in en reträttfunktion för att slippa verkställa sina hot om att fälla regeringen. Jonas Sjöstedt och Co försökte vältra över ansvaret på någon annan än sig själva. Fegt men smart – fast smart endast under en begränsad period. Sedan hinner verkligheten ifatt.

Vänsterpartiet övervältrade ansvaret för om partiet skulle väcka ett misstroendevotum mot regeringen på LO-ledningen.

Den svekfulla försämringen av LAS – och ett svek mot löntagarna anser vi i Arbetarpartiet att den planerade försämringen av arbetstryggheten är – skulle inte leda till att Vänsterpartiet väckte ett misstroendevotum mot regeringen om även LO-ledningen deltog i sveket mot löntagarna (det vill säga om även LO gick med på försämringarna i Januariavtalet tillsammans med S+Mp+C+L)!

Ursäkta, vänsterpartister, men er logik innebär en intellektuell och politisk kollaps.

Tror ni att de reella-verkliga-materiella försämringarna av anställningstrygghet blir mindre kännbara för de löntagare som blir av med sina jobb om även LO-ledningen deltar i sveket? Tror ni att arbetslöshetens plågor minskar om även LO-ledningen lägger sig platt för Centern och Liberalerna – så att inte bara Socialdemokraterna ger efter för landets mest anti-fackliga partiledare Annie Lööf (och Nyamko Sabuni) utan även LO-toppen?

Uppenbarligen tror ni vänsterpartister att försämringen av anställningstryggheten känns mindre hård om den stöds av LO-ledningen. Annars skulle inte ledningen för ert Vänsterparti, efter så många och så stora ord, ha försökt vältra över ansvaret på ledarna inom LO – ansvaret för om ert Vänsterparti skulle försöka fälla regeringen via ett misstroendevotum i riksdagen. Eller inte. Många ansåg att ni i Vänsterpartiet sysslade med ett dubbelspel genom er metod att först hota regeringen med ett misstroendeomröstning i riksdagen, och sedan lägga ansvaret för om ni i V skulle väcka ett frågan om en misstroendeomröstning, eller inte, på LO-ledningen.

 

2. Att fälla eller inte fälla – plötsligt fick V tillbaka ansvaret
Vilken chock det måste ha varit för V då LO sprack på frågan om LAS. De fackliga ledare inom LO som är mest integrerade i socialdemokratins innersta krets är de från IF Metall och Kommunal. (Stefan Löfvén var, som alla vet, en gång förbundsordförande inom just IF Metall). Och tänka sig: plötsligt bröt de allra, allra, mest ”socialdemokratiserade” ledarna inom LO (de från IF Metall och Kommunal) med de övriga LO-förbunden och anslöt sig till den oheliga allians som stöder försämringarna av arbetstryggheten. Så nu blev det alltså följande gäng som vill försämra arbetsrätt och arbetstrygghet: S+Mp+C+L+Svenskt Näringsliv+PTK+IF Metall (S)+Kommunal (S).

Detta ingick inte i Vänsterpartiets fega upplägg.

Vänsterpartiets upplägg gick alltså ut på att lägga över ansvaret på LO. Men då LO sprack på frågan om LAS befann sig plötsligt  Vänsterpartiets ledning i en situation där de själva måste ta ansvar för den ”radioaktiva” frågan om de skulle fälla regeringen (S+Mp), tillsammans med olika borgerliga partier, eller inte. Vänsterpartiet måste, helt plötsligt, ta ansvar för sina egna hotelser. Vänsterpartiet hade varit FÖR smart. V hade spelat för mycket teater. Sådant straffar sig. Förr eller senare.

 

3. Lååång tystnad
Sedan följde en period av lååång tystnad från Vänsterpartiet. Det blev uppenbarligen svårt för ett parti som, hittills, vägrat att ta ansvar för sina egna hot om att fälla regeringen att nu plötsligt tvingas ta ansvar för dessa hot. Och att gå ut på gatan och demonstrera till försvar av LAS – tillsammans med exempelvis representanter för övriga tolv LO-förbund samt tillsammans med alla metallare, kommunalare och oss andra som naturligtvis också är emot försämrad anställningstrygghet – var inte att tänka på. Vänsterpartiet måste ju vara ett respektabelt parti. Speciellt med tanke på att det fanns de som nu börjat kalla dem för ”ytterkantsparti”.

Dessutom: Vi hade ju en coronapandemi … vilken lättnad för ett respektabelt parti som inte ens vill hålla ett torgmöte!

Men hade viljan funnits, från Vänsterpartiets sida, hade naturligtvis protester till försvar av LAS kunnat genomföras just tillsammans med representanter för alla oss som vill förbättra anställningstryggheten – inte försämra den. Behovet att förbättra LAS har förstärkts av coronapandemin – inte försvagats. Varför tog inte V initiativ till att åtta representanter höll möten samma dag till försvar för arbetstrygghet i Sveriges alla 290 kommuner. Exempelvis på 1 Maj i år?

Det går inte att lita på ett parti som ägnar sig åt dubbelspel. Först hotar V under gång-på-gång att fälla regeringen – och sedan smiter partiet undan genom att lägga över ansvaret på LO. Och när LO spricker på denna fråga, då tappar V talförmågan.

 

4. Nya hot om att fälla regeringen – och nya kryphål
Nu kommer en statlig utredare att föreslå fri hyressättning i nybyggda lägenheter. I Agenda hotade Vänsterpartiets nya ledare Nooshi Dadgostar, återigen, att fälla regeringen om den lägger fram ett förslag till marknadshyror. Detta parti har uppenbart inget lärt.

Lägg märke till att fri hyressättning på nyproduktion inte, omedelbart, är detsamma som marknadshyror.

Även i det hot om att fälla regeringen som Nooshi Dadgostar nu för fram, på samma sätt som Jonas Sjöstedt gjorde i samband med att Januariavtalet presenterades 2019, finns det kryphål. Jonas Sjöstedt kryphål bestod i att fegt försöka vältra över ansvaret på LO. Låt mig peka på några möjliga kryphål för Nooshi Dadgostar som gör det möjligt att först hota med att fälla regeringen (S+Mp), för att verka radikal,  och sedan slippa fälla regeringen (S+Mp).

Möjliga kryphål:
a) fri hyressättning på nyproduktion kommer att, till en början, beröra en väldigt liten del av hyresrätterna. Det kan finnas någon ledare i Hyresgäströrelsen som står S-ledning nära och som går ut och säger att ”fri hyressättning” är inte – åtminstone inte ÄNNU – detsamma som marknadshyror på hela beståndet av hyresrätter. Och då kan ju Vänsterpartiet, precis som fallet var med LO, säga att ”om hyresgästföreningen säger så då ska vi inte fälla regeringen,

b) regeringen lägger inte fram förslaget förrän efter valet 2022. I Sverige vet vi värdet av lååånga remisser. Detta räddar Vänsterpartiet från att behöva fälla S – samtidigt med att Nooshi Dadgostar och V kan fortsätta att hota och leka radikaler,

c) Vänsterpartiet räknar ut att eftersom det är så många partier, med så många mandat i riksdagen, som kommer att rösta för förslaget om fri hyressättning så kan de begära ett misstroendevotum och bli nedröstade och därmed slippa fälla regeringen,

d) Vänsterpartiet väntar med att begära misstroendevotum till exempelvis tre veckor före valet den 11 september nästa år så att om regeringen skulle förlora en omröstning i riksdagen kan regeringen ändå sitta kvar som en s.k. administrationsministär fram till och med valet och en tid därefter. Då kan Vänsterpartiet verkligen visa musklerna i slutet på valrörelsen och fälla regeringen i en misstroendeomröstning som de får med sig andra partier på – utan att i praktiken fälla regeringen.

Det finns många parlamentariska tricks.

 

Avslutning: Rådhustorget lördag 29 maj kl 12.45 – 14.30
Nu på lördag, den 29 maj, kommer vi i Arbetarpartiet att tala om varför vi anser att ett beslut om ”fri hyressättning” skulle innebära ett första steg mot marknadshyror. Vi kommer också att förklara varför vi inte anser att detta är rätt väg att gå för att lösa den svåra bostadsbristen i Sverige.

*Om ni i styrelsen för V i Umeå tar ett beslut om att skicka en talare till Rådhustorget, nu på lördag, får ni både nyttja en del av vår talartid och vår ljudanläggning. Det är bara att ringa och sedan komma. V i Umeå kan ju visa partiet på andra orter att det finns andra sätt än att endast hota – och sedan försöka slingra sig.

Det går inte att begränsa sitt agerande till högljudda hot i riksdagen –
hot som endast stannar vid just högljudda hot i riksdagen.
Om ett parti som har blivit så förnedrat som V ska
kunna behålla trovärdighet och värdighet
är det dags att göra något annat än
att leka kurragömma i riksdan´
VÄLKOMNA
29 maj

 

*Om om Hyresgästföreningen i Umeå vill säga sin mening om förslaget, och vill vara med nu på lördag, är ni självklart välkomna. Det är bara att slå en signal. Då kan en, av er utsedd, talare nyttja både en del av vår tid på Rådhustorget och vår ljudanläggning och föra fram er uppfattning om förslaget till fri hyressättning.

9 kommentarer

Otrygga villkor som timanställningar mångdubblade antalet dödsoffer i pandemin – att överge LAS är att grunda för nya offer i nästa pandemi

Av , , Bli först att kommentera 70

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Ingress
Andelen timvikarier är fortfarande hög trots kritiken
. Över var femte anställd inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen har en timanställning! Detta enligt siffror från i november år 2020 som presenterats av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 

Del ett
Den statliga Coronakommissionen riktade en skarp kritik mot detta förhållande i sin rapport om äldreomsorgen i december 2020. Coronakommissionen menade att en alltför hög andel timvikarier hade inneburit en ökad smittspridning.

Bakgrunden är att timvikarierna:
– ofta måste jobba på flera olika arbetsplatser för att få ihop till en lön som det går att leva på,
– timvikariaten är en av de otryggaste anställningsformerna där många inte vågar säga nej till ett arbetspass av rädsla för att chefen ska sluta ringa upp dem när det behövs vikarier med kort varsel.

Det blir alltså en riskfaktor med personal inte har råd, eller inte vågar, stanna hemma trots förkylningssymtom.

Kontinuiteten och anställningsformerna är ett stort problem på äldreboendena. Att en fjärdedel av personalen är timanställda, daglönare, gör det betydligt svårare att stanna hemma vid minsta symptom, sa Johan Fritzell, professor i sociologi och ledare för Karolinska institutets center för äldreforskning till Sveriges Radio i juni 2020 angående situationen i Stockholmsområdet.

 

Del två
Ingen mindre än statsepidemiolog Anders Tegnell, himself, tillhörde den växande skara som belyste anställningsformernas betydelse för smittspridningen under förra våren. Så kritiken från Coronakommissionen mot otrygga anställningsförhållanden, som timanställningar, kom som en bekräftelse på vad många andra redan sagt. Redan under våren 2020 togs den höga andelen timvikarier upp som en riskfaktor.

 

Avrundning
Jag får massor med mail varje dag från människor som jobbar på äldreboenden som pekar på de grundläggande problem man har där. Med väldigt mycket personal som går fram och tillbaka, personal med väldigt oklara anställningsförhållanden och inte alltid speciellt välutvecklade rutiner, sa Tegnell i SVT:s Aktuellt i april 2020.  

Trots detta har det inte skett någon minskning av andelen timanställda inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, som legat stadigt kring 21 procent de senaste åren.

Anställningstryggheten borde ökas – inte minskas. För de anställdas skull. För brukare och vårdtagare. När nu LAS överges innebär detta bland annat följande:
– allt fler anställda blir rättslösa daglönare,
– grunden läggs för nya dödsoffer i nästa viruspandemi.

 

En sak kan vi vara säkra på – det kommer nya viruspandemier.
När coronapandemin slog till hade Sverige avvecklat beredskapslagren.
Då nästa pandemi slår till kommer kanske anställningstryggheten att vara avvecklad.

Med nya dödsoffer som följd.

Bli först att kommentera