En tidigare ordförande i ”Gamla” Miljöpartiet sände mig en stärkande kommentar. Med dessa personer hade vi ett utmärkt samarbete. Läs själva.

Av , , 5 kommentarer 90

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Till mina läsare.

Vissa av de kommentarer som jag får på mina blogginlägg vill jag ska läsas av en större krets.
Då brukar jag fråga den som skrivit kommentaren ifall jag får lägga ut denna som ett eget inlägg på min blogg. OBS! Jag frågar alltid om lov. Idag har jag fått en sådan kommentar.

Den är skriven av Mia Winroth.
Fd Ordförande i MP Västerbotten och MP Umeå.

Mia Winroth har varit med i Miljöpartiet sedan 2009 och har alltså en lång erfarenhet av detta parti. Mia Winroth har alltså även varit både ordförande i MP Västerbotten och MP Umeå. Hennes insikter i partiet är därför också djupa.

Jag hade lovat att skriva om min syn på den nya moskén här i Umeå som det har talats om. Nu skjuter jag upp mitt blogginlägg om den nya moskén under ett antal dagar. Men jag kommer att skriva om moskén.

Istället publicerar jag Mia Winroths kommentar till mitt senaste blogginlägg (”Till Elin Söderberg …). Som alla kan se publicerar jag Mia Winroths kommentar som en egen blogg precis som den inkom till mig tidigare idag.
Här nere kan alla själva läsa vad Mia Winroth har skrivit.

 

”Bra och ärligt skrivet Jan.

Jag kan bara instämma i det du skriver om än är att i verkligheten så var det ett ännu värre agerande från Mp riks. Om jag inte missminner mig så var det Elin Söderberg som rekryterade denna Salem. Hon kom från ingenstans likväl som flera andra för mig okända som helt plötsligt byttes ut mot oss som redan hade fått medlemmarnas stöd att toppa listorna.
Det var en väldigt otrevlig höst/vinter att få ta del av Mp Riks obehagliga och icke demokratiska agerande. Telefon möten, påhittade utredningar mot flera av oss i toppen och möten där Marlene Tamlin Partistyrelsens ordförande tillsammans med partisekreterare Amanda Lind höll flertalet möten med oss i toppen. Vid mitt första möte med dem så fick jag direkt frågan om jag kunde tänka mig att inte kandidera till några topplatser trots att jag var av medlemmarna 2:a på både regionlistan samt kommunlistan. De hade andra medlemmar som de ville ha där och idag så ser vi också resultatet av detta.
Sedan så fick jag även en fråga om att inte tacka ja till några ”större” uppdrag i nämndena. Jag förstod ingenting var detta ett skämt eller var Mp kapat.
De kom med sådana personliga obehagliga påhopp på flera av mina andra Mp medlemmar i Umeå att jag en dag stod och grät i vårat grupprum. En av dem som mig veterligen är en av de ärligaste och vänligaste människorna jag har träffat den personen gick det till personangrepp på med det grövsta av lögner. Hur står man emot sådana lögner som en liten minoritet hade hittat på.
Hur kan ett parti som ska vara ett decentraliserat demokratiskt parti sjunka till den nivån. Det denna lilla grupp glömmer är att en minoritet alltid är en minoritet. OM man inte får partistyrelsens hjälp förståss med att förkasta alla listor där medlemmarna hade röstat fram sina toppkandidater.
Jag har mycket mer fakta gällande detta att dela med mig av om det behövs framgent.

Hälsningar

Mia Winroth
Fd Ordförande i MP Västerbotten och MP Umeå

5 kommentarer

Till Elin Söderberg: Trots 15 månaders debatt vägrar Salem säga ”grundlag gäller – inte sharia”. Skrämmande att du och MP inte tar avstånd från detta

Av , , 4 kommentarer 140

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Inledning
Du påstår, ”med anledning av debatten runt hijab-upproret” (jag antar att du menar ”Hijab-uppropet” inte upproret) och den ”desinformation” som jag sprider från min blogg att du känner dig ”nödgad att sätta ner foten.

”Ordentligt!”

Samt att du vill vara ”extremt tydlig”. Dessutom har din bägare ”runnit över”.

Efter alla dessa starka uttryck följer inga som helst exempel på att jag skulle ha spridit någon desinformation. Elin Söderberg tillhör den grupp som vägrar diskutera fakta. Istället varvar de polisanmälningar med gråtmildhet. Allt för att byta ämne – och slippa diskutera vad jag skrivit – respektive inte skrivit.

Ingen som har läst Elin Söderbergs blogg får någon som helst information om varför jag kritiserar Nya Miljöpartiet i Umeå – eller vilka argument jag har använt mig av. Men det får du av rubriken till denna blogg: Till Elin Söderberg: Trots 15 månaders debatt vägrar Salem säga ”grundlag gäller – inte sharia”. Skrämmande att du och MP inte tar avstånd från detta

 

Del ett
Låt mig repetera vad diskussionen handlar om från min sida.

För mig är det oacceptabelt att någon väljs till politiska förtroendeuppdrag – exempelvis till kommun, region och tingsrätt – samtidigt som de vägrar att säga att det är de svenska grundlagarna samt övrig lagstiftning, beslutade av människor i den folkvalda riksdagen, som gäller i Sverige.

För mig är det oacceptabelt att folkvalda vägrar säga att sharia (lagar och domstolar) inte gäller i Sverige.

För mig är det oacceptabelt att ett politiskt parti backar upp en person som uppenbarligen vägrar erkänna att den svenska grundlagen står över sharia. Men detta är exakt vad Nya MP i Umeå har gjort under en debatt som varat under drygt 15 månader. Nya MP i Umeå borde kräva att Mariam Salem tar ställning för att ”i Sverige gäller grundlagarna och övrig svensk lagstiftning – inte sharia”.

Men det gör inte Nya MP i Umeå.

Salems ståndpunkt är oacceptabel. MP:s vägran att ställa krav på sina förtroendevalda är oacceptabelt. Denna uppfattning delar jag och Arbetarpartiet med andra partier samt med en överväldigande majoritet av den svenska befolkningen.

Problemet är att den överväldigande majoriteten av befolkningen i Sverige inte känner till att Miljöpartiet inte kräver att deras förtroendevalda ska sätta de svenska grundlagarna (beslutade av människor i en folkvald riksdag) över lagar som gäller i religiösa diktaturer som exempelvis i Iran och i Saudiarabien.
Problemet är att den överväldigande majoriteten av befolkningen i Sverige inte känner till att Miljöpartiet tillåter sina förtroendevalda hysa uppfattningen att det finns en gudomlig rätt eller lag (sharia) som står över de svenska, av människor instiftade, grundlagarna och andra lagar.

Eftersom jag och Arbetarpartiet, andra partier samt den överväldigande majoriteten av Sveriges befolkning anser att de svenska grundlagarna (konstitutionen) ska utgör grunden för det svenska juridiska systemet – inte sharia – är det vår skyldighet att avslöja att Miljöpartiet tillåter sina representanter att sätta sharia över de svenska grundlagarna.

Elin Söderberg är den senaste i raden av miljöpartistiska politiker som gör precis allt för att undvika debatten kring de svenska grundlagarna kontra sharia. Jag har uttryckligen bett representanter för Nya MP i Umeå att ta ställning för grundlagen – mot sharia – ända sedan mitt blogginlägg den 30 oktober 2018. Men ingen i MP har tagit chansen att göra detta trots att debatten nu har pågått under dryga 15 månader.

 

Del två
I mina ögon har tåget nu gått för Nya Miljöpartiet i Umeå.

Skulle någon från Miljöpartiet komma nu – efter drygt 15 månader av debatt – och säga att det är grundlagarna som gäller och inte sharia så kommer jag enbart att betrakta detta som ytterligare en taktisk avledningsmanöver. Och detta kommer jag inte att vara ensam om.

Först polisanmälningar, sedan gråtmildhet och kanske en taktisk reträtt – för att få tyst på Hägglund och på Arbetarpartiet, på andra partier och på en växande del av den svenska befolkningen – för att hindra att allt fler får upp ögonen för Miljöpartiet vägran att kräva att deras folkvalda står fast vid grundlagarna.

Nej. Det är för sent för Miljöpartiet. Partiet kommer att få leva med att deras förtroendevalda inte behöver ta avstånd från sharia i Sverige. MP kommer att få leva med konsekvenserna av att deras förtroendevalda inte måste försvara de svenska grundlagarna – instiftade av människor i en folkvald riksdag – då de ställs mot sharia.

Sharia innebär nämligen tron på en gudomlig rätt (lag) som står över människans lagar, vilket innefattar alla grundlagar och andra lagar som instiftats av riksdagen i Sverige. Sharia står över dessa eftersom dessa lagar är instiftade av människor och därför inte KAN stå över den gudomliga rätt (lag) som sharia representerar. Och sådana värderingar tillåter MP att deras förtroendevalda kan sitta i Tingsrätter och Hovrätter och döma efter.

Om denna tro på att gudomliga lagar som uttolkas av ett prästerskap (sharia) tillåts gälla framför de svenska grundlagarna skulle samhället kastas oändligt långt tillbaka i tiden.

Elin Söderberg gör, i sitt blogginlägg, ytterligare ett försök att slippa diskutera dessa, så avgörande, frågor.

Trots 15 månader av debatt har Nya MP i Umeå vägrat kritisera Mariam Salems vägran att uttryckligen ansluta sig till uppfattningen att i Sverige gäller grundlagarna – och inte sharia. Nya MP i Umeå samt Partistyrelsen Miljöpartiet Sverige kanske är oförmögna att fatta att ett uteblivet svar, efter en så lång och intensiv debatt, också är ett svar.

Självklart är ett uteblivet svar också ett svar. Speciellt i denna fråga!

Elin Söderberg, med flera, förstår det säkert själva: Det spelar ingen roll hur ni än växlar mellan hofulla polisanmälningar (som omedelbart har hamnat i åklagarens papperskorg) och gråtmilda inlägg ni än gör- ni i Miljöpartiet kommer inte undan. Detsamma gäller även för era allierade inom Vänsterpartiet och falangen inom Socialdemokraterna. Vi kommer att fortsätta ställa er alla till svars för att ni i MP inte avkräver era förtroendevalda att de sätter de svenska grundlagarna (konstitutionen) över en lagstiftning som tillåter månggifte, barnäktenskap och som halverar kvinnans värde i jämförelse med mannen. Vi kommer att fortsätta att kritisera Miljöpartiet, som helhet, på grund av att partiet inte kan garantera att deras förtroendevalda sätter grundlagen över sharia. Och vi kommer att kritisera era allierade inom V och S (samt någon vilsekommen centerpartist) av precis samma skäl.

Ni har haft chansen under drygt 15 månader. Men nu är chansen förbi.

 

Del tre
Hur gick det till då Miljöpartiet fick en ny ledning i Umeå och Västerbotten inför valet 2018?

Någon gång kring november 2017 avsattes ledningen för MP i Umeå och i Västerbotten av Partistyrelsen för Miljöpartiet i Sverige. Den lokala och regionala styrelsen för MP i Umeå och Västerbotten stöddes av en överväldigande majoritet av medlemmarna. Denna överväldigande majoritet bestod av långt över 100 medlemmar. Men dessa medlemmar tog sig Partistyrelsen MP Sverige friheten att bortse ifrån. Istället valde man att basera sig på en väldigt liten minoritet på kanske 20 personer.

När Elin Söderberg talar om att hon själv, Nils Seye-Larsen, Mariam Salem, Alice Nikmanesh, o.s.v., är valda talar hon om den lilla minoritet som erkänns av Partistyrelsen MP Sverige. Hon talar däremot inte om den stora majoritet som Partistyrelsen MP Sverige helt enkelt valt att bortse ifrån.

Partistyrelsen MP Sverige anser uppenbarligen inte att demokrati fungerar i Umeå och Västerbotten!

Det är mot denna bakgrund, efter att en överväldigande majoritet av Miljöpartiets medlemmar ställts åt sidan, som de tre valsedlarna fastställdes. Jag talar om valsedlarna för Umeå kommunfullmäktige, det dåvarande landstinget i länet samt Västerbottenslistan till riksdagen. Först hölls det ett provval inom MP i Umeå och Västerbotten. I detta fick den tidigare ledningen en överväldigande majoritet av rösterna. Elin Söderberg, Nils Seye-Larsen, med flera, fick väldigt få röster och skulle inte ha hamnat på några poster, exempelvis i Umeå kommun.

I detta läge beslöt Partistyrelsen MP Sverige att ogiltigförklara provvalet – och därmed även uppfattningen hos de som röstat på den tidigare ledningen. I detta läge bojkottade majoriteten av medlemmarna i MP i Umeå, vars åsikter uppenbarligen inte betydde något, nästa ”valmöte”. Det var på detta sätt som Partistyrelsen MP Sverige, via en liten minoritet av medlemmarna, kunde fastställa de tre valsedlarna.

Låt mig alltså repetera: Valsedlarna till Umeå kommun, dåvarande landstinget i länet och Västerbottenslistan till riksdagen hade inte stöd av majoriteten av medlemmarna i Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten. Valsedlarna fastställdes av Partistyrelsen MP Sverige och den minoritet som Partistyrelsen erkände som medlemmar. Majoriteten av medlemmarna ställdes alltså vid sidan av beslutsprocessen!

Detta är i princip den beskrivning som jag har gjort i ett flertal av mina blogginlägg. Vad är det som inte stämmer? Kan du berätta det, Elin Söderberg? Om inte – vad är det då för ”desinformation” från min sida som du syftar på?

 

Del fyra
Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet

I samband med att Partistyrelsen MP Sverige rensade ut den tidigare majoriteten av medlemmar, som ofta var muslimer, från valsedlar och interna styrelser riskerade MP i Umeå att tappa sympati från många muslimer. Detta gjorde att MP i Umeå behövde nya personer som kunde locka muslimer att rösta på (Nya) MP i Umeå. Detta gjorde Mariam Salem väldigt viktig.

Jag har vid flera tillfällen berättat om ett möte som hölls på Ersboda Folkets Hus i vilket enbart Miljöpartiet och Islamiska Föreningen deltog. Jag har även visat en bild från detta möte. På denna bild syns Max Troendlé – den person från Partistyrelsen MP Sverige som ansvarade för (Nya) MP i Umeå och Västerbotten.

Förnekar du, Elin Söderberg, att detta möte ägde rum? Låt mig publicera bilden en gång till.

Max Troendlé på möte med Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Jag har också skrivit, vid ett flertal tillfällen, att Islamiska Föreningen i Västerbotten för första gången i sin historia uppmanade sina medlemmar (deltagare i fredagsbönen och andra knutna till föreningen) att kryssa en speciell person i valet. Detta genom att sända ut ett SMS. Denna person var Mariam Salem. Och för att kunna kryssa Mariam Salem så måste medlemmarna (deltagarna..) i Islamiska Föreningen rösta på MP.

Förnekar du, Elin Söderberg, att Islamiska Föreningen i Västerbotten sände ut en sådan uppmaning?

Slutligen så har jag skrivit att denna uppmaning från Islamiska Föreningen i Västerbotten att kryssa Mariam Salem bidrog till att öka det antal kryss som hon fick i valen.

Förnekar du, Elin Söderberg, att så var fallet?

 

Del fem
Fastställandet av riksdagsvalsedeln från Västerbotten

Innan Partistyrelsen MP Sverige grep in och bestämde vilka medlemmar som räknades, och vilka som inte räknades, hölls ett provval inför fastställandet av Västerbottenslistan till riksdagen. I detta provval kom Jabar Amin på första plats och Elin Söderberg på 13:e plats. Efter att Partistyrelsen MP Sverige gripit in och bestämt vilka medlemmar som räknades, respektive vilka som inte räknades, hamnade Elin Söderberg på första plats.

En sista fråga: Stämmer detta, Elin Söderberg? Eller är detta också ett exempel på att jag sprider ”desinformation”?

 

Del sex
Vi samarbetar gärna med muslimer som kan skilja på politik och religion – oavsett om dessa är med i MP eller i något annat parti.

I alla bloggar och artiklar som jag har skrivit har jag betonat följande: Jag ser muslimer som kan skilja på politik och religion som mina vänner och allierade. De jag ser som mina motståndare är islamister. De personer som tidigare representerade MP i Umeå kunde skilja på politik och religion. Jag och övriga i Arbetarpartiet hade därför inga problem då det gällde att samarbeta med dessa.

 

Avslutningsvis
Jag har en enda, men desto mer påtaglig, erfarenhet av att försöka debattera denna typ av frågor med medlemmar från Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt en falang inom Socialdemokraterna plus någon vilsekommen centerpartist (alla i Umeå). Denna erfarenhet är att dessa medlemmar gör precis vad som helst utom att hålla sig till sakfrågan. Jag har nu tagit upp tre områden i denna blogg. Dessa tre områden sammanfattar den kritik som jag har fört fram sedan hösten 2018. Det kommer att bli intressant att se om Elin Söderberg, som är den person som idag för fram Partistyrelsen MP Sveriges uppfattningar, kan hålla sig till sakfrågorna. Låt mig, för att underlätta, repetera dessa:

1. Grundlagarna kontra sharia,
2. Att Partistyrelsen MP Sverige ställde en majoritet av medlemmarna i Miljöpartiet (i Umeå och Västerbotten) åt sidan, bland annat då valsedlarna och ledningen lokalt och i länet skulle fastställas respektive utses,
3. Träffen mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och MP samt stödet från Islamiska Föreningen till Mariam Salem,
4. Fastställandet av riksdagsvalsedeln från Västerbotten.

 

Till sist
På tisdag tänker jag skriva om min syn på planerna på en ny moské i Umeå. Detta kommer att bli en viktig punkt i mina kommande blogginlägg i VK, i Arbetarpartiets kommande artiklar i vår egen tidning samt i det Umeblad som vi kommer att dela ut till 25 000 hushåll i Umeå.

Tanken är att påverka hur umeborna kommer att betrakta planerna på denna nya moské.

4 kommentarer

Vi synar Hijabuppropets initiativtagare – nu på riksplanet. Vi fortsätter också att syna Salem – så länge hon inte uttalar att grundlagen står över sharia

Av , , 3 kommentarer 110

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Detta är den andra delen i en serie på tre bloggar om Hijab-uppropet i Umeå och Sverige.

 

Ingress
Vi ska titta närmare på de som är ”administratörer” för Hijab-uppropets facebookgrupp på riksplanet och som inspirerar, eller uppmanar, andra att ta initiativ till lokala manifestationer i Hijab-uppropets namn. Exempelvis manifestationen i Umeå – som bland annat arrangerades av de två MP-politikerna Mariam Salem och Alice Nikmanesh – och där den lokale ordföranden för (S), Alejandro Caviedes, deltog tillsammans med sin partikollega Mahmoud Chninou. I mitt förra blogginlägg redogjorde vi för några av de organisationer och personer som de som organiserade Hijabuppropet i Umeå följde och ”gillade” på facebook.

__________          __________          __________

 

En första kommentar till Elin Söderberg – jag återkommer i slutet av denna vecka
Innan vi tittar på initiativtagarna till Hijab-uppropet på riksplanet vill jag nämna att jag senare under veckan både kommer att publicera och besvara en kommentar som Elin Söderberg har sänt till min blogg med anledning av ett av mina tidigare inlägg.

Elin Söderberg är den i Umeå som idag representerar önskningarna från Partistyrelsen för Miljöpartiet Sverige. Söderberg representerar den Partistyrelse som hade det ofattbart dåliga omdömet att öppna dörren till en ministerpost för Mehmet Kaplan i Stefan Löfvens första regering. Jag skriver ”ofattbart dåliga omdömet” eftersom Kaplan tvingades avgå från regeringen 2016. Detta på grund av:

* sina kontakter med islamisterna i den turkiska organisationen Milli Görüs. En organisation om vilken Ingmar Karlsson (Turkietkännare, författare, diplomat och före detta generalkonsul i Istanbul) har sagt följande: ”Själva grundtanken är att de vänder sig mot den västerländska synen på demokrati…”,

* sina kontakter med de Grå Vargarna. ”Vargarna” är en fascistisk organisation som strävar efter att det turkiska folket förenas till en enda homogen turkisk sunnimuslimsk statsbildning från Balkan till Centralasien. ”Vargarna” är i allra högsta grad en del av den turkiska stats-apparaten och bedriver något som i praktiken är statsfinansierade miliser på främmande territorier – samt något som bäst kan beskrivas som statsterrorism (Ledarsidorna.se). ”Vargarna” har, enligt turkiska myndigheter, mördat 694 personer mellan 1974 och 1980 (Wikipedia).

* att det framkommit att Mehmet Kaplan jämfört Israel med Nazi-Tyskland (Wikipedia)

Elin Söderberg, som representerar en Partistyrelse med ofattbart dåligt omdöme, ondgör sig över min kritik mot Mariam Salem och Nya MP i Umeå. Jag ska därför ännu en gång publicera en tanke som jag, för första gången, förde fram i ett blogginlägg den 30 okt 2018. Denna tanke har jag sedan dess fört fram fler gånger på min blogg. Den är som följer:

– Mariam Salem kan omedelbart avsluta den nuvarande debatten kring hennes person. Allt hon behöver göra är att otvetydigt uttala att sharia (lagar och domstolar) INTE gäller i Sverige! Salem behöver endast otvetydigt uttala att i Sverige är det de grundlagar som demokratiskt beslutats av människor i en folkvald riksdag som gäller. I Sverige är det INTE föreställningen om att det finns en gudomlig rätt (eller lag) – som står över de lagar som demokratiskt beslutats av människor i en folkvald riksdag – som gäller. Mariam Salem behöver endast otvetydigt uttala sig för att i Sverige ska grundlagarna gälla – inte sharia. Då kan debatten om henne, grundlagarna och sharia upphöra.

Skälet till att jag och andra kräver att få veta vilka lagar Mariam Salem ser som överordnade – de i Sverige gällande grundlagarna eller sharia – beror på kombinationen av två saker: dels på att Salem är en makthavare i Umeå kommun, Region Västerbotten samt i Umeå tingsrätt, dels på hennes häpnadsväckande uttalanden, bland annat i ett Facebook-inlägg efter en valdebatt i september 2018, i radions Morgonandakt i oktober 2018, mfl.

Men Mariam Salem har, hittills, trots ett flertal uppmaningar vägrat att säga att sharia inte gäller i Sverige. Detta gör det till min och andra personers demokratiska och sekulära plikt att trappa upp diskussionen. Vi tänker nämligen slå vakt om ett samhälle där det INTE förekommer månggifte, barnäktenskap, inte religiöst baserad hederskultur och inte uppfattningen att det finns en gudomlig rätt (lag) som står över de lagar som stiftats av människor i en folkvald riksdag.

__________          __________          __________

 

Del ett
Tillbaka till Hijabuppropets initiativtagare på riksplanet.

Låt oss syna några av de organisationer och personer som initiativtagarna till Hijab-uppropet på riksplanet följer och ”gillar” på Facebook och sannolikt också i det verkliga livet.

* Sveriges Förenade Muslimer (SFM). Flera av de ansvariga för uppropets Facebookgrupp på riksplanet ”gillar” SFM på Facebook. Denna förening är ett känt fäste för salafister i Sverige. En ofta förekommande talare hos SFM är Abu Muadh. Denne predikant har bl a gjort sig känd för att förhärliga martyrdöden i Syrien under just den tid då många reste från Sverige för att ansluta sig till Daesh / IS och andra jihadistorganisationer. Även den svenske IS-krigaren Mikael Skråmo förekom som talare hos SFM innan denne reste till Syrien. Detta var ett av skälen till att vi i Arbetarpartiet protesterade mot att Abu Muadh fick tala i en av Umeå kommuns skollokaler år 2018.

* Hizb ut-Tahrir. Detta islamistiska parti är motståndare till demokrati och har som uttalat mål att samhället i hela världen ska styras av sharia! Hizb ut-Tahrir anser att muslimer som tror på demokrati i själva verket är otrogna. Därför anser partiet att det är obligatoriskt för varje muslim att både förkasta demokratin och på olika sätt utmana alla som propagerar för demokrati. Vi talar om ett minst sagt extremt parti.

* Anas Khalifa. Denne predikant, som också är knuten till Sveriges Förenade Muslimer i Göteborg, uppmärksammades redan 2006. Detta då han predikade om fördelarna med väpnad jihad som en väg till paradiset för en grupp barn och ungdomar i Sverige. Khalifa har även dömts till fängelse 2013 för ett omfattande momsbedrägeri. Syftet med momsbedrägeriet misstänks ha varit att föra miljontals kronor ut ur landet för att finansiera terrorism.

* Salman Al-Ouda. Denne saudiske predikant anses ha varit en form av mentor åt Usama bin Laden i början av 1990-talet, även om han numera tar avstånd från våld och terrorism. Idag förespråkar han ”en fredlig övergång till sharialagar”. Al-Ouda har även gjort en rad kontroversiella uttalanden om judar. Han tillhör de som påstår att Förintelsen är en ”myt av enorma proportioner”. Han hämtar dessutom sitt judehat ännu längre tillbaka i historien. Detta genom att upprepa den uråldriga myten att judar bakar bröd med blod från spädbarn…

 

Del två
Att följa och ”gilla” organisationer som Sveriges Förenade Muslimer, İsveç Diyanet Vakfı och Hizb ut-Tahrir – eller individer som Anas Khalifa, Salman Al-Ouda, Bilal Philips och Mufti Menk – på Facebook innebär ett kraftfullt statement. Detta skrev jag redan i min förra blogg. Det sänder ut en signal om att man sympatiserar med dessa organisationer och individer. Samt med deras idéer!

Låt oss göra en jämförelse. Ledaren för Ku Klux Klan i USA heter David Duke. De personer som följer och ”gillar” David Duke på Facebook vill göra ett statement om sina sympatier för dennes extrema rasistiska idéer. Och de som ”gillar” Benito Mussolini brukar även gilla den fascistiska ideologin – och inte sällan även dess kampmetoder – in real life.

 

Avrundning
Mot bakgrund av alla kopplingar mellan de ansvariga bakom Hijabuppropet och islamister – alltifrån salafistisk islam till den gren av Muslimska Brödraskapet som stöds av Erdogans regim i Turkiet – är det ställt utom alla tvivel att Hijabuppropet även handlar om ett försök från islamister att göra come-back.

Samtidigt låtsas de som står bakom Hijab-uppropet inte om den uppenbara risk som finns att barn påtvingas åsikter, av föräldrar och av andra släktingar, mot vilka de inte kan värja sig då de befinner sig i en påtaglig beroendeställning.

 

3 kommentarer

Hijabuppropet i Umeå organiserades av MP-politiker som följer och ”gillar” moskéer som kartlägger Erdogans kritiker i Sverige

Av , , 6 kommentarer 130

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Detta är den första delen i en serie på tre bloggar om Hijab-uppropet i Umeå och Sverige.

 

Ingress
Det officiella syftet med Hijabuppropet är att protestera mot det slöjförbud som de styrande i Skurups kommun har infört för elever och personal inom för- och grundskola.
Manifestationer har hittills genomförts i Skurup, Ronneby, Malmö, Stockholm och Umeå.

Men Hijabuppropets manifestationer har även ett djupare syfte.

Hijabuppropet handlar också om att islamisterna i Sverige (som inte är att förväxla med demokratiskt sinnade muslimer) vill göra en come-back efter att ha tvingats på reträtt de senaste åren. Detta bland annat av Säpos gripanden i våras, och besluten om utvisning av de gripna i tre instanser. Nämnas bör även skandalerna kring bostadsminister Mehmet Kaplans avgång, reaktionerna på miljöpartisten Yasri Khans vägran att ta kvinnor i hand, de indragna bidragen för Sveriges Unga Muslimer p.g.a. deras oförmåga att leva upp till demokratins idéer, m.m. Till detta kommer att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) börjat intressera sig för hur islamisterna arbetar för att påverka det svenska samhället, och därför beställt tre forskningsrapporter som granskar dels Muslimska brödraskapet, dels salafisterna.

 

Del ett
Personerna bakom Hijabuppropet har i flera fall kopplingar till salafistisk islam – i Sverige och internationellt.
Detta gäller även för arrangörerna i Umeå. Arrangörerna i Umeå är dessutom särskilt intressanta då två av dessa har förtroendeuppdrag för Miljöpartiet: Mariam Salem och Alice Nikmanesh.

Mariam Salem rör sig i samma kretsar som den trefaldigt utvisade imamen i Islamiska Föreningen i Västerbotten. Imamen var en av de sex personer ur det wahhabitiska nätverket som Säpo grep våren 2019. Vi redogör djupare för samarbetet mellan Salem, imamen och MP i Umeå i en tidigare blogg (klicka här). Salem gillar även storayatollan Mohammad Hussein Fadlallah på Facebook, som bland annat uttalat sig positivt till självmordsbombningar mot israeliska civila. Mer om detta kan du läsa i en tidigare blogg (klicka här).

Alice Nikmanesh gillar en rad kontroversiella individer på Facebook. Bland dessa finns den iranske presidenten Hassan Rouhani. I samband med att Rouhani triumferande sa att regimen hade lyckats slå ned befolkningens protester i november ifjol kallade han även demonstranterna för ”utländska fiender”. Här är det på sin plats att understryka att detta ”nedslående” av de regimkritiska protesterna skedde med en fruktansvärd brutalitet, där säkerhetsstyrkor bl a sköt mot demonstranter från helikoptrar, något som kostade minst 1500 människor livet!

Nikmanesh hyser även andra mycket anmärkningsvärda sympatier. Hon följer och gillar även den turkiska muslimska stiftelsen ”İsveç Diyanet Vakfı” på Facebook. Denna stiftelse är mycket intressant. Stiftelser som denna utgör den turkiska statens förlänga arm i en rad europeiska länder. Kopplingen mellan stiftelsen och den turkiska staten framgår till och med i namnet. Diyanet är nämligen namnet på den statliga turkiska myndighet som landets moskéer – oavsett om de finns i Turkiet, Sverige eller något annat land – lyder under.

I Sverige kontrollerar stiftelsen ”İsveç Diyanet Vakfı” hela nio moskéer.

Redan 2017 avslöjade Sveriges Radio hur den turkiske presidenten Erdogan använt de moskéer som finns i Sverige, och som kontrolleras av nämnda stiftelse, till att kartlägga kritiker mot den turkiske presidentens regim. Ett tillfälle då moskéerna, bland annat i Sverige, användes för att kartlägga kritiker mot den turkiska regimen var i samband med det s.k. kuppförsöket mot Erdogan år 2016. Personer som utmålas som regimkritiker i någon av stiftelsens moskéer riskerar att gripas om de reser till Turkiet.

Jag, och många andra, anser att dessa kunskaper om ”İsveç Diyanet Vakfı” borde få folk att dra öronen åt sig när det gäller denna stiftelse. Men Alice Nikmanesh – representant för Nya Miljöpartiet i Umeå – drar alltså inte öronen åt sig. Hon följer och gillar den turkiska muslimska stiftelsen ”İsveç Diyanet Vakfı” på Facebook. Precis som hon (Alice Nikmanesh) gillar den iranske presidenten Hassan Rouhani.

Hon och Mariam Salem, båda medlemmar i Nya Miljöpartiet i Umeå, tillhör de fyra initiativtagarna till Hijabuppropet här i Umeå.

 

Del två
Även de andra två organisatörerna bakom Hijabuppropet i Umeå följer och ”gillar” anmärkningsvärda personer och organisationer på Facebook.
En av de fyra organisatörerna av Hijabuppropet i Umeå ”gillar” bl a predikanten Bilal Philips. Denne Philips har bl a ursäktat självmordsbombare, krävt dödsstraff för homosexuella samt uttryckt antisemitiska uppfattningar. Philips misstänks även ha haft knytningar till de som utförde bombdådet i ett garage vid World Trade Center i New York 1993. I detta dödades sex människor. Philips extremism är uppmärksammad i stora delar av världen. Han är exempelvis förbjuden att resa in i Danmark, USA, Storbritannien, Kenya, Tyskland och Australien. Philips fick även en officiell order om att lämna Bangladesh. I Filippinerna greps han och utvisades.

Även den fjärde av organisatörerna bakom Hijabuppropet i Umeå har åsikter som är värda att uppmärksamma. En av de hon gillar på Facebook är en person kallad Mufti Menk. Denne är en salafistisk predikant från Zimbabwe. Även han har gjort sig känd för nedlåtande uttalanden om homosexuella. Mufti Menk gillas även av Alice Nikmanesh.

Att följa och ”gilla” organisationer som İsveç Diyanet Vakfı – eller individer som Bilal Philips och Mufti Menk – på Facebook innebär ett kraftfullt statement. Det sänder ut en signal om att man sympatiserar med dessa organisationer och individer. Samt deras idéer! Låt oss göra en jämförelse. Ledaren för Ku Klux Klan i USA heter David Duke. De personer som följer och ”gillar” David Duke på Facebook vill göra ett statement om sina sympatier för dennes extrema rasistiska idéer.

Mot bakgrund av de många kopplingarna mellan de ansvariga bakom Hijabuppropet och alltifrån salafistisk islam till Erdogans turkiska stat är det ställt utom alla tvivel att detta initiativ, i första hand, handlar om ett försök från islamister att göra come-back. När SD+M-styret i Skurup införde ett slöjförbud för elever i för- och grundskola såg islamisterna en chans att göra just detta (en comeback).

 

Del tre
I detta läge ställdes alla politiska partier inför ett val.
Arbetarpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna valde att försöka balansera Hijabuppropets manifestation genom att bjuda in till en föreläsning rörande slöjan/hijaben med forskaren Devin Rexvid. Frågor som togs upp handlade bl a om kopplingen mellan kampen för demokrati och mot hedersförtryck och slöja; slöjans effekter på flickor som tvingas bära densamma men även på pojkar som tvingas att agera ”slöjväktare” för sina systrar.

Politiker från andra partier gjorde andra val.

 

Del fyra
Ordföranden för Socialdemokraternas partiorganisation i Umeå, Alejandro Caviedes, valde att delta i Hijabuppropets manifestation i Umeå. I våra ögon legitimerade Caviedes därmed försöket från islamisterna och deras medlöpares att göra en comeback.

Caviedes (S) var inte ensam om detta.

Även ordföranden för Ersboda S-förening tillika styrelseordförande i UPAB, socialdemokraten Mahmoud Chninou, deltog i Hijab-uppropets manifestation på Renmarkstorget i Umeå den 1 februari. Mahmoud Chninou har tidigare gjort sig känd för att han, i det längsta, undvek att avbryta sin vänskap på Facebook med Raad Al-Duhan. Denne Raad Al-Duhan var en av de sex personer som greps av Säpo och utvisades i tre instanser. Skälet var att Raad Al-Duhan ingick i det wahhabitiska nätverk som bidragit till att personer rest från Sverige för att ansluta sig till Daesh / IS och andra terrororganisationer.

Men denne Raad Al-Duhan – som Mahmoud Chninou (S) i det längsta undvek att säga upp sin kontakt med på facebook – är inte endast utvisad från Sverige i tre instanser. Raad Al-Duhan är även dömd – både i Tings- och Hovrätt – för att ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör. I mina ögon är det konstigt att, med dessa kunskaper, hålla fast vid Raad Al-Duhan som vän. Även om det är på Facebook.

Här kan du se bilder på Socialdemokraternas ordförande i Umeå, Alejandro Caviedes, och hans partikollega Mahmoud Chninou. De båda deltog alltså i Hijabuppropet på Renmarkstorget i Umeå lördagen den 1 februari. I mitten står en av organisatörerna till Hijabuppropet i Umeå, Mariam Salem. Hon har varit MP-politiker sedan i november 2017 och innehar numera uppdrag i Umeå kommun, Region Västerbotten samt i Tingsrätten i Umeå. Salem var tidigare också en av Raad Al-Duhans vänner på Facebook. 

Chninou. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Caviedes. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0). Bilden är beskuren.

Alejandro Caviedes (S), Mariam Salem (Nya MP i Umeå) och Mahmoud Chninou (S) har mer gemensamt än att de alla deltog i Hijabuppropet på Renmarkstorget den 1 februari. De tillhör alla de två partier (S+MP) som styr Umeå tillsammans. S+MP styr även Region Västerbotten (landstinget) tillsammans med Vänsterpartiet.

Trion Caviedes, Salem och Chninou var inte de enda umepolitiker som deltog i Hijabuppropet på Renmarkstorget. Vi ska återkomma till andra umepolitiker som var med på Renmarkstorget den 1 februari senare i denna bloggserie.

 

Del fem
Ulrika Edman, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå, har gjort ett försök att reducera Hijabuppropet att endast handla om rätten för sin ”vän och kollega” Mariam Salem att bära slöja/hijab. Så vitt jag förstår är det ingen som har ifrågasatt Mariam Salems rätt att klä sig hur hon vill. Varken i Umeå eller i Skurup.

Ulrika Edmans facebookinlägg andas desperation.Och brist på kunskap.

I mina ögon är det direkt anstötligt att blunda för kopplingen mellan den turkiska staten, stiftelsen İsveç Diyanet Vakfı och det öde som riskerar att drabba de personer som blivit angivna (via någon av de nio moskéer som kontrolleras av nämnda stiftelse) då de besöker Turkiet. Men att blunda för angiveri och dess konsekvenser är resultatet då någon, likt Ulrika Edman, försöker reducera avsikten med Hijabuppropet – i Umeå och i Sverige – till att handla om hennes ”vän och kollega” Mariam Salems rätt att bära slöja/hijab.

En rätt som ingen har hotat.

 

Avslutningsvis
Det är naturligtvis också intressant att sätta in organisatörerna av Hijabuppropet i Umeå i ett större sammanhang. I nästa blogg ska vi, förutom att titta på vilka andra umepolitiker som deltog i Hijabuppropet, även titta på de personer som är administratörer för Hijabuppropets facebookgrupp på riksplanet. Då ska vi redogöra för några av de organisationer och personer som organisatörerna för Hijabuppropet på riksplanet följer och ”gillar” på Facebook.

6 kommentarer

Sverige går en turbulent framtid till mötes – troligtvis kommer landet att ställas inför en social oro som saknar motstycke sedan 30-talet. Del 3.

Av , , 3 kommentarer 86

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

I denna tredje del om hur det svenska politiska systemets stabilitet har rubbats i grunden ska jag försöka förklara två saker:
* vilka icke-partipolitiska maktcentra som kommer att kräva att den politiska stabiliteten ska återupprättas i Sverige,
*
vilka skäl som gör att jag inte tror att det är möjligt att återupprätta denna politiska stabilitet.

 

Men låt mig först repetera några slutsatser från de två tidigare bloggarna (27 januari och 1 februari).
Den politiska stabiliteten i ett land är inte detsamma som att det råder en stabilitet i riksdagen. Låt mig ta ett exempel: En tänkt regering kan basera sig på en klar majoritet i riksdagen. Detta innebär att denna regering kommer att få sin budget och andra viktiga propositioner och/eller lagförslag antagna av riksdagen.

Så även om en regering vilar på en stabil majoritet i riksdagen behöver detta inte betyda att det råder en politiskt stabil situation i landet.

Låt mig ange några skäl som stämmer in på dagens situation i Sverige:

1. Den ekonomiska politiken som förts i Sverige under årtionden innebär att inkomstskillnaderna idag aldrig har varit så stora sedan SCB började mäta år 1991. Den tiondel av befolkningen som tjänar mest tjänar lika mycket som de fem tiondelar som tjänar minst. Eller med andra ord: top ten tjänar lika mycket som den halva av befolkningen som tjänar sämst.
2. Sverige bedriver sedan ett årtionde tillbaka en asylpolitik som vägrar ta hänsyn till två saker: dels att en rad kommuner inte klarar av kostnaderna för denna asylpolitik, dels – vilket har gjort saken långt, långt värre – att denna asylpolitik saknar folklig förankring. Istället för att lägga sig på EU-snittet när det gäller asylpolitiken har beslutsfattarna försökt agera ”humanitär stormakt”. SD:s exempellösa framgångar i opinionen är ett sorts uppror mot detta. Ett minskat förtroende för många partier, politiker och media utgör ett annat resultat av denna icke folkligt förankrade politik.
3. Den misslyckade integrationspolitiken, som naturligtvis i hög grad beror på asylpolitiken, har bidragit till att Sverige har en rekordhög arbetslöshet. Arbetslösheten är dessutom väldigt olika mellan exempelvis de som är födda i Sverige och de som kommit hit. Medan arbetslösheten under 2019 låg på endast 4,4 procent för inrikes födda låg arbetslösheten på skrämmande 22,0 procent för folk födda i Asien och på 26,7 procent för folk födda i Afrika.
4. Ovan nämnda faktorer har skapat en grogrund för de islamister från Muslimska brödraskapet och salafisterna (däribland wahhabiterna) som arbetar emot en integration och istället arbetar för segregerade parallellsamhällen präglade av hedersförtryck och shariastyre. Framväxten av sådana parallellsamhällen (enklaver) är redan ett faktum i Sverige. Och utvecklingen går åt fel håll.
5. Den organiserade brottsligheten, som centreras kring bland annat knarkhandeln, har mycket lättare att slå rot i ett samhälle som befinner sig i upplösning – och den organiserade brottsligheten bidrar själv till denna upplösning. Det är mot denna bakgrund vi ska se ökningen av skjutningar och sprängningar.

Kommentar: Det spelar ingen roll hur stabil majoritet en regering än har i riksdagen. Med dessa problem, och en hotande konjunkturnedgång, kommer stabiliteten i själva samhället i sig att minska. Och minskar stabiliteten i själva samhället kommer även det politiska systemet att bli mindre stabilt. Även en regering som har en stark majoritet bakom sig i riksdagen kan tvingas avgå och utlysa nyval om en hög arbetslöshet, stora inkomst- och förmögenhetsklyftor samt andra spänningar skapar väldiga protester.

 

Men Sverige har inte en regering med en stark majoritet bakom sig i riksdagen.
Sverige har en minoritetsregering bestående av S+MP. Alla övriga partier har förklarat sig vara i opposition. Detta gäller även för C och L som gjorde upp om Januari-avtalet med minoritetsregeringen. Dessa endast ”släppte fram” regeringen. Även Vänsterpartiet har förklarat sig vara i opposition. Och naturligtvis ser sig M, KD och SD som oppositionspartier.

Vi har alltså en minoritetsregering i form av en koalition bestående av S+MP. Och vi har sex oppositionspartier: SD, M, C, KD, L och V.

 

Vad ligger bakom detta parlamentariska kaos?
Parlamentariskt så har Socialdemokraterna halverats. Partiets stöd i väljarkåren har krymp från 45,3 procent i riksdagsvalet 1994 till 23,5 procent enligt Sifos januarimätning i år. S har alltså tappat hälften (48 %) av sina egna väljare på drygt 25 år! Eftersom väljarna främst har hamnat hos SD kan S-katastrofen även kallas för en partisplittring.
Men även Moderaterna har drabbats hårt av SD:s framgångar. Moderaterna har varit det största borgerliga partiet – och det näst största partiet i Sverige – ända sedan valet 1979. Alltså i över 40 år! Men om SIFO:s januarimätning skulle stämma har SD gått om Moderaterna och är nu landets största eller näst största parti.

 

Jakten på en ny politisk stabilitet

Globalt ökar instabiliteten genom bland annat politiska spänningar mellan exempelvis USA och Iran, USA och Kina, EU och Ryssland, m.m. Det svenska etablissemanget har inte, dessutom, råd med ett instabilt politiskt system på hemmaplan. Då de tidigare garanterna för det politiska systemets stabilitet (S och M) kan inte längre kan fylla denna roll kommer de utomparlamentariska institutioner som dominerar Sverige – banker och exportindustri, polis och militär, stor-media samt inte minst EU och Nato – förr eller senare att kräva att ett nytt samarbete utvecklas mellan nya konstellationer av partier. Detta i syfte att skapa en långsiktig politisk stabilitet. Detta är nödvändigt för bland annat banker, exportindustri, polis, EU och Nato.

Det första steget kommer att vara att försöka skapa en regering som stöds av en majoritet i riksdagen.

Hur en sådan majoritet ska skapas beror naturligtvis på valutgången 2022. Men även på de utomparlamentariska makthavarnas bedömning av Sverigedemokraternas pålitlighet – något som vi strax återkommer till. Men allt tyder på att Socialdemokraterna kommer att göra ett ännu sämre val 2022. Och troligen gäller detta även för de övriga partier som ingått Januariavtalet. Både L och MP riskerar att hamna utanför riksdagen. Samtidigt skulle SD kunna bli Sveriges största parti efter nästa val. För varje dag som går blir nu SD mer och mer legitimt. Detta gäller i politiska debatter såväl som i media. Denna process går inte att stoppa. Och om SD blir det största partiet i valet 2022, större än något av de tidigare statsbärande partierna S och M, är det svårt att se hur en parlamentarisk majoritet skulle kunna bildas utan Jimmie Åkessons medverkan. Det enda alternativet skulle kunna vara ett regeringssamarbete i vilket M och S utgör kärnan. Men det är osannolikt att M är intresserade av en sådan lösning.

SD:s delaktighet kan ta sig olika former. Men skulle SD bli störst i Sverige är det mycket svårt att tänka sig att partiet skulle acceptera att enbart agera stödparti åt en M-ledd regering, utan att få egna ministerposter. Om L ramlar ur riksdagen kan en situationen uppstå där SD blir nästan lika stora som M, KD och C tillsammans! Och om inte Åkesson, i ett sådant läge, kräver ministerposter för SD löper partiledningen risken att få ett internt uppror på halsen.

Det politiska systemet i Sverige befinner sig just nu i en interimssituation. Med det menas att alla samarbeten är tillfälliga i väntan på valet 2022. Detsamma gäller framtiden för alla partierna. Det gäller minoritetsregeringen S+MP, det gäller för de övriga två partier som ingår i Januariavtalet (C och L) och det gäller för ett eventuellt konservativt block bestående av M+KD+SD.

Inget är alltså säkert. Men varje seriös analys måste utgå ifrån det behov som de tyngsta aktörerna i Sverige har av ett stabilt politiskt system. Vi tänker alltså på banker och exportindustri, på polis och EU (efter Brexit) och Nato. Med en söndertrasad socialdemokrati kommer en ny parlamentarisk majoritet med stor sannolikhet att innehålla Jimmie Åkesson och SD. Och med tanke på att SD kan bli största parti kommer det troligen inte gå att hålla SD utanför en framtida regering.

Men problemet är att även om en ny regering skulle skapas där SD ingår, på ett eller annat sätt, så utgör detta ingen garanti för ett stabilt politiskt system. Och detta på grund av de stora och växande samhällsproblem som vi nämnde ovan.

Sverige går en mycket turbulent framtid till mötes. Och om en ekonomisk nedgång dessutom skulle tillkomma innebär detta troligtvis att Sverige kommer att ställas inför en social oro som saknar motstycke efter slutet på andra världskriget. 

 

Bonus ett: Arvet efter Jonas Sjöstedt
Det finns tragi-komiska rester av 70-talsvänstern. Dessa ser att Socialdemokraterna driver en lika hård nedskärningspolitik som nyliberalerna inom Centern. De ser att S angriper arbetstryggheten genom att försämra turordningsregler och försvaga kollektivavtalen samt att S gått med på marknadshyror för nybyggen. Dessa rester av 70-talsvänstern gläds, med sin Jonas, åt höga opinionssiffror. Och sedan ropar de att V måste våga opponera mot S.

Men det finns tre stora men:
1. Socialdemokraterna kommer med största sannolikhet inte att sitta kvar i regeringen om två år och åtta månader, så varför ska V opponera mot en före detta S-regering?
2. Vänsterpartiets programkommission planerar att stryka kravet på att kapitalismen ska avskaffas,
3. V ska, för femte eller sjätte gången, stryka kravet på att Sverige ska lämna EU.

När kravet på att V ska arbeta för att avskaffa kapitalismen är borta; när kravet på att V ska arbeta för Sverige ska lämna EU är borta – i vad består då Vänsterpartiets alternativ till Socialdemokraterna?

Arvet efter Jonas Sjöstedt är inte ett starkt Vänsterparti – med ett politiskt alternativ till S. Arvet efter Sjöstedt är ett V med höga opinionssiffror (för tillfället) – utan politiskt alternativ till S. Arvets efter Sjöstedt är att han har gjort Vänsterpartiet redo för en sammanslagning med Socialdemokraterna.

 

Bonus två
Låt oss beskåda Socialdemokratins tillbakagång genom att jämföra valresultatet till riksdagen i september 2018 med Sifos mätning från januari i år (2020).

Parti Val 2018 Sifo jan 2020 Förändring, %-enheter
Sverigedemokraterna 17,5 23,8 +6,3
Socialdemokraterna 28,3 23,5 -4,8
Moderaterna 19,8 17,5 -2,3
Vänsterpartiet 8,0 10,2 +2,2
Centerpartiet 8,6 8,5 -0,1
Kristdemokraterna 6,3 6,6 +0,3
Miljöpartiet 4,4 4,5 +0,1
Liberalerna 5,5 3,6 -1,6
3 kommentarer

Apropå hedersförtryck och islamism: Ibland kommer det böcker som man bara måste rekommendera

Av , , 1 kommentar 74

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Boken heter ”Muslimska Brödraskapet – ISLAMISMEN I SVERIGE” och är skriven av Johan Westerholm.

Boken går att köpa på Bokus.se.
Den är utgiven av förlaget Greycat Publishing.

På Bokus hemsida beskrivs innehållet på nedanstående sätt:

”Islam och islamism är inte samma sak. Alla muslimer är inte islamister och alla islamister är inte jihadister. Men alla jihadister är islamister i någon utsträckning och alla islamister är muslimer.

Islamismen är en religiös form av fascism. Den största islamistiska rörelsen är den globala nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet. Trots att den bara stöds av en liten minoritet av världens muslimer har Muslimska brödraskapet genom sin goda organisationsförmåga lyckats måla upp en bild av att man företräder alla muslimer. Men sanningen är en annan, Muslimska brödraskapet stöds endast av cirka sju procent av svenska muslimer. Trots detta har de tillåtits att representera alla Sveriges muslimer i olika sammanhang.

Muslimska brödraskapet är sedan 1950-talet etablerat i Europa, och är en politisk kraft som påverkar lagstiftning och utrikespolitik genom att agera genom ombud i den offentliga förvaltningen och i de politiska partierna.

Muslimska brödraskapet är inte en organisation som andra – syftet är att verka genom ett nätverk som förenas i sin strävan att upprätta ett globalt kalifat. Vägen dit går genom att skapa enklaver i det svenska samhället och särlagstiftning.

I juridisk mening är det inte klandervärt att agera genom utomparlamentariska metoder som Brödraskapet gör. Timbro gör det. LO Sverige gör det. Svenska Kyrkan gör det. Alla gör det för att gynna sina egna intressen. Det som till vardags kallas för lobbyism.

Islamismen i Sverige handlar INTE om islam. Boken handlar om islamismen – en religiös fascistisk ideologi som är etablerad i Sverige. Islamismen i Sverige är en kartläggning av hur Muslimska brödraskapet är uppbyggt. Här finns tidigare unikt opublicerat material om hur Brödraskapets strategi ser ut, hur den tillämpas i den organisatoriska uppbyggnaden och hur Muslimska brödraskapet agerar genom sitt nätverk, sina organisationer och ombud. I huvudsak är boken baserad på Muslimska brödraskapets eget material.”

 

 

I övrigt:

Den tredje delen av hur det svenska politiska systemets stabilitet har rubbats i grunden – genom katastrofen för S, SD:s enorma framgångar och tillbakagången för M – kommer i morgon torsdag den 6 februari.
Det första avsnittet publicerades den 27 januari. Där konstaterade jag den katastrof som drabbat socialdemokraterna. Partiets stöd i väljarkåren har krymp från 45,3 procent i riksdagsvalet 1994 till 23,5 procent enligt SIFO:s januarimätning i år. S har alltså tappat hälften (48 %) av sina egna väljare på 25 år. Eftersom väljarna främst har hamnat hos SD kan S-katastrofen även kallas för en partisplittring.
Det andra avsnittet publicerade jag den 1 februari. Där konstaterade jag att även Moderaterna har drabbats hårt av SD:s framgångar. Moderaterna har varit det största borgerliga partiet – och det näst största partiet i Sverige – ända sedan valet 1979. Alltså i över 40 år! Men om SIFO:s januarimätning stämmer har alltså SD gått om Moderaterna.

Det tredje och avslutande avsnittet om hur det politiska systemet i Sverige har rubbats lägger jag alltså ut på torsdag den 6 februari.

Då kommer jag att peka på vilka aktörer som kräver att det, snabbt, skapas ett nytt stabilt politiskt system i Sverige. Jag kommer även att ange skälen till varför jag tror att detta kommer att misslyckas.

Till sist kommer jag att säga några ord om Vänsterpartiets roll i det politiska systemet och det politiska arv som Jonas Sjöstedt lämnar efter sig. För han lämnar verkligen ett politiskt arv efter sig.

Har du inte läst mina två första inlägg i denna bloggserie kan jag rekommendera dessa. De lades ut den 27 januari och den 1 februari.

Vi ses.

1 kommentar

Över 120 personer på föreläsning, för att skaffa kunskap om hedersförtryck och hijab, hållen av forskaren Rexvid. Därmed balanserade vi Hijabuppropet

Av , , Bli först att kommentera 84

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Före min kommentar till föreläsningen i lördags om hijab/slöja och kampen mot hedersförtryck – några ord om min senaste bloggserie.

Jag har tänkt skriva tre bloggar om hur det svenska politiska systemets stabilitet har rubbats i grunden.
Det första avsnittet publicerades den 27 januari. Där konstaterade jag den katastrof som drabbat socialdemokraterna. Partiets stöd i väljarkåren har krymp från 45,3 procent i riksdagsvalet 1994 till 23,5 procent enligt SIFO:s januarimätning i år. S har alltså tappat hälften (48 %) av sina egna väljare på 25 år. Eftersom väljarna främst har hamnat hos SD kan S-katastrofen även kallas för en partisplittring.
Det andra avsnittet publicerade jag den 1 februari. Där konstaterade jag att även Moderaterna har drabbats hårt av SD:s framgångar. Moderaterna har varit det största borgerliga partiet – och det näst största partiet i Sverige – ända sedan valet 1979. Alltså i över 40 år! Men om SIFO:s januarimätning stämmer har alltså SD gått om Moderaterna.
Det tredje och avslutande avsnittet om hur det politiska systemet i Sverige har rubbats publiceras nu på onsdag den 5 januari. Då kommer jag att peka på vilka aktörer som kräver att det, snabbt, skapas ett nytt stabilt politiskt system i Sverige. Jag kommer även att ange skälen till varför jag tror att detta kommer att misslyckas. Till sist kommer jag att säga några ord om Vänsterpartiets roll i det politiska systemet.

Har du inte läst dessa två första inlägg i bloggserien kan jag rekommendera dessa. Alltså den 27 januari och den 1 februari.

_____     _____     _____     _____     _____

 

Här, nedanför bilden, följer mina kommentarer till föreläsningen i lördags om kampen mot hedersförtryck och hijab/slöja.

 

Överfull möteslokal. Se folk som tvingades stå – eftersom sittplatserna var slut. Eller lyssna på föreläsningen ute i foajén.

 

*Det var väldigt roligt att det kom ännu fler än vad vi arrangörer hade trott.
Som alla vet var arrangörerna Anders Ågren från Moderaterna, Veronica Kerr från Kristdemokraterna och jag från Arbetarpartiet.
Varken stolarna och luften räckte till!
Det var alltså mer än fullsatt på den föreläsning som hölls av forskaren Devin Rexvid i Umeå lördagen den 1 februari. Sittplatserna räckte inte till för de över 120 personer som kommit för att lyssna och skaffa sig kunskaper om hijab/slöjan och dess effekter på både flickor och pojkar.

Kommen hit vill jag understryka att för kommentarerna nedan ansvarar jag.
Personligen.

*Devin Rexvid forskar om hedersrelaterat förtryck och våld.
Rexvid är även debattör i frågor som rör heder och sekularism. År 2019 tilldelades han den hedrande (Glöm aldrig) ”Pela- & Fadime-utmärkelsen” för sitt arbete mot hedersförtryck. Vårt syfte, som arrangörer, var att balansera den offentliga diskussionen om hijab/slöja genom att bjuda in till denna föreläsning. Detta med anledning av att miljöpartistiska politiker från Umeå, samt ett par privatpersoner – alla facebook-följare av islamistiska teologer från salafisterna eller från Muslimska brödraskapet – tagit initiativ till en manifestation för hijab / slöja.

*Denna manifestation, som miljöpartisterna och de båda privatpersonerna tagit initiativ till, utgjorde en del i det nationella initiativet ”Hijabuppropet”. Samma dag organiserades liknande manifestationer i Malmö, Ronneby, Göteborg och Stockholm. Umeå var alltså en av fem kommuner där sådana s.k. Hijabupprop genomfördes. Jag vill påminna om att Umeå var en av fyra kommuner där imamerna i det wahhabitiska nätverket greps och utvisades trefaldigt. Umeå var även huvudorten för de fyra Bilaalförskolorna som fanns i tre kommuner. Islamismen – som alltid (fräckt och felaktigt) försöker göra sig till tolk för alla muslimer – är alltså stark i Umeå. Detta om man med stark menar aktiv.

Dock kan jag med glädje konstatera att det endast var ett 40-tal personer, enligt Västerbottens Kuriren, som anslöt sig till initiativet ”Hijabuppropet”. Detta tolkar jag som att islamisterna, samt deras medlöpare, är aktiva och ”högljudda” i Umeå.
Men på tillbakagång.

 

*Åter till föreläsningen.
Devin Rexvid talade bland annat om vad slöjan symboliserar. Inom hederskulturen symboliserar hijab / slöja den unga flickans oskuld och den gifta kvinnans kyskhet. Rexvid bemötte också argument om att slöjan kan vara en ”feministisk” symbol. Han betonade slöjans roll för hederskulturen och att slöjan syftar till att cementera kvinnans underordning och stärka patriarkala strukturer. Slöjan reducerar, enligt Rexvid, kvinnor och flickor till sin biologi. Men den reducerar även män till sin biologi – till varelser som inte kan kontrollera sin ohejdade sexualdrift. Kvinnorna måste därför alltid, i första hand, dölja sitt hår för att skydda sin oskuld respektive sin kyskhet.

Rexvid betonade också de negativa effekter som slöjbärande har för unga flickor. Det handlar bland annat om flickornas syn på sin egen kropp. Men även om deras möjlighet att delta i lekar tillsammans med andra barn. Rexvid berättade även om fall där unga pojkar fått agera ”slöjväktare” för sina syskon redan i förskoleåldern, och som vakter av sin mamma till och från förskolan, samt om de negativa effekter som detta har haft för pojkarna.

 

* Efter föreläsningen följde en kort frågestund.
Tyvärr räckte inte tiden till att svara på alla frågor. Men som vi arrangörer påpekade kommer diskussionen om hijab/slöja att fortsätta.

Detta var definitivt inte det sista tillfället för diskussion om kampen mot hedersförtryck och hijab/slöjan.
Hijab-upprop eller inte.

 

Många, många, många kom och lyssnade på Devin Rexvid.

 

Till sist:
På onsdag följer det tredje och avslutande avsnittet om hur det politiska systemet i Sverige har rubbats. Det blir den 5 januari. Då kommer jag att peka på vilka aktörer som kräver att det, snabbt, skapas ett nytt stabilt politiskt system i Sverige. Jag kommer även att ange de skäl som gör att jag tror att detta kommer att misslyckas. Med nuvarande uppsättning av partier. Till sist kommer jag även att säga några ord om Vänsterpartiets roll i det politiska systemet. Detta med anledning av att Jonas Sjöstedt inte fortsätter som partiledare för V.

Det handlar om vilket politiskt arv som Jonas Sjöstedt efterlämnar?
För han efterlämnar politiskt ett arv.

Bli först att kommentera

SD:s framgång har skapat en kris för det politiska systemet. S har halverats sedan ’94 samtidigt som M gått bakåt. Bloggserie del 2.

Av , , 3 kommentarer 85

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Ingress – Socialdemokratisk partisplittring
I det första avsnittet av denna bloggserie, i tre delar, konstaterade vi den socialdemokratiska katastrofen. Partiets stöd i hela väljarkåren har krymp från 45,3 procent i valet till riksdagen 1994 till 23,5 procent enligt SIFO:s januarimätning. Detta innebär att Socialdemokraterna har tappat hälften (48 %) av sina väljare på 25 år. Då väljarna främst har lämnat S för SD kan katastrofen även kallas för en partisplittring. Skälen till halveringen av S beror på en rad politiska misslyckanden:
a) Angreppen på äldreomsorg och pensioner, skolan och sjukvården,
b) Den totalt misslyckade integrationspolitiken där arbetslösheten blivit etnifierad. Medan arbetslösheten under 2019 låg på endast 4,4 procent för inrikes födda låg arbetslösheten på skrämmande 22,0 procent för folk födda i Asien och på 26,7 procent för folk födda i Afrika. Detta har bidragit till framväxten av parallella samhällen i utanförskap präglade av hedersförtryck och ökat inflytande för islamister som strävar efter shariastyre,
c) Nu senast det löntagarfientliga Januariavtalet där Annie Lööf och Centern fått igenom försämringar vad gäller turordningsreglerna, försvagad ställning för kollektivavtalen. Detta har i sin tur öppnat för diskussionen om att avskaffa begreppet ”saklig grund” vid uppsägning i diskussionerna mellan de fackliga federationerna LO och PTK samt arbetsgivarna – bakom ryggen på löntagarna.
Halveringen av S, eller partisplittringen, beror på den politik som förts av Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet – ett löntagarfientligt parti som är för fri invandring.

 

Del I
Men även Moderaterna har drabbats hårt. Dels av den politik som Alliansen förde i regeringsställning, dels av framgångarna för SD. Det förtjänar att understrykas att M är lika ansvariga som S+MP både när det gäller angreppen på välfärdssektorn och när det gäller den misslyckade integrationen.

Låt oss visa på Moderaternas och på den politiska borgerlighetens tillbakagång sedd som helhet.

År

M

Allianspartierna

1979

20,3

50,4

1982

23,6

46,9

1985

21,3

47,9

1988

18,3

44,7

1991

21,9

46,6

1994

22,4

41,4

1998

22,9

44,5

2002

15,3

44,1

2006

26,2

48,2

2010

30,1

49,4

2014

23,3

39,4

2018

19,8

40,2

2020 Sifo

17,5

36,2

 

Kommentar:

I valet 1979 tog Moderaterna över som borgerlighetens största parti. Denna position har partiet innehaft under nära 40 år fram till och med valet 2018. Under denna period hör det till undantagen att Moderaterna har hamnat under 20 procent i ett riksdagsval. Vanligtvis har de legat över, med rekordnoteringar 2006 och 2010 samt en hög siffra även 2014, historiskt sett. Men om Sifos januarimätning skulle bli resultatet både för Moderaterna och SD i nästa riksdagsval förlorar Ulf Kristerssons parti sin position som största borgerliga parti – efter drygt 40 år! Detta vore ytterligare en historisk förändring.

 

Del II
Sverigedemokraternas exceptionella valframgångar har alltså bidragit till att halvera Socialdemokraterna. SD:s framgångar hotar nu Moderaternas position som borgerlighetens största parti. SD har därmed rubbat hela det politiska systemets stabilitet.

Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan 1979 varit kärnan i de olika regeringskonstellationer som har kommit till stånd. Moderaterna var det dominerande borgerliga partiet både under regeringen Bildt åren 1991 – 94 och under Alliansens åtta-åriga regeringsperiod 2006 – 2014. Socialdemokraterna och Moderaterna var kärnan i de båda konkurrerande blocken i svensk politik. S och M var alltså varandras partipolitiska huvudmotståndare. Men detta utgör endast den ena sidan av myntet. Studerar vi däremot stabiliteten i det svenska politiska systemet så kompletterade S och M varandra.

Oavsett vilket av partierna som har bildat regering – Socialdemokraterna eller Moderaterna – har dessa båda partier stått som garanter för det politiska systemets stabilitet. Och när det politiska systemet hotades av en våldsam ekonomisk kris i början på 1990-talet (åren 1990–1993 föll BNP i Sverige med ca 5 procent, vilket är oemotsvarat i modern tid) kom Sverige i praktiken att styras av en informell koalitionsregering dominerad av just Moderaterna och Socialdemokraterna. Carl Bildt var visserligen statsminister. Men han var helt beroende av den socialdemokratiske oppositionsledaren Ingvar Carlsson. Tillsammans genomdrev den M-ledda borgerliga regeringen och Socialdemokraterna två omfattande nedskärningspaket på totalt 65 miljarder kr. Detta för att stabilisera den svenska valutan och ekonomin i dess helhet.

Socialdemokraternas och Moderaternas betydelse som garanter för det svenska politiska systemets stabilitet kan även uttryckas i siffror. Under de tio riksdagsval som hölls, fr.o.m. 1979 t.o.m. 2010 låg snittet för S och M, tillsammans, på ca 61,5 procent av valmanskåren. Den högsta sammanlagda andelen av väljarna för dessa två partier låg på nästan 70 procent (69,2 procent i valet 1982). Det lägsta sammanlagda resultatet låg på 51,2 procent. Men återigen: snittet för S och M tillsammans låg, under åren 1979-2010, på ca 61,5 procent. Och detta borgade för det svenska politiska systemets unika stabilitet.

Men skulle Sifos januarimätning bli resultatet i riksdagsvalet 2022 kommer det sammanlagda antalet röster för S och M att krympa till endast 41 procent! Innebörden av detta är att de två partier som ensamma eller tillsammans stått för det politiska systemets stabilitet ända sedan andra världskrigets slut 1945 inte längre förmår fullgöra denna uppgift! Innebörden av Sverigedemokraternas exceptionella framgångar har inte endast försvagat nästan alla andra partier (med betoning på S och M) utan SD:s framgångar har även destabiliserat hela det svenska politiska systemet!

 

I den tredje och avslutande delen av denna bloggserie kommer jag att visa på vilka aktörer som agerar för att skapa ett nytt stabilt politiskt system, skälen till detta samt varför denna strävan efter en ny politisk stabilitet kommer att misslyckas. Jag kommer också att säga några avslutande ord om Vänsterpartiets tidigare och framtida politiska roll i det politiska systemet.

Fortsättning följer alltså.

3 kommentarer

Hijab – flickans eget val i ett sekulärt samhälle eller religiöst tvång? Föreläsning nu på lördag. Välkommen!

Av , , 1 kommentar 89

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Den 27 januari påbörjade jag en bloggserie i tre delar. Den första delen hette ”S har halverats sen ´94. SD störst i SIFO. S betalar priset för angreppen på välfärden, misslyckad integration och löntagarfientligt Januariavtal”.
Har du inte läst detta första inlägg i bloggserien kan jag rekommendera denna (27 januari). Del två i bloggserien publiceras exakt kl 13.00 på lördag den 1 februari.

 

                                                                                                Föreläsning för kunskap

Men nu vill jag välkomna dig till en föreläsning med forskaren Devin Rexvid om slöjan. Devin Rexvid tilldelades 2019 Pela och Fadime-utmärkelsen för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi är ett antal partier, med säte i Umeå kommunfullmäktige, som erbjuder dig detta arrangemang. Du är varmt välkommen nu på lördag kl 13.00 i lokalen RT Umeborg, på Östra kyrkogatan 14.

Se affischen nedan.

1 kommentar

S har halverats sen ´94. SD störst i SIFO. S betalar priset för angreppen på välfärden, misslyckad integration och löntagarfientligt Januariavtal

Av , , 2 kommentarer 115

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Del ett
Socialdemokraternas långsiktig trend pekar obönhörligt nedåt.

Januariavtalet – nu ett år gammalt – som Socialdemokraterna ingick tillsammans med de aggressivt marknadsliberala och löntagarfientliga partierna Centern och Liberalerna samt med det likaså borgerliga Miljöpartiet blev droppen för många arbetare.
a) Centerns Annie Lööf fick igenom försämringar när det gäller arbetsrätt och kollektivavtal,
b) Värnskatten avskaffades vilket gav miljarder till de som tjänade över 703 000 per år – och mer
c) den ansvarslösa asylpolitiken fortsätter – Sverige borde naturligtvis ta emot lika många asylsökande som EU-snittet – men med C och MP i båten är detta omöjligt.
Detta blev för mycket för arbetarna i blått. Redan tidigare har SIFO påvisat att SD har gått förbi Socialdemokraterna bland medlemmarna inom de fjorton LO-fackförbund som tidigare utgjorde S kärnväljare. Trenden fortsätter.

 

Del två
Halvering av S sedan 1994

Skulle den senaste SIFO-mätningen även bli resultatet i riksdagsvalet 2022 har Socialdemokraterna halverats sedan valet 1994!  Då erhöll S hela 45,3 procent av väljarkåren – en siffra som idag framstår som just vad det är – något från ett annat århundrade.
Men ändå är det bara ett kvartssekel sedan.

Låt oss titta på vad som har hänt bara sedan valet för 16 månader och SIFO-mätningen i januari i år:

 

Parti
Val 2018    Sifo jan 2020  Förändring, %-enheter
Sverigedemokraterna 17,5 23,8 +6,3
Socialdemokraterna 28,3 23,5 -4,8
Moderaterna 19,8 17,5 -2,3
Vänsterpartiet 8,0 10,2 +2,2
Centerpartiet 8,6 8,5 -0,1
Kristdemokraterna 6,3 6,6 +0,3
Miljöpartiet 4,4 4,5 +0,1
Liberalerna 5,5 3,6 -1,6

 

Kommentar
Detta innebär att Socialdemokraterna, som har utgjort ett statsbärande parti sedan 1920 då S för första gången bildade en egen regering under ledning av Hjalmar Branting, riskerar att förlora positionen som statsbärande parti. Socialdemokraterna har redan förlorat positionen som det politiskt dominerande partiet (något jag ska återkomma till i kommande blogginlägg).

 

Del tre
Fredagen den 11 januari 2019, hela fyra månader efter valet 2018, lyckades det svenska politiska systemet presentera en ny regering.

Denna minoritetsregering tillkom efter två – politiskt sensationella – eftergifter från Socialdemokraterna.

a) Efter att ha fått sitt eget och MP:s budgetförslag nedröstat av riksdagen beslöt sig Socialdemokraterna att börja regera på basen av en budgetreservation utformad av M och KD som röstats igenom i riksdagen med hjälp av SD!
Denna budgetreservation, som bland annat innehöll en skattesänkning på ca 20 miljarder (vilket naturligtvis ytterligare försvagade positionen för exempelvis skola och sjukvård), blev alltså grunden för regeringens ekonomiska politik.

b) Januariavtalet som S ingick med MP, C och L. I avtalet togs den s.k. värnskatten bort, vilket gynnar de som tjänade minst 703 000 kr om året (2019). Detta var en symbolfråga som drevs främst av Annie Lööf som ville att alla skulle se att Centerpartiet präglade Januariavtalet ideologiskt. Men Centerpartiet kom att prägla Januariavtalet ännu mycket mer när det gäller ideologi genom att de fick igenom tre andra krav. Vi tänker på att S gav efter och accepterade försämringar av turordningsreglerna, en försvagning då det gäller kollektivavtalens ställning samt att marknadshyror införs vid nyproduktion.

 

Del fyra
Vad har detta år med Januariavtalet inneburit för det svenska politiska systemet.

Jag vill särskilt framhålla fem punkter
■ Splittringen inom de borgerliga partierna där Centern och Liberalerna bröt sitt vallöfte att inte släppa fram Stefan Löfvén som statsminister och där Moderaterna och Kristdemokraterna, eventuellt, kommer att bryta sitt löfte om att inte göra sig politiskt beroende av Jimmie Åkessons SD.
■ Det skakiga, men trots allt existerande, samarbetet mellan minoritetsregeringen bestående av S+MP samt C och L.
■ De antydningar som finns till ett s.k. konservativt block mellan M, KD och SD. Vi vill dock göra en tydlig markering: Det finns inget konservativt block som många påstår. Det faktum att Ebba Busch Thor har träffat Jimmie Åkesson på tu man hand vid ett tillfälle och Ulf Kristersson har träffat samme Åkesson vid ett annat tillfälle, och naturligtvis talat politik, innebär inte att det har bildats något konservativt block. Därför vill vi betona att detta handlar om antydningar.
■ Sverigedemokraternas fortsatta tillväxt, dels i hela väljaropinionen där de nu är största parti enligt senaste Sifo, dels när det gäller stödet hos LO-medlemmar där de sannolikt också har passerat S – om det vore val idag.
■ Socialdemokraternas fortsatta tillbakagång, inklusive en fortsatt tillbakagång i förtroendet för Stefan Löfven som statsminister.

Det är den sista faktorn som jag anser vara den mest betydelsefulla – tillbakagången för Socialdemokraterna – tillsammans med deras oförmåga att förstå att det som hänt är deras eget fel. Och att ett halverat S nu är ”det nya normala”.

Det borde vara dags för Socialdemokraterna att släppa stöddigheten och visa lite ödmjukhet.
Men inte.

Fortsättning följer

2 kommentarer