Snöröjningen. Nytt år, samma problem. Ifjol ville kommunledningen inte satsa mer pengar – och saknade plan för framtiden.

Av , , 3 kommentarer 53

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Ingress
Vi är inne i den tid på året då kommunens vinterväghållning åter hamnar i blickfånget. Det fenomen som uppstår varje år är nu åter här. Då snön faller ligger temperaturen kring nollan. Snötäcket, som snöröjningen inte hinner få bort, pressas ihop av tyngden från trafiken. Detta ojämna och halvslaskiga underlag fryser sedan till is och riskerar att skada personbilar, yrkesfordon, bussar, m.m.

Till detta kommer att vintern, i allmänhet, varit ovanligt snörik. Många gator är idag för smala. Även på gator där många bilar och gångtrafikanter rör sig är snövallarna höga och sikten dålig.

 

Del ett
Att problemen upprepas år efter år beror på huvudsakligen tre faktorer:

A. Vädret. Detta kan vi inte göra något åt. Däremot pekar forskarna på att den globala uppvärmningen kommer att leda till ökad nederbörd i norra Sverige. Vi kan därför räkna med att vädret kommer att vara ett ännu större problem om tio eller 20 år än idag.
B. Besparingar. Tekniska nämndens budget har utsatts för besparingar under tio års tid. I september 2019 antog nämnden en ”Handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans”. I denna handlingsplan ingick förslag på årliga besparingar motsvarande 9,5 miljoner inom vinterväghållningen.
C. Förtätningspolitiken. Många grönytor och fria ytor i kommunens centrala delar har byggts igen. Detta ökar behovet av att frakta bort snön – vilket ökar kostnaderna för snöröjningen.

 

Del två
För drygt ett år sedan debatterades snöröjningen i Umeå kommunfullmäktige, på Arbetarpartiets initiativ. Vi ställde två frågor till tekniska nämndens ordförande Christina Bernhardsson (S) som är lika aktuella än idag:
1. Är du beredd att öka resurserna till snöröjningen redan denna vinter?
2. Hur avser du förbättra vinterväghållningen i kommunen framöver?

Svaren lämnade en hel del övrigt att önska. Bernhardsson var inte beredd att öka resurserna till snöröjningen och kunde inte ge något svar om vilka framtida förbättringar som planerades. Och det är här problemet sitter.

 

Del tre
Det politiska styret i Umeå, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vill inte se problemen. Under drygt tio års tid har kommunens styrande bedrivit en förtätningspolitik i centrala stan som innebär att avlastningsytorna för snö har blivit färre och att snön därför måste fraktas bort i större utsträckning. Detta är dyrt och borde därför leda till en större budget för vinterväghållningen. Det är i detta läge som samma styrande väljer att minska budgeten för vinterväghållningen! Den ena handen verkar inte veta vad den andra gör…

Slutligen har kommunens styrande, som gärna slår sig för bröstet för sina insatser i klimatfrågorna, skrämmande dålig koll på klimatförändringarnas effekter i Umeå. I debatten om snöröjningen för drygt ett år var det flera inlägg som betonade att klimatförändringarna riskerar att leda till ökad nederbörd och mer extremväder. På detta svarade kommunalrådet Janet Ågen (S), på fullaste allvar, att ”det är inte säkert nederbörden kommer som snö”! (VK 31/1-23)

 

Avslutning
Det är tur att de som jobbar med snöröjningen i kommunen är yrkeskunniga och sköter sitt jobb bra – trots den politiska ledningens uppenbara brister. Men risken är att inkompetensen i Stadshuset skrämmer bort seriösa snöröjare.

SE FILMKLIPP från debatten i kommunfullmäktige om huruvida skattebetalarna i Umeå ska betala 260 miljoner för Thorén Arena!

Av , , 19 kommentarer 68

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Uppdatering 13/2-2024.
Sedan detta blogginlägg publicerades har nya uppgifter framkommit. Det handlar om att Raja Thorén först försökte sälja hela sitt friskoleimperium – men misslyckades. Därefter vände han sig till Umeå och bad kommunen att köpa hallarna på Noliafältet. Raja Thorén förefaller att hänga på ringrepen efter all kritik som Thoréngruppen fått för brister i sin skolverksamhet. Om inte Umeå kommuns styrande – Socialdemokraterna och Miljöpartiet, stödda av Moderaterna – kan presentera de ekonomiska kalkyler som ligger bakom köpesumman på 260 miljoner går det inte att undvika misstankar om vänskapskorruption. Tyngst faller skuggan på Socialdemokraterna. 

 

Thorén Arena debatterades på fullmäktige den 29 januari. Alla frågetecken från 2018 finns kvar – dessutom har nya tillkommit!

Se filmklipp från debatten i Umeå kommunfullmäktige!

 I mitt förra blogginlägg tog jag upp planerna på att Umeå kommun ska köpa Thorén Arena.
*Priset uppges bli 260 miljoner kronor (av skattebetalarnas pengar),
*Det är höljt i dunkel hur priset har räknats ut – och om det är rimligt?
* Överstiger priset marknadsvärdet måste köpet ses som ett företagsstöd till Thoréngruppen – av skattebetalarnas pengar. Ytterst

I hopp om att få klarhet i dessa frågeställningar ställde Arbetarpartiet en fråga till ordföranden i tekniska nämnden, Christina Bernhardsson (S), på mötet med kommunfullmäktige. Men Bernhardsson ville inte skingra dunklet – som därmed kvarstå.

Alltså: Se filmklippet från kommunfullmäktige nedan.

Kommunen betalar 260 miljoner för Thoréngruppens hallar – men hur sattes priset? Skattebetalarna i Umeå ska inte rädda krisande skolföretag

Av , , 19 kommentarer 103

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Detta blogginlägg är skrivet tillsammans med Patrik Brännberg

Ingress
Umeås kommunstyre planerar att köpa Thorén Arena för 260 miljoner kronor – av skattebetalarnas pengar. Initiativet till affären kommer från Thorén-gruppen som, förutom 260 miljoner, även vill ha en snabb affär. Thoréngruppen vill att transaktionen – med skattebetalarnas pengar – ska vara klar redan den 2:a maj. Hela denna affär luktar illa. Mycket illa. Låt oss förklara varför.

 

Del ett
Historien. När förslaget kom att bygga en fotbollshall i Umeå var det, från kommunledningens sida, mycket viktigt att en extern aktör (dvs Thorén-gruppen) gjorde den stora investeringen i fotbollshallen. Argumentet från de styrande Socialdemokraterna, understödda av den borgerliga s.k. oppositionen, var att Umeå kommuns låneskuld inte skulle öka. En externt ägd arena skulle, rent av, bli en bra affär för Umeå kommuns skattebetalare…

Men ett antal profiler från idrottsrörelsen i Umeå påpekade, i ett flertal insändare, att det skulle bli mycket dyrare att hyra fotbollshallen av en extern aktör som Thoréngruppen, än att bygga hallen i egen kommunal regi. Färskt i minnet fanns då dyra offentlig-privata fiaskon såsom Nya Karolinska sjukhuset. I kommunfullmäktige protesterade både Arbetarpartiet och Vänsterpartiet mot det befarade slöseriet med skattebetalarnas pengar.

Men kommunledningen drev dock igenom projektet i form av ett – för skattebetalarna – dyrt samarbete med Thoréngruppen. Det avtal som skrevs gick ut på att kommunen skulle hyra fotbollshallen – i hela 25 år (!). Dessutom framkom, helt plötsligt, att kommunen också skulle betala för en innebandyhall i anslutning till fotbollshallen. Det enda anbudet på att bygga arenan kom från … Thoréngruppen.

 

Del två
Nutid. Mot bakgrund av Thorén-arenans historia framstår den nya, mycket plötsliga, affären som än mer osund. I pressmeddelandet från Umeå kommun påstår Christina Bernhardsson (S) att köpet innebär att ”kommunen gör en ekonomisk besparing”. Bernhardsson menar att ”omvärldsläget” gör att det nu, helt plötsligt, blivit fördelaktigt för kommunen att äga sina egna lokaler. Nu har alltså, helt plötsligt, Socialdemokraternas tidigare oro för kommunens stora låneskuld släppt.

Bernhardsson menar alltså att det år 2024, efter att räntorna ökat mycket kraftigt, helt plötsligt skulle vara mer ekonomiskt fördelaktigt för Umeå kommun att göra stora investeringar än för tre år sedan – då räntorna var påtagligt mycket lägre! Det skulle alltså vara ekonomiskt mer fördelaktigt att göra stora investeringar för ca 4 procents ränta än för ca 1,5 procent… ?

Än mer absurt är nästa påstående i pressmeddelandet från socialdemokraten Bernhardsson. Det är den förändrade ”omvärldssituationen” och det förändrade ”säkerhetsläget” som gör att kommunen köper hallarna av Thorén. På allvar! Vi efterlyser en redovisning av – den mycket eventuella – tankegången bakom detta uttalande. På vilket sätt innebär ett ägande av en fotbollshall göra att, exempelvis, beredskapen i kommunen förbättras? Har Bernhardsson tänkt sig att gömma stridsvagnar i arenan och därmed kunna överrumpla en ev. angripare? Vi är övertygade om att hon kunna göra detta militära snilledrag ändå – med tanke på att Umeå kommun redan hyr arenan (till överpris) under de kommande ca 23 åren.

Del tre
Fikonlöv för helomvändning (S). Begrepp som ”omvärldssituation” och ”säkerhetsläge” kan, uppenbarligen, missbrukas å det grövsta. Som ett fikonlöv att gömma sig bakom när höjda räntor och andra bakslag försatt Thoréngruppen i en svår situation (hur svår vet vi inte) och umesossarna därför gör en helomvändning – från att hyra till att äga själva – med stor sannolikhet för att stötta den krisande Thoréngruppen.

 

Del fyra
Myglandet. Så kommer vi då till det pris på 260 miljoner som Umeå kommun har tänkt betala till Thoréngruppen. Vi anser att Umeå kommun ska äga sina egna verksamhetslokaler. Vi anser, också, att om man ska köpa in lokaler för sina egna verksamheter så ska man göra det till marknadspris. Umeå kommunstyre är nu villigt att betala 260 miljoner för denna arena. Frågan dock om 260 miljoner verkligen motsvarar marknadspriset? Byggkostnaden för arenan är höljd i dunkel (då det ju är en privat aktör som byggt). Men en summa om 250 miljoner har nämnts. I samband med att räntorna har höjts kraftigt under de senaste åren har dessutom priserna på både bostäder och andra fastigheter sjunkit.

Ingen annan aktör verkar intresserad av att köpa hallarna. Ändå har priset fastställts till 260 miljoner kronor. Som representanter för Umeå kommuns skattebetalare kräver vi att de ekonomiska beräkningar som ligger bakom köpesumman på 260 miljoner offentliggörs. Det talas om att det finns en ”modell” som används för denna beräkning. Det borde därför inte vara svårt alls att redovisa hur priset på 260 miljoner, som skattebetalarna ska stå för, har räknats fram!

 

Avslutning
Vi skrev inledningsvis att hela denna affär luktar illa. Mycket illa. Nu har vi förklarat varför. Det är omöjligt att inte repetera frågan: Är priset på de arenor som Umeå kommun nu köper av Thoréngruppen verkligen marknadsmässigt? Eller betalar Umeås skattebetalare ett överpris för att stötta ett krisande privat skolföretag – ett bolag vars ägare, Raja Thorén, länge haft en rad kopplingar till det socialdemokratiska partiet i Umeå?

Stöd strejken för kollektivavtal på Tesla – och gör som 13 fackföreningar i 4 länder. Här följer en kort rapport från strejkvaktskedjan.

Av , , 30 kommentarer 79

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Detta blogginlägg är skrivet tillsammans med partikamraterna Tomas och Davis. Som alla förstår stöder Arbetarpartiet aktivt IF Metalls strejk för kollektivavtal.

 

Ingress
Sedan IF Metall inledde strejken på Tesla den 27 oktober har konflikten vuxit till att bli den viktigaste striden på svensk arbetsmarknad på flera decennier. Idag omfattar strejken inte bara tio olika fackförbund i Sverige. Sedan i december har även fackföreningar i Danmark, Norge och Finland vidtagit sympatiåtgärder med de svenska fackföreningarna. Detta innebär att hela 13 fackföreningar från fyra länder deltar i strejken!

Bakgrunden till strejken är Teslas vägran att teckna kollektivavtal. Eftersom löner och arbetsvillkor i Sverige beslutas genom kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivare så finns det ingen lagstadgad minimilön. Finns det inget kollektivavtal på en arbetsplats finns det inte heller någon lägre gräns för hur låga löner en arbetsgivare kan sätta. Skulle Tesla vinna striden finns det en risk för att fler företag struntar i kollektivavtalen – eller säger upp sina befintliga avtal. Detta riskerar att underminera hela systemet med kollektivavtal och öppna för en dumpning av löner och villkor i en omfattning som inte skådats i Sverige på 100 år.

Strejken på Tesla är därför viktig för alla löntagare i Sverige.

Du som vill hjälpa till att försvara kollektivavtalen kan anmäla dig som strejkvakt hos IF Metall. Det har flera av mina partikamrater i Arbetarpartiet gjort. Här nedan kan du läsa en rapport från strejkvaktskedjan en kylig dag i mitten av december.

 

RAPPORT FRÅN EN STREJKVAKT

”Jag fick den stora äran att göra min strejkvaktsdebut en ganska kall dag i mitten av december. Och fler dagar ska det bli.

När jag kom fram till strejkvaktsbordet utanför Teslas verkstad i Umeå möttes jag av tre glada strejkvakter som hälsade mig välkommen och visade mig baracken i närheten där man hämtar sin s.k. konfliktväst eller konfliktgördel. Då jag är en rätt stor grabb, som blir ännu större med vinterkläder, fick det bli en gördel då det saknades västar som passade min storlek iklädd ”vinterpälsen”.

De som var på plats berättade om det viktigaste att tänka på och gav senaste nytt då det gällde strejken. Dagen innan kom nyheten om att Transport skulle ta ut all sophämtning på Teslas verkstäder i blockad från och med julafton, vilket såklart var en stämningshöjare. God jul, Elon Musk!

Mitt pass var från kl 14 till 17:30. Denna eftermiddag var det få människor i rörelse i området. Någon enstaka bil kom med någon leverans. Några skötte underhållsladdning av Teslabilarna. Detta räknas för närvarande som s.k. skyddsarbete och är inte satt i blockad. Bilarnas batterier kan tydligen ”dö” om de står utan strömtillförsel för länge, om jag förstått det rätt.

En man som passerade området gjorde tummen upp och utbrast ”Ni gör ett bra jobb!” till oss. Detta gjorde att temperaturen kändes några grader varmare. Så det är ett tips till alla läsare som bor i närheten av ett ställe där strejken pågår och vill göra en insats. Titta förbi och berätta att ni stöder strejken. Det kanske inte låter som mycket, men ni ska veta att det betyder något för strejkvakterna. Det har varit en lång strejk – och den ser ut att bli längre. Det kräver uthållighet. Då behövs allt stöd – från uppmuntrande ord till att man avstår en lugn eftermiddag inne i värmen för att stå som strejkvakt.

Förutom medlemmar i IF Metall bemannades posterna på detta pass av medlemmar i mitt fackförbund Kommunal. Jag stod i sällskap med en trevlig Kommunalare från Västerbottens inland. Hon tipsade om att ett bra sätt att slippa frysa om fötterna var att stå på en frigolitskiva. Det visade sig att detta fungerade alldeles utmärkt. Men nog frös man ändå, trots frigolit, flera lager varma kläder och varm dryck.

Däremot slogs jag av tanken att det finns ett egenvärde i att människor står och fryser för ”saken”. Det är på något sätt och vis en slags investering i principen om att arbetare ska enas i kampen för sina intressen. Teslas vägran att teckna kollektivavtal är ett angrepp mot den principen. Ju fler som göra sådana investeringar, desto bättre.

Hoppas vi ses i strejkvaktskedjan! 

God Fortsättning. Sedan 2020 har jag kunnat mista livet vid 4 tillfällen. Senast i augusti. Jag återpublicerar ett inlägg – för att tacka sjukvården.

Av , , 2 kommentarer 42

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Blogginlägget nedan publicerade jag den 8 augusti 2023.
Om någon undrar så mår jag utmärkt. Jag styrketränar varje vecka tillsammans med Marika eller tillsammans med kompisar – i mitt och Marikas gym. Konstigt nog tar jag dock mindre i benböj, bänkpress och marklyft än då jag var 50. Men jag trivs – med livet och med det politiska arbetet. Detta känns viktigare, roligare och mer meningsfullt än någonsin.

Här nedan kommer det blogginlägg från den 8 augusti 2023 som jag nu alltså återpublicerar – för att tacka sjukvården.

 

Rubrik:
TACK ni anställda på Strokeenheten, Röntgen, Akuten, Ögon o Dragonens vårdcentral – jag gick från synbortfall till besked om att hjärnan är OK. Tack!

I söndags kväll jobbade jag och kvinnan jag är gift med väldigt hårt med att sortera och flytta väldigt många flyttkartonger – i extrem värme. Då kvällspasset var slut började jag ”se konstigt” på ena ögat. Jag har varit med om detta förut, i samband med extrem stress, år 1995. Jag gick alltså och lade mig. Utan oro.

* Men på morgonen ringde jag till Dragonens vårdcentral 07.50. Och de ville att jag skulle komma dit, akut, 11.15.
* En första undersökning gav anledning till oro. Vidare till Ögonkliniken 14.40 och en ny undersökning. Däremellan hann vi dock köra bort en del saker, av bättre kvalitet, till en organisation på Björnvägen / Mariedal.
* En ny undersökning på Ögon ökade på oron och jag vidarebefordrades direkt till Akuten och fler undersökningar – och stegrad oro. Kvinnan i mitt liv anslöt.
* Därifrån rullades jag till Strokeenheten som kollade upp mig och skickade mig till …
* … Röntgen. Där fick jag kontrastvätska och undersöktes sedan med datortomografi. Noggrannare kan man inte bli undersökt. Och jag skulle sova över på NUS för att möjliggöra bl a kontroll av hjärtrytmen.

 

Jag var nu mycket orolig. Därför började jag plåga min omgivning med, mer eller mindre, djupsinniga politiska analyser medelst långa sms – detta i syfte att göra andra oroliga. Ha, ha. Innan jag somnade fick jag ett första, preliminärt och lugnande, besked rörande DT-röntgen av en sjuksköterska.

* I morse kom en arbetsterapeut tillsammans med (vad som förr kallades för) en sjukgymnast (nu fysioterapeut) och kollade mina kroppsliga och mentala funktioner ännu noggrannare.
* Sedan fick jag träffa en läkare. Hon hade fullständig koll på bilderna från datortomografin och på det mesta i övrigt. Efter ett ”godkänt” EKG skrevs jag ut. Men med löfte om ett medicinbyte och uppföljning på olika sätt.

 

Jag hade inte skadat hjärnan. Men symptomen var sådana att detta kunde ha varit fallet. Därför denna växande oro och vandringen genom sjukvårdssystemet.

Det hela fungerade fantastiskt. Från samtalet med Dragonens vårdcentral 07.50 måndag morgon – via denna vårdcentral, ögonkliniken, akutmottagningen, strokeenheten, röntgen, tillbaka till strokeenheten – till utskrivningen (med löfte om uppföljning) vid lunchtid idag, tisdag.

 

Personalen var fantastisk hela vägen: alla undersköterskor, röntgensköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter samt läkare plus den kringpersonal som skötte transporter, städ och matlagning.
Jag vill ödmjukt tacka er alla – ni är mina hjältinnor och hjältar.

 

Jag undrar vad ALLA dessa AVANCERADE undersökningar, utförd av all VÄLUTBILDAD och KUNNIG, samt TREVLIG, personal skulle ha kostat om jag hade varit tvungen att betala själv? Kampen för mer resurser till sjukvården måste intensifieras.

Jan Hägglund

PS. Nu ska jag, och kvinnan i mitt liv, fortsätta att sortera och flytta grejor. I extrem hetta. Så det så. DS.

Det är inte rasism att ha bra personalplanering och att rensa upp på arbetsmarknaden

Av , , 16 kommentarer 71

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

Ingress
På mötet med Umeå kommunfullmäktige i december (18/12) debatterades en viktig interpellation från Arbetarpartiet. Interpellationen handlade om det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES som trädde i kraft 1 november. Skälet till att vi tog upp denna fråga var krigsrubriker i lokalmedia om att Umeå kommun riskerade att förlora hela 600 anställda till följd av de nya reglerna – varav 200 inom äldreomsorgen!

 

Del ett
Detta skrämde oss. Redan idag är personalsituationen så svår inom äldreomsorgen att ansvariga försöker ”ragga” personal direkt på gatan, eller åtminstone på Rådhustorget. Om 600 anställda skulle försvinna på två år löper kommunen risken att drabbas av, om inte en katastrof, så nästan.

Under arbetet med interpellationen insåg vi att siffran 600 anställda inte kunde stämma. Vi började därför forska och fick, men hjälp av Migrationsverket, fram helt andra siffror. Läs själv i vår interpellation nedan.

 

Del två
Vi hade hoppats på en seriös diskussion i denna fråga. Det är viktigt att ha en så bra personalplanering som möjligt. Det är också viktigt att rensa upp när det gäller avarterna på arbetsmarknaden – arbetskraftsinvandrare ska inte utnyttjas genom oacceptabelt låga löner, för långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö. Och det blev också en huvudsakligen seriös diskussion. Men det fanns undantag.

Undantaget hette Bore Sköld, gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå. Istället för att bidra till att reda ut sanningen om hur många som medarbetare som Umeå kommun riskerar att förlora började Sköld orera om att försörjningskravet innebar rasism. Sköld menade att syftet var att ”kasta ut” människor ur Sverige. Även om det skulle vara så att någon har hyst denna förhoppning antyder Migrationsverkets siffror att det antal individer som kommer att hamna under försörjningskravets 27 360 kr/mån är oändligt många färre än vad riksmedia antytt.

 

Del tre
Det bästa hade varit att försörjningskravet hade lösts genom en knytning till lägstalönerna i kollektivavtalen. Nu har istället försörjningskravet – lägstalönen för arbetskraftsinvandrare – fastställts genom lagstiftning. Detta handlar inte om rasism. Detta handlar om att rensa upp i en arbetsmarknad där allt fler människor har kommit att fara illa. Gastandet om rasism visar på en bristande förståelse för de avarter som råder på arbetsmarknaden i Sverige idag.

 

Här nedan kommer Arbetarpartiets interpellation:

 

”Till Personalnämndens ordförande Tomas Wennström (S)

Vad innebär det nya försörjningskravet för Umeå kommun?

Från och med den 1 november i år gäller ett nytt försörjningskrav för arbetstillstånd för personer som kommer till Sverige från länder utanför EU/EES. Det nya försörjningskravet innebär att arbetstillstånd enbart beviljas till arbetskraftsinvandrare som tjänar minst 80 procent av medianlönen i Sverige. År 2023 innebär detta en månadslön på minst 27 360 kr. Till detta kommer att lönen måste vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket/branschen. Tidigare krävdes en månadslön på 13 000 kr.

De nya reglerna gäller arbetskraftsinvandrare. Den som söker eller har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, familjeanknytning eller studier, samt de som omfattas av massflyktsdirektivet eller den s.k. gymnasielagen, omfattas inte av de nya reglerna. Den som uppfyller samtliga krav för att få ett permanent uppehållstillstånd omfattas inte heller av kraven. Detta enligt Migrationsverket.

Enligt Migrationsverket finns det 63 477 aktiva arbetstillstånd i hela Sverige (1 november). Av dessa har knappt 15 000 en lön under 27 360 kr/mån. De största grupperna bland dessa utgörs av bärplockare samt olika typer av restaurangpersonal och städpersonal. I tabellen nedan finns antalet aktiva arbetstillstånd för ett antal yrken inom kommunal skola, vård och omsorg där lönen understiger 27 360 kr/mån:

 

Sverige

Umeå

Personliga assistenter

196

6

Vårdbiträden

100

6

Undersköterskor (hemtjänst, hemsjukvård, äldreboenden)

83

5

Elevassistenter

21

1

Barnskötare

19

2

Summa

419

20

Källa: Migrationsverket

 

Mot bakgrund av Migrationsverkets statistik blir det förvirrande då kommunala tjänstemän uttalat sig i lokala media om att det kan vara uppåt 600 anställda vid Umeå kommun som riskerar att förlora sina arbetstillstånd de kommande två åren. Uppåt 200 av dessa uppges arbeta inom äldreomsorgen.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Hur många av de ca 15 000 personer med aktiva arbetstillstånd i hela Sverige, som tjänar under 27 360 kr/mån, är idag anställda av Umeå kommun?
2. Hur har kommunen räknat för att komma fram till denna siffra?
3. Är Umeå kommun beredd att höja lönerna för dessa anställda till minst 80 procent av medianlönen i syfte att behålla dem?
4. Om Umeå kommun inte är beredd att höja lönerna för att behålla dessa anställda – finns det någon plan för hur dessa ska ersättas?

Davis Kaza, Patrik Brännberg
Arbetarpartiet”

Seger för funktionshindrade som beviljats elrullstol av sjukvården – men inte fått någon p g a kommunen! Byggnadsnämnden löser problemet

Av , , 14 kommentarer 78

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Skrivet tillsammans med Davis Kaza

Ingress
Det är inte alltid vi i Arbetarpartiet (AP) har förmånen att skriva om segrar. Men idag har vi en seger att berätta om! På denna blogg har vi tidigare beskrivit den Administrativa Idioti (AI) som gått ut över vissa funktionshindrade i Sverige. En del av de drabbade bor i Umeå kommun. Det handlar om personer som, av sjukvårdens läkare, har beviljats en elrullstol för utomhusbruk på grund av sitt handikapp – men som råkat bo i ”fel” bostad och därför inte haft möjlighet att förvara elrullstolen på ett säkert sätt. Då elrullstolen inte har kunnat förvaras säkert har de funktionshindrade förvägrats tillgång till den elrullstol som de blivit beviljade av sjukvården!

Men på mötet med Umeå kommunfullmäktige den 27 november lovade byggnadsnämndens ordförande att denna absurda situation ska lösas i början av 2024. Detta är en seger. I första hand för de individer som blivit beviljade en el-rullstol för utomhusbruk men som inte kunnat använda denna på grund av den Administrativa Idiotin (AI). I andra hand är det en seger för Arbetarpartiet och de som stött oss (Johan, samt Liv från Vänsterpartiet i Umeå).

 

Del ett
Tolkningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag förändrades
i och med en dom i Högsta förvaltningsrätten i december 2020. Alltså för tre år sedan. Tidigare har en person som av medicinska skäl beviljats en elrullstol av regionen (sjukvården) kunnat söka, och erhålla, bostadsanpassningsbidrag från sin kommun – om den lägenhet i vilken personen som beviljats en elrullstol saknade tillräckliga förvaringsutrymmen. Både regionen (sjukvården) och kommunen drog alltså tidigare åt samma håll för att hjälpa den funktionshindrade. Men detta förändrades då tolkningen av lagen förändrades.

För att en person ska få en elrullstol krävs att två villkor ska vara uppfyllda:

a) Regionen (sjukvården) måste göra en medicinsk bedömning som visar att en viss person har en funktionsnedsättning av en sådan art att en elrullstol skulle innebära en påtaglig förbättring av personens liv.

b) Elrullstolen måste kunna förvaras i ett utrymme där den är skyddad, kan hållas torr och (helst) även laddas. Saknas ett sådant utrymme i huset där personen som beviljats elrullstolen bor har det tidigare gått att söka pengar till ett fristående elrullstolsgarage.

Problemet med den nya tolkningen av lagen är att personer som beviljats elrullstol av sjukvården kan nekas bidrag till ett fristående elrullstolsgarage – och därmed bli utan elrullstol! I Umeå har funktionshindrade, som hamnat i denna situation, fått uppmaningen att söka en ny bostad för att på så sätt kunna hämna ut sin elrullstol. Man tar sig för pannan.

 

Del två
AP tog upp denna absurditet i Umeå kommunfullmäktige
första gången i november 2022. Det svar vi då fick från funktionshinderrådets ordförande (S) var att han höll med oss om att den situation som uppstått inte var acceptabel. Han gick faktiskt ett steg längre; han sa att situationen var rent overklig och mardrömslik (”en Kaftavärld”)! Men att göra något konkret åt denna mardrömslika situation, här och nu, ansåg sig inte funktionshinderrådets ordförande kunna. Istället skulle frågan utredas… och utredas … och … Detta trots att den förändrade tolkningen av lagen redan hade inneburit två (2) förlorade år för de funktionshindrade.

Det problem som kunde anas var att kommunerna och regionerna var oense om vem som, efter den nya tolkningen av lagen, skulle betala för garagen till el-rullstolarna. Det var detta som nu drabbade de funktionshindrade.

 

Del tre
Men socialtjänstlagen är mycket tydlig med att det är kommunerna som har ansvaret för att enskilda individer inte hamnar i kläm när myndigheter är oense om hur en fråga ska lösas (exempelvis då sjukvården /Regionen beviljar en el-rullstol, men kommunen inte vill betala för det nödvändiga garaget till detta hjälpmedel).

Till saken hör att Umeå kommun hela tiden har haft möjlighet att lösa situationen – i väntan på en eventuell framtida lagändring. Kommunen kan nämligen bevilja exempelvis ett elrullstolsgarage enligt Socialtjänstlagen, Fjärde Kapitlet, andra paragrafen (Kap 4, §2).

Nåväl. I november 2022 lovade funktionshinderrådets ordförande att frågan skulle lösas ”så snart som möjligt”. I mars tog vi återigen upp frågan, och vi fick återigen samma svar: en lösning skulle komma ”ganska snart”. I maj återkom vi, för tredje gånger, till denna fråga och, för tredje gången, fick vi samma svar: det kommer en lösning inom en snar framtid…

 

Del fyra
Fjärde gången gillt.
På mötet med Umeå kommunfullmäktige måndagen den 27 november var det fjärde gången gillt. Vi i Arbetarpartiet hade tidigare lämnat in en motion, med ett konkret förslag till beslut, som fullmäktige då skulle ta ställning till. Frågan var om kommunens ledning tänkte utnyttja den möjlighet som finns och bevilja elrullstolsgarage – detta genom att använda sig av Socialtjänstlagens 4 kap, 2 §.

I det skriftliga svaret på vår motionen fick vi, för fjärde gången, höra varför frågan inte gick att lösa – just nu.

I tjänstemannasvaret (från Individ- och familjenämnden) ansågs att frågan behövde utredas vidare …  Allt tydde alltså på att personer som beviljats en elrullstol av sjukvården – men som blivit nekade bidrag till ett elrullstolsgarage av Umeå kommun – fortfarande inte skulle få hjälp. Detta trots att det alltså hade gått hela tre (3) år sedan tolkningen av lagen förändrats och ett (1) år sedan Arbetarpartiet tog upp frågan för första gången.

 

Del fem
En plötslig vändning i rätt riktning. Men trots den nedslående skriftliga kommentaren på vår motion kom plötsligt en vändning – under själva debatten! Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) meddelande att en lösning skulle komma under januari månad. Byggnadsnämnden ska ta ansvar för att lösa situationen. Detta genom köpa in fristående elrullstolsgarage som Umeå kommun sedan kommer att låna ut till de personer som beviljats el-rullstolar – så att det blir möjligt för dessa att ”få ut” (och använda) sina el-rullstolar.

 

Avslutning
Detta innebär att tre års väntan på att kunna använda de beviljade elrullstolarna nu borde vara över
för de funktionshindrade i Umeå som hamnat i kläm. Det är deras seger. Men det krävdes att vi i Arbetarpartiet tog upp frågan i kommunfullmäktige hela fyra gånger under ett års tid – och samtidigt satte press på annat sätt (exempelvis genom att skriva ett antal blogginlägg på denna plats). Vi har också fått väldigt värdefull hjälp, och för denna hjälp vill vi tacka främst två personer: det handlar om Johan, det handlar om Liv i Vänsterpartiet i Umeå. Tack.

Vi vill även tacka de funktionshindrade, och deras stödpersoner, som uppmärksammat oss på det absurda i situationen. Utan dem hade vi aldrig börjat driva på, för en lösning.

Slutligen en eloge till Byggnadsnämnden.

Hotfull Hamas-anhängare har kallat mig för ”barnamördare” 60 ggr. Bland annat. Men ”philip stenberg” kan inte skrämma mig till tystnad.

Av , , 10 kommentarer 42

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Hej, det var tretton dagar sedan sist.
Influensa.

Det finns en person som kallar sig för philip stenberg. Denne försöker skrämma mig till tystnad.

Den 13 oktober skrev jag ett blogginlägg med följande rubrik: ”Israeler och palestinier är människor. Hamas syfte var INTE att förbättra livet för palestinierna. Deras liv är lika lite värda för Hamas som israeliska”. Kära läsare: läs gärna detta blogginlägg.

Till dem som undrar:
– jag betonar alltid vikten av samarbete mellan etniska svenskar och muslimer – bland annat i försvaret av välfärdssamhället i Sverige,
– jag kommer att publicera fler blogginlägg om kriget Israel-Hamas – bland annat med hård kritik mot den israeliska bosättarpolitiken på Västbanken,
– min kritik mot bland annat Israels bosättarpolitik på Västbanken baseras på att jag försvarar Israels rätt att existera.

Mitt blogginlägg den 13 oktober föll uppenbarligen inte signaturen – eller den verkliga personen – philip stenberg i smaken.

Sedan jag skrev detta blogginlägg har denna signatur eller person skrivit väldigt många kommentarer som jag inte har ansett mig kunna publicera. Trots detta fortsätter philip stenberg att skriva kommentarer. Uppenbarligen endast till mig. Jag tolkar detta som att philip stenbergs syfte är att skrämmas. De flesta som skriver kommentarer vill nämligen få dem publicerade, och lästa, även av andra än av innehavaren av bloggen – i detta fall mig.

Jag vill göra mina läsare uppmärksam på namnet philip stenberg och även visa upp karaktären på innehållet i dennes många-många kommentarer till mig. Kanske skriver philip stenberg kärleksbrev” även till andra?

Lägg märke till att jag skrev mitt ”misshagliga” blogginlägg den 13 oktober. Det senaste ”kärleksbrev” som jag har fått från philip stenberg anlände bland kommentarerna till min blogg den 27 november – det vill säga en månad och två veckor efter mitt blogginlägg (från den 13 oktober). Det finns en fixering vid mig hos philip stenberg.

Nedan följer det samlade innehållet i philip stenbergs budskap till mig den 27 november.

 

Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare
Barnmördare Barnmördare Barnmördare

 

Tjugo gånger tre är 60. Detta påminner mig om sättet att skriva som Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance använde sig av i filmen ”The Shining”.

”All work and no play makes Jack a dull boy”. Detta skrev Jack Torrance 10 000 gånger i nämnda film.

Återigen: Läs gärna mitt blogginlägg om Hamas den 13 oktober i år.

Det folkliga deltagandet i myndighetsutövningen måste stärkas – inte raderas ut som Hanna Lundin Jernberg och liberal ungdom vill

Av , , 21 kommentarer 68

 

Ingress
Hanna Lundin Jernberg vill, tillsammans med Liberalernas ungdomsförbund i Västerbotten, att tjänstemännen ensamma ska få sköta myndighetsutövningen i Sverige – utan inblandning från politiker (VK, papper, 10 nov). Istället vill de att STATEN ska utöva insyn. Detta är en föga ”liberal” ståndpunkt. Men låt oss inte rusa händelserna (eller analysen) i förväg. Låt oss ta detta steg för steg.

 

Steg 1
Förslaget från denna ”liberala” fraktion innebär ett mycket långtgående angrepp på dagens ordning. Jag undrar om HLJ och ungliberalerna förstår hur långtgående konsekvenser som deras fraktions ståndpunkt skulle få om den förverkligas. Det är min avsikt att förklara dessa konsekvenser. Men främst att lägga fram ett mer folkligt, för att inte säga liberalt, alternativ.

Låt oss börja med att konstatera att det inte endast är inom Individ- och familjenämnden, i Umeå, som politiker sysslar med myndighetsutövning. Även politikerna inom Sveriges äldrenämnder sysslar med myndighetsutövning. Men även landets alla domstolar sysslar med myndighetsutövning. Det finns politiskt valda nämndemän i Sveriges alla a) tingsrätter, b) hovrätter, c) förvaltningsrätter och d) kammarrätter.

Jag är tveksam till om den ”liberala” fraktionen runt Hanna Lundin Jernberg har förstått poängen med politikernas deltagande i myndighetsutövningen.

 

Steg 2
Det folkliga inslaget i myndighetsutövningen måste förstärkas – inte avskaffas. Naturligtvis är det svårt att syssla med myndighetsutövning. Det är svårt att besluta om umgängesbegränsningar för föräldrar via LVU. Det är svårt att besluta om tvångsvård av missbrukare via LVM.

Men det kan, naturligtvis, vara ännu mycket svårare att syssla med myndighetsutövning genom döma mördare, våldtäktsmän och gängkriminella (som ibland både sysslar med knarkaffärer och ekonomisk brottslighet). Det är detta som politiskt valda nämndemän regelbundet gör. Svårigheten i all myndighetsutövning ligger inte endast i behovet av (eller bristen på) kunskap. Svårigheten handlar även om behovet av (eller bristen på) mod.

Ska den folkliga traditionen bort vad gäller deltagande i, och insyn i och kontroll över, socialtjänsten måste de naturligtvis även bort inom domstolarna. Detta då domstolarnas verksamhet är ännu svårare. Så blir logiken av HLJ-fraktionens ”liberala” tänkande.

 

Steg 3
Som jag förstår det är tanken att politikerna ska bidra med två saker när det gäller myndighetsutövningen: de ska bidra med livserfarenhet och därmed med en insikt om proportioner, de ska även bidra genom att utöva nödvändig insyn i och kontroll av myndigheternas verksamhet. Denna delaktighet i, och insyn i och kontroll över, myndigheterna och deras verksamhet måste varje folk ha.

Det finns brister i dagens system.
Men dessa brister ”avhjälps” inte genom att ”vi” helt avskaffar politikernas roll när det gäller myndighetsutövningen – genom att ”vi” raderar ut traditionen av folkligt deltagande, insyn och kontroll helt och hållet (som HLJ-fraktionen vill). Ska dagens problemen avhjälpas måste istället det folkliga inflytandet förstärkas (som Arbetarpartiet vill)!

 

Steg 4
USA och Sverige – samma misstro mot ”de professionella”. Låt oss studera USA. Detta land brukar ofta utgöra en förebild för liberaler (dock ej för HLJ-fraktionen). USA innehåller viktiga folkliga inslag även när det gäller ”tung” myndighetsutövning som kan, och borde, tjäna som en inspiration även för socialister (till vilka jag hör) som ser med största misstänksamhet och motvilja på den utvidgning av statens befogenheter som äger rum idag.

Dessa folkliga inslag i USA:s myndighetsutövning borde även utgöra en inspiration för liberaler.

I USA har de ett jurysystem. Genom jurysystemet är det allmänheten/folket som avgör om någon är skyldig eller oskyldig – då domstolar krävs – i brottmål. Detta gäller även när det handlar om mord, våldtäkter, rån, kidnappning, knarklangning och annan grov brottslighet. I Sverige har vi politiskt utsedda nämndemän i domstolar och i vissa politiska nämnder. Här är tanken att allmänheten/folket ska representeras av politikerna. Det gemensamma i USA och Sverige är tanken att myndigheterna inte själva ska tillåtas hantera de frågor som kräver myndighetsutövning. Varken i USA eller Sverige förutsätts att myndigheterna är ofelbara – därför de olika systemen med folkligt deltagande i, och insyn och kontroll över, myndighetsutövningen. Detta är i grunden mycket sunt.

I både USA och i Sverige är alltså tanken den att allmänheten dels ska utgöra en del av själva myndighetsutövningen, dels ska ha insyn i och kontroll över hur myndighetsutövning sköts. I båda länderna har lagstiftarna velat ha en motvikt till den kollegialitet som riskerar att skapas mellan jurister inom domstolsväsendet  – åklagare, advokater och domare.

Samma risk för kollegialitet finns naturligtvis även inom socialtjänsten. I Umeå och i hela Sverige. Men HLJ-fraktionen är uppenbarligen blind för denna, mer eller mindre oundvikliga, kollegialitet bland ”de professionella”. De vill, liksom i förbifarten, ersätta behovet av folklig delaktighet, insyn och kontroll – när det gäller socialtjänstens myndighetsutövning – med ”Staten”. HLJ-fraktionen kan med fördel kallas för ”statsliberaler”. Och det som gäller för socialtjänsten måste även gälla för domstolarna. Logiken i HLJ-fraktionens tänkande att det folkliga deltagandet måste bort även i dessa – med väldigt långt gående konsekvenser.

 

Steg 5
Var finns huvudproblemen med myndighetsutövningen inom socialtjänsten?
Två avgörande problem när det gäller myndighetsutövning inom socialtjänsten handlar om att 1) socialsekreterarna och deras chefer saknar utbildning för att göra rättssäkra utredningar, 2) de saknar även resurser i form av tid och pengar för att göra rättssäkra utredningar.

Men detta var ursprungligen varken socialsekreterarnas eller deras chefers ”fel”.

Vi måste arbeta tillsammans för (minst) två saker när det gäller socialtjänsten:
a) för att ämnet ”rättssäker utredningsmetodik” ska ingå i socionomutbildningen och, som en följd därav, för att socialtjänstens personal ska erbjudas betald vidareutbildning i samma ämne,
b) för ökade resurser till socialtjänsten i form av tid och pengar.

Men om socialtjänstens chefer vägrar acceptera brister i sin verksamhet – om de går till angrepp mot alla kritiker och mot alla utifrån kommande utrednings- och förändringsförslag – då omvandlar de sig själva till en del av problemet. Detsamma gäller för socialpolitiker som Hanna Lundin Jernberg.

 

Steg 6
Hanna Lundin Jernberg-fraktionen gör den existerande socialtjänsten till norm. Denna fraktion ser inte problemen med dagens rättsosäkra utredningar och bristande resurser. Eller problemet med ett minskande förtroende för socialtjänsten inom stora delar av samhället. I HLJ-fraktionen verkar se socialtjänstens chefer, och dagens utredningsmetodik, som ofelbara. Det är därför som HLJ-fraktionen föreslår att utesluta dagens politiker från myndighetsutövningen och istället vill ersätta det folkliga deltagandet med Staten.

Återigen: Deras attityd skulle inte endast drabba socialtjänsten. Skulle deras attityd slå igenom skulle det folkliga deltagandet även raderas ut från domstolsväsendet. Myndighetskulturen skulle tillåtas ”sluta sig” i alla sammanhang.  Bevara oss för stats-liberalerna!

 

Steg 7
Viktiga myndighetsutövare borde ställa upp i val – för ökat folkligt inflytande. Även Arbetarpartiet anser att det finns brister i dagens folkliga deltagande, insyn och kontroll när det gäller myndighetsutövning. Men vi vill öka det folkliga inslaget – inte radera ut det genom att ersätta det med Staten. Hur då?

I USA tvingas både de mest ledande åklagarna samt domare att ställa upp i val!

Ja, det är sant. Folk kan alltså rösta bort de viktigaste representanterna inom rättssystemet: åklagare och domare. Detsamma gäller även för chefen för vad som i Sverige skulle kallas för ordningspolisen – sheriffen. Många av de mest ledande åklagarna, domarna och polischeferna måste alltså först förklara för väljarna varför de förtjänar sitt jobb och sedan – inför nästa val – varför de förtjänar att omväljas.  Klarar de inte detta blir de varken valda eller omvalda. Skälet till denna ordning är bland annat att dessa tjänstemän anses bestämma i så viktiga frågor. De bestämmer nämligen ofta över liv och död.

Dessa myndighetsutövande politiker-tjänstemän kan kandidera till sitt jobb under något politiskt partis ”färg”. Men ofta kandiderar de till sitt jobb som ”oberoende”. Och detta kanske skulle vara det allra bästa.

 

Steg 8
Arbetarpartiet arbetar för att införa ett system som är inspirerat av det amerikanska när det gäller viktiga myndighetsutövare inom både stat och kommun. Vi arbetar för ett system där exempelvis två-tre (helst partipolitiskt ”oberoende”) personer skulle kandidera till jobbet som socialchef eller socialdirektör i kommunerna. Naturligtvis även i Umeå.

 

Steg 9
Socialdirektören borde tvingas ställa upp i val – och till omval.
Vad skulle ett sådant system innebära? Skulle exempelvis en socialdirektör som tvingades svara inför umeborna i samband med valen bli mer noggrann när det gäller rättssäkra utredningar och när det gäller vidareutbildning av sin personal i utredningsmetodik? Eller skulle socialdirektören kunna vidmakthålla attityden av ofelbarhet? Var och en förstår naturligtvis svaret.

En socialdirektör som tvingas ställa upp i val, och till omval, skulle absolut inte kunna upprätthålla skenet av ofelbarhet. Kravet på att möta väljarna skulle tvinga alla som kandiderar till jobbet som socialdirektör att prioritera frågan om rättssäkerhet – om detta var en av de svaga punkterna i socialtjänstens verksamhet.

 

Steg 10
Ska även den minst kunniga kunna ställa upp i valet till socialdirektör? Det är en möjlighet. Men vem skulle rösta på den minst kunnige? Själv anser jag dock att det vore bättre om det i förväg slogs fast en miniminivå när det gäller de kunskaper som skulle krävas för att någon ska kunna ställa upp i val till positionen som socialdirektör. Kommunfullmäktige skulle exempelvis kunna besluta att en socialdirektör i Umeå ska ha:
a) socionomutbildning,
b) med vidareutbildning vad gäller rättssäkra utredningar,
c) tio års erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller med socialtjänst jämförbart arbete.

Sedan kan endast de som har dessa meriter ställa upp i valet.

 

Avslutning
Det är denna politiska attityd av ökat folkligt deltagande i, och inflytande och kontroll över, myndighetsutövningen som jag ställer mot Hanna Lundin Jernberg-fraktionens strävan att radera ut det folkliga deltagandet i, samt inflytande och kontroll över, myndighetsutövningen i Sverige.

Nej till HLJ-fraktionens stats-liberalism.

ÖPPET BREV till Hans Lindberg: HUR KAN DU VARA SÅ FEG att du låter tjänstemän schavottera – du borde SJÄLV be om ursäkt för Nato-fadäsen

Av , , 17 kommentarer 77

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

 

ÖPPET BREV TILL HANS LINDBERG
Varför ber du inte själv om ursäkt för Nato-fadäsen?
Vågar du genomföra en kommunal folkomröstning rörande frågan om ett Nato-center till Umeå?

 

Del ett
Nato-fadäsen. Du är kommunstyrelsens ordförande och förste kommunalråd i Umeå. Detta måste innebära att du även tar ansvar – och inte bara tar dig rättigheter!
Via ett delegationsbeslut gjorde du en intresseanmälan, på hela Umeås vägnar, om att få ett Nato-center hit till kommunen. Du tog dig därmed rätten att tala på alla umebors vägnar. Men för att  ”vår” intresseanmälan skulle väga tyngre talade du även i namn av olika myndigheter. Till dessa hörde bland annat:

* Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå – vilket är ”försvarsmaktens centrum för skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot och händelser”,
* FOI i Umeå – vilket är ett av Totalförsvarets flera forskningsinstitut.

Men det visade sig snart att du hade för bråttom när det gällde att tala i andras namn. Detta avslöjades av Folkbladet den 6 nov – ett intressant datum för svenska krigare. Jag tillåter mig att citera en del av Folkbladets artikel (min kursivering /Jh):


Del två
Citat ur Folkbladet
”… Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, har undertecknat intresseanmälan om ett Natocenter och står även som kontaktperson i pressmeddelandet.

Vad säger du om att det inte stämmer att SkyddC och FOI stödjer detta?

– Själva beredningen har vi inte haft så mycket med att göra. Den information som jag har fått är att det har varit förankrat, säger Hans Lindberg och hänvisar till en näringslivsutvecklare på näringslivskontoret… ”.
Slut på citat.

 

Del tre
Jag frågar dig, Hans Lindberg: Hur kan du vara så feg att du låter tjänstemän schavottera – i ditt ställe?

Det var du, Hans Lindberg, och inga tjänstemän, som hade sååå bråttom att du inte hann – eller brydde dig om – att kolla upp fakta. Det är inte några tjänstemän som är ansvariga för de allvarliga fel som har begåtts (att uttala sig i statliga myndigheters namn utan att ha torrt på fötterna är ett allvarligt fel). Det är du som är ansvarig, Hans Lindberg. Du och ingen annan. Därför är det också du – och inga tjänstemän – som ska be om ursäkt. Offentligt. Ditt utspel var nämligen offentligt. Mycket offentligt.

Din ursäkt ska naturligtvis riktas till SkyddC och FOI i Umeå. Men din ursäkt borde även riktas till alla oss umebor på vars vägnar du också har talat.

 

Avslutning
Hans Lindberg: Vågar du låta umeborna ta ställning till ditt agerande i en kommunal folkomröstning?
Frågan i en kommunal folkomröstning kan formuleras på följande sätt:
Ska Umeås ledande politiker arbeta för att det ska etableras ett Nato-centrum i Umeå kommun?
Ja.
Nej.

___          ___          ___

Mycket liten ordlista
”Med begreppet ”schavottera” menas att vara utställd till offentlig vanära”.

Från Wikipedia
Schavott (franska échafaud) är en ofta upphöjd plattform på offentlig plats där avrättning av brottslingar verkställdes genom halshuggning. På schavotten kunde även en brottsling, fastkedjad eller bunden vid en påle, ställas ut till allmänt beskådande för att på så sätt bestraffas. Med begreppet ”schavottera” menas att vara utställd till offentlig vanära.