Att förnedra judarna är otänkbart – speciellt på årsdagen av Kristallnatten Tyvärr har Nils S-L motsatt syn – ville ha MP-talare med chockerande åsikter

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

INGRESS

Nya Miljöpartiets gruppledare Nils Seye Larsen angriper mig. Han gillar inte att jag styr och ställer på manifestationen på Kristallnatten.
Sanningen är att jag förankrar det jag gör hos det nätverk som står bakom manifestationen. Jag lägger förslag som kan ”avslås”. Och så skedde vad gäller innehållet i Anförandena lördagen den 9 november i år. Men jag hänger inte med huvudet för det. Tvärtom. Sådana är spelets regler.

Det som jag kommer att avslöja här är åsikterna hos den talare som gruppledaren för Miljöpartiet i Umeå (Nils Seye Larsen) föreslog som MP:s talare på årets manifestation till minne av Kristallnatten. Den person som Nils Seye Larsen föreslog som talare har chockerande åsikter. För mig skulle det vara att håna den judiska befolkningen i Umeå att låta en person med sådana åsikter tala på manifestationen till minne av Kristallnatten.

Detta blogginlägg ska handla om dessa chockerande åsikter. Jag ska strax återkomma till dessa åsikter.

Men låt oss återgå till vad jag och övriga – med politisk back up och praktiskt stöd från andra – har lyckats åstadkomma sedan 2015.

 

Del I
Före år 2015 var manifestationen på Kristallnatten en smal ”vänstergrej”.
Det var Vänsterpartiets ungdomsförbund (Ung Vänster), tillsammans med V, som höll i manifestationen. Någon gång bjöd de in oss, eller SSU, under decennier. Det var andra, så kallade vänstergrupper, som tidigare utgjorde grunden till manifestationen på Kristallnatten.

Trots att anti-semitismen, judehatet, ökade i Europa, Sverige och Umeå, fick manifestationen alltmer karaktären av en allmän anti-rasistisk sammankomst – med talkörer och banderoller – som garanterade att det hela skulle fortsätta att vara just en smal ”vänstergrej”. Det blev allt tydligare att det krävdes en rejäl förändring. Jag bad mitt parti om att få ta tag i frågan och beviljades denna frihet. Och snabbt fick jag politisk back up och även moraliskt stöd även från andra partier.

Jag har alltså styrt och ställt – med hjälp av politisk back up från andra – och detta är resultatet:
Följande partier är nu en del av Nätverket bakom manifestationen på Kristallnatten:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Arbetarpartiet samt Miljöpartiet. Till detta ska läggas att från och med 2016 har judiska Föreningen varit en del av nätverket. Idag är tyvärr denna förening nedlagd. Men den tidigare ordföranden Carinne Sjöberg spelar fortfarande en framträdande roll på manifestationen – senast i år då hon gavs samma talartid som representanterna som partierna.

Detta om breddningen.

Nu över till den förändring av innehållet som gjorde denna breddning möjlig.
Idag är stämning på manifestationen till minne av Kristallnatten helt annorlunda. Judiska Föreningen framhöll att manifestationen inte var en vanlig anti-rasistisk samling. Därför bad de oss / mig att ta bort talkörerna och banderollerna. Detta för att manifestationen skulle präglas av stillhet och värdighet.

Natten mellan den 9 – 10 november var nämligen en sorgens dag för alla judar i hela världen.

Innehållet i talen gavs också vissa ramar. Dels skulle talen understryka att umeborna inte glömde, utan hyllade, offren för nazisternas övergrepp den 9 nov 1938 och att angreppen på judarna över hela Nazi-tyskland innebar ett steg mot Förintelsen. Dels skulle talen utgöra en tydlig markering mot dagens växande anti-semitism.

Jag har verkligen varit med om att, med politisk back upp och praktiskt stöd av andra, omvandla manifestationen. Den har gått från att ha varit en ”smal vänstergrej” – som alltmer fick karaktären av en vanlig anti-rasistisk manifestation. Idag är det en bred manifestation präglad av stillsamhet och högtidlighet – där fokus sätts på minnet av offren och på det växande behovet av att markera mot anti-semitismen. Förändringen kan beskrivas så här: från en ”smal vänstergrej” med oklart innehåll till att bli ”Hela Umeå mot nazism och anti-semitism – stillsamt, värdigt men med stor kraft”.

Jag är stolt över min insats i denna förändring.

Och jag vill påminna Nils Seye-Larsen om följande:
Utan denna förändring som jag, och några andra, påbörjade år 2015 skulle aldrig Miljöpartiet ha blivit inbjudna till dessa manifestationer på Kristallnatten. Tidigare blev Miljöpartiet inte inbjudna till den smala ”vänstergrejen”. Det var nämligen inte annorlunda för MP än vad det var för S, M, KD, L, C, Judiska Föreningen eller Arbetarpartiet.

 

Del II
De chockerande åsikterna hos den talare som Nils Seye Larsen föreslog skulle tala för MP i Umeå i år

På grund av dessa åsikter sände jag bland annat följande mail till Nätverkets partier. Detta mail innehåller filer vars innehåll är hämtade från vad den, av Nils Seye-Larsen, föreslagna talaren uppger sig gilla – enligt hennes facebook. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen, åsikterna är chockerande och jag skulle ALDRIG gå med på att förnedra judarna, eller några andra umebor för den delen heller, genom att låta en talare med de åsikter som här framkommer tala på en manifestation till minne av Kristallnatten.

Därför vill nu Nils Seye-Larsen bli av med mig. De som gillar att någon sätter ned foten vill ha mig kvar.
Nedan kan ni ta del av mitt mail.

”Som initiativtagare till manifestationen på Kristallnatten har jag bjudit in partier från kommunfullmäktige. Och mitt önskemål har varit att de inbjudna partierna i år ställer upp med sina gruppledare – om dessa har möjlighet. Nils Seye Larsen tillhör de gruppledare som inte anser sig kunna ställa upp på Kristallnatten. Istället föreslår han att Mariam Salem ska tala på  manifestationen på Kristallnatten. Detta kommer jag, och andra, aldrig att acceptera. Nedan ska jag förklara några av skälen varför:

I. På Facebook anger Salem att hon gillar storayatollan Mohammad Hussein Fadlallah

Jag kommer inte att tillåta en person som gillar Fadlallahs Facebooksida att tala på manifestationen på Kristallnatten.

Fadlallahs förhållande till Israel och judarna kan beskrivas genom bland annat följande exempel:

* Om Israels rätt att existera: 2009 uttalade Fadlallah en fatwa som förbjöd en normalisering av relationerna med Israel. Han sa bland annat detta. “The entire land of Palestine within its historical borders is one Arab-Islamic country and no one has right to spare on inch of it. This decree is addressed to all Muslims.”

Kommentar:

Innebörden av detta är att Fadlallah uppmanar alla muslimer att vägra acceptera staten Israels rätt att existera.

Källa: https://web.archive.org/web/20110727105225/http://english.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=4558

 

* Om självmordsbombningar mot israeliska civila: ”I was not the one who launched the idea of so-called suicide bombings…but I have certainly argued in favour of them. I do, though, make a distinction between them and attacks that target people in a state of peace – which was why I opposed what happened on September 11.”

Kommentar:

Fadlallah försvarar självmordsbombningar riktade mot civila israeler.

Källa: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/lebanon/1400406/We-could-provide-a-million-suicide-bombers-in-24-hours.html

 

* Skiljde inte mellan judar och Israel: “He never missed an opportunity to criticize Israel, denouncing Arab governments for what he said was a lack of organized opposition to and military confrontation of the Jewish state. When he was admitted to the hospital on Friday, Reuters reported, a nurse asked Ayatollah Fadlallah what he needed. Without hesitation, he replied, ‘For the Zionist entity to cease to exist.’”

Kommentar:

Vid två tillfällen i texten ovan kopplar Fadlallah ihop judar med staten Israel. Dels när han talar om ”the Jewish state”, dels när han säger ”For the Zionist entity to cease to exit” – vilket översatt till svenska blir ”för att det sionistiska väsendet ska upphöra att existera”.

Källa: https://www.nytimes.com/2010/07/05/world/middleeast/05fadlallah.html

 

Fadlallah anser inte att staten Israel har rätt att existera. Han försvarar självmordsbombningar mot israeliska civila samt skiljer inte mellan judar och israeler. Till saken hör att Fadlallah dog 2010. En person som gillar/följer honom på Facebook idag gör detta på grund av en djup sympati.

Jag tänker inte gå in på den diskussion som förs när det gäller Fadlallahs relationer till den av EU och därmed även av Sverige terrorstämplade gruppen Hizbollah. Jag vill här bara nämna att en sådan diskussion förekommer. Fadlallah anses, av många, vara en av de andliga inspiratörerna till Hizbollah.

Jag kommer inte att tillåta en person som gillar Fadlallahs Facebooksida att tala på manifestationen på Kristallnatten.

Men det finns fler skäl till varför Salem inte kommer att tala på den manifestation jag ansvarar för på Kristallnatten i Umeå den 9 november.

 

II. Ett annat skäl till varför Mariam Salem inte kommer att tala den 9 november

Mariam Salem gillar/följer även en Facebooksida som heter ”Al-Mukhayimat al-filastinia”. På denna sida förekommer inte sällan videor på människor som bränner eller trampar på den israeliska flaggan. Detta är naturligtvis minst sagt olämpligt. Men det blir ännu värre med tanke på att många som gillar dessa scener inte gör skillnad mellan israeler och judar.

 

Om du besöker facebooksidan ”Al-Mukhayimat al-filastinia”, som Mariam Salem gillar/följer, via länkarna nedan kan du se den israeliska flaggan brännas och strax nedanför se flaggan användas som dörrmatta – på en toalett.

Källa: https://www.facebook.com/watch/?v=936733696692155

https://www.facebook.com/almokhayamat/posts/2463014127245637

 

Slutord

Mot ovan beskrivna bakgrund tror jag att alla förstår att det vore en obeskrivlig förolämpning av alla judar att låta Mariam Salem tala på manifestationen på Kristallnatten i Umeå den 9 november. Jag kommer naturligtvis aldrig att tillåta detta. Det faktum att Nils Seye Larsen för fram Salem som talare uppfattar jag som en provokation riktad mot själva syftet med manifestationen på Kristallnatten. Jag vill dock inte låta detta gå ut över Miljöpartiet i dess helhet. Min inbjudan till Miljöpartiet står kvar. Men några ytterligare provokationer kommer jag inte att tillåta. Detta skulle vara ett svek, från min sida, mot judarna i Umeå, Sverige och i resten av världen.

Jag ber nu Miljöpartiet i Umeå föreslå en talare till manifestationen på Kristallnatten. Men detta är ingen lek. Manifestationen syftar till att högtidlighålla minnet av de judiska offren för nazismen under 30- och 40-talen samt motverka dagens växande antisemitism. Miljöpartiet har till kl 12.00 i morgon på sig att inkomma med en acceptabel talare. Jag upprepar: detta är ingen lek.

Jan Hägglund

Organisatör ”

_____     _____     _____     _____     _____
Ni som läser får själva avgöra om det var rätt av mig att sätta ned foten eller inte.

22 kommentarer

 1. Jonsson

  Hur tänkte (S) i Umeå, då de valde att styra tillsammans med (Mp)!
  Det som uppdagats i Umeå – om samarbetspartnern (Mp) – ökar ju inte (S) trovärdighet inför nästa val.
  Det är dags för (Mp) att skippa offerrollen. Och dubbelspelet. Och Lögnerna.
  Miljöpartiets agerande/ inställning ger en obehaglig föraning om framtiden i Umeå, i Sverige.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson – 11 nov 2019
   Det är bara att instämma. I allt. Det som dock inte bör glömmas är att det finns folk i (Nya) Miljöpartiet i Umeå som är helt OK. Men som vägrar förstå vad som sker i partiet. Tyvärr.

 2. David

  Det är ju helt barockt att centerpartisten hoppade av som talare för att ”solidarisera sig” med Mariam Salem. Det är ju ett indirekt stöd för de uppfattningar som Salem gillar på facebook. Är detta sanktionerat från C-ledningen i Umeå? Mattias Larsson sitter ju dessutom i Centerns partistyrelse.

  Nu kanske man i och för sig inte ska vara så förvånad med tanke på vilka mörker krafter som C släppte in som nämndemän i Tingsrätten i Solna!!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till David – 11 nov 2019
   Jag håller med det du säger om Anna-Karin Sjölander. Hon hamnade tillsammans med de som anser att det är ett uttryck för rasism och islamofobi på debatten i fullmäktige i mars. Sjölander fick kritik på sociala medier för detta – en kritik som gick ut över hela Sverige. Och nu vill hon låta Sjölander tala på manifestationen. Det är också häpnadsväckande att ingen i Centern i Umeå tar avstånd ifrån Sjölander. Varken nu eller i mars. Men det vore FEL att döma ut hela Centern. För de två som infiltrerat Tingsrätten – under täckmantel att de tillhörde Centern – blev ju trots allt uteslutna av Centern! Ris och ros således. Men ingen rak kurs från C – definitivt inte.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Lars-Erik – 11 november 2019
   Denna hatiska kampanj riktar sig mot oss för att vi står upp mot anti-semitismen. På riktigt och när det blir allvar. Mariam Salem gillar sidor på nätet där den israeliska flaggan bränns samt används som dörrmatta in på en toalett! Hon gillar även stor-ayatollan Fadlallah som vägrade accepterade staten Israels existens och som även försvarade självmordsbombare mot civila israeler. Men kan hon inte bara vara nyfiken på vad stor-ayatollan skriver idag, då? Nej. Han dog nämligen för snart tio år sedan. Då Salem gillar dennes sida på facebook är detta en markering från Salems sida. Hon sympatiserar med denna sedan länge döde stor-ayatollans uppfattningar. Detta gör att Mariam Salem uppfattas som en anti-semit av alla judar. Vi i Arbetarpartiet menar allvar med att bekämpa anti-semitism. DÄRFÖR fick inte Mariam Salem tala!

 3. Frank Pettersson

  Vilken fantastiskt bra manifestation i lördags! Jag var stolt och glad att kunna ta med min 11-åriga son. Att försvara just judarna på kristallnatten är viktigt!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Frank – 11 november 2019
   Det var roligt att du kände dig trygg och inspirerad och tog med dig din son. Det var exakt i elva-årsåldern som jag började läsa om andra världskriget och nazismen. Lär din son att stå upp mot anti-semitismen – och FÖR judar och judinnor.

 4. Peter

  Då Kristallnatten är en manifestation för att folk ska komma ihog vad som hände den 9e november 1938 så är inte en sån talare som Mariam Salem speciellt lämplig av den information som framgår.

  Själva evenemanget är riktigt bra anordnat med Janne som konferencier som tillsammans med representanter av dom olika partierna bestämmer i vilken ordning samt vilka som ska tala och

  Miljöpartiet fick också vara med på manifestationen där dom valde Nils Seye Larsen som talare så då borde även Mariam Salem vara nöjd med deras medverkan även om hon själv inte skulle få tala!
  Mycket arbete ligger också bakom att anordna en sån här bra manifestation till minne av kristallnatten och det går ju inte alltid att ordna så att alla blir nöjda.

  Om inte Arbetarpartiet hade varit så duktiga på att styra upp det här så är det ju inte säkert att det hade blivit någon manifestation alls och man kan väl inte begära att Miljöpartiet eller Sossarna hade anordnat nåt sånt här helt själv på sin fritid?

  Det känns lite svagt utav MPs representanter att klaga på Janne så här i efterhand speciellt när hans parti och folk runt omkring har jobbat så mycket för att få den här manifestationen möjlig!

 5. Olof

  Bra agerat Jan. Någon gång måste någon sätta ner foten.

  På en manifestation som hedrar och påminner om Kristallnatten, en våldsupptrappning som utgjorde en steg på vägen till Förintelsen. Kan man helt enkelt inte ha talare som inte före och efter i ord och handling tar avstånd från antisemitism.

  Stå på dig!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Olof – 11 nov 2019
   Du har absolut rätt. Om jag tillåtit Mariam Salem tala hade jag förnedrat judarna och detta kommer jag aldrig att göra. Tvärt om. Vi ska hedra offren från Nazi-tyskland 1938 samt bekämpa dagens växande anti-semitism.

 6. Tomas

  Att kalla det för en provokation är en underdrift. Vissa MP-företrädare har alltså föreslagit en talare som beundrar någon som förespråkar terrordåd mot civila israeler. Detta på en manifestation till minne av kristallnatten… Vad hoppas de att de ska uppnå för mål genom ett sånt tilltag?

 7. Ein Mischlinge

  Mina släktingar blev beskrivna i tidningar som ” mischlinge”. Inte i någon liten nazistisk publikation, utan i den erkända och respekterade ( höger) pressen, den som lästes av ”fint och respektabelt” folk. Detta ledde till ett liv i rädsla redan många år innan Förintelsen, i den allra sydligaste av landets delar.
  Jag har varit oenig med släktingar om staten Israels regeringars ockupationer och behandling av palestinier. Jag har arbetat för att samla pengar till palestinska fångar. Jag trodde att Förintelseförnekare bara fanns bland ny- och nygamla nazister. Jag hade fel.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till ”Ein Mischlinge” – 11 nov 2019
   Din berättelse är smärtsam att höra. Men nödvändig för alla eftersom den är sann. Förintelseförnekare finns inte endast bland bland ny- och nygamla nazister. Förintelseförnekare finns hos ett helt nytt skikt av befolkningen i Sverige. Tack för din smärtsamma berättelse kära ”Mischlinge”.

 8. Erik sjölander

  Hej Jan. Jag håller med dig och beundrar ditt engagemang. Jag tror att många använder sig av en åsiktskorridor där vissa värderingar står över alla andra. Därför tror jag en stor del inte klarar av/vill ta åt sig det din organisation kämpar för. T.ex. Islamism-kritik utan att mena ont mot muslimer i allmänhet.

  PS. Är inte släkt med Anna-Karin Sjölander, så vitt jag vet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Erik Sjölander – 12 nov 2019
   Jag tror också att ”många använder sig av en åsiktskorridor där vissa värderingar står över alla andra”. Det blir enklare med en svart-vit värld. I en sådan värld blir det för komplicerat med ” Islamism-kritik utan att mena ont mot muslimer i allmänhet”.

 9. Patrik

  Sjölander avslutar sin blogg med ordet ”systerskap”. Det verkar vara viktigare för henne att vara kompis med Salem än att ta ställning mot antisemitism. En politiker utan politiska principer. Vad säger resten av Centern?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Patrik – 14 nov 2019
   Du har så rätt. Jag såg samma agerande hos henne i mars då vi diskuterade hederskultur och hedersförtryck. På sociala medier blev reaktionen att kvinnan från centern höll på att gå upp i limningen för att frågan om hedersförtryck togs upp – inte för att barn och kvinnor utsattes. Den som reagerade var knuten till ”Glöm aldrig Pela och Fadime”. Det är viktigare för Anna-Karin Sjölander med ”systerskap” med någon som gillar den stor-ayatolla som vägrar erkänna staten Israel och som försvarar självmordsbombare mot israelisk civilbefolkning; det är viktigare för Sjölander med ”systerskap” med någon som gillar bilder där den israeliska flaggan bränns och används som dörrmatta – in till en toalett. Anna-Karin Sjölander förstår inte, hon saknar kunskaperna och vill inte skaffa sig dessa, att bakom detta ”systerskap” finns anti-semitism. Anna-Karin Sjölander solidariserar sig nämligen med vad större delen av världen med rätta uppfattar som anti-semitism.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.