AP och V röstade INTE för att Thorénhallarna skulle köpas för 260 miljoner. Janet Ågren manipulerar medvetet då hon påstår att enighet råder

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Uppdaterad måndag 29 april

Ingress
I en både lång och hård debatt i kommunfullmäktige var Arbetarpartiet och Vänsterpartiet ensamma om att kräva att frågan om priset för Thorénhallarna på Nolia skulle utredas av ett oberoende företag – precis som De Styrande i kommunen lovade i februari, ett löfte som De Styrande sedan svek.
Varken  AP eller V röstade för förslaget att kommunen skulle köpa hallarna för 260 miljoner. AP och V argumenterade, in i det sista, för att frågan om priset skulle utredas. Sedan lade AP och V ned sina röster. Detta bland annat för att markera den oenighet som fortfarande råder i denna fråga. Det var alltså inte ett enigt fullmäktige som fattade beslutet att köpa Thorénhallarna till fastställt pris.

De som var eniga, med varandra, om att köpa hallarna för 260 miljoner var S, MP, M, C, L, KD och SD. Men dessa sju partier är knappast eniga med (en stor del av) umeborna.

Trots detta beskriver det socialdemokratiska kommunalrådet Janet Ågren situationen på följande sätt i SVT 29/4: ”Det var ett enigt fullmäktige som beslutade att vi ska köpa anläggningen”.
Ingen, utom den medvetet manipulativa, kan beskriva situationen på detta sätt. Jag ställer mig frågorna:
– Har Socialdemokratins företrädare i Umeå drabbats av en total kollaps?
– Är företrädarna för (S) så rädda för den skugga av vänskapskorruption som har vilat över frågan, i hela nio år, att de redan har börjat försöka skriva om historien?

Skäms du inte – Janet Ågren? Vi är ju oeniga om både pris och frågans handläggning.

 

Del ett
Jag har skrivit många blogginlägg om Umeå kommuns affärer med Raja Thorén rörande idrottshallarna på Noliafältet – som Raja Thorén både fick bygga och äga – fram till idag. Blogginläggen har både handlat om kommunens kostnader och handläggning – frågor som hänger ihop. Historien kastar en skugga av vänskapskorruption över handläggningen av ”affärerna” mellan Umeå kommuns styrande och Raja Thorén.

 

Del två
År 2015 ansåg sig fotbollen i Umeå ha behov av ett tält för att kunna träna på en fullstor plan (för två lag med vardera elva spelare) även på vintern utrustad med konstgräs. Pris: cirka 50 miljoner. Men sedan kom Raja Thorén in i bilden.

Han ansåg att det behövdes ett tält – men också en hall (som är mycket dyrare än ett tält) samt en bandyhall/multiarena (som blev helvetes mycket dyrare än tältet). Denna ambitionshöjning kom inte från idrotten själv – den kom från Raja Thorén.
Priset: I samband med detta mer än åtta-dubblades priset – genom ett hyresavtal mellan Umeå kommun och Raja Thorén.

Varför skulle kommunen inte bygga själv och äga sina idrottshallar, utan låta någon annan bygga (Raja Thorén), och sedan hyra av Raja T? (Det är så att Umeå kommun får låna pengar till en lägre ränta – och därmed blir det billigare för kommunens skattebetalare om kommunen låter bygga idrottshallarna och sedan äger sina hallar.

Mitt svar är följande: De styrande i Umeå kommun ville gynna Raja Thorén. Detta skedde – på hela tre sätt:
a) Raja T. tilläts öka ambitionsnivån från ett tält – till ett tält, en fotbollshall och en innebandyhall/multiarena,
b) Raja T. tilläts bygga och hyra ut till kommunen – istället för att kommunen byggde själv och sedan ägde det tält som var vad som behövdes för fotbollen,
c) Raja T. tilläts bygga på Nolia-fältet – vilket innebar att denne inte endast gynnades på umebornas (skattebetalarnas) bekostnad, utan även gynnades i förhållande till andra företagare.

Då priset blev åtta gånger så högt, p g a att Raja T. både tilläts öka ambitionsnivån och sedan bygga/hyra ut till kommunen, skedde detta på bekostnad av kommunens övriga verksamheter. Det skedde exempelvis på bekostnad av kvaliteten på skolmaten och på bekostnad av den språkundervisning som är så nödvändig för många av personalen inom äldreomsorgen.

 

Del tre
Skuggan av vänskapskorruption
I denna situation ska (inte bör, utan ska) det ske en jämförelse mellan hur mycket hallarna skulle ha kostat Umeå kommun att bygga i egen regi och sedan äga dem själv – detta alltså i jämförelse med att och låta Raja Thorén bygga och sedan hyra ut hallarna till Umeå kommun. Men skedde någon sådan jämförelse? Du gissade rätt. Någon sådan jämförelse gjordes inte.

Jag vill kalla detta för lögn nr 1. Janet Ågrens snack om enighet var lögn nr 4.

Raja Thorén i kris
Thoréns friskoleföretag utsattes för hård kritik på riksplanet. Man kan säga att Raja Thorén och hans företag hamnade i kris och hängde på repen. Ni som kan en del om boxning förstår vad som menas. Ni andra förstår ändå.

I detta läge kom Umeå kommun på … fel, i detta läge kom a) De Styrande i Umeå kommun b) Plötsligt på, att det skulle vara bättre att äga själv. Efter åratal kom de styrande på just det som vi i Arbetarpartiet – och många, många andra – hade tyckt redan från första början. Men det fanns stor stötesten.

Priset, igen. Raja Thorén hade låtit ett företag göra en värdering av hans idrottshallar på Nolia. Enligt detta, enda, företags värdering – gjord på uppdrag av säljaren – uppgavs värdet på Thoréns Noliahallar ligga i intervallet 235 – 265 miljoner kr. Men om ett pris skulle sättas rekommenderade det företag – som alltså arbetade på uppdrag av säljaren, Raja Thorén – siffran 250 miljoner.

Trots detta erbjöd sig de styrande i Umeå kommun (med Hans Lindberg i spetsen) att betala 10 miljoner kronor mer. Alltså 260 miljoner! Detta upptäcktes av lokala medier. Det är ju ytterst ovanligt att en köpare höjer priset (speciellt om säljaren ”hänger på repen”) och därför blev det intressant för lokala medier att skriva om denna ”affär”. Arbetarpartiet var ett av de partier som tog upp frågan i Umeå kommunfullmäktige.

KSNAU (i folkmun kallad ”KNAS”) tvingades i detta läge lova att en oberoende utredning skulle göras. Om priset. En utredning av priset som inte skedde på säljarens initiativ. KNAS gav detta löfte för att tysta kritiken mot att Umeå kommun, köparen, ville höja priset med tio miljoner. Det vanliga är ju att (i 101 fall av 100) att köparen vill sänka priset.

KNAS är en förkortning av ”Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott” = KSNAU = KNAS.

Vi befinner oss nu i slutet av februari anno 2024. Och KNAS lovade alltså en utredning av priset gjord av ett företag som inte arbetade för säljaren – en av säljaren oberoende utredning. Dock, någon månad senare, då media skrev om andra saker och politikerna hade börjat ”resonera sig samman”, sveks plötsligt löftet om en utredning gjord av ett företag som inte arbetade för säljaren Raja Thorén.

Jag vill kalla detta för lögn nr 2.

 

Del fyra
Det finns bara ett företag i hela Sverige …

Sedan kommer vi direkt fram till vad jag vill kalla för lögn nr 3.

Vi var två partier kvar i Umeå kommunfullmäktige som fortfarande var kritiska till priset samt till frågan om kommunstyrelsens ordfarande Hans Lindbergs (S) vänskapsrelation till Raja Thorén (rådde det en jävssituation). Dessa två partier var Arbetarpartiet och Vänsterpartiet. Ursprungliga kritiker som Centerpartiet hade ställt in sig i ledet. Detsamma gäller ”låtsas-anti-etablissemangspartiet” Sverigedemokraterna med Lars Forsgren i spetsen.

Vi, V och andra ståndaktiga kritiker fick veta att det bara fanns ett (1) enda företag i HELA SVERIGE som kunde göra en värdering av Raja Thoréns hallar på Nolia-fältet. Och detta var just det företag som säljaren, Raja Thorén, hade anlitat. Så därför var det, så att säga, ”slut” på företag som kunde värdera hallarna på Nolia. Och därför, bara därför, måste KNAS bryta sitt löfte om en, från säljaren Raja Thorén oberoende, värdering av värdet (och priset) på idrottshallarna på Nolia.

Ett enda företag i hela Sverige… Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KNAS) gjorde verkligen skäl för namnet. Denna gång ber jag inte om ursäkt för mitt språk: Hur ända in i helvete kan KNAS vara så korkade att de tror att vi skulle gå på en så obeskrivligt uppenbar lögn? De förolämpar vår intelligens!

Vi plockade upp telefonluren och ringde runt, förklarade situationen, och möttes av skratt! Från företag. Tre av dessa kunde själva ta på sig ett uppdrag. Och ur den krets av företag som vi talade med fick vi uppgiften att det fanns mellan 5-6, och tjugo, företag med verksamhet i Sverige som skulle kunna åta sig att värdera Thoréns idrottshallar på Nolia.

Därför kallar jag påstående om ett enda företag i hela Sverige för lögn nr 3. Och lägger till ett FY FAN.

 

Avrundning
* De som röstade JA till att Umeå kommun ska köpa Raja Thoréns idrottshallar på Noliafältet för 260 miljoner slösar bort tio-tals miljoner kronor som exempelvis kunde ha gått till bättre skolmat i Umeå eller till att utbilda den personal som inte behärskar det svenska språket och arbetar inom äldreomsorgen.

Ett företag som hade fått göra en värdering av hallarna, för köparens räkning, hade med väldigt stor sannolikhet kommit fram till att värdet på hallarna hade legat i ett märkbart lägre intervall. Exempelvis i intervallet 200 – 230 miljoner kronor. Det handlar alltså inte om tio miljoner kronor – det handlar om tio-tals miljoner kronor.

* De som röstade JA till priset godkände även själva handläggningen av hela affären sedan 2015. Och det är minst lika hemskt som slöseriet. Att rösta JA är att godkänna:
I. Den höjda ambitionsnivå fr o m den dag 2015 då Raja Thorén blandade sig i,
II. De uteblivna jämförelserna. a) bygga-äga själv i jämförelse med att hyra ,b) en av Thorén oberoende värdering, c) lögnen om att det endast fanns ett enda företag i hela Sverige som kunde göra denna jämförelse (lögnerna 1,2 och 3),
III. Vänskapsrelationen mellan Hans Lindberg och Raja Thorén.

Återigen: Det var partierna S, MP, M, C, L, KD och SD som röstade för priset på 260 miljoner och som därigenom även godkände handläggningen av alla de del-affärer som skett sedan 2015. Ansvaret vilar nu tungt på de enskilda ledamöterna i dessa partier.

Varken AP eller V är emot att kommunen äger sina idrottshallar. Men priset spelar naturligtvis en roll när något ska köpas. Och affären/affärernas handläggning. Och det råder ingen enighet varken när det gäller pris eller handläggning.

 

18 kommentarer

 1. Jonsson

  Det är fullmäktige som beslutar om jäv föreligger? Men HL smet undan den frågan. Det är väl ett tyst erkännande.
  Thoréngruppen riskerar tydligen mista tillståndet att driva skolor. Intressant då att kommunpolitiker går in och räddar Thorén från konkurs och exekutiv auktion på idrottsanläggningen. Inga spekulanter fanns på aktiebolaget Thoréngruppen, vad jag förstått. 260 miljoner att täcka banklånen med, efter brakförlusten, och slippa hänga jättemycket på repen. Det här gick som smort för Thorén. Kommunallagen verkar mest vara skräp.

 2. Jonsson

  Dessutom är det troligt att Noliahallen kommer att gå med förlust även i Umeå kommuns regi. Även om de får en bättre deal med tanke på räntor.
  Minskad lärartäthet och skolpeng som tidigare slussades över till innebandyn är nu ett minne blott? Jag är nyfiken på eventuellt annat annorlunda koncept som kommunen kan tänkas införa.
  Kanske det inträffade kan bli en nyttig läxa till politikerna att undvika samarbete med riskkapitalister i framtiden. Arenabyggen i sig har visat sig vara högriskprojekt med glädjekalkyler på andra håll i Sverige. Istället för att ”sätta kommunen på kartan” blev det ofta arenakrascher. Pinsamt för Umeås grundlurade socialdemokratiska styre nu.
  OT: Den där luckan i lagen mellan förbudet att starta nya friskolor, men samtidigt möjlighet att ändå förvärva befintliga skolor måste täppas till pronto.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson
   Du har en väldigt viktig formulering: ”Kanske det inträffade kan bli en nyttig läxa till politikerna att undvika samarbete med riskkapitalister i framtiden. Arenabyggen i sig har visat sig vara högriskprojekt med glädjekalkyler på andra håll i Sverige”.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till kenth,
   Vi får se. Det kan bli Umeå elit. Det kan bli mer folkligt. Arbetarpartiet kommer att ta upp frågan om den framtida prissättningen i hallarna nu när dessa har förvärvats av Umeå kommun för 260 miljoner kronor.

 3. Ernie

  Hur kan en högt uppsatt politiker som Janet Ågren ”missa” att det var två partier som bröt enigheten kring köpet av Thorén Arena? Hål i huvet?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Ernie,
   Hål i huvudet har hon inte. Det kan faktiskt vara tvärtom. Det vulgära sättet vore att uttrycka detta på vore att säga något i stil med tjocka skallar. Men vi är ju inte vulgära. DÄRFÖR nöjer vi oss med att tala om en (också den mycket allvarlig) åkomma som i folkmun ofta kallas för POLITISK DÖVHET.

 4. Tomas

  Hur i hela friden kan Janet Ågren påstå att det råder enighet i frågan? Den typen av fräckhet och medvetna lögn kommer inte naturligt. Människor i regel tycker att det blir alldeles för genant. Den kan bara komma från någon som formats i en absurd miljö alltför länge. Där det anses ok att blåljuga när det passar. Trots att man vet att alla vet att man blåljug’. Det kräver en sällsynt fräckhet.

  Janet Ågren=Umeås Bagdad Bob.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Tomas,
   Janet Ågren verkar sakna den gen som gör att folk tycker att vissa påståenden (medvetna manipulationer) är för genanta. Du ger själv svaret – för länge i en ”absurd miljö”.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Robin,
   Det företag som gjorde värderingen åt Raja Thorén/Thorén-gruppen hette Swefa. Du kan be dem, eller Raja Thorén, att lämna ut handlingarna. Det finns ytterligare ett sätt: ring växeln på Umeå kommun (090-16 10 00) och be att bli kopplad till någon som kan lämna ut alla handlingar inför fullmäktiges beslut den 29 april om köpet på 260 miljoner. Dessa handlingar är, som du vet, offentliga. Men det ingen vet är följande:
   1. Vilket pris skulle Raja T. ha fått om Noliahallarna lagts ut till försäljning?
   2. Hur skulle värdering, och rekommenderat pris, ha sett ut om något annat företag hade gjort värderingen åt köparen (Umeå kommun). Det är nämligen så här: det finns en ”subjektiv” faktor i värderingen av byggnader – även idrottshallar. En subjektiv faktor är om värderingen är gjord på initiativ av säljaren – eller av köparen. Det finns ingen absolut sanning här. Däremot finns det styrkeförhållanden. Umeå kommun är den starkare parten – den väldigt mycket starkare parten. Och det är De Styrandes skyldighet att inte förvandla sin styrka till en svaghet och betala mer än nödvändigt. Men det, att betala mer än nödvändigt, var just vad kommunen gjorde vid olika tillfällen.
   * När kommunen ursprungligen medvetet avstod från att själv finansiera och äga – en dålig affär,
   * När kommunen efter ett antal år gjort en 180 graders sväng och plötsligt kommit på att det vore bra att själv äga – men betalar ett högre pris än nödvändigt.
   De Styrandes logik är följande: Vi gjorde en dålig affär 2018 då vi beslöt att inte äga utan att vi skulle hyra – därför kan vi göra en ny dålig affär då vi kommit på att vi faktiskt ska äga – detta genom att betala för mycket. Den första dåliga affären kom sedan att motivera den andra dåliga affären!

   • Jonsson

    Jag läste att Thoren övervägde att pantsätta marken som arenan står på. I vilket syfte? Blanda in fler entreprenörer?
    Fastän det torde vara omöjligt att pantsätta arrenderad mark. Om inte Umeå är ett undantag vad gäller sådant också. Helt säker kan man inte vara.
    Allvarligt läge för Thoréngruppen och bråttom, bråttom att sälja arenan. Så Kommunen ville nog skaffa sig kontroll över situationen. Det blir tekniska nämnden som får stryka på foten några år framåt. Ett oproffsigt och pinsamt äventyr.

   • sven

    Och då borde denna/de tjänsteman som gjorde en så dålig affär 2018 fått ta ansvar för detta ,nu är tyvärr tjänstemannaansvaret borttaget på 70-talet . Och jag gissar att det är samma tjänstemän som gör en lika dålig affär igen

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar till sven,
     De tjänstemän som gjorde en dålig affär 2018 borde tvingas ta ansvar och även de som gjorde en dålig affär 2024. Men vid båda tillfällena var det politikerna som fattade besluten och som bestämde ”direktiven”. Så det avgörande ansvaret ligger (och låg) på den politiska majoriteten. Denna var partierna S, M , MP , C, L, kD och SD 2024. Jag tror det var samma partier 2018.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.