Reträtten fortsätter

Som jag skrivit tidigare så är det många delar i Tidöavtalet som är ohållbara kopplade till kompetensförsörjningskrisen. En av dem gäller skrivningen att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd, vilket skulle få människor som arbetar här att tvingas lämna landet. En fullständigt vansinnig idé.

Detta har nu även så sakteliga börjat gå upp ett liljeholmen för regeringen. Aftonbladet skriver att migrationsminister Maria Malmer Stenergard nu föreslår att vissa grupper måste undantas.

– Till att börja med gäller det här bara för asylrelaterade uppehållstillstånd. Många har ju uppehållstillstånd här, som till exempel arbetskraftsinvandrare eller studerande, och det är då inte aktuellt i de fallen, säger hon.

Ministern medger att det finns ett problem i att omkring 300 000 personer med beviljade permanenta uppehållstillstånd nu känner oro enligt Aftonbladet.

Reträtten fortsätter med andra ord. Ytterligare ett bevis att SD-politik fungerar extremt dåligt på de samhällsproblem vi står inför.

19 kommentarer

 1. brorson

  Är du säker på att det är en reträtt? Avsnittet om migration är på många tätskrivna sidor och fullt med regler och undantag samt ska utredas. T.o.m. formuleringen *”om möjligt” förekommer på några ställen. Om något ska utredas kan resultatet bli andra sätt att lösa de problem, som skulle lösas.

  Själv tycker jag att det är ett rejält underbetyg till Sverige som kunskapsnation. om vi inte klarar kompetensförsörjningen med egna resurser utan måste importera arbetskraft från länder, som har mindre tillgång till kompetens än Sverige. Detta anser jag vara djupt osolidarisk och tyder på allvarliga systemfel inom svensk utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Jag gick gick ut i arbetslivet, när högre utbildning inte var tillgänglig för alla av ekonomiska skäl och andelen akademiker var få.

  Men då löste man problemen genom intern rekrytering, som grundades på skicklighet och duglighet, och inte som nu på formella meriter. De akademiskt utbildade sparades till arbetsuppgifter, som verkligen krävde sådan utbildning. Vi hade högutbildade experter, som klarade uppgifter, som få högutbildade experter klarar idag, exempelvis konstruera världens säkraste kärnkraftverk.

  Och angående ditt eget gebit undrar jag om man verkligen behöver en högskole-examen för att räkna ut om en persons inkomster når upp till normen för försörjningsstöd eller om det behövs ”utfyllnad”. Onödiga kompetenskrav skapar arbetskraftbrist samtidigt med galopperande arbetslöshet,

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Brorson, det här handlar inte om att det är ett misslyckande att inte klara kompetensförsörjningen själv. Det är inte arbetsmarknadspolitik eller nåt annat som är själva huvudfrågan. Tyvärr är situationen kritisk och det beror inte heller på socialdemokraterna, SD, Moderaterna eller någon annan. Utan det handlar om demografi. Efterkrigsgenerationen är på väg att bli 80 år och äldre och den andelen av befolkningen blir allt större, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder inte hinner med.

   Detta gör att allt färre ska både arbeta för att försörja fler och dessutom jobba för fler. Redan idag saknas det folk överallt; skolor kan inte hitta lärare, i hemtjänsten får man jobba dubbelt för kollegor som inte finns och näringslivet kan inte få tag på folk. Antalet människor är helt enkelt för litet för att kunna klara situationen.

   I norr där arbetslösheten redan är låg blir detta redan nu påtagligt. Omsorgen får inte tag på folk, inte heller den gröna industrin kan hitta folk och inom sjukvården sliter personalen hårt med allt färre vårdplatser då det saknas sjuksköterskor.

   Jag skriver inte detta för att skrämmas utan det här är fakta. Och det finns ingen som har något svar idag på vad man ska göra. Digitaliseringen kommer inte lösa det här, inte heller att sätta alla i försörjningsstöd i arbete. Det enda som vi kan vara säkra på är att vi behöver fler händer och vart ska de komma ifrån om inte via arbetskraft utifrån?

   Slå upp en dagstidning så kommer du se sida upp och sida ner om problem relaterade till detta. Att frågan inte dominerar den nationella dagordningen än har att göra med att storstadsregionerna fortfarande har lite personer att få tag i. Men inom kort kommer det här vara den dominerande frågan i hela den politiska debatten i Sverige.

   Det problem vi har är att den nationella nivån(regeringen) inte utlyser krisläge. Man förstår helt enkelt inte hur allvarlig situationen är vilket understryks av att statsministern inte listar detta som en kris. Tyvärr har statsministern fel och det börjar gå upp för enstaka ministrar hur illa det är. Vi ser hur sjukvårdsministern tar initiativ till en kompetensförsörjningsstrategi för vården, BB-vården ska ses över för att klara kompetensen med barnmorskor, men helhetsgreppet saknas för att medvetenheten inte finns där för hela regeringen. Senaste var äldreministern ut och trodde sig kunna lösa detta med statsbidrag och lite fler heltider.

   Som socialnämndspolitiker mitt i epicentrum av denna kris så är det som att se Titanic närma sig isberget och kaptenen på skutan snarare ökar farten än försöker ändra kurs. SD:s inflytande över regeringen med minskad arbetskraftsinvandring är en katastrof.

   • brorson

    Jag håller med om att vi har en kompetensförsörjningskris. Men jag håller inte med dig, när du skriver att det inte beror på på” socialdemokraterna, SD, Moderaterna eller någon annan.” Jo, det beror just på de nämnda partierna, på övriga partier och inte minst på arbetsgivarna och de fackliga organisationerna, i synnerhet bland tjänstemännen, som gör allt för att stänga ute arbetslösa från arbetsmarknaden och hindra medlemmar inom LO-kollektivet att av avancera till tjänstemanna-befattningar.

    Vi har nästan ingen rörlighet på arbetsmarknaden, eftersom få vågar säga upp sig från sina nuvaarnde anställningars för att prova någonting nytt. Det naturliga sättet att lösa kompetensbristen vore väl att alla tar ett steg uppåt på karriärstegen, och att lägsta nivån fylls på med arbetslösa.

    Du skriver om ”efterkrigsgenerationen” som en börda på samhället. Jag tillhör generationen före, och känner inte alls igen mig i eran, ni som har lera år kvar till pensionen, i beskrivningen av oss. Ni beslriver oss som vårdbehövande sjuklingar, bara för att vi har aningen nedsatt arbetsförmåga jämfört med tidigare. Vi är i själva verket friskare än någon tidigare generation i vår ålder. Faktum är också att de åldersrelaterade sjukdomarna debuterar allt senare i livet.

    Vi skulle kunna klara många chefsjobb, som ny-utexaminerade chefer inte klarar av.. Vi har både erfarenheten och kunskapen. Man lär så länge man lever, heter det och det är sant. Vi varj ju med, när man i mycket högre grad än nu löste problemen med kompetensförsjning inom såväl offenltig som privat sektor genom internrekrytering. Det är också en myt att färre ska försörja fler, eftersom de som går i pension tidigt får lägre pension resten av livet. De försörjer alltså sig själva.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Tyvärr är det inte så att lägre pensioner gör att inte kostnaderna ökar för kommunerna. Vi ser nu att kommunerna står inför oerhört tuffa år samtidigt som andelen i arbetsför ålder inte är tillräckligt många för att klara att försörja eller arbeta för den kraftigt ökade andelen 80+.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Kanske det men det är inte det som är regeringens linje i Tidöavtalet. Där är inriktningen att folk ska bli av med sina permanenta uppehållstillstånd dvs i praktiken tvingas lämna landet. En fullkomligt idiotisk politik i detta läge.

 2. brorson

  Ytterligare fakta:
  Japan har världens äldsta befolkning och högsta medellivslängd, men nästan ingen invandring. Förklaring: Friska åldringars och en fördomsfri syn på tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. I Sverige styrs äldreomsorgen av unga snorvalpar som chefer, som har bestämt att äldre kvinnor inte vill att ”robotar” ska sköta deras intimhygien.

  Sverige är ett av världens mest hårdrationaliserade länder och lider verkligen inte av någon arbetskraftbrist, sett till totala utbudet och totala efterfrågan på arbetskraft. Med ett långt liv bakom sig har man sett jobb försvinna och varför skulle det upphöra nu? Varannat jobb väntas försvinna inom ett pöar decennier, och kommer näppeligen att ersättas fullt ut av nya jobb. Och det är inom branscher med hög personaltäthet, såsom vård och omsorg, som fortsatta rationaliseringar kom att ge störst ekonomisk utdelning.

  Med ökad livslängd måste det hopsparade pensionskapitalet räcka under fler år och då är lösningen större inbetalningar till systemet, sänkta utbetalningar eller höjd pensionsålder. Riksdagen har redan bestsämt sig för det sistnämna alternativet, vilket dock sannolikt kommer att leda till senare inträde i arbetslivet för de unga.

  Hur kan det då uppstå brist på arbetare i yrken, som kräver kort eller ingen utbildning? Jo. därför att det är ingen status att vara ”bara” arbetare och ger dessutom låga löner och ännu sämre anställningskydd. Och det sistnämnda är ett resultat av POLITIK. som dels drivs av borgerliga partier, för vilka höglönegrupperna är viktiga väljargrupper och dels av Socialdemokraternas uppgörelser med C, som är det mest arbetyar- och fackföreningsfientliga partiet.

  Arbetskraftimporten, vars egentiga syfte är att pressa ner arbetarlönerna genom ökad utbud av arbetskraft samtidigt med vikande efterfrågan på arbetskraft genom rationaliseringarna, får väl inte ens nämnas, för då blir man kallad ”rasist”. Detta är POLITIK och inte någon naturlag.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Jag uppskattar att du försöker sätta saker i nya perspektiv. Men tyvärr handlar detta inte om status för yrken utan om demografi. Det saknas tillräckligt med folk och då måste man fundera över prioriteringar.

 3. Peter

  Det är synd att du tolkar det så.
  Om S hade varit mer fackligt förankrade som dom var tidigare.
  Så hade dom förstått att det handlar om arbetskraftinvandringen som bidragit till att partier som SD vinner val.
  Men du kanske inte har jobbat inom något låglöne yrke Andreas?
  Alla lågavlönade har ju sämre anställningstrygghet och är därmed i större utsträckning utbytbara.
  Själv så jobbade jag några år inom restaurang branschen som en av mina första jobb och cheferna där vet att dom alltid får tag i arbetskraft fram för allt utlänningar är beredda att jobba hur mycket som helst till hur dåliga villkor som helst.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Sverige har haft en omfattande arbetskraftsinvandring under mängder av år, från inte minst sydeuropa och Finland på 60 och 70-talet, vilket var helt nödvändigt för utbyggnaden av välfärden. Den som tror att Sverige klarar sig utan arbetskraftsinvandring i dagens läge har inte begripit någonting tyvärr. Vi står i praktiken inför en välfärdskollaps i sjukvård, omsorg och skola om vi inte snabbt kan få in fler arbete de kommande tio åren.

   Det du talar om är låga löner och där håller jag med dig. Självklart ska arbetskraftsinvandringen göras reglerat och med säkerställda avtalsenliga löner.

 4. brorson

  Andreas.
  Naturligtvis har jag inga invändningar mot ditt resonemang att det handlar om prioriteringar. För det är precis vad det handlar om. Där har du mer än halva lösningen, inte minst vad gäller äldreomsorgen.. Vill minnas att det var du, som föreslog att civilplikten ska användas för att lösa personalbrist inom vård- och omsorg även i fredstid. Det finns en risk att det kan pressa ner lönerna för den ordinarie personalen. Men för övrigt är det ett bra förslag, som kan användas exempelvis vid oförutsebar akut personalbrist. Här har du två saker, som du bör fundera vidare på.

  Jag har just tittat på den svenska befolkningspyramiden och delar inte alls din uppfattning om en svår personalbrist redan om tio år, om vi inte importera ren massa arbetskraft. Du är okunnig. Du var inte aktiv inom LO under 1970-talet, vilket jag var. Arbetsgivare tvingade samhället att förtidspensionera 45-åringar, för de skulle ersättas av nymporterad arbetskraft, som jobbade ännu fortare än en utsliten svensk 45-åring.Denna högerpolitik har nu blivit S-politik, eftersom S inte längre är något arbetarparti.

  Det behövs mer av gammal, hederlig S-politik i stället för fler arbetarfientliga uppgörelser med MP och C.I din verksamhet ser du inte alla friska pensionärer, som finns, utan bara de sjuka och vårdbehövande. Det handlar alltså inte bara om att pensionskapitalet ska räcka till fler levnadsår, utan också om att antalet vårdbehövande inte har ökat lika mycket som medellivslängden. En orsak till det är de förbättringar av arbetsmiljön, som skett och de många tekniska hjälpmedel, som har tillkommit under de senaste 50 åren. En bra sak vore också omskolning till fysiskt mindre tunga arbetsuppgifter mitt i livet. Men då måste fler unga välja arbetaryrken i början av arbetslivet.

  Om det verkligen behövs, skulle pensionsåldern redan nu kunna höjas från 66 år (som är den nya pensionsåldern fr.o.m. i år) till 72 år. Men det behövs inte, eftersom det skulle fördröja de ungas arbetslivsdebut med lika många år .Du ser inte heller alla redan hitkomna invandrare, som har väntat 15 år och mer på sitt första jobb i Sverige – trots att de har jobbat sedan de var små barn i sina förra hemländer. Det är inte fel på människorna. Det är fel på politiken.

  Jag hr läst Tidö-avtalet och tolkar det inte på samma sätt som du gör, Men vi är överens – om än med olika motiveringar – att avskaffa de permanenta uppehållstillstånden. Det är ett krav från SD, men jag befarar att SD:s egna syften skulle motverkas, om det förslaget genomförs. Jag tycker att de permanenta uppehållstillstånden ska behållas som en lång prövotid innan man kan bli svensk medborgare. Om de avskaffas, kommer vi att få fler svenska medborgare, som inte kan utvisas. åven om de .ö.h.t inte bör vistas här. Eller de facto redan har lämnat landet, men har skrivit sig på falska adresser i Sverige för att fortsätta få bidrag.

  När v i nu talar om återvandring, som givetvis för vara frivillig, bör vi inte motverka det, genom att truga flyktingar, som vill återvända hem snarast möjligt, att öka anknytningen till Sverige? Det år dessutom rättsvidrigt att upphäva ett gynnande myndighetsbeslut, med mindre än att den enskilde har lämnat felaktiga uppgifter eller har brutit mot villkoren för beslutet.

   • brorson

    Detta motsäger ingenting av det som jag skrivit. Jag noterar att SKR har skrivit ”om ingenting förändras”. Är ökad invandring den enda förändring som kan ske? Jag noterar också följande: ”Ökningen av antalet sysselsatta är dessutom betydligt lägre än ökningen i arbetsför ålder.” Och slutligen att pensionsåldern måste höjas till 66 år senast 2031. Javisst, men den höjningen har redan skett och ytterligare höjningar före 2031 planeras. Vi får se under de närmaste åren om det är nödvändigt.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Invandring är inte den enda lösningen men kommer definitivt behöva vara en del i att lösa den här krisen. Det största problemet är dock den bristande krismedvetenhet som samhället uppvisar, med regeringen som yttersta exemplet på det. Men inom något år så kommer denna inställning vara kraftigt förändrad av den verklighet som kommer allt närmare även storstadsområdena i söder.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Precis som du skriver brorson så kommer det komma att sättas in åtgärder för att stävja detta. Men vad det blir vet inte du eller jag idag. Och så länge vi inte vet så behöver välfärden planera utifrån de förutsättningar som finns. Och de förutsättningarna är att vi står mitt i en gigantisk kris som inte har något enkelt svar. Vi vet också att krismedvetenheten hos allmänhet och inte minst regeringen är låg.
     Inom välfärden i kommuner och regioner fungerar det dock inte att invänta panikåtgärder längre fram. Sjukvården behöver vårdplatser idag och kommunerna behöver personliga assistenter. Detta kan inte vänta och det är just detta som är poängen, det är inte imorgon krisen kommer utan den är redan här. Så förändrad pensionsålder om 5 år är för sent.
     Lägg till detta också personalens perspektiv. VI kommer från en pandemi där vårdpersonal i Sverige och hela världen slitit ont. Nu förväntas de dessutom jobba dubbelt så hårt för att kollegor inte finns. De behöver avlastas innan de går sönder och försvinner ur vården. Det viktigaste vi kan göra just nu är att behålla den personal som finns. Det är dock redan där svårt då regeringen inte räknar upp stödet till kommunerna och prioriterar sänkta skatter på bensin istället för sjuksköterskor.

     • brorson

      Vad hjälper det en arbetslös svensk, eller för den delen en arbetslös tidigare hitkommen invandrare eller dennes barn i arbetsför ålder, om den nyimporterade arbetskraften får ”avtalsenliga” löner – på avtalets lägstanivå? Syftet med denna arbetskraftimport är att försämra löner och anställningsskydd för redan boende i Sverige. Vilket även får till följd att utvandrarländerna dräneras på den arbetskraft, som de behöver mer än Sverige .Det är så fruktansvärt osolidariskt och ökar dessutom den illegala invandringen till Europa, eftersom de illegala inte kan få jobb i sina hemländer p.g.a. bristen där på arbetsledare, chefer och experter.

      De offentliga arbetsgivarna är inte bättre än de privata, snarare ännu sämre. Och SKR är en arbetsgivarorganisation, som styrs av personer utan egen praktiskt arbetslivserfarenhet och nu försöker skrämmas med ”demografin”, som går ut på att peka ut oss ålder som en belastning. Det, som SKR skriver om att ”utveckla” personalen är ett typiskt arbetsgivarperspektiv. Allting är andras fel. Det är fel på svenskarna som folkslag (lata och odugliga?) och tydligen också på många redan hitkomna invandrare?! Man borde i stället fråga vad det är för fel på Sverige och svenska politiker, som gör att en invandrare förlorar arbetsförmågan och varför denna oförmåga går i arv till dennes barn, om han inte har jobb redan vid ankomsten till Sverige?

      Jag är inte sverigedemokrat, men skriver mycket på Petter Nilssons blogg, eftersom han är generös med utrymme för kommentarer. Och har där fört fram fyra förslag, som påtagligt skulle förbättra kompetensförsörjningen. Jag vill också påminna om ditt eget förslag om civilplikt och låta de civilpliktiga arbeta inom vård och omsorg. Ingen av den ordinarie personalen ska behöva arbeta dubbla pass, men i de undantagsfall som detta har förekommit, beror det på oförutsedd frånvaro. och att reservpersonal saknas.

      SKR är en arbetsgivarorganisation, som inget vet om att åldras. Om pensionsåldern höjs, kommer äldre att arbeta vidare i sina gamla jobb, som de hade före nuvarande pensionsålder, och behöver inte omskolas under flera år. Det är inte fler heltider som SKR-byråkraterna fantiserar om, utan fler deltider som behövs, för att nypensionerade ska välja att jobba vidare. – och det utan beslut om höjd pensionsålder. Och om antalet äldre än 80 år blir fler, så beror det på att äldre, som är yngre än 80 år, är friskare och behöver mindre omsorg. Både jag och min fästmö, som är över 80 år, klarar oss utan hemtjänst, men jag brukar anlita en firma som gör fixarjobb till reducerat pris tack vare skatte-avdragen.

      Det beror på att jag har svårt att hålla balansen, när jag står på en stege, Men i den socialdemokratiska retoriken är jag en skattesubventionerad miljardär. Om inte ni S-politiker öppnar era sinnen för äldres perspektiv,. kommer ni att tvinga mig att anlita hemtjänst för dyra pengar. Ni kan ju börja med att sluta diskrimineras äldre och personer med praktisk arbetserfarenhet vid val till politiska uppdrag.

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      Ökad arbetskraftsinvandring är en del av de åtgärder som behöver göras och skiljer sig inte från hur Sverige agerat tidigare. Syftet är inte att sänka löner och arbetsvillkor utan klara en välfärd som kommer krascha genom bristen av folk. De åtgärder du talar om, som höjd pensionsålder har vi ännu inte sett och de kommer ta tid. Under tiden slits personalen ut och vi kan inte ställa krav på dem att jobba för 2-3 personer.

      Till sist, ingen försöker skrämmas med demografin. Jag kan förstå att detta jag skriver om i flertalet inlägg kan vara svårt att ta till sig om. Ofta vill man applicera sina tidigare preferenser på detta problem och tro att dessa åtgärder skulle fungera vilket de inte gör. För oss som möter denna situation genom arbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och förtroendeuppdrag så är situationen i hög grad högst reeell. Och det kommer bara förvärras ju längre samhället väntar med att vidta åtgärder då personalen kommer hinna slitas ut under tiden och förvärra situationen.

     • brorson

      Har vi inte sett höjd pensionsålder? Den höljdes med ett år för mindre än två månader sedan. Du har ett von oben-perspektiv och vet inte vad du pratar om. Varför ska vi importera mer reservarbetskraft. när vi inte har jobb åt dem som redan finns här?

      Jag och min fästmö bor själva i ett stort seniorboende, där de flesta har hemtjänst. Vi möter varje dag de nyanställda svarta flickorna i hijab (”andra generationen invandrare”) och har inte hört några klagomål på att de inte skulle kunna jobba. Vi vet också vad som hände med svenskorna, som hade haft timanställningar. De fick inga nya anställningar eftersom kommunen hade beslutat att invandrarna skulle prioriteras p.g.a, hög brottslighet i deras bostadsområden. Men brottsligheten där har inte alls minskat sedan de svarta flickorna anställdes. Det var väl inte de, som begick brotten?! Politikernas vanliga fördomar om invandrare, att alla är kriminella.

      Och att svenskar är lata och odugliga. Det märks att du inte var med under Palmes tid, när arbetsgivarna försökte tvinga samhället att förtidspensionera friska 45-åringar, för att de inte jobbade lika fort som nyimporterade 25-åingar. Som svensk statsminister kunde Palme inte tillåta detta utan tog i all hast fram en stopplag i väntan på den nya Lagen om anställningskydd (LAS), som krävde viss utredningstid, den lag som nutida socialdemokrater monterar ner bit för bit för att få stöd av C. som råkar vara det mest arbetar- och fackföreningsfientliga borgerliga partiet.

      Är den senaste försämringen av LAS, ”hyvling”, ett sätt att öka tillgången på arbetskraft i bristbranscher eller ett sätt att öka inlåsningseffekten för dem som redan har jobb? Har du ens läst vad LO:s ordf Susanne Gideonsson tycker om detta?

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      Anekdotiska argument säger inget om situationen på totalen. Faktum som är känt sedan länge är att andelen i arbetsför ålder sjunker kraftigt oavsett om de är invandrare av andra generation en eller svenskar. Det är faktum och därom är alla instanser överens.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se