Omställningen av socialtjänsten

Västerbottens kuriren och Folkbladet skriver idag om effektiviseringsarbetet inom Individ- och familjenämnden. Tänkte därför ge en kort bakgrund till de inriktningsbeslut som nu fattats av nämnden.

 

Vad innebär besluten?

Nämnden har tagit följande inriktningsbeslut:

 • Nya arbetssätt för att minska externa placering LSS
 • Förändrade arbetssätt för att minska placeringar av barn och unga enligt socialtjänstlagen
 • Åtgärder för att minska placeringar av vuxna enligt socialtjänstlagen
 • Samplanering av personal inom funktionshinderomsorgen
 • Olika förslag inom LSS-området bland annat försök att bygga LSS-bostad på nytt sätt inom funktionshinderomsorgen samt förändringar runt inköp och matsubventionering.

 

Varför tas de här besluten?

Det handlar om att socialtjänsten behöver ställa om. Huvudorsaken är personalbristen och den ekonomiska situationen. Nämnden fattade därför i april 2023 beslut om att göra en större översyn av verksamheten för att se över vilka ändrade servicenivåer och effektiviseringar som måste vidtas för att nämnden ska kunna klara sitt grunduppdrag. Detta arbete har nu behandlats i nämnden vid decembersammanträdet. Nämnden var enig i en del av förslagen och oenig i andra delar.

 

Varför är ekonomin försämrad inom socialtjänsten i Umeå?

Det beror på att i takt med kostnadsökningen i samhället så har kostnaderna också ökat kraftigt inom socialtjänsten som upphandlar mycket verksamhet. Prognosen för 2023 är -85 miljoner kronor och för 2024 ser det ännu mer besvärligt ut. Det handlar i stor utsträckning om externa placeringar där kostnaderna ökat i vissa fall med över 30%. Men också om införandet av 11-timmars dygnsvila inom funktionshinderomsorgen från september samt ökade behov, där fler unga behöver stöd. Att det ser ut så här är inte förbundet till endast Umeå kommun utan runt om i landet har socialtjänsten kraftiga kostnadsökningar man brottas med.

 

Varför finns det inte personal att få tag i?

Kortfattat handlar det om att andelen i arbetsför ålder sjunker medan andelen äldre ökar under den kommande tioårsperioden. Längs kusten i Västerbotten råder nu allmän personalbrist och det kommer bli allt svårare de närmsta åren att rekrytera tillräckligt med personal. Redan idag är detta mycket kännbart för socialtjänsten. Vi behöver därför se över hur vi kan använda vår personal så effektivt som möjligt. Men även se över om det är arbetsmoment utanför lagstadgade uppgifter som ska göras annorlunda eller inte alls. Detta är en omställning som kommer att märkas av, men är nödvändig för att kunna ge stöd till så många som möjligt.

 

Kan man inte skjuta till mer medel?

Individ- och familjenämnden har äskat om 80 miljoner kronor av kommunfullmäktige för att möta kostnadsbelastningen. Detta äskande har avslagits av kommunfullmäktige. De statliga resursförstärkningar som tillkommit kommunen har fördelats mot att möta upp unga i riskzon och möta gängkriminaliteten samt se till att klara lagkravet på ett överskott i budgeten. Det största problemet för nämnden är dock att personal inte finns att få tag på och är mycket påtagligt för verksamheten. Därför behöver nämnden ändå se över arbetssätt och vad som ska utföras.

 

Varför har ingen dialog skett med funktionshinderrörelsen?

Förvaltningen har getts i uppdrag av nämnden att funktionshinderrörelsen ska höras. Detta ska sedan återkopplas till nämnden och vi avvaktar från vår sida vad som kommer fram av detta.

 

Innebär dessa beslut att LSS inte ska följas?

Nej det stämmer inte, LSS är lagstiftning och ska följas. En kommun kan inte sluta utföra lagstadgade insatser enligt LSS på grund av personalbrist eller ekonomi. Däremot kommer kommunen se över om man kan bygga två boenden närmare varandra för att kunna uppfylla behoven av gruppbostad 9:9. Om detta inte skulle vara förenligt med lagstiftningen så kommer kommunen inte gå vidare med detta.

8 kommentarer

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Håller inte med dig om att förtroendevalda och tjänstemän håller varandra om ryggen. Hur som helst har inte detta något att göra med inläggets tema, kommentarer som diskuteras helt andra saker kommer inte tas in fortsättningsvis.

 1. Basic Rules

  Har du glömt klimatomställningen/ ni lär ju ha en plan för detaa inom skrået – om inte vilket ska vi ha – som nu, sämre dvs kallare eller bättre – tänk att få odla vindruvor igen i Mälardalen 😣!

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej, detta inlägg handlar om socialtjänsten, inte klimatomställning. Nej vi har inte glömt klimatomställningen som är akut.

   • Basic Rules

    … akut 🚨 på vilket sätt isf ? Snöar det för mkt, för kallt?
    Försök påverka ditt på bästa sätt i stället för slåss mot väderkvarnar!
    Färre ångerfyllda personer ovanpå allt annat skit som omger/dragit på oss. Sluta ska kriser som inte finns !

     • Basic Rules

      Detta är ju en politiskt tillrättalagd rapport att passa narrativet !
      Det finns (nästan) ingen journalist som verkligen gräver sig ner och försöker förstå bakomliggande rapporter, än mindre politiker, då det krävs expertkunskap . Sen ska man i stället ensas om en rapport som du refererar till.
      Varför tror du Bill Gates stödjer narrativ av olika slag, som marknadsförs av WEF, WHO och vaccinindustrin ?
      Bill´s mamma sa redan på 1990 talet – ”varför skänker du inte bort pengar till välgörenhet, du som är rikast i världen ”? Nä, det ville han inte göra nu, skulle nya jaktmarker identifieras, för kunna få ännu mer makt och ännu mer dollar, dvs politiskt och ekonomiskt inflytande. Så ond är denne man, som ständigt viftar med både händer och armar för att övertyga andra om det han inte vet ett dyft om.

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      IPPC är inte tillrättalagd fr bekvämlighet utan så obekväm en rapport kan bli för världens etablissemang, eftersom forskningen är samstämmig om hur svår situation ser ut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se