Etikett: äldreförsörjningsstöd

SD och äldreförsörjningsstödet

Av , , 2 kommentarer 9

Idag damp det ned ytterligare en valfolder från Sverigedemokraterna i min brevlåda. I valfoldern går man till strids över äldreförsörjningsstödet som infördes 2001. Man skriver:

"…Istället för socialbidrag kan invandrare över 65 år numera och inklusive bostadsbidrag få äldreförsörjningsstöd på över 10 000 kronor i månaden – skattefritt. Dessutom  kan de – utan att äldreförsörjningsstödet sänks – erhålla upp till 3000 kronor i utländska skattebefriade inkomster i månaden. Ställer man det i relation till vad en genomsnittlig ålderspensionär har att leva på varje månad så är äldreförsörjningsstödet mycket orättvist"

Vad Sverigedemokraterna inte berättar är att äldreförsörjningsstödet gäller alla, inte bara invandrare. Det inrättades 2001 för att garantera även de med liten pension ett drägligt liv. Pensionsmyndigheten som handhar äldreförsörjningsbidraget räknar som skälig nivå efter betalda boendekostnader att en ensamstående pensionär ska ha kvar 4786 kronor och 4044 kronor som gifta. Äldreförsörjningsstödet är alltså behovsprövat precis som bostadstillägget, och ersätter mellanskillnaden så man som pensionär uppnår skälig levanadsnivå.

SD försöker här ställa invandrarna mot svenskar genom att hävda att invandrarna får mer ut per månad än svenska pensionärer. Det är helt enkelt en ren lögn. De berättar inte heller att uttaget av äldreförsörjningsstödet gäller en liten del av antalet pensionärer. I december 2008 fanns det 1.8 miljoner pensionärer i vårt land, av dem fick 11854 ut ett äldreförsörjningsstöd.

I Sverige ska vi inte låta människor leva på gatan som SD förespråkar. Tvärtom ska vi se till att alla som är folkbokförda i Sverige ska ha ett värdigt liv.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se