Dödlig brist av tiamin i våra ekosystem

Av , , Bli först att kommentera 3
Välkommen till studiefrämjandet lokaler Ridvägen 5 centralt vid brofästet till Vännäsvägen E4 onsdagen den 22/11 klockan 19.00
Många djurarter, tillhörande olika klasser av vilda djur lider idag av brist på tiamin (vitamin B1) i en sådan omfattning att även hela ekosystem är hotade. Drabbade djurklasser är exempelvis fiskar, fåglar och reptiler. I den levande och fungerande cellen fungerar tiamin som en helt nödvändig faktor för flera livsuppehållande funktioner i den grundläggande ämnesomsättningen. Exempelvis, åtminstone 5 olika typer av enzymer är helt beroende av tiamin för att kunna fungera i våra celler. Dessa enzymer fungerar inte om hjälpfaktorn tiamin saknas, och resultatet av detta leder till att flera mycket giftiga ämnen bildas i cellerna som med tiden resulterar i cell-, vävnads- och slutligen i individens-död. Förutom detta så är tiamin nödvändigt för nervernas funktion vilket innebär att hela det centrala nervsystemet blir allvarligt påverkat i samband med brist på detta vitamin. Det är därför lätt att inse att även mindre och kortare perioder av brist av tiamin hos djur kan leda till allvarliga kroppsliga effekter och skador. Exempel på negativa effekter omfattar beteenderubbningar, förlamningar, nedsatt immunförsvar, fortplantningsproblem och överdödlighet. Denna kemiska bristsjukdom kan anses utgöra ett paradigmskifte när det gäller människans påverkan på vår miljö, eftersom att vi här observerar en brist av ett livsnödvändigt ämne, och inte en förhöjd halt eller ”förgiftning” av den yttre miljön (som har varit det typiska och klassiska under många decennier nu). Vidare, forskare har diskuterat om detta nu kan vara första gången som antropogen (mänsklig) verksamhet slår mot själva grundbulten för vår överlevnad, dvs. de helt centrala metaboliska vägarna i våra celler, såsom glykolysen, bildandet av DNA, att andas luft med syre, citronsyracykeln samt metabolismen av proteiner och fetter, störs ju nu ut. Således, nu krävs speciella riktade resurser för att undersöka orsaken till denna brist, dvs. för att förstå orsaken, mekanismen, bakom denna allvarliga bristsjukdom. Att informera och kommunicera om denna störning i miljön är nu också viktigt för att öka insikten om dess förekomst, således någonting som denna föredragning har som målsättning att utföra. Exempelvis, tiaminbristen har sedan den upptäcktes, dvs. nu för mer än 20 år sedan, upprepade gånger visat sig att återkomma i tidsperioder, episoder, och drabba flera arter allvarligt. Trots detta faktum så inses inte att det just är tiaminbristen som ligger bakom många sjukdomsutbrott i vår miljö, både direkt (ex. hjärn-skadad fisk) men även indirekt (ex. immunsystem-skadad fisk). Vandrande lax och havsöring utgör ett utomordentligt bra exempel på detta, ty, trots att det nu finns hundratals vetenskapliga artiklar från norra Europa och Nordamerika som beskriver tiaminbristen i dessa arter så observeras det som ”ny” och ”okänd” sjukdom i samband med varje ny episod, en historia som fortsätter och upprepa sig. Lennart Balk, Prof. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Enheten för ekotoxikologi (ACESx) Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm Sverige
Föranmälan skickas till 0730425517 eller [email protected]