Katarina Hampusson

Centerpartiet för företagande och ungdomar

Jag har försökt att följa politiken och vad man vill med företagande och ungdomar, var för sig eller (optimalt?) i kombination

Svenskt näringsliv publicerade 26 juli 2010 en rapport som visar att Centerpartiet är mest aktivt i företagsfrågor. Intressantare blir det om man i lägger ihop det med informationen från Svenskt näringsliv rapport från 13 juli 2010 som heter Generation Gör det själv av Malin Sahlén och Stefan Fölster.

Vänner och tidigare jobb är viktigaste källorna till att finna arbetstillfällen. Rapporten om Unga som avstår Arbetsförmedlingens tjänster, och tar tag i sin egen situation, visar att dagens system inte fungerar. I linje med detta har Centerpartiet och Moderaterna presenterat var sina förslag som väcker intresse. Miljöpartiet är det enda partiet inom den rödgröna alliansen som haft ett intressant förslag att komma med. I övrigt verkar oppositionen ha klent med tydliga förslag. 

Den andra rapporten, den om hur aktiva partierna är i företagsfrågor, får man en tydlig bild att Centerpartiet på alla plan i politiken; riksdag, landsting och kommun, är de som mest av allt väcker företagsfrågorna.

Om ungdomar fortsätter välja andra vägar än Arbetsförmedlingen är bl.a. en förutsättning att fler företag kan födas och växa så att arbetstillfällena ökar men också att incitamenten för möjligheten till ett eget företagande utvecklas.

I vår familj har vägen utanför Arbetsförmedlingen använts med lyckat resultat. Det gör att jag stödjer tanken på en förändring av Arbetsförmedlingen och lika viktigt tycker jag det är att företagsfrågorna hamnar högt upp på arbetsagendan.

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Utdrag ur "Generation gör det själv"

 3. Viktiga åtgärder 

Det är uppenbart att det rör sig om en generation som på det stora hela tar sin situation i egna händer, antingen genom att vända en myndighet ryggen när den inte lever upp till kraven, eller genom att skapa sin egen sysselsättning genom ett företag. Men det är också en generation som brottas med stora problem. Arbetslösheten är enormt hög och alla ungdomar har inte hanterat situationen på samma sätt. Därför finns ett par faktorer som behöver utvecklas för att inte förlora stora delar av ungdomsgeneration i utanförskap.

Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att just förmedla arbete. Att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form inte lyckas med sitt uppdrag är uppenbart. Det är därför rimligt att låta andra

aktörer utmana Arbetsförmedlingens verksamhet. Här finns potential för aktörer som känner marknaden bättre än Arbetsförmedlingen gör, exempelvis bemanningsföretag och andra privata alternativ men också fackföreningar och branschorganisationer. I linje med detta har Centerpartiet lagt ett förslag som går ut på att låta privata utförare på sikt ta över hela jobbförmedlingsverksamheten. Arbetssökande får med sig en jobbpeng med vilken de kan välja arbetsförmedlare. De har i sin tur fri etableringsrätt och får betalt efter hur de lyckas förmedla arbeten. Det är en grundläggande förändring av myndigheten som skulle medföra stora förändringar i utförandet.
9 Moderaternas proposition om att utöka Lagen om
valfrihet till Arbetsförmedlingens område är också positiv.10

Det senaste större förslaget från oppositionen var Socialdemokraternas utspel om att göra om Arbetsförmedlingen så att en del riktas in på att förmedla kompetens och en annan del handlar om att tillsammans med Försäkringskassan ansvara för personer med större behov av hjälp.11

Det saknas dock uppgifter om på vilket sätt den nya kompetensförmedlingen skulle lyckas bättre än den nuvarande Arbetsförmedlingen.Miljöpartiet har tidigare haft intressanta förslag på en mer nischad Arbetsförmedling.12 I övrigt är det svårt att hitta förslag från oppositionen som rör just Arbetsförmedlingen.

 

Företagande bland unga måste också uppmuntras mer. För ungdomar är inte sällan finansieringen den största hämskon, idéerna och attityderna finns ofta redan där. Yngrepersoner har rimligen inte hunnit spara ihop det kapital som ofta behövs för att starta företag, inte heller har de samma chans att få låna pengar av banken. Det är positivt att ungdomar nu har möjlighet att söka starta eget bidrag men det är också nödvändigt med en översyn av den generella tillgången på kapital till företag. Det handlar i sin tur mestadels om skattepolitik, varför hotet om förmögenhetsskattens återkomst är oroande. Ett löfte från oppositionen om att förmögenhetsskatten är permanent borttagen vore önskvärt.

9 http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv]2010/Centerpartiet]vill]ha]privata]arbetsformedlingar
10 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12162/a/141671
11 http://www.socialdemokraterna.se/vart]parti/vara]ledamoter/ylva]johansson1/min]politik/artiklar/2009/gorom]
arbetsformedlingen/
12
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=185662
 
***********************************************************************************************************************
Utdrag ur "Centern mest aktiva i företagarfrågor"

Centern mest aktiva i företagarfrågor
Ny undersökning | Under de senaste månaderna har Centerpartiet varit det parti som mest lyft fram företagarfrågor i media. Men även en ökning bland de andra partierna kan märkas, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
Centerpartiet är det riksdagsparti som förekommer oftast i media när det handlar om företagande. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv, som undersöker hur mycket fokus partierna lagt i media på företagarfrågor mellan den första april till och med den 15 juni i år.
Centerns politiker har varit mest aktiva både på riks- och lokalplanet. Partiet har framför allt diskuterat företagsklimatet och den betydelse företagande har på arbetstillfällen, sysselsättning, och tillväxt. Men undersökningen visar även ett mer generellt uppsving för företagarfrågor.
– Vi märker att företagarfrågor får ett större genomslag i partiernas politik, säger Peter Isling, presschef på Svenskt Näringsliv.
Alliansen har varit mer aktiva än de röd-gröna när det gäller utspel, inte minst har den borgerliga småpartitrojkan presenterat flera förslag för att göra det lättare för företag att anställa. Några exempel är förslag om sänkta arbetsgivaravgifter, flexiblare arbetsrätt och bättre villkor för att anställa och lära upp yngre förmågor.
– Vi hoppas givetvis att fler ska inse vikten av ett bra företagsklimat för fler jobb, det gäller inte minst de stora partierna M och S, säger Peter Isling.

 

 

 

 

 

Etiketter: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Allians i Vännäs önskas!

  Det är bra! Se nu till att samarbeta inom en Allians för Vännäs så vi äntligen får ett välbehövligt maktskifte! Vi är många som väntat länge…

 2. Åke Sandström

  Självklart skall vi samarbeta inom dagens opposition för att Vännäs ska få en ny majoritet. Vännäs behöver byta spår ! Släpp fram alternativen i den offentliga sektorn. I dagens Vännä(s) får man inte ens utreda förutsättningarna för valfrihet i äldreomsorgen – trots att det utgår statsbidrag för att göra jobbet ! (Där det alltid tänks lika, tänks det lite) Samarbetet har fungerat bra mellan C-Kd-Fp-M under denna period och det skall vi fortsätta med.
  Som ordförande i Kommunfullmäktiges borgerliga grupp ser jag ett stort värde i detta samarbete.

 3. Katarina Hampusson

  Svar till Allians i Vännäs önskas! (2010-08-01 23:32)
  Hej Allians-vän, jag är inte rätt person att svara för Vännäs Allians-samarbete. Jag får hänvisa till den andra kommentaren på den här bloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>