Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Ny skollag beslutas 2010 och träder i kraft 2011

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 

 

Antal elever i grundskolan med godkänt i alla ämnen har ökat men

fortfarande är inte alla niondeklassare inte behöriga till gymnasiet!

 

Eleverna har också högre genomsnittsbetyg men

kunskapsskillnaderna mellan pojkar och flickor består!

 

ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

Här nedan är ett axplock ur den nya skolagen som visar att Folkpartiet som ansvarigt för skolan under fyra år med Alliansens vid makten arbetat för en utveckling till en likvärdigare, rättssäkrare och tryggare skola för eleverna. Då den nya skollagen införs räknar vi med att verksamheten i skolan kommer att bli ännu bättre än den redan blivit under vår tid vid makten!

 

Samma regler för fristående och offentliga skolor

Friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär exempelvis att de ska följa de olika skolformarnas kurs- och läroplaner och sätta betyg enligt samma kriterier. Dessutom ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek.

 

Bättre stöd till eleverna

Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Tydligare krav på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ställs och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.

Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, och också till studie- och yrkesvägledning.

 

Profilklasser i högstadiet

För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.

 

Fler beslut än i dag kan överklagas

Möjlighet att klaga på brister i skolan ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. 

 

Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av "betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter" ges ökad

 

rättssäkerhet.


Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Lyckönskningar och gratulationer!

Av , , Bli först att kommentera 4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kronprinsessans och prins Daniels bröllop är en fröjd för själ och hjärta. Kronprinsessan är vacker som en daggdroppe. I Daniels ansikte kan man skönja starka känslor. Förmodligen känner ha sig som den lyckligaste mannen i världen just nu.

Kärleken övervinner allt. Politik och makt får snällt ställa sig i skymundan för kärleken. Kungen och drottningen, kronprinsessan, prinsessan och nu prinsarna som är frukten av vår representativa monarki har visat att de är folket nära och har folkets bästa för ögonen. De är ett med oss och förgyller vår tillvaro med sig själva och genom resultaten av deras representativa arbete och allt det goda för Sverige som de utfört efter noggranna och kloka överväganden.

Brudparet formligen lyser av glädje. Idag kan vi alla, var vi än befinner oss i världen och landet, enkelt följa det vackra bröllopet mellan Victoria och Daniel. Kronprinsessan och vår nye prins strålar av lycka och kärlek. Välden kommer att minnas att det var just dessa två personer som bidrog till att vi i demokratins Sverige förändrade lagar och traditioner samt moderniserade och utvecklade det som behövde ses över från det gamla. Jag tror att Victoria & Daniel har förutsättningar att så småningom bli vårt mest folkkära kungliga par någonsin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bli först att kommentera

Språkskolans utökning med årskurserna 7-9 välkomnas!

Av , , Bli först att kommentera 3

Språkskolan har en särskild profil. Verksamheten bygger på en pedagogik där tanken är att kommunikation, i kombination med flera olika språk redan i förskolan samt fokus på Ma/NO-ämnen ska stimulera barnens och elevernas hela kunskapsutveckling. Idag har skolan förskoleklass till årskurs 6 och vill nu utöka verksamheten till en enhetlig F-9 skola.

Glädjande nog var det bara Vänstern som invände mot en utökning av Språkskolans verksamhet. För- och grundskolenämndens yttrande till den statliga Skolinspektionen blev alltså att medge skolans ansökan. Från och med nu är det Skolinspektionen som har bollen och alltså är den myndighet som fattardet slutliga beslutet om skolans utvidgning av verksamheten, (även om jag ser det som osannolikt att myndigheten beslutar mot nämndens positiva yttrande).

 

Grattis Språkskolan!


Slösar staten med den resurs som invandrade akademiker utgör?

Av , , Bli först att kommentera 3

"Ingen rök utan eld" brukar man ju säga. Idag tar det lång tid för de som invandrat till Sverige att etablera sig på arbetsmarknaden. Att det tar lång tid för invandrade att få arbete gäller även och i hög grad de som redan är akademiker. Varför det? De har ju redan en akademisk examen!?

Svaret på varför det tar så lång tid och ofta leder till att många av de utbildade akademikerna istället har arbeten inom annat än de utbildat sig till (och kanske redan arbetat som i sitt tidigare hemland) tänker Riksrevisionen nu ta reda på. För bättre förståelse vill jag bara flika in att Riksrevisionen är en del av riksdagens kontroll och granskning de statliga verksamheterna. I en förstudie har man funnit tecken på att det kan finnas brister i det system där högskoleutbildningar från andra länder bedöms, betyg översätts samt kompletteras.

Riksrevisionen utreder alltså just nu mer ingående om de resurser som Högskoleverket, Socialstyrelsen samt våra universitet och högskolor sätter in effektiva, ändamålsenliga och samällhsekonomiska? Riksrevisionen granskar helt enkelt om de statliga myndigheterna och utbildningarna slösat med de statliga resurserna eller inte?

Jag ser fram emot den rapport som kommer att lämnas av Riksrevisionen i november 2010 och hoppas att den leder till förbättringar i ett system som idag definitivt inte fungerar optimalt. Vi måste bli bättre på att ta hand om våra invandrade akademiker!