Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Barn och ungdomar Öst på stan behöver Rosendals idrottsplan

Stadens offentliga rum är stadsinvånarnas vardagsrum och trädgård. Platsen där barnen ska leka och växa. Idag är sista dagen för samråd om planerna på byggnationerna Öst på stan på kvarteret Mården 11.

Jag hoppas att så många som möjligt har låtit göra sin röst hörd.

Kommunen föreslår nämligen att en ofta använd och älskad idrottsplan ska ge vika för hyreshus på mellan 6-11 våningar samt en liten, liten park med buskar och blommor. Förslaget har inte tagit tillräcklig, om någon hänsyn alls till barns och ungdomars möjlighet till säker och utvecklande lek och rekreation. Förutom då att dagis får vara kvar på området i en nybyggd skola med 6 avdelningar, i två plan.

Jag har inget emot att man kommer att bygga fler lägenheter, mest ettor och tvåor. Jag har heller inget emot förtätning av staden. Jag tycker bara att det finns så många andra platser i Umeå där det skulle kunna förtätas än just på denna plats.

Öst på stan finns idag bara ett enda (and)rum som är lättillgängligt för spel och lek. Det finns inga fotbollsplaner eller stora parker eller närliggande skogspartier som det exempelvis gör på Teg eller Tomtebo eller Umedalen. Inte heller många familjer som bor i villor med en egen behaglig trädgård. Nej, Öst på stan finns vägar, hus, hyreshus, cyklar och bilar och bussar som kör kors och tvärs genom stadsdelen. Jag hoppas att så många boende som möjligt har hittat kraft och mod göra sin röst hörd.

De senaste åren har Umeå varit med om en omfattande förvandling av stadskärnan. I stadskärnan har stora viktiga parkrum gjorts om och moderniserats och satsningar har även gjorts i de centrumnära stadsdelarna för att rusta upp parkerna nära centrumkärnan.

Rosendals grusplan är ett stycke unik historia för Umeå, inte bara med tanke på dess kulturhistoriska värde som platsen för Umeåhockeyns födelse, den enda hockeyarenan som fanns före isladan på Teg, utan även för att den utgör något så ovanligt som ett centralt offentligt rum som främst används av barn och ungdomar.

Rosendals idrottsplan är det självklara valet för barn som är just så pass stora att de på egen hand kan ta sig utanför gården men inte vill/får gå själva längre bort än ca 300-500 meter hemifrån. För att inte tala om alla de äldre barn och ungdomar som kommer dit från alla hörn av stadsdelen. På grund av dess läge mitt i stadens täta bebyggelse har den ett stort upptagningsområde från kringliggande kvarter och upplevs som betydligt tryggare och trevligare att vistas på än Fridhemsgymnasiets ensliga, bullriga, stora plan.

Men det är till Fridhemsgymnasiet som Umeå Fritid hänvisar barnen. Men de tar inte med i beräkningen att denna plats är starkt trafikstörd och att barnen då måste ta sig över/under en stor barriär i form av både järnväg och motorväg, faktiskt till en helt annan stadsdel och till dess mest otillgängliga, ensliga hörn. Förutom Rosendal finns därför, på hela stadsdelen Öst på stan endast Minervaskolans idrottsplan, som är privat, inhägnad och dessutom ofta uppbokad på kvällar och helger. Även den ligger enskilt till, mitt emellan en stor väg och byggnader som står tomma på kvällstid. Varken Minervaskolans eller Fridhemsgymnasiets idrottsplaner kan på något sätt ersätta den funktion som Rosendalsplanen erbjuder. Jag hoppas att så många som möjligt har hittat till kommunens hemsida och via Internet lämnat sina synpunkter om vad just de tycker om detaljplanen för Mården 11, (dnr PLA 10-72).

Barn och ungdomars möjlighet till säker och utvecklande lek är mycket begränsade inom SAMTLIGA fastigheter Öst på stan. Det är trångt mellan husen, mycket biltrafik i stadsdelen och de få lekplatser som finns passar främst för de allra minsta.

I dagens stillasittande samhälle måste varje tillfälle till rörelseglädje tas tillvara, och föräldrar behöver stöd från samhället för att inspirera till utomhusaktiviteter istället för datorspel. Barn inom centrumfyrkanten måste erbjudas möjligheter till rörelse, lek och spel inom rimligt avstånd från deras bostäder. Att ta bort idrottsplanen strider även mot det övergripande målet att minska bilberoendet inom staden eftersom fler barn kommer att behöva skjutsas till diverse fritidsaktiviteter utanför staden.

Detta står i direkt konflikt med gällande översiktsplan. I den fördjupade översiktsplanen över de centrala stadsdelarna står följande:

”Vid planläggning av bostadsmiljöer ska barns behov av friytor särskilt beaktas. Barnens möjligheter till säker och utvecklande lek och rekreation ska tillgodoses. Om tillräckliga möjligheter inte finns inom den egna fastigheten bör kompensationsåtgärder i närområdet övervägas.”

Vidare strider borttagandet mot viktiga principer om jämlikhet, eftersom det framför allt är barn till mindre välbeställda föräldrar som kommer att bli lidande när Rosendal försvinner, barn som varken har en egen trädgård eller en stuga utanför stan att åka till. Inte bygger man då en park med höga kvaliteér för dessa barn. Faktiskt vet jag inte för vem man anlägger den mer än förskolebarnen, som inte är där efter skolan och som inte vistas i området under sommaren. Vem har tänkt på alla de andra barn som behöver utrymme Öst på stan? Vem? Jag hoppas de synpunkter som lämnats trots allt tas på allvar för Rosendalsplanen är värdefull för många av oss boende Öst på stan.

2 kommentarer

  1. Britt

    Självklart vill man att ALLA barn ska ha en miljö där man kan springa, leka, skratta, möten med andra, lösa konflikter, bygga relationer…. Helt enkelt knyta sociala kontakter med andra. Vill säga att det är helt nödvändigt om vi ska ha ett samhälle som pulserar hälsa, framgång och människor som mår bra.
    In med luft mellan husen.
    Britt

  2. Henrik

    När jag var ung och växte upp öst på stan (80-talet) hade vi så många stora ytor att verkligen ”lufta” oss på. Några av dessa var Mimerplanen och Seminariet (Minervaskolan) där tingsrätten nu ligger, som nu är borta. Nu när mina barn växer upp i samma område finns snart ingenting och då är Rosendal verkligen ett ljus i mörkret. Hoppas verkligen någon tar strid för denna sista utpost för sport och lek. Vart skriver jag på protestlistan?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>