Ulf Grape

F.d. riksdagsledamot

Av , , 3 kommentarer 3

Vi gjorde ett strålande val här i Västerbotten och lyckades få två mandat, det har aldrig hänt förut. För min egen del så lyckades jag inte med att kryssa mig till en fortsättning i Riksdagen. Så från och med den 4 oktober kl. 11:00 är jag före detta riksdagsledamot. Det har varit två helt fantastiska år men nu väntar något annat. Vad vet jag inte ännu.

3 kommentarer

Kampanjandet över!

Av , , Bli först att kommentera 4

Så är då mitt kampanjande över i denna valrörelse. I morgon ska jag jobba som röstmottagare i en vallokal i Skellefteå och då blir det inget politiskt arbete.

Tack alla som stöttat mig i arbetet med att göra moderaterna i Västerbotten större.

Bli först att kommentera

Ett inlägg om sjukförsäkringen

Av , , 1 kommentar 4

…. som jag själv inte skrivit. Men intressant ändå.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-har-kastat-friska-manniskor-pa-soptippen_5333383.svd

1 kommentar

Västerbotten borde lära av Nordnorge

Av , , 3 kommentarer 5

Allt för länge har det funnits ett cementerat storstadsperspektiv inom svensk politik.

Årets valrörelse har knappast varit något undantag. Den röd-gröna oppositionen går till val på införandet av en kilometerskatt som i slutändan vältrar över kostnader på den enskilde kunden i mataffären samtidigt som det skall bli dyrare att köra bil då bensinskatten höjs. Jag undrar vad de lokala socialdemokratiska företrädarna i exempelvis Malå och Storuman anser om detta? Entusiastiska lär de inte vara åt ytterligare en kapitulation för Vänsterns och Miljöpartiets agenda.
När glesbygden redan brottas med problem – färre arbetstillfällen, avfolkning och en känsla av att inte räcka till och bli sedda är det inte mer bördor som behövs utan lättnader. Vi måste se till att Västerbotten blir en attraktiv aktör för människor att flytta till och investera i. Under den ekonomiska oron har vi redan visat att det inte är något fel på företagsamheten. Här är företagartillväxten fortfarande bland den starkaste i hela Sverige. Men det krävs mer för att vi framgångsrikt skall kunna möta framtidens utmaningar.
 
Norge, eller snarare Nordnorge, har under de senaste åren utvecklat en intressant politisk vilja för att minska avfolkningen, slå vakt om glesbygden och därmed se till att hela landet kan leva.
Man har bland annat infört särskilda skatteregler för invånarna i de två nordligaste länen, Finnmark och Troms. Beroende på vilken skatteklass man tillhör, 1 eller 2, får man automatiskt ett speciellt avdrag på 15 000 respektive 30 000 kronor. Statsskatten i de nordligaste länen är också begränsad till 6,85 procent i motsats till den nationella norska taxan på 10,35 procent. Finnmark och Tromsbor betalar dessutom en lägre toppskatt än övriga Norge, närmare bestämt fyra procentenheter lägre. Samtidigt är grundavdraget i hela Norge också högre än det svenska och de första intjänade 27 000 kronorna är också helt skattebefriade. Varför skulle inte exempelvis Västerbotten och Norrbotten kunna följa det norska exemplet för att ge större möjligheter till att verkligen hela Sverige skall kunna leva? Riktade skatteavdrag till invånarna i de nordligaste länen skulle också medföra ett lyft för en stor del av Sverige. Det handlar inte längre om stödåtgärder eller mer bidrag utan om faktiska incitament både för människor att stanna kvar men också för människor att flytta till norra Sverige. Arbetslinjen skall fortsätta att regera också här.
 
Jag vet även att Västerbotten kan ännu bättre. Vi västerbottningar är innovativa av naturen.
Vi har idéer. Vi har viljan. Vi har energin att härda ut, gå hela vägen och lyckas. Då krävs det en politisk plattform som också fortsätter att se den potential som finns. Att följa Nordnorges framgångsrika exempel med lägre skatter och riktade avdrag för människor i norra Sverige vore ett bra steg på vägen mot ett livskraftigare län som fler människor vill bo och verka i. Det är idéer som jag kommer arbeta för under nästa mandatperiod i Riksdagen om jag får förnyat förtroende. Socialdemokraterna med partners har redan visat sin hand – de fortsätter att strunta i glesbygden.
3 kommentarer
Etiketter: ,

”Vinner de rödgröna – får 2000 soldater sparken”

Av , , 2 kommentarer 3

Det här skriver Försvarsminister Sten Togfors och partisekreterare Per Schlingmann i dagens Expressen:

I höst står valet mellan regeringen som nu genomför den största reformeringen av försvaret på decennier, i syfte att öka landets försvarsförmåga och de rödgröna, som endast är överens om att skära ner försvarsanslagen och att sänka försvarsförmågan.

Moderaterna har under lång tid begärt besked av den rödgröna oppositionen om hur deras miljardnedskärningar av försvaret ska genomföras. Oppositionen har under de senaste fyra åren inte själva presterat en enda genomförbar, detaljerad eller preciserad försvarsbudget i riksdagen. De har faktiskt inte ens räknat på konsekvenserna av de egna förslagen. I själva verket har moderaterna gjort en mer precis genomgång av de ekonomiska konsekvenserna av oppositionens försvarspolitik, än de själva gjort. Vi hävdar att den faktiska underfinansiering av försvaret som socialdemokraterna står för uppgår till cirka 22 miljarder kronor de kommande fyra åren. Vi noterar att socialdemokraterna inte dementerat den beräkning vi presenterat.
De rödgrönas egen beskrivning är att de vill skära ner försvaret med 8 miljarder under nästa mandatperiod, motsvarande 2 miljarder kronor om året. 3 av dessa 8 miljarder, motsvarande 750 miljoner kronor varje år, ska tas på förbandsanslaget. Socialdemokraternas Urban Ahlin hävdar att ”det drabbar inga förband”. Ahlin har också påstått att oppositionens budget ” leder inte till några nedläggningar av regementen.”
Men självklart kommer miljardneddragningar på förbandsanslaget att drabba just förbandsverksamheten. Vad skulle det annars drabba? Och om detta inte ska leda till nedläggning av förband, så kan oppositionens försvarsbudget bara leda till en kraftig reducering av antalet soldater i det nya försvaret. Den nya insatsorganisationen kommer därmed att tömmas på soldater. 
I avvaktan på att socialdemokraterna och de rödgröna ska lägga fram sin första egna försvarsbudget, så presenterar vi här nya beräkningar av konsekvenserna av oppositionens försvarspolitik. Även om vi menar att socialdemokraternas försvarspolitik innebär mycket större neddragningar än 8 miljarder de kommande åren, så väljer vi här ändå att endast redovisa effekterna av de neddragningar som socialdemokraterna själva inser att de vill göra. Effekterna blir nämligen redan då förödande för försvaret.
Så här ser det ut: En uppskattad genomsnittskostnad för en kontinuerligt tjänstgörande soldat uppgår till cirka 330.000 kr per år, inklusive sociala avgifter och avtalspensioner. En tidvis tjänstgörande soldat kan antas tjänstgöra cirka 40 procent av anställningstiden. Den årliga kostnaden för en deltidsanställd soldat i ett kontraktsförband uppgår då till cirka 130.000 kr.
Skulle oppositionen endast säga upp heltidsanställda soldater innebär det att 2.270 soldater får avsked. Skulle oppositionen välja att endast säga upp deltidsanställda soldater innebär det att 5.770 soldater tvingas att lämna försvaret. Räknar vi med lägre arbetsgivaravgifter för unga så stiger antalet som får sluta för att täcka oppositionens nedskärningar markant. Vill oppositionen istället rikta nedskärningen mot officerarna, så motsvarar den kostnaden för cirka 1.500 svenska officerare. Det måste dock råda balans mellan officerare, heltids- och deltidsanställda soldater för att förbanden ska fungera.
Låt oss se hur oppositionens nedskärning på förbandsanslaget slår om en fjärdedel av soldaterna i de nya arméförbanden anställs på heltid och tre fjärdedelar på deltid. Då blir effekten att drygt 30 procent av Sveriges soldater 2014 får sluta, eller aldrig kan anställas. Försvaret kommer att fråntas resurser för 4.050 av sina soldater. Drygt 1.000 heltidssoldater och fler än 3.000 deltidssoldater får enligt beräkningen sluta redan på grund av neddragningen på 750 miljoner kronor.
Än mer anmärkningsvärda blir siffrorna eftersom de rödgröna aldrig redovisat några egna uppgifter om hur stor de vill att insatsorganisationen egentligen ska vara, hur många soldater den ska innehålla, hur många soldater som ska vara anställda på heltid respektive deltid om de får bestämma. 
Med så mycket färre soldater i försvaret så kommer naturligtvis inte grundorganisationen att fyllas med verksamhet. Miljöpartiet har bekräftat att förbanden kommer drabbas. Därmed är vi tillbaka där vi började, vilka förband kommer socialdemokraterna att lägga ner på grund av sina nedskärningar?
 
Sten Tolgfors, M, är försvarsminister och Per Schlingmann, M, är partisekretare.
2 kommentarer
Etiketter: , ,

Räknar Borg rätt?

Av , , 1 kommentar 7

…när han i en debattartikel i dagens DN har räknat fram att vänsterkartellens alla förslag är underfinansierade med nästan 20 miljarder kronor. Ja, jag tror det. Han är nog den bland alla finansministrar och finansministerkandidater som är bäst på att räkna. När vänsterkartellen gick ut med att när Alliansen satsar på välfärden så ska de toppa budet med 12 miljarder, så försvann en hel del trovärdighet i deras finansieringsförslag. Någon sådan skattgömma finns inte, såvida de inte tänkt låna pengarna.

Nu har Östros kommit på den briljanta idén att KU-anmäla Anders Borg för hans artikel. Känns något desperat.

1 kommentar
Etiketter: ,

Ungdomsarbetslösheten

Av , , 1 kommentar 8

Hur stor är den egentligen? Om det träter de politiska blocken. 30% säger vänsterkartellen med eftertryck och anklagar Alliansregeringen för att man inte gjort något åt den. Och för att få stöd i kritiken hänvisar man till statistiken. Nu ska man som bekant vara lite försiktig med statistik, och det gäller i högsta grad sossarna när det gäller undomsarbetslösheten. I dagens statistik räknas heltidsstuderande som arbetslösa vilket de inte gjorde förr. För det var nämligen sossarna som på 80-talet beordrade SCB att ta bort studerande i statistiken eftersom den då skulle visa för höga arbetslöshetstal. Men Alliansregeringen ändrade på detta för att vi skulle kunna jämföra Sverige med övriga EU-länder.

När både SCB och Arbetsförmedlingen ger sig på att jämföra äpplen med äpplen så kommer bägge fram till att den verkliga undomsarbetslösheten ligger på någonstans mellan 5 och 10 procent. Ja, ni läste rätt. Ungdomsarbetslösheten ligger i samma härad som den "vanliga" arbetslösheten som just nu är 8%.

Åter ett politikområde där vänsterkartellen tänjer på sanningen för att vinna politiska poänger. Det håller inte i längden.

 

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Vänsterdebatt med många ???

Av , , 8 kommentarer 7

Sitter och lyssnar på Lars Ohly. Nu är jag ju färgad men jag tror även att en objekiv tittare tycker att han kommer VÄLDIGT lindrigt undan. Jag upprepar min önskan att vi borde få en motvikt till de vänstertyngda media som regerar i mediasverige. Rävnyheterna (Fox News) kanske skulle hälpa till att få en mer nyanserad mediadebatt inför valet.

8 kommentarer

Bra ledare!

Av , , Bli först att kommentera 4

Dagens ledare i Expressen av Anna Dahlberg sammanfattar det politiska läget på ett klockrent sätt.

http://www.expressen.se/ledare/dahlberg/1.2122938/slarvpellarna

 

Bli först att kommentera