Det händer!

Av , , 10 kommentarer 24

Ni vet att jag skulle börja grundvux. Imåndags började jag läsa grundvux. När jag var på väg kom jag ihåg Srilanka skol liv och jag var pinsam. Jag tänkte "vilket liv har jag". Skolan skulle börja klockan halv tio men jag var kl09.25 i klassrummet. Vi var fyra elever och vi varklasskammarater på SFI. Då blev jag cool.

Nu läser jag svenska ,matte,samhällskunskap och engelska. Jag glömde matte forme. Jag tycker, jag gör repertiton matte då kom det ihåg. Jag har förtroende .Det är inget problem. Ni vet, jag gick till SFIoch lärde mig svenska och jag fick bra betyg. Nu läser jag svenska vidare och det går bra.

Samhällskunskap har svåra texter. Ni vet, det är inte lätt, en person kom från andra land och lära sig svenska. Jag fick många nya ord. Tyvärr! Det finns inte bra tamilska bra lexikon. Jag är modig och nu kämpar jag att lära mig.

Jag lärde mig engelska när jag gick till skolan i Srilanka. Nu hjälper det mig på skolan. Jag kan många engelska ord och lite grammatik.Tex: en person pratar engelska då förstår jag, vad han säger men jag kan inte svara på engelska. Nu är det bra tillfälle att prata engelska i skolan .Jag hoppas, jag kan prata bra svenska och engelska.

"Du studerar mycket och du kan göra så många saker. Då är du en hjälte eller du är en lösare"

Jag har ett mål och det är en stor utmaning. Jag kämpar och jag når mitt mål !!!

10 kommentarer