socialdemokraterna Åsele

Fullmäktige 2014-03-10

.

Det står tämligen klart att vi och oppositionen har skilda uppfattningar om utfallet av senaste fullmäktige – bland mycket annat.

 

Meningsskiljaktigheterna gäller punkt 8 på dagordningen ”Ombudgetering investeringar 2013-2014”. Idag anser oppositionen att ingen ombyggnad ska göras, och därmed heller ingen projektering. Men när beslutet om denna projektering, tillika etapp två i ombyggnationen togs i KSau 2012-10-30, var enigheten total.

 

Vad har hänt efter det, förutom att det är valår i år?

 

Det är svårt för oss att veta var vi har oppositionen, när man ändrar åsikt beroende på hur vinden blåser. Enighet ena dagen, och oenighet nästa…
Hade man tagit kontakt med oss före KF så hade det funnits en möjlighet att komma till samförstånd. Kanske inte om hela frågan, men det hade nog gått att undvika det stillestånd i verksamheten som är resultatet av återremitteringen. Sanningen är att vi t.o.m. ställde frågan till oppositionens representanter om det var något med ärendet som behövde diskuteras före KF. Svaret blev att de skulle återkomma om så var fallet – ingen hörde av sig.

När ärendet kom upp i KF kom det ett ändringsyrkande från Egon Persson att projekteringspengarna för Bofinken skulle strykas och därefter yrkade oppositionen även återremiss av ärendet. En återremiss avser alltid hela ärendet och ordförande är tvungen att pröva återremissen först. Med röstsiffrorna 19 mot och 12 för återremiss, så återremitterades ärendet. (Minoritetsskydd). Därför kom ändringsyrkandet aldrig att prövas.

Oppositionens åsikt verkar också vara att det endast var denna projektering som återremissen gällde, men så är det inte. När återremissen klubbades ställde ordförande (mer än en gång) frågan om punkten ”Ombudgeteringar investeringar 2013-2014” skulle återremitteras. Ingen i oppositionen hade i det läget några invändningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.