socialdemokraterna Åsele

Svar till Christer Hedman

Christer Hedman har i en kommentar han skickat in till bloggen ställt följande fråga riktad till oss ”Åselesossar”:

Jag hoppas det inte är personangrepp, förtal eller ovårdat språk när jag undrar- anser ni ”Åselesossar” att det är helt okay som er ordförande uttrycker sig i sin reservation i fullmäktige?
Vad gäller begreppet ”ovårdat språk” så är det ju precis det han ger uttryck för i sin inlaga.
Tycker ni inte att man skall kunna ställa högre krav på en kommunal företrädare.”

Reservationen gäller den återremittering av ombudgeterade medel som oppositionen drev igenom med stöd av minoritetsskydd vid senaste KF.

Reservationen ser ut så här i sin helhet:

 

 

Det Christer Hedman åsyftar torde vara formuleringen i det sista stycket i reservationen. Vi inom (S) har inte för vana att gå in med pekpinne och tala om för våra representanter vad de får (eller inte får) säga. Detta tänker vi inte börja med nu heller.

Vad vi däremot har bestämt oss för är att vi ska hålla vår del av debatten på en saklig och faktaunderbyggd nivå. Vi tänker inte sänka oss till att på något sätt nedvärdera våra motståndare, vare sig med att ifrågasätta deras intelligens/kunskap eller genom att använda oss av käcka citat i avsikt att utmåla motståndare som ”mindre vetande”. Förhoppningsvis kommer årets val att handla om sakfrågor – inget annat.

Med detta i åtanke kan man möjligen ha invändningar mot formuleringen i reservationen. När Christer Hedmans kommentar kom fick givetvis Peter Lindström läsa den för att ge sin syn på saken. Han säger att det nog var ”övertydligt att göra liknelser” och att han i fortsättningen ”vill lära sig att nedteckna tydliga, bra och sakliga reservationer”.

Därmed anser vi saken vara utagerad och ser fram emot årets valarbete, där vi givetvis inbjuder oppositionen till debatt – som sagt på en saklig och respektabel nivå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.