socialdemokraterna Åsele

En budget för framtiden

Vi vill med detta inlägg klargöra en del saker som kan ha missuppfattats av den som läst Egon Perssons senaste blogg. Visst vill vi fortsätta samarbetet med VLL! Vi tänker INTE lägga ned någonting – vare sig inom vård eller skola! VI har fullt förtroende för vår personal och våra tjänstemän!

Egon Persson har i sin blogg redogjort för oppositionens förslag till budget för 2015. Vi kan inte annat än instämma i delar av det han säger. Vad som däremot inte klart framgår är vilka partier som ingår i denna opposition, men förhoppningsvis kommer detta att klargöras i god tid innan valet.
En grundförutsättning i all ekonomisk verksamhet är att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Det gäller i det egna hushållets ekonomi liksom i ett företags eller en kommuns ekonomi. Det viktigaste är att sänka kostnaderna och anpassa dem till de intäkter man har.” Absolut! Det innebär också att man ibland måste ta beslut som inte är populära hos alla. Vad vi vill säga är att det är omöjligt att sänka kostnaderna utan att någon drabbas. Det enda man kan göra är att försöka göra skadorna så små som möjligt.
Vi är även helt överens med oppositionen när det gäller samarbetet med VLL. Av Egons inlägg kan man annars lätt få intrycket av att vi skulle vara emot ett samarbete. Är detta en missuppfattning eller ett medvetet försök att misskreditera oss? Vi är ju trots allt överens i KS – råder det någon tvekan om det? Visserligen vet vi att det finns förslag om att riva upp VLL-avtal, men det kommer inte från oss.
En annan inte helt oviktig sak när det gäller VLL är att varken Åselepartiet eller Opinion har någon representant i landstingsfullmäktige. Något att tänka på.
Kort därefter kommer nästa försök till misskreditering – eller missuppfattning!? ”Majoritetens förslag: Centralisering till Åseborg innebär att Tallmon, Duvan och Stugan läggs ned på sikt.” Här tror vi ändå att vi kan utesluta att det handlar om missuppfattning. De boenden som kommer att omfattas av omorganisationen kommer inte att läggas ned. Verksamheten kommer att flyttas. Det är inte samma sak, vilket Egon/oppositionen försöker få oss att tro.
Varifrån han har fått idén att Stugan skulle läggas ned har vi ingen aning om. Här flödar tydligen tankarna fritt. Vi vill givetvis ha kvar Stugan! I vilken form det ska vara för att bäst tillgodose våra invånares behov är däremot en fråga för noga övervägande.
De förslag som oppositionen sedan kommer med när det gäller organisationen inom vården innehåller – enligt oss – vissa motsägelser. Man är för en effektivisering, men vill inte centralisera. Vi anser att det blir BÅDE effektivare OCH bättre med att ha vårdplatserna på så få ställen som möjligt. Bättre närhet till specialistkunskap. Effektivare och lättare för personsalen att kunna ge så god vård som möjligt. Inte minst en bättre arbetsmiljö för personalen. Personalen är ju ändå den viktigaste biten i hela organisationen.
Vår inställning är att vi först och främst fyller avdelningarna på Åseborg och sedan resterande, utifrån behov. Ska vi – som oppositionen anser – hyra ut rum/lägenheter så vore det väl bättre att nyttja t.ex Tallmon till detta!? Det är ju inte samma behov av vårdande personal för den som önskar ett sådant boende. Att då göra som oppositionen vill och sprida ut de med störst vårdbehov och istället placera de med ett mindre behov där kompetensen finns anser vi inte vara effektivt – eller försvarbart.
När det gäller antalet platser skiljer det lite på våra förslag, men inte alltför mycket. Vi tänker dock långsiktigt och att tro att vi har tillräckligt med platser för framtida behov känns lite chansartat och i viss mån ansvarslöst. Ett par platser ”för mycket” kostar mindre än att behöva bygga ut om/när behovet dyker upp.

Sedan kommer ett påstående om att hemtjänsten inte är tillräckligt ”effektiv”. ”Enl. beräkningar kan en hemtjänstpersonal serva 9 kunder om de finns boende någorlunda i närhet av varandra.” Detta följs av ”Dagens 25 hemtjänstpersonal ska serva ca 125 kunder utspridda i Åsele. Det innebär att de servar ca 5 kunder/personal jmf. med normen ca 9 kunder/personal – d.v.s. ungefär hälften så ”effektiva” som vid användning av personal i trybo (trygghetsboende).” Denna ”ineffektiva” verksamhet tänker sig Egon – och oppositionen – kunna bota med att göra trygghetsboenden av Svalan och Bofinken. Problemet med den idén är att den inte fungerar! Antagligen har oppositionen tänkt sig att alla som nu har hemtjänst skall in till trygghetsboenden!? Annars faller ju hela förslaget. Det är YTTERST tveksamt om någon av dessa är intresserad av en flytt. Tänker oppositionen kanske börja tvångsflytta folk från sina hem för att uppnå denna ”effektivisering”?
Vi skulle också vilja veta vem som gjort denna beräkning och hur den är gjord. Har man tänkt på att det föreligger stora skillnader på hur mycket vård varje brukare är i behov utav? Hur mycket ”service” ingår i beräkningen?
Så kommer vi till övertidskostnader och timtid. Detta är en fråga som vi med förtroende överlämnar till verksamheten att sköta. Vi politiker bör hålla oss till vårt och låta verksamheten sköta sitt. Det är en ren förtroendefråga och är det så att oppositionen inte har förtroende för kommunens personal så borde man kunna säga det utan omformuleringar.
Slutligen har vi kommit fram till punkten Fredrika skola/musikskolan. Här säger Egon Persson ”Nedläggning av grundskolan i Fredrika och stängningen av Musikskolan avvisas.” Här är vi återigen fullständigt överens! Något förslag om nedläggning av dessa har aldrig kommit från oss och kommer heller inte framgent.

.

2 kommentarer

 1. Linnéa Lindberg

  Hej socialdemokraterna i Åsele!
  Eftersom ingen står som författare så gissar jag att ni alla skrivit detta tillsammans. Ni har så många annorlunda idéer om vård! Låt mig utveckla,

  Ni tror att samla alla vårdplatser på så få ställen som möjligt, så blir arbetet effektivare och bättre. Hur det hänger ihop förstår jag inte. Ska personalen arbeta på flera olika avdelningar samtidigt och kanske med vårdtagare med olika primärsjukdomar? Utveckla gärna!

  Ni tror att närheten till specialistkunskaper ökar, så hur långt bort är den nu?

  ”Effektivare och lättare för personalen att kunna ge så god vård som möjligt” – De kan ju bara vara på en avdelning samtidigt och bara hjälpa en person i taget, hur blir det då effektivare? Vad idag gör det svårt att ge så god vård som möjligt?

  Bättre arbetsmiljö? Vad i arbetsmiljön blir bättre om åseborg skulle fyllas?

  Och jag undrar verkligen nyfiket – vilka någorlunda friska personer (eftersom vårdande personal inte önskas på ett sådant boende) vill flytta in på tallmon och bo i ett enda stort rum, utan eget kök? Vilka är det ni tror vill bo på ett (då) gammalt demensboende?
  En parentes om att flytta dementa (för att nya friska personer ska kunna flytta in på tallmon, efter era tankar, så måste de dementa flytta ut), är inte ni också medvetna om att flytta på demenssjuka ofta slutar med döden?

  ”Att då göra som oppositionen vill och sprida ut de med störst vårdbehov och istället placera de med ett mindre behov där kompetensen finns anser vi inte vara effektivt – eller försvarbart.”
  Idag bor de med störst vårdbehov på olika ställen i kommunen, de är alltså ”utspridda”, därför tycker jag det är ganska osmakligt att ni skriver att kompetensen (bara) finns på Åseborg! Det är ju tydligen inte försvarbart att ha vårdtagarna på de boenden som de bor på nu!?

  Hur är det oförsvarbart att det nu bor människor på tallmon, stugan och duvan och får den vård de behöver?

  • aselesocdem (inläggsförfattare)

   Hej Linnéa!
   Vi ber om ursäkt för att svaret dröjt, men eftersom vi inte är en person utan ett helt parti så kan det ta lite tid.
   Ja, vi tror att det blir bättre att ha platserna på så få ställen som möjligt. Vinsten i detta torde väl vara uppenbar, men eftersom du ställer frågan så får vi väl förklara hur vi tänker.
   Det är naturligtvis inte tänkt att personalen ska springa mellan avdelningar annat än vid särskilda situationer. Vinsten ligger primärt i att man kan effektivisera hela verksamheten till det bättre.
   Här menar vi att man i högre grad kan nyttja de befintliga resurserna när de finns på samma ställe, saker som sjukgymnastik, terapi, fotvård och distriktssköterska – det som vi anser är specialistkunskaper/kompetens.
   Sedan kan man nog också (t.ex) minska vikariebehovet när man kan ”dela” resurser vid punktinsatser och vid tillfälliga förändringar i verksamheterna.
   Dessutom behöver inte heller personalen tillbringa arbetstid för färd mellan boenden.
   När det kommer till primärsjukdomar så antar vi att det redan idag finns vårdtagare med olika sådana inom varje avdelning. Det är väl inte dessa som i första hand styr på vilken avdelning man hamnar? Skulle dessa sedan vara av svårare art, så är det väl Stugan som gäller?
   Att flytta dementa är en sak som man till stor del kan undvika genom att fasa ut den ena verksamheten eftersom. Flyttningar är inget vi eftersträvar.
   Detta sammantaget anser vi gör att vi blir effektivare/bättre samtidigt som arbetsmiljön förbättras då personalen kan arbeta mer tillsammans. Det finns inget osmakligt i det, anser vi.
   Vi säger inte att det brister i den vård som ges idag, men bra kan alltid bli bättre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.