I naturens eget bo…

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 

 

 

 

Jag ser att det tynger

Låt mig bära min vän

Kom bli vid min sida

När gryningen föds

Hör vindarna viska

I mo och på hed

Det är himlen som kallar

Ditt eviga namn

I kolmilans sång

I skogskojans ro

Vid eldens värme

I naturens eget bo

Du finns i våra hjärtan

Visst lever du än

Hör vindarna viskar

Ditt eviga namn

I kolmilans sång

I skogskojans ro

Vid eldens värme

I naturens eget bo

Dick Scott

 

 

 

Stamsjön Åsele Juni 2008                                                                                                            

Se fler av mina foton på

www.bigvaluedepot.com/dickscottcollection        

Läs fler av mina dikter på www.dickscottsblogspot.com

 

En båt byggd av drömmar….

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 

 

I en båt byggd av drömmar

Seglar vi mot en rosa horisont

Det är bara vinden vågorna och vi

Vi seglar mot okända stränder

Under himlens tindrande stjärnor

Så fria var vi menade att bli

Vinden vågorna och vi

 

                Dick Scott                  

 

           www.dickscotts.blogspot.com