Låt floden strömma…

Av , , 4 kommentarer 2

Låt floden strömma

Skölja bort allt vi vet

Så skall välsignelser följa

En ny verklighet

Låt kärleken flöda

Lysa upp varje vrå

Ge liv till det döda

Under himmel evigt blå

DickScott2012

4 kommentarer