Stjärnbeströdda Ängar…

Av , , 2 kommentarer 1
Över stjärnbeströdda ängar
Skall vi vandra hand i hand
Ledda av ett ljus
Från fjärran flydda land
Under solstänkta skyars
Eviga dag
Förs vi till den himmel
Som vi redan bar
DickScott2012
 
2 kommentarer

Beyond the horizon…

Av , , 4 kommentarer 2

Beyond the horizon
Behind every doubt
Stands the truth
Crystal clear as the star on the deepblue sky
Connecting our souls
Leading us home
To where the angels fly
DickScott

4 kommentarer