Såsom Källan Flödar….

Av , , 2 kommentarer 3

Såsom källan flödar klar

Ger oss alla svar

Såsom vinden stilla viskar

Himmel underbar

I vårens friska toner

När sommaren slår ut

Bär kärleken sin seger

I livets eviga ljus

Dick Scott 2011

2 kommentarer