Nyval !

Stefan Löfven gav oss idag besked att ett extra val kommer att ske den 22 mars.
Han lägger skuld på Alliansen att de inte ger med sig och att SD använder Riksdagen som en lekstuga.
Detta kunde undvikas om han hade bara tagit sig an och läst SD öppna brev och ta Sverigedemokraternas utsträckta hand till (S/Mp regeringen)

Öppet brev från Vikarierande partiledare/gruppledare Mattias Karlsson Till Stefan Löfven.

Hej Stefan!
Jag ber om ursäkt för detta oortodoxa sätt att kontakta dig på. Men eftersom det är mycket som står på spel tycker jag att det är av stor vikt att du nås av den information jag vill förmedla. Inte minst då du har gjort klart att du vägrar att föra några direkta samtal eller förhandlingar med mig och mitt parti.
Det är just frågan om ansvar som står i centrum för det här brevet. Den senaste tiden har jag gång på gång hört dig vädja till andra om att vara ansvarsfulla och hört dig uttrycka oro över det parlamentariska läget och riskerna med en regeringskris.

Med anledning av detta vill jag för det första påminna dig om att det huvudsakliga ansvaret för att skapa parlamentarisk stabilitet åligger dig som regeringsbildare och att den enda anledningen till att så många nu talar om en potentiell regeringskris är att du har misslyckats med att skapa en majoritet för din politik. För det andra vill jag påminna dig om att det faktiskt finns ett parti som är berett att ta ansvar och att du inom loppet av bara ett par dagar skulle kunna försäkra dig om att ditt budgetförslag går igenom i kammaren.

Trots att Sverigedemokraterna – som enda parti – gick framåt i årets val, trots att fler än 800 000 väljare valde att göra oss till landets tredje största parti, har du konsekvent vägrat att samtala med oss. Jag kan till viss del förstå detta. Det finns mycket som skiljer våra partier åt. Det finns också en stark misstro mot mitt parti. En misstro som jag erkänner att vi själva, genom vissa historiska misstag, har bidragit till att skapa.

Att låta historiska misstag och klavertramp av vissa enskilda individer stå i vägen för en konstruktiv dialog om landets framtid mellan två stora folkrörelser är dock inte ett exempel på ansvarstagande. För egen del väljer jag att utgå ifrån att Socialdemokraterna ångrar och har dragit lärdom av sitt tidigare stöd för rashygien, tvångssteriliseringar och diverse kommunistdiktaturer. Jag förutsätter också att beteendet och det tveksamma förhållningssättet till rasism och antisemitism hos högt uppsatta socialdemokrater såsom Anna Sjödin och Omar Mustafa, inte är något som är talande för hela den socialdemokratiska rörelsen.

Sverigedemokraterna vill se stora och genomgripande reformer i det svenska samhället. Vi är dock samtidigt ett pragmatiskt, kompromissvänligt och ansvarstagande parti. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi än så länge bara har stöd av 13 procent av befolkningen och att vi därmed inte kan förvänta oss att få genomslag för hela vår politik på en gång. Att vinna vårt förtroende för din regering skulle således inte behöva innebära några dramatiska eller kostsamma eftergifter från din sida. Du behöver inte ens förhandla eller samtala direkt med mig och mitt parti. Meddela bara under den här veckan att du har för avsikt att förändra regeringens politik i nedanstående riktning.
I vårt valmanifest lanserade vi långt över 100 förslag, men vi är tills vidare beredda att nöja oss med en positiv utveckling inom följande tio områden.

1. I flera decennier har en majoritet av det svenska folket velat frysa eller minska invandringen. Detta har de styrande valt att ignorera. Massinvandringen har istället tillåtits att gradvis öka till nivåer som är mycket extrema i förhållande till vår befolkningsmängd, våra grannländer, vår historia och vår mottagningskapacitet. Många enskilda invandrare har gjort stora insatser för vårt land, men den extrema invandringspolitiken som helhet underminerar välfärden och sliter isär vårt land politiskt, socialt och kulturellt. En rad kommuner och myndigheter har den senaste tiden varnat för att vi står inför en hotande systemkollaps. Vi tror att massinvandringen skulle behöva minska med minst 90 procent för att situationen skall bli fullt hanterbar. Ett slopande av migrationsöverenskommelsen och en återgång till de nivåer av invandring som var följden av den politik som Göran Perssons regering bedrev skulle dock vara ett steg i rätt riktning.
Jämfört med i dag skulle det motsvara en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med omkring 50 procent. Baserat på siffrorna i din egen budgetproposition skulle en halvering av asyl- och anhöriginvandringen resultera i en besparing på minst 78 miljarder kronor. Även om det är lågt räknat, skulle dessa pengar kunna användas för att finansiera nedanstående reformer.

2. Öka stödet till de mest utsatta flyktingarna i världen. Utöka resurserna till UNHCR, World Food Program, UNICEF och världsbankens program för stöd till de värst drabbade människorna och de värst utsatta mottagarländerna.

3. Sätt barnperspektivet främst i familjepolitiken. Lyssna på och lita till landets föräldrar. Skapa inte en ordning där ännu fler barn tvingas börja på dagis i en alltför tidig ålder. Skrota planerna på en tredje pappamånad och ökad kvotering av föräldraförsäkringen.

4. Minska de generella löneskillnaderna mellan män och kvinnor, gör det lättare för våra välfärdshjältar att kunna leva på sin lön och tillför vården, skolan och omsorgen fler villiga och kompetenta händer genom att ge kommunerna och landstingen de ekonomiska resurser de behöver för att kunna erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande inom den offentliga sektorn en rätt till heltid.

5. Förbättra livskvalitén för våra fattigpensionärer och visa uppskattning för de äldre som fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet. Höj garantipensionen och skrota planerna på att straffbeskatta äldre som stannar kvar i arbetslivet.

6. Ta ansvar för vår trygghet i ett förändrat och mer allvarligt säkerhetspolitiskt läge genom att substantiellt öka resurserna till försvaret.

7. Ge brottsoffer ökad upprättelse och respektera den folkliga rättsuppfattningen genom att låta staten ta över ansvaret för utbetalning av skadestånd och genom att slopa den automatiska
2/3-frigivningen och mängdrabatten på grova brott.

8. Underlätta tillvaron för våra småföretagare och bidra till ökad anställningsbenägenhet genom att helt slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.

9. Att människor riskerar att dö i brist på vårdplatser och att fattiga äldre inte har råd att hämta ut sina mediciner är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Ge landstingen ökat stöd för att skapa fler vårdplatser och förstärk högkostnadsskyddet.

10. Förbättra förutsättningarna för att leva, arbeta och driva företag i landsbygd och glesbygd genom att slopa planerna på en kilometerskatt och genom att höja milersättningen vid arbetspendling.

För ett par veckor sedan sade du i Dagens Nyheter att ”För Sveriges del ska vi tänka efter hur vi agerar i Sveriges riksdag”. Detta är jag fullständigt enig med dig om. Jag är övertygad om att samtliga ovan listade förslag skulle vara bra för Sverige och för de allra mest nödställda människorna i världen. Vi är beredda att ansvar och att kompromissa.
Vi har ännu inte landat i hur vi ska agera budgetomröstningen utan vi avser att presentera vårt ställningstagande efter att partiets riksdagsgrupp fattat beslut i frågan på gruppmötet tisdagen den 2 december. En signal i rätt riktning från dig, Stefan Löfven, skulle göra det mycket enklare för oss när vi ska fatta detta beslut.

Mattias Karlsson (SD)
Gruppledare

18 kommentarer

 1. Magnus Johansson

  Hej Eric!

  Det var ödmjukt att nöja sig ”bara” med dessa 10 punkter.
  Jag ids inte ifrågasätta hur pengar ska tas till det som föreslås då jag vet att allt faller tillbaka på punkten 1 som handlar om invandringen. Och vi lär inte bli överens om något heller för den delen.

  För mig är det så att jag anser också att man måste få diskutera och även ifrågasätta den invandring och de system som finns. Däremot anser jag att det skiljer sig mellan synsätten. ”Din” Mattias Karlsson skriver om ”historiska misstag” som bidragit till misstron mot partiet. Med detta vill han anser jag,skyla över detta en bit bakåt i tiden, men faktum är att dessa ”misstag” begått så sent som under senaste åren/året. Jag ids inte räkna upp alla ”misstag” utan det räcker att googla så poppar de upp. Det är rasistiska/kränkande uttalanden, hakkorsbärande armbindlar etc, etc.
  Förvånande är att det under senaste månaderna INTE varit några skandaler kring SD-politiker.

  Detta tycker jag visar på att det finns krafter inom ert parti som inte är rumsrena och där invandringsfrågan drivs utifrån ”raspolitik” och inte från tanken om att vi ska kunna hjälpa dess människor på bästa sätt utifrån att vi ska bygga system som ser till att det blir bra för alla. Sedan måste man enligt mig seriöst titta över det antal som man ska hjälpa. Sverige kan inte hjälpa alla. Så är det.

  För mig är alla lika människor lika mycket värda, något som kanske du håller med mig om, men som jag (som du ser) tycker att ditt parti har svårt att visa oss skeptiker.

  SD har hävdat att man rensar ut dessa rötägg och det är bra. Men hur gör man med de som agerar i det fördolda och inte skrålar och skanderar eller fotar sig själv på fyllan och villan? Det är dem jag är rädd för.

  Huruvida vi tar emot för många invandrare kan vi även diskutera till leda, men här anser jag att EU har ett stort ansvar som man INTE tar. Några få länder ställer upp medan en del inte tar emot många själar.

  Men det är inte bara i EU, utan många av våra svenska kommuner som använder samma metod och där står rika borgerliga kommuner för dem som inte tar sitt ansvar. Hur kommer det sig att fattiga Norrlandskommuner ställer upp, men de rika Stockholmskommunerna inte gör det?

  Eftersom jag är lika ny som du inom kommunpolitiken kan jag inte hälsa dig välkommen, men jag hoppas vi får tillfälle att språkas vid (kanske nu på nästa fullmäktige den 15:e).

  Du får ursäkta att det blev mycket invandringsfrågor, men det är ju det SD fokuserar på.
  Ha det gott!
  /Magnus Johansson

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Magnus Johansson !

   Extremism,rasism, fascism och nazism har inget i vårat parti att hämta. Jag som ansvarig för Vilhelmina kommun är jag noga med att dessa personer skall inte företräda partiet.

   och självklart är min uppfattning att jag inte ser andra personer mindre värda men det skall vara lika villkor även.

   du skriver :Hur kommer det sig att fattiga Norrlandskommuner ställer upp, men de rika Stockholmskommunerna inte gör det?
   Där har jag inga svar på din fråga tyvärr den får du föra vidare till kommunpolitiker som sitter där.

   Magnus det är bara att komma fram och prata med mej och gör gärna de vi syns på KFM 15 dec!

   • Magnus Johansson

    Hej!
    Lika villkor mellan vem?
    Det hade varit intressant att höra vad du tycker om den frågan då det gäller Norrland kontra Stockholm och fördelningen av att ta ansvar. Liksom EU-länderna ansvar.

    Det skulle kännas förmätet av mig att hälsa dig välkommen. Jag är lika färsk som du. Det får det gamla gardet göra. Vi lär synas.

 2. Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

  Morrn morrn Magnus tack för din kommentar!

  Jag menar så klart att det skall vara lika villkor för dom som kommer hit och bor i Sverige.
  Många gånger så har sju-klövern tagit beslut och har har även förslag som är rent diskriminerande åtgärder gentemot svenskar.

  Se dessa två länkar
  https://www.youtube.com/watch?v=miB5VW6QpdY
  om instegsjobb
  https://www.youtube.com/watch?v=xqB0FMRSC5M
  om Sjuklöverns förslag om gratis vård till illegala invandrare

 3. Maria

  Hej Eric! Det är intressant att Löfven hävdar att inget parti vill samarbete med s, trots att SD varit tydliga med vad ni önskar för att göra samarbete möjligt. Men Löfven vill tydligen absolut inte jobba tillsammans med just SD, vilket kommit att försvåra hans möjlighet att styra landet. Sverigedemokraterna är det enda partiet idag som tänker i nya banor för Sverige.

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   Hej Maria!
   Tackar för din fina kommentar den värmer.
   Efter den 29 december om inget händer innan dess slår hammaren i riksdagen för nyval.
   Det kommer att bli en väldigt tuff valrörelse jag hoppas innerligt att det ändå blir en sjyste valrörelse. kom gärna fram till oss och prata så besvarar vi gärna dina frågor !

 4. Magnus Johansson

  Hej Eric!

  Som ett led i ”diskriminerande åtgärder gentemot svenska” vill du att jag ska titta på två inlägg med Jimmie Åkesson och Björn Söder där de pläderar för sin sak i riksdagen. Och detta skulle då vara en del i hur rätt SD har i denna fråga?

  Du får ursäkta: Med samma logik ber jag dig att lyssna på Lövén/Anderssons pläderande för budgeten nu senast. Jag tror inte att du köper den bara för att jag hänvisar till dem?

  Du får komma med något bättre.

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   Goddagens Magnus!

   Ja det är rent ut sagt diskriminerade åtgärder gentemot svenskar och det som 7 klövern talar sig varma för och det är skamligt! Hur rätt är det att våra pensionärer och svenska medborgare skall få betala så höga noter för sin vård och sina mediciner när dom som vistas i vårt land olagligt får sin vård helt gratis eller en för minisumma? Resonemanget från 7-klövern är oförståeligt!

   Ja jag satt fastklistrad vid både budgetdebatten och budgetpresentationen.
   Den budget rödgröna regeringen lade var underfinansierad migration där man hade budgeterat för då 70-80 tusen migranter när migrationsverket säger att 97 – 105 tusen invandrare står vid tröskeln och är på väg in till Sverige.
   Märk väl det första Rödgröna regeringen gjorde var att ansluta sig till den tidigare migrationspolitiska överenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet.Denna överenskommelse gör att man inte har råd med någonting annat, och i den mån rödgröna har råd med något måste rödgröna kasta bort det gamla överskottsmålet och i stället låna pengar till den.

   Man lägger fram förslag om att till exempel:
   Man höjer inkomstskatterna för dem som jobbar vilket leder till färre jobb.
   Man höjer skatterna för de äldre på arbetsmarknaden.
   Man höjer skatterna för landsbygden och jordbruket.
   kilometerskatt på transporterna på väg lägger man i budgeten vilket kommer att leda till tuffare krav på en åkerinäring som är redan ganska hårt till kramad.
   Rödgröna vill att man straffbeskattar man bort den svenska kärnkraften och tvingar på så sätt i förlängningen i principtvingar hela basindustrin att flytta utomlands eller lägga ned.
   man även vill lägga ned Bromma flygplats,
   Vilket därav hotar näringslivet och allt vad tillväxt och sysselsättning innebär.
   Rödgröna vill tvångskvotera föräldraförsäkringen vilket vi i SD vill att det skall vara upp till var och en förälder att bestämma själva.

   Att du försvarar ditt parti det är förståeligt men detta som jag nämner ovan är inte bra för Sverige det är rent skadligt för vårt land.

   • Magnus Johansson

    Hej Eric?

    * Inkomstskatten skulle höjas för den som tjänade över 50 000 :-. Jag vet inte om det är direkt jobbfientligt. Men som det högerparti ni är så ser ni inte till den lille människan utan till den redan besuttne.
    * Höjd inkomstskatt för de äldre på arbetsmarknaden???
    * Kilometerskatten för åkerinäringen skulle höjas ja. Men tror du inte att den snedvridna konkurrensen från utlandet har gjort sitt till? Sedan har vi miljömål att klara av. Jag ser hellre en satsning på järnvägen tex. Du och fler får det att låta som att vi måste gå från hus och hem.
    * Kärnkraften? Jag vet inte om du såg på nyheterna i veckan där EON nu var på väg att göra sig kvitt sitt kärnkraftverk då man insett att kärnkraften hör till forntiden. Men ni påstår er vara värdekonservativa och inte allt det andra, så det ligger väl isf i linje med det.
    * Det är ju inte bara de rödgröna som vill ha en 3:e pappamånad?

    Då det sedan gäller invandringens kostnad så florerar det siffror överallt och vilka som gäller är inte jag kropp att säga. Jag gick in på migrationsverkets hemsida som jag kan rekommendera dig: http://www.migrationsinfo.se/ekonomi/offentliga-finanser/ (Ingen debatt av Lövén).
    Där kan man läsa att ”kostnaden” varierar under åren från -1,5-2 % till 1 % av BNP beroende på sysselsättningsgraden. Men eftersom denna jobbudget nu blev nedröstad får vi ser var vi landar.

 5. Göran Jonzon

  Hej bästa debattanter !
  Det skiljer en smula på den som erkänner sina tillkortakommanden och den som drar på sig den heltäckande godhetsmanteln och uttalar sig villig att hjälpa alla.

  Jag kan inte låta bli att undra hur dessa kvasihumanister skulle reagera ifall vi tvingas uppleva en folkvandring av historiska mått ?
  Säg att vi får en pandemi som inte går att hejda och att lilla Sverige plötsligt har 35-40 millioner människor som i vild panik försöker rädda sin familj in över den svenska gränsen.
  Med sig drar vandringspopulationen helt säkert smittan.
  Hur mycket skulle finnas kvar av den påklistrade godheten ?
  Hur många godvilliga skulle ta risken att deras egna familj löpte stora risker att utraderas som följd av direkt välkomnande hjälpinsatser ?
  Jag menar naturligtvis inte att resonemanget ska tas till intäkt för kallsinnig likgiltighet inför hjälpsökande, men att det alltid finns en gräns och att den gränsen inte ska förnekas eller undertryckas, för då skapr man bara våldsuttryck för samma fråga.

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   tack för din kommentar Göran!
   Jadu jag har inget bra svar tyvärr kanske någon annan som har bättre invändningar på din kommentar

   • Göran Jonzon

    Jag hade en vän Istvan Bugatti, flykting från Ungern och som hade varit med från början under den Ungerska revolutionen mot Sovjetstaten 1954.
    Hans berättelser tydliggjorde på ett brutalt sätt hur tunn den sociala fernissan egentligen är.
    Alla dessa politiskt korrekta förståsigpåare som ideligen talar om för alla oss andra vilka åsikter som är tillåtna och vilka som nedklassar oss till barbarer, kan vara samma personer som snabbast spårar ur under en verklig kris.

    • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

     tack Göran för din kommentar!

     visst äre så alltid !
     Se mitt nya Inlägg SM i smutskastning!

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   Hej Viveka tack för din kommentar !
   kort sammanfattning-
   Eftersom personer över 65 får betala mer skatt ifall de arbetar än idag, så slår det ut skattesänkningen för pensionärer.

 6. Viveka Abramsson

  Tack för ditt svar Erik.
  Personer över 65 år får inte betala mer i skatt om de fortsätter att arbeta. Den särskilda löneskatten, som jag tror att du menar, är en del av de sociala avgifterna och påverkar inte pensionsutbetalningen.
  Läs mer här http://www.regeringen.se/sb/d/19333/a/247424

  Tyvärr så har ju SD nu satt stopp för pensionärernas skattesänkning, liksom andra förslag som de gick till val på och den enda fråga som de kommer att driva är invandringspolitiken om jag förstått det rätt.

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   tack för din kommentar Viveka!
   SDs budget innehöll en slopad pensionärsskatt vilket skulle träda ikraft om då våran budget valdes. Vilket det inte gjordes från de andra två blocken. Den var fullt finansierad och gjorde inget avkall på överskottsmålet vilket Regeringens budget var.

   Dessutom så var migration avsnittet finansierad till 70 – 80 tusen migranter när det i själva verket står mellan 97 till 105 tusen migranter på tröskeln på väg in till Sverige.
   Dessutom inte inräknad anhöriginvandring heller.

   Vars skall pengarna tas ifrån ?

   Här nedan har du en jämförelse graf med budgetarna

   http://www.dn.se/nyheter/politik/grafik-jamfor-de-olika-budgetforslagen/

 7. Pingback: Veckan som gått! | En fjällbos funderingar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarer