Erik Bergkvist, Umeå

Bra Mona och sund landstingsekonomi

Av , , 1 kommentar 0

En bra och klargörande debatt mellan nuvarande statsminister Reinfeldt och blivande statsminister Sahlin, den kom att handla om rätt saker. Vad som står allt klarare är hur högeralliansen med Borg i spetsen missat (medvetet eller utan att förstå bättre) att spara i ladorna för dåliga tider. Man har helt enkelt prioriterat yviga skattesänkningar som gynnat höginkomstagare istället för att betala av på statsskulden. Detta tar man sen som intäkt för att inte skriva upp de kommunala statsbidragen (om Reinfeldt inte ändrar sig från det han sa i debatten) och kommer därför att bidra till att den lägkonjunktur vi är inne i förvärras. Detta tycker jag Mona påtalade på ett mycket bra sätt.

* Landstingets ekonomi i Västerbotten är bland de starkare i landet. Det underskott vi hade för 2008 på 45 miljoner är det näst lägsta när man jämför med landsting med samma geografi och utmaningar (de Norrländska). Vår likviditet är god och vi kan därför betala vårt senaste projekt, (byggnad 27) att bygga europas och troligen världens modernaste lokaler för bland annat onkologi, kvinnosjukvård och förlossning med BB. Detta hade vi tvingats låna till eller avstå från utan vår finansiella styrka, nu kan vi betala kontant. Icke förty ser vi dock att 2009 och 2010 blir tuffa år och slutar inte staten att frysa statsbidragen blir det inte låttare.

* Finanspolicyn ser vi nu över i landstinget. I går var den upp till de beslut. Där lyfte jag bland annat frågan om vi verkligen skulle handla med hedgefonder och jag ser nu att de borgerliga lyfter det som sitt förslag. Bra om vi kan bli överens där. Vi anser dock att policyn inte är klar än och att ytterligare begränsingar inte kan uteslutas. Om Edward Riedel vill kalla en större försiktighet för förhalning och försöka ta populistiska poäng på detta så är det inte mycket jag kan göra åt det. Hoppas dock vi skall kunna fatta beslut om policyn i enighet när den kommetr tillbaka för beslut.

1 kommentar

Siffror, sanning, statistik och Edblom

Av , , 2 kommentarer 0

Ser att landstingsrådet Olle Edblom läst SKLs sammanställning över landstingens resultat för 2008. Dessa siffror liksom annat kan givetvis tolkas och presenteras olika, allt beroende på vad man vill bevisa. Jag tänkte ge min tolkning och dessutom ge länken till redovisningen så att var och en kan bilda sig en egen uppfattning.

Han skriver
" Så här ligger vi till i jämförelse med andra landsting i Norrland (Total resultat i miljoner kr)
Västerbooten -296
Norrbotten -264
Jämtland -95
Västernorrland – 130
Gävleborg -174
Dalarna -161"

Det minsta felet här är nog att han placerar Dalarna i Norrland, men det är antagligen okunskap, förhoppningsvis är även de andra felen det. De resultat han visar på är med landstingens värdepappersförändring inräknad. Något som varierar år från år och man får det sanna resultatet först när värdepapperen säljs. Detta vet Olle och han sitter även med i landstingsstyrelsens arbetsutskott där vi är överens om att det resultat som är det viktiga är det utan värdepappersförändringar. Eller har du ändrat dig Olle?
Tittar man på resultaten utan värdepapperens upp eller nergångar så är Västerbotten näst "bäst" i den norrländska klassen och på 14de plats i riket.

Resultat, % avvikelse

Dalarna -174, -2,44%
Gävleborg 40, 0,60%
Västernorrland -94, -1,48%
Jämtland -72, -2,17%
Västerbotten -296, -0,59%
Norrbotten -192, -2,96%

Ovan är alla S-styrda, tar även med Dalarna då den slank med hos Olle. En mer rättvisande och även positivare bild för landstinget i Västerbotten.
Tittar vi på de tre landsting som hade de "bästa" resultaten (procentuellt, vilket är rimligast att använda då landstingen är mycket olika i storlek) ser vi att Västra Götaland som styrs av en "höger-vänster koalition" har det bästa resultatet tätt följt av Uppsala och Örebro som styrs av högeralliansen respektive S. Svårt att se något mönster.

"Bäst"
Västra Götaland 756, 1,98%
Uppsala 175, 1,92%
Örebro 120, 1,66%

Låt oss titta nedan på landets tre "sämsta" och se om vi hittar ett "partimönster" i deras resultat. Norrbotten, Dalarna styrs av S och Kronoberg av högeralliansen. Märkligt inget "partimönster" här heller..

"Sämst"
Norrbotten -192, -2,96%
Kronoberg -122, -2,89%
Dalarna -174, -2,44%

Min poäng är att man kan visa mycket med siffror men knappast "bevisa" att Socialdemokrater skulle vara sämre på att hålla budget än landsting styrda av högeralliansen. Man kan givetvis även titta på vilka som var bäst på att ha så liten avvikelse från noll som möjligt. Här lyckas S i Kalmar bäst följt av två högerallianslandsting.

Minst avvikelse
Kalmar 7, 0,13%
Jönköping 17, 0,22%
Stockholm 216, 0,39%

Ja, så kan man hålla på och dribbla utan att någon blir klokare. Jag använder medvetet citat-tecken runt "bäst" och "sämst" då det inte säger speciellt mycket om detta då man bara jämför siffror från ett år utan djupare analys. Norrbotten kan mycket väl ha "stenkoll", men olika omständigheter gör att de ett enstaka år kan nå ett dåligt bokslutsresultat.

Det mönster som möjligen antyds är att befolkningsrika landsting, samt de i närheten av sådana verkar ha mindre bekymmer med sin ekonomi (Skåne, Stockholm och Västra Götaland är alla på plus). Detta talar i så fall för att vi snarast bör bilda större landsting i form av regionkommuner. Eller hur Olle?

2 kommentarer