Pandemiläget och vaccination i Västerbotten.

Börjar dagen med avstämning kring pandemiläget och vaccineringen. 

Vi har ett väldigt pressat och allvarligt läge i Västerbotten när det gäller smittspridning. Vi kan se en svag avmattning v 8 mot veckan innan, men fortsatt hög spridning. Vi har i Västerbotten den högsta smittspridningen per 1000 invånare i landet. I länet ser vi en markant minskning i Lycksele med en tredjedel smittade. Däremot så ökar smittspridningen i Skellefteå och Umeå.

Vi testar i särklass mest i Sverige. Förra veckan testades nästan 16000 och över 1100 av dem var positiva. Vi ser en stor ökning av smittade i åldersgruppen 0 – 18 år som vi inte riktigt sett tidigare. 

Vi har allt fler som vårdas på sjukhus och det är ett mycket ansträngt läge i vården på våra sjukhus. Så fortsatt gäller att inte träffa fler än de man bor med och när man handlar ska man åka ensam. Vi ska inte resa i onödan i länet samt det vanliga att tvätta händer etc. och använda munskydd.

När det gäller vaccin så får vi fortsatt liten tilldelning till länet. Riket är hittills lovat ca 3,75 miljoner doser. Men det är bara ca 1,1 miljoner doser som levererats. Detta drabbar alla län, men eftersom Västerbotten har betydligt yngre befolkning än våra länsgrannar så har vi fått betydligt mindre vaccin varje vecka.

Hittills fördelas vaccinet utifrån 80+, men v 13 fördelas det utifrån 65+ och ca v 15 kommer vaccinet levereras utifrån antalet invånare inom åldersspannet 18-64. Detta innebär att tilldelningen av vaccinet till Västerbotten kommer öka markant. Vi har hittills inte kastat nåt vaccin utan använder allt vi fått.

Vi är i slutet av fas 1. Många kommuner har varit klara länge men det är tillgången av vaccin som styr att vi har kvar en del i Umeå och Skellefteå och personer med hemtjänst och hemtjänstpersonal. Fas 2 har vi startat och i går eller idag så får alla 80+ brev om hur man bokar tid. Och fr.o.m i morgon den 3 mars kan man boka både för sig själv och för maka/make, sambo även om personen inte är 80+

Vi ser stor vaccinationsvilja i Västerbotten både av medborgare samt vårdpersonal. I Västerbotten har vi ca 20 000 invånare i åldersgruppen 80+. En stor del av dem är redan vaccinerad eller är på gång i fas 1. Hittills har 23307 doser vaccinerats i Västerbotten. Vi har erhållit ca 25000 vaccin till länet. Men registreringen släpar några dagar. Det är 7411 personer som även fått andra dosen.

🔹Inom kort kommer vaccinet att öka till ca 6-8 tusen doser till länet.

🔹Vecka 12, 13 planeras komma ca 10 000 doser

🔹V 11 kommer de två stora vaccinationsenheterna stå klara i Skellefteå och Umeå (Skellefteå arena och Nolia). Men varje hälsocentral ska också vaccinera och det kan komma att bli aktuellt med både kvälls- och helgöppet för att hinna vaccinera.

Vi vidhåller att stora delar av befolkningen ska vara vaccinerad vid halvårsskiftet som tidigare plan. Men det blir allt tuffare eftersom det kommer för lite vaccin. Så eftersom det finns risk att vi får anhopning av vaccin i maj-juni och det sannolikt kommer vara största delen av A-Z vaccin så kommer alla inte hinna få båda vaccinen innan halvårsskiftet. Folkhälsomyndigheten säger att det ska gå mellan 9 och 12 veckor mellan vaccinationstillfället gällande A-Z. Västerbotten har lagt fast att 10 veckor är vårt mål. Det innebär att om man får första vaccinet i juni kommer nästa vaccinationstillfälle bli efter sommaren.

För att lösa vaccinationerna av den stora massan och när vi kommer till fas 3 och 4 så finns upphandlingar med företag att tillgå ifall uppgiften blir övermäktig. Så vi har en kapacitet att vaccinera ca 35000/ vecka bara vi får vaccin. Så det känns tryggt. Som jämförelse kan vi notera att under höstens influensa vaccinerades ca 60 000 personer på 2 veckor i Västerbotten.

Avslutningsvis måste jag nämna nåt positivt också. Dels att det fortsatt inte finns tendenser till vinterkräksjuka eller andra sjukdomar vi brukar ha under februari, samt en positiv trend till att vi ser en liten minskning på antalet samtal till 1177 som rör covid-relaterade frågor.

Så håll i och håll ut så kommer även du att få vaccin!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.