Kommunstyrelsen idag. Med 22 ärenden på agendan samt många intressanta föredragningar. Viktiga ärenden som årsredovisning, hantering av över o underskott, olika reglementen och upsiktsplikter och medborgarförslag. 

Vi Kristdemokrater hade en motion som behandlades. Handlar om att vi vill utreda om vi kan sälja eller donera överbliven mat. Vi ansåg att man inte lyft samarbete med civilsamhället och att kunna donera mat via dem så vi begärde återremiss. Efter ajournering fick vi bifall till återremiss så får vi med även insatsen via civilsamhället innan vi fattar beslut om motionen.

Vi agerade i fler frågor bla annat om familjerådgivning. Vi kommer köpa tjänsten av Umeå kommun, vilket är bra. Men vi vet att i de familjer som familjerådgivning kan bli aktuell är det ofta problem att båda kanske inte prioriterar rådgivning och då anser vi Kristdemokrater att vi ska för barnens skull ha så låg tröskel som möjligt att få hjälp med familjerådgivning. Därför yrkade vi på avgiftsfria besök hos familjerådgivningen. Tyvärr så var vi enda parti som tyckte så. Men vi kommer igen i fullmäktige.

Årsredovisningen för Vännäs kommun är en rolig läsning. Flera miljoner bättre än budgeterat. En av orsakerna att vi jobbar envetet tillsammans i budgetberedning alla partier vilket gör att alla partier har samma information och vi håller hårt om börsen. Det har verkligen inte varit så alltid. Vi har haft kommunakuten hos oss när vi lånade till att betala ut lönerna. På den tiden var jag rektor på en friskola. Och kommunen hade inte likviditet att betala skolpeng till skolan eftersom börsen var tom. Men det är nu tack o lov historia.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.