Utveckling i Västerbotten

Vid onsdagens möte i regionala utvecklingsnämnden beviljades 8 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Nämnden fastslog även den regionala strategin för hållbar besöksnäring och en ny regional innovationsstrategi 2022-2030.

Den regionala innovationsstrategins vision är att Västerbotten ska vara ”En nytänkande smart region”, vilket är identiskt med prioriteringen i den regionala utvecklingsstrategin. Innovationsstrategin har två övergripande mål för länet: ”En innovationsmotor för hållbar utveckling” och ”Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser”.

Regional strategi för besöksnäringen 2022-2026

Den nu fastslagna strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som verkar i länet. Den bygger på många aktörers inspel och dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som fångar Västerbottens attraktionskraft: natur, kultur och måltid. Strategin handlar om att bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd att utvecklas på ett livskraftigt och hållbart sätt.

Projekt för regional tillväxt

Dagens beviljade projekt bidrar till ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, jämlika levnadsvillkor och stärkt kompetens och välfärd i Västerbotten.

De fem projekten är:

1. VX Connect
Region Västerbotten beviljas 266 716 kr.

Projekt avser att fortsätta vässa konceptet Västerbotten Experience, för att hjälpa turismföretagen att stärka deras förändrings- och omställningsförmåga samt förmåga till affärs- och produktutveckling och på så sätt stärka deras konkurrenskraft och lönsamhet. Fokus ligger på hållbar utveckling av affären och produkten, samt på digital mognad i form av bokningsbarhet och kunskap om kanaler.

2. Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter år 2-3
Region Västerbotten beviljas 3 040 067 kr.

Målsättningen med projektet är att uppnå jämlika levnadsvillkor, tillgänglighet och full delaktighet i samhället för alla människor allmänhet, och personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Projektet ska bidra till väsentliga och kapacitetstärkande förändringar som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att utbilda sig, få ett arbete, driva företag, delta i förenings- och samhällslivet och ha en god hälsa.

3. Skogsprogram Västerbotten 2022
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN beviljas 846 030 kr

Syftet är att Västerbottens regionala skogsprogram ska verka för en växande bioekonomi och stärka skogens roll i ett hållbart samhälle genom att vara
– En mötesplats för diskussioner om möjligheter och utmaningar inklusive konflikter
– En plattform för att driva samverkan och för att förverkliga idéer
– Ett kommunikationsnav för ökad kunskap om skogen och skogliga verksamheter, samt olika frågor kopplade till dessa

4. Ung Företagsamhet stöttar Studie- och yrkesvägledning i Västerbotten
UNG FÖRETAGSAMHET I VÄSTERBOTTEN beviljas 1 800 000 kr

I det här projektet vill UF Västerbotten tillsammans med kommunerna arbeta för att barn och unga i Västerbotten ska vägledas till framtidsval där hens kompetens kommer till sin rätt och matchar både individ och samhälle, anpassat efter arbetsmarknadens behov. Fokus är de snabba samhällsförändringar som sker och att på bästa sätt möta den stora efterfrågan på kompetensförsörjning.

5. Inkubatorkapacitet Norra Västerbotten 2022-2023
Arctic Business Incubator AB beviljas 2 000 000 kr

Projektet riktar sig till hållbara, innovativa tillväxtbolag i Västerbotten och ska bidra till ökad attraktionskraft, stärkt kompetens och välfärd i Västerbotten genom en kapacitetsökning av Arctic Business verksamhet i Västerbotten, genom att möta innovatörer, entreprenörer och stötta dem att skapa hållbara och innovativa startup-företag.

3 kommentarer

 1. brorson

  KD var alltså på väg föreslå att utskrivna rättspsykiatri-patienter skulle avtjäna resten av det straff, som är stadgat för deras brott, i fängelse, strax innan fängelsemotståndaren Peter Althin tog över …

  Jag har också presenterat förslag till mängdrabatt för dem, som har begått flera brott. Detta behövs för att slippa strafftider på flera hundra år i vissa fall. Men hur gör domstolarna nu? Såvitt jag vet, utdömer de straff i övre delen av straffskalan för det grövsta brottet, vilket innebär att alla brott inte ens tas med i straffmätningen. Såg att en åklagare avstått från att väcka åtal för ett tredje brott, när det ändå inte skulle leda till längre straff än för de två första brotten.

 2. brorson

  Jag fortsätter väl här, eftersom ämnet i föregående inlägg är långt ifrån uttömt. Expressen frågar idag om vården kommer att ställas till svars för det senaste dubbelmordet. Månen är inte en ost, även om Sveriges riksdag har bestämt att den är det. Riksdagen kan däremot besluta att mångrus, astronomer har tagit med från månen, får marknadsföras som ost i Sverige.

  DN skrev en gång att en mördare hade ”avvisats från en psykiatrisk inrättning” och alltså nekats vård för en psykisk sjukdom. Enligt domen hade mannen drabbats av akut leverinsuffiens och sökt hjälp hos Beroendecentrum, som emellertid hade stängt för dagen. Leverinsuffiens är inte en psykisk sjukdom, utan en somatisk sjukdom, som beror på långvarigt missbruk, och innebär att drogerna inte längre metaboliseras i levern, utan plötsligt rusar upp i hjärnan i höga koncentrationer, varigenom normala hjärnfuntioner slås ut. Också det en somatisk sjukdom.

  Jag ringde chefredaktören och frågade varför tidningen ljugit och hetsat mot psykiskt sjuka på ett sätt som liknar hets mot folkgrupp. Utpekar alla, som tillhör en viss grupp, för ett brott som har begåtts av en enskild person, som inte ens tillhör gruppen. Chefredaktören svarade att tidningen hade besätt att tidningen hade egna defintioner av psykisk sjukdom och psykiatriska vårdinrättningar. Publicisterna kräver att läkare, ska börja använda deras diagnoser, och driver kampanjer i det syftet, när ett avskyvärt brott har begåtts. Akut leverinsuffiens är ett ovanligt tillstånd, som nästan aldrig förekom innan de tidigare nykterhetsanstatlerna (”torkarna”) avvecklades.

  Althin anlitas nu som sanningsorakel av kvällspressen. Men inte ens läkare kan se in i andra människors hjärnor, vad de tänker, om de tänker begå brott. Det kan inte heller jurister göra, men jurister kan döma efter lagar, som har stiftats av politiker. Politiker ska däremot inte bestämma sjukdomskriterier, som läkare ska rätta sig efter.

  Det är en väldigt allvarlig sak att hålla någon fortsatt inlåst för att hindra honom att begå nya brott, när han har avtjänat straffet för sina tidigare brott. Men jag menar att det får inte finnas några genvägar, att det är en uppgift för jurister och politiker att skaffa fram rekvisiten för fortsatt inlåsning av de farliga. En jurist, som dömer efter lagen, ljuger inte. En läkare, som hittar på sjukdomar i statsnyttans tjänst, för att lagen kräver det, för att någon måste låsas in, ljuger.

  Problemet är att ingen kan veta helt säkert att en tidigare dömd person kommer att begå nya brott, även om det är en notorisk återfallsförbrytare. Men å andra sidan kan ingen domstol veta helt säkert, om en åtalad person verkligen har begått det brott, som han har åtalats för. ”Bortom rimligt tvivel”?

  • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

   Jag lägger ut dina tankar så långt. Hinner inte reflektera över det du skriver i sin helhet nu.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.