1. SÄPO grep islamist-ledare i Umeå 2. Löfvens kamp mot hedersförtryck på 1 Maj skyms då annan S-talare kopplar Förintelsen till samtal KD-SD.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

Ingress
Jag väntar just nu på nya uppgifter om kopplingarna mellan Raad Al-Duhan i Gävle och Umeå. Det är svårt att tidsbestämma när jag det nät av frågor som vi har lagt ut kommer att fånga fiskar. I väntan på detta känner jag mig tvingad att kommentera Socialdemokraternas anföranden i samband med årets 1 Maj. Men under fredagskvällen uppgav Västerbottens-Kuriren kortfattat en större lokala nyhet

Citat från VK:
En muslimsk ledare i Umeå togs på torsdagen i förvar av Säkerhetspolisen. Enligt uppgift till VK har mannen kopplingar till den imam i Gävle som sitter i förvar hos Migrationsverket för en tid sedan. Säpo kommenterar inte omhändertagandet för VK.”

SVT gav ytterligare några detaljer.

Citat SVT:

”Umeåbo med kopplingar till Gävle-imam tagen i förvar av Säpo

Publicerad igår 22.04

En Umeåbo som beskrivs som en muslimsk ledare har tagits i förvar av Säpo, skriver tidningen VästerbottensKuriren. Mannen har kopplingar till den imam i Gävle som Säpo omhändertog i april.

Mannen, som är i 50-årsåldern, har bott i Umeå i många år. Enligt källor till tidningen ska mannens familj ha fått informationen att det handlar om ett migrationsärende.

Gävle-imamen och hans son omhändertogs i Gävle 24 april och ska sitta i Migrationsverkets förvar.

Säpo varken kommenterar eller bekräftar ingripandet i Umeå, som skedde på torsdagen, men enligt Västerbottens-Kurirens uppgifter flyttades mannen till förvar i Stockholm på fredagen.”

_     _     _     _     _     _     _     _     _     _

 

Del 1: Löfven kom till Umeå för att tala klarspråk om hedersförtrycket
Skälet till att Stefan Löfven valde att tala just i Umeå på 1 Maj berodde med största sannolikhet på det interna upproret i Umeå mot partiledarens och S-partikongressens tydliga budskap till partiets medlemmar att de måste ta krafttag mot hedersförtrycket. Det naturliga vore ju annars att Löfven skulle ha talat i någon större stad som Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala.

För, som jag skrivit tidigare, förekom det rena pöbelfasoner hos flera av de socialdemokrater som sitter i Umeå kommunfullmäktige i samband med att vi, på mars-fullmäktige, diskuterade behovet av att kartlägga hedersförtryckets utbredning bland eleverna på Umeås skolor. Under debatten angreps vi av en allians bestående av en falang inom S, Vänsterpartiet och Nya MP i Umeå. Faktum är att alla dessa uppträdde som en pöbel. I ett av de värsta utfallen blev jag kallad ”islamofobisk” av en socialdemokratisk ledamot! Men det jag vill påminna om idag är att dessa pöbelfasoner alltså inte bara drabbade oss i Arbetarpartiet, utan framförallt det budskap som kom från Stefan Löfven och S-kongressen – uttalat endast två dagar tidigare!

 

Del 2: Löfvens budskap på S-kongressen
Låt oss repetera vad Stefan Löfven sa på S-kongressen, angående kampen mot hedersförtrycket: ”Socialdemokraterna ska vara den ledande kraften i Sverige för det här arbetet…”. Löfven sa också: ”Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga”.

Dessa pöbelfasoner i Umeå blev en riksnyhet. Socialdemokraterna i Umeå skämde ut Stefan Löfven och utmanade hela S-kongressen. För mig är det uppenbart att både den centrala ledningen för S, och den lokala, var tvungna att sätta ned foten. Som ett första steg fick S-ledamoten som kallat mig ”islamofobisk” göra en offentlig pudel och sedan deklarera att han inte skulle delta mer i denna debatt. Det andra steget var att S-kommunalrådet i Umeå, Hans Lindberg, skrev ett skarpt och bra blogginlägg riktat mot de som framstod som försvarare av hedersförtrycket.

 

Del 3: Löfven satte ned foten på 1 Maj i Umeå
Därför ser jag alltså Stefan Löfvens deltagande på 1 Maj i Umeå som ytterligare ett steg i att sätta ned foten mot de rabiata motståndarna till att S ska bli den ledande kraften i kampen mot hedersförtrycket (en kamp i vilken vårt förslag på en kartläggning av nämnda hedersförtryck borde ha sin givna plats).

Och på 1 Maj i Umeå upprepade, glädjande nog, Löfven sitt budskap från den socialdemokratiska partikongressen. I en passage i sitt tal sa Löfven följande:

”…det vi kan göra för att hedra Sara, Fadime, Pela, Abbas, Maryam, Ramin och så smärtsamt många fler som har mördats. Det är att belysa, bemöta och bekämpa det förtryck som fortfarande drabbar tusentals – med ordet ’heder’ enbart som en usel ursäkt. Och det här arbetet har stärkts: i rättssystemet, i socialtjänsten och också i skolorna. Nu går vi vidare för att skärpa straffen och dessutom få socialtjänsten att agera och ingripa tidigare.”

Detta följde Löfven upp med ett budskap som var riktat mot bland annat de medlemmar inom S i Umeå som betedde sig som en pöbel då vi i Arbetarpartiet tog upp behovet av en kartläggning av hedersförtrycket i kommunfullmäktige den 25 mars. Han sa följande:

”Men hela samhället måste göra sitt.

Också du.

Känn till det här förtrycket. Se det. Avsky det och bekämpa det.”

Jag hoppas att detta budskap gick hem inom S-leden. Jag tycker också att en kartläggning av det hedersförtryck som ska bekämpas ryms inom ramen för den socialdemokratiske partiledarens budskap!

Jag hoppas att Stefan Löfven och Hans Lindberg tillsammans har lyckats påbörja en förändring av den extremt negativa attityd till kampen mot hedersförtrycket som många ledamöter i S fullmäktigegrupp gav uttryck för den 25 mars. För då, i debatten på mars-fullmäktige, var det Arbetarpartiet som agerade i Löfvens och S-kongressens anda – understödda av M och KD!

 

Del 4: Intellektuell härdsmälta
Vi vill ge både ris och ros till Socialdemokraterna på 1 Maj i Umeå. Vi har valt att lyfta fram Löfvens formuleringar om hedersförtrycket som rosor. Men det fanns även ris. Och här väljer vi att lyfta fram ett häpnadsväckande, okunnigt och därmed vulgärt, utdrag ur det anförande som hölls av Lina Farhat från S-kvinnorna i Umeå. Låt oss citera:

”Jag blir förskräckt när jag ser att rasism, islamofobi och våld normaliseras. Påminner inte detta om judars situation under Hitlertiden? Kom ihåg kära medmänniskor, Förintelsen började inte med gaskamrarna. Högern har aldrig varit så bra organiserad i Europa. Men de mobiliserar i detta nu för att ta makten. Samtidigt håller det på att bildas ett nytt högerblock i Sverige. Ingen har väl missat att KD med Ebba Busch Thor i spetsen kommer att samtala med Sverigedemokraterna.”

Detta måste betecknas som en intellektuell härdsmälta. Resonemanget brister så till den milda grad när det gäller respekt för kunskaper, logik, hederlighet samt Förintelsens offer – och den kollektiva skuld som efterkrigstidens många generationer av tyskar lever med än idag – att resonemanget ovan enbart kan betecknas som just en intellektuell härdsmälta.

Vi har tidigare talat om pöbelfasoner inom S i Umeå. Men trots detta utgör det här lågvattenmärket framför andra. Låt oss börja med Förintelsen.

 

Del 5: Lina Farhat förringar Förintelsen
Genom en historiskt obegriplig koppling förringar Lina Farhat Förintelsen. Att förringa Förintelsen brukar förknippas antingen med nynazister eller med islamister – från Muslimska Brödraskapet och salafiströrelsen! Detta är inte acceptabelt. Fortsätter Lina Farhat i samma stil kommer hon att hamna i samma kategori.

Det är inte heller acceptabelt att göra en koppling mellan Förintelsen och Kristdemokraternas samtal med SD. Men det är just detta som Lina Farhat gör. Det spelar ingen roll att hon försöker dölja denna koppling mellan Förintelsen, å ena sidan, och samtalen mellan KD och SD, å andra sidan, genom ett par förvirrade meningar om att högern försöker ta makten.

Hennes uttalanden föranleder en del frågor:
– Menar Lina Farhat att högern planerar att ta makten på samma sätt som Hitlers brunskjortor; eller bygger hennes koppling mellan Förintelsen och samtalen KD-SD på att högern satsar på att vinna valet till EU-parlamentet; eller syftar Farhat på något annat? Det vore intressant att veta – om hon är kapabel att förklara vad hon syftar på.
– Menar Lina Farhat att det skulle vara odemokratiskt om högern vann valet till EU-parlamentet? Var Lina Farhat av den uppfattningen att alliansregeringarna 2006-2014 var odemokratiska? En sådan uppfattning skulle kunna ge upphov till en ”intressant” diskussion… (obs, ironi)
– När det gäller Lina Farhats upprördhet över samtalen KD-SD (som leder henne till att associera till Förintelsen) vill jag påminna henne om att hon talar om ”samtal” som ska ske i framtiden. Det finns annat som Lina Farhat skulle kunna bli upprörd över – och som sker i nutid. Det är att hennes S+MP-regering styr Sverige på en budgetreservation som är utarbetad av M och KD samt genomröstad i riksdagen med hjälp av SD! Sverige styrs alltså, genom en aktiv socialdemokratisk handling, på en budget som inte hade varit möjlig utan en aktiv medverkan av… Sverigedemokraterna! Har Lina Farhat något att säga om detta? Tror hon att alla andra i Sverige saknar minne, eller är dumma i huvudet?

 

Del 6: Jimmie Åkesson statsminister 2022?
En sak är säker. Med sådana agitatorer som Lina Farhat kommer Socialdemokraterna inte att styra Sverige efter valet 2022. Om sådana som Farhat får hållas är det inte otänkbart att näste statsminister heter Jimmie Åkesson. Skälet till detta är att S kommer att förlora ytterligare röster till SD som därmed blir Sveriges största parti.

Innan Lina Farhat använder Förintelsen som slagträ mot partier som samtalar med SD bör hon återigen fundera igenom betydelsen av att regera på en budgetreservation som aldrig hade gått igenom i riksdagen utan SD:s aktiva stöd. Eller är denna reflektion för mycket begärt av en socialdemokratisk talare på 1 Maj som ”värmde upp” publiken åt Stefan Löfven?

 

Avslutning
Jo, jag måste bara avsluta med att påminna om att SSU, på en rad orter över hela Sverige, kallade den budgetreservation som S+MP-regeringen har regerat på efter valet för ”katastrofbudget”. Detta skrivet ifall Lina Farhat har glömt den detaljen.

Jo, det var faktiskt en sak till: Hur många sorts socialdemokrater finns det idag egentligen? Det vore trevligt om det fanns fler som påminde om tidigare generationers socialdemokrater, enligt min mening, och finns ni är ni som alltid välkomna till Arbetarpartiet – om ni skulle bli less på talare som Lina Farhat.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

10 kommentarer

 1. Alejandro Caviedes

  Hej Jan!

  Vad gäller din teori om att Stefan skulle valt ut Umeå för att tala på första maj för att läxa upp Socialdemokraterna i Umeå, så ser jag att du stödjer denna tes på påståendet att ”Det naturliga vore ju annars att Löfven skulle ha talat i någon större stad som Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala.” Jag kan då upplysa dig om att våra partiledare placeras alltid ut i storstäderna på första maj utom året efter valet. T ex så höll Stefan sitt förstamajtal i Sundsvall 2015. Juholt höll sitt förstamajtal i Falun 2011, och Mona Sahlin höll sitt förstamajtal i Kalmar 2017. Du hade kunnat spara dig massa tid om du hade googlat på detta, så hade du sluppit ägna massa tid och text åt att skriva absurda teorier.

  Det är synd att du inte var på vår manifestation så du kunde lyssna på vår partiledares tal. I likhet med Lina Farhat, tog han upp moderaternas och kristdemokraternas närmanden till SD som han kopplade till nazismen. Expressen uppmärksammade också detta i sin rapportering av Stefans tal:

  ”Högerextremism var i fokus när Stefan Löfven höll sitt första maj-tal. Då riktade han skarp kritik mot M och KD, som han hävdar öppnat dörren för dess strömningar.
  – Jag kan förstå att de behöver göra något, men det innebär inte att man behöver börja snegla på ett parti som en gång grundades av vit maktrörelse, säger han”. https://www.expressen.se/nyheter/lofvens-kritik-mot-m-och-kd-i-forsta-maj-talet/

  Jag som stod bredvid scenen mitt emot första raden där Stefan satt, och kunde se honom nicka instämmande när Lina påpekade i sitt tal att moderaternas och kristdemokraternas flörtande med SD påminner om den normaliseringsprocess som föregick förintelsen.

  Vad gäller din uppmaning riktad till ”tidigare generationers socialdemokrater” att gå med i Arbetarpartiet, så undrar jag om du inte ser ironin i att ngn som blivit utesluten ur Socialdemokraterna pga entristisk infiltration tar sig friheten att avgöra vilka som är och inte är ”riktiga” socialdemokrater. Ditt partis och mitt partis program skiljer sig väldigt mkt. Våra sätt att arbeta skiljer sig väldigt mkt. Och inte minst vårt förhållningssätt till sanning och fakta, verkar vara en annan viktig sak som skiljer oss från dig.

  Alejandro, ordf i Umeå arbetarekommun

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Alejandro Caviedes.
   * Det är ironiskt att JAG måste FÖRSVARA Stefan Löfven mot ditt försök att DRA NED innehållet i det Stefan Löfven sade till den extremt låga nivå som innehållet i det som Farhat sade. Stefan Löfven kopplade ALDRIG ihop samtalen mellan KD-SD med FÖRINTERLSEN.
   * Skälet till att jag skrev min blogg var att Farhat förminskade FÖRINTELSEN genom att göra detta. Det är alltså denna koppling mellan KD-SD och FÖRINTELSEN som Farhat gjorde som har upprör så många. Jag är en av dem.
   * Idag delar vi ut vårt Umeblad till drygt 20,000 hushåll. Jag är även mycket intresserad av säkerhetspolisens agerande mot en av dem misstänkt/jihadist här i Umeå. Det kan därför dröja lite innan jag besvarar HELA din långa kommentar.
   Jag måste dela ut Umeblad nu.
   Men jag återkommer.

   • Alejandro Caviedes

    Jan, att du anser dig vara den som försvarar Stefans tal har att göra med att du uppenbarligen flera decennier efter din uteslutning ur Socialdemokraterna fortfarande ser dig själv som en äkta socialdemokrat – till skillnad från alla andra socialdemokrater som du målar upp som falska socialdemokrater. Men om du då är mer socialdemokrat än alla andra socialdemokrater, hur kommer det då sig att du leder ett parti som inget annat gör än att kasta skit på socialdemokraterna? Det får du gärna fortsätta göra. Det är ju det som en opposition ska syssla med. Men att samtidigt utnämna dig själv till den sanne uttolkaren och försvararen av den socialdemokratiska partiledarens budskap mot hans egna partimedlemmar och förtroendevalda är ju bara skrattretande. Inte minst när det parti vars talan du gör anspråk på att föra är ju självaste de parti som uteslutit dig. Du verkar inte riktigt ha kommit över det. Jan, du må vara smart, kunnig, erfaren och allt vad du vill. Men du är inte socialdemokrat. Jag tror att din trovärdighet som ledare för ett oppositionsparti skulle stärkas om du insåg detta.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Hej Alejandro,
     Du har fått vänta på mitt svar alldeles för länge och för det ber jag om ursäkt. Vi har delat ut Umebladet till drygt 20 000 hushåll. Jag har också känt mig nödsakad att fortsätta kampen mot islamism och jihadism. Men här kommer svaret.

     Som jag påpekade i mitt första svar så fanns det en avgörande skillnad mellan det Stefan Löfven sa och det som Lina Farhat sa. Båda kritiserade samtalen mellan KD och SD. Men Stefan Löfven jämförde inte dessa samtal, indirekt, med Förintelsen. Det gjorde däremot Lina Farhat. Detta är en skandal. Och det var om denna skandal som jag skrev en av mina bloggar.

     Låt oss återgå till hedersförtrycket. Det jag och övriga från Arbetarpartiet sa, i samband med debatten i Umeå kommunfullmäktige om behovet av en kartläggning av hedersförtrycket, låg mycket närmare det Stefan Löfven hade sagt två dagar tidigare på S-kongressen, än vad socialdemokraterna i Umeå kommunfullmäktige förde fram. I just denna fråga och debatt – frågan om hedersförtryck och debatten i Umeå kommunfullmäktige den 25 mars – låg vi närmare Stefan Löfven än dina partikamrater i fullmäktige. Detta är vad jag skrev i bloggen. Detta är vad jag säger nu.

     Detta betyder inte att jag anser mig vara socialdemokrat.

     Det betyder inte heller att jag anser mig vara den främste uttolkaren av den socialdemokratiska politiken i allmänhet. Det jag dock kan konstatera är att jag saknar socialdemokratin från 1975. Då kunde man läsa följande i partiprogrammet: ”I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor”.

     Idag är denna passage struken ur det socialdemokratiska partiprogrammet. Men vi i Arbetarpartiet kan försvara varenda rad i ovanstående passage. Socialdemokratin har förändrats. Jag vill inte tillbaka till Socialdemokraterna. Mitt politiska engagemang går ut på att stärka Arbetarpartiet. Däremot har vi en gemensam historisk tradition och därmed beröringspunkter. Även vi utgör en del av arbetarrörelsen. Men vi är inte socialdemokrater. Detta hindrar naturligtvis inte att vi, i en enskild fråga vid ett enskilt tillfälle, kan stå närmare Stefan Löfven än ett begränsat antal kommunfullmäktigeledamöter från S i Umeå. Det borde vara lätt att förstå.

     Till sist: Socialdemokratins historia efter 1994 är historien om ett parti som har tappat nästan 4 av 10 väljare. Dessa har, direkt eller indirekt, hamnat hos SD. Jag anser att det är Arbetarpartiets plikt att vinna dessa väljare bort från SD – till Arbetarpartiet. Problemet med Socialdemokraterna är att de saknar denna ambition. Jag har aldrig hört Stefan Löfven säga rakt ut att det är socialdemokratins mål att återvinna arbetare som idag röstar på SD. Här finns det en stor skillnad mellan oss i Arbetarpartiet och er inom socialdemokratin.

     Det är synd.

 2. Ville-Valle

  …starkt jobbat Jan Hägglund! Att Alejandro Caviedes känner sig tvingad att försöka förminska och förlöjliga ditt arbete Jan Hägglund är det ultimata beviset på att du rört ordentligt i grytan med ditt gedigna och informativa arbete som öppnat många ögon hos den breda allmänheten…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Ville-valle.
   Tack! Det är ironiskt att JAG måste försvara Stefan Löfven mot Caviedes. Löfven kopplade ALDRIG ihop samtalen mellan KD-SD med FÖRINTELSEN. Det var detta som Farhat från S-kvinnorna gjorde. Och det var därför som jag skrev mitt senaste blogginlägg. Självklart är Löfven kritisk mot alla samtal mellan allianspartierna och SD. Hans minoritetsregering bygger ju på att SD hålls isolerat. Men, återigen, Löfven kopplade aldrig ihop FÖRINTELSEN med framtida samtal mellan KS-SD. Löfven förminskade aldrig FÖRINTELSEN. Det var detta som Farhat gjorde. Och för detta ska hon kritiseras. HÅRT.

 3. Petter

  Under andra världskriget fick tyskarna tillåtelse av den socialdemokratiskt ledda regeringen att upprätta magasin för förnödenheter i Luleå för vidare distribution till de stridande förbanden i norra Norge och Finland. I Luleå hade Hitler ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar som transporterades, på väg eller räls, till de tyska stridande trupperna i norra Norge och Finland. Utan allt hö och halm hade de drygt 60 000 hästarna och mulåsnorna i den tyska Lapplandsarmén inte klarat sig i många dagar. Luleå blev med den socialdemokratiskt ledda samlingsregeringen godkännande Adolf Hitlers eget enorma skafferi för att försörja kriget i norr!
  Med Socialdemokraternas tillstånd skeppade Nazityskland tonvis med förnödenheter till Luleås hamn och på vägen hem hade man fartygen fyllda med kullager och den så viktiga järnmalmen för att kunna framställa mer vapen. Allt godkänt och sanktionerat av Socialdemokraterna, samma parti som Stefan Löfven idag kallar ”ett anständigt parti”! Sen åker Löfven runt och smilar upp sig ihop med Saud Arabiens ledare, viktigt för svetsarn att synas och glänsa.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Petter.
   Jag känner till Sveriges export till Tyskland av olika produkter som kom den tyska krigsindustrin till godo. Jag känner till att Sverige tillät vad som med tiden blev väldigt många transporter av tyska soldater genom Sverige. Med mera. Det jag däremot inte känner till är de enorma lager av förnödenheter i Luleå som du skriver om.
   Kan du uppge någon källa till dessa uppgifter?

 4. Lars Gidlöf

  Hej
  Signaturen Petter verkar inte riktigt veta vad han pratar om. han skulle gärna få förklara hur fartyge, från Luleå tog med sig kullager till Tyskland. Var fanns denna kullagerfabrik i Luleå???

  Det som är kännt är att från Lysekil exporterades mkt kullager under kriget i snabba småbåtar till England, då vår enda kullagerfabrik låg i Göteborg.

  Släpp inte fram kommentarer på folk som är anonyma, det blir mer och mer ”fake news” av er politiker då man kan egentligen skriva vilken lögn som helst och få den publicerad.

  Undrar om inte demokratin skulle må mkt bra av en hel del nätcensur

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.