Etikett: Bostaden

Angående utförsäljningen av Bostadens hyresrätter

Av , , 2 kommentarer 43

I. Politiskt
Motståndet mot en utförsäljning av ”AB Bostaden i Umeås” hyresrätter har varit en bred förankrad ståndpunkt hos alla utom hos vissa av de borgerliga partierna i Umeå.

Nu har emellertid även Socialdemokraterna svängt i denna fråga. Det finns inga långsiktiga garantier för att inte den nya ägaren kommer att omvandla lägenheterna till bostadsrätter – efter valet 2018. Det parti som hårdast drivit kravet på utförsäljning av Bostadens hyresrätter har varit Moderaterna under Anders Ågren. Socialdemokraterna har argumenterat emot efter två linjer: dels den ideologiskt, dels den praktiska (Bostaden HAR de pengar som företaget behöver för att klara den planerade nybyggnationen). Det senare har även bland annat Centerpartiet hållit med om vid minst ett av de senare tillfällen då en utförsäljning har diskuterats i fullmäktige. Bostadens soliditet (eget kapital i förhållande till låneandelen) är varit mycket god. Detta innebär att Bostaden kan klara ett ökat behov av ökat nybyggande genom att ta större lån än tidigare – och ÄNDÅ ligga bra till soliditetsmässigt vid en jämförelse med riksgenomsnittet för kommunala hyresrättsföretag.

Det handlar inte om några större förändringar vad gäller den praktiska situationen. Det handlar främst om en ideologisk omsvängning från Socialdemokraternas sida – till en uppslutning bakom främst Moderaterna.

II. Brist på demokrati
I formfrågan gränsar detta till en kupp. a) Nästan alla partier har redovisat sina budgetförslag, b) på förra mötet med Umeå Kommunfullmäktige (i maj) diskuterades bostadsförsörjningsprogrammet. INGET sades då om denna utförsäljning. Men det hade självklart varit möjligt att informera fullmäktige om vad som var på gång vid detta tillfälle. c) Kommunstyrelsen är inkallad till ett extra möte i morgon måndagen den 12 juni för att behandla denna fråga (utförsäljningen). Detta är nödvändigt enligt lag för att snabbt kunna driva igenom utförsäljningen måndagen den 19 juni (i samband med budgetfullmäktige). men det finns inget som helst beslutsunderlag i sakfrågan i handlingarna till detta möte, d) tidpunkten är omsorgsfullt vald för att undvika en offentlig debatt – midsommarhelgen följer ju direkt efter, e) de partier som ligger bakom detta – Socialdemokraterna samt borgarpartierna – har givetvis känt till detta under en längre tid. Men de har medvetet valt att undanhållit övriga – i och utanför fullmäktige – information om denna djupgående ideologiska vindkantring mot en borgerlig, löntagarfientlig, politik.

Arbetarpartiet går emot utförsäljning och vill samarbeta med andra som tycker likadant.
AP har tidigare – precis som socialdemokraterna, MP samt (V) – alltid aktivt och skarpt motsatt oss alla borgerliga förslag om utförsäljning av ”allmännyttan”. För oss är det en självklarhet att stå fast vid vårt motstånd mot en utförsäljning. Vill vill samarbeta med andra partier och grupper – i och utanför fullmäktige – som vill bilda opinion för att stoppa denna utförsäljning.