Utbildning och karriär

Vikten av datautbildning

Av , , Bli först att kommentera 1

computer

Tekniken har utvecklats och det går fort. Datorer är en stor del av hur vi idag kommunicerar, därför är det viktigt att ha en god förståelse för hur datorer fungerar. Var och varannan som går till jobbet har arbetsuppgifter som inkluderar att sitta vid datorn. Lika så kräver lärare av elever i den moderna skolan att det skrivs på datorer. Detta är en tydlig utveckling som visar på att det i den tidiga skolåldern är viktigt med undervisning i datorkunskap.

Datorer kommer inom en snar framtid att bli det främsta sättet att kommunicera via. De är även centrala för vårt sätt att lagra och hantera information. Bristande kunskap om datorer är lite som att inta kunna varken skriva eller tala ordentligt.

Olika yrken kräver olika kunskaper och erfarenheter, men nästan alla involverar användning av datorer. De flesta yrken har till och med ’en god datorkunskap’ som grundläggande krav. Att vara bra på sitt jobb och utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt vet vi är viktigt, men för att effektivisera det är desto viktigare att kunna använda en dator.

I och med det snabbt växande datorberoende samhället har det redan uppstått en klyfta mellan yngre och äldre. Många barn har idag tillgång till en dator i hemmet, men långt ifrån alla. Man ser en tydlig kunskapsskillnad mellan barn i bostadsområden med medel- och höginkomsttagare och barn i områden med låginkomsttagare. Här spelar skolan en viktig roll genom att, redan från skolstart ge alla barn datorutbildningar.

Världen över finns datorutbildningar som lär ut just att använda en dator effektivt. Utbildningar riktar sig till både yngre och äldre, erfarna och oerfarna, i alla klasskikt av samhället. Något så simpelt som att starta en dator, skapa mappar eller skicka mail är exempel på vad den mest grundläggande kursen kan innefatta. Ofta är det äldre personer, den generationen som inte har växt upp med datorn, som mest behöver en grundläggande kurs.

Bli först att kommentera