Leif Ahlmark, Vilhelmina

Bara förlorare!

Av , , 5 kommentarer 10

 

Måndagens kommunfullmäktige sammanträde har gett en mycket besk eftersmak. Kommunstyrelsens ordförande Maria Kristoffersson tyckte att frågor var ”fåniga” och ledamoten KG Abramsson sade att han egentligen borde ”remma upp” henne om hon vore en vanlig människa d.v.s. om de inte vore släkt.  Maria K. bad sen om ursäkt vilket jag tycker var rätt. Enligt min mening skall alla frågor respekteras. Där kan jag möjligen vara självkritisk då jag inte rättade henne som ordförande särskilt med tanke på den uppförandekod som samtliga partier antagit.
KG:s uttryck ”att remma upp” hörde jag däremot inte p.g.a. att han vände sig mot Maria K. Flera andra ledamöter missade det också. Jag fick det dock klart för mig i anförande efteråt och hade sannolikt reagerat om jag hade uppfattat det.
Jag tror naturligtvis inte att KG Abramsson bokstavligen menade att han fysiskt skulle ”remma upp” Maria K. men detta till trots så var det ett olämpligt uttryck som varken skall förekomma i fullmäktigesalen eller i samhället i stort. Det är dock en svår balansgång att som ordförande veta var exakt man skall lägga gränsen för ett uttryck eller skämt, är det för strama ”tyglar” på vad man får eller inte får säga så kanske talarna inte vågar uttrycka sin mening. Jag tycker personligen att det skall vara ”högt till tak” men på ett juste sätt.
Jag hoppas att politiken slipper den här typen av uppmärksamhet framgent för det finns viktiga frågor i vår kommun som behöver hanteras med all den energi som kan uppbådas.
Det är det vi är valda av medborgarna för att sköta!
 
Leif Ahlmark
Kommunfullmäktiges ordförande.
5 kommentarer

Intressant läsning

Av , , 3 kommentarer 4

 

Läser Aftonbladet idag och hittar en grafik där man kan se hur arbetslösheten har förändrats kommun för kommun mellan oktober 2006 och september 2009. 
Jag väljer jämföra min kommun Vilhelmina mot den kommun jag är uppvuxen i nämligen Eskilstuna.
Jag börjar med E-tuna som 2006 hade 2584 arbetslösa och 2009 4467. En kraftig ökning av arbetslösa.
Hur är det då med Vilhelmina? Jo, oktober 2006 hade vi 227 arbetslösa men september 2009 var det 182.
Vilhelmina har gått emot strömmen och minskat sin arbetslöshet.
 
Intressanta siffror med tanke på den sosseledda oppositionens massiva kritik på Allians för Vilhelmina. De här siffrorna borde, för dem, vara extra trovärdiga eftersom de publiceras i Aftonbladet, eller?
3 kommentarer

CCTV

Av , , 2 kommentarer 0

Högre uppklarandeprocent och brottsförebyggande kontra värnandet av integritet?

 

Jag såg tv programmet ”Efterlyst” i förra veckan, där togs ett fall upp från Karlstad då en man vid 2 olika tillfällen trakasserade 2 unga kvinnor sexuellt på en buss och sedan följde efter dem när de klev av bussen.  De blev ikapp sprungna och utsatta för grov misshandel. Den här individen accepterade inte att bli avvisad i sina sexuella närmanden. Det filmades av bussens övervakningskamera. I går kväll såg åter på veckans program och fick då höra att en man av utländskt ursprung hade anhållits redan dagen efter med hjälp av den här filmen. Polisen i Karlstad medgav att tv programmet var direkt avgörande för att ett gripande kunde ske.

I min värld är det klart viktigare att vi tillåter övervaknings kameror i samhället än att falla för integritetsväktarnas argument om att vår integritet kränks. Vad spelar det för roll om du eller jag blir filmade, bara de som begår en brottslig handling har något att frukta.

För mig är fördelarna uppenbara, färre brott p.g.a. avskräckande effekt. Uppklaringsprocenten blir klart högre om trots allt ett brott begås och förövaren hamnar på film.

Jag hoppas att de styrande i Sverige tar steget fullt ut nu och vågar prioritera detta brottsförebyggande arbete som samtidigt får bort brottslingar från gatan då fler fall leder till fällande domar.

Ett tryggare samhälle vill vi alla ha!  

2 kommentarer

Glädjande besked för Norrland och Tullverket.

Av , , Bli först att kommentera 0

För ett tag sedan skrev jag om det tråkiga besked som Tullverket kom med om att de skulle i princip lägga ned verksamheten i Umeå! Idag blir jag då väldigt glad över att de gör det precis motsatta, de utökar. Visst är det glädjande varje gång förnuftet segrar!

Följande står att läsa på Västerbottensnytts hemsida idag:

’För drygt ett år sedan skulle Tullverket i Umeå i stort sett läggas ner, men efter att ha fått en förbättrad budget från regeringen nyanställs istället sju personer som ska arbeta med en ny operativ norrlandsenhet i Umeå.

Under måndagen presenterades Tullverkets nya inriktning för brottsbekämpning i Norrland. Med noggrannare prioriteringar, bättre samverkan och mer kriminalbaserad verksamhet istället för gränsskydd ska tullverkets brottsbekämpning bli dubbelt så bra år 2012 som den var 2007.

Förutom en nationell enhet skapas en ny operativ norrlandsenhet med 40-talet medarbetare som styrs från Umeå och som leder arbetet i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Av de 15 personer som kommer att jobba i Umeå nyrekryteras sju personer. En chef, en projektledare, en koordinator samt fyra personer som kommer att arbeta med brottsutredning.

Enligt Tullverket ökar smugglingen av droger via internet vilket finansierar grov brottslighet i Norrland, även på det området ska tullverket bli effektivare genom samverkan med det regionala underrättelsecentrum som skapas i Umeå.’

Leif

Bli först att kommentera

De värdekonservativa väljarna kan göra KD stort!

Av , , 4 kommentarer 0

Partiet har en potential som de övriga riksdagspartierna saknar. Det är en slutsats man drar av den artikel och undersökning som debattören Roland Poirier Martinsson presenterar i en debattartikel i DN i samband med Göran Hägglunds framträdande i Almedalen.
I en intervju med förra partisekreteraren Lars Stjernqvist (s), för några månader sedan, kunde man läsa om hans förvåning över att inte Kristdemokraterna lyfte till det där riktigt stora partiet i svensk politik. Hans mening var att partiet bär i huvudsak de värderingar som de allra flesta svenskar ställer upp på.
I ett morgonsamtal mellan två politiska analytiker för ett tiotal år sedan var överensstämmelsen stor om partiets framtid. På den borgerliga sidan skulle finnas endast två jämnstora partier, moderaterna och kristdemokraterna. Kristdemokraterna bedömdes ha sina stora väljargrupper i småstäder och ute på landsbygden. Debattören är i huvudsak av samma mening.
Roland PM pekar i sin artikel på det faktum att samtliga partier lämnat frågorna kring de konservativa värderingar som omfattar nästan tre fjärdedelar av svenska folket. Här återfinns frågor som "fri företagsamhet, starkt försvar, lag och ordning, men som också ser hur detta är beroende av värderingar som stöder en fri skola, personligt välfärdsansvar, färre aborter, ett gott klimat för familjen och över huvud taget ett starkt civilt samhälle?" Det civila samhället ska stärkas gentemot statens och myndigheters kontroll och minska detaljstyrandet av den enskilde och familj.
Debattören har låtit göra en Demoskopundersökning för att se vilket underlag kristdemokraterna har att inta det i stort övergivna värdekonservativa fältet. I samma veva lät han också United Minds studera samma människor i åtta fokusgrupper och från fyra olika städer. Undersökningen genomfördes som samtal i grupp. Undersökningarna pekar tydligt och entydigt åt ett håll där kristdemokraterna skulle kunna attrahera en stor mängd människor i alla socialgrupper. Om resultatet tas på allvar kan KD växa till ett av de största partierna i svensk politik med en väljarpotential som närmar sig de mellaneuropeiska kristdemokratiska partierna. Detta är möjligt om partiet intar en tydligare värdekonservativ hållning och fångar upp de värderingar som värderas högt av de flesta svenskar.
Demoskops undersökning ger vid handen att flera än 7 av 10 svenskar instämmer i följande frågor;
? Alla har lika värde och ska ha samma rättigheter oavsett ursprung, religion eller sexuell läggning.
? Företagsamma invandrare är bra för Sverige.
? Vuxna människor har en plikt att försörja sig själva.
? Politiker ska inte bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas.
? Många som lever på bidrag skulle kunna arbeta.
? Sverige borde få exportera snus till resten av EU.
? Det daltas för mycket med brottslingar.
? Fler poliser och längre fängelsestraff ökar tryggheten i samhället.

Debattören gör bl.a. följande summering av de båda undersökningarna. "Man betonar traditioner och familj och visar öppenhet gentemot invandrare och minoriteter. Män och kvinnor anses vara i grund och botten olika, samtidigt som synen på homosexuella kan sammanfattas med att enskilda människor får leva som de vill: generellt är det en icke-fråga för gruppen, också när det gäller rätten till giftermål. Man har inga problem med invandrares osvenska egenskaper. Inom rättsväsendet läggs för mycket resurser på brottslingen och för lite på offret."
Vidare summeras att, " Principiellt motstånd till välfärdsstaten saknas, däremot reagerar man häftigt mot fusk, politiskt principrytteri och överutnyttjande av systemen. Det svenska samhället bygger på förtroende, missbruk är ett angrepp på det som håller oss.
Debattören menar också att det är slående hur ointresserade/ovana denna stora grupp är av att diskutera politik. En tolkning kan vara att fortfarande finns det inget parti som formulerar deras outsagda frågor.
Efter det katastrofala EU-valet har det goda skett att diskussioner förs både inom och utanför partiet om behovet av förnyelse och en politisk profilering som intar det tomma värdekonservativa fältet. Göran Hägglund visat vilja åt detta håll men vill inte använda begreppet "värdekonservativ" om kristdemokraterna utan föredrar begreppet "värdeorienterat parti". Partiet har idag möjlighet att som enda riksdagsparti anta utmaningen att bli de toleranta värdekonservativa svenskarnas röst och ge ord åt de outsagda men för gruppen högst betydelsefulla vardagsfrågorna.
Almedalstalet gav en riktningsvisning åt det hållet. Den som är intresserad av Roland PM:s artikel hittar den i DN 090702.

4 kommentarer

Därför röstar jag i EU valet 7 juni!

Av , , 1 kommentar 0

Hur ska vi få ihop familj och jobb?
Likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet och rätten att inte diskrimineras är grundläggande europeiska värderingar. Men hur jämställda är vi? Vilka möjligheter har vi att förena jobb och familj? Hur vill du att Europaparlamentet ska påverka jämställdhetsfrågan och möjligheterna att kombinera arbete och privatliv? Du väljer i valet i juni.
Tillsammans!
Visst har situationen förändrats. Kvinnans huvuduppgift är inte längre att serva man, hus och barn.
Antalet kvinnor i politiken och näringslivet har ökat på senare år, men situationen är fortfarande inte helt jämställd. 31 procent av Europaparlamentets ledamöter är kvinnor, jämfört med det första direktvalda parlamentets dryga 16 procent. 33 procent av cheferna i privata företag i EU-länderna är kvinnor.

Detta kan Du förändra!
Det finns dessutom fortfarande löneskillnader mellan kvinnor och män i Europa. Kvinnor tjänar i genomsnitt 17 procent mindre än männen.
Europaparlamentet har tagit en rad initiativ för att främja jämställdhet och för att stoppa våld mot kvinnor. Daphneprogrammet, det europeiska jämställdhetsinstitutet och kampanjer som ’Rött kort mot tvångsprostitution’ inför fotbolls-VM 2006 är några exempel på hur parlamentet engagerat sig i frågan.

Jämställdhet? Du väljer!
En kvinna som arbetar heltid jobbar i snitt 40 timmar per vecka, mannens genomsnittsvecka är 43 timmar. Samtidigt tar många kvinnor dessutom hand om barn, sjuka eller äldre släktingar och hushållet. Vi lever längre och får färre barn – är balans mellan arbete och familjeliv ett alternativ eller en skyldighet för lagstiftarna?

Det nya Europaparlamentet kommer att ta ställning till frågor som påverkar hur Du kan förena jobb och familj. Exempelvis arbetsdelning, distansarbete, flextid och koncentrerad arbetstid (det vill säga att en heltidstjänst komprimeras till färre dagar), barnledighet och deltidsarbete.

Vilka är dina prioriteringar? Du väljer i juni!
Jag röstar på Kristdemokraterna den 7 juni!

1 kommentar

Utarmning av glesbygden!

Av , , 7 kommentarer 0

Jag blir mycket förvånad när jag, i veckans aktuellt, läser att Kommunal Västerbotten, för sina medlemmar, anordnar en shoppingresa till Ikea i Sundsvall. Vad tycker företrädarna för den lokala handeln i Vilhelmina om detta? Personligen tycker jag att det är stötande, ena stunden gnälls det över utbudet i kommunen i andra uppmanas det till att handla på annan ort. Begriper inte Kommunal sambandet?

Jag vill påstå att det vittnar om mycket dåligt omdöme hos företrädarna i Kommunal i Vilhelmina och länet som direkt uppmanar medlemmarna att inte handla lokalt. Tänk på en sak, gnäll inte sen när det lokala utbudet blir ännu mindre!

7 kommentarer

Skall vi låta centraliseringen få fortsätta?

Av , , 3 kommentarer 0

Nu får det väl vara nog med det socialistiska stortänkandet. I dagens DN står att läsa om att nu finns stort stöd för nationell polis.
En gigantisk koloss, en dinosaurie bildades under socialdemokratin då tänker jag på Region Västra Götaland, en region som haft svårigheter med den ekonomiska balansen. Nu påbörjar man under vår Allians regering ett arbete för att bilda en nationell polis, varför? Ja man påstår att Rikspolischefen har en närmast en omöjlig position, att han kan fatta beslut men ingen av länsmyndigheterna behöver lyda.
Hur vill man i Alliansen att Sverige ska se ut på den politiskt byggda kartan? Har man verkligen funderat över hur denna tänkta koloss ska drivas, tror man verkligen att det blir möjligare att styra då än nu med våra mindre myndigheter som vi har idag länsvis? Har Alliansens olika partier tappat sina respektive ideologier och närmar sig den socialistiska ideologin med storformat i allt som högsta tanke? Var kommer den centrala myndigheten att ligga? Kan det möjligen vara så att Stockholm ytterligare får en centraliserad myndighet på Norrlands och övriga Sveriges bekostnad?

Räta upp organisationen istället och utverka klara tydliga riktlinjer (om nu inte det finns) och sluta med den socialistiska tanken.
Centern talar om kommunala polisnämnder, bevare oss för det. Kd talar om att knyta närpolisen närmare kommunerna, lokal förankring är alltid bra.
Låt oss än en gång tänka ur ett borgerligt perspektiv med småskalighet och närtänkande och låta våra länspolismyndigheter vara kvar. Med ett tydligt regelverk det fullt möjligt för en Rikspolischef att ha kvar sin position.

Jag hoppas verkligen inte att mitt parti ställer upp på den här tanken!

3 kommentarer

JUDO-”den mjuka vägen”

Av , , 4 kommentarer 1

Leif AhlmarkMed tanke på vår idé om att undersöka möjligheterna att starta ett judoprogram i Vilhelmina så vill jag lämna lite fakta om sporten i vilken jag själv är aktiv.
Judo är en stor sport, faktiskt världens 8:e största, det kan man inte tro när man ser den enkelriktade svenska sportbevakningen i media. Det finns ungefär 16 miljoner utövare i världen varav c:a 17000 i Sverige. Nedan följer ytterligare fakta hämtat från Svenska Judoförbundets hemsida:
"Jigoro Kano, som vi i dag känner som judons grundare, startade skolan Kodokan i Tokyo i 1882. Kano hade studerat under flera stora jiujitsumästare. Under en lång period bearbetade han tekniker och metoder och byggde till slut upp sitt eget system, och utvecklade det till ett ideal eller princip. Jigoro Kanos system fick därför namnet Kodokan Judo. Kano förändrade eller tog bort farliga eller dåliga tekniker. Sporten blev snabbt populär i Japan och vid början av detta århundrade spred den sig också vidare till USA och Europa. Judons utbredelse och popularitet har sedan bara ökat. Idag är judo en väl etablerad olympisk idrott (sedan 1964) och praktiseras av ungefär 16 millioner människor världen över."
Med bästa judohälsningar/Leif

4 kommentarer

Gemensam valuta

Av , , Bli först att kommentera 0

Kristdemokraterna är för en gemensam valuta, men det betyder inte att projektet saknar problem och att länderna inom valutaområdet sköter sin ekonomi som uppgjort. Rent generellt menar kristdemokraterna att Euron bidrar till att underlätta kontakter mellan människor och företag i Europas länder. Detta är för det första en del av det stora europeiska fredsprojektet sedan 2:a världskriget, vilket innebär att tusentals ekonomiska band skall knytas mellan folken genom handel och utbyte, vilket i sin tur binder oss samman och förhindrar våld som lösningar på konflikter. Det blir dessutom mindre krångel och kostnader vid utlandsresor för oss som resande och konsumerande privatpersoner, men också för företagen.

Svenska företag ska förstås ha möjlighet att konkurrera med utländska företag på affärsmässiga grunder. Valutakurssvängningar är ett gissel som försvårar och fördyrar. Om Sverige står utanför den gemensamma valutan kommer svenska företag även fortsättningsvis att få extra valutakostnader som andra företag slipper. Detta innebär färre arbetstillfällen och lägre skatteinkomster för vårt land.

Genom en gemensam valuta kommer det att bli lättare för oss konsumenter att jämföra priser mellan olika länder. Priserna på konsumentvaror ligger i Sverige ca 27 procent högre än EU-snittet. Genom den ökade konkurrens som en gemensam valuta medför, kommer priserna i Sverige att sjunka. Men, en gemensam valuta kräver också välskötta ekonomier och en harmonisering av ländernas ekonomier. Även om vi är för den gemensamma valutan, har Sverige klarat sig bra utanför, så här långt.

Slutligen så hoppas jag att vi får en god uppslutning kring valurnorna för det kommande EU valet. Tänk på att det är mycket viktigt att vi Västerbottningar gör våra röster hörda!
Varför då- tänker säkert många. Jo vi ÄR en av medlemsstaterna i EU och de beslut som fattas där nere påverkar oss i högre grad än många föreställer sig! Vissa bedömare påstår att så mycket som 80% av det som beslutas i kommunerna är påverkat av EU regler och förordningar!

Bli först att kommentera