Jacobson(v) ber om ursäkt

Nås av nyheten att tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobson(v) nu i en skrivelse bett om ursäkt till kommunala tjänstemän för sitt agerande i samband med VK:s artiklar om apberget. Det är på tiden när det gått så långt att personal ser ordförande som ett arbetsmiljöproblem. Men kan man tycka, har man gjort ned kommunens personal medialt och så kan man kosta på sig att be om ursäkt offentligt också.

Det är en sak att det cirkulerar påståenden om vad som sagts i denna följetong. Något helt annat vad som hänt vilket Jacobson nu efter granskning verkar anse och därför ber om ursäkt. Men flera av Vänsterpartiets tunga företrädare har agerat i den här frågan och eldat på misstänkliggörandet mot tjänsteutövningen från kommunens personal.

Ett exempel är den kommunpolitiska sekreteraren Elisabet Forssell som tycker att det visst förekommit desinformation kring underhållsarbetena och att medborgarna nu fått veta hur odemokratisk kommunen är.

Ett annat exempel är styrelseledamoten för Vänsterpartiet i Umeå, Daniel Nyström(v), som skrivit att ”nu är vi där igen, åter visar det sig att tjänstemän i Umeå kommun driver politiska agendor.” Det som nu hänt är dock snäppet värre /-/ Makten finns i det dolda, korruptionen avslöjas och Andreas Lundgren(s) försvarar det som har hänt”. Nyström verkar för övrigt stärkas i sin tro att något är skumt i stadshuset, då tekniska nämnden enligt överenskommen ordning med media hänvisat en journalist till ordinarie presskonferens.

Presidiet för tekniska nämnden har fått en noggrann beskrivning av skeendena kring beslutet om nedmontering av Apberget. Den överensstämmer med den bild som givits tidigare. Notera nu:ÄVEN Vänsterpartiet anser att denna förklaring av tjänstemännen var tillräcklig och anser inte att detta ska undersökas vidare(även om man har en annan åsikt i fråga om nedmontering skulle ha gjorts)

Den enskilde medarbetare, Carl Arnö, som hängts ut i media har Jacobson bett om ursäkt till och anser numera att det inte går att rikta kritik mot denna person för övervägandena kring ledningsdragningarna. Ordförande har också uttalat sitt fulla förtroende för gatuchefen som bedömde underlagen och tog beslutet att godkänna markarbeten under Apberget.

Vad Jacobson i arga ordalag kallade ”vvs-tricket” vid tekniska nämndens presskonferens blir därmed helt obegripligt. Jacobson och Vänsterpartiet måste snarast förklara om man står kvar vid detta påstående. Det är det minsta man kan begära när man nu anser att kommunens personal inte ägnat sig åt tricks eller gått ”fastighetsägarnas intressen”.

Sedan får ordförande för tekniska nämnden naturligtvis fortsätta tycka att han fått för dålig information om fastighetsägarnas åsikter. Min minnesbild är att det i korta ordalag nämndes på sammanträde före semestern 2013, att det fanns synpunkter från fastighetsägare att man ville ha bort Apberget. Detta var inget som jag upplevde varken politiker eller tjänstemän ansåg vara aktuellt då Apberget skulle behandlas i samband med Rådhustorget. Vad mer fanns att diskutera? Det är svårt att se varför det ska motivera att Vänsterpartiet hjälper till och tar ära och heder tas av kommunens personal i media.

Vänsterpartiets olika företrädare har gjort grova utspel om desinformation, tricks och till och med korruption runt hanteringen av Apberget. Ordförande Jacobson(v) har nu i skymundan bett om ursäkt till kommunens personal. Men det vill man inte berätta om till dig som är medborgare.

9 kommentarer

 1. Ludwig Franzen

  Jaha. Ni andra ville ju inte att medborgarna skulle få veta i förväg att Apberget skulle rivas, och när ni stått med brallorna nere skyller ni på växlande skäl. Jacobson framstår som aningslös, men han tycks hålla sig för god för att hålla sin agenda hemlig – vilket han av övriga tjänstemäns agerande att döma är rätt ensam om.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej Ludwig, hoppas allt är bra. Det du skriver om ingen skulle få veta i förväg, växlande skäl etc är inte sant och det har du mitt ord på från min sida. Snabba ryck ja, men information skulle självklart ges. En ovanligt vältajmad läcka gjorde dock att kommunen blev misstänkliggjord från dag 1.

 2. Johan

  Det var verkligen ett bedrövligt inlägg. Socialdemokraterna måste vara oroliga för opinionen. Annars är det svårt att förstå det desperata försöket att flytta ansvaret till Vänsterpartiet. V delar politiskt ansvar över soppan kring Apberget TILLSAMMANS med socialdemokraterna och moderaterna. VKs granskning är fortfarande inte motbevisad och s borde skämmas som inte erkänner de pinsamheter man varit en del av. När det gäller frågan om tjänstemäns problematiska roll i kommuner och landsting vill jag tipsa Andreas om Rolf Å Gustafssons forskning. Att hävda att otillbörligt politiskt inflytande från tjänstemän, näringsliv osv. inte skulle förekomma i Umeå kommun är naivt och tyder på en oförmåga till kritiskt tänkande alt. att man ställer väldigt låga krav på demokratin.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej Johan. Det är Lasse Jacobson i sin roll som nämndens ordförande som representerar nämnden och jag förväntar mig att han nu går ut och berättar samma sak som han säger inåt i kommunorganisationen.

 3. Pingback: Hej världen! | Jessica Åhlin

 4. LennART Frostesjö

  Hej Andreas! Om nu allting gått rätt till, vill du redovisa detta, och inte fortsätta med att tala i gåtor. Lägg ALLA papperen på bordet, så att VI Medborgare får se dem också. För min del spelar det ingen roll om någon har gjort fel eller ej, jag vill se beslutsgången. Det är tråkigt att vara med i Medborgardialogen och göra det med stor välvilja, och godan tro. Jag har hela tiden sagt till alla att Apberget revs pga ett tjänstemanna ärende, dvs den beryktade ledningsomdragningen. Nu vill Jag/Vi se att så också var fallet. TACK! /LennART

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Förstår inte alls vad du menar med beslutsgången. Är det något som förklarats gång på gång är det hur detta beslut tagits, av vem, och varför. Apberget nedmonterades för att rakt där under går tyvärr den ledningsgata där ledningarna ligger. Att dra dessa provisoriskt under trädrad eller under värmeslingorna bedömde tjänstemännen inte var ett bra alternativ.
   Kom ihåg: det är politiken inklusive vänsterpartiet som valde att lägga in apberget i dialogprocessen om rådhusesplanadens framtid som pågått under vintern. Nu håller vi på titta hur detta ska bli. Så enkelt är det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se