Passiviteten inför övergreppen mot Aidanpää och Malm hos nästan alla umepolitiker får mig att tänka på ett citat av Dante: ”Det varmaste stället i helvetet är reserverat för dem som under djupa moraliska kriser upprätthåller sin neutralitet”.

 

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

 

Ändrade planer.

Ursprungligen var tanken på att jag, igår, skulle publicera ett blogginlägg som redogör för hur jag har hanterat de två socialdemokratiska kommunal-politiker som anser att jag har förtalat dem genom att utpekat dem som islamister.

Jag har på ett vänligt och sakligt sätt blivit informerad om att det är jag som får ta den juridiska smällen och inte Västerbottens-Kuriren om de båda S-politikerna beslutar sig för att stämma mig för förtal. Jag har aldrig trott att det var på något annat sätt. Men det är bra att få det hela klart för sig.

Nu har det emellertid dykt upp en ny fråga som jag, för att kunna se mig själv i spegeln, måste kommentera. De två S-politikerna som känner sig förtalade för att jag har pekat ut dem som islamister – deras eget agerande hade alltså INGET med saken att göra – måste vänta en dag eller två. Men jag lovar att återkomma till dessa. Jag vill dock redan nu sända följande hälsning till de två S-politikerna: Jag har inte skrivit något som jag inte anser är fullständigt sant. Vill ni två ta en juridisk vända så låt oss göra det.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Nu till den nya fråga som dykt upp.

En form av statskupp har skett i Umeå kommun. De två viktigaste och skickligaste ekonomerna har stängts av några dagar innan det offentliga budgetarbetet ska påbörjas. Detta är oacceptabelt

Så löd rubriken på mitt blogginlägg den 11 april. Den rubriken ångrar jag inte heller. Tvärtom. Jag borde ha tagit i mer.

Igår läste jag följande i VK.se

”Avstängningen har förlängts”

Ekonomidirektör Susanne Aidanpää och budgetchef Lennart Malm är portade till den 25 maj.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Det är inte alla som kan förstå den fulla innebörden av detta.
Men jag har suttit i Umeå kommunfullmäktige sedan 1991 och har därför haft, vid många tillfällen, det tvivelaktiga nöjet att följa spelet i olika frågor och kring olika personer. Och för mig är innebörden av rubriken denna:

Den moraliskt sett kriminella verksamhet som pågår inom Umeå kommun, och som riktar sig mot ekonomidirektör Susanne Aidanpää och budget- och finanschef Lennart Malm, inte bara fortsätter. Den trappas upp. De två som håller i yxan och svärdet är den tillförordnade (t.f) kommundirektören Margareta Alfredsson och personalchef Birgitta Forsberg.

 

Mörk reaktion
Först angreps Susanne Aidanpää och Lennart Malm genom att de stängdes av på 30 dagar.
De är två ekonomer som har arbetat hårt för att vi politiskt förtroendevalda inte ska se på Umeå kommuns ekonomi bara ett år i taget utan försöka förstå den ekonomiska utvecklingen på 10-15 års sikt. De stängdes av från jobbet precis som om de var brottslingar. Under avstängningen skulle Yxan och Svärdet genomföra en utredning. Det påstådda motivet till detta var (Citat VK 12 april):

uppgifter som berör ´verksamheten samt arbetsmiljön´. Vi tillsätter en utredning och under den tiden kommer de berörda cheferna inte att vara i tjänst. Det gäller i första hand 30 dagar framåt. Så länge utredningen pågår råder utredningssekretess, säger Birgitta Forsberg, personaldirektör på Umeå kommun. Det är Margaretha Alfredsson, tillförordnad stadsdirektör, som har fattat beslutet om att stänga av Susanne Aidanpää och Lennart Malm från arbetsplatserna”.

Min kommentar.
Ekonomidirektör Susanne Aidanpää och budget- och finanschef Lennart Malm har visat en stor kunnighet och långsiktig uthållighet i arbetet med Umeå kommuns ekonomi. Men i detta arbete har de kommit i vägen för de som vill att kommunen ska fortsätta att fungera som på 1950-talet.

Då var Umeå en mycket liten och inskränkt stad. Trots att kommunen blivit mycket större har en rad saker fortsatt att sätta sin prägel på Umeå. Några exempel:
a) budgetdebatterna har ofta präglats av en påfallande kortsiktighet: Många politikers framförhållning var inte längre än ett år – det var ”ur hand i mun”,
b) personliga och informella kontakter spelar en stor roll: Sade chefen Nej innebar detta inte nödvändigtvis slutet på en lägre chefs glada idéer. Hade du bara tumme med ”politiken” (ett vedervärdigt uttryck som buntar ihop demokratiskt valda politiker från olika partier i en enda klump) kunde du ”runda” din chef – eftersom du hade kontakter med inflytelserika politiker. De personliga och informella kontaktvägarna och ”beslutssystemen” var starka. Och de ÄR fortfarande starka.

Det är min uppfattning att ekonomidirektören och budget- och finanschefen tillhörde en grupp som ville göra ekonomiarbetet mer professionellt. I sin strävan efter ökad ekonomiska framförhållning och uppföljning, av formella kontaktvägar istället för informella, kom de i konflikt med de som vill att allt ska vara som tidigare.

Susanne Aidanpää och Lennart Malm kom helt enkelt i vägen för de som vill att kommunen ska styras som på 50-talet – trots den stora befolkningsökningen samt inkomst- och utgiftsökningarna. De som inte vill ha framförhållning, men som slår vakt om de informella kontakterna, vill ha Umeå som en halvstor och mycket inskränkt stad.

För att undanröja hoten mot detta kvardröjande 50-tal utsattes Umeå kommun för en sorts statskupp. Och ekonomidirektören blev avstängd tillsammans med budget- och finanschefen. Det kortsiktiga tänkandet och de informella kontaktvägarna vann en stor seger. Det var stenåldern som vann en seger. Den mörka reaktionen vann en seger över Upplysningen.

 

Yxan och Svärdet har problem med bevisningen
Aidanpää och Malm blev alltså avstängda i 30 dagar. Detta för att den dynamiska duon Alfredsson-Forsberg skulle göra en utredning om ”verksamhet och arbetsmiljön”. Men 30 dagar betydde att Aidanpää och Lennart Malm skulle återgå i tjänst söndagen 6 maj. Eller igår måndag den sjunde.

Men sannolikt har inte duon varit tillräckligt dynamisk för att ha hittat några avgörande ”bevis” för att det funnits problem av sådan art på ekonomiavdelningen – gränsande till kriminell verksamhet – att problemen skulle ha motiverat en avstängning av Aidanpää och Malm. Och just därför att Yxan och Svärdet inte kan motivera den ursprungliga avstängningen (övergreppet) förlänger de avstängningen (förvärrar sitt övergrepp)! Detta är detsamma som att förlänga försöket att, offentligt, krossa två hederliga och skickliga ekonomer. Och vad värre är – två människor.

 

Huh, så du uttrycker dig, Jan
Fråga: får man skriva som du nyss gjorde, Jan, jag tänker på uttrycket ”Yxan och Svärdet” då du syftar på Alfredsson-Forsberg.
Svar: Ja. Det är ju dessa som håller i yxan. Och Svärdet. Bland andra. Ska man våga skriva sanningen MÅSTE man använda RÄTT ord.
Fråga: Huh, så otäckt det låter ! Jag tycker i alla fall att du är lite väl hård mot de två. Dina ord är så hårda, Jan. Du skriver bra, Jan, men måste du ”ta i” så där hårt, Jan, med orden menar jag. Bara.
Svar: De ord som jag använder om Yxan och Svärdet utgör endast obetydliga nålstick i elefanthudar i jämförelse med den fruktansvärda be-handling som Susanne Aidanpää och Lennart Malm utsätts för. De smutskastas som om de vore kriminella. Både deras moral och yrkesskicklighet ifrågasätts – eller förnekas. Det Alfredsson-Forsberg sysslar med är handling. Dessa begår ett övergrepp. Det jag sysslar med är att med ord beskriva deras handlingar. Och för att beskriva deras handlingar tvingas jag ta till begrepp som Yxan och Svärdet.

 

Samma brutalitet som vid införandet av heltidsmodellen: ”skriv på inom 5 arbetsdagar annars riskerar du uppsägning p g a arbetsbrist”.
Jag vet inte hur andra politiskt förtroendevalda tänker. Men för att kunna se mig själv i ögonen på morgonen var jag tvingad att ta ställning när den nya heltidsmodellen infördes. Det som ursprungligen gällde var följande:
”skriv på inom fem arbetsdagar annars riskerar du att bli av med jobbet på grund av arbetsbrist”.

Men arbetarna var många och det fanns några som gick i spetsen och skapade en bred opinion som styrde facket framför sig. De huvudsakligen kvinnliga arbetarna lyckades, som kollektiv, rensa bort en hel brister (även om det finns mycket kvar att göra) i det som egentligen är en bra idé – att alla ska kunna leva på sin lön och att de som vill och orkar ska få chans att arbeta heltid.

Det som Susanne Aidanpää och Lennart Malm varje dag nu, sedan den 6 april, blir utsatta för är samma brutalitet som tusenden blev utsatta för i samband med den ursprungliga metoden att införa heltidsmodellen. Men den stora skillnaden är att Aidanpää och Malm står ensamma mot samma brutalitet som ursprungligen visades då heltidsmodellen skulle införas. Yxan och Svärdets handlingar innebär att Aidanpää och Malm nämns på nyhetssidorna – inte som delar av ett kollektiv utan som individer. Och för Aidanpääs del kombineras detta med bilder. Det är få som har tvingats gå igenom skärselden och upplevelsen att brutala makthavare försöker radera ut både ens moraliska rykte och ens rykte om att vara yrkeskunnig.

Det finns ett uttryck som lyder ”marken försvann under mina fötter”. Det gör den bokstavligen då man avrättas genom hängning. Jag tror att det Aidanpää och Malm känner just nu motsvarar vad jag skulle känna om jag leddes uppför trappen med en huva över huvudet på väg till galgen.

Jag vill att alla ska förstå vad som händer inom Umeå kommun – JUST NU IDAG tisdag den 8 maj.

 

Management by fear
Även denna gång måste jag ta ställning. Och jag tar ställning FÖR Aidanpää-Malm. Detta av tre skäl:
1. dessa två har försökt att göra budgetprocess och ekonomiarbetet i övrigt mer långsiktigt så att beslutsfattare fått en planeringshorisont på 10-15 år istället för ett eller två år; de har även strävat efter att göra arbetet med ekonomin mer transparent, två ambitioner som både medborgare och kommunens anställda har allt att vinna på,
2. det är inte acceptabelt att Aidanpää och Malm behandlas som brottslingar – när de båda är skickliga ekonomer med stor integritet,
3.  jag vill kunna se mig själv i ögonen.

Det är skakande att så många politiskt förtroendevalda vägrar se sanningen i vitögat. De föredrar att passivt se på när den dynamiska duon Alfredsson-Forsberg agerar så rått som de bara kan i syfte att få Susanne Aidanpää och Lennart Malm att säga upp sig själva. För mina ögon framstår detta som den uppenbara planen. Den dynamiska duon vill att Aidanpää och Malm till slut inte ska palla trycket och tänka jag måste bara bort från denna kommun.

I samma sekund som de skulle ge upp skulle segraren skriva historien. SIN HISTORIA.

De politiker som idag har makt borde veta bättre. Men de agerar som om även de var lika rädda som allt fler chefer nu blir. För idag sprider sig rädslan. En rädsla för Alfredsson-Forsberg som har tillåtits ”ta makten”. Yxan och Svärdet använder sig av ”management by fear” (ledarskap genom att skapa rädsla). Och Umeås tyngsta politiker och bara och stirrar, passivt, på denna tragedi.

De flesta politiker vänder ryggen till. De tycker att det hela är sååå otäckt. För dem själva. Att Aidanpää och Malm löper risken av att krossas kommer i andra hand. Politiker tänker ofta mest på sig själva. Och de ”kan tycka” att det här känns sååå otäckt. För dem själva. Andra politiker är direkt ansvariga för att ha ”släppt lös” Alfredsson och Forsberg sedan den riktige kommundirektören Jonas Jonsson sa upp sig. Det är svårt att INTE se sambandet mellan Jonssons uppsägning och det utrensningsförsök som kom så snart efter efteråt.

 

Varför riskera framtida allianser för två personer?

Jag TROR mig veta vad många av dem tänker:
- det som sker är ju hemskt. Men det handlar ju bara om två personer. Det är ger inga röster att stötta dessa. Däremot kan det omvandlas till en nackdel om jag har stött dem då det ska bildas allianser med andra partier efter nästa val. Både vid fördelningen av platserna vid köttgrytorna vid ”teknisk valsamverkan”. Och extra mycket nackdel skulle det kunna bli om en eventuell regeringskoalition ska utses. Exempelvis mellan Socialdemokraterna och …

 

För er förtroendevalda politiker vill jag citera Dante:
Det varmaste stället i helvetet är reserverat för dem som under djupa moraliska kriser upprätthåller sin neutralitet.

 

Till mina läsare: Jag lovar att vi ska få en del trevliga stunder tillsammans då vi studerar hur Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg har skött sina fögderier – samhällskontoret och personalavdelning – under årens lopp.

Det kommer att säga en hel del om dessa två.

Det kommer också att avslöja sanningen om de politiker som låter dem hållas.
Så läs citatet av Dante en gång till.

Domedagen är närmar sig.

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

 

 

 

 

 

 

 

15 kommentarer

 1. Jan Sjöström

  Hej Jan.

  Välkommen till verkligheten i Umeå kommun.

  Nu vet jag att du väl känner de strukturer som utgör förutsättningarna för
  vår lokala ledning. I ingen mening någonting som kan kallas nyhet.

  Alla långvariga maktstrukturer bygger som väl bekant på de förutsättningar
  som ges eller tas, ”management by fear” kan ses överallt där maktstrukturer
  ifrågasätts eller riskeras, inte minst kännetecknar fenomenet svaga
  demokratier – eller påstådda sådana.

  Umeå kommun har i alla år uppvisat ett förakt för, inte bara sina medborgare
  utan även de eller den som ifrågasatt den ordning i vilket den agerar, att
  förändrade omständigheter kräver förändring upplevs alltid som negativt
  av makten – en makt som i sitt väsen till varje pris måste bevaras, nu menar
  jag verkligen att inget pris kan vara / bli för högt när kampen om köttgrytan
  förs.

  Att enskilda individer skjuts fram i syftet att förminska andra är en del i det
  kontinuerliga spelet, ett spel vi i röstkollektivet måste förstå inte skapar
  ens minimala förutsättningar för folkets yttersta vilja…

  I sin konklusion har vi den styrelse vi valt, vi folket har alltid det yttersta
  ansvaret i allt, så även i att skapa förutsättningar för de regler och den
  tillsyn / kontroll dessa och demokratin kräver.

 2. Robin

  Det stora problemet med Aidanpää-Malm är att de som styr DD mycket väl vet att man nu är av med Aidanpää-Malm – oavsett hur dte går. Vem f-n vill vara kvar hos en arbetsgivare som beter sig på detta sätt? I alla fall om man är kompetent?
  Och som vanligt får de som beter sig illa, i synnerhet DD, troligen bara fortsätta pluspoäng i karriären. Vad krävs för att dessa ska få reprimander?

 3. Inge-Bert Täljedal

  Citatet som du tillskriver Dante är intressant och snärtigt. Jag undrar dock om det verkligen är från Dante. Kan du precisera varifrån du fått det? På nätet finns uppgiften att det kommer från Martin Luther King. Han skulle visserligen i sin tur kunna ha citerat Dante, men tills vidare betvivlar jag det. Dock utan att vara säker. Det finns också en roman, ”Inferno”, av popförfattaren Dan Brown där han tydligen använder det. Det skulle vara värdefullt att få referensen till källan för din användning av citatet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej Inge-Bert,
   du ska få tre svar:
   a) http://nordspråk.se/k%C3%A4lla/Dante_Alighieri/2
   b) den första gången som jag var i USA 1987 hörde jag detta citat på ett kasettband som jag då införskaffade. Det var mycket riktigt Dr Martin Luther King Jr som, i samband med att han tog ställning mot kriget i Vietnam (och därmed som jag ser det undertecknade sin dödsdom) använde citatet för att förklara sitt ställningstagande, sannolikt från kritiker inom den kristna rörelsen i USA som ansåg att prästerna blivit nog politiska i och med att de involverat sig i medborgarrättsrörelsen. Jag har faktiskt bandet kvar,
   c) en annan skola menar att det var John F Kennedy som, i dåvarande Västtyskland, två dagar innan han höll sitt berömda ”Ich bin ein Berliner-tal den 26 juni 1963 sammanfattade Dante och ur detta ”extraherade” citatet. Om detta stämmer skulle man sätta JFK före citatet. http://www.faktoider.nu/dante.html
   Men den som verkligen gjorde citatet känt är Martin Luther King. Och då han, eventuellt missledd av JFK, tillskrev Dante dessa ord har jag valt Dante och inte John F Kennedy.
   Detta är det bästa som jag kan åstadkomma. Antingen Dante eller JFK – inspirerade av Dante. Men Dante kommer man liksom inte undan. Detta är ett annat skäl till att jag valde Dante.
   Denna gång.

   BONUS. För den som verkligen vill djupdyka i frågan finns en historik på engelska (så långt tillbaka som 1913) som gör det hela ytterligare problematiskt. https://quoteinvestigator.com/2015/01/14/hottest/

  • gerd

   Jag kan ju tycka att Inge-Bert Täljedal hellre borde ha kommenterat Jan Hägglunds innehåll i bloggen i stället för i sammanhanget ganska trevliga men ändå inte viktiga petitesser. En föredömligt modig och duktig politiker som tar upp och beskriver hur Umeå kommuns ovalda tjänstemän beter sig som arbetsgivare. Hur de uppenbarligen utan skäl förstör andra människors liv. Det är förskräckligt och man kan ju innerligt hoppas att detta blir en stor kommunal valfråga inför valet i september.

   • Inge-Bert Täljedal

    Gerd. Vi ser olika på detta. Enligt min mening bör citat alltid vara korrekta, det är aldrig en petitessfråga. Det är förstås inte minst viktigt ifall man vill att citatet ska ge tyngd åt en argumentation. Men jag frågade faktiskt av personligt intresse för italienska. Om citatet är autentkt, skulle jag vilja veta varifrån det kommer, alldeles bortsett från att det här dyker upp i ett politiskt sammanhang. Jag vet inte säkert, men jag tror att Hägglund har haft otur när han tydligen citerat i andra hand, det bör man aldrig göra. Jag har i varje fall inte ännu lyckats hitta källan hos Dante.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Ursäkta att jag blandar mig i. Efter att ha använts sedan 1913 börjar citat att leva sitt eget liv. Det man tveklöst KAN skriva efter citatet är JFK (eller Martin Luther King Jr.) inspirerad av Dante.

 4. MS

  Vilka oegentligheter, tjänstefel eller andra brott har dom två tjänstemännen Adiananpää och Malm gjort som är så allvarliga att det inneburit en avstängning för dom från sina arbetsplatser. Som väljare och medborgare i denna kommun är det ett krav att dessa sakskäl i så fall redovisas för oss. Framkommer eller finns det inga skäl för avstängning eller ev avsked, skall dom omg ges möjlighet att få återgå till sina tjänster och detta skall då offentliggöras på ett tydligt sätt.
  Ni nu styrande politiker, om ni vill få våra röster i kommande val krävs att ni nu kliver fram, tittar oss väljare i ögonen och redovisa vad som pågår inom kommunens väggar. Vi är era uppdragsgivare och kräver en fullständig förklaring, så att vi kan ta ställning.
  Kanske Lennart Holmlund vet något som han kan redovisa i sin blogg ?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det enda som framkommit är en mycket diffus anklagelse i VK den 12 april. Då sades bakgrunden vara uppgifter som berör ”verksamheten samt arbetsmiljön”. Om du kritiserar en anställd bär det handla om ”verksamheten”. Denna motivering betyder alltså inget. När det gäller det andra påståendet är min misstanke denna: den dynamiska duon Alfredsson-Forsberg kommer att leta fram någon rädd stackare som de hotar med avsked. Sedan ger de denna person en ”chans” att stanna kvar OM personen i fråga intygar att det förekommit arbetsmiljöproblem. Men av de kommentarer, mail och telefonsamtal som jag mottagit av enskilda personer har jag fått det bestämda intrycket att arbetsmiljön på ekonomiavdelningen var GOD. Min egen uppfattning till att jag är så ensam när det gäller att ställa upp för Susanne Aidanpää och Lennart Malm är följande: övriga gruppledare anser inte att det är värt besväret att sumpa sina chanser att få vara med och styra Umeå efter valet. Vissa politiker inser detta förödande övergrepp, som riskerar att krossa mycket duktiga och ärliga människor, men de tycker inte att två personer är värda så mycket att de är villiga att sticka ut nacken för dem. Visst är det otäckt, tänker de, men sedan tänker de på höjda politikerarvoden.
   Men a) med Aidanpää och Malm kommer metoderna i ekonomiarbetet att försämras, b) och efter övergreppen mot dem kommer den redan hårda arbetsplatsregimen att bli ännu hådare. Management by fear är vad som gäller idag. Och ur rädsla och nepotism har aldrig någon kreativitet och känsla av teamwork vuxit. Men däremot motsatsen. Det skulle få vara roligt att lägga ut din kommentar som ett blogginlägg. Du får behålla din anonymitet. Det enda jag tar in blir MS och texten. Någon e-postadres kommer jag absolut inte att publicera.
   Kan jag lägga ut ditt inlägg under dessa förutsättningar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>