VK tystar debatten om kommunens underskott – lurar därmed umeborna. VK springer maktens ärenden – anklagar samtidigt mig för ”kupp”

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

Ingress

Jessica Wennberg, VK:s chefredaktör, påstår på ledarplats 1 september att jag har genomfört en ”klassisk kupp” mot Västerbottens-Kuriren. Läsaren, som tar del av hennes dramatiska formuleringar, skulle kunna få uppfattningen att jag med våld har tagit kontroll över det mediala komplex som VK utgör. Men fakta i målet är att jag har spräckt den tystnadens konspiration mot umeborna i vilken Norrlands malligaste morgontidning (VK) ingår.

Det är att jag spräckte denna ”tystnadens konspiration” som Jessica Wennberg har mage att beskriva som en ”kupp”. Kupp är ett starkt ord. Därför ska vi, kära läsare, syna vad detta desperata utfall från Jessica W syftar till att skydda.

 

1. Min och Arbetarpartiets huvuduppgift i valrörelsen har varit att beskriva Umeå kommuns skenande budgetunderskott. Detta skenande underskottet utgör ett hot, inte endast mot alla vidlyftiga vallöften, utan även mot den service som kommunen, enligt lag, måste erbjuda sina invånare. Budgetunderskottet hotar alltså bland annat förskolan, grundskolan och gymnasieskola. Men även äldreomsorgen, handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Det skenande budgetunderskottet hotar alltså exakt de verksamheter som alla partier påstår sig värna om, nu när det är valrörelse, men som de gärna angriper under perioden mellan valrörelserna (3 år och elva månader).

Varför har huvuduppgiften i valrörelsen, för mig och Arbetarpartiet, blivit att informera umeborna om det väldiga hot som riktas mot välfärden i Umeå? Svaret är enkelt. De dominerande politiska aktörerna har bestämt att detta farliga underskott, som till och med hotar de lagstadgade verksamheterna, inte ska debatteras under valrörelsen. Det är i denna tystnadens konspiration, riktad mot umeborna, som försöket till en riktig ”kupp” finns. Det finns däremot varken kupp eller kuppförsök i min pedagogik, som jag dels testat vid ett antal tillfällen på det blåsiga Rådhustorget, dels nu på restaurang Rex. I Umeå kommunfullmäktige använder jag mig av en overhead. Ett påpekande till VK:s  organisatörer av debatter. Ge mig en overhead så slipper ni, känsliga människor, det fruktansvärda i att se vad som närmast påminde om stora legobitar (det fanns nämligen inte några öl i ölbackarna).

Tänk efter: VK tar på sig att organisera valdebatter. Därmed anser sig VK också ha rätt att bestämma vilka pedagogiska verktyg debattörerna ska använda. Genom att koppla samman mig med begrepp som ”kupp” och ”fördumning” försöker en – i pedagogiska sammanhang mycket okunnig – chefredaktör förbjuda mig att använda en tredimensionell pedagogik för att förklara något som faktiskt är svårt. VK anser sig ha rätt att begränsa mig, och därmed andra, till att endast använda endimensionella pedagogik redskap (rösten).

Bakom alla högtravande ord från VK:s sida återstår endast den råa makten. Den sida Jessica W visade upp var den AUKTORITÄRA. Men le och var glad Jessica W – jag har gjort en av dina Ledare, som ytterst få skulle ha läst en solig lördag morgon, till en både läst OCH ökänd text.

 

2. Med sanningen som vapen – mot VK

Det är dags att studera sanningen – i siffror.

ekonomisk-langtidsprognos

 

Kommentar
Käre läsare. Lägg märke till siffrorna på den nedersta raden. Dessa visar hur mycket kostnaderna överstiger inkomsterna varje år (eller hur stort budgetunderskottet beräknas bli – år för för år). Nedan finns en minitabell som förklarar varför jag beskriver underskottet som skenande.

År            Underskott

2019        148 miljoner

2023        746 miljoner

2028      1637 miljoner

 

Mer kommentarer:
Som alla kan se uppgår underskottet år 2019 till nära 150 miljoner, år 2023 har underskottet ökat tre gånger och ligger strax under 750 miljoner. Fem år senare (2028) anger prognosen underskottet till 1,6 – 1,7 miljarder (inte miljoner)!

Lägger vi sedan samman alla underskott under tioårsperioden 2019-2028 landar vi i intervallet 7½  – 10,0 miljarder (inte miljoner)!
Men det kan snabbt bli ännu värre!
Det räcker med att den, sedan den våldsamma ekonomiska recessionen för tio år sedan, onaturligt låga räntan bara skulle öka det allra minsta för att Umeå kommuns underskott skulle öka i ett ännu snabbare tempo.

Siffrorna ovan är hämtade ur ett kompendium på vilket det står ”UMEÅ KOMMUN Budget 2019”. Alla tio partier i fullmäktige fick dessa kompendier i våras inför budgetarbetet. Dessutom har media tillgång till dem. När det gäller VK kan jag personligen intyga att tidningen har siffrorna. Du som själv vill studera kompendiet kan bara klicka och ladda hem: Budget 2019.

 

3. Min uppgift är att delge umeborna sanningen
Om dessa siffror accepteras som en del av valdebatten skulle de, på grund av sin sensationella karaktär, omedelbart komma att dominera valdebatten. Och det är just detta som de dominerande partierna, för allt guld i världen, inte vill. Sossarnas senaste skrytprojekt i form av den orimligt dyra färjan Umeå-Vasa skulle framstå som extremt oansvarig. Detsamma gäller för Moderaternas skattesänkning. Och V:s löften om ”allt åt alla” skulle framstå som precis lika verklighetsfrämmande som dessa löften är. Hans, Anders och Ulrika – ingen av dessa tre vill diskutera Umeå kommuns skenande budgetunderskott. Ulrika, som kan minst om ekonomi, verkar på allvar tro att en skattehöjning på 20 öre (som V bygger sin budget för 2019 på) skulle rädda situationen. Detta är rent ut sagt löjeväckande. Hans och Anders är bättre på att räkna. Men de är ännu räddare för sanningen. Därför vill ingen av trion att budgetunderskottet ska diskuteras – före valet.
Men efter valet kommer det att låta på följande sätt: ”men heeereguuuud, var det så illa, då måst jag genast bryta mina vallöften, och istället för att satsa på skolan och omsorgen skära lite till).

Är detta något för VK att skriva om? Nej, nej och åter Nej.
VK sysslar med grävande journalistik. Det som serveras på silverfat är helt enkelt inte fint nog. För övrigt kan själva metoden vara inspirerad av Susanne Aidanpää. Och som alla vet är både hon, hennes siffror och metoder ”bannlysta” där på VK. Av påven Krister I.


4. Tystnaden måste gälla alla
Sagan om ”Kungens nya kläder” bygger på att alla låtsas. ALLA. Därför måste denna tystnadens konspiration gälla alla – både partier och media – under valdebatten. Ingen får tala om prognosen om det skenande budgetskottet inom Umeå kommun. Ingen får nämna att underskottet är så stort  – att om det inte ERKÄNNS och inte hanteras med KRAFT – så kommer till och med de lagstadgade kärnverksamheterna som skola och omsorger att hotas. Något för VK. Nej.

Det allra värsta för kommunens makthavare – Hans (s), Anders (m) och Ulrika (v) – är att deras partier själva har skapat dagens katastrofala situation! Även Vänsterpartiet som styrde Umeå kommun tillsammans med S under de verkligt katastrofala åren 2010-2014 är skyldigt. Under över ett årtionde (sedan 2006) har dessa tre partier, medvetet, blundat för den förändrade åldersstruktur som nu riskerar att ruinera kommunen. Istället för att ställa om förväntningarna, och ändrat när det gäller prioriteringarna för vad pengarna ska användas till, har de ägnat sig åt att ytterligare försämra Umeå kommuns ekonomi. Genom alla skrytprojekt. Detta till deras eviga skam. De är alla är lika skyldiga: Sossarna, Moderaterna/Alliansen och Vänsterpartiet.

Till de politiska aktörer som ingår i denna tystnadens konspiration, och som därmed deltar i kuppen mot umeborna, hör de två politiska blocken: de fyra allianspartierna samt S+V+MP. Men alla är inte lika ansvariga. I de flesta partier handlar det om gruppledarna och deras hejarklack av Ja-sägare.

Men för att tystnadens konspiration ska fungera måste även media delta i kuppen mot umeborna. VK får inte göra något mittuppslag, baserat på Umeå kommuns offentliga siffror, om ett skenande budgetunderskott, som till och med hotar att beröva umeborna deras lagstadgade verksamheter som skola och omsorger. Och något sådant mittuppslag kommer inte heller VK att göra.

 

5. Vågar Wennberg diskutera med mig som både är så inflytelserik, och korkad, att jag ”fördummar” hela valdebatten?
Jessica Wennberg anklagar mig för ”kupp”.
Det är mycket starka ord.
Vågar Wennberg upprepa dem i en debatt mot mig? Välj tid och plats – jag lovar ställa upp! Det är speciellt begreppet ”kupp” i relation till kommunens ekonomiska underskott jag tänkte att vi skulle diskutera. Jag klarade av att illustrera det skenande budgetunderskottet, som hotar umebornas elementära rättigheter, på 45 sekunder. Själv skulle Wennberg kunna göra ett helt mittuppslag baserat på kommuns offentliga uppgifter. Med hjälp av sina ekonomijournalister. Men det gör hon inte. Istället för att granska makten håller hon tyst som en lydig journalist ska göra. Det är så en verklig kupp ser ut. Bland annat i form av tystade media.

Jessica Wennberg anklagar mig också för att bidra till en ”fördummad debatt”.
Det är starka ord.
Vågar Wennberg upprepa dem i en debatt mot mig? Välj tid och plats – jag lovar ställa upp!
Det är speciellt påståendet att jag skulle ”fördumma” debatten i relation till kommunens ekonomiska underskott jag tänkte att vi skulle diskutera.
- Ljög jag?
- Förfalskade jag?
- Gav jag kanske felaktiga proportioner (för säkerhets skull hade jag mätt höjden på mitt budgetunderskott på Rex).

Svaret på dessa frågor är Nej. Wennberg å sin sida bidrar till att dölja att det överhuvudtaget existerar ett skenande budgetunderskott som skulle behöv debatteras. Vad kan vara mer fördummande än det?

 

6. Slutligen försöker Wennberg dra in Mattias Larsson (c) i debatten. På sin sida.

Låt oss citera Larsson blogg via ett utdrag som berör just mig.

”… Jag är nöjd med min insats förutom en sak, och det var när Jan Hägglund från (Ap) staplade ölbackar för att förklara kommunens underskott. Det var ett himla lustigt och annorlunda upplägg, så när jag fick ordet för att kommentera så försökte jag mej på en liten vits, men det blev fel.

Ber Janne om ursäkt för det, inte minst när han lyfte ett viktigt ämne… 

Och mitt svar till hedersknyffeln Mattias Larsson (c) löd: ”Det är helt OK Mattias. /Janne”

 

7. Men till Jessica Wennberg vill jag hälsa: Det du skrev på ledarplats är inte alls OK.
Inte i mina ögon.

Det är därför jag utmanar dig på en debatt där vi kan diskutera begrepp som ”kupp” samt hur jag kan bidra till att ”fördumma” en hel valrörelse. Och gärna i relation till Umeå kommuns skenande budgetunderskott. Du får ta med dig alla tidningens ekonomijournalister. Plus de etikprofessorer som du säkert känner.

För du lär behöva dem.

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att uppnå 10 % så att vi kan tvinga de politiska makthavarna att lyssna.

18 kommentarer

 1. Bergis

  Vi måste också komma ihåg att journalister på mindre blaskor är skiträdda för att förlora jobbet nu när upplagorna sjunker pga internets utbredning. Dom är skiträdda för att inte kunna betala av på villalånet och bilen. Resultatet blir intetsägande blaskor som inte vågar sticka ut och ta ställning.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ja, vi måste förstå detta. För det är en del av sanningen. Jag menar det verkligen. Den andra sidan är chefredaktörer och ansvarigutgivare som står för nära makten. De ledande på VK tillhör denna grupp.

   • Basic rules

    Håller med dig i analys, allt vad media tidigare var/upplevt är borta sen länge .
    Nu är allt agendastyrt (DN är värst) och i mångt och mycket en propaganda kanal för det vänsterliberala etablissemanget, som vars gräns saknar all moraliskt stup och förnuft .
    ’Fakta kontroll’ är dessa medias absoluta korruption .

 2. Ugglan

  Fy fan vad bra!

  Jag har följt dina bloggar under en tid och du har så rätt i din stående ingress ”Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
  Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.”.

  Men om någon har tvingat så har du med detta inlägg slagit fast att du inte drabbas av denna politiska feghet. Hoppas bara många av Umeås väljare är redo för ditt politiska mod. Jag har skrivit det i en kommentar förr, men jag vill verkligen lova dig min röst nästa Söndag. Synd bara att jag bara kan rösta på Arberpartiet i kommunen och landstinget, det blir svårt att välja valsedel till riksdagen.

  PS om du blir av med din blogg, blir VK av med mig som prenumerant.

 3. Hmm

  Gällande en annan fråga som är viktig inför valet: Hur ställer sig Arbetarpartiet till planerna på en eventuell nedläggning av Bräntis och att högstadieeleverna ska gå på Maja Beskow-skolan tillsammans med gymnasieungdomar?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag är helt emot att lägga ned Bräntis. Vilken osedvanligt korkad idé. Vi är 100 procent emot att blanda högstadieelever och gymnasieelever. Då jag började sjuan hade jag hunnit fylla 13 år. Men många i klassen vara endast tolv eftersom de började på hösten. Sedan arbetade jag ett år mellan nian och gymnasiet. Jag var där nitton år då jag började trean på gymnasiet och fyllde 20 år i mars. De som börjar sjuan är alltså endast tolv eller 13 år och de ska gå tillsammans med de som de som kan vara nitton. Åldersskillnaden är alldeles för stor. Jag lovar dig: vi kommer att rösta, och dessutom manifestera, emot varje förslag att blanda barn och halvvuxna. Fö oss i Arbetarpartiet är detta en självklarhet, sedan vi deltagit i tidigare debatter som handlade om vilka åldrar som skulle få g på samma ungdomsgård. Jag hoppas att vi har samma uppfattning.

 4. Sören

  Jag tycker att det är bra att AP tar upp problemet. Problem med enorma underskott kommer inte bara att drabba Umeå kommun. Det finns många kommuner runt om i landet som är mycket illa ute. Men det känns som att politiker och media bara blundar. Beror detta på att många politiker är inkompetent eller vill de bara inte berätta sanningen för folket?
  Till Jessica Wennberg vill jag fråga, är det en kupp om man berättar sanningen?
  Jag kan gå i god att APs påstående om kraftiga underskott. Fast vad är en simpel medborgares ord värd i dagens samhälle? Tyvärr kommer sanningen att svida.
  Men det är för obekvämt att se sanningen. Bättre att blunda?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   För många blir den kortiktiga lösningen att blinda. Men verkligheten kommer att hinna ikapp dom. Och i exempelvis Malmö och i förorterna till Stockholm och Göteborg har verkligheten redan hunnit ikapp dom. De har inget positivt kvar att erbjuda. De kan endast retirera ut ur vissa områden som sedan tas över av andra. Umeå har en bit kvar dit. Men till skillnad från vad det politiska-mediala etablissemanget tror är Umeå ingen isolerad ö. Tack för dina synpunkter.

 5. Thomas Ryberg

  Så utomordentligt bra konstaterat och skrivet, Jan! Jessica Wennberg visar med förbluffande sätt hur feg och ängslig hon som chefredaktör är.
  Vilken smörja till ledartext! Hennes teknik därvidlag är densamma som Hans Lindbergs – dvs måla med grov pensel över sakfrågorna,. Misstänkliggör istället ”motparten”.
  Vad är det som är så farligt? Helt klart går Vk maktens ärenden. Denna tidning beskriver under senare år sin egen beklagliga förändring till en torftig blaska som inte längre håller måttet. Fortsätt Janne! Vi blir fler och fler som väljer Arbetarpartiet – det enda vettiga alternativet i Umeå!

 6. Ville-Valle

  … i morgon eller på onsdag ska jag gå och förtidsrösta och som du Jan Hägglund säkert har märkt från mina kommentarer så står det och väger just nu mellan Arbetarpartiet och Vänsterpartiet när det gäller kommunalvalet.
  Innan jag tar det slutgiltiga beslutet vore det intressant att höra din uppfattning om den enligt många Umeåbor arroganta maktfullkomlighet som präglar den politiska makteliten i Umeå och socialdemokraterna i synnerhet.
  Håller du med om att denna arroganta maktfullkomlighet omgärdar den politiska eliten i Umeå? Om så är fallet vore det intressant om du kunde lyfta fram några exempel i mängden på just denna arroganta maktfullkomlighet.

  Som ett exempel på i mitt tycke denna arroganta maktfullkomlighet på gräsrotsnivå skickade jag en kommentar till den självutnämnde S-gurun Anders Forss. Som du märker på hans sätt att bemöta kommentaren vägrar han konsekvent att svara på sakfrågorna, till exempel den om nämndsordföranden med mera( se Anders Forss blogg).

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ville-Valle. Makteliten i Umeå är en realitet. Arbetarpartiet har ägnat lång tid åt att försöka förstå hur den fungerar. Om du vill kan vi träffas efter valet så ska jag berätta vilka bitar som vi uppfattar ingår i denna. Men i korthet: Umeå kommun, Vänsterbottens-Kuriren samt Baltic/Fort Knox. En tidigare journalist på Vk som skulle vekaka Umeå kommun bytte plötsligt sida. Från en dag till en annan blev han en som granskade Umeå kommun till den som företrädde Umeå kommun mot media (inklusive sin tidigare arbetsgivare VK). Hans efterträdare låt sig rent ut sagt uppvaktas av Lennart Holmlund! Jag tror inte att de hade något förhållande eller så. Men Holmlund stod och steppade framför henne och sjöng (hemska minne) ”Karin, lilla Karin”. Lilla Karin var en så integrerad del av den politiska makten så när vi diskuteratklart om Umeå kommuns alkholpolicy ropade Holmlund ”kom nu grabbar så går vi och tar oss en öl”. Då ropade lilla Karin ”Men jag då”. (Hon var ju ingen grabb). Tala om att inte hålla distans till den politiska makt hon var satt att bevaka. Jag skulle kunna fortsätta.
   Kontakten mellan VK och Baltic/Fort Knox är mycket, mycket otäck. Se här:

   VK är helt beroende av sitt samarbete med Balticgruppen (Fort Knox) inom ramen för det gemensamma fastighetsbolaget (VK och och Baltic) som heter ”Gazette”. VK satsade strax under en miljard som gavs till Baltic, i kontanter, och Baltic satsade strax under en miljard i fastigheter. I praktiken fick Baltic uppåt en miljard ytterligare kapital att ”dirigera här i Umeå”. Låt oss nu titta hur stor del av VK-koncernens vinst som kommer från just tidningens samarbete med Gazette

   VK-koncernens vinst

   År 2017 2016 2015 2014
   Tidningen, m.m. -24,9 milj 4,9 milj 5,2 milj -7,0 milj
   Gazette 26,8 milj 25,3 milj 23,6 milj 27,1 milj
   Övrigt 20,5 milj 0,3 milj 0,3 milj 10,9 milj
   Summa årets resultat 22,4 milj 30,5 milj 29,1 mil 31,0 milj

   Som du själv kan se så skulle inte VK ha nästan någon vinst utan sitt samarbete med Baltic via Gazette. Då samarbetet ingicks väckte detta uppmärksamhet inom hela media-Sverige. Jag minns speciellt en professor i statsvetenskap som tyckte att det var väldigt olämpligt att den dominerande tidningen på orten ingick ett så stort samarbete med den dominerande fastighetsaktören (spekulanten) i samma stad. Hur ska VK sedan kunna bevaka den hand som göder tidningen?

   Mellan kommunen och Baltic är det raka puckar. Hela Baltics affärsidé är att göra gemensamma affärer med Umeå kommun. De bygger ofta tillsammans, och Baltic tjänar väldiga pengar på detta. Att hyra ut till kommnen, och ta hem skattepengar är som sagt Baltics affärsidé. Men det finns många ingenjörer som vandrar mellan Kommunen och Baltic och tillbaka igen. Det byggs upp tio-hundra vänskapsband mellan anställda i kommunen och Baltic på en rad nivåer. Det är mycket obehagligt.

   Ur denna faktiska MAKT växer en väldig arrogans fram. Alla tre – kommunen, VK och Baltic – är starka var och en för sig. Men tillsammans så kan de slå vem som helst i bitar. Och de gör de också.

   När det gäller Anders Forss är han en av de mest okunniga människor som jag någonsin debatterat med. Han är inte riktigt riktig.

   Vänliga hälsningar,
   Janne

   PS. Jag ser nu att min uppställning över Gazette är rörig. Kollar om du har någon mail.

   PPS. Tack för dina många tänkvärda kommentarer. DS.

   • Ville-Valle

    Tack Janne för din ypperliga beskrivning av maktelitens härjningar i Umeå. Du bjuder oss väljare på faktaspäckad information som ytterst få av oss Umeåbor hade en susning om och som med stor sannolikhet blir rena sprängstoftet så här dagarna före valet.
    Glöm inte bort att det är många väljare som fortfarande är osäkra på vem de ska rösta på och i det läget är sådan här information av yttersta vikt för dessa väljare.
    Jag ser att din blogg läses av allt fler och det forumet lär få ännu fler läsare när du så här pedagogiskt och faktabaserat kan avslöja turerna bakom maktelitens stängda dörrar.
    Ska vi säga att åtminstone 7-8 procent av väljarkåren i kommunvalet står redan och väntar i farstun till Arbetarpartiet…

  • G-A Karlsson

   Tack Jan Hägglund för ditt idoga och orädda arbete i all motvind.
   Du är betydligt mer ”vänster” än jag är i många frågor (förr i världen röstade jag på centern, jag var vanlig Fälldinväljare tror jag). För min del är det inte nödvändigtvis ”vänster/högerskalan” som är avgörande.

   Det viktigaste för mig numera är att de som kandiderar till politiska poster har förstått politikerns grunduppgift = att representera väljarna/medborgarna i en stad, ett land etc.

   En del politiker verkar representera helt ANDRA intressen än väljarnas/medborgarnas. Vissa politiker framstår som rena ”knapptryckarpolitiker” som blint går Partiets ärenden och lyder varenda partipiska som finns. Väljarna låtsas man bry sig om inför valet…
   En del verkar mest vilja jobba för lobbyister.
   En del är rena ”broilerpolitiker” som aldrig har känt på verkligheten på riktigt.
   En och annan framstår som politiska begbilsförsäljare.

   Ja, det finns alla sorters politiker och tyvärr är det alltför många som har missförstått sin uppgift.

   Som tur är finns det också en och annan politiker som ser helheterna, som lyssnar på väljarna, som blåser i visselpipan när medborgarnas skattemedel förskingras, som inte gömmer sig bakom andra och som t.o.m har ryggrad nog att be om förlåtelse för halvsekelgamla synder. Ärliga, osjälviska, sanninggsökande politiker som sätter väljarna i främsta rummet.

   Sådana politiker är de som verkligen är värdiga att kalla sig ”legitima företrädare för en representativ demokrati”.

   Jag bor inte i Umeå nu men har följt staden under ett par år av andra anledningar.
   Om jag hade bott där idag (beklagar att jag inte kan göra det) så hade du fått ytterligare en röst på valdagen.

   Vänligen Gerry

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>